Kokousaika

27.6.2005 kello 16.00 – 17.04

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 900 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 900 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 886-osa 897 ja 900 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 889-911 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 900 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 900 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


886-887,


-,


889-895, 897, 

 Björklund

 

 

 

896,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
888,


898-899, 901-903, 

 Björklund

 

 

900,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


904-907, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


908-910, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


911,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

886

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

887

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

888

Kaj/1

Vuosaaren tonttien 54177/3 ja 4 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11336)

 

889

Kj/3

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2005 - 2006

 

890

Kj/4

Vt Enrothin toivomusponsi: Lämpöpumpulla merestä saatavan energian hyödyntämisestä

 

891

Kj/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Viikki-Latokartano -alueen esirakentamiseen

 

892

Kj/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen

 

893

Kj/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Malmin ampumarata-alueen kunnostukseen

 

894

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 22.6.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

895

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

896

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

897

Kj/11

Oy Nord Water Ltd:n (selvitystilassa) osakkeiden myynti

 

898

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45457/6 asemakaavan muuttaminen (nro 11424)

 

899

Kaj/2

Mellunkylän tonttien 47141/19, 47142/15 sekä 47144/21 ja 26 asemakaavan muuttaminen (nro 11419)

 

900

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Rautaruukki Oyj:n ja Kiinteistö Oy Pakilantie 61-63:n sekä Helsingin Osuuskauppa Elannon välisessä kiinteistökaupassa

 

901

Kaj/4

Asunto Oy Helsingin Patruunan poikkeamishakemus

 

902

Kaj/5

Pitäjänmäen toimitilatontin 46018/21 myyminen Wahad Oy:lle

 

903

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

904

Sj/1

20.6.2005 pöydälle pantu asia

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

905

Sj/2

20.6.2005 pöydälle pantu asia

Ammattikorkeakoulun pedagogisen vararehtorin viran täyttäminen

 

906

Sj/3

Liikennelaitoksen kuljettajasopimus

 

907

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

908

Ryj/1

30.5.2005, 13.6.2005 ja 20.6.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) osallistuminen ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin

 

909

Ryj/2

30.5.2005, 13.6.2005 ja 20.6.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) turvapalvelujen kehittäminen

 

910

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

911

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

886 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

887 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

888 §

Kaupunginvaltuuston 31.8.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

888 §

Vuosaaren tonttien 54177/3 ja 4 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11336)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

889 §

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-1445

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudekseen 2005 – 2006 pelastuspalvelutoimikuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, palvelukeskuksen toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Helsingin Sotilasläänin komentajan ja HUS:in kirurgian toimialajohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunginkanslian valmiuspäällikön ja pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

890 §

VT ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: LÄMPÖPUMPULLA MERESTÄ SAATAVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

 

Khs 2005-747

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Matti Enroth) johdosta tehdyistä tähänastisista toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Matti Enroth) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Enrothille ja tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

891 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE VIIKKI-LATOKARTANO -ALUEEN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-1443

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 07, Viikki-Latokartanon esirakentaminen,

 

rakennusvirastolle 1 000 000 euroa käytettäväksi Viikki-Latokartano
–alueen esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sarvi Erkki, projekti-insinööri, puhelin 169 3710
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

892 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE KIVIKON TEOLLISUUSALUEEN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-1451

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 07, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen, 1 500 000 euroa Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, rakennusvirastolle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sarvi Erkki, projekti-insinööri, puhelin 169 3710
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

893 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE MALMIN AMPUMARATA-ALUEEN KUNNOSTUKSEEN

 

Khs 2005-1489

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 12, Malmin ampumarata-alueen kunnostus, 100 000 euroa ja alakohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen 790 000 euroa Malmin ampumarata-alueen kunnostukseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sarvi Erkki, projekti-insinööri, puhelin 169 3710
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

894 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.6.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 22.6.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 4 kanssa)

 

5                    Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

13–15           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa yhdessä opetusviraston ja muiden hallintokuntien kanssa laatimaan tarvittavat esitykset koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja opetusvirastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16, 17           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–21           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin Helsingin Tekstiilipalvelun toimitusjohtajalle.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 3 kanssa)

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialan täytäntöönpanon kohtaan 11 seuraavan tekstin:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa yhdessä opetusviraston ja muiden hallintokuntien kanssa laatimaan tarvittavat esitykset koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi.”

