Kokousaika

26.9.2005 kello 16.00 – 16.39

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Sarkomaa, Sari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 1130-1135 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 1135 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi 1135 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 1135 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 1135 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 1135 §)

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 1135 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1130-1131,


1132-1137,


1142-1146, 1148, 

 Björklund

 

 

 

1147,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1138-1139,


1149-1156, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1140-1141,


1157-1159, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1160-1167, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1168-1169,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1130

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1131

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1132

Kj/1

Sosiaalilautakunnan lapsiperhejaoston lisäjäsenen valinta

 

1133

Kj/2

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

1134

Kj/3

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

 

1135

Kj/4

Kaupungin omaan asuntotuotantoon myönnettävien lainojen korkoehtojen muuttaminen

 

1136

Kj/5

Vuosaaren sataman liikenneväylien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

1137

Kj/6

Selvitys vuoden 2004 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1138

Kaj/7

Vuosaaren tontin 54050/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11381)

 

1139

Kaj/8

Vuosaaren tontin 54050/5 (entinen kirkko- ja seurakuntakeskus) sekä katu- ja pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11316)

 

1140

Sj/9

Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2006 - 2008

 

1141

Sj/10

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

1142

Kj/3

Lausunto Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 -luonnoksesta

 

1143

Kj/4

Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2035 -luonnoksesta

 

1144

Kj/5

Vuoden 2005 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

 

1145

Kj/6

Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rahoitusta koskevan kaupungin ja Valtion asuntorahaston välisen toteutusasiakirjan hyväksyminen ja avustuksen hakeminen

 

1146

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1147

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1148

Kj/9

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen eräisiin lauta- ja johtokuntiin

 

1149

Kaj/1

Käpylän kortteleiden nro 25001 ja 25002 määrääminen rakennuskieltoon (nro 11456)

 

1150

Kaj/2

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Tapaninkylän tonttien 39029/4 ja 6 ym. alueiden eli ns. Kapteenskanmäen asemakaava-asiassa  (nro 11220)

 

1151

Kaj/3

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Pukinmäen korttelin nro 37186 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11094)

 

1152

Kaj/4

Esitys erityisen maksun perimiseksi rakennusoikeuden ylityksestä

 

1153

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Fastighets Ab Majblommanin poikkeamishakemuksesta

 

1154

Kaj/6

Kiinteistöviraston tilakeskuksen uuden toimitilan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1155

Kaj/7

19.9.2005 pöydälle pantu asia

Kruununhaan kaupunginosan korttelien nro 4, 30, 31 ja 32 tilojen  käytön monipuolistaminen

 

1156

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1157

Sj/1

Vt Suzan Ikävalkon toivomusponsi: Maahanmuuttajien työllistäminen kaupungin palvelukseen

 

1158

Sj/2

Asiantuntijan nimeäminen työllistämistoimikuntaan ja työllisyysasioiden neuvottelukuntaan

 

1159

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1160

Ryj/1

Valtuutettu Outi Ojalan toivomusponsi: Katupölyn vähentäminen

 

1161

Ryj/2

Lausunto Turku-Helsinki pikavuoroliikenteen laatukäytäväselvityksestä

 

1162

Ryj/3

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle ns. palvelusopimusasetuksesta

 

1163

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomenlinnan Varvilahteen uponneen m/aux Margonan poistamisesta valtion jätehuoltotyönä

 

1164

Ryj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta

 

1165

Ryj/6

Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Jukka-Pekka Halmeen irtisanoutuminen ja määräaikaisen hoitajan määrääminen virkaan

 

1166

Ryj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Malminkartanon täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

1167

Ryj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1168

Stj/1

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Lasten päivähoitotilojen ajoitus

 

1169

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1130 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1131 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1132 - 1141 §

Kaupunginvaltuuston 12.10.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1132 §

Sosiaalilautakunnan lapsiperhejaoston lisäjäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1133 §

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1134 §

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1135 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.9.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin omaan asuntotuotantoon myönnettävien lainojen korkoehtojen muuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Hakala, Korhonen, Ollinkari, Ratasvuori, Sippola-Alho, Tulensalo ja Venesmaa esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan esityslistan sivun 4 kolmannen kappaleen lause ”Korkoa ei voida...” poistettaisiin.

 

Ojala ilmoitti vastaehdotukseensa seuraavat perustelut:

 

”Viittaus ympäristöministeriön hyväksymään 8 %:n enimmäiskorkoon ei perusteltu. Sama korko on ollut voimassa ainakin 70-luvulta, jolloin muun muassa inflaatio oli jopa yli 10 % vuodessa ja pankkien ensisijaislainojen säännellyt korot nykyiseen verrattuna yli kaksinkertaiset. Muun muassa Suomen pankin peruskorko oli tuolloin 8 – 10 %. Mielestäni tertiäärilainan korko jää alennuksen jälkeenkin liian korkeaksi.”

 

Ojala ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ojala ilmoitti edellä olevan mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

1136 §

Vuosaaren sataman liikenneväylien lisärahoitustarpeen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

1137 §

Selvitys vuoden 2004 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1138 §

Vuosaaren tontin 54050/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11381)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1139 §

Vuosaaren tontin 54050/5 (entinen kirkko- ja seurakuntakeskus) sekä katu- ja pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11316)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1140 §

Jäsenen valitseminen leski- ja orpoeläkekassan hallitukseen vuosiksi 2006 - 2008

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1141 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

1142 §

LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 -LUONNOKSESTA

 

Khs 2005-1431

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten sosiaalilautakunnan, rakennuslautakunnan, terveyslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, taidemuseon johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, nuorisoasiainkeskuksen, kaupunginmuseon johtokunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, joukkoliikennelautakunnan, tietokeskuksen, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kiinteistöviraston, opetuslautakunnan, ammattikorkeakoulun hallituksen, liikuntalautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja asuntotuotantotoimikunnan lähettämiin lausuntoihin antaa Uudenmaan liitolle Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2030 luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Maakuntasuunnitelma 2025:n päivittäminen on perusteltu toimenpide ensimmäisen maakuntasuunnitelman valmisteluun liittyneiden aikataulu- ym. tekijöiden takia ja myös kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen takia. Uudenmaan ensimmäinen maakuntakaava, josta Helsingin kaupunginhallitus antoi lausuntonsa 22.3.2004 (366 §), on valmistunut ja toimitettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi maakuntasuunnitelma 2025:n jälkeen.

