Kokousaika

12.9.2005 kello 16.00 – 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

(paitsi 1065 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1069 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen (paitsi osa 1069 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1088-1094 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1069 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1064 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 1058-1059, osa 1069 ja osa 1081-1094 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1069 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi osa 1069 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1069 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1069 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1069 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

(paitsi osa 1084-1094 ja osa 1069 §)

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Luopajärvi, Timo

rehtori (1085 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto, paitsi 1065 §:n kohdalla Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1058-1059,


1060,


1068-1073, 

 Korpinen

 

 

 

1074,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1061-1067,


1075-1079, 

 Sauri

 

 

1080,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1081-1087, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1088-1092, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1093-1094,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1058

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1059

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1060

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1061

Kaj/2

Vallilan toimitilatontin 22694/25 vuokrausperusteiden määrääminen

 

1062

Kaj/3

Kampin tonttien 162/2, 8 ja 9 asemakaavan muuttaminen (nro 11314)

 

1063

Kaj/4

Sörnäisten korttelin nro 10280 asemakaavan muuttaminen (nro 11383)

 

1064

Kaj/5

Etu-Töölön tonttien 411/17, 21 ja 22 tason -2,0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11402)

 

1065

Kaj/6

Vallilan korttelin nro 390 osan sekä puisto- ja rautatiealueiden (Pasilan konepajan alue, osa-alue 1) asemakaavan muuttaminen (11360)

 

1066

Kaj/7

Tapaninkylän tonttien 39157/1 ja 39199/1 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11352)

 

1067

Kaj/8

Mellunkylän katualueen (osa Humikkalantiestä) asemakaavan muuttaminen (nro 11408)

 

1068

Kj/3

Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi: Tukipalvelujen kilpailutuksen ohjaaminen

 

1069

Kj/4

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2005

 

1070

Kj/5

Oikaisuvaatimus huojennuspäätöksestä

 

1071

Kj/6

Oikaisuvaatimus huojennuspäätöksestä

 

1072

Kj/7

Oikaisuvaatimus huojennuspäätöksestä

 

1073

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1074

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1075

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin 162 tontteja 2, 8 ja 9 (Eläke-Fennia) koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11314)

 

1076

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11383 toteuttamiseen (Sörnäinen, tontti 10280/20)

 

1077

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen liittyen Tapanilan Kuoppatien ja Hiisikujan aluetta koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen nro 11352

 

1078

Kaj/4

Kulosaaren tonttien 42013/9 ja 42024/5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11453)

 

1079

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1080

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1081

Sj/1

Ammatillisen koulutuksen järjestämistehtävän laajentaminen ja opiskelijapaikkojen lisääminen

 

1082

Sj/2

Vt Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot

 

1083

Sj/3

Xxx Xxxxxx oikaisuvaatimus ammattikorkeakoulun hallituksen lausunnon antamista koskevista päätöksistä

 

1084

Sj/4

5.9.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto luonnoksesta hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi

 

1085

Sj/5

5.9.2005 pöydälle pantu asia

Ammattikorkeakoulun eräät virkajärjestelyt

 

1086

Sj/6

5.9.2005 pöydälle pantu asia

Ammattikorkeakoulun rehtorin sijaisen määrääminen

 

1087

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1088

Ryj/1

Organisaatiojärjestelyistä ja henkilöstön sijoittelusta johtuvat virkanimikemuutokset pelastuslaitoksessa

 

1089

Ryj/2

Maaherranpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen; Viikki Latokartano

 

1090

Ryj/3

Valtuutettu Matti Tainan toivomusponsi: Meluesteiden toteuttaminen

 

1091

Ryj/4

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Ulkovalaistuksen parantaminen

 

1092

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1093

Stj/1

Hoitotakuuta varten perustettujen virkojen nimikemuutokset

 

1094

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1058 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1059 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1060 - 1067 §

Kaupunginvaltuuston 28.9.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1060 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1061 §

Vallilan toimitilatontin 22694/25 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1062 §

Kampin tonttien 162/2, 8 ja 9 asemakaavan muuttaminen (nro 11314)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1063 §

Sörnäisten korttelin nro 10280 asemakaavan muuttaminen (nro 11383)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1064 §

Etu-Töölön tonttien 411/17, 21 ja 22 tason -2,0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11402)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Minerva Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1065 §

Vallilan korttelin nro 390 osan sekä puisto- ja rautatiealueiden (Pasilan konepajan alue, osa-alue 1) asemakaavan muuttaminen (11360)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Vehviläinen toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 54 loppuun viimeiseksi lauseeksi lisätään seuraava:

 

”Khs toteaa, viitaten kiinteistölautakunnan lausuntoon, että maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.5.2005.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1066 §

Tapaninkylän tonttien 39157/1 ja 39199/1 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11352)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1067 §

