Kokousaika

5.9.2005 kello 16.00 – 16.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1046-1057 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1031 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 1024-1025 ja

osa 1050-1057 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 1046-osa 1049 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

(paitsi 1024-osa 1040 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1024-1025,


1026-1027,


1035-1038, 

 Korpinen

 

 

 

1039,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1028-1034,


1040-1044, 

 Sauri

 

 

1045,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1046-1051, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1052-1054, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1055-1057,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1024

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1025

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1026

Kj/1

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen

 

1027

Kj/2

Vuoden 2005 talousarviossa Kamppi - Töölönlahti-alueen rakentamiseen varattujen katu- ja puistomäärärahojen ylittäminen

 

1028

Kaj/3

Ruskeasuon toimistotontin 16745/4 vuokrausperusteiden määrääminen / myyntivaltuuden myöntäminen

 

1029

Kaj/4

Vuosaaren satama-alueen ja satamaan liittyvän yritysalueen vuokraaminen, yritysalueen toteuttaminen ja toiminta-alueiden luovutusperiaatteet

 

1030

Kaj/5

Punavuoren tontin 89/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11429)

 

1031

Kaj/6

Lauttasaaren tontin 31107/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11437)

 

1032

Kaj/7

Suutarilan tontin 40069/14 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11391)

 

1033

Kaj/8

Kulosaaren tontin 42034/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11416)

 

1034

Kaj/9

Pitäjänmäen tontin 46149/11 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11431)

 

1035

Kj/3

Tasa-arvotoimikunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Saksaan

 

1036

Kj/4

29.8.2005 pöydälle pantu asia

Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry:n ym. oikaisuvaatimus koskien ohjatun yösähkön hinnankorotuksia

 

1037

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 31.8.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1038

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1039

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1040

Kaj/1

Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta

 

1041

Kaj/2

Etukäteisilmoitus kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevissa kiinteistökaupoissa

 

1042

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Wärtsilä Oyj Abp:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n sekä Oy Alfred A. Palmberg Ab:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1043

Kaj/4

Etukäteisilmoitus kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxx kuolinpesien sekä Neste Markkinointi Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1044

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1045

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1046

Sj/1

Lausunto luonnoksesta hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi

 

1047

Sj/2

Xxxxxx Xxxxxxx hakemus ylimääräisen eläkkeen myöntämiseksi

 

1048

Sj/3

Uuden jäsenen nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon

 

1049

Sj/4

Ammattikorkeakoulun eräät virkajärjestelyt

 

1050

Sj/5

Ammattikorkeakoulun rehtorin sijaisen määrääminen

 

1051

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1052

Ryj/1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Penkkien lisääminen Kallion alueelle

 

1053

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Marimekko Oyj:n ympäristölupahakemuksesta

 

1054

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1055

Stj/1

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2006-2008 - Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2006-2008

 

1056

Stj/2

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittäminen

 

1057

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1024 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1025 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1026 - 1034 §

Kaupunginvaltuuston 14.9.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1026 §

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

1027 §

Vuoden 2005 talousarviossa Kamppi - Töölönlahti-alueen rakentamiseen varattujen katu- ja puistomäärärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1028 §

Ruskeasuon toimistotontin 16745/4 vuokrausperusteiden määrääminen / myyntivaltuuden myöntäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1029 §

Vuosaaren satama-alueen ja satamaan liittyvän yritysalueen vuokraaminen, yritysalueen toteuttaminen ja toiminta-alueiden luovutusperiaatteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

1030 §

Punavuoren tontin 89/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11429)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1031 §

Lauttasaaren tontin 31107/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11437)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Minerva Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1032 §

Suutarilan tontin 40069/14 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11391)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1033 §

Kulosaaren tontin 42034/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11416)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1034 §

Pitäjänmäen tontin 46149/11 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11431)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

1035 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA SAKSAAN

 

Khs 2005-1635

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa esityksessä mainitut tasa-arvotoimi-kunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan Frankfurt am Mainiin 6.-8.10.2005 mainitun kaupungin tasa-arvotyöhön tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista talousarvion kohdalta 1 04 02 02, virkamatkat, vastuualue 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, tasa-arvotoimikunnalle, kaupunginkanslian yleiselle osastolle (Helena Puusaari) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

