Kokousaika

31.10.2005 kello 16.00 – 16.31

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1290 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Hakola, Juha

varajäsen (paitsi 1293 §)

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja  (paitsi 1293 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1299 §)

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri


 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1283-1284,


1285-1289,


1295-1298, 1300-1302, 

 Korpinen

 

 

 

1299, 1303,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1290-1294,


1304-1307, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1308-1309, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1310, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1311,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1283

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1284

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1285

Kj/1

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

1286

Kj/2

Kaupungin maa- ja vesialueiden varaamista rakentamiseen koskevat muutokset kaupunginhallituksen johtosääntöön

 

1287

Kj/3

Kaupunginhallituksen ja ympäristötoimen johtosääntöjen muuttaminen

 

1288

Kj/4

Eräiden määrärahojen siirto

 

1289

Kj/5

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

1290

Kaj/6

Pasilan puistoalueen sekä Vallilan korttelin nro 390 osan ym. alueiden (Teollisuuskatu välillä Sturenkatu - Ratapihantie) asemakaavan muuttaminen (nro 11310)

 

1291

Kaj/7

Toukolan tonttien 23100/21 - 24, 27 ja 28 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11414)

 

1292

Kaj/8

Munkkiniemen tonttien 30076/37 - 39 asemakaavan muuttaminen (nro 11373)

 

1293

Kaj/9

Kiinteistö Oy Malminkartanonkujan, Kiinteistöyhtymä Ajomiehentie 13:n ym. yhtiöiden hakemukset Konalan tontin 32042/17 ja korttelin 32037 asemakaavan muuttamisesta

 

1294

Kaj/10

Laajasalon tontin 49117/1 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11403)

 

1295

Kj/3

Lausunto sisäasiainministeriölle kotikuntatyöryhmän loppuraportista

 

1296

Kj/4

Määrärahan myöntäminen Eiranrannan hiekkasiilojen uuden ajoluiskan rakentamiseen

 

1297

Kj/5

Jäsenen nimeäminen ATK-instituutti säätiön edustajistoon

 

1298

Kj/6

Konserniohjaukseen kuuluvien asioiden käsittely kaupunginhallituksessa

 

1299

Kj/7

Kaupunginjohtajan palkaton virkavapaa

 

1300

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 26.10.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1301

Kj/9

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1302

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1303

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1304

Kaj/1

Kannanotto Prova Oy:n ja XXXX XXXX:n Munkkiniemen tonttien asemakaavan muutosta koskevaan muistutukseen (nro 11373)

 

1305

Kaj/2

Helsingin Ykköspesu Oy:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

1306

Kaj/3

ConocoPhillips Finland Oy:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

1307

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1308

Sj/1

17.10.2005 ja 24.10.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien valitseminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiön edustajistoon

 

1309

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1310

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1311

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1283 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1284 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1285 - 1294 §

Kaupunginvaltuuston 16.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1285 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1286 §

Kaupungin maa- ja vesialueiden varaamista rakentamiseen koskevat muutokset kaupunginhallituksen johtosääntöön

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

1287 §

Kaupunginhallituksen ja ympäristötoimen johtosääntöjen muuttaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivulle 9 kohtaan 7 lisätään kappaleeseen sanojen ”...turvallisuudesta annetun lain, ...” jälkeen sanat toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

1288 §

Eräiden määrärahojen siirto

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393

 

1289 §

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1290 §

Pasilan puistoalueen sekä Vallilan korttelin nro 390 osan ym. alueiden (Teollisuuskatu välillä Sturenkatu - Ratapihantie) asemakaavan muuttaminen (nro 11310)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1291 §

Toukolan tonttien 23100/21 - 24, 27 ja 28 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11414)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1292 §

Munkkiniemen tonttien 30076/37 - 39 asemakaavan muuttaminen (nro 11373)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1293 §

Kiinteistö Oy Malminkartanonkujan, Kiinteistöyhtymä Ajomiehentie 13:n ym. yhtiöiden hakemukset Konalan tontin 32042/17 ja korttelin 32037 asemakaavan muuttamisesta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Hakola ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1294 §

Laajasalon tontin 49117/1 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11403)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

1295 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE KOTIKUNTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA

 

Khs 2005-1933

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa lähtökohtanaan, että perusoikeuksiin kuuluu vapaus valita asuinpaikka ja kotipaikan valintavapauden rajoittaminen sopii huonosti oikeusperiaatteisiimme.

