Kokousaika

17.10.2005 kello 16.00 – 16.37

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 1247 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1220-osa 1250 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1220-1221,


1222,


1226,


1227-1230,

 

 Korpinen

 

 

 

 

1231,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1223,


-,


1232-1243,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1224,


-,


1244-1246,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
-,


-,


1247-1248,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1225,


-,


1249-1251,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1220

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1221

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1222

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

1223

Kaj/2

Pitäjänmäen tonttien 46010/12, 46012/2, 5 ja 7, 46013/3, 46014/8, 9, 15 - 17 ym. alueiden (Valimotien varren korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11298)

 

1224

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1225

Stj/4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1226

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008

 

1227

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2005-2006

 

1228

Kj/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös Esko Parviaisen valitukseen sivutointa koskevassa asiassa

 

1229

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 12.10.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1230

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1231

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1232

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Veho Group Oy Ab:n ja Fastighetsaktiebolaget Gjuterivägen 3:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46012/2 ja 7)

 

1233

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Valimontie 4:n kanssa asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamisen johdosta (Pitäjänmäki, tontti 46013/3)

 

1234

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Valimontie 23:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontti 46014/9)

 

1235

Kaj/4

Sopimuksen tekeminen Kapiteeli Oyj:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46014/16 ja 17)

 

1236

Kaj/5

Neljän sopimuksen tekeminen Nurmi-Yhtiöihin kuuluvien yhtiöiden kanssa liittyen asemakaavan muutoksen Nro 11298 toteuttamiseen (Pitäjänmäki, tontit 46015/4 ja 5 sekä 46051/3 ja 4)

 

1237

Kaj/6

Sopimuksen tekeminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa asemakaavan muutoksen nro 11298 toteuttamisen johdosta (Pitäjänmäki, tontti 46058/1)

 

1238

Kaj/7

Itäkeskuksen monitoimitalo Stoan vesikaton korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1239

Kaj/8

Helsingin hallinto-oikeuden päätös hylätä vuokralaisdemokratiasäännöstä tehdyt kolme kunnallisvalitusta

 

1240

Kaj/9

Kiinteistöviraston tilakeskuksen kahden toimen muuttaminen viroiksi ja kahden viran nimikkeen muuttaminen

 

1241

Kaj/10

As. Oy Calonin poikkeamishakemus

 

1242

Kaj/11

Asumisneuvojatoiminnan vakinaistamisen tarve ja edellytykset

 

1243

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1244

Sj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon

 

1245

Sj/2

Kaupungin edustajien valitseminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiön edustajistoon

 

1246

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1247

Ryj/1

Lausunto Keravan, Kirkkonummen ja YTV-alueen joukkoliikenneyhteistyön kehittämisestä

 

1248

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1249

Stj/1

Vanhuspalveluohjelman aikataulun muuttaminen

 

1250

Stj/2

Itäistä perheneuvolaa koskeva vähemmistövaltuutetun kirjelmä

 

1251

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1220 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja 
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1221 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1222 - 1225 §

Kaupunginvaltuuston 26.10.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1222 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1223 §

Pitäjänmäen tonttien 46010/12, 46012/2, 5 ja 7, 46013/3, 46014/8, 9, 15 - 17 ym. alueiden (Valimotien varren korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11298)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1224 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1225 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

1226 §

Kaupunginvaltuuston 2.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1226 §

Talousarvio vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan talousarvioksi vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2006–2008  pöytäkirjan liitteen 1 mukaisella tavalla.

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kohtaan 5 21 01 Terveyskeskustoiminta sivun 270 toiseen kappaleeseen lisätään seuraava virke:

 

”Kotipalvelun toimintatapoja ja palvelun organisointia kehitetään ja työskentelyoloja parannetaan henkilökunnan saatavuuden parantamiseksi.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

 

 

1227 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2005-2006

 

Khs 2005-2181

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2005 viimeisen kokouksensa maanantaina 19.12.2005 kello 16.00 ja vuoden 2006 ensimmäisen kokouksen maanantaina 9.1.2006 kello 16.00.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen kokousta ei pidetä 5.12.2005.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginhallituksen kokousta ei pidetä 5.12.2005.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1228 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS ESKO PARVIAISEN VALITUKSEEN SIVUTOINTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2002-1493

