Kokousaika

15.8.2005 kello 16.00 – 16.58

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

(paitsi 957 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 962 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 962 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 947-osa 952 ja osa 954-970 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 964 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 962 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi 964 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 945-946 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 964 §)

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (952 §:n kohdalla)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto, paitsi 957 §:n kohdalla Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


945-946,


947-948,


953-955, 

 Korpinen

 

 

 

956,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
949-951,


957-963, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


965, 

 Korpinen

 

 

964,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
952,


966-969, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


970,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

945

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

946

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

947

Kj/1

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

948

Kj/2

Vuoden 2005 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen Viikinrannan Kaapelitunnelin rakentamista varten

 

949

Kaj/3

Kallion tontin 11322/1 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11397)

 

950

Kaj/4

Pakilan tontin 34081/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11415)

 

951

Kaj/5

Malmin pysäköimis- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11407)

 

953

Kj/3

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Niemikotitaloille

 

954

Kj/4

8.8.2005 pöydälle pantu asia

Lainan myöntäminen Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle

 

955

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

956

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

957

Kaj/1

Vallilan korttelin nro 390 ja katualueen osan (Pasilan konepaja-alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11446)

 

958

Kaj/2

Munkkiniemen tonttien 30076/37 - 39 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11443)

 

959

Kaj/3

Meilahden tontin 15526/4 (Meilahden sairaala-alue) määrääminen rakennuskieltoon (nro 11451)

 

960

Kaj/4

Vuosaaren kerrostalotontin 54293/6 (Aurinkolahti) myyminen

 

961

Kaj/5

Selvitys eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kaupungin asunnonjakoa koskevan kantelun johdosta

 

962

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin välisessä kiinteistökaupassa

 

963

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

964

Sj/1

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

965

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

966

Ryj/1

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

967

Ryj/2

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Vähäpäästöinen bussikalusto

 

968

Ryj/3

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Aluekeräyspisteet

 

969

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

970

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

945 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

946 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

947 - 951 §

Kaupunginvaltuuston 31.8.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

947 §

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

948 §

Vuoden 2005 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen Viikinrannan Kaapelitunnelin rakentamista varten

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

949 §

Kallion tontin 11322/1 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11397)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

950 §

Pakilan tontin 34081/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11415)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

951 §

Malmin pysäköimis- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11407)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

953 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY NIEMIKOTITALOILLE

 

Khs 2005-1149

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Niemikotitaloille 420 000 euron suuruisen lainan mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun, Malmi-Strömsin palvelutalon rakentamisen omarahoitusosuuden ja irtaimiston hankkimisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi rakennettavaan kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalilautakunnalle, kaupunginkanslian oi-keuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

954 §

8.8.2005 pöydälle pantu asia

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI RY:LLE

 

Khs 2005-1373

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle 128 200 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Saharan hiekkakentän muuttamiseksi lämmitettäväksi tekonurmikentäksi seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi kentän vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginkanslian oi-keuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

955 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

956 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

957 §

VALLILAN KORTTELIN NRO 390 JA KATUALUEEN OSAN (PASILAN KONEPAJA-ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11446)

 

Khs 2005-1511

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan korttelin nro 390 ja katualueen osan rakennuskieltoaikaa 28.8.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Vehviläinen toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

958 §

MUNKKINIEMEN TONTTIEN 30076/37 - 39 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11443)

 

Khs 2005-1509

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 30. kaupunginosan korttelin nro 30076 tonttien nro 37–39 rakennuskieltoaikaa 25.8.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

959 §

MEILAHDEN TONTIN 15526/4 (MEILAHDEN SAIRAALA-ALUE) MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11451)

 

Khs 2005-1551

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 15. kaupunginosan korttelin nro 15526 tontin nro 4 rakennuskieltoon 31.12.2005 saakka. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

960 §

VUOSAAREN KERROSTALOTONTIN 54293/6 (AURINKOLAHTI) MYYMINEN

 