 

Kotikuntatyöryhmän loppuraportti on valmistunut samanaikaisesti, kun vireillä on kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävä hanke. Uudistusten yhteydessä nousevat väistämättä esiin laajemminkin kuntien sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisvastuuta ja palvelujen saamisedellytyksiä koskevat säännökset sekä palvelujen rahoituksen turvaaminen lisääntyvään palvelukysyntään.

 

Sosiaali- ja terveyshuollon asiakkaan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaali- ja terveyshuollon lainsäädännössä ratkaistaan kysymys kuntien järjestämisvastuun jakautumisesta myös kuntien välisiä ristiriitatilanteita varten, jolloin asiakkaana olevalla henkilöllä olisi aina oikeus saada tarpeenmukaiset palvelut kotipaikkaratkaisun viipyessä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei työryhmän esittämää kotikuntakuntalain muutosta ja kuntalaskutusta koskevaa osuutta tulisi toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntömuutoksista erillisinä lainsäädäntömuutoksina.

 

Kotikuntalain rajoitussäännöksen kumoaminen

 

Kotikunnan vaihtamisen rajoituksia pohtinut työryhmä on käsitellyt laajasti eri vaihtoehtoja, joilla nykyisen rajoitussäännöksen poistaminen voitaisiin toteuttaa. Ongelmaksi muodostuu kuntien rahoitusvastuun jakaminen ja palvelujen saanti.

 

Kaupunginhallitus pitää kannatettavana ulottaa vapaus vaihtaa kotipaikkaa myös laitoksiin tai muualle kunnan päätöksellä asumaan sijoitettuun väestöön. Samanaikaisesti on kuitenkin välttämätöntä huolehtia, ettei tästä vapaudesta ole seurauksena suurten sosiaali- ja terveydenhuoltokustannusten siirtyminen uuden kotikunnan maksettaviksi. Työryhmän esityksessä onkin pyritty järjestelmään, jossa kustannusvastuu ei siirtyisi uudelle kotikunnalle ja tämän periaatteen toteutumista kaupunginhallitus pitää ehdottomana vaatimuksena muutoksen toteuttamiselle.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että erityisesti työryhmän esittämässä laajassa muodossa toteutuessaan tämän kotikunnan vaihtamisoikeuden harjoittamisen lasku tulee mitä todennäköisimmin lankeamaan Helsingin ja muiden kasvukeskusten maksettavaksi. Sellaisten mahdollisten kotikunnan vaihtajien määrä on melko pieni, jotka tällä hetkellä ovat muiden kuntien sijoittamina Helsingissä hoidossa. Helsingistä muihin kuntiin sijoitettujen asiakkaiden määrä on suurempi ja osa näistä saattaisi haluta vaihtaa kotikuntaa, jolloin lasku hoidosta tulisi edelleen Helsingille. Tässä ryhmässä molempiin suuntiin tapahtuva muutos saattaisi olla jopa edullinen Helsingille poismuuttajien määrän ollessa tänne muuttajia suurempi ja lasku hoidosta muualla pienempi (alemmat kustannukset ja suurempi valtionosuusvähennys) kuin Helsingissä.  Mutta jos laitoshoidossa, asumispalveluyksikössä ja perhehoidossa olevat henkilöt saavat mahdollisuuden hakea tarvitsemiaan palveluja muista kuin sen hetkisestä kotikunnastaan, nykytilanne muuttuisi ratkaisevasti. Muuttovirta suuntautuisi muista kunnista pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo nyt maan kalleimpia ja palvelurakenteen laitosvaltaisuuden katsotaan olevan keskeisin syy tähän. Valtakunnallisestikin hyväksytty tavoite vähentää laitospaikkoja vaarantuisi kasvavan kysynnän takia. Muuttajien mukana lisääntyvä tarve pitkäaikaiseen laitoshoitoon lisäisi kustannuspaineita edelleen. Muutos vaikeuttaisi myös palvelujen suunnittelua Helsingissä kun suunnittelun pohjana ei voisi pitää kunnan väestörakenteen kehitystä vaan pitäisi varautua vanhusväestön vaikeasti ennakoitavaan kasvuun muuton myötä.

 

Vanhan kotikunnan kustannusvastuun toteutuminen mahdollisesti jopa vuosikymmeniä kestävän laitoshoidon ajan ei tunnu uskottavalta ja mahdolliselta.  Potilaskohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen todellisten kustannusten seuranta aiheuttaisi kohtuuttomasti työtä ja asettaisi suuria vaatimuksia tietojärjestelmille.