 

Uutta maakuntasuunnitelmaa laaditaan samanaikaisesti, kun vireillä on valtioneuvoston alulle panemat hankkeet kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi ja Helsingin seudun hallinnon kehittämiseksi. Helsingin seudun kehittäminen on noussut kansallisesti tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Avainasemassa tässä kehittämistyössä on Helsingin seudun kuntien omaehtoisesti käynnistämä seudullinen yhteistyö (strategioineen ja konkreettisine hankkeineen).

 

Uudenmaan visioksi vuoteen 2030 on kirjattu: ”Uusimaa on hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue”. Vision sisältöä on avattu luonnoksen sivulta 6 alkaen, kuitenkin jättäen metropolialueen rajaus avoimeksi. Helsingin seudun metropolialue ulottuu Uudenmaan maakunnan lisäksi ainakin Itä-Uudenmaan maakuntaan, tarkasteluperusteista riippuen pohjoisessa muihinkin maakuntiin. Jatkossa tulee pyrkiä siihen, että yhteisellä talous- ja työssäkäyntialueella erillisten maakuntasuunnitelmien laatimistarve Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen osalta poistuu.

 

Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2030 luonnos on muodoltaan kehittynyt edellisestä suunnitelmasta oikeaan suuntaan. Jaottelu maakuntasuunnitelman ja -ohjelman roolien välillä on tarpeen. Luonnokseen sisältyy tausta-aineistona monissa kannanotoissa kiitettyä visio- ja skenaarioaineistoa, jonka kytkentä strategioihin kuitenkin jää osin hämäräksi.

 

Maakuntasuunnitelman strategiset tavoitteet ja strategiat on kokonaisuutena käsitelty onnistuneesti, monipuolisesti tarkastellen ja perustellen. Suunnitelmaa tulisi kuitenkin vielä pyrkiä kiteyttämään tulevien 25 vuoden kehityssuunnan yhteisen tahtotilan osoittamiseksi, mikä alueiden kehittämislain mukaan on juuri maakuntasuunnitelman rooli. Luonnoksessa on käytetty strategioiden esittämisessä paljon kuvailevaa ilmausta, josta kehityksen tahdottu suunta ei selvästi ilmene.

 

Valittujen neljän painopistealueen (Asuminen, Elinkeinot ja osaaminen, Hyvinvointi sekä Infrastruktuuri ja ympäristö) keskinäisissä riippuvaisuuksissa on lisäksi vielä yhteensovittamista.

 

Vähintäänkin on luonnoksesta pystyttävä karsimaan sisäiset ristiriitaisuudet keskeisissä linjauksissa, kuten asumiseen ja maankäytön tehostamiseen sekä teknisen huollon tarpeisiin liittyvissä kannanotoissa.

 

Asuntotilanteen todetaan olevan liiton alueella keskeinen ongelma. Kuitenkaan asuntotarpeen ei suunnitelmassa arvioida tulevina vuosina merkittävästi kasvavan. Kaavoitus nostetaan keskeiseksi tekijäksi esille otetun tonttipulan ratkaisemisessa. Kaavoitettujen tonttien varanto vaihtelee Uudenmaan kunnissa suuresti, eikä esim. pääkaupunkiseudulla kaavoitusta lisäämällä päästä suurempaan tonttitarjontaan ja toteutuneiden rakennushankkeiden määrään. Mm. verotukseen ja rakentamisen rahoitukseen sekä yleisemmin kasvukuntien talouden kestokykyyn liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon.

 

Yhdyskuntateknisen huollon monet kysymykset edellyttäisivät yhteisen tahtotilan syntymistä maakuntasuunnitelma- ja maakuntakaavatasolla. Tällaisia ovat mm. aluevaraukset jätteenkäsittelyyn, pilaantuneen maan, voimalaitostuhkan sekä ylijäämämassojen sijoitteluun ja voimajohtolinjoille. Ratkaisut voivat syntyä myös esimerkiksi seudullisen yhteistyön tuloksena, mutta tällöin maakuntasuunnitelmassakin tulisi antaa suurempi paino kuntien vapaaehtoista yhteistoimintaa toteuttaville rakenteille.

 

Pääkaupunkiseudun tiivistyvässä yhteistyössä toteutettavat strategiat, joista on yhteisesti sovittu kuntien kesken, ovat teemoiltaan ja lähestymistavaltaan sukua maakuntasuunnitelman strategioille. Seudun maakunnallinen ja valtakunnallinenkin merkitys huomioon ottaen tämä on luontevaa. Maakunnalliset strategiat eivät voi olla kovin irrallisia kuntien ja muiden alueen toimijoiden yhteisistä lähiajan toimintastrategioista.

 

Maakuntaliiton koordinoivan roolin kasvattaminen maakuntasuunnitteluun vedoten voi myös heikentää seudullisella tasolla tai toimintasektoreittain rakentuneen pitkäjänteisen yhteistyön tuloksellisuutta. Helsingin kaupungin näkö­kulmasta ei esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelua ole tarkoituksenmukaista ryhtyä ajamaan osaksi maakunnallista suunnittelukokonaisuutta, jos sen tuloksena PLJ-suun­nittelussa saavutettua yhteisymmärrystä YTV:n, valtion ja seudun kuntien kesken näin toimien heikennetään.