Mellunkylän katualueen (osa Humikkalantiestä) asemakaavan muuttaminen (nro 11408)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

1068 §

VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN TOIVOMUSPONSI: TUKIPALVELUJEN KILPAILUTUKSEN OHJAAMINEN

 

Khs 2005-1258

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Risto Rautava) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Risto Rautavalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1069 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 2/2005

 

Khs 2005-1148

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti tässä vaiheessa anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen (varainhallinta), kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät seuraavat henkilöt esteellisinä osallistuneet kyseisen yhteisön osalta asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä:

                                           

Makkonen

Helsingin Ammattikoulutalot Koy

Urho

Helsingin Asuntohankinta Oy Ab

Hakala, Makkonen

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Koskinen, Wallden-Paulig, Rihtniemi

Helsingin teatterisäätiö

Korpinen

Helsingin Tennispalatsi Koy

Korpinen

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Björklund

Helsingin Työvoimapalvelu Oy

(SEURE)

Ratasvuori

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Bogomoloff

Jääkenttäsäätiö

Venesmaa

Kiinteistö Oy Brahen Terveysasema

Venesmaa

Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon Keskus

Matikainen

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus

Björklund, Korhonen

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Sauri

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Rihtniemi

Oy Mankala Ab

Vehviläinen, Korhonen, Mickwitz

Urheiluhallit Oy

Rautava

Vuosaaren Urheilutalo Oy

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1070 §

OIKAISUVAATIMUS HUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2005-8

Esityslistan asia Kj/5

 

                                           Kaupunginhallitus päätti hylätä pöytäkirjan liitteestä ilmenevän oikaisuvaatimushakemuksen.

 

                                           Pöytäkirjanote hakijalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Julmala Heikki, apulaiskaupunginlakimies, puhelin 169 3671
Larimo Ritva, verolakimies, puhelin 169 3218

 

LIITE

Liite 1 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 k.)

 

 

1071 §

OIKAISUVAATIMUS HUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2004-2164

Esityslistan asia Kj/6

 

                                           Kaupunginhallitus päätti hylätä pöytäkirjan liitteestä ilmenevän oikaisuvaatimushakemuksen.

 

                                           Pöytäkirjanote hakijalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Julmala Heikki, apulaiskaupunginlakimies, puhelin 169 3671
Larimo Ritva, verolakimies, puhelin 169 3218

 

LIITE

Liite 1 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 k.)

 

 

1072 §

OIKAISUVAATIMUS HUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2005-1436

Esityslistan asia Kj/7

 

                                           Kaupunginhallitus päätti hylätä pöytäkirjan liitteestä ilmenevän oikaisuvaatimushakemuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle ja oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Julmala Heikki, apulaiskaupunginlakimies, puhelin 169 3671
Larimo Ritva, verolakimies, puhelin 169 3218

 

LIITE

Liite 1 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 23 ja 25 k.)

 

 

1073 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1074 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1075 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN 4. KAUPUNGINOSAN (KAMPIN) KORTTELIN 162 TONTTEJA 2, 8 JA 9 (ELÄKE-FENNIA) KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11314)

 

Khs 2005-1125

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1076 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TYÖPAJANKATU 13:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11383 TOTEUTTAMISEEN (SÖRNÄINEN, TONTTI 10280/20)

 

Khs 2005-1206

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1077 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN LIITTYEN TAPANILAN KUOPPATIEN JA HIISIKUJAN ALUETTA KOSKEVAAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 11352

 

Khs 2005-1208

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1078 §

KULOSAAREN TONTTIEN 42013/9 JA 42024/5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11453)

 

Khs 2005-1868

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan korttelin nro 42013 tontin nro 9 ja korttelin nro 42024 tontin nro 5 rakennuskieltoaikaa 15.10.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1079 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

6.9.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

5. ja 7.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1080 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen
tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

7.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1081 §

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄN LAAJENTAMINEN JA OPISKELIJAPAIKKOJEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2005-1086

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti täydentäen 16.5.2005 tekemäänsä esitystä esittää opetusministeriölle,

 

että kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa laajennettaisiin siten, että se käsittää aiemmin esitetyn kaupan- ja hallinnonalan koulutuksen lisäksi tekniikan- ja liikenteenalan koulutuksen siten, että siihen sisältyy myös turvallisuusalan koulutus, sekä

 

että koulutuksen kokonaisopiskelijamäärää lisättäisiin lukuvuodesta 2006 – 2007 lukien aiemmin esitetyn 200 paikan sijasta 300 paikalla, jolloin enimmäisopiskelijamäärä olisi yhteensä 6 100.