 

Ehdotettu kuntalaskutusmalli

 

Työryhmän ehdottama kuntalaskutusjärjestelmä vaikuttaa erittäin monimutkaiselta, työläältä, keskeneräiseltä ja kalliilta toteuttaa, joten jos siihen päädytään, se edellyttää runsaasti jatkovalmistelua ja yksinkertaistamista. Lisäksi esityksestä puuttuu kokonaan ehdotukset eräiden terveydenhuoltokustannusten jakotavasta.

 

Jo valtionosuusvähennyksen huomioiminen laskutuksessa esitetyllä tavalla on Helsingille epäedullinen koska verotulotasauksen vaikutusta ei huomioida. Teoreettinen valtionosuus on suurempi kuin todellinen, joten vanhaan kotikuntaan lähetettävä lasku olisi vastaavasti pienempi, jolloin osa kustannuksista jäisi Helsingin maksettavaksi. Ehdotettujen kustannusluokkien vaikutusta ei ole mahdollista arvioida koska niitä ei ole olemassa. Elleivät luokitukset ole riittävän lähellä todellisia kustannuksia, jää osa kustannuksista uuden kotikunnan maksettavaksi. Raportista ei käy ilmi kuinka muuttajien tarvitsemien erikoissairaanhoidon palvelujen kustannusten korvaus tapahtuisi. Palvelujen käytöstä laskutettaisiin uutta kotikuntaa mutta kustannusten erittely potilaskohtaisesti edelleen laskuttamista varten lienee melko mahdotonta. Oman ongelmansa muodostaisivat lisäksi psykiatriset pitkäaikaispotilaat, joiden osalta tulee laskutettavan summan suuruuden määrittelyssä mukaan eri sairaanhoitopiirien erilaiset kalliin hoidon tasausjärjestelmät.

 

Kaupunginhallitus huomauttaa, ettei kuntalaskutusmallissa voitaisi huomioida pelkästään muuttohetken tilannetta vaan myös henkilön muuttuva tarve (yleensä lisääntyvä) palveluihin ja tukitoimiin. Olisi varmistettava, että asiakkaan vastaanottava kunta saa täysimääräisenä kaikki tosiasialliset kustannukset, joita kuntaan muuttaneen hoidosta on aiheutunut ja jotka kuntalaskutus aiheuttaa.  

 

Edellä esitetyn perustella kaupunginhallitus ei pidä ehdotettua kuntalaskutusmallia toteuttamiskelpoisena.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että mikäli esitetyt muutokset toteutuisivat, niiden vaikutuksia väestökehitykseen ja palvelutarpeisiin olisi etenkin alkuvuosina mahdotonta ennakoida. Kyseessä ovat yksilölliset ratkaisut, joihin vaikuttavat monet yhteiskunnalliset tekijät. Muuttoliikettä olisi kuitenkin enemmän Helsinkiin kuin poispäin.

 

Helsingissä esimerkiksi erilaisten yksityisten, ”seniori-ikäisille” tarkoitettujen asuin- ja palvelutalojen määrä on suuri ja edelleen kasvava. Niitä markkinoidaan näkyvästi ja houkuttelevasti. Hoitoyksiköissä palvelutaso on voinut kuitenkin osoittautua niukemmaksi ja asuminen kalliimmiksi kuin niihin muuttaneet henkilöt ovat odottaneet. He voivatkin päätyä kunnallisten palvelujen varaan, etenkin kun palvelujen tarve lisääntyy iän myötä.  Palvelujen kustannusvastuun oikeudenmukainen jakaminen kuntien kesken tulisi turvata myös tällä tavoin kotikuntaansa vaihtaneiden henkilöiden osalta.

 

Kirje nro          sisäasiainministeriölle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1296 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN EIRANRANNAN HIEKKASIILOJEN UUDEN AJOLUISKAN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-2247

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 637 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Eiranrannan hiekkasiilojen uuden ajoluiskan ja sen rakenteiden toteuttamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

1297 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN ATK-INSTITUUTTI SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-2293

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajana ATK-instituutti säätiön edustajistoon alkavaksi kolmivuotiskaudeksi tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorven.

