Kokousaika

1.8.2005 kello 16.00 – 16.17

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

Vuorenkoski, Vesa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


912 – 913


914


918 - 923 

 Korpinen

 

 

 

924

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
915


925 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
916


926 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
917 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

912

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

913

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

914

Kj/1

Takauksen myöntäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle

 

915

Kaj/2

Lauttasaaren tontin 31052/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11371)

 

916

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

917

Stj/4

Eron myöntäminen sosiaalijohtaja Aulikki Kananojalle

 

918

Kj/3

Helsingin Energian liittyminen Hiilitieto ry:n jäseneksi

 

919

Kj/4

Asuntotuotantotoimiston eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

920

Kj/5

Beviljande av lånet till Helsingfors Segelsällskap rf

Lainan myöntäminen Helsingfors Segelsällskap rf:lle

 

921

Kj/6

Talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen siirtyminen eläkkeelle

 

922

Kj/7

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen nimeäminen elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajaksi

 

923

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

924

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

925

Kaj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

926

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

912 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Vihervaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

913 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

914 - 917 §

Kaupunginvaltuuston 31.8.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

914 §

Takauksen myöntäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

915 §

Lauttasaaren tontin 31052/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11371)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

916 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

917 §

Eron myöntäminen sosiaalijohtaja Aulikki Kananojalle

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

918 §

HELSINGIN ENERGIAN LIITTYMINEN HIILITIETO RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2005-1557

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

919 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2005-1187

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen lainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina

Tertiäärilaina

 

euroa

euroa

 

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

 

 

Fallkulla

8 064

 

 

 

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/

 

 

Väinö Auerin katu 6

 

289 000

 

 

 

Kontulan Kiinteistöt Oy/

 

 

Kivikonkaari

 

281 400

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Pilvilinnankatu 3

66 194

 

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Pippuri

 

627 900

 

 

 

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Kaneli

280 000

646 000

 

 

 

YHTEENSÄ

354 258

1 844 300

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

920 §

BEVILJANDE AV LÅNET TILL HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP RF

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP RF:LLE

 

Stn/Khs 2005-622

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt bevilja Helsingfors Segelsällskap rf ett lån på 18 894 euro för finansiering av sällskapets investeringar i en ponton och en brygga på följande villkor:

 

Löptid: Lånet skall återbetalas i jämna poster inom sju år, varav de två första åren är amorteringsfria. 

 

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

 

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är in­tecknade i fastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet. Låntagaren kan också ställa någon annan säkerhet som godkänns av ekonomi- och planeringscentralen.

 

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stads­styrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta uppmana stadskansliets rättstjänst att ingå låneavtalet.

 

Protokollsutdrag till sökanden, idrottsnämnden, stadskansliets rättstjänst och ekonomi- och planeringscentralens finansförvaltning.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingfors Segelsällskap rf:lle 18 894 euron suuruisen lainan pursiseuran ponttoni- ja laituri-investointien rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin seitsemän vuoden kuluessa, joista kaksi ensimmäistä on lyhennysvapaita.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Tilläggsuppgifter:
Venetkoski-Kukka Eija, lånechef, telefon 169 2525

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

921 §

TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ LAURI A. MANNISEN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

 

Khs 2005-1662

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti todeta, että talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen virkasuhde päättyy 30.4.2006 hänen siirtyessään 1.5.2006 lukien vanhuuseläkkeelle.

 

                                                                 Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan talousarviopäällikön viran haettavaksi.

 

                                            Pöytäkirjanote Lauri A. Manniselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Liite 1

 

 

922 §

KAUPUNGINJOHTAJA JUSSI PAJUSEN NIMEÄMINEN ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI

 

Khs 2005-597

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupun­ginjohtaja Jussi Pajusen elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2005-2006.

 

Pöytäkirjanote Jussi Pajuselle, Eva-Riitta Siitoselle, neuvottelukunnalle (Minna Maarttola) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 169 2469

 

 

923 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 26-30 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

924 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 26-30 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

925 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

26.7.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

926 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja                                                                          26.7.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 27.7.2005

taidemuseon johtaja                                                                       21.7.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                    26.7.2005

työterveysjohtaja                                                                              15.7.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Suvi Rihtniemi                                       Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  9.8.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

pöytäkirjan 912 – 918, 923 – 926 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

912 – 918, 923 - 926 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.