 

Maakuntasuunnitelman muuttuessa esitetyllä tavalla aikaisempaa strategisemmaksi asiakirjaksi kohdistuu alkavaan maakuntaohjelman valmistelutyöhön entistä enemmän odotuksia. Odotukset ovat sekä sisällöllisiä, ja niihin myös Helsingin useat lautakunnat ovat lausunnoissaan viitanneet, että valmisteluun kohdistuvia. Mitä keskeisempi rooli aluekehittämisessä maakunnan omalle suunnittelutyölle muodostuu, sitä enemmän painoa tulee laittaa suunnitteluprosessin toteuttamiseen hyvän hallinnon periaatteiden mukaan, mukaan lukien kohtuulliset määräajat lausunnoille.

 

Kirje nro       ja kopio lauta- ja johtokuntien antamista lausunnoista Uudenmaan liitolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Liitteet 1 - 25

 

 

1143 §

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2035 -LUONNOKSESTA

 

Khs 2005-1866

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Uudenmaan liitolle Itä-Uuden­maan maakuntasuunnitelman 2035 luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2035 -luonnos on rakenteeltaan selkeä. Suunnitelman tavoitteet ja toimintalinjat on eritelty järkeviksi kokonaisuuksiksi. Luonnos on myös tarvittavan yleispiirteinen ja kantaaottava.

 

Luonnoksen ansiona on maakuntaa tarkasteleminen vahvasti osana koko Etelä-Suomen kehittyvää painopistealuetta sekä se, että Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelman sisältöä tarkastellaan osana muita valtakunnallisia maakuntasuunnitelmia. Luonnoksessa tuodaan toisaalta selkeästi esiin maakunnan tavoiteltu kehitys ja tahtotila luonnonläheisenä maaseutualueena, joka tarjoaa omaleimaisia kulttuurielämyksiä ja -perinteitä sekä kulttuurialueita.

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa esitetty kehittämisvisio ei kuitenkaan riittävässä määrin ota huomioon maakunnan tosiasiallista tilannetta voimakkaasti kehittyvän Helsingin seudun suhteen. Itä-Uudenmaan länsiosat ovat jo osa Helsingin seutua, yhteistä talous- ja työssäkäyntialuetta. Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessäkin asia tunnustetaan. Tuore viittaus tähän sisältyy valtioneuvoston vuoden 2006 talousarvioehdotukseen: 14 Helsingin seudun kunnan alueelle suunniteltu korotettu kiinteistövero rakentamattomille tonteille koskisi myös Sipoon kuntaa.

 

Koko talousalueen kannalta parhaiden kehitysvaihtoehtojen realistista tarkastelua ilmeisesti haittaa alueen suunnitteleminen kahtena eri maakuntana ja kahdessa maakuntasuunnitelmassa ja -kaavassa. Maakuntien rajalla sijaitsevan Helsingin kaupungin kannalta olisi toivottavaa maakuntajaotuksen muuttaminen siten, että nykyiset Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin. Vähimmäismuutos olisi Sipoon siirtäminen pääkaupunkiseudun kanssa samaan maakuntaan, kuuluuhan esim. Pornainen Sipoon takana Uudenmaan liittoon.

 

Pääkaupunkiseudun kehityksen näkökulmasta katsottuna Vantaan itäisimmät osat ja Sipoon länsiosa ovat seudun asutuksen ja työpaikkojen selvä ja tärkeä tulevaisuuden kasvusuunta.

 

Alueiden käyttö

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2035 -luonnoksessa tuodaan vahvasti esiin maakunnan visio ympäristöltään ainutlaatuisena alueena, joka kehittyy pääkaupunkiseudun vahvuuksien kautta.

 

Vaikka tavoitteena on hyödyntää pääkaupunkiseudun voimakas kasvupotentiaali, luonnoksessa ei kuitenkaan maankäytöllisesti tueta pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä ja tarpeita. Itä-Uudenmaan kaupunkirakenteelliset tavoitteet suunnataan enemmänkin Porvoon alueelle maakunnan itäosiin. Sipoon ja Itä-Uudenmaan maakunnan länsiosan roolia taas vahvistetaan luonnonläheisenä asuinpaikkana ja arvokkaana luontokokonaisuutena, vaikka alueelle tulisi suunnata selkeästi enemmän yhdyskuntarakenteen kehittämisen voimavaroja ja vahvempaa visiointia. Olisi toivottavaa, että maakuntasuunnitelma 2035 -luonnoksessa otettaisiin kantaa tähän keskeiseen seudulliseen kehityskysymykseen, koska Sipoon alueen merkitys Suomen eteläisen rannikkovyöhykkeen tulevan yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja kehittymisessä on ilmeinen.

 

Koko seudun haasteena on yhdyskuntarakenteen kasvun hallussa pitäminen eheyttävän rakentamisen tavoitteiden mukaisesti. Itä-Uudenmaan yhdyskuntarakenne on tyypillisenä maaseutualueena luonteeltaan hajautunut. Itä-Uudenmaan maakuntaan kohdistuu kuitenkin entistä enemmän voimakkaita kasvupaineita.

 

Itä-Uudenmaan kehittämisessä olisi järkevää lähteä siitä, että yhdyskuntarakenteen tiiviys ja rakenteen kasvu ohjattaisiin mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleville asuntorakentamisalueille sekä toimivien liikenneverkkojen läheisyyteen. Tämä kehitys tukisi myös Itä-Uudenmaan visiota ja profiloitumista maaseutumaisena ja luonnonläheisenä maakuntana, joka tarjoaa hyviä asumismahdollisuuksia.

 

Yhdyskuntarakenteen kehitykseen otetaan kantaa myös ympäristökysymysten kautta. Suunnitelmaluonnoksessa painotetaan Itä-Uudenmaan korkealaatuista ympäristöä, jonka merkitys korostuu pääkaupunkiseudun kasvavan tonttipulan ja asuntojen hintatason myötä. Itä-Uudenmaan maakuntaa tarjotaan vahvana kulttuuri- ja luontoarvojen alueena vastapainona tiivistyvälle ja luontoarvoja menettävälle pääkaupunkiseudulle.