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 30.9.2005 antaman päätöksen nro 05/0860/2 Esko Parviaisen valitukseen sivutointa koskevassa asiassa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Liite 1

 

 

1229 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.10.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 12.10.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Heikki Lampelalle, Erkki Pätiälälle, Harri Kalliokoskelle ja Hanna Laineelle.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankinta­kes­kuk­selle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lotta Hällströmille ja Anu Uhtiolle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sen lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Robert von Bonsdorffille ja Hannes Relanderille.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, kaupungin­kanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta-loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mika Hietaselle ja Björn Fantille.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti alentaa tertiäärilainojen korkoa 0,5 prosenttiyksiköllä eli 4,5 %:iin 1.1.2006 lukien.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitukseen liittyvät tarpeelliset järjestelyt ja allekirjoittamaan niihin liittyvät asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, asuntotuotantotoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

18, 19           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Petteri Kylä-Liuhalalle, Marja-Liisa Anttalaiselle, Kaj Ståhlbergille ja Airi Kon­tiolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja Sulo Tiaiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote leski- ja orpoeläkekassalle ja Christina Yrjölä–Lindgrenille.

 

22–24           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

25, 26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

27, 28           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1230 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     13.10.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1231 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1232 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VEHO GROUP OY AB:N JA FASTIGHETSAKTIEBOLAGET GJUTERIVÄGEN 3:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46012/2 JA 7)

 

Khs 2004-2588

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1233 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY VALIMONTIE 4:N KANSSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEN JOHDOSTA (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46013/3)

 

Khs 2004-1876

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1234 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY VALIMONTIE 23:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46014/9)

 

Khs 2004-2234

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1235 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KAPITEELI OYJ:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46014/16 JA 17)

 

Khs 2005-87

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1236 §

NELJÄN SOPIMUKSEN TEKEMINEN NURMI-YHTIÖIHIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEEN (PITÄJÄNMÄKI, TONTIT 46015/4 JA 5 SEKÄ 46051/3 JA 4)

 

Khs 2005-329

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1237 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN KANSSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11298 TOTEUTTAMISEN JOHDOSTA (PITÄJÄNMÄKI, TONTTI 46058/1)

 

Khs 2004-1812

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1238 §

ITÄKESKUKSEN MONITOIMITALO STOAN VESIKATON KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-1911

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Itäkeskuksen monitoimitalo Stoan vesikaton korjaustyön 20.5.2005 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 110 200 euroa (veroton hinta 910 000 euroa) hintatasossa 4/2005.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1239 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HYLÄTÄ VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖSTÄ TEHDYT KOLME KUNNALLISVALITUSTA

 

Khs 2002-601

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeu­den 3.10.2005 tekemän päätöksen, jossa Helsingin kaupunginvuokra­laisdemokratiasäännöstä tehdyt kolme kunnallisvalitusta on hylätty.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1240 §

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN KAHDEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIROIKSI JA KAHDEN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-2035

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa kiinteistöviraston tilakeskukseen asiamiehen ja sairaalainsinöörin työsuhteisten tointen tilalle samoilla palkoilla virat seuraavasti:

 

vakanssi

viran nimike                     

tehtäväkohtainen palkka, €/kk

 

060673

asiakaspäällikkö

2 927,56

037211

tekninen päällikkö

2 779,42

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen kahden viran nimikkeet seuraavasti:

 

vakanssi

nykyinen nimike

uusi nimike

 

060831

toimistopäällikkö

kehittämispäällikkö

061507

toimistopäällikkö

halli- ja ulkomyynnin päällikkö

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä kyseisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1241 §

AS. OY CALONIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1942

Esityslistan asia Kaj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1242 §

ASUMISNEUVOJATOIMINNAN VAKINAISTAMISEN TARVE JA EDELLYTYKSET

 