1036 §

29.8.2005 pöydälle pantu asia

SUOMEN OMAKOTILIITON HELSINGIN PIIRI RY:N YM. OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN OHJATUN YÖSÄHKÖN HINNANKOROTUKSIA

 

Khs 2005-950

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry:n sekä Jorma Tsubarin, Ritva Gustafssonin ja Jyrki Etelämäen oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa kaupunginjohtajan päätöksessä (31.5.2005 § 4192) ei ole oikeudellista virhettä, ja koska Helsingin Energian ohjatun yösähkön hinnankorotukset on toteutettu sähkömarkkinalain ja sähkösopimusten mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote liitteineen muutoksenhakuosoituksin Suomen Omakotiliiton Helsingin piiri ry:lle, Jorma Tsubarille, Ritva Gustafssonille ja Jyrki Etelämäelle sekä pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1037 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.8.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 31.8.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Elina Sepälle ja Tiina Hiltuselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotis­kotisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti myöntää 5 200 000 euron määrärahan kiinteistövirastolle vuoden 2005 talousarvion kohdan 8 01 02 alakohdasta ”Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet” Viikinrannan kaapelitunnelin rakentamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

26                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, satamalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

18, 19           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Jukka Borgille ja Timo Koskiluomalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20, 21           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

22–25, 27 ja 28

 

                      Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote sosiaalijohtaja Aulikki Kananojalle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

29                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginjohtajan toimialan kohdassa 6 myönnettävä määräraha on suuruudeltaan 5 200 000 euroa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1038 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          31.8.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                31.8.2005

tekninen lautakunta                                                      30.8.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1039 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1040 §

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA

 

Khs 2005-1321

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Uudenmaan liitolle maakuntakaavaluonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Hallinnolliset rajat eivät vastaa todellisuutta

 

Huolimatta siitä, että tällä hetkellä perinteinen Uusimaa on hallinnollisesti jaettu kahteen maakuntaan, se muodostaa yhtenäisen eteläisen Suomen rannikkovyöhykkeen ja talousalueen.

 

Suomen aluerakenteessa eteläisellä rannikkovyöhykkeellä on kansantaloudellisesti merkittävä asema ja rooli niin väestömäärän, elinkeinoelämän, työpaikkojen kuin maankäytön intensiteetin suhteen. Eteläisen rannikkoalueen tärkein talous- ja työssäkäyntialue on Helsingin talousalue. Helsingin talousalueeseen, hieman käytetyistä kriteereistä riippuen, kuuluu kuntia Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Hämeen liittojen alueelta. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että talousalueita ja niiden yhdyskuntarakennetta sekä liikenteen järjestämistä kehitetään yhteistyössä, yhteisillä päämäärillä ja yhteisillä strategioilla. Yhteistyöhön kuuluu toiminnallisen ja fyysisen kokonaisuuden hahmottaminen sekä se, että kaikki osapuolet ovat valmiita panostamaan yhteisen hyvinvoinnin muodostumiseen.

 

Kiistatonta on, että myös Itä-Uudenmaan alueen menestykselle ja hyvinvoinnille antaa osansa sen sijainti Helsingin ja pääkaupunkiseudun naapurina. Etenkin liiton läntisestä alueesta huomattava osa saa toimeentulonsa Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta.

 

Helsingin kaupunginhallitus katsoo, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa omaksuttu, pelkästään Itä-Uuttamaata painottava näkökulma vääristää osittain todellisuutta. Kun maakunnan keskiönä pidetään Porvoota ja Loviisaa, siitä seuraa, että esimerkiksi Sipoo näyttäytyy tällöin maakunnan reuna-alueena, jolle sopii luontevasti harvahko asutus ja virkistyspainotteinen maankäyttö. Tällöin unohdetaan, että rajan länsipuolella maakuntien hallinnolliselle rajalle saakka yhdyskuntarakenne on tiivistä ja lähes rajalle ulottuu jo nykyisin metrolinja, jota voitaisiin helposti ja jota olisi taloudellista ja tarkoituksenmukaista jatkaa itään päin.