Khs 2005-1584

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään

Lujatalo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan korttelin

nro 54293 tontin nro 6 käteisellä maksettavasta 2 910 000 euron kaup-

pahinnasta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä muutoksenhakuohjein Lujatalo Oy:lle, Devera Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle, Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy:lle, Sato-Rakennuttajat Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle ja SRV Westerlund Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

961 §

SELVITYS EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE KAUPUNGIN ASUNNONJAKOA KOSKEVAN KANTELUN JOHDOSTA

 

Khs 2005-1588

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle asuntolautakunnan selvitykseen perustuvan selvityksen Xxxxx Xxxxx kaupungin asunnonjakoa koskevan kantelun johdosta.

 

Kirje nro       eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sekä pöytäkirjanote asuntolautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

962 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA KIINTEISTÖ OY BIOMEDICUM HELSINGIN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1615

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 18.5.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on myynyt määräalan rakennuksineen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan korttelin 15526 tontista nro 4 Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Dahlberg, jäsen Urho ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

963 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

9.8.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

8. ja 10.8.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

964 §

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-718

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 18.8.2005 pidettävässä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin edustajaa toimimaan niin, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään yhdeksän ja että yhtiön hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 


jäseniksi:

 

apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo

erityissuunnittelija Birgitta Rickman

henkilöstöpäällikkö Kaarina Valjus

hallintopalvelujohtaja Sirkku Ilmonen

 

ja heidän varajäsenikseen vastaavassa järjestyksessä:

 

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz

osastopäällikkö Raija Peltonen

erityissuunnittelija Matti Malinen

kehittämisjohtaja Paula Sermilä

toimitusjohtaja Lauri Turja

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Björklund, Mickwitz ja Tulensalo esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

965 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           10.8.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 10.8.2005

museonjohtaja                                                                            8.-11.8.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                            26.7. ja 9.8.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                10.8.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

966 §

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUSTA ANNETUN LAIN 7 §:N MUUTTAMISESTA

 

Khs 2005-1478

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että oikeusministeriön ehdotus pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta on perusteltu siltä osin, että se mahdollistaa virhemaksun korottamisen tässä vaiheessa enintään 50 euroon. Jotta pystyttäisiin vähentämään pysäköijien tietoista riskinottoa, olisi virhemaksun 20-kertaisuuden säilyttäminen kuitenkin vieläkin kannatettavampi vaihtoehto (Helsingissä 1. vyöhykkeen pysäköintimaksu on 3 euroa tunnilta). Esityksenkin mukaan yhtenä tarkoituksena muutokselle on juuri tuon erotuksen pitäminen riittävän suurena.

 

Tätä tukee myös vertailu junaliikenteessä ja pääkaupunkiseudulla käytettyyn julkisen liikenteen tarkastusmaksuun. Liputta matkustamisesta määrätään 60 euron tarkastusmaksu ja kertalipun hinta. Jos arvioidaan pysäköintivirheen tehneen kuljettajan teon moitittavuutta ilman lippua matkustaneen henkilön teon moitittavuuteen, pitäisi pysäköintivirheestä olla seurauksena ainakin sama, ellei suurempi maksu.

 

Pysäköintivirheellä on yleensä taloudellisten menetysten lisäksi vaikutusta liikenneturvallisuuteen, vaikka kyse olisi merkityllä paikalla pysäköinnistä ilman maksua. Kun joku rikkoo tällä tavalla liikennesääntöjä, saattaa siitä olla seurauksena vakavammin turvallisuuteen vaikuttava teko, esim. joku muu samalta alueelta ajoneuvolleen paikkaa etsivä turhautuu laillisen paikan etsimiseen ja pysäköi suojatielle. Maksukehotuksista tehtyjä vastalauseita perustellaan käytännössä mm. edellä esitetyllä tavalla.