Khs 2004-276

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen asumisneuvojatoiminnan vakinaistamisen tarpeesta ja edellytyksistä tiedoksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalilautakuntaa käynnistämään asumisneuvojatoiminnan vuoden 2006 talousarviomäärärahojen puitteissa. Asumisneuvojat palkataan keskitetysti sosiaalivirastoon. Sosiaalitoimen osuus asumisneuvojien henkilöstökustannuksista on 80 %. Asumisneuvojan palveluita käyttävien kiinteistöyhtiöiden maksettavaksi tulee 20 % henkilöstökustannuksista sekä asumisneuvojien tarvitsemat työtilat ja työvälineet.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa asumisneuvojatoiminnan järjestämisestä kaupungin omistamissa kiinteistöyhtiöissä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta sosiaalilautakunnalle, asuntolautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja kehittämisosastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 169 3931
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 169 2584

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1243 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.10.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.10.2005

rakennuslautakunta

11.10.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

10. ja 11.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1244 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN YLIOPISTOMUSEON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-2143

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä museonjohtaja Tiina Merisalon kaupungin edustajaksi Helsingin yliopistomuseon säätiön edustajistoon nelivuotiskaudeksi 2006 – 2009.

 

Pöytäkirjanote Helsingin yliopistomuseon säätiölle, mainitulle henkilölle sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1245 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-2152

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1246 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginorkesterin johtokunta                                                11.10.2005

liikuntalautakunta                                                                         11.10.2005

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   6.10.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            11.10.2005

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        12.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                     10.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 4.10.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       14.10.2005

museonjohtaja                                                                       3. – 10.10.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                      10.10.2005

suomenkielisen työväenopiston johtava rehtori                     11.10.2005

taidemuseon johtaja                                                23.8. ja 6. – 11.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1247 §

LAUSUNTO KERAVAN, KIRKKONUMMEN JA YTV-ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ

 

Khs 2005-1503

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää lausuntonaan Keravan, Kirkkonummen ja YTV-alueen joukkoliikenneyhteistyön kehittämisestä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Hyvän joukkoliikennejärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti edistää kestävää kehitystä ja liikennejärjestelmän toimivuutta. Keinoja joukkoliikenteen edistämiseksi on viimeksi kartoitettu systemaattisesti liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän ”Joukkoliikenne nousuun” ehdotuksissa. Yhtenä keskeisenä toimena työryhmän ehdotuksissa nähtiin joukkoliikenteen yhtenäisen tariffijärjestelmän ulottaminen kehyskuntavyöhykkeelle. Tämän avulla laajalle työssäkäyntialueelle saadaan joukkoliikenteen käyttöä edistävä yhtenäinen matkakorttijärjestelmä ja paremmat suunnittelukäytännöt sekä kilpailuttamismahdollisuudet.

 

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostaminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi Helsingin ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmien kehittämisessä. Tämä on todettu mm. PLJ 2002:ssa.

 

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen kuuluvien Keravan ja Kirkkonummen liittäminen YTV-alueella käytössä olevaan yhtenäiseen lippujärjestelmään on edellä mainittujen linjausten mukaista ja käynnistäminen kolmen vuoden kokeiluna perusteltu. Kustannusten ja lipputuottojen kohdentamisessa kuntien kesken tulee lähtökohtana olla aiheuttamisperiaate.

 

Kirje nro      Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1248 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                               11.10.2005

pelastuslautakunta                                                          11.10.2005

yleisten töiden lautakunta                                              13.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1249 §

VANHUSPALVELUOHJELMAN AIKATAULUN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-2096

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen 17.5.2004 § 684 tekemäänsä päätöstä kehottaa sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa valmistelemaan vanhuspalveluohjelman vuosille 2006 – 2009 siten, että ohjelma voidaan esitellä kaupunginvaltuustolle vuoden 2006 maaliskuun loppuun mennessä.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1250 §

ITÄISTÄ PERHENEUVOLAA KOSKEVA VÄHEMMISTÖVALTUUTETUN KIRJELMÄ

 

Khs 2005-1426

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää vähemmistövaltuutetulle vastauksena hänen itäisen perheneuvolan tilannetta koskevaan kirjelmäänsä jäljennöksen sosiaalilautakunnan lausunnosta 20.9.2005.

 

Kirje nro         vähemmistövaltuutetulle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1251 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 11.10.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Tuomas Rantanen                                Birgitta Dahlberg

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  25.10.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1220-1229 (paitsi kohtaa 7), 1230-1237, 1239, 1241, 1243 ja 1245-1251 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1220-1229 (utom punkt 7), 1230-1237, 1239, 1241, 1243 och 1245-1251 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.