Kokousaika

3.10.2005 kello 16.00 – 19.03

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 1196-1200 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi osa 1200 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 1200 §)

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi osa 1200 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen (paitsi 1170-osa 1200 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 1200 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1200 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 1182-osa 1196 ja 1197-1200 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi 1200 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 1170-osa 1174 §)

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö (paitsi 1200 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Anttila, Maija

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(1200 §:n kohdalla)

 

 

Saarnio, Pekka

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(1200 §:n kohdalla)

 

 

Peltokorpi, Terhi

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(1200 §:n kohdalla)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(osa 1200 §)

 

 

Manninen, Lauri

asiantuntija (1200 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan, paitsi 1196-1200 §:ien kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1170-1171,


1172-1174,


1180-1185,1199-1200, 

Björklund

 

 

1186,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1175-1177,


1187-1190, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1178-1179,


1191-1193, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1194-1197, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1198,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1170

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1171

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1172

Kj/1

Liikepalvelulautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

1173

Kj/2

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

1174

Kj/3

Selvitys vuoden 2004 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1175

Kaj/4

Herttoniemen asuntotonttien 43011/28 - 29 ja 32 - 35 vuokrausperusteiden määrääminen

 

1176

Kaj/5

Sörnäisten tontin 288/19 asemakaavan muuttaminen (nro 11433)

 

1177

Kaj/6

Kaarelan kortteleiden nro 33098 ja 33099 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11442)

 

1178

Sj/7

Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2006 - 2008

 

1179

Sj/8

Eron myöntäminen lautamiehen tehtävästä

 

1180

Kj/3

Liikuntalautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Espanjaan

 

1181

Kj/4

Opetuslautakunnan varsinaisten jäsenten ja kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Saksaan

 

1182

Kj/5

Vt Sari Sarkomaan toivomusponsi: Mammografiaseulontojen laajentaminen 60-69-vuotiaille

 

1183

Kj/6

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta lähiöiden kunnostamis- ja kehittämishankkeisiin

 

1184

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 28.9.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1185

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1186

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1187

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Sörnäisten tonttia 288/19 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11433)

 

1188

Kaj/2

Selvityksen antaminen oikeuskanslerille XXXX XXXX:n kirjoituksesta, joka koskee kaupungin perimää maankäyttösopimuksen mukaista korvausta

 

1189

Kaj/3

Rakennusvalvontaviraston lakimiehen toimen muuttaminen viraksi

 

1190

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1191

Sj/1

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen ja säätiön tilintarkastajan valitseminen

 

1192

Sj/2

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Siirtyvän henkilöstön irtisanomissuoja määriteltävä vähintään seurantajakson pituiseksi

 

1193

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1194

Ryj/1

26.9.2005 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Outi Ojalan toivomusponsi: Katupölyn vähentäminen

 

1195

Ryj/2

26.9.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle ns. palvelusopimusasetuksesta

 

1196

Ryj/3

26.9.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Malminkartanon täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

1197

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1198

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1199

Kj/7

Vuosaaren satama -projektin tilanneraportti

 

1200

Kj/8

Vuoden 2006 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta 2006-2008 koskeva informaatio kaupunginhallitukselle

 


 

1170 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1171 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1172 - 1179 §

Kaupunginvaltuuston 12.10.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1172 §

Liikepalvelulautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1173 §

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

1174 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.9.2005 pöydälle pantu asia
Selvitys vuoden 2004 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotusta edeltäväksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Khs toteaa, että erillinen selvitys arviointikertomuksen johdosta käynnistetyistä toimenpiteistä on uusi käytäntö. Arviointikertomus hyväksytään valtuuston kevätkauden viimeisessä kokouksessa kesäkuun jälkipuoliskolla. Valmisteluaika sekä toimenpiteiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen että niistä raportointiin siten, että selvitys on valtuuston käsiteltävänä ennen lokakuun loppua, on osoittautunut varsin lyhyeksi.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1175 §