 

Pääkaupunkiseudun akuutin asuntopoliittisen ongelman myötä myös Itä-Uudenmaan väljästi rakennetuille maaseutualueille kohdistuu voimakkaita rakentamispaineita. Olisi toivottavaa, että maakuntasuunnitelma 2035 -luon­nok­sessa otettaisiin vahvemmin kantaa tähän pääkaupunkiseutua koskettavaan vaikeaan aluerakenteelliseen kysymykseen, jonka osalta on selvää, että asumismahdollisuuksia tulee olla myös Itä-Uudenmaan länsiosissa. Luontevaa olisi pohtia tätä kysymystä laajemmin esimerkiksi Itä-Uuden­maan kehittämislinjausten toisessa pääkohdassa aluerakenteen kehittäminen.

 

Pääkaupunkiseudun keskeisiä ongelmia on myös jätehuollon, pilaantuneiden maa-ainesten ja ylijäämämassojen tarvitsemat alueet, joita ei pääkaupunkiseudun kuntien rajojen sisäpuolelta juurikaan pystytä osoittamaan. Itä-Uuden­maan maakuntasuunnitelmassa ei näitä kysymyksiä ole otettu esille. Myöskään maakuntakaavoituksessa ei kysymyksiä ole ratkaistu.

 

Asuntotuotannon monipuolisuus

 

Asuntotuotannon turvaaminen on koko seudun kehityksen ja Helsingin kannalta tärkeää. Asuntotuotannon tarpeeseen ja turvaamiseen vastataan uudisrakentamisen määrää lisäämällä ja asuntotarjontaa monipuolistamalla. Asuntotarjonnan turvaaminen edellyttää niin pientalo- kuin kerrostaloasumisen lisäämistä.

 

Itä-Uudenmaan maakuntaan suuntautuu entistä enemmän muuttoliikettä etenkin pientaloasumista haluavien osalta. Tässä yhdyskuntarakenteen kehittämisessä seutua tulisi katsoa kokonaisuutena, jossa Itä-Uusimaa voisi tarjota uusia ja monipuolisia pientaloasumismahdollisuuksia keskus- ja liikenneverkkojen läheisyydessä.

 

Itä-Uudenmaan länsiosat tarjoavat hyvän lähtökohdan uudentyyppisen, luontoon tukeutuvan ja samalla kaupunkimaisen tiiviin pientalomaisen yhdyskuntarakenteen koemuotoiselle toteuttamiselle. Nämä kaupunkirakenteen vyöhykkeet voisivat liittyä tiiviimmän ja tehokkaan liikennejärjestelmän varaan muodostettujen ytimien ympärille. Maakuntasuunnitelmassa kokonaisrakenteen viitoittaminen tällä tavoin olisi positiivinen lisä seudun asuntorakentamisen kirjoon.

 

Olisi toivottavaa, että maakuntasuunnitelma 2035 -luon­nok­sessa otettaisiin kantaa asuntotarjonnan monipuolisuuteen ja tonttitarjonnan turvaamiseen koko seudun näkökulmasta.

 

Suunnitelman liitteessä arvioidaan Sipoon väestön kasvavan 18 500 asukkaasta lähes 27 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä eli keskimäärin 257 asukasta vuodessa. Kasvu olisi vuoteen 2025 asti hieman nopeampaa eli 375 asukasta vuodessa. Sipoon nykyiseen asukasmäärään verrattuna prosentuaalinen vuosikasvu olisi ensimmäisellä viisivuotisjaksolla yli 2 % ja sen jälkeen alle 2 % tasaantuen vuoden 2025 jälkeen varsin vähäiseksi.

 

Kunnallistalouden kannalta yli kahden prosentin vuotuisen väestön kasvun on arvioitu tuottavan vaikeuksia. Metron sekä sen asemien ympärille ryhmittyvien asuntoalueiden rakentaminen seuraavien 30 vuoden aikana johtaisi monin kerroin suurempaa väestön kasvuun, esim. 1 700 – 2 400 asukkaaseen vuodessa. Kasvun aiheuttamia kustannuksia Sipoon nykyinen ja väestö- ja veronmaksajapohja ei yksin voisi maksaa. Kun uusia suuria asuntoalueita on rakennettu muualle, ei yleensä ole voitukaan lähteä siitä, että lähialueella asuvien kunnallisveroilla voitaisiin kustantaa kaikki tarvittavat investoinnit. Valtiovallan toimenpiteitä ja tukea voimakkaassa kehitysvaiheessa olevien kuntien hyväksi tarvitaan, ja asia tulee nostaa esille maakuntasuunnitelmassa ja myöhemmin maakuntaohjelmassa myös seudullisen edunvalvonnan takia.

 

Itä-Uudenmaan liikenneverkko

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2035 -luonnoksessa pohditaan maakunnan tehokasta, turvallista ja tasapuolista liikennejärjestelmää. Liikennekysymykset ovat keskeinen osa seudullista maankäytön kehittämistä. Itä-Uusimaa sijaitsee voimakkaasti kehittyvässä Etelä-Suomen itä-länsi­suuntaisessa vyöhykkeessä aivan pääkaupunkiseudun kupeessa. Tämän kehityksen turvaamiseksi tarvitaan laaja-alaista visiointia yhtäältä Itä-Uudenmaan maakunnan sisäisistä liikennekysymyksistä että niiden vaikutuksista ja kytkeytymisestä seudulliseen liikenneverkkoon. Lisääntyvä henkilöautoliikenteen kasvu rasittaa muun muassa ympäristöä sekä lisää paineita liikenneverkon välityskykyyn.