 

Muutoin kaavaluonnoksella on selviä ansioita, etenkin siltä osin kuin sillä pyritään kehittämään historiallisten Porvoon ja Loviisan ympärille kymmenen kunnan muodostamaa kulttuurimaakuntaa sekä luomaan edellytyksiä alueen kehitykselle. Yhdessä itäsuuntaan kasvavan pääkaupunkiseudun kanssa tämä Suomenlahden rannan kaupunkien sarja aina Kotkaan ja Haminaan asti voisivat olla jopa Pohjois-Euroopan mitassa toiminnallisesti merkittävä ja kiinnostava alue, jota olisi syytä kehittää yhteistyössä.

 

Kun maakuntakaavaluonnosta kehitetään ehdotukseksi, maakuntakaavan selostukseen tulisi liittää mukaan laajempi aluerakennetarkastelu ja siitä lähtevät tavoiteasettelut. Valittuja maankäyttöratkaisuja on kaavaselostuksessa vain osin selostettu ja perusteltu ja vaikutusten arvioinnit puuttuvat. Näiltäkin osin tarvitaan jatkossa täydennyksiä.

 

Seudullinen kaupunkirakenne on epätasapainoinen

 

Helsingin seudun kaupunkirakenne ei ole tasapainossa. Kaupunkirakenne on laajentunut vuosikymmenien kuluessa länteen ja pohjoiseen. Tasapainoisen kaupunkirakenteen muodostumisen kannalta on välttämätöntä, että myös Helsingin seudun itäosien kehittäminen on mahdollista. Uudenmaan maakunta-kaavassa on otettu tähän kanta osoittamalla taajama-alueen kasvu itään ja itämetron jatkaminen Mellunmäestä aina Sipoon ja Itä-Uudenmaan maakunnan rajalle. Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen kaavakartalla tätä jatketta ei ole otettu huomioon.

 

Myönteistä kuitenkin on, että Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien varsialueelle on merkitty Uudenmaan maakunnan ja Itä-Uudenmaan maakunnan yhteiseltä rajalta aina Sipoonlahdelle asti ulottuva yhdyskuntarakenteen eheyttämisvyöhyke. Merkinnän sisältöä tulisi jatkossa selostuksessa avata ja tarkentaa.

 

Maakuntakaavaluonnokseen on merkitty yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia nuolimerkinnöin Keravan-Talman-Nikkilän akselilla. Helsingin kantana on, että koko seudun yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi painottaa ja kehittää juuri eteläistä, Porvoonväylän tuntumaan merkittyä eheyttämisvyöhykettä, jolloin uusi rakenne voisi tukeutua myös olemassa olevan raideliikenteen jatkomahdollisuuksiin.

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät eheytyvää rakennetta

 

Helsingin näkemyksiä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen osalta tukevat myös valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, jotka konkretisoituvat erityisesti maakuntakaavoituksessa. Tavoitteissa todetaan mm., että toimivan aluerakenteen runkona kehitetään pääkaupunkiseutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa ja että maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä alueidenkäytön järjestämistä raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristö-arvojen yhteensovittamiseen.

 

Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan joukkoliikenteen edellytysten edistämistä ja että kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle. Helsingin seutua koskevissa erityiskysymyksissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että Helsingin seudulla luodaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle, joukkoliikenteelle sekä hyvälle elinympäristölle. Kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä mm. joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen mahdollisuuksia.

 

Edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi, yhdyskuntarakenteen kehittämisen turvaamiseksi ja seudun kasvavan asuntokysynnän vuoksi on tärkeää, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa varataan Porvoonväylän tuntumaan uusia taajamatoimintojen alueita. Itämetroa tulisi jatkaa Uudenmaan maakuntakaavassa liittojen rajalle merkitystä linjauksesta Sipoon puolelle. Helsinki näkee tämän alueen soveltuvan erityisesti tehokkuudeltaan ja toteutustavaltaan monipuoliseen kaupunkipientalorakentamiseen. Östersundomin alueella ja sen ympäristössä on myös tärkeitä virkistys- ja luonnonarvoja, mm. Natura 2000 –verkoston alueet. Uusia taajamavarauksia ja metron linjausta suunniteltaessa on tärkeää, että nämä arvot otetaan asianmukaisella tavalla huomioon.