 

Kirje nro       opetusministeriölle ja pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1082 §

VT HARRY BOGOMOLOFFIN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN RYHMÄKOOT

 

Khs 2004-2357

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Harry Bogomoloff) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Harry Bogomoloffille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1083 §

XXX XXXXXXX OIKAISUVAATIMUS AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN LAUSUNNON ANTAMISTA KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ

 

Khs 2005-1368, 2005-1369

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoon jättää tutkimatta Xxx Xxxxxx oikaisuvaatimuksen ammattikorkeakoulun hallituksen lausuntopäätöksiä koskevassa asiassa kuntalain 91 §:n perusteella valmistelupäätöksiä koskevana sekä lisäksi kuntalain 92 §:n perusteella, koska Xxxxx ei ole voinut tehdä oikaisuvaatimusta asianosaisena eikä kunnan jäsenenä.

 

Pöytäkirjanote Xxx Xxxxxx muutoksenhakuosoituksin, ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1084 §

5.9.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN MAAHANMUUTTOPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI

 

Khs 2005-1543

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa työministeriölle luonnoksesta maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää luonnosta maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi tärkeänä askeleena kohti entistä aktiivisempaa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Ohjelmaluonnoksen linjaukset tukevat osaltaan Helsingin omia strategioita kuten innovaatiostrategiaa ja kilpailukyvyn ylläpitämistä, mutta myös syrjäytymisen ehkäisemistä ja palvelutuotannon kehittämistä asiakaslähtöisesti. Ohjelmaluonnos kaipaa kuitenkin joiltain osin täydentämistä ja syventämistä. Kaupunginhallitus korostaa myös tarvittavien voimavarojen huolellisen arvioinnin ja voimavarojen riittävyydestä varmistautumisen tärkeyttä.

 

Työperäisen maahanmuuton edistäminen

 

Helsinki on jo pitkään toiminut kansainvälisyyttä edistävästi ja pyrkinyt esimerkiksi saamaan ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan kaupunkiin ja seudulle. Helsinki oli myös mukana kuuden kaupungin ryhmän kannanotossa 7.6.2005, jossa korostettiin aktiivisen maahanmuuttopolitiikan tärkeyttä ja esitettiin mm. innovatiivisuuteen ja markkinointiin sekä ulkomaalaisten asemaan kohdistuvia toimenpide-ehdotuksia.

 

Kaupungin oman henkilöstön piirissä maahanmuuttajien osuus on eräillä aloilla jo merkittävä, ja osuuden voidaan arvioida rekrytointitarpeiden vuoksi kasvavan selvästi lähivuosina. Kaupunki näkeekin maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisen yhtenä keinona varmistaa tulevaisuuden henkilöstöresurssinsa niin määrällisesti kuin laadullisesti.

 

Helsinki on jo tähän mennessä kohdentanut merkittävästi voimavaroja ulkomaalaisille suunnattuihin palveluihin. Yhtenä erityisenä esimerkkinä voidaan mainita Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisan ylläpitämä infopankki, joka tarjoaa tällä hetkellä tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta 12 kielellä. Lisääntyvän maahanmuuton myötä asukkaiden palvelutarpeiden kirjo tulee kasvamaan entisestään. Ohjelmaluonnoksen mukaan toimenpiteiden kustannusvaikutukset selvitetään myöhemmin, erillisen toimeenpano-ohjelman yhteydessä. Kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista tulisi kuitenkin olla selvä käsitys jo ennen ohjelman hyväksymistä. Voimavaroja arvioitaessa tulee ottaa huomioon EU- ja ETA-alueilta tapahtuva maahanmuutto, joka ohjelmaluonnoksessa ei käsitellä. Samoin tulee ottaa huomioon maan eri osien toisistaan poikkeava tilanne.

 

Helsingin seudulla asuu suhteellisesti huomattavasti suurempi osuus ulkomaalaisia kuin muualla Suomessa. Samalla Helsingin koulutus- ja työmarkkinat poikkeavat muusta maasta ja asettavat asukkaat kovaan kilpailutilanteeseen. Erityisongelmia ovat vaikeus päästä ammatilliseen koulutukseen ja pitkäaikaistyöttömien suuri määrä. Nykytilanne Helsingissä ja muissakin suurissa eteläisen Suomen kaupungeissa on siten aivan erilainen kuin esimerkiksi maaseutukunnissa.

 

Kaupunginhallituksen mielestä tuleva maahanmuuttopoliittinen ohjelma menettää osan painoarvostaan, jos siinä ei arvioida maan eri osien erilaisia tilanteita ja tarpeita. Samoin ohjelmaan pitäisi sisällyttää riittävän kattava analyysi työvoimatarpeesta eri sektoreilla ja maan eri osissa. Lisäksi ohjelmassa tulisi ottaa huomioon Suomessa jo asuvat maahan­muuttajat. Heidän edelleen kotouttamisensa, kouluttamisensa ja poluttamisensa työelämään tulisi näkyä ohjelman politiikkalinjauksissa ja toimenpiteissä. Myös toisen polven maahanmuuttajat on otettava huomioon tulevaisuuden osaajina ja työvoimaresurssina. Työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota: Helsingissä asui vuoden 2004 - 2005 vaihteessa n. 40 000 maahanmuuttajataustaista (7,7 % väestöstä) ja maahanmuuttajien työttömyysaste on pysynyt korkeana (29 – 70 %, riippuen henkilön taustasta).