Herttoniemen asuntotonttien 43011/28 - 29 ja 32 - 35 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1176 §

Sörnäisten tontin 288/19 asemakaavan muuttaminen (nro 11433)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1177 §

Kaarelan kortteleiden nro 33098 ja 33099 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11442)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1178 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.9.2005 pöydälle pantu asia
Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2006 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1179 §

Eron myöntäminen lautamiehen tehtävästä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

1180 §

LIIKUNTALAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ESPANJAAN

 

Khs 2005-2072

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan yhdeksän varsinaista jäsentä tekemään virkamatkan Espanjaan Barcelonaan 18. – 21.10.2005 Barcelonan kaupungin liikuntakulttuuriin ja liikuntamahdollisuuksiin perehtymistä varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan liikuntaviraston käytettävissä olevista määrärahoista.

 

                                            Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen varainhallinnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että toisen kappaleen toinen lause kuuluu seuraavasti:

 

”Lisäksi virkamatkaan osallistuisi liikuntaviraston edustajia, alustavan suunnitelman mukaan yhteensä viisi muuta henkilöä.”

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että kolmannesta kappaleesta poistetaan lauseen loppuosa ”...paitsi kaupunginkanslian edustajan osalta kaupunginkanslian käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

1181 §

OPETUSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA SAKSAAN

 

Khs 2005-2078

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetuslautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Saksaan, Müncheniin ja Berliiniin 12. – 17.2.2006 Baijerin ja Berliinin opetustoimeen tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset saadaan maksaa opetusviraston käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, opetuslautakunnalle, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen maksuliikenteelle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että toisen kappaleen toinen lause kuuluu seuraavasti:

 

”Lisäksi virkamatkaan osallistuisi opetusviraston yhteensä kuusi edustajaa.”

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että kolmannen kappaleen toisesta lauseesta poistetaan lauseen loppuosa ”... ja kaupunginkanslia maksaisi kaupunginkanslian edustajan kustannukset.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

1182 §

VT SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: MAMMOGRAFIASEULONTOJEN LAAJENTAMINEN 60-69-VUOTIAILLE

 

Khs 2004-2082

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

LIITE

Liite 1

 

 

1183 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA LÄHIÖIDEN KUNNOSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

 

Khs 2005-2066

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asian nro 7 sosiaali- ja terveystoimen esityslistan asioiden jälkeen.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

 

1184 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.9.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 28.9.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Rasmus Toivaselle ja yrittäjä Pekka Buttlerille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote GolfSatama Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

7                    Aloite 19

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 31

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta olemaan yhteydessä nuorisoasiainkeskukseen, opetusvirastoon, ammattikorkeakouluun ja tarvittaviin muihin tahoihin tupakoinnin vastustamisohjelman laadinnassa.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle ja ammattikorkeakoululle.

 

Aloite 32

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 33

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

8–10             Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kaupunginmu­seolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja opetusvirastolle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

18–22           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 3 (12), 4 (17), 5 (19), 6 (22), 7 (23), 8 (30) ja 9 (33) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 (7) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­lais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

1185 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          27.9.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.9.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1186 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1187 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN SÖRNÄISTEN TONTTIA 288/19 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11433)

 

Khs 2005-1821

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Lintulahdenkallion kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1188 §

SELVITYKSEN ANTAMINEN OIKEUSKANSLERILLE XXXX XXXX:NK IRJOITUKSESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNGIN PERIMÄÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN MUKAISTA KORVAUSTA

 

Khs 2005-1828

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää oikeuskanslerille kiinteistölautakunnan 23.8.2005 antaman selvityksen ja palauttaa selvityspyyntöasiakirjat XXXX XXXX:n oikeuskanslerille tekemän kirjoituksen johdosta.