 

Valtion, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin laaja maanomistus Länsi-Sipoossa antaisi hyvät lähtökohdat alueen kehittämiselle pääkaupunkiseudun yhtenä kasvusuuntana. Helsingin kaupungin omistuksessa on Sipoossa noin 1 722 hehtaaria maa-alueita ja noin 1 951 hehtaaria vesialueita. Valtion omistukset ovat vielä suuremmat etenkin, kun kaupunki on luovuttanut valtiolle merkittäviä alueita esim. puolustusvoimien tarpeisiin.

 

Vuosaaren satama valmistuu käyttöön 2008. Uudella satamalla on merkittävä vaikutus kaupunkirakenteeseen ja seudun elinkeinoelämään. Itä-Uudenmaan alue rajautuu välittömästi Vuosaaren satamaan ja sen maaliikenneyhteyksiin. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa Vuosaaren sataman mahdollisuudet myös Itä-Uudenmaan kehittämisessä on syytä ottaa huomioon.

 

Rakentaminen, virkistys ja suojelu ovat nivellettävissä yhteen

 

Helsingin kaupunginhallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että maakuntakaavaluonnoksessa Helsingin omistama Talosaaren alue ja pääosin omistama Granön alue on osoitettu virkistysalueeksi, kun sen sijaan mm. Karhusaari ja Landbo ovat taajama-alueita. Helsingin mielestä kaavamerkintöjä pitäisi perustella paremmin, sillä nyt vaikuttaa siltä, että maanomistus on näissä tapauksissa ollut toiminnallisuutta merkittävämpi ohjaava tekijä.

 

Kaupungin käsityksen mukaan laadukkaalla suunnittelulla erilaiset toiminnat ovat luontevasti nivellettävissä yhteen. Työpaikka- ja asuntoalueiden sekä niitä palvelevien virkistysalueiden tuleekin sijaita lähekkäin ja myös taajama-aluemerkintöjen sisällä voidaan esimerkiksi virkistysreittien jatkuminen turvata.

 

Östersundom ja kauppakeskittymä

 

Maakuntakaavaluonnoksessa on Östersundomiin osoitettu vähittäis-kaupan suuryksikkö Porvoonväylän eteläpuolelle Landbon uuden asuntoalueen tuntumaan. Sipoon kunnan voimassa olevassa asemakaavassa alueen pääkäyttötarkoitus on liike- ja toimistorakentaminen ja asemakaavan rakennusoikeus on huomattava, liki Itäkeskuksen luokkaa.

 

Maakuntakaavassa Östersundomiin on merkitty aikaisempien suunnitelmien mukaiset taajama-alueet. Uusia yhdyskuntarakentamiseen osoitettuja alueita ei ole. Vielä rakentamattomien kohteiden tuleva väestö yhdessä jo rakennettujen alueiden väestön kanssa ei muodosta sellaista väestömäärää, joka perustelee tällaista keskittymää.

 

Östersundomin alueen joukkoliikenneyhteydet ovat vähäiset. Kauppa-keskittymän liikenne tulisi perustumaan pitkälti henkilöauton varaan. Kauppakeskittymien rakentaminen pelkästään henkilöauton käyttöön perustuvana ja ilman lähiympäristön riittävää väestöpohjaa ei ole perusteltua. Suuryksikkö edellyttääkin maakäyttö- ja liikenneratkaisultaan toisenlaista maankäyttöä Östersundomiin ja sen ympäristöön kuin mitä nyt on esitetty. Myös Natura-alueiden läheisyys tulee ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

 

Yleisilmailua varten tarvitaan lentokenttävaraus

 

Maakuntakaavaluonnokseen on merkitty Lapinjärvelle, valtatie kuuden kaakkoispuolelle kaksi lentoliikenteen selvitysaluetta. Eteläisimmästä selvitysalueesta puolet on osoitettu myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, valtakunnallisesti merkittäväksi.

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seudun erityis-kysymyksissä todetaan, että Malmin lentokentälle sekä Laajasalon öljysatamalle ja -varastolle on selvitettävä vaihtoehtoiset sijaintipaikat. 