 

Itä-Uudenmaan kasvu tarvitsee tuekseen etenkin vahvaa joukkoliikenteen kehittämistä, jolla pystytään vastaamaan Itä-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kasvun aiheuttamiin liikenteellisiin paineisiin. Tätä haastetta tuetaan sillä, että asuntorakentamista pyritään sijoittamaan hyvien joukkoliikenteen yhteyksien varrelle sekä kehittämällä Itä-Uudenmaan joukkoliikennettä ja tieverkostoa osana seudullista liikenneverkkoa.

 

Olisi toivottavaa, että luonnoksessa tarkasteltaisiin selkeämmin Itä-Uudenmaan kytkeytymistä liikenteellisesti Helsinkiin. Helsingin ja Itä-Uudenmaan raja-alueen maankäytöllinen ja toiminnallinen merkitys on koko seudun tulevaisuuden kannalta tärkeä. Liikenteen laajempi visiointi olisi tukevoittanut maakuntasuunnitelman luonnosta.

 

Helsingistä itään on jo nyt varsin hyvät liikenneyhteydet kuten moottoritie E-18 sekä sen rinnakkaistie. Maakuntasuunnitelmassa mainitaan merkittäväksi joukkoliikenteen ongelmaksi vain raideliikenneyhteyksien puuttuminen.

 

Maakuntasuunnitelman luonnoksessa painotetaan E-18 kehityskäytävää ja Heli-rataa maakunnan tärkeimpinä kehityshankkeina. Edelleen esitetään selvitettäväksi edellytyksiä hyödyntää Kilpilahden rataa henkilöliikenteessä välillä Kerava – Nikkilä sekä Heli –radan toteutusmahdollisuuksia.

 

Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelman ja -kaavan luonnoksissa ei metron jatkamiseen ole lainkaan varauduttu eikä sitä esitetä edes selvitettäväksi. Uudenmaan maakuntakaavassa sen sijaan metrovaraus on nuolisymbolilla merkitty jatkuvan Mellunmäestä Vantaan kautta Sipooseen. Metroon varautuminen ja sen linjauksen tutkiminen olisi tärkeä ja realistinen kehityshanke myös Itä-Uuden­maan maakuntasuunnitelmassa.

 

Yhteiskunnan maaomaisuuden käyttäminen

 

Valtion, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin laaja maaomistus Länsi-Sipoossa antaisi hyvät lähtökohdat alueen kehittämiselle pääkaupunkiseudun yhtenä kasvusuuntana. Helsingin kaupungin omistuksessa on Sipoossa noin 1 722 hehtaaria maa-alueita ja noin 1 951 hehtaaria vesialueita. Valtion omistukset ovat vielä suuremmat etenkin, kun Helsingin kaupunki on luovuttanut valtiolle merkittäviä alueita esim. puolustusvoimien mahdollisiin tarpeisiin.

 

Lisämaanhankinnalla tai maankäyttösopimuksin voitaisiin saada aikaan yhtenäisiä, taloudellisesti toteutettavissa olevia sekä käyttökustannuksiltaan edullisia uusia asuntoalueita, joilta voitaisiin tarjota runsaasti myös omakotitontteja.

 

Itä-Uudenmaan aluerakennekartassa 2030 on saaristoalueen jälkeen suurimmaksi arvokkaaksi luonnon kokonaisuudeksi merkitty Sipoon korpi. Merkintä ulottuu moottoritiestä miltei Nikkilään asti erittäin laajana ja seudun luontaisiin kasvusuuntiin nähden epätarkoituksenmukaisella tavalla. Pienempiä arvokkaita luonnon kokonaisuuksia kartassa on vain kaksi: Sipoon pohjoisosassa ja Porvoon etäpuolella.

 

Laadukkaalla suunnittelulla erilaiset toiminnat olisivat myös Sipoon länsiosassa kuitenkin luontevasti nivellettävissä yhteen. Asunto- ja työpaikka-alueiden sekä niitä palvelevien virkistysalueiden tuleekin olla lähekkäin. Myös suojelu­näkökohdat voidaan suunnittelussa ottaa huomioon.

 

Kehittämiskohteet mukaan suunnitelmaan

 

Itä-Uusimaa on osa eteläistä yhtenäistä rannikkoaluetta ja sen läntiset osat Helsingin talousaluetta. Merkittävä osa maakunnasta saa elinvoimansa ja toimeentulonsa Helsingistä ja Helsingin seudulta. Maakuntasuunnitelmaan on syytä lisätä enemmän tarkasteluja ja yhteenvetoja yhteisen seudullisen rakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä tavoitteita seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä.

 

Itä-Uudenmaan kehittyminen liittyy varsinkin länsiosiltaan niin vahvasti pääkaupunkiseudun kehitykseen ja menestykseen, varsinkin kansainvälisen kanssakäymisen jatkuvasti vahvistuessa, että maakuntaliiton keskeisen suunnitteluvälineen, maakuntasuunnittelun, sisältöön tämän kehityssuunnan tulee vahvasti heijastua.

 

Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen tulevan kehittymisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että yhdyskuntarakenne voi kehittyä myös Itä-Uudenmaan maakunnan länsiosassa, Sipoossa. Tämä koskee niin asuntorakentamiseen osoitettavia uusia alueita kuin joukkoliikenteen

järjestämistä.

 

Helsingin seudulla on huomattava pula pientalorakentamiseen tarkoitetuista tonteista. Tämä ilmenee sekä asuntojen että tonttien hinnoista, jotka ovat korkeita. Asuntorakentamismahdollisuuksien, etenkin pientalorakentamismahdollisuuksien lisäämiselle on huomattava tarve. Samoin on myös tarve seudun yhdyskuntarakenteen tasapainottamiselle seudun itäisen osan yhdyskuntarakenteen täydentämisellä. Sipoon länsiosassa on yhteiskunnan omistuksessa laajat maa-alueet, jotka soveltuvat ja ovat helposti saatavissa asuntorakentamiseen.

 

Maakuntasuunnitelmassa onkin tarpeen käsitellä yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja eheyttämistä asuntorakentamisella Sipoossa. Parhaiten, myös luonnonvarojen käytön kannalta, alueet on kytkettävissä muuhun yhdyskuntarakenteeseen tehokkaalla joukkoliikenteellä, metrolla.