 

Pöytäkirjanote Atk-instituutin kannatusyhdistykselle ja Atk-instituutti säätiön edustajistoon nimetylle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Liite 1

 

 

1298 §

KONSERNIOHJAUKSEEN KUULUVIEN ASIOIDEN KÄSITTELY KAUPUNGINHALLITUKSESSA

 

Khs 2005-2294

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että se kokoontuu vuoden 2006 alusta alkaen kerran kuukaudessa erityisiin konserniohjauskokouksiin käsittelemään seuraavia asiaryhmiä:

 

                   talouden ja toiminnan seurantaraportti,

                    tytäryhteisöjen seurantaraportti,

                    ylikunnallisten toimielinten (Uudenmaan liitto, HUS; YTV, Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, Helsingin seudun yhteistyökokous) seuranta ja ohjaus,

                    kaupungin kilpailuttamispolitiikka,

                    merkittävät henkilöstöpoliittiset kysymykset

                    merkittävät hallinnon kehittämiseen liittyvät kysymykset

                    muut erikseen päätettävät, konserniohjauksen kannalta strategisesti merkittävät asiat

 

ja tekemään toimivaltansa puitteissa niitä koskevia päätöksiä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että näihin kokouksiin osallistuvat kaupunginhallituksen jäsenten ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston ohella esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat sekä lisäksi rahoitusjohtaja ja kansliapäällikkö ja kaupunginhallituksen kuhunkin kokoukseen erikseen määräämät henkilöt.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1299 §

KAUPUNGINJOHTAJAN PALKATON VIRKAVAPAA

 

Khs 2005-721

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen palkattoman virkavapaan ajalle 3.– 8.11.2005.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, kaupunginkanslian kansliapäällikölle, osastopäälliköille, sihteeristölle, henkilöstöasioiden hoitajalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalvelulle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1300 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.10.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.10.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Museovirastolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, rakennusvalvontavirastolle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja Sulo Tiaiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11–13           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

14                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

1301 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

1302 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        25.10.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              26.10.2005

tekninen lautakunta                                                    25.10.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1303 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1304 §

KANNANOTTO PROVA OY:N JA XXXX XXXX:N MUNKKINIEMEN TONTTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN (NRO 11373)

 

Khs 2005-81

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn, kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyyn muistutukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykä­län osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Prova Oy:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.

 

 

1305 §

HELSINGIN YKKÖSPESU OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2005-1863

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-1863/526 mukaisesti siihen saakka kunnes alue tarvitaan kaupungin käyttöön tai alueelle laadittava asemakaava sen sallii, kuitenkin enintään 31.12.2015 asti, ja ehdolla, että hankkeesta ei ole haittaa mahdolliselle Malminkartanon täyttömäen lisätäytölle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1306 §

CONOCOPHILLIPS FINLAND OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2005-1862

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-1862/526 mukaisesti siihen saakka kunnes alue tarvitaan kaupungin käyttöön tai alueelle laadittava asemakaava sen sallii, kuitenkin enintään 31.12.2015 asti, ja ehdolla, että hankkeesta ei aiheudu haittaa mahdolliselle Malminkartanon täyttömäen lisätäytölle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1307 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.10.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

24.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1308 §

17.10.2005 ja 24.10.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-2152

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön edustajistoon 1.3.2006 alkavaksi kolmevuotiseksi toimikaudeksi kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

jäsen

henkilökohtainen varajäsen

 

tiimikoordinaattori Liisa Halme

 

apulaisrehtori Tiina Immonen

Sami Nieminen

Annika Andersson

 

Pöytäkirjanote mainitulle säätiölle, valituille henkilöille, opetusvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1309 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                        27.10.2005

taidemuseon johtokunta                                                              18.10.2005

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               21. – 26.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               26.10.2005

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                              12.10.2005

taidemuseon johtaja                                                           21. – 25.10.2005

tietokeskuksen johtaja                                                       18. ja 25.10.2005

työterveysjohtaja                                                                           24.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1310 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                27.10.2005

 

ympäristölautakunta                                          25.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1311 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2005-2283

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                  12.10.2005

lasten päivähoitojaosto               27.10.2005

 

terveyslautakunta                                              25.10.2005

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevien henkilöiden, järjestöjen ja yhdistysten kirjeet ja kannanotot koskien terveyslautakunnan kokouksen 25.10.2005 päätöksiä terveysasemien toiminnan järjestämisen periaatelinjauksista ja terveysasemaverkon kehittämislinjauksista.

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle, ruotsinkieliselle jaostolle ja lasten päivähoitojaostolle sekä pöytäkirjanote ao. järjestöille ja yhdistyksille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Risto Rautava                                        Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  8.11.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1283-1295, 1298, 1300-1304, 1307 ja 1309-1311 §:t

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1305 - 1306 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

 

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 


 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1283-1295, 1298, 1300-1304, 1307 och 1309-1311 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1305 - 1306 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

 

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.