Kokousaika

24.10.2005 kello 16.00 – 17.50

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 1257 ja 1266-1271 §)

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö


 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (1254 §:n kohdalla)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1252-1253,


-,

 

1255,


1259-1262, 1282, 

 Korpinen

 

 

 

 

1263,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,

 

1256-1257,


1264-1273, 

 Sauri

 

 

 

1274,

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,

 

-,


1275-1277, 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1254,

 

1258,


1278, 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,

 

 


1279-1281,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1252

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1253

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1254

Ryj/1

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen 1.1.2006 alkaen

 

1255

Kj/1

Munkkisaaren yhteiskäyttötunnelin perustamissuunnitelma

 

1256

Kaj/2

Meilahden yhteispäivystyssairaalan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1257

Kaj/3

Pitäjänmäen tonttien 46010/12, 46012/2, 5 ja 7, 46013/3, 46014/8, 9, 15 - 17 ym. alueiden (Valimotien varren korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11298)

 

1258

Ryj/4

Eron myöntäminen hankintajohtaja Veijo Uotiselle ja avoimen viran väliaikaisen hoitajan määrääminen

 

1259

Kj/3

Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:lle myönnetyn lainan lyhennyksen lykkääminen 

 

1260

Kj/4

Asuntotuotantotoimikunnan eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1261

Kj/5

Talous- ja suunnittelukeskuksen kahden toimen muuttaminen viroiksi

 

1262

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1263

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1264

Kaj/1

Suutarilan tontin 40160/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11452)

 

1265

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45455/7 sekä katu- ja muuntaja-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11455)

 

1266

Kaj/3

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Veho Group Oy Ab:n ja Fastighetsaktiebolaget Gjuterivägen 3:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46012/2 ja 7)

 

1267

Kaj/4

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Valimontie 4:n kanssa asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamisen johdosta (Pitäjänmäki, tontti 46013/3)

 

1268

Kaj/5

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Valimontie 23:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontti 46014/9)

 

1269

Kaj/6

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Kapiteeli Oyj:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46014/16 ja 17)

 

1270

Kaj/7

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Neljän sopimuksen tekeminen Nurmi-Yhtiöihin kuuluvien yhtiöiden kanssa liittyen asemakaavan muutoksen Nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46015/4 ja 5 sekä 46051/3 ja 4)

 

1271

Kaj/8

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamisen johdosta (Pitäjänmäki, tontti 46058/1)

 

1272

Kaj/9

17.10.2005 pöydälle pantu asia

As. Oy Calonin poikkeamishakemus

 

1273

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1274

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1275

Sj/1

Vt Kai Kaliman toivomusponsi: Palmian palveluksessa olevien vajaakuntoisten työntekijöiden aseman turvaaminen

 

1276

Sj/2

17.10.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin edustajien valitseminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiön edustajistoon

 

1277

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1278

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1279

Stj/1

Raittiuden Ystävät ry:n esitys raittiusneuvoston perustamiseksi

 

1280

Stj/2

Jatkoluvan hakeminen sosiaali- ja terveysministeriöltä kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen

 

1281

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1282

Kj/8

Selostus kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta

 


 

1252 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1253 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1254 §

Kaupunginvaltuuston 2.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1254 §

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen 1.1.2006 alkaen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1255 - 1258 §

Kaupunginvaltuuston 16.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1255 §

Munkkisaaren yhteiskäyttötunnelin perustamissuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1256 §

Meilahden yhteispäivystyssairaalan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1257 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.10.2005 pöydälle pantu asia
Pitäjänmäen tonttien 46010/12, 46012/2, 5 ja 7, 46013/3, 46014/8, 9, 15 - 17 ym. alueiden (Valimotien varren korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11298)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Rantanen ehdotti Moision kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että ainakin osa kaupunginmuseon lausunnoissa esitetyistä suojelutavoitteista otetaan huomioon.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11–3. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1258 §

Eron myöntäminen hankintajohtaja Veijo Uotiselle ja avoimen viran väliaikaisen hoitajan määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

1259 §

KOILLIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ MILJA RY:LLE MYÖNNETYN LAINAN LYHENNYKSEN LYKKÄÄMINEN 

 

Khs 2001-795

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 2.4.2002, 479 §, tekemäänsä päätöstä, lykätä Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:lle myöntämänsä 521 000 euron suuruisen lainan marraskuussa 2005 erääntyvän lyhennyserän laina-ajan loppuun siten, että laina-aika pitenee 30.11.2023 asti.