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

895 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

896 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

897 §

OY NORD WATER LTD:N (SELVITYSTILASSA) OSAKKEIDEN MYYNTI

 

Khs 2004-2682

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myydä Oy Nord Water Ltd:n koko osakekannan Mohammed A. Al Faddaghi & Partners –nimiselle yhtiölle 150 000 euron kauppahinnasta ja muutoin liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin.

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Vettä allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa sopimaan siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä sopimaan myös kauppaan liittyvistä mahdollisista muista järjestelyistä ja allekirjoittamaan niihin liittyvät asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, Oy Nord Water Ltd:n selvitysmiehille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

898 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45457/6 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11424)

 

Khs 2005-1163

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45457 tontin nro 6 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.4.2005 päivätyn piirustuksen nro 11424 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

899 §

MELLUNKYLÄN TONTTIEN 47141/19, 47142/15 SEKÄ 47144/21 JA 26 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11419)

 

Khs 2005-1165

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47141 tontin nro 19, korttelin nro 47142 tontin nro 15 ja korttelin nro 47144 tonttien nro 21 ja 26 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.4.2005 päivätyn piirustuksen nro 11419 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

900 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN RAUTARUUKKI OYJ:N JA KIINTEISTÖ OY PAKILANTIE 61-63:N SEKÄ HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1372

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 14.4.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Rautaruukki Oyj ja Kiinteistö Oy Pakilantie 61–63 ovat myyneet Helsingin kaupungin 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin nro 34098 tontit nro 13 ja 14 sekä tonteilla sijaitsevat rakennukset ja vuokraoikeuden em. tonttien hallintaan Helsingin Osuuskauppa Elannolle omaan tai perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Ojala, jäsen Rihtniemi, Hiltunen, Kokkonen ja Sauri esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

901 §

ASUNTO OY HELSINGIN PATRUUNAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-929

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-929/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 10.1.2005 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

902 §

PITÄJÄNMÄEN TOIMITILATONTIN 46018/21 MYYMINEN WAHAD OY:LLE

 

Khs 2005-1484

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Wahad Oy:lle (jäljempänä ostaja) 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46018 tontin nro 21 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 310 000 euroa, minkä ostaja suorittaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

2                    Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppa-kirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

3                    Tontti luovutetaan kiinnityksistä ja muista rasituksista vapaana.

 

4                    Tonttiin kohdistuvat rasitteet ilmenevät kiinteistörekisteristä ja tontin rakennusluvasta.

 

5                    Tonttiin kohdistuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättyneeksi tämän kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

6                    Tontti on ollut yhtiön hallinnassa vuokrasopimuksen nojalla ennen kauppakirjan allekirjoittamista eikä kaupungilla ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että tontin maaperä olisi pilaantunut.

 

7                    Kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2005 mennessä.

 

8                    Muutoin noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

903 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

21.6.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

16.6. ja 21.6.2005

rakennuslautakunta

21.6.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

20.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

904 §

20.6.2005 pöydälle pantu asia

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAVAN REHTORIN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2005-1421

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin Kaarina Vattulan hoitamaan suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin avointa virkaa 5 295,16 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.9.2005 lukien siihen asti kunnes virkaan valittu ryhtyy virkaa hoitamaan, kuitenkin enintään 180 päivän ajaksi.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, viran hoitajaksi määrätylle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Merkittiin, että Rihtniemi ehdotti Rautavan kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi määrätä suomenkielisen työväenopiston apulaisrehtorin Kaj Lyytisen hoitamaan suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin avointa virkaa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rihtniemen vastaehdotuksen äänin 8 – 6 – 1. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori. Tyhjää äänesti Oker-Blom.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

905 §

20.6.2005 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISEN VARAREHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-1368

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Konkolan ammattikorkeakoulun vararehtorin (pedagoginen) virkaan (vakanssinumero 423335) 5 300 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.8.2005 lukien toistaiseksi kuitenkin niin, että virkaan otetulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden kuukauden koeaika.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Riitta Konkolan on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottopäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä ammattikorkeakoulun hallitukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 7

 

 

906 §

LIIKENNELAITOKSEN KULJETTAJASOPIMUS

 