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti vuonna 2001 Itä-Uudenmaan alueelle kolmea Malmin lentokenttää korvaavaa vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, Askolan Monninkylää sekä toissijaisina Sipoon Boxia tai Porvoon Hinthaaraa. Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut kesäkuussa 2005 Ilmailulaitokselle kehotuksen selvittää mm. korvaavan lentoaseman sijoittaminen Helsingin lähistölle valtion toimin. Selvitys valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä.

 

Myös Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulee huolehtia siitä, ettei mitään vaihtoehtoa suljeta pois niin kauan kuin lentokentän ja öljysataman sijainti on ratkaisematta.

 

Itä-Uudenmaan liiton strategiana on mm. kehittää maakuntaansa parantamalla sen yhteyksiä ulkomaailmaan ja panostamalla tärkeisiin liikenteen kehittämishankkeisiin kuten E 18 hanke sekä hyötymällä näiden hankkeiden toteutumisesta. Uusi yleisilmailukenttä soveltuu hyvin tähän strategiaan.

 

Helsingin kaupunki on yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa selvittänyt myös Malmin lentokentän toimintojen mahdollista hajasijoittamista olemassa olevilla muille kentille ja alueille, joille määrätyt toiminnat voisivat soveltua. Eräänä tarkastelun kohteena on ollut Rajavartio-laitoksen helikopteritukikohdan sijoittaminen uuteen paikkaan. Ilmailulaitoksen käynnissä olevasta korvaavan kentän selvittämisestä huolimatta ei ole poissuljettua, etteikö Malmin toimintoja voitaisi myös hajasijoittaa. Itä-Uudenmaan liiton länsiosissa on lukuisia paikkoja, jonne helikopteritukikohta voitaisiin sijoittaa. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa on syytä tarkastella helikopteritukikohdalle mahdollinen sijoittamispaikka. Esimerkiksi Helsingin pääosin omistaman Granön saaren soveltuvuus tähän käyttöön voitaisiin tässä yhteydessä selvittää.

 

Seudun öljyhuollon järjestäminen

 

Helsingin Laajasalon öljyhuoltoalueen toiminta loppuu vuonna 2010. Alue muuttuu Yleiskaava 2002:n mukaisesti asunto- ja työpaikka-alueeksi. Uudenmaan liiton johdolla tehtiin vuonna 2001 selvitys Laaja-salon öljysatama- ja varastoalueen toimintojen siirrosta. Itä-Uuden­maan liiton edustaja osallistui selvitystyötä valvovaan työryhmään. Toimenpide-ehdotuksissa otettiin kanta mm. siitä, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa osoitetaan Porvoon Kilpilahden alueen yhteyteen alue öljysatamaa ja -varastoa varten ja varaudutaan sen laajentami­seen. Kilpilahden alueen laajuus ja kaavamerkinnät tulee varmistaa niin, että toimintojen siirto alueelle on mahdollista. Maakuntakaava­luonnoksen selostuksessa ei ole asiasta mainintaa.

 

Ylijäämämassoille ym. tarvittaisiin alueita

 

Helsingin seudun kehittämiselle ja rakentamiselle on muodostumassa este ylijäämämassojen sijoitusalueiden puutteesta. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulisi varautua myös alueiden varaamiseen ylijäämämassoille, saastuneiden maamassojen käsittelylle ja kaatopaikoille. Maakunnan alue rajautuu pääkaupunkiseutuun, jonne ei voida kaikkia näitä toimintoja tulevaisuudessa sijoittaa. Myös seudun itäsuunnan tulee olla käytettävissä näihin yleisiin tarpeisiin.

 

Yhteenveto

 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa ei tarkastella Itä-Uuttamaata osana eteläistä rannikkovyöhykettä eikä oteta huomioon sitä, että merkittävä osa Itä-Uudenmaan alueesta kuuluu Helsingin talousalueeseen. Kehitettäessä maakuntakaavaluonnosta ehdotukseksi maakuntakaavan selostukseen on syytä lisätä laajempi aluerakenne-tarkastelu ja siitä johdetut tavoitteet.

 

Helsingin seudun kaupunkirakenne ei ole tasapainossa. Tasapainoisen kaupunkirakenteen muodostumisen kannalta on välttämätöntä, että Helsingin seudun itäosien kehittäminen on mahdollista yhdessä läntisten ja pohjoisten osien kanssa.

