Kokousaika

22.8.2005 kello 16.00 – 17.07

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 998 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 1003 §)

 

Pajamäki, Osku

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 998-999 §)

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 976 §)

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 979-1004 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi osa 997-1002 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö


 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Wecsten, Simo

riskienhallintapäällikkö

(997 ja 1001 §:ien kohdalla)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


971-972,


-,


979-980, 

 Korpinen

 

 

 

981,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
973-977,


982-994, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


995-996, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
978,


997-1002, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


1003-1004,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

971

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

972

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

973

Kaj/1

Vuosaaren kerrostalotonttien (Aurinkolahti) 54293/3 - 5 myyminen

 

974

Kaj/2

Myllypuron asuntotonttien 45131/2 ja 3, 45142/12 ja 14 sekä 45186/2 vuokrausperusteiden määrääminen

 

975

Kaj/3

Vuokrausperusteiden määrääminen Kuusipuistossa sijaitsevalle rakennuspaikalle

 

976

Kaj/4

Vuosaaren kortteleiden nro 54151, 54312 ja 54308 - 54310 ym. alueiden (Vuosaaren uusi kahvipaahtimo) asemakaavan muuttaminen (nro 11384)

 

977

Kaj/5

Vuosaaren vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/2 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (Ramsinranta II, nro 11260)

 

978

Ryj/6

Joukkoliikenteen kehittämislinjaukset

 

979

Kj/3

Lausunto oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa koskevista työryhmämietinnöistä

 

980

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

981

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

982

Kaj/1

Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolisen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11438)

 

983

Kaj/2

Lauttasaaren tontin 31051/1 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11439)

 

984

Kaj/3

Lauttasaaren länsiosan ja Lemislahden venesatama-alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11449)

 

985

Kaj/4

Pakilan tontin 34017/18 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11448)

 

986

Kaj/5

Helsingin hallinto-oikeuden päätös hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n kunnallisvalitus

 

987

Kaj/6

Lausunto Kehä I:n Myllypurontien ja Kontulantien eritasoliittymien tilavaraussuunnitelman tarkistuksesta

 

988

Kaj/7

VT Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Suojatievalojen rakentaminen Kallvikintien ja Satamasaarentien risteykseen

 

989

Kaj/8

Sopimuksen tekeminen Kapiteeli Oyj:n kanssa Vuosaareen tonttia 54202/2 (Ramsinranta II) koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11260)

 

990

Kaj/9

Asunto Oy Viikinmäentie 9:n poikkeamishakemus

 

991

Kaj/10

Lapinlahden sairaalan rakennuksia koskevan hankesuunnitelman tekoon osallistuminen

 

992

Kaj/11

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx poikkeamishakemus

 

993

Kaj/12

Tapaninkylän tontin 39329/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11436)

 

994

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

995

Sj/1

Ulkokuntalaisten koulunkäynti Helsingissä

 

996

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

997

Ryj/1

Helsingin pelastustoimen palvelutaso vuosina 2005-2008

 

998

Ryj/2

Lausunto YTV:lle seutuliikenteen palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2006 - 2008

 

999

Ryj/3

Lausunto YTV:lle lippujärjestelmän yksinkertaistamisesta vuonna 2006

 

1000

Ryj/4

Veikko Laine Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen

 

1001

Ryj/5

Selvitys Helsingin pelastustoimen toimintavalmiudesta

 

1002

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1003

Stj/1

Lausunto Raha-automaattiyhdistykselle hankeavustushakemuksista

 

1004

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

971 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Ojalan (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

972 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

973 - 978 §

Kaupunginvaltuuston 31.8.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

973 §

Vuosaaren kerrostalotonttien (Aurinkolahti) 54293/3 - 5 myyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

974 §

Myllypuron asuntotonttien 45131/2 ja 3, 45142/12 ja 14 sekä 45186/2 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

975 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Kuusipuistossa sijaitsevalle rakennuspaikalle

 