 

Pöytäkirjanote anojalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

1260 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2005-2197

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen primäärilainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina

 

euroa

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Patteripolku

3 508

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Tasasointu

12 500

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Linnoittajantie

28 105

 

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy/ Fallkullan portti

12 546

 

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy/ Fallkullan kruunu

30 070

 

 

YHTEENSÄ

86 729

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

1261 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN KAHDEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIROIKSI

 

Khs 2005-2225

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.11.2005 lukien  talous- ja suunnittelukeskukseen sijoitettujen henkilöstökassan päällikön ja sijoituspäällikön työsuhteisten toimien tilalle vastaavat samapalkkaiset virat seuraavasti:

 

Perustettava virka

Vakanssi-

Tehtäväkohtainen

 

numero

palkka €/kk

 

 

 

Henkilöstökassan päällikkö

017055

3 530,18

 

 

 

Sijoituspäällikkö

017109

3 551,63

 

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalvelulle ja varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1262 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1263 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1264 §

SUUTARILAN TONTIN 40160/12 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11452)

 

Khs 2005-1944

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40160 tontin nro 12 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.8.2005 päivätyn piirustuksen nro 11452 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1265 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45455/7 SEKÄ KATU- JA MUUNTAJA-ALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11455)

 

Khs 2005-1920

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45455 tontin nro 7 sekä katu- ja muuntaja-alueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.8.2005 päivätyn piirustuksen nro 11455 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja Helsingin Energialle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1266 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VEHO GROUP OY AB:N JA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET GJUTERIVÄGEN 3:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46012/2 JA 7)

 

Khs 2004-2588

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Veho Group Oy Ab:n ja Fastighetsaktiebolaget Gjuterivägen 3:n kanssa liitteen mukaiset sopimukset sekä tarvittaessa tekemään sopimuksiin vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1267 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY VALIMONTIE 4:N KANSSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEN JOHDOSTA (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46013/3)

 

Khs 2004-1876

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Valimontie 4:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen, kuitenkin niin, että sopimuksen lisäkorvausta koskeva kohta muotoillaan niin, että lisäkorvaus lasketaan rakennusluvan tosiasiallisen voimaantulon ajankohdan perusteella. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1268 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY VALIMONTIE 23:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46014/9)

 

Khs 2004-2234

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Valimontie 23:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen,
kuitenkin niin, että sopimuksen lisäkorvausta koskeva kohta muotoil­laan niin, että lisäkorvaus lasketaan rakennusluvan tosiasiallisen voimaantulon ajankohdan perusteella. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään sopimukseen vähäisiä tar­kistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1269 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KAPITEELI OYJ:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46014/16 JA 17)

 

Khs 2005-87

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kapiteeli Oyj:n kanssa esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen, kuitenkin niin, että sopimuksen lisäkorvausta koskeva kohta muotoillaan niin, että lisäkorvaus lasketaan rakennusluvan tosiasiallisen voimaantulon ajankohdan perusteella. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1270 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

NELJÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN NURMI-YHTIÖIHIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46015/4 JA 5 SEKÄ 46051/3 JA 4)

 

Khs 2005-329

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Hiomotie 3:n, Kiinteistö Oy Valimotie 10:n, Kiinteistö Oy Valimontalon ja Paavo Nurmi Oy:n kanssa liitteen mukaiset sopimukset sekä tarvittaessa tekemään sopimuksiin vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1271 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN KANSSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEN JOHDOSTA (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46058/1)