 

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen turvaamiseksi ja seudun kasvavan asuntokysynnän helpottamiseksi ja etenkin kaupunkimaisen pientalorakentamismahdollisuuksien lisäämiseksi on tärkeää, että Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa varataan Porvoonväylän tuntumaan uusia taajamatoimintojen alueita ja merkitään kaavaan itämetron jatke Sipoon puolelle, alueen virkistys- ja luonnonarvot huomioon ottaen.

 

Vuosaaren satama valmistuu käyttöön 2008. Uudella satamalla on merkittävä vaikutus kaupunkirakenteeseen ja seudun elinkeinoelämään. Itä-Uudenmaan alue rajautuu välittömästi Vuosaaren satamaan ja sen maaliikenneyhteyksiin. Maakuntakaavaehdotusta laadittaessa Vuosaaren sataman mahdollisuudet myös Itä-Uudenmaan kehittämisessä on syytä ottaa huomioon.

 

Uudenmaan maakuntakaavassa ei tule sulkea pois mitään varteen otettavaa yleisilmailukentän sijoitusvaihtoehtoa ennen kuin Liikenne- ja viestintäministeriön edellyttämä Ilmailulaitoksen uusi selvitys on valmis­tunut vuoden 2006 loppuun mennessä. Myöskään Malmin lentokentän toimintojen hajasijoittaminen ei ole poissuljettu vaihtoehto. Itä-Uuden­maan maakuntakaavan valmistelussa on syytä varautua osoittamaan liiton läntisestä osasta Rajavartiolaitoksen helikopteritukikohtaa varten alue.

 

Kilpilahden öljysatama-, varastointi ja jalostamoalueen alueen laajuus ja kaavamerkinnät tulee varmistaa niin, että öljysatama- ja varastotoimintojen tuleva kehittyminen alueella on mahdollista.

 

Helsingin seudun kehittämiselle ja rakentamiselle on muodostumassa este ylijäämämassojen sijoitusalueiden puutteesta. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa tulisi varautua myös alueiden varaamiseen ylijäämämassoille, saastuneiden maamassojen käsittelylle ja kaatopaikoille.

 

Kirje nro      Itä-Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1041 §

ETUKÄTEISILMOITUS KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVISSA KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2005-1820

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa, että kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos seuraavat kiinteistöt kahden vuoden kuluessa kaupungin päätöksestä myydään seuraavilla ehdoilla:

 

Kaupan kohteet

Kauppahinta ja muut kauppaehdot

Kiinteistön omistajan osoite

 

 

 

1) Kiinteistötunnus

91-20-2-10

20. kaupunginosan korttelin 20002 tontti nro 10

rakennuksineen

 

2) Kiinteistötunnus

91-46-72-9

46. kaupunginosan korttelin 46072 tontti nro 9

rakennuksineen

 

1) vähintään 21,4 milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2) vähintään 14,7 milj. euroa

1) Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 9

PL 226, 00045 Nokia Group

 

 

 

 

2) Kiinteistö Oy Helsingin Hiomotie 30

PL 226, 00045 Nokia Group

 

 

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Itämerenkatu 9:lle sekä Kiinteistö Oy Helsingin Hiomotie 30:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1042 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN WÄRTSILÄ OYJ ABP:N JA SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N SEKÄ OY ALFRED A. PALMBERG AB:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1819

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 23.6.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Wärtsilä Oyj Abp on myynyt määräosan (1/2) Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan korttelin nro 23126 tontista nro 1 Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1043 §

ETUKÄTEISILMOITUS KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ XXXXX XXXXXX JA XXXXX XXXXXXX KUOLINPESIEN SEKÄ NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1818

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa, että kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos seuraava kiinteistö kahden vuoden kuluessa kaupungin päätöksestä myydään seuraavilla ehdoilla:

 

Kaupan kohde

Kauppahinta ja muut kauppaehdot

Kiinteistön omistajan osoite

 

 

 

kiinteistötunnus

91-401-3-405

(Helsingin kaupunki, Ala-Tikkurilan kylä,

Sillankorva, RN:o 3:405)

 

530 000 euroa

Xxxxx Xxxxxx kuolinpesä ja Xxxxxx Xxxxx kuolinpesä

c/o Asianajaja Maija Brander

Asianajotoimisto Brander&Mäkelä Oy

Simonkatu 12 B 31

00100 Helsinki

 