 

Ohjelmaluonnoksessa korostuu akateemisten maahanmuuttajien osuus. Suomessa onkin suhteellisen vähän esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia tutkijoita, ja ulkomaalaisten tutkinto- ja jatko-opiskelijoiden saaminen on yksi tulevaisuuden menestystekijöistä. Korkeakoulutuksen mahdolliseen maksullisuuteen siirryttäessä on esimerkiksi stipendijärjestelyin huolehdittava siitä, että suomalaisen korkeakoululaitoksen vetovoima ei vähene. Todennäköistä samalla on, että suuri osa tulevasta työvoimatarpeesta tulee kohdistumaan suorittavan tason työtehtäviin mm. teollisuudessa ja palvelualoilla.

 

Perheenjäsenten asema

 

Työperusteisen maahanmuuton edistämisessä perheenjäsenten palvelujen huomioon ottaminen on tärkeää. Avainsektoreita ovat tällöin mm. asumispalvelut, koulujärjestelmä, päivähoito ja muut sosiaalipalvelut, terveydenhuolto- ja mielenterveyspalvelut sekä työvoimapalvelut.  Valta-osa näistä palveluista on kunnallisia palveluja, osin juuri niitä työvoimapulan alueita, joiden tilannetta työperäisen maahanmuuton ajatelleen helpottavan.

 

Lupajärjestelmistä ja rekisteröintimenettelystä

 

Ohjelmaluonnos sisältää monia kannatettavia ehdotuksia nykyisen lupajärjestelmän yksinkertaistamisesta. Siinä ei kuitenkaan oteta kantaa kansalaisuuden saamiseen. Uudessa kansalaisuuslaissa vaaditaan kansalaisuuden saamiseksi kuuden vuoden yhtäjaksoista oleskelua aiemman viiden vuoden asemasta. Kansalaisuuden saaminen tukee osaltaan integraatiota, joten tältä osin pyrkimystä tukea maahanmuuttajien pysyvää asettumista Suomeen ei ole toteutettu johdonmukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ulkomaalaisrekisteriä tulisi kehittää siten, että se ottaisi huomioon myös kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen saada tietoa kunnista toisiin siirtyvistä pakolaisista, jolloin mm. palvelujen suunnittelua ja pakolaisista saatavien kustannusten korvauksien perintää voitaisiin tehostaa.

 

Tällä hetkellä valtio maksaa kunnille laskennallisen korvauksen jokaisesta kuntaan sijoitetusta pakolaisesta kolmelta ensimmäiseltä Suomessa asutulta vuodelta. Pakolaiset kuitenkin muuttavat yleensä alkusijoituskunnistaan pois ennen kuin valtion maksaman laskennallisen korvauksen ajanjakso on ohi. Tällöin pienet vastaanottajakunnat hyötyvät pakolaisten vastaanotosta taloudellisesti. Helsingin kaltaiset isot kaupungit puolestaan kärsivät, sillä ne joutuvat loppujen lopuksi järjestämään palvelut alun perin muihin kuntiin sijoitetuille pakolaisille. Tämän takia pakolaisten vastaanottojärjestelmää tulisi kehittää oikeudenmukaisemmaksi siten, että suurten kaupunkien resurssit palveluiden tuottamisessa ja kotouttamistoimenpiteissä turvataan nykyistä paremmin.

 

Tutkintojen tunnustaminen

 

Nykyinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä on maahanmuuttajille vaikeaselkoinen ja kallis. Siksi on tärkeää kehittää tunnustamisjärjestelmää niin kuin luonnoksessa ehdotetaankin. Myös muiden kuin korkeakoulututkintojen tunnustamista tulisi kehittää luonnoksessa esitetyllä tavalla.

 

Terveystoimessa ja muillakin toimintalohkoilla on havaittu, että suurin rekrytoinnin haaste on kielitaito. Esimerkiksi potilastyössä edellytetään sellaista kielitaitoa, että potilaan hoito tai ohjaus ei hoitavan henkilön huonon kielitaidon vuoksi vaarannu. Jos työperäistä maahanmuuttoa ryhdytään edistämään systemaattisesti, tulisi tulijoille opettaa suomen kieltä jo ennen Suomeen tuloa. Toisaalta, vain yhtä kotimaista kieltä taitavan maahanmuuttajan mahdollisuuksia hakea työtä hänen hallitsemallaan kotimaisella kielellä tulee edistää.