 

Khs 2004-1812

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa liitteen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1272 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

AS. OY CALONIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1942

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, viitaten kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumaan, hylätä hakemuksen lisäkerroksen rakentamisesta asuintaloon 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42024 tontille nro 5 päätöksen 2005-1942/526 mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja As. Oy Calonille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1273 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.10.2005

kiinteistölautakunta

 

18.10.2005

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

 

17.–19.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1274 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

19.10.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1275 §

VT KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI: PALMIAN PALVELUKSESSA OLEVIEN VAJAAKUNTOISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN

 

Khs 2005-1260

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Kai Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kai Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1276 §

17.10.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-2152

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                    13.10.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    19.10.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            18.10.2005

 

eläintarhan johtaja                                                   13. ja 17. – 20.10.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               17. – 18.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               14.10.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       19.10.2005

museonjohtaja                                                                     11. – 20.10.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                       1. ja 14.10.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                            11. – 20.10.2005

suomenkielinen työväenopisto

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                          14.10.2005

taidemuseon johtaja                                                           13. – 20.10.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                 13.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1278 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         18.10.2005

joukkoliikennelautakunta                                   20.10.2005

yleisten töiden lautakunta                                  20.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1279 §

RAITTIUDEN YSTÄVÄT RY:N ESITYS RAITTIUSNEUVOSTON PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2005-1169

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Raittiuden Ystävät ry:lle seuraavan vastauksen raittiusneuvostoa koskevaan aloitteeseen:

 

Raittiuden Ystävät ry on kiinnittänyt aloitteessaan huomiota erittäin tärkeään asiaan. Päihdehaittojen ennaltaehkäisy on sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta tärkeätä. Erillisen raittiusneuvoston perustamista Helsinkiin kaupunginhallitus ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena. Helsingissä on jo varsin kattavat yhteistyöverkostot päihteiden käytön ennaltaehkäisyssä ja itse päihdehoidossa. Olemassa olevia yhteistyöverkostoja kehitetään niin, että ne tiivistävät yhteistyötään ja suuntautuvat entistä paremmin ehkäisevään päihdetyöhön. Keskeisessä asemassa on Klaari-Helsinki –hanke, jonka tehtävänä on poikkihallinnollinen nuorten päihteiden käyttöä ja sen aiheuttamia haittoja vähentävä työ Helsingissä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää Raittiuden Ystävät ry:n aloitteen sekä siitä saadut sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisolautakuntien lausunnot tiedoksi ja yhteistyön tiivistämistä sekä ehkäisevän päihdetyön tehostamista varten Klaari Helsinki –hankkeen ohjausryhmälle.

 

Kirje nro       Raittiuden Ystävät ry:lle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle ja nuorisolautakunnalle sekä pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen Klaari-Helsinki  ‑hankkeen ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1280 §

JATKOLUVAN HAKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLTÄ KANSAINVÄLISEN ADOPTIOPALVELUN ANTAMISEEN

 

Khs 2005-2272

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä sosiaalilautakunnalle jatkolupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lain sallimaksi viideksi vuodeksi, alkaen 28.11.2005.

 

Kirje nro        sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1281 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 18.10.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

1282 §

SELOSTUS KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKKEESTA

 

Khs 2005-2268

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

LIITE                                  Liitteet 1 – 6

 


Översättning:

1275 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAI

KALIMA: TRYGGAD STÄLLNING FÖR PALMIA-ANSTÄLLDA

MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA

 

Stn 2005-1260

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Kai Kalima)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kai Kalima och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–3

 

 

 

LIITE

Liitteet 1 - 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Risto Rautava                                        Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  1.11.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1252-1258, 1262-1263 ja 1273-1282 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1272 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1264-1265 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1252-1258, 1262-1263 och 1273-1282 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1272 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1264-1265 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.