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

976 §

Vuosaaren kortteleiden nro 54151, 54312 ja 54308 - 54310 ym. alueiden (Vuosaaren uusi kahvipaahtimo) asemakaavan muuttaminen (nro 11384)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

977 §

Vuosaaren vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/2 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (Ramsinranta II, nro 11260)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

978 §

Joukkoliikenteen kehittämislinjaukset

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Lahdenranta Matti, puhelin 472 2200
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

979 §

LAUSUNTO OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUTTA YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA JA HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA KOSKEVISTA TYÖRYHMÄMIETINNÖISTÄ

 

Khs 2005-1542

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, kaupunginlakimies, puhelin 169 3674

 

 

980 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       16.8.2005

satamalautakunta                                                          16.8.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

981 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

982 §

VALLILAN TEOLLISUUSALUEEN STURENKADUN POHJOISPUOLISEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11438)

 

Khs 2005-1510

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan kortteleiden nro 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä korttelin nro 694 tonttien nro 21, 24 ja 25 ja korttelin nro 697 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 1.9.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

983 §

LAUTTASAAREN TONTIN 31051/1 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11439)

 

Khs 2005-1508

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31051 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 8.9.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

984 §

LAUTTASAAREN LÄNSIOSAN JA LEMISLAHDEN VENESATAMA-ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11449)

 

Khs 2005-1550

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11449/21.6.2005 ilmenevien 31. kaupunginosan eräiden tonttien ja Lemislahden venesatama-alu­een rakennuskieltoaikaa 15.9.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

985 §

PAKILAN TONTIN 34017/18 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11448)

 

Khs 2005-1507

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 34. kaupunginosan korttelin nro 34017 tontin nro 18 rakennuskieltoaikaa 30.9.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite1

 

 

986 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS HYLÄTÄ MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY:N KUNNALLISVALITUS

 

Khs 2004-2565

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 29.7.2005 tekemän päätöksen, jossa Malmin lentoaseman ystävät ry:n kunnallisvalitus on hylätty.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

987 §

LAUSUNTO KEHÄ I:N MYLLYPURONTIEN JA KONTULANTIEN ERITASOLIITTYMIEN TILAVARAUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSESTA

 

Khs 2005-617

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus toteaa ensinnäkin, että lausunnolla oleva Kehä I:n Myllypurontien ja Kontulantien eritasoliittymien tilavaraussuunnitelmien tarkistus on tehty kaupungin ja tiehallinnon yhteistyönä ja kaupungin edustajien ehdotukset on otettu tarkistuksessa hyvin huomioon.

 

Alueen maankäyttö

 

Kaupunginhallitus toteaa alueen maankäytöstä, että Myllypuron keskuksessa on muutettu asemakaavaa toimisto- ja pienteollisuustilan rakentamiseksi metroaseman välittömään läheisyyteen, Kehä I:n länsipuolelle. Tavoitteena on ollut kehittää keskusta tarjoamalla työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja tukea palveluiden pysyvyyttä alueella sekä toisaalta myös lisätä niitä. Samalla tavoitteena on ollut ympäristön kaupunkirakenteen eheyttäminen suunnittelemalla tiivis, kaupunkimainen ympäristö, missä rakennukset rajaavat liikenneväyliä. Kaavamuutos sai lainvoiman 26.11.2004

 

Kehä I:n liittymän liikennealuetta supistamalla on voitu laajentaa rakentamiseen käytettävää aluetta ja tehostaa koko alueen maankäyttöä. Verrattuna vuoden 1992 Myllypurontien eritasoliittymän suunnitelmaan rakentamiselle on käytettävissä noin 6 000 m2 enemmän korttelimaata liittymän länsipuolella. Paitsi lisääntyneenä korttelimaana (tehokkuudella e = 2,6 lisäys merkitsee keskuksen puolella noin 15 000 k-m2 rakennusoikeutta), ratkaisu nostaa Myllypuron keskuksessa koko toimitilarakentamisen tehokkuutta.