 

Monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen

 

Ohjelmaluonnoksessa annetaan ministeriöille, Kuntaliitolle ja kunnille yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Kunnille tulee taata riittävät voimavarat yhdenvertaisuuden turvaamiseen sekä rasismin ja syrjinnän ehkäisemiseen tähtäävään toimintaan, suurten kaupunkien erityispiirteet huomioon ottaen. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Helsingin kaupunki on vuonna 2004 hyväksynyt ohjeen rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisemisestä Helsingin kaupungin toiminnassa.

 

Kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen on tärkeä linjaus pyrittäessä edistämään maahanmuuttajien syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että valtio jatkossa osallistuu entistä voimakkaammin maahanmuuttajajärjestöjen tukemiseen. Samalla on kehitettävä seurantaa ja pyrittävä löytämään mittareita, joilla toiminnan vaikuttavuutta pystytään arvioimaan.

 

Ulkomaalaisten opastaminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen

tukeminen

 

Ohjelmaluonnos sisältää ehdotuksen työvoimana maahan saapuvien henkilöiden opastamisjärjestelmän kehittämiseksi. Opastaminen sisältäisi tietopaketin ja perehdyttäisi tulijan kieleen ja yhteiskuntaan sekä loisi valmiudet kotoutumisprosessin jatkamiseen tarvittaessa. Opastuksen kohteena olisivat ehdotuksen mukaan maahan saapuvat työntekijät, elinkeinonharjoittajat sekä heidän perheenjäsenensä. Opastaminen ei olisi velvollisuus, vaan mahdollisuus.

 

Kaupunginhallitus pitää ehdotettujen neuvontapisteiden perustamista kannatettavana. Toiminta voisi tapahtua seudullisena yhteistyönä. Neuvontapisteet palvelisivat sekä valtion että kuntien tarpeita, joten myös valtion tulisi osallistua toiminnan ylläpitokustannuksiin.

 

Kaupunginhallitus haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei valtio ole varannut riittäviä resursseja kotouttamistoimiin. Työperäisen maahanmuuton edistämistoimien ohella pitäisi myös koko ajan muistaa, että Suomessa asuu jo tällä hetkellä paljon sellaista ulkomaalaistaustaista työvoimaa, jonka sijoittumista työmarkkinoille voitaisiin merkittävästi parantaa.

 

Ulkomaalaisten opastaminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen ovat keskeisiä maahanmuuttopoliittisia linjauksia myös opetuksen ja koulutuksen kannalta. Myönteistä on, että ohjelmassa on otettu kantaa kotoutumislainsäädännön ulkopuolelle jääviin maahanmuuttajiin. Ehdotuksessa esitetty malli opastamisen ja kotouttamisen jäsentymisestä on havainnollinen ja toteuttamiskelpoinen.

 

Kotouttamiskoulutusjärjestelmän määrittely lainsäädännössä sekä koulutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuun selkiyttäminen opetushallinnon ja työhallinnon välillä ovat erittäin merkittäviä toimenpiteitä. Nykytilanteessa tarjottu koulutus ja maahanmuuttajien tarpeet eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Myös resurssit ovat epätasaisesti jakautuneet. Aikuisten kotoutumiskoulutuksen nykyistä voimakkaampaa integroimista olemassa olevaan aikuiskoulutusjärjestelmään olisi vakavasti harkittava.

 

Maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia käsitellään luonnoksessa pääasiassa valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Luonnoksessa esitetyt perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheisiin liittyvät tukitoimet ja monikulttuurinen ohjaus ovat merkittäviä myös toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajataustaisen väestön kotoutumisen ja työllistymisen tukemisessa. Helsingin opetustoimi on toteuttanut em. toimenpiteitä onnistuneesti, esimerkkinä lukion lukuvuoden mittaisen valmistavan opetuksen tarjoaminen maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

 

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen arviointi ja seuranta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osalta on tärkeä toimenpide. Siihen tulisi liittää oppilaitoksissa käytettyjen suomen tai ruotsin kielen testien arviointi ja tarkastelu. Tekstissä mainittua näkökohtaa vähemmistö- ja ihmisoikeuskysymysten sisällyttämisestä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen tulisi vielä täsmentää. Myös perusopetusikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten suomen tai ruotsin kielen opetuksen resurssien riittävyys ja kattavuus pitää taata koko perusopetuksen ajan ja ottaa se huomioon kustannuksissa ja niiden jaossa. Niin ikään tulisi ottaa kantaa alle kouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten suomen tai ruotsin kielen tukemiseen. 

 

Asuntopolitiikka on tärkeä osa maahanmuuttopolitiikkaa. Ilmeistä on, että työperäisen maahanmuuton lisääntyessä suurimmat paineet kohdistuvat Helsinkiin. Kaupungin asuntotoimi joutuu tässä isojen haasteiden eteen.