 

Kirje nro       oikeuskanslerille ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1189 §

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON LAKIMIEHEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI

 

Khs 2005-2050

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa rakennusvalvontavirastoon sijoitetun lakimiehen työsuhteisen tehtävän tilalle samapalkkaisen lakimiehen viran seuraavasti:

 

Työsuhteinen tehtävä

Vakanssinumero

Perustettava virka peruspalkka €/kk

 

 

 

Lakimies

017662

3.240,92

 

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle ja Juha Vehviläiselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1190 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.9.2005

rakennuslautakunta

27.9.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

26.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1191 §

SEURASAARISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN JA SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-1883

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi 1.1.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi opettaja Timo Ohmeron ja tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen sekä varatilintarkastajaksi kaupunginreviisori HTM, JHTT Vesa Ikäheimon tarkastamaan säätiön vuoden 2006 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote Seurasaarisäätiölle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1192 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: SIIRTYVÄN HENKILÖSTÖN IRTISANOMISSUOJA MÄÄRITELTÄVÄ VÄHINTÄÄN SEURANTAJAKSON PITUISEKSI

 

Khs 2005-1257

Esityslistan asia Sj/2

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1193 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      22.9.2005

henkilöstökassatoimikunta                                                           27.9.2005

nuorisolautakunta                                                                          29.9.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                27.9.2005

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       26.9.2005

museonjohtaja                                                                      23. ja 26.9.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                        12. – 19.9.2005

suomenkielinen työväenopisto

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                             26.9.2005

taidemuseon johtaja                                                             26. – 27.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1194 §

26.9.2005 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU OUTI OJALAN TOIVOMUSPONSI: KATUPÖLYN VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2005-745

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-ton 30.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Outi Ojala) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Ojalalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1195 §

26.9.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE NS. PALVELUSOPIMUSASETUKSESTA

 

Khs 2005-1771, 2005-2091

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon Euroopan yhteisöjen ehdotuksesta asetukseksi rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista:

 

Ehdotetun sääntelyn pääkohdat

 

Julkisia henkilöliikennepalveluja koskevia sopimuksia voidaan tehdä vain kahdella eri tavalla: tarjouskilpailun perusteella tai ns. suorana hankintana.

 

Kaikki henkilöliikennepalvelut voidaan kuitenkin tehdä ns. omana työnä, jos palveluntuottajat operoivat vain toimivaltaisen viranomaisen toimialueella eivätkä ota osaa muualla järjestettyihin tarjouskilpailuihin, ja jos ns. julkisen palvelun velvoitteista maksettavat korvaukset täyttävät asetuksen liitteen kriteerit (ei liian suuria korvauksia eikä ristiintukemista, erillinen kirjanpito, kustannusten todentaminen ja tehokkuuden edistäminen).

 

Tarjouskilpailussa on noudatettava yhteisön julkisia hankintoja koskevia säännöksiä siltä osin kuin menettelyä ei ole säädelty asetuksessa.

 

Suoraa hankintaa voidaan käyttää mm. alueellisten rautatiepalvelujen ja rautateiden kaukoliikenteen hankinnoissa. Metro- tai kevyen raideliikenteen (raitiovaunuliikenne) palveluita ei saa hankkia suorana hankintana, joten ne pitää kilpailuttaa, ellei niitä edellä kerrottujen edellytysten täyttyessä tehdä omana työnä.

 

Ehdotetun sääntelyn ongelmakohtia

 

Julkisten hankintojen menettelysäännökset

 

Ehdotuksessa on annettu menettelysääntöjä julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemiseksi. Toisaalta ehdotuksessa todetaan, että asetus ei rajoita toimivaltaisten viranomaisten velvoitteita, jotka johtuvat julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemisestä annetuista direktiiveistä.

 

Ehdotettu sääntely johtaa siihen, että julkisia henkilöliikennepalveluja koskevissa hankinnoissa jouduttaisiin soveltamaan rinnakkain asetuksen ja hankintadirektiivien säännöksiä. Tällainen menettely olisi aivan liian monimutkainen ja sekava. Huomattavasti selkeämpää olisi jättää asetuksesta kokonaan pois kilpailuttamisen menettelysäännökset ja säätää, että em. hankinnoissa noudatetaan yksinomaan hankintadirektiivien velvoitteita.