 

Liikennealueesta vapautuvalle maa-alueelle on mahdollista rakentaa laajemmat pysäköintitilat rakennusten alle, mikä ei ole mahdollista metroradan päälle tulevissa rakennuksissa. Pysäköintijärjestelyjen helpottuminen nostaa siten välillisesti tehokkuutta myös niillä tonteilla, jotka eivät tule sijoittumaan tälle muutosalueelle. Kerrosalan lisäys keskuksen toimitilarakentamisen osalta uuden tilanvaraussuunnitelman ansiosta on suuruusluokaltaan 20 000 k-m2. Tämän lisäksi ratkaisu helpottaa tonttien sisäisiä piha- ja kulkujärjestelyjä.

 

Myös Kehä I:n itäpuolella on käynnistynyt asemakaavan muutostyö maankäytön kehittämiseksi yhtäältä itäisimpänä osana uutta Myllypuron keskusta ja toisaalta osana Mustapuronlaakson uutta kaupunkipientalorakentamista. Tilavaraussuunnitelma on pohjana tässä kaavatyössä.

 

Kehä I:n itäpuolella tämän uuden suunnitelman mukaisella järjestelyllä voidaan osoittaa muuhun käyttöön maata noin 0,9 ha enemmän. Vastaava rakentaminen olisi suuruusluokaltaan 20 000 k-m2.

 

Tie- ja liikennejärjestelyt

 

Tilavaraussuunnitelmien tie- ja liikennetekniset järjestelyt ovat korkeatasoiset ja turvaavat Kehä I:n itäosan toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen. Hyvään lopputulokseen pääsemistä helpottivat suunnittelun hyvät lähtökohdat.

 

Kehä I:n itäpuolella Myllypuron liittymän kohdalla kävely- ja pyörätiejärjestelyt tullevat muuttumaan huomattavasti uuden maankäytön suunnittelun yhteydessä.

 

Liikenteelliset vaikutukset

 

Liikenne-ennusteet tehtiin sekä verkolle, jossa on yhteys Kehä I:n ja Kivikontien liittymästä Viikintielle Herttoniemen suuntaan että verkolle, josta tämä yhteys puuttuu. Viiveet liittymäalueella vähenevät eritasoratkaisun ansiosta. Ramppiliittymien toimivuus on hyvä. Käyttösuhde v. 2020 valo-ohjattuna on alle 0,5 kaikissa huipputunti- ja liikenneverkkotilanteissa. Jononpituudet ovat enintään 40 metriä kehältä tulevilla rampeilla. Ramppiliittymät toimisivat myös ilman liikennevaloja, mutta liikenneturvallisuussyistä valo-ohjaukseen tulee varautua.

 

Joukkoliikenneyhteydet nopeutuvat varsinkin kehätien suunnassa liikennevalojen jäädessä pois. Bussiliikenteen maksimimäärä on aamuruuhkan aikana 23 linja-autoa/tunti ja iltaruuhkan aikana 20 linja-autoa/ tunti. Tilavaraussuunnitelman rombinen ratkaisu on myös liikennemelun torjunnan kannalta vanhaa suunnitelmaa parempi kehätien itäpuolella.

 

Kaiken kaikkiaan Myllypuron ja Kontulan liittymien muuttaminen eritasoliittymiksi parantaa myös bussiliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt mahdollistavat kaikki tarvittavat bussien reittivaihtoehdot ja pysäkkijärjestelyt molemmissa liittymissä sujuvat vaihdot bussilinjojen välillä. Myllypurontien liittymässä kävely-yhteydet kuitenkin pidentyvät kehätien varren länsipuoliselle pysäkille huomattavasti ja itäpuoliselle pysäkille hieman. Yleisesti pysäkeiltä on kuitenkin hyvät yhteydet ympäristön kevyen liikenteen verkkoon.