 

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen turvaamiseksi ja seudun kasvavan asuntokysynnän helpottamiseksi ja etenkin pientalorakentamismahdollisuuksien lisäämiseksi, on tärkeää, että Itä-Uudellamaalla voidaan Porvoonväylän tuntumaan rakentaa uusia taajamatoimintojen alueita, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, metroon. Helsingin metro on luontevasti jatkettavissa virkistys- ja luonnonarvot huomioon ottaen vähintään Östersundomiin asti.

 

Vuosaaren satama valmistuu käyttöön 2008. Uudella satamalla on merkittävä vaikutus kaupunkirakenteeseen ja seudun elinkeinoelämään. Itä-Uudenmaan alue rajautuu välittömästi Vuosaaren satamaan ja sen maaliikenneyhteyksiin. Vuosaaren sataman mahdollisuudet myös Itä-Uudenmaan kehittämisessä on syytä ottaa huomioon.

 

Helsingin seutu ympäristöineen tarvitsee uuden yleisilmailukentän Malmin lentokentän toiminnoille tai vaihtoehtoisesti Malmin toiminnot on sijoitettava olemassa oleville kentille tai vaihtoehtoisille alueille. Lentotoiminnan loppumiseen Helsingin Malmilla on otettu kanta Helsingin yleiskaava 2002:ssa. Malmin kenttä on jäänyt tiivistyvän yhdyskuntarakenteen keskelle, eikä kenttää voida kehittää lentotoiminnoille. Alue tarvitaan asuntorakentamiseen.

 

Yleisilmailukenttä on seudulle tärkeä. Uuden kentän toteuttamiselle on luotava vähintään kaavalliset mahdollisuudet Itä-Uudellamaalla, mikäli Malmin toiminnot siirretään uudelle kentälle. Yleisilmailukenttä on varteenotettava mahdollisuus maakunnan kehittämiselle. Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa on tarpeen tarkastella yleisilmailukentän sijoitusvaihtoehdot ja esittää alue, jonne kenttä voidaan Itä-Uudellamaalla tarvittaessa sijoittaa.

 

Malmin lentokentän toimintojen hajasijoittaminen olemassa oleville kentille ei myöskään ole poissuljettu vaihtoehto. Tällaisessa tapauksessa Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohdalle joudutaan osoittamaan uusi paikka. Sipoosta on osoitettavissa tälle toiminnalle alue. Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa on syytä varautua myös siihen, että liiton läntiseen osaan voidaan toteuttaa Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohta.

 

Yhteistyöllä ongelmat ratkaisuun

 

Suunnitelman kohdassa ”yhteistyö metropolialueella” kerrotaan, että Itä-Uudenmaan liitto on omista lähtökohdistaan valmis rakentavaan yhteistyöhön pääkaupunkiseudun kuntien ja toimijoiden kanssa ja todetaan, että metropolialueen kilpailukyky varmistuu yhteistyöllä.

 

Yli nykyisten kuntarajojen ulottuva suunnittelu ja rakentaminen edellyttäisikin valtion, maakuntaliittojen, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä uusia organisaatio- ja rahoitusmalleja ja parhaimmillaan myöskin nykyisten hallinnollisten rajojen muutoksia.

 

Vaikka Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2035 -luon­nos ei Helsingin seudun luontaisen kehityksen osalta vastaa Helsingin kaupungin näkemystä, on sillä muilta osin selviä ansioita. Suunnitelmassa pyritään ansiokkaasti kehittämään historiallisten Porvoon ja Loviisan ympärille kymmenen kunnan muodostamaa kaksikielistä kulttuuri­maakuntaa sekä luomaan edellytyksiä alueen kehitykselle. Yhdessä itäsuuntaan kasvavan pääkaupunkiseudun kanssa tämä Suomenlahden rannan kaupunkien sarja aina Kotkaan ja Haminaan asti voisivat olla jopa Pohjois-Euroopan mitassa toiminnallisesti merkittävä ja kiinnostava alue, jota on syytä kehittää yhteistyössä.

 

Kirje nro         Itä-Uudenmaan liitolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1144 §

VUODEN 2005 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-2042, 2005-1974, 2005-1964, 2005-1924, 2005-1885, 2005-1881, 2005-1860, 2005-1837, 2005-1824

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion kohdalta 1 14 03 Henkilöstömenovaraus, Khn käytettäväksi tulopoliittisesta sopimuksesta ja Kunpas-ohjelmasta aiheutuneet palkkoihin ja muihin henkilöstömenoihin kohdistuvat lisämäärärahat seuraavasti:

 

 

Luku/kohta

 

euroa

 

 

 

2 11

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja
-virasto

300 000

2 21 01

Kiinteistövirasto

260 000

2 31

Rakennusvalvonta

143 000

3 02 01

Opetusvirasto, Hallinto

235 000

3 02 02

Opetusvirasto, Suomenkielinen
perusopetus ja lukiokoulutus

10 960 000

3 02 03

Opetusvirasto, Ruotsinkielinen
perusopetus ja lukiokoulutus

930 000

3 02 08

Opetustoimen tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen

95 000

3 11

Suomenkielinen työväenopisto

180 000

3 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

30 000

3 15

Kaupunginkirjasto

601 000

3 17 01

Kulttuuritoimi, Kulttuuriasiainkeskus

96 000

3 17 06

Kulttuuritoimi,
Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa

16 000

3 18

Kaupunginmuseo

58 000

3 19 01

Orkesteritoiminta, Kaupunginorkesteri

82 000

3 31

Nuorisoasiainkeskus

304 000

3 41 01

Liikuntatoimi, Liikuntavirasto

408 000

3 52

Henkilöstökeskus

27 000

3 53

Työterveyskeskus

120 000

4 09 01

Rakennusvirasto, Katu- ja viheralueiden ylläpito ja hallinto

371 000

4 09 05

Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto

36 000

5 11 01

Sosiaalivirasto, Hallinto- ja kehittämiskeskus

326 000

5 11 02

Sosiaalivirasto, Lasten päivähoito

3 211 000

5 11 03

Sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut

1 426 000

5 11 04

Sosiaalivirasto, Aikuisten palvelut

1 728 000

5 11 05

Sosiaalivirasto, Työllisyyden hoitaminen

327 000

5 11 06

Sosiaalivirasto, Vanhusten palvelut

1 322 000

5 21 01

Terveyskeskus, Terveyskeskustoiminta

7 579 000

 