 

Humanitaarisen maahanmuuton kehittäminen

 

Kaupunginhallitus pitää myönteisenä, että ohjelmaluonnoksessa esitetään toimenpiteitä vapaaehtoisen paluumuuton edistämiseksi.  Tällaisina keinoina mainitaan viranomaisyhteistyön tehostaminen, tiedottaminen omaehtoisen paluun mahdollisuudesta sekä paluuta motivoivan paluuavustusta koskevan kansallisen lainsäädännön tarkentaminen.

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton tehostamisen osalta on myönteistä, että lastensuojelun jälkihuoltotoimenpiteet ulotetaan myös yksin maahan tulleisiin alaikäisiin lapsiin aina 21 ikävuoteen asti.

 

Ulkomaalaisia koskeva lupajärjestelmä on todettu ongelmalliseksi. Tällä hetkellä suuri osa Helsinkiin tulevista turvapaikanhakijoista, jotka ovat saaneet oleskeluluvan, saa tilapäisen oleskeluluvan B. Luvan myöntämisen perusteena on, ettei heidän maasta poistamisensa ole tosiasiassa mahdollista. B-luvan saaneilla henkilöillä ei ole oikeutta tehdä ansiotyötä Suomessa ensimmäisen vuoden aikana eikä heidän ulkomailla oleville perheenjäsenilleen myönnetä oleskelulupaa perhesiteen perusteella. B-luvan saaneiden henkilöiden asema on epäselvä ja sitä tulisi tarkistaa.

 

Lopuksi        Luonnos maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi on laaja ja varsin kattava ja siinä esitettyjä toimenpiteitä voidaan pitää perusteltuina ja oikeansuuntaisina. Ohjelman onnistunut läpivienti edellyttää kuitenkin edellä mainittuja tarkistuksia ja ennen kaikkea riittävästi voimavaroja, myös kunnallisiin peruspalveluihin.

 

Yksi toimivan maahanmuuttopolitiikan peruskivistä on yhteiskunnallisen ilmapiirin kehittyminen sellaiseksi, että se on avoin uusille monikulttuurisille virikkeille ja suosii vuorovaikutusta valtaväestön ja maahanmuuttajien kesken. Helsinki tulee yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa kehittämään vetovoimatekijöitään ja samalla panostamaan mahdollisten ongelmien, kuten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota kototutumisprosessin kaksisuuntaiseen luonteeseen. Kun Suomella ja Helsingillä on velvollisuutena luoda maahanmuuttajille täysipainoiset mahdollisuudet osallistua talous-, yhteiskunta-, kulttuuri- ja poliittiseen elämään, niin maahanmuuttajien edellytetään vastavuoroisesti osallistuvan kotoutumisen prosessiin niin, että he tulevat tietoiseksi sekä oikeuksistaan että velvollisuuksistaan uudessa asuinmaassaan. Kotimaisten kielten taito ja suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen nopea omaksuminen ovat onnistuneen kotoutumisen keskeisiä edellytyksiä.

 

Kirje työministeriölle ja pöytäkirjanote tietokeskukselle, sosiaalilautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, terveyskeskukselle, henkilöstökeskukselle, opetusvirastolle, ammattikorkeakoululle, kulttuuriasiainkeskukselle, maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle sekä työllistämistoimikunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan työministeriölle annettavasta lausunnosta seuraavasti:

 

”Sivulle 28, kolmanneksi kappaleeksi ennen väliotsikkoa Tutkintojen tunnustaminen lisätään seuraava uusi kappale:

 

Tällä hetkellä valtio maksaa kunnille laskennallisen korvauksen jokaisesta kuntaan sijoitetusta pakolaisesta kolmelta ensimmäiseltä Suomessa asutulta vuodelta. Pakolaiset kuitenkin muuttavat yleensä alkusijoituskunnistaan pois ennen kuin valtion maksaman laskennallisen korvauksen ajanjakso on ohi. Tällöin pienet vastaanottajakunnat hyötyvät pakolaisten vastaanotosta taloudellisesti. Helsingin kaltaiset isot kaupungit puolestaan kärsivät, sillä ne joutuvat loppujen lopuksi järjestämään palvelut alun perin muihin kuntiin sijoitetuille pakolaisille. Tämän takia pakolaisten vastaanottojärjestelmää tulisi kehittää oikeudenmukaisemmaksi siten, että suurten kaupunkien resurssit palveluiden tuottamisessa ja kotouttamistoimenpiteissä turvataan nykyistä paremmin.