 

Julkisen palvelun velvoitteista maksettavat korvaukset yleensä

 

Julkisen palvelun velvoitteista maksettavien korvausten määrä ei saa ylittää asetuksen 4 artiklan 2-kohdassa säädettyä riippumatta siitä, onko julkista henkilöliikennepalvelua koskeva sopimus tehty suoraan vai tarjouskilpailun perusteella. Käytännössä säännös tarkoittaa kaupungin sisäisestä linja-autoliikenteestä kaupungille kertyvien lipputulojen ja kaupungin liikenteestä liikenteenharjoittajille maksaman korvauksen keskinäistä suhdetta.

 

Asetuksen säännöksen perusteella on vaikeaa tietää etukäteen, paljonko kaupunki voi laillisesti tukea lipun hinnassa joukkoliikennettä. Subvention määrän pitäisi olla vapaasti kaupungin omassa harkinnassa jo kunnan itsehallintoperiaatteenkin johdosta. Kaupunginvaltuustolla on oltava oikeus tuen määrällä edistää joukkoliikenteen käyttöä, jos valtuusto katsoo sen kaupungin kokonaisedun mukaiseksi esimerkiksi ympäristön suojelemiseen tai liikenteen joustavuuteen liittyvistä syistä.

 

Julkisen palvelun velvoitteista maksettavat korvaukset kun liikenne

tehdään omana työnä

 

Ehdotuksessa on sallittu julkisten henkilöliikennepalveluiden tuottaminen ns. omana työnä, jos oman työn edellytykset täyttyvät. Yksi edellytyksistä koskee sisäiselle liikenteenharjoittajalle julkisen palvelu velvoitteesta maksettavien korvausten määrää, jota komissio valvoo.

 

Oman työn hinnan osan suuruuden sääntely ja valvonta EU-tasolla on periaatteellinen ongelma kuntien itsehallinnon kannalta. Lisäksi asetuksen vaikutuksia on vaikea ennakoida, kuten edellä on jo todettu.

 

Sisäinen liikenteenharjoittaja määritellään asetuksessa ”oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi”. Kaupungin metro- ja raitiovaunuliikenteestä huolehtivat yksiköt eivät kuitenkaan ole kaupungista erillisiä oikeudellisia yksiköitä Suomen lainsäädännön perusteella arvioituna. Voidaan siten perustellusti kysyä, miten em. kaupungin harjoittamaa omaa työtä arvioidaan asetuksen kannalta. Asetusluonnos on tältä osin tulkinnanvarainen ja edellyttää selkiyttämistä.

 

Asetusesityksen 8 artiklan 6 kohdan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtymäkausien toisen puoliskon aikana estää sellaisia liikenteenharjoittajia osallistumasta tarjouskilpailuun perustuviin sopimuksiin, joilla liikenteenharjoittajilla julkisten liikennepalveluiden asetusehdotuksen mukainen arvo ei edusta vähintään puolta kaikkien julkisten palveluiden arvosta, josta ne saavat korvausta tai niillä on yksinoikeus. Kohta on epäselvä, tulkinnanvarainen ja ristiriidassa 5 artiklan 3 kohdan kanssa, jonka mukaan tarjouskilpailussa noudatettavan menettelyn on oltava kaikille liikenteenharjoittajille avoin. 

 

Arviot ehdotetun asetuksen vaikutuksista Helsingin kaupungin

toimintaan

 

Edellä on otettu esiin ehdotuksen merkittävimmät ongelmat Helsingin kaupungin kannalta.

 

Kaupungin alueellinen henkilöliikenne linja-autoilla on kilpailutettu julkisista hankinnoista annettujen säännösten mukaisesti ja tehdyt linja-autoliikennettä koskevat sopimukset ovat jo nyt pääosin ehdotetun asetuksen vaatimusten mukaisia.

