Kokousaika

10.10.2005 kello 16.00 – 16.18

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1201-1202 ja osa 1217-1219 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 1210-1219 §)

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 


 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1201-1202,


-,


1205-1208, 

 Korpinen

 

 

 

1209,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1203-1204,


1210-1211, 

Sauri

 

 

1212,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1213-1216, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1217-1218, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1219,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1201

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1202

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1203

Kaj/1

Kluuvin tonttien 96/1, 4 ja 29 tason -17.0 yläpuolisen ja tontin 30 tason -9.0 yläpuolisen sekä katualueen tason +2.5 yläpuolisen alueen (mm. Makkaratalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11390)

 

1204

Kaj/2

Herttoniemen asuntotonttien 43011/28 - 29 ja 32 - 35 vuokrausperusteiden määrääminen

 

1205

Kj/3

Talousarviopäällikön viran täyttäminen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolla

 

1206

Kj/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös HKL-Bussiliikenteen ja Suomen Turistiauto Oy:n yhdistämistä koskevassa asiassa

 

1207

Kj/5

3.10.2005 pöydälle pantu asia

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta lähiöiden kunnostamis- ja kehittämishankkeisiin

 

1208

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1209

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1210

Kaj/1

Asemakaavan muutoksen nro 11390 toteuttamista koskevan sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8:n, Kiinteistö Oy Aleksin Hermeksen ja Kiinteistö Oy Keskuskatu 1b:n kanssa

 

1211

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1212

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten tekemien päätösten seuraaminen

 

1213

Sj/1

Ammattikorkeakoulun liittyminen musiikin tai tanssin koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen yhdistykseen

 

1214

Sj/2

Vt Sole Molanderin toivomusponsi: Sosiaali- ja opetusviraston kilpailuttaminen ja hankintasopimusten tekeminen

 

1215

Sj/3

Ressun peruskoulun ilmanvaihdon sekä vesi- ja viemärijohtojen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

1216

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1217

Ryj/1

26.9.2005 ja 3.10.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Malminkartanon täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

1218

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1219

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1201 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Lindemanin (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1202 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1203 - 1204 §

Kaupunginvaltuuston 26.10.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1203 §

Kluuvin tonttien 96/1, 4 ja 29 tason -17.0 yläpuolisen ja tontin 30 tason -9.0 yläpuolisen sekä katualueen tason +2.5 yläpuolisen alueen (mm. Makkaratalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11390)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1204 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.10.2005 pöydälle pantu asia
Herttoniemen asuntotonttien 43011/28 - 29 ja 32 - 35 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

1205 §

TALOUSARVIOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN TALOUSSUUNNITTELUOSASTOLLA

 

Khs 2005-1774

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa hallintopäällikkö, kauppatieteen maisteri Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviopäällikön virkaan 1.5.2006 lukien toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että talousarviopäällikön viran tehtäväkohtainen kokonaispalkka on 6000,00 euroa/kk 1.5.2006 lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuohjein, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1206 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HKL-BUSSILIIKENTEEN JA SUOMEN TURISTIAUTO OY:N YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-1363

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 23.9.2005 antaman päätöksen nro 05/0812/2, jolla se on hylännyt XXXX XXXX:n, XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n valitukset kaupunginvaltuuston 15.9.2004 § 201 kohdalla tekemästä  päätöksestä HKL-Bussiliikenteen ja Suomen Turistiauto Oy:n toimintojen yhdistämistä koskevassa asiassa.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1207 §

3.10.2005 pöydälle pantu asia

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA LÄHIÖIDEN KUNNOSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

 

Khs 2005-2066

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

200 000 euroa Tallinnan aukion perusparannuksen loppurahoitukseen

 

300 000 euroa Savelan katujen rakentamiseen

 

100 000 euroa Kiillepuiston ja siihen johtavien portaiden rakentamiseen

 

200 000 euroa Ratapihantien istutuksiin

 

100 000 euroa läntisen suurpiirin leikkipuistojen välineisiin

 

70 000 euroa koillisen suurpiirin leikkipuistojen välineisiin

 

sosiaalivirastolle

 