 

Sivulle 29, uusi 3. kpl:   

                     

Kaupunginhallitus haluaa kiinnittää huomiota siihen, ettei valtio ole varannut riittäviä resursseja kotouttamistoimiin. Työperäisen maahanmuuton edistämistoimien ohella pitäisi myös koko ajan muistaa, että Suomessa asuu jo tällä hetkellä paljon sellaista ulkomaalaistaustaista työvoimaa, jonka sijoittumista työmarkkinoille voitaisiin merkittävästi parantaa.

 

Sivu 31, toisen kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Helsinki tulee yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa kehittämään vetovoimatekijöitään ja samalla panostamaan mahdollisten ongelmien, kuten syrjäytymisen ehkäisemiseen.”

 

Merkittiin, että Rantanen teki Ojalan kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

”Sivun 27 kolmannen täyden kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi:

 

Ennen mahdollisia ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista tehtäviä päätöksiä tulisi tarkkaan arvioida lukukausimaksujen vaikutukset suomalaisten korkeakoulujen houkuttelevuuteen.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rantasen vastaehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Ojala, Rantanen ja Reinikainen.

 

Merkittiin, että Dahlberg teki Reinikaisen kannattamana seuraavat kaksi lisäysehdotusta:

 

”Ehdotus 1, lisäys lausuntotekstiin:

 

Maahanmuuttajien tulisi voida todistaa kelpoisuutensa työtehtäviin joustavammin. Viranomaisten tietopankki muiden maiden eri alueiden koulutustasosta tulisi täydentää ja päivittää. Nettiin pohjautuva työnhaku muodostuu maahanmuuttajille kielitaidon puutteellisuuden vuoksi usein liian korkeaksi esteeksi.”

 

”Ehdotus 2, lisäys lausuntotekstiin sivulle 28 väliotsikon Tutkintojen tunnustaminen toisen kappaleen loppuun:

 

Toisaalta, vain yhtä kotimaista kieltä taitavan maahanmuuttajan mahdollisuuksia hakea työtä hänen hallitsemallaan kotimaisella kielellä tulee edistää.”

 

Ensimmäisessä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Dahlbergin ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Reinikainen, Rihtniemi, Urho ja Wallden-Paulig.

 

Toisessa äänestyksessä Dahlbergin toinen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Lehtipuu, Malinen, Pajamäki, Puura, Rantanen ja Vehviläinen.

 

Kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän muutetun ehdotuksen ja Dahlbergin toisen vastaehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 14

 

 

1085 §

5.9.2005 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2005-1875

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ammattikorkeakouluun sijoitettaviksi seuraavat uudet virat:

 

 

Tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

1.1.2006 lukien

tutkimusjohtajan virka

3 950

koulutuspäällikön virka

3 300

 

 

1.8.2006 lukien

kaksi yliopettajan virkaa

2 712

kahdeksan lehtorin virkaa

2 532

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2006 lukien seuraavat virat ammattikorkeakouluun sijoitettujen nykyisten virkojen tilalle:

 

Nykyinen virka

Tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

 

Vakanssi-nro

Uusi virka

Tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

 

yliopettaja

3 796 – 4 555

047447

aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelujen johtaja

 

3 950

lehtori

2 532 – 3 415

049519

koulutuspäällikkö

3 300

lehtori

3 380 – 4 323

046489

koulutuspäällikkö

3 300

yliopettaja

3 796 – 4 555

047446

kielikeskuksen johtaja

3 950

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa ammattikorkeakoulua huolehtimaan kaupunginhallituksen päätöksen ja sitä koskevan oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille nykyisille viranhaltijoille, joita järjestely koskee.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, ammattikorkeakoululle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1086 §

5.9.2005 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2005-1877

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä vararehtori Riitta Konkolan ja vararehtori Juha-Pekka Liljanderin, mainitussa järjestyksessä, hoitamaan ammattikorkeakoulun rehtorin tehtäviä rehtorin estyneenä ollessa.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, ammattikorkeakoululle sekä mainituille henkilöille

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1087 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     1.9.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                    1. ja 6.9.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               29.8. ja 6.9.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   2.9.2005

museonjohtaja                                                                                   8.9.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                                    2.9.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             10.8. – 1.9.2005

taidemuseon johtaja                                                      5. – 6.9. ja 8.9.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                   31.8. – 6.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1088 §

ORGANISAATIOJÄRJESTELYISTÄ JA HENKILÖSTÖN SIJOITTELUSTA JOHTUVAT VIRKANIMIKEMUUTOKSET PELASTUSLAITOKSESSA

 

Khs 2005-1240

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat muutokset pelastuslaitokseen sijoitettujen virkojen osalta:

 

Vakanssinro

Nykyinen nimike

Nykyinen palkka €/kk

 

Uusi nimike

Uusi palkka €/kk

017850

Palomestari

2095,27

Aluepalomestari

3075,15

017823

Palomestari

2095,27

Aluepalomestari

3075,15

017847

Palomestari

2095,27

Aluepalomestari

3075,15

018214

Palomestari

2095,27

Aluepalomestari

3075,15

 