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja kirje nro       Xxxxx Xxxxxxx kuolinpesälle, Xxxxx Xxxxxx kuolinpesälle sekä Neste Markkinointi Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1044 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

30.8.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

25.8. ja 1.9.2005

rakennuslautakunta

30.8.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

30.8. ja 1.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1045 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

24.8.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1046 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN MAAHANMUUTTOPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI

 

Khs 2005-1543

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1047 §

XXXXXX XXXXXXXX HAKEMUS YLIMÄÄRÄISEN ELÄKKEEN MYÖNTÄMISEKSI

 

Khs 2005-1541

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Xxxxxx Xxxxxxxx pyyntö ylimääräisen eläkkeen maksamisesta ei anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Kirje nro       Xxxxxxxxx ja pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2(Liite 1 osittain salassa pidettävä)(Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1048 §

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN TEATTERIMUSEON SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2004-1942

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Teatterimuseon säätiön edustajistoon kaupungin edustajaksi Tuija Siltasen kasvatustieteiden maisteri Titta Kontkasen tilalle vuoden 2007 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä Teatterimuseon säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1049 §

AMMATTIKORKEAKOULUN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2005-1875

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1050 §

AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2005-1877

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1051 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      25.8.2005

liikuntalautakunta                                                                           30.8.2005

nuorisolautakunta                                                                             1.9.2005

opetuslautakunta                                                                            30.8.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                30.8.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          29.8.2005

museonjohtaja                                                                         31.8.-1.9.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                  7.6. ja 4.-24.8.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                         29.-30.8.2005

taidemuseon johtaja                                                               24.8.-1.9.2005

tietokeskuksen johtaja                                                             24.-25.8.2005

työterveysjohtaja                                                                       30.-31.8.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1052 §

VALTUUTETTU PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: PENKKIEN LISÄÄMINEN KALLION ALUEELLE

 

Khs 2005-1267

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Paavo Arhinmäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1053 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MARIMEKKO OYJ:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1496

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Marimekko Oyj:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Marimekko Oyj:n ympäristölupahakemusta, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat seikat:

 

Jätevesien esikäsittely toteutetaan siten, että Helsingin Veden asettamat lupaehdot täyttyvät.

 

Selvitetään mahdollisuudet sekajätteiden hyödyntämisen (esim. energiahyödyntäminen) lisäämiseksi.

 

Painamisessa ryhdytään käyttämään liuotinvapaata painopastaa heti, kun se on teknisesti mahdollista.

 

Tehtaan tulee huolehtia siitä, että viemäriin johdettavan jäteveden VOC-yhdisteiden summa-arvo on alle 3,0 mg/l.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, ympäristölautakunnalle, pelastuslaitokselle sekä kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1054 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                  1.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1055 §

KÅRKULLA SAMKOMMUNS EKONOMIPLAN 2006-2008 - KÅRKULLA SAMKOMMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2008

 

Khs 2005-1324

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt avge följande utlåtande till Kårkulla samkommun:

 

Helsingfors stad bereder budgeten för år 2006 med en höjning av kostnadsnivån från år 2005 med 2,1 % i fråga om löneutgifter och 1,5 % i fråga om andra utgifter än personalutgifter. Stadsstyrelsen anser att den föreslagna prishöjningen i Kårkulla samkommuns ekonomiplan är för stor i relation till de aviserade löneförhöjningarna och till stegringen i kostnadsnivån.

 

När det gäller helsingforsklienternas användning av service bör följande ändringar göras:

 

                          antalet dygn inom boendeservicen bibehålls på den prognostiserade nivån för år 2005 utom i kategori 1, där det beräknas att antalet vårddygn som behövs under 2006 fortfarande uppgår till 4 750

                          antalet användningsdagar inom dagvården minskas med 177 i kategori 1 och med 230 i kategori 3, till sammanlagt 4 200 i kategori 1 och sammanlagt 2 100 i kategori 3

                          antalet besök inom den övriga öppna vården bibehålls på 2004 års nivå, dvs. det rätta antalet är 650.