 

Ministeriön ehdotus ei ole Helsingin kaupungin kannalta perusteltu siltä osin kuin ehdotus rajaa pysäköintivirhemaksun korotuksen enimmäismäärän ylityksen (enintään 10 euroa) vain kaupungin kalleimman pysäköintimaksuvyöhykkeen alueeseen.

 

Helsingin 1. pysäköintimaksuvyöhyke on varsin pieni. Siihen kuuluu vain keskeisin ydinkeskusta. Vyöhykkeen ulkopuolella ovat keskustan vilkkaimmat sisääntulokadut sekä esimerkiksi Hakaniemi ja Pasila.

 

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta vähentävien pysäköintivirheiden, kuten esimerkiksi joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta sekä jakelu- ja huoltoliikenteen lastaus- ja purkaustoimintoja haittaavien virheiden, jako virhemaksun suuruuden osalta eri luokkiin ei ole perusteltua liikenteellisesti samankaltaisilla alueilla. Nämä pysäköintivirheet ovat yhtä haitallisia maksuvyöhykkeistä riippumatta ja näin virhemaksun ennalta ehkäisevä vaikutus on näiltä osin samalla tavalla tarpeellinen pysäköintitaksoista riippumatta. Oikeudenmukaisempaa olisi porrastaa pysäköintivirheistä annettavaa maksukehotusta virheiden laadun perusteella.

 

Liikenneturvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvien perusteiden lisäksi tulisi ottaa huomioon, ettei rikesakkojakaan ole porrastettu alueellisesti ja niissä on usein kyse pysäköintivirheisiin rinnastettavista teoista.

 

Maksukehotuksen saajat saattaisivat tuntea järjestelmän epäoikeudenmukaiseksi. Käytännössä tulisi tilanteita, joissa saman kadun toisessa päässä myöhästymisestä seuraisi 40 euron maksukehotus ja toisessa päässä myöhästymisestä 50 euron maksukehotus. Porrastuksen toteuttaminen vyöhykeperiaatteella saattaisi myös aiheuttaa käytännön työssä inhimillisiä virheitä.

 

Todettakoon vielä, että esityksessä ei oteta kantaa siihen, koskisiko suurempi maksukehotus myös kalleimman vyöhykkeen yksityisalueita.

 

Voimassa olevan lain 7 §:ssä annetaan kunnalle mahdollisuus rajata korotettu pysäköintivirhemaksu koskemaan koko kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta. Tämä mahdollisuus on riittävä mahdollisten paikallisten tilanteiden huomioimiseen pysäköintivirhemaksun suuruutta määrättäessä. Paras asiantuntemus paikallisten alueellisten tilanteiden arvioimiseen on kussakin kunnassa.

 

Helsingin kaupunki esittää edellä olevan perusteella, että pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 § muutettaisiin seuraavaan muotoon:

 

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta 10 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin, jos liikenteellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa maksun määrä enintään 60 euroksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta.

 

Kirje nro     oikeusministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

967 §

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: VÄHÄPÄÄSTÖINEN BUSSIKALUSTO

 

Khs 2005-744

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

968 §

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: ALUEKERÄYSPISTEET

 

Khs 2005-741

Esityslistan asia Ryj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

969 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                     9.8.2005

ympäristölautakunta                                                   9.8.2005

joukkoliikennelautakunta                                          11.8.2005

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

970 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 9.8.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

Översättning:

967 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: MATERIEL MED LÅGA UTSLÄPP INOM BUSSTRAFIKEN

 

Stn 2005-744

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2005 (Mari Puoskari), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Översättning:

968 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SARI

SARKOMAA: LOKALA INSAMLINGSPLATSER

 

Stn 2005-741

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2005 (Sari Sarkomaa), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sari Sarkomaa och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 957 §)

(957 §:n kohdalla)

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  23.8.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 945-952, 955-956, 961, 963 ja 965-970 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 957-959 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 962 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

945-952, 955-956, 961, 963 och 965-970 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

957-959 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

962 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.