 

Tilavaraussuunnitelman mukaiset liittymäjärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja maankäytön kannalta tehokkaat, mutta kuitenkin riittävät Kehä I:n ja liittymien ennustetuille liikennemäärille. Myös joukkoliikenteen kannalta esitetyt liittymien tilavaraukset ovat riittäviä. Liittymäjärjestelyjen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota Kehä I:n tasauksen pituuskaltevuuksiin erityisesti raskaan liikenteen kannalta.

 

Kontulan liittymäsuunnitelmaan sisältyvä ratkaisu, jolla ajoyhteys Kehä I:ltä länsisuunnasta Kurkimäkeen katkaistaan ja yhteys ohjataan Kivikon liittymän kautta, on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta perusteltua. Ennen järjestelyn toteuttamista tulisi Kivikontien liittymän eritasojärjestelyn kuitenkin olla toteutettu.

 

Jatkotoimenpiteet ja hankkeen rahoitus

 

Tilavaraussuunnitelman mukaisen Myllypurontien eritasoliittymän rakennuskustannusarvio on 11,7 milj. euroa. Kontulantien eritasoliittymän rakennuskustannusarvio on 7,1 milj. euroa.

 

Pääkaupunkiseudun isoista tieinvestoinneista Myllypurontien ja Kontulantien eritasoliittymät kuuluvat hankkeeseen Kehä I Helsingissä ja Espoossa, jonka Uudenmaan tiepiiri on toiminta- ja taloussuunnitelmassaan esittänyt käynnistettäväksi vuosina 2006–2009. Tuona aikana tulisi suunnitelman mukaan aloittaa myös neljä muuta isoa hanketta eli valtatie 2 Vihdistä Porin suuntaan, Kehä I välillä Turunväylä Vallikallio, Länsiväylä välillä Kirkkonummi Kivenlahti ja Kehä III välillä Vantaankoski Lentoasemantie. Valtio ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä vielä yhdenkään hankkeen käynnistämisestä.

 

Helsingin kaupunginhallituksen osaltaan hyväksymässä aiesopimuksessa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toteutuksesta hanke Kehä I, Turunväylä–Vallikallio mainitaan Hakamäentien parantamisen jälkeen ensimmäisenä tiehankkeena, joka ”pyritään aloittamaan” vuosina 2004–2007.

 

Hankkeessa Kehä I Helsingissä ja Espoossa kiireellisintä puutteellisten yhteyksien, liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja maankäytön kehittämisen perusteella on Kivikonlaidan tasoliittymän rakentaminen Kivikontien eritasoliittymäksi. Liikenneväylien investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2007–2010 (kaupunkisuunnittelulautakunta 28.4.2005) esitetään rahoitusta Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymälle vuosille 2008 ja 2009 sekä Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymän ensimmäiselle vaiheelle vuosille 2009 ja 2010.

 

Lisäksi ehdotuksen mukaan Yhdyskadun Itäväylä Kehä I ensimmäisen vaiheen eli Kivikontien tunnelin rakentaminen Kehä I:n Kivikontien liittymän ja Viikintien välille aloitetaan vuonna 2010.

 

Näin ollen näyttää siltä, että Myllypurontien ja Kontulantien eritasoliittymien rakentaminen siirtyy myöhemmäksi.

 

Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymä ja Kivikontien tunneli ovat tärkeitä yhtäältä Viikin ja Myllypuron pohjoisosien yhteyksien kannalta ja toisaalta siksi, että uusi yhteys vähentää kaikissa Kehä I:n itäpään liittymissä (Kontulantie, Myllypurontie ja Itäväylä) noin 15 000 autoa vuorokaudessa.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että eritasoliittymien kustannusarviot osoittavat hankkeiden suuruusluokan ja ne tarkentuvat yleis- ja tiesuunnitelmavaiheessa. Tilavaraussuunnitelmassa ei ole käsitelty rakentamiskustannusten jakoa Tiehallinnon ja kaupungin välillä, mistä sovitaan myöhemmin tiesuunnitelmavaiheessa. Liittymät ovat olemassa olevien yleisen tien liittymien järjestelyjä, joiden kustannukset tulisi rahoittaa Suomen Kuntaliiton ja Tiehallinnon toukokuussa 2001 hyväksymän kustannusvastuun periaatteiden mukaisesti.