 

Stadsstyrelsen konstaterar slutligen att Helsingfors stad har som mål att öka kostnadseffektiviteten inom social- och hälsovårdsväsendet. Stadsstyrelsen anser det vara ytterst viktigt att också Kårkulla samkommun fäster avseende vid sin egen kostnadseffektivitet.

 

Skrivelse till Kårkulla samkommun, protokollsutdrag till socialnämnden med kopia av ekonomi- och planeringscentralens utlåtande och protokollsutdrag till de av staden valda ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige med kopia av texten på föredragningslistan och bilagorna till denna.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun –nimiselle kuntayhtymälle seuraavan lausunnon.

 

Helsingin kaupunki valmistelee vuoden 2006 talousarvion käyttäen kustannustason korotuksina vuodesta 2005 palkkamenojen osalta 2,1 %:a  ja muiden kuin henkilöstömenojen osalta 1,5 %:a. Kaupunginhallitus katsoo, että Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa esitetty hintojen korotus on liian suuri tiedossa oleviin palkankorotuksiin ja kustannustason nousuun nähden.

 

Palvelujen käyttöön helsinkiläisten asiakkaiden osalta tulisi tehdä seuraavat muutokset:

 

-                                       asumispalvelujen vuorokausimäärät pidetään vuodelle 2005 ennustetussa tasossa paitsi kategoriassa 1, jossa vuonna 2006 hoitovuorokausia arvioidaan tarvittavan edelleen 4 750

-                                       työtoiminnan käyttöpäiviä vähennetään 177 kategoriassa 1  ja 230 päivää kategoriassa 3, jolloin niitä on kategoriassa 1 yhteensä 4 200 ja kategoriassa 3 yhteensä 2 100

-                                       muun avohoidon käyntimäärä pysyy vuoden 2004 tasossa eli oikea määrä on 650.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuutta. Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä, että myös Kårkulla samkommun kiinnittää huomiota omaan kustannustehokkuuteensa.

 

Kirje nro       Kårkulla samkommunille, pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle jäljennöksin talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta sekä pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen kaupungin valitsemille Kårkulla samkommunin valtuuston jäsenille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Bilagorna/Liitteet 1 - 3

 

 

1056 §

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-1547

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä seuraavan lausunnon:

 

Ridasjärven päihdehoitokeskus on oleellinen osa Helsingin päihdepalvelujärjestelmää ja sen tuottamat palvelut vastaavat hyvin olemassa olevia tarpeita. Päihdehoitokeskuksen palvelut ovat kehittyneet ja monipuolistuneet uusien palvelutarpeiden myötä. Erityisesti huumeiden ongelmakäyttäjien, naisten ja pariskuntien hoitomahdollisuudet laitoksessa täydentävät hyvin Helsingin muuta palvelujärjestelmää. Ryhmähoidon erilaiset muodot ja menetelmät ovat vastanneet asiakkaiden palvelutarpeisiin. Hoidon sisällön ja strukturoinnin osalta on kuitenkin olemassa myös kehittämistarpeita. Avohoitopaikoista saadun palautteen perusteella esim. ryhmähoitoihin sitoutumista pitäisi tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisesti edellyttää selkeämmin. Myös hoidon seurantapalautteet tulee toimittaa säännönmukaisesti hoitoon lähettävälle taholle.

 

Talouden tiukentuessa on pidettävä tavoitteena, että kuntayhtymän hoitovuorokauden hinta nousee vuosittain korkeintaan 2 %, jolloin mahdollisimman monelle hoidon tarvitsijalle voidaan tarjota hoitopaikka.

 

Kirje nro      Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen helsinkiläiselle edustajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1057 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                              25.8.2005

 

terveyslautakunta                                                                             30.8.2005

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

1052 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

PAAVO ARHINMÄKI: FLER BÄNKAR I BERGHÄLL

 

Stn 2005-1267

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Paavo Arhinmäki), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Pekka Reinikainen                               Irmeli Wallden-Paulig

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  21.9.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1036 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1024-1034, 1037 (paitsi kohta 6)-1040, 1044-1047 ja 1049-1057 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1041-1043 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1036 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1036 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1024-1034, 1037 (utom punkt 6)-1040, 1044-1047 och 1049-1057 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1041-1043 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1036 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.