 

Metro- ja raitiovaunuliikenteen kaupunki tekee ns. omana työnä, johon em. asetuskin antaa oikeuden edellyttäen, että palvelusta maksettavat korvaukset täyttävät asetuksen liitteen kriteerit. Helsingin sisäiseen bussiliikenteeseen ei ehdotuksella ole merkitystä. Raitiotie- ja metroliikenteen osalta tilanne on sama edellyttäen, että HKL-Raitioliikenne ja HKL-Metroliikenne eivät osallistu Helsingin ulkopuolella järjestettyihin tarjouskilpailuihin. Metro- ja raitioliikenteen tilanne saattaa kuitenkin muuttua, kun metro ulottuu esim. Etelä-Espooseen. On jossain määrin tulkinnanvaraista, voitaisiinko metroliikenne tehdä ns. omana työnä, jos liikenne ulottuisi myös Helsingin rajojen ulkopuolelle. Tällöin on liikenteen järjestämistapa arvioitava uudestaan ja mahdollisesti avattava kilpailulle.

 

Asetuksen 6 artiklan mukaan julkisista palveluista maksettavien korvausten on oltava asetusesityksen liitteenä olevan erittelyn mukaisia. Liite asettaa tiettyjä vaatimuksia korvausten erittelemiseen liikenteenharjoittajan kirjanpidossa. Liitteen määrittelyt ovat kuitenkin ylimalkaisia esimerkiksi VR:n liikennettä ajatellen. Helsingin osalta liitteen vaatimukset tullevat sovellettavaksi raitioliikenteen ja metroliikenteen toiminnassa. Yksiköiden kirjanpito on jo järjestetty asetuksen edellyttämällä tavalla, joten liitteen vaatimuksilla ei ilmeisesti ole vaikutuksia metroliikenneyksikön ja raitioliikenneyksikön toimintaan.

 

Asetusesitys edellyttää, että toimivaltainen viranomainen julkaisee kerran vuodessa yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa selostetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvat velvoitteet, valitut liikenteenharjoittajat sekä palveluista myönnettävät korvaukset ja yksinoikeudet. Lisäksi viimeistään vuosi ennen tarjouskilpailumenettelyn aloittamista tai sopimuksen suoraa tekemistä on EU:n virallisessa lehdessä julkaistava viranomaisen nimi ja yhteistiedot, valittu sopimuksentekomenettely ja palvelut ja alueet, joita sopimus koskee. Tältä osin on liikennelaitokselle asetusesityksessä asetettu uusia velvoitteita. Erityisesti EU:n virallisessa lehdessä julkaistava ilmoitus on nykytilanteessa uusi menettely. Siitä aiheutuva lisävelvoite ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä, mutta lisää jäykkyyttä mm. siitä syystä, että kohteen määrittelyt voivat muuttua. Ennakkoilmoituksen teko on käytännössä mahdoton toteuttaa, kun on kyseessä kiireellisenä toimenpiteenä tehtävä suora sopimus.

 

Muuta          Lisäksi voidaan todeta, että epäselvä on myös kysymys mm. VR:n harjoittaman pääkaupunkiseudun lähiliikenteen asemasta asetusluonnoksessa. Epäselvää on myös se, missä määrin palvelusopimusasetusta voidaan soveltaa linjaliikenteenä hoidettavaan liikenteeseen.

 

Kirje nro       Liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnallle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1196 §

26.9.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2005-1404

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1197 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         27.9.2005

yleisten töiden lautakunta                                  29.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1198 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 27.9.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

1199 §

VUOSAAREN SATAMA -PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama -projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1200 §

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTA JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTA 2006-2008 KOSKEVA INFORMAATIO KAUPUNGINHALLITUKSELLE

 

Khs 2005-877

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 1196-1200 §)

(1196-1200 §:n kohdalla)

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  11.10.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1170-1179, 1182-1186, 1188, 1190 ja 1192-1200 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1170-1179, 1182-1186, 1188, 1190 och 1192-1200 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.