 

Kirje nro        Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

988 §

VT TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: SUOJATIEVALOJEN RAKENTAMINEN KALLVIKINTIEN JA SATAMASAARENTIEN RISTEYKSEEN

 

Khs 2005-1265

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Tiia Aarnipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tiia Aarnipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

989 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KAPITEELI OYJ:N KANSSA VUOSAAREEN TONTTIA 54202/2 (RAMSINRANTA II) KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11260)

 

Khs 2004-1681

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kapiteeli Oyj:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen ja aikanaan lopulliset luovutuskirjat.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia sopimukseen ja luovutuskirjoihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

990 §

ASUNTO OY VIIKINMÄENTIE 9:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1599

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 5.7.2005 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2005-1599/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

991 §

LAPINLAHDEN SAIRAALAN RAKENNUKSIA KOSKEVAN HANKESUUNNITELMAN TEKOON OSALLISTUMINEN

 

Khs 2005-1444

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta osallistumaan Lapinlahden sairaalan rakennuksen tulevaa käyttöä koskevan hankesuunnitelman tekoon ja varaamaan tätä tarkoitusta varten 50 000 euroa hankesuunnitelmien tekoon varatuista määrärahoista

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa varaamaan Lapinlahden sairaalan rakennukset Y-Säätiölle 28.2.2006 asti hankesuunnitelman tekemistä varten.

 

Pöytäkirjanote kirjeen allekirjoittajille, Y-Säätiölle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

992 §

XXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1572

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan talousrakennuksen (49 k-m2) rakentamista 15. kaupunginosan (Meilahti) Vähä Meilahden kylässä olevalle tilalle RN:o 1:14 (osoite Meilahdentie 7).

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

993 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39329/1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11436)

 

Khs 2004-1544

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39329 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 26.5.2005 päivätyn piirustuksen nro 11436 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

994 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

16.8.2005

rakennuslautakunta

16.8.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

16.8.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

995 §

ULKOKUNTALAISTEN KOULUNKÄYNTI HELSINGISSÄ

 

Khs 2005-1485

Esityslistan asia Sj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetusviraston

 

sopimaan perusopetuslain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun ns. ensisijaisen koulupaikan järjestämisestä

 

-                                       Kaisaniemen ala-asteen koulussa tai Kruununhaan yläasteen koulussa niiden oppilaiden asuinkuntien kanssa, jotka on otettu Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen oppilaaksi tai jotka ovat Cantores Minores-kuorossa

-                                       Albertin koulussa, Minervaskolanissa, Zachariasskolanissa ja Ulfåsaskolanissa niiden oppilaiden asuinkuntien kanssa, joille vastaavaa opetusta ei ole asuinkunnassa järjestettävissä

-                                       niiden ruotsinkielisten oppilaiden asuinkuntien kanssa, joiden ei ole mahdollista saada opetusta ruotsin kielellä asuinkunnassa.

Tässä tarkoitettuihin sopimuksiin tulee sisältyä seuraavat kustannusvastuun periaatteet:

 

Opetuksen järjestämisessä sovelletaan oppilaan asuinkunnan täyden kustannusvastuun korvausperiaatetta siten, että sopimuksissa määrätään oppilaasta laskutettava lopullinen kustannus etukäteen,

etukäteen määrätty kustannus on voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen laskutettava kustannus määrätään taas kahdeksi vuodeksi ottamalla huomioon koulutuksen kustannusten ja valtion yksikköhinnan muuttuminen ja

oppilaan asuinkunta vastaa perusopetuslain 32 §:n nojalla oppilaan koulumatkajärjestelyistä ja -kustannuksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

oikeuttaa opetusviraston ottamaan ulkokuntalaisia oppilaita perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisessa ns. toissijaisessa oppilaaksi­otossa helsinkiläisten oppilaiden jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille kuitenkin niin, että tämä oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa peruskoulun luokilla 1.-6. uuden perusopetusryhmän perustamista.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota 29.6.1998 pöytäkirjan 1017 §:n kohdalla ja 25.4.2000 pöytäkirjan 589 §:n kohdalla tekemänsä, oppilaaksiottoa koskevat päätökset.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