 

 

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvalvonnalle, opetusvirastolle, suomenkieliselle työväenopistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kaupunginkirjastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, kaupunginmuseolle, kaupunginorkesterille, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen talouspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

LIITE

Liitteet 1 - 14

 

 

1145 §

UUSIEN ASUNTOALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAHOITUSTA KOSKEVAN KAUPUNGIN JA VALTION ASUNTORAHASTON VÄLISEN TOTEUTUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA AVUSTUKSEN HAKEMINEN

 

Khs 2005-211

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Valtion asuntorahaston ja Helsingin kaupungin yhteisen toteutusasiakirjan Helsingin kaupungin uusien asuntoalueiden: Viikinmäen länsiosan, Viikin Latokartano 5:n, Suurmetsän Alppikylän sekä Myllypuron puukaupunkikylän kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta (esityslistan liite 1) ja hakea Valtion asuntorahastolta vuodelle 2005 varatut avustukset Viikinmäen länsiosaan 0,605 milj. euroa sekä Viikin Latokartano 5:een 0,485 milj. euroa.

 

Kirje nro       Valtion asuntorahastolle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Osmo Torvinen), kiinteistövirastolle (Virve Mustonen), kaupunginkanslian oikeuspalveluihin toteutusasiakirjan allekirjoituksesta huolehtimista varten, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Rinne Heikki, projektinjohtaja, puhelin 169 2485
Sarvi Erkki, projekti-insinööri, puhelin 169 3710

 

LIITE

Liite 1

 

 

1146 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       19.9.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1147 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1148 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ERÄISIIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIIN

 

Khs 2005-95

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 24.1.2005 tekemäänsä päätöstä kaupunginhallituksen edustajien nimeämisestä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

Kaupungin taidemuseon johtokunta

Osku Pajamäki

Tiina Hiltunen

Sosiaalilautakunta

- Toinen aikuisjaosto

 

Tiina Hiltunen

 

Osku Pajamäki

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Tiina Hiltuselle ja ao. lauta- ja johtokunnille

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

1149 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 25001 JA 25002 MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11456)

 

Khs 2005-1923

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 25. kaupunginosan korttelit nro 25001 ja 25002 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1150 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39029/4 JA 6 YM. ALUEIDEN ELI NS. KAPTEENSKANMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA  (NRO 11220)

 

Khs 2003-2185

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan selityksen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1151 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PUKINMÄEN KORTTELIN NRO 37186 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11094)

 

Khs 2002-1501

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan selityksen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1152 §

ESITYS ERITYISEN MAKSUN PERIMISEKSI RAKENNUSOIKEUDEN YLITYKSESTÄ

 

Khs 2004-2635

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennuslautakunnan esityksen ja todeta, ettei se anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1153 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE FASTIGHETS AB MAJBLOMMANIN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1796

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Fastighets Ab Majblommanille haettuun toimenpiteeseen 16. kaupunginosan korttelin nro 16712 tontin nro 5 ja korttelin nro 16700 tontin nro 4 väliselle katualueelle.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1154 §

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN UUDEN TOIMITILAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-1910

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kiinteistöviraston tilakeskuksen 15.6.2005 päivätyn hankesuunnitelman Sörnäistenkatu 1:n tiloista siten, että hankkeen laajuus on enintään 2 900 htm2, perusvuokra ilman autopaikkoja on enintään 15 euroa/htm2/kk, viiden vuoden perusvuokrakustannukset 2 610 000 euroa (alv 0 %), 3 184 200 (alv 22 %) hintatasossa 4/2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tilakeskusta aktiivisesti löytämään uutta käyttöä opetusvirastolta vuoden 2006 keväällä vapautuviin, osoitteessa Hämeentie 11 (Fabriikki) sijaitseviin toimitiloihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1155 §

19.9.2005 pöydälle pantu asia

KRUUNUNHAAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIEN NRO 4, 30, 31 JA 32 TILOJEN  KÄYTÖN MONIPUOLISTAMINEN

 

Khs 2005-1576

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa vapauttamaan Kruununhaan korttelissa nro 4 virastojen käytössä olevia tiloja aluetta monipuolistavaan käyttöön ja ilmoittamaan vapautuvat tilat pääsääntöisesti vuokrattavaksi tarvittaessa pitkäaikaisin 30–40 vuoden vuokrasopimuksin seuraavasti:

 

-       Osoitteessa Pohjoisesplanadi 9 sijaitsevan ns. Kleinehin hotellin tilat (Goviniuksen talo) tulee vapauttaa 3–5 vuoden kuluessa ja etsiä kyseisissä tiloissa oleville kiinteistöviraston yksiköille uudet tilat kaupungintalokortteleiden ulkopuolelta.