55 000 euroa Itä-Pasilan ja Kinaporin palvelutalojen turvajärjestelmiin

 

6 000 euroa Riistavuoren vanhustenkeskuksen palveluasuntojen turvamattoihin

 

20 000 euroa ryhmätoiminnan kehittämiseen erityisesti Kannelmäen ja Maunulan ikäihmisille

 

50 000 euroa lastensuojelun tila-auton hankintaan

 

25 000 euroa Jakomäen seniorikuntosalin välineiden hankintaan

 

100 000 euroa liikuntarajoitteisille soveltuvan luiskan rakentamiseen Vuosaaren palvelutalon (Vuosaarentie 6) ja Rajapaadentien välille

 

liikuntavirastolle

 

200 000 euroa ulkoilualueiden välinehankintoihin mm. Keskuspuistossa ja Vantaanjokivarressa

 

80 000 euroa Jakomäen liikuntapuiston parantamisen suunnitteluun

 

kiinteistövirastolle

 

30 000 euroa Kuningattaren saaren viitesuunnitelman laadintaan

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

40 000 euroa Munkkivuoren ostoskeskuksen alueen suunnitteluun

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

100 000 euroa Myllypuron nuorisotalon kunnostuskorjaukseen

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, muuttaen tältä osin 20.12.2004 (1593 §) ja 24.11.2003 (1342 §) tekemiään päätöksiä, että

 

Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristön parantamiseen osoitetusta määrärahasta, 300 000 euroa, saadaan käyttää 100 000 euroa Kiillepuiston rakentamiseen ja että

 

Jakomäen valaistusjärjestelyihin osoitettu määräraha, 300 000 euroa, saadaan käyttää Kaivantopuiston kevyen liikenteen sillan ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, liikuntavirastolle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, nuorisoasiankeskukselle, lähiöprojektille (Ulla Korhonen-Wälmä),Itä-Helsingin kehittämis-

toimenpiteiden johtoryhmälle (Sirpa Kallio) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1208 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      4.10.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

1209 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

1210 §

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11390 TOTEUTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN KAIVOKATU 8:N, KIINTEISTÖ OY ALEKSIN HERMEKSEN JA KIINTEISTÖ OY KESKUSKATU 1B:N KANSSA

 

Khs 2005-2074

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8:n, Kiinteistö Oy Aleksin Hermeksen ja Kiinteistö Oy Keskuskatu 1b:n kanssa liitteenä olevien sopimusluonnosten mukaiset maankäyttösopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1211 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

4.10.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.9.2005

kiinteistölautakunta

4.10.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

29.9., 4. ja 6.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1212 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.10.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1213 §

AMMATTIKORKEAKOULUN LIITTYMINEN MUSIIKIN TAI TANSSIN KOULUTUSTA ANTAVIEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHDISTYKSEEN

 

Khs 2005-2164

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammattikorkeakoulun liittymään jäseneksi musiikin tai tanssin koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen yhdistykseen siten, että ammattikorkeakoulu huolehtii jäsenmaksun maksamisesta ja muista jäsenyyteen liittyvistä mahdollisista velvoitteista.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1214 §

VT SOLE MOLANDERIN TOIVOMUSPONSI: SOSIAALI- JA OPETUSVIRASTON KILPAILUTTAMINEN JA HANKINTASOPIMUSTEN TEKEMINEN

 

Khs 2005-1259

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sole Molander) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sole Molanderille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1215 §

RESSUN PERUSKOULUN ILMANVAIHDON SEKÄ VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2005-2022

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ressun peruskoulun ilmanvaihdon sekä vesi- ja viemärijohtojen perusparannuksen 13.9.2005 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 4 695 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 781 000 euroa (veroton hinta 1 460 000 euroa) hintatasossa 7/2005.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1216 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   29.9.2005

opetuslautakunta                                                                            4.10.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                4.10.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                27.9. ja 4.10.2005

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                              29.9. – 3.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 29.9.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                                  29.9.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                           27.9. – 3.10.2005

taidemuseon johtaja                                                                       3.10.2005

työterveysjohtaja                                                                              30.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1217 §