996 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       17.8.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                   15.-16.8.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 17.8.2005

museonjohtaja                                                                          15.-17.8.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             17.8.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

997 §

HELSINGIN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO VUOSINA 2005-2008

 

Khs 2005-1446

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2005 - 2008 ja sen perusteluosan 2005 – 2008.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

998 §

LAUSUNTO YTV:LLE SEUTULIIKENTEEN PALVELUTASOA JA RAHOITUSTA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA 2006 - 2008

 

Khs 2005-1504

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää lausuntonaan seutuliikenteen palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2006 – 2008 joukkoliikennelautakunnan lausunnon.

 

Kirje nro     Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

999 §

LAUSUNTO YTV:LLE LIPPUJÄRJESTELMÄN YKSINKERTAISTAMISESTA VUONNA 2006

 

Khs 2005-1092

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtiniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1000 §

VEIKKO LAINE OY:N VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2005-880

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Tukkutorin jatkamaan Veikko Laine Oy:n maanvuokrasopimuksia nykyisen sopimuksen päättymisestä siten, että uusi vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja vuokratasoa korotetaan noin 6 %:lla uuden vuokrakauden alusta lukien.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1001 §

SELVITYS HELSINGIN PELASTUSTOIMEN TOIMINTAVALMIUDESTA

 

Khs 2005-1429

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Etelä-Suomen lääninhallitukselle pelastuslautakunnan 9.8.2005 antaman lausunnon mukaisen selvityksen Helsingin pelastustoimen toimintavalmiudesta.

 

Kirje nro     Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivulla 76 päätösehdotusta edeltävästä kappaleesta poistetaan sana parhaiten.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1002 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              16.8.2005

joukkoliikennelautakunta                                   16.8.2005

liikepalvelulautakunta                                         18.8.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 18.8.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1003 §

LAUSUNTO RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSELLE HANKEAVUSTUSHAKEMUKSISTA

 

Khs 2005-1155

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Raha-automaattiyhdistykselle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on erinomaista työtä tekeviä yksityisiä yhteisöjä, joiden toiminnan rahoituksessa Raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat erittäin keskeisiä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä avustuskäytännön jatkumista niin, että Helsingin alueelle myönnetään edelleen Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia.

 

Kannanottoihin yksittäisistä hankkeista liittyy epävarmuustekijöitä. Kaupunginhallitus esittää, että Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupungin edustajien kesken pidettäisiin tarkistusneuvottelu myöhemmin syksyllä kunkin hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta.

 

Kaupunginhallituksen lausunto perustuu Helsingin asuntolautakunnan ja sosiaalilautakunnan lausuntoihin.

 

Sosiaalitoimen hankkeet

 

Erityisryhmien asumisen helpottamiseksi lähivuosina on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia, useamman hallintokunnan ja kolmannen sektorin yhteisiä toimintamalleja - esim. asumisneuvojat, ilta- yöpartiot, tukihenkilötoiminta - sekä tiivistää entisestään yhteistyötä sosiaali- terveys- ja asuntotoimessa pääkaupunkiseudulla. Vaikeimmin asutettaville tulee löytää uusia, pysyviä ratkaisuja myös rahoitukseen.