Yht. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

017875

Paloesimies

1736,03

Asemamestari

1889,71

017882

Paloesimies

1736,03

Asemamestari

1889,71

 

Yht. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

018239

Paloesimies

1736,03

Lääkintämestari

2293,34

017874

Paloesimies

1736,03

Lääkintämestari

2293,34

017870

Paloesimies

1736,03

Lääkintämestari

2293,34

 

Yht. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

017869

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017862

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017863

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017876

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017873

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017865

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

017860

Paloesimies

1736,03

Palomestari

2095,27

 

Yht. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

018247

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017974

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017923

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017941

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017983

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017970

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017985

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017932

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017889

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

018244

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017949

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

017927

Ylipalomies

1598,19

Paloesimies

1736,03

 

Yht. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

018038

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018067

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018061

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018050

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018119

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018070

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018171

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018116

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018217

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018127

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018035

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

018076

Palomies

1506,00

Ylipalomies

1598,19

 

Yht. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

018268

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018269

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018270

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018271

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018272

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018273

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018274

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018275

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018276

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018277

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018278

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018327

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018329

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018357

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018358

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

018359

Palomiesoppilas

1506,00

Palomies

1506,00

 

Yht. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

018361

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018362

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018363

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018364

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018365

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018366

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

018367

Palomiesoppilas

1506,00

Turvallisuuskouluttaja

2046,43

 

Yht. 7

 

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitosta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1089 §

MAAHERRANPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN; VIIKKI LATOKARTANO

 

Khs 2005-1335

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Maaherranpuiston puistosuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 124 840 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1090 §

VALTUUTETTU MATTI TAINAN TOIVOMUSPONSI: MELUESTEIDEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2005-742

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1091 §

VALTUUTETTU PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: ULKOVALAISTUKSEN PARANTAMINEN

 

Khs 2004-2078

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupungin-valtuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Paavo Arhinmäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1092 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         6.9.2005

joukkoliikennelautakunta                                   7.9.2005

joukkoliikennelautakunta                                   8.9.2005

yleisten töiden lautakunta                                  8.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1093 §

HOITOTAKUUTA VARTEN PERUSTETTUJEN VIRKOJEN NIMIKEMUUTOKSET

 

Khs 2005-1786

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa terveyskeskukseen sijoitettujen jäljempänä mainittujen virkojen nimikkeet ja palkkaukset 1.10.2005 lukien seuraavasti:

 

Vanha nimike

Tehtävä-
kohtainen

palkka

Uusi nimike

Tehtävä-
kohtainen
palkka

Akuuttisairaala-
osasto
Erikoislääkäri
5 virkaa/vak.nrot
026916-026920

 

 

 

3824 €/kk

 

 

Osastonlääkäri

 

 

3700-3950 €/kk

Psykiatriaosasto
Erikoislääkäri
8 virkaa/vak.nrot
026886-026893

 

 

3824 €/kk

 

 

Avohoidon
erikoislääkäri

 

3800-3950 €/kk

Erikoislääkäri
2 virkaa/vak.nrot
026894, 026895

3824 €/kk

Osastonlääkäri

3800-3950 €/kk

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, ettei edellä mainituissa palkoissa ole mukana 1.9.2005 kaikille lääkäreille tuleva yleiskorotus.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen loppuun ennen pöytäkirjanotejakelua lisätään seuraava uusi kappale:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1094 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 6.9.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 


1068 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN RISTO

RAUTAVA: STYRNING AV KONKURRENSUTSÄTTNINGEN

AV STÖDTJÄNSTER

 

Stn 2005-1258

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Risto Rautava), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Risto Rautava och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Paavola Vesa, organisationschef, telefon 169 3717

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1082 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HARRY

BOGOMOLOFF: GRUPPSTORLEKEN I DAGHEM OCH SKOLOR

 

Stn 2004-2357

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Harry Bogomoloff)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Harry Bogomoloff och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagan till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

Översättning:

1091 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PAAVO

ARHINMÄKI: FÖRBÄTTRING AV GATUBELYSNINGEN

 

Stn 2004-2078

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.10.2004 (Paavo Arhinmäki), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 1065 §)

(1065 §:n kohdalla)

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava                                        Jouko Malinen

(paitsi osa 1069 §)

 

 

Suvi Rihtniemi

(paitsi osa 1069 §)

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  20.9.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1070-1072 ja 1083 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1058-1069, 1073-1074, 1079-1082, 1084, 1087, 1090-1092 ja 1094 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1078 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1070-1072 ja 1083 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1070-1072 och 1083 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1058-1069, 1073-1074, 1079-1082, 1084, 1087, 1090-1092 och 1094 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1078 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1070-1072 och 1083 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.