26.9.2005 ja 3.10.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2005-1404

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Malminkartanon täyttömäen laajennus – ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kokonaisuutena ympäristövaikutusten arviointi on kattava ja antaa riittävät edellytykset tarvittaville johtopäätöksille ja päätöksenteolle. Arviointi täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen tarkoituksen, mikä on hankkeen ympäristövaikutusten selvittäminen ja arvioiminen, tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä osallisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Laadittu alustava yleissuunnitelma ja sitä täydentävät YVA-menettelyn aikana tehdyt täydentävät selvitykset ja osallisten kuulemiset sisältävät kaikki keskeiset hanketta koskevat tutkimustulokset ja näkökannat.

 

Ohjelmavaiheen jälkeen YVA-prosessin rinnalla laaditut lisäselvitykset on tehty huolellisesti, ja ne ovat tuottaneet hyödyllistä ja välttämätöntä tietoa. Erityisesti on mainittava osallisten kokemien vaikutusten selvittäminen. Hankevaihtoehtojen täydentäminen syvemmän louhinnan alavaihtoehdoilla on tuonut kaivattua joustoa jatkosuunnittelun mahdollisuuksien kannalta. Mäen laajennuksen esisuunnittelu sekä maisema- ja virkistyskäyttösuunnittelu ovat edistäneet hankkeesta käytävää viranomais- ja osalliskeskustelua.

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kaikkien vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvitetty riittävällä tarkkuudella, jotta vaihtoehtoja voidaan vertailla keskenään. Melu- ja pölyhaittojen vähentämistä tulee tosin selvittää selostuksessa esitettyä enemmän, sillä haittoja saattaa esiintyä lähimmillä asuinalueilla usean vuoden ajan.

 

Arviointiselostusta, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista, voidaan käyttää hankkeesta päättämisen ja ympäristölupaharkinnan perusteena.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa johtajistoa toimimaan aktiivisesti pysyvän seudullisen ratkaisun aikaansaamiseksi yhdessä naapurikuntien ja Uudenmaan liiton kanssa ja edellyttää, että kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan 31.1.2006 mennessä kokonaisvaltainen erilaisia ylijäämämassojen loppusijoitustarvetta ja sijoitusvaihtoehtoja koskeva tilanneselvitys toimenpide-ehdotuksineen, ja että Malminkartanon täyttömäen mahdollisen laajennuksen edistämisen suhteen ei ryhdytä toimenpiteisiin ennen kaupunginhallituksen mainittua kokonaisvaltaista tarkastelua.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen loppuun viimeiseksi kappaleeksi ennen pöytäkirjanotejakelua lisätään seuraava uusi kappale:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa johtajistoa toimimaan aktiivisesti pysyvän seudullisen ratkaisun aikaansaamiseksi yhdessä naapurikuntien ja Uudenmaan liiton kanssa ja edellyttää, että kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan 31.1.2006 mennessä kokonaisvaltainen erilaisia ylijäämämassojen loppusijoitustarvetta ja sijoitusvaihtoehtoja koskeva tilanneselvitys toimenpide-ehdotuksineen, ja että Malminkartanon täyttömäen mahdollisen laajennuksen edistämisen suhteen ei ryhdytä toimenpiteisiin ennen kaupunginhallituksen mainittua kokonaisvaltaista tarkastelua.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 10

 

 

1218 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            4.10.2005

joukkoliikennelautakunta                                   6.10.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 6.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1219 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 4.10.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

Översättning:

1214 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SOLE

MOLANDER: KONKURRENSUTSÄTTNING OCH INGÅENDE AV

UPPHANDLINGS­AVTAL VID SOCIAL- OCH UTBILDNINGSVERKET

 

Stn 2005-1259

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Sole Molander)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sole Molander och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 5

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Jukka Lindeman

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  18.10.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1201-1204, 1206, 1208-1209, 1211-1212, 1214 ja 1216-1219 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1201-1204, 1206, 1208-1209, 1211-1212, 1214 och 1216-1219 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.