 

Y-säätiön ja Sininauhasäätiön hankkeet tukevat pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Pysyviä tukiasuntoja, hoitokoteja, tuetun asumisen yhteisöjä sekä asumisen tukipalveluja tarvitaan edelleen lisää pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämiseksi. Vuoden 2004 marraskuussa pääkaupunkiseudulla oli noin 4 200 asunnotonta yksinäisruokakuntaa, joista Helsingissä noin 3 300.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan hankkeet, joista Raha-automaattiyhdistys on pyytänyt lausuntoa, ovat erittäin tarpeellisia. On kuitenkin syytä todeta, että asumiseen liittyvien palvelujen tuottajat valitaan kilpailuttamalla, ellei kaupunki itse tuota palveluja. Kilpailuttamisen jälkeen palvelujen osto tai tilojen vuokraaminen voi tapahtua vain vuosittaisen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Tärkeää on, että hankkeiden kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina.

 

1009 Y-SÄÄTIÖ

 

Y-säätiö hankkii ja peruskorjaa kiinteistön kaikkein vaikeimmin asutettavien asunnottomien hätä- ja ensiasunnoiksi. Asuntoja tulee 24 kappaletta. Alustavasti tilaksi on suunniteltu Kiinteistö Oy Helsingin Kartanonkaari 29 tiloja. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana pääkaupunkiseudun asunnottomuusohjelmaa. Alustavien suunnitelmien mukaan sosiaalivirasto järjestäisi asumispalvelut. Helsingissä ei ole riittävästi yksityisiä tai muita palveluntarjoajia kaikkein vaikeimmin asutettavien, kadulla asuvien tai äkillisesti ilman kotia jäävien auttamiseksi.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

1641 SININAUHASÄÄTIÖ

 

Sininauhasäätiö hakee avustusta tukiasumisyksikön hankintaan osoitteesta Mäkelänkatu 50. Suunnitelman mukaan kiinteistöön tulee puolimatkankodit Pessi ja Illusia sekä toimintakeskus. Asuntoja on noin 50. Asunnot on tarkoitettu helsinkiläisille asunnottomille, jotka eivät ole saaneet tai kyenneet pitämään niin sanottua normaalia asuntoa. Asuntojen lisäksi asukkaille tarjotaan vapaa-aika-, työ- ja harrastustilat. Hanke tukee pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämisohjelmaa.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

6424 KÄPYTIKKA RY

 

Käpytikka ry on kehitysvammaisten nuorten vanhempien muodostama yhdistys. Hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa talo, johon muuttavat asumaan yhdistykseen kuuluvien perheiden 18 kehitysvammaista nuorta sekä kaksi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston osoittamaa asukasta. Tulevien asukkaiden palvelutarve vastaa lähinnä kehitysvammaisten autettua tai ohjattua asumista. Käpytikka-koti edustaa uutta toimintatapaa.

 

Tällä hetkellä kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuihin erityishuollon asumisyksiköihin odottaa pääsyä yhteensä 180 helsinkiläistä, joista 68 on kiireellisesti asumispaikan tarpeessa.

 

Hankkeen sijoituspaikaksi Arabianranta on erinomainen alue. Palvelut ovat lähellä ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Käpytikka-kodin kustannustason tulee noudattaa aravavuokratalojen kustannustasoa. Talon yleisten tilojen osuus sisältäen palvelutilat ei voi olennaisella tavalla poiketa kaupungin omista hankkeista.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Asuntotoimen hankkeet

 

Koska avustusta hakevat yhtiöt eivät tavoittele voittoa, voidaan arvioida, että avustuksista saatu hyöty menee talojen asukkaille. Avustusten avulla voidaan asumisen laatutaso ja kohtuullinen vuokrataso säilyttää tulevaisuudessakin.

 

282 Nuorisoasuntoliitto

 

Nuorisoasuntoliitolla on Helsingissä 271 asuntoa. Liitto osallistuu pääkaupunkiseudun asunnottomuusohjelman toteuttamiseen. Vuokra-asunnon hakijoita liiton nuoriso-asuntoihin on noin 600-700. Hakijat ovat useimmiten muutto- tai asunnottomuusuhassa olevia tai kotoaan poismuuttavia nuoria.