 

-       Osoitteessa Pohjoisesplanadi 5 sijaitsevat tilat (Lampan talo) vapautetaan kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaessa niistä viimeistään vuoden 2006 alkuun mennessä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään esityksen Kruununhaan korttelin nro 4 asemakaavan muuttamisesta siten, että YH-korttelialueen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa myös yksityisiin ja kaupallisiin käyttötarkoituksiin sekä selventämään monipuolistuvan käytön vaikutukset alueen jalankulkuolosuhteisiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhdessä kaupunginkanslian, talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tutkimaan 31.3.2006 mennessä mahdollisuuksia tiivistää ja lisätä kaupungintalon (Kruununhaan kortteli nro 30) tilojen virastokäyttöä siten, että viereisten korttelien nrot 31 ja 32 tiloissa toimivien kaupungin virastojen toimintoja voitaisiin siirtää kaupungintaloon ja sen perusteella vapauttaa korttelien nrot 31 ja 32 tiloja julkiseen ja kaupalliseen käyttöön. Lisäksi kiinteistövirastoa kehotetaan tutkimaan mahdollisuudet avata kaupungintalon korttelin osia ja pihoja yleiseen ja kaupalliseen käyttöön.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa liikennelaitosta ja kaupunkisuunnitteluvirastoa yhdessä selvittämään raitiotielinjaston muutosmahdollisuuksia, joissa on otettu huomioon edellä mainittujen korttelien monipuolistuva käyttö.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginkanslialle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kaupunginmuseolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1156 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

21.9.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.9.2005

kiinteistölautakunta

 

20.9.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

16., 19. ja 21.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1157 §

VT SUZAN IKÄVALKON TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTÄMINEN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN

 

Khs 2004-2355

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Suzan Ikävalko) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Suzan Ikävalkolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1158 §

ASIANTUNTIJAN NIMEÄMINEN TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNTAAN JA TYÖLLISYYSASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2005-63

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä työllistämistoimikuntaan ja työllisyysasioiden neuvottelukuntaan pysyväksi asiantuntijaksi aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen sosiaalivirastosta sosiaalijohtaja Aulikki Kananojan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2005 – 2006.

 

Pöytäkirjanote Helinä Hulkkoselle, sosiaalivirastolle sekä työllistämistoimikunnalle ja työllisyysasioiden neuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1159 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       21.9.2005

liikuntalautakunta                                                                           20.9.2005

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   15.9.2005

 

eläintarhan johtaja                                                      14. – 15. ja 23.9.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                14. ja 22.9.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 14.9.2005

museonjohtaja                                                                       21. – 23.9.2005

suomenkielinen työväenopisto

- keskisen alueopiston aluerehtori                                              19.9.2005

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                               9.9.2005

taidemuseon johtaja                                                             20. – 22.9.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             21.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1160 §

VALTUUTETTU OUTI OJALAN TOIVOMUSPONSI: KATUPÖLYN VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2005-745

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1161 §

LAUSUNTO TURKU-HELSINKI PIKAVUOROLIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2005-1606

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää lausuntonaan Turku-Helsinki pikavuoroliikenteen laatukäytäväselvityksestä kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjeen.

 

Kirje nro       Tiehallinnolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1162 §

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE NS. PALVELUSOPIMUSASETUKSESTA

 

Khs 2005-1771

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1163 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN VARVILAHTEEN UPONNEEN M/AUX MARGONAN POISTAMISESTA VALTION JÄTEHUOLTOTYÖNÄ

 

Khs 2005-1865

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle valtion jätehuoltotyön tekemisestä seuraavaan lausunnon:

 

Alus m/aux Margona sijaitsee Suomenlinnan Varvilahdessa jätelaissa säädetyn roskaamiskiellon vastaisesti siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

 

Roskaantunut alue tulee puhdistaa mahdollisimman pikaisesti poistamalla M/aux Margona Suomenlinnan Varvilahdesta jätelain 19 §:n vastaisena.

 

Uudenmaan ympäristökeskus voi jätehuoltotyönä tehdä tai teettää em. työn ilman, että siitä tulee erikseen sopia Helsingin kaupungin kanssa.

 

Aluksen poistamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisesti YTV:n jätteenkäsittelykeskukseen.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1164 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HKR-YMPÄRISTÖTUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1696

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemusta ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyn mukaisesti.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1165 §

PELASTUSLAITOKSEN HALLINTOPÄÄLLIKKÖ JUKKA-PEKKA HALMEEN IRTISANOUTUMINEN JA MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN VIRKAAN

 

Khs 2005-1763

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       myöntää Jukka-Pekka Halmeelle eron pelastuslaitoksen hallintopäällikön virasta 5.9.2005 lukien

-                                       kehottaa pelastuslautakuntaa julistamaan pelastuslaitoksen hallintopäällikön viran haettavaksi virkaan kuuluvin pätevyysvaatimuksin ja palkkaeduin

-                                       määrätä lakimies, varatuomari Tomi Kuulan hoitamaan pelastuslaitoksen hallintopäällikön virkaa 5.9.2005 alkaen toistaiseksi kuitenkin siihen saakka, kunnes hallintopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan. Kuulalle maksetaan viran määräaikaisesta hoitamisesta kokonaispalkkana 3 800 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, Jukka-Pekka Halmeelle ja Tomi Kuulalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1166 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MALMINKARTANON TÄYTTÖMÄEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2005-1404

Esityslistan asia Ryj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1167 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         20.9.2005

joukkoliikennelautakunta                                   22.9.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 22.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1168 §

VT SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN PÄIVÄHOITOTILOJEN AJOITUS

 

Khs 2005-905

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.4.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1169 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 20.9.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

1157 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SUZAN

IKÄVALKO: SYSSELSÄTTANDE AV INVANDRARE FÖR

UPPGIFTER INOM STADEN

 

Stn 2004-2355

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Suzan Ikävalko)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Suzan Ikävalko och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1168 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

SIRPA PUHAKKA: TIDSSCHEMAT FÖR BYGGANDE AV

BARNDAGVÅRDSLOKALER

 

Stn 2005-905

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.4.2005 (Sirpa Puhakka)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Sirpa Puhakka) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

                                            Ulla-Marja Urho                                     Heli Puura

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  4.10.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1130-1143, 1146-1147, 1150-1153, 1155-1157, 1159-1164 ja 1166-1169 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1149 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1130-1143, 1146-1147, 1150-1153, 1155-1157, 1159-1164 och 1166-1169 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1149 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.