 

Pasuunatien hanke on tarkoitus toteuttaa Vvo:n omistamalle tontille Kannelmäen kaupunginosaan. Kohteessa rakennetaan 33 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 42 m2. Tilaohjelma on pienasuntovaltainen, koska nuoret kysyvät lähinnä edullisia pienasuntoja.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

283 Nuorisosäätiö

 

Nuorisosäätiöllä on Helsingissä 1135 asuntoa. Säätiöllä on jatkuvasti jonossa noin 800-1000 asunnonhakijaa, joista useimmat ovat yksinäisiä. Kysyntä luo tarpeen pienten, kohtuuhintaisten, asuntojen tuottamiseen.

 

Koy Ormusmäki on tarkoitus toteuttaa NCC:n omistamalle tontille yhteisöjen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Malmilla sijaitsevalle tontille tullaan rakentamaan noin 70 pienasuntoa, joiden keskipinta-ala on 42 m2.

 

Kaupunginghallitus puoltaa hakemusta.

 

Koy Hitsaajankatu on tarkoitus toteuttaa kaupungin vuokratontille. Länsi-Herttoniemessä sijaitsevalle tontille tullaan rakentamaan noin 95 pienasuntoa, joiden keskipinta-ala on 42 m2.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

135 Fruntimmersföreningen i Helsingfors rf

 

Fruntimmersföreningen i Helsingfors rf tarjoaa palveluasumista ruotsinkieliselle vanhusväestölle Hagaro Pensionärshem-nimisessä vanhustentalossa, johon on jatkuvasti jonossa ruotsinkielisiä vanhuksia. Talossa on 43 asuntoa.

 

Yhdistys suunnittelee vanhan talon yhteyteen rakennettavaa lisärakennusta. Uudisosaan valmistuu yhteensä 13 pientä, 32-37 m2-kokoista, asuntoa.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.


 

581 Käpyrinne ry

 

Käpyrinne ry tuottaa palveluasumista vanhuksille ja myy ostopalvelusopimuksella suurimman osan palvelusta kaupungille. Talon yhteydessä on 12-paikkainen dementiayksikkö sekä avopalvelutoimintaa. Asukaspaikkoja Käpyrinteen palvelutalossa on 60. 

 

Yhdistys suunnittelee vanhan talon laajentamista sekä vanhan talon peruskorjausta. Vanhan talon toiminnalliset edellytykset paranevat ja samalla tuotetaan 15 uutta asuntoa, jotka ovat tavallisia vanhusten vuokra-asuntoja, kooltaan n. 46 m2.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

798 Lauttasaaren vanhustentalosäätiö

 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö ylläpitää Lauttasaaren Vanhustentalo-nimistä palveluasumisyksikköä, jossa on 113 asuntoa. Suurin osa asunnoista on pieniä yksiöitä.

 

Avustusta on haettu 30 vuotta vanhan rakennuksen peruskorjauksen ensimmäiseen vaiheeseen. Peruskorjauksen lisäksi asuntoihin toteutetaan muutoksia, jotka parantavat niiden toiminnallista laatua.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Kirje nro       Raha-automaattiyhdistykselle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja asuntolautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Ojala esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1004 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 16.8.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 


Översättning:

988 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

TIIA AARNIPUU: FOTGÄNGARLJUS I KORSNINGEN AV

KALLVIKSVÄGEN OCH HAMNHOLMSVÄGEN

 

Stn 2005-1265

Ärende Kaj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Tiia Aarnipuu), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, stadsplaneringsnämnden och nämnden för allmänna arbeten, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 169 2244

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Tuomas Rantanen

 

 

                                            Birgitta Dahlberg

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  7.9.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 971-981, 986-988, 992, 994, 996-999 ja 1001-1004 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 990 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 982-985 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 993 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

971-981, 986-988, 992, 994, 996-999 och 1001-1004 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

990 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

982-985 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

993 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.