Khs 2005-1530

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen sopimuksen, joka koskee liikennelaitoksen kuljettajien eräitä palvelussuhteen ehtoja, sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Liite 1

 

 

907 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      21.6.2005

nuorisolautakunta                                                                          21.6.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                         6.-21.6.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                            1. ja 14.6.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                         2.6.2005

- palveluyksikön päällikkö                                                           6.-8.6.2005

eläintarhan johtaja                                                               17. ja 22.6.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           16.6.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       17.6.2005

museonjohtaja                                                                          20.-23.6.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                   9.-17.6.2005

taidemuseon johtaja                                                                14.-21.6.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       13.-22.6.2005

- tutkimusprofessori                                                                        20.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

908 §

30.5.2005, 13.6.2005 ja 20.6.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISIIN TARJOUSKILPAILUIHIN

 

Khs 2004-2695

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Palmian ulkoiset tarjouskilpailut – työryhmän selvityksen 14.4.2005. Kaupunginhallitus yhtyy esittelijän näkemykseen siitä, että palvelukeskuksen toimialalla on hyvin kilpaillut markkinat Suomessa. Tämän takia kaupunginhallitus katsoo, ettei ole kaupungin kokonaisedun mukaista tässä vaiheessa laajentaa toimintaa siitä, mihin kilpailun käytön pelisäännöt antavat mahdollisuuden (”Tuottajayksikkö voi myydä tai vuokrata toimintakapasiteettiaan myös kaupungin ulkopuolisille, mikäli siihen on toiminnan kannattavuuden ja kaupungin kannalta riittävät perusteet”).

 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että Palmia voi osallistua sellaisiin kaupungin ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin (tai muutoin tarjota palvelujaan), jotka se pystyy hoitamaan olemassa olevan kapasiteettinsa puitteissa. Tähän kapasiteettiin lasketaan myös Palmiasta mahdollisesti työvoimapankkiin siirtyneet henkilöt. Palmia ei voi osallistua mihinkään sellaiseen kaupungin ulkopuoliseen tarjouskilpailuun, jossa sovelletaan liikkeen luovutuksen ehtoja, eikä muuhunkaan sellaiseen kaupungin ulkopuoliseen tarjouskilpailuun (taikka muuten tarjota palvelujaan), jonka voittaminen tai saaminen merkitsisi uuden henkilökunnan rekrytoimista.

 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 25.5.2005 tekemään päätökseen ja toteaa, että sen mukanaan tuoma maltillinen kilpailuttaminen luo vakautta Palvelukeskuksen toimintaan, ja että Palvelukeskuksen ensisijainen tehtävä parin seuraavan vuoden aikana on vahvistaa omaa kilpailukykyään.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, ensimmäiseen kappaleeseen viitaten, että päätös siitä, ettei Palvelukeskuksen tule laajentaa osallistumistaan ulkopuolisiin kilpailuihin on voimassa siihen saakka, kunnes arviot kaupunginvaltuuston 25.5.2005 mahdollistaman kilpailutuksen onnistumisesta on tehty. Päätös Palvelukeskuksen osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin otetaan uudelleen käsittelyyn samassa yhteydessä, kun päätetään kaupunginvaltuuston hyväksymän kilpailutuksen mahdollisesta jatkamisesta, tai tätä aiemmin, mikäli asia tulee ajankohtaiseksi alueen kuntien tiivistyvän yhteistyön tuloksena.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo 16.48 – 16.58 väliseksi ajaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Palmian ulkoiset tarjouskilpailut – työryhmän selvityksen 14.4.2005. Kaupunginhallitus yhtyy esittelijän näkemykseen siitä, että palvelukeskuksen toimialalla on hyvin kilpaillut markkinat Suomessa. Tämän takia kaupunginhallitus katsoo, ettei ole kaupungin kokonaisedun mukaista tässä vaiheessa laajentaa toimintaa siitä, mihin kilpailun käytön pelisäännöt antavat mahdollisuuden (”Tuottajayksikkö voi myydä tai vuokrata toimintakapasiteettiaan myös kaupungin ulkopuolisille, mikäli siihen on toiminnan kannattavuuden ja kaupungin kannalta riittävät perusteet”).

 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että Palmia voi osallistua sellaisiin kaupungin ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin (tai muutoin tarjota palvelujaan), jotka se pystyy hoitamaan olemassa olevan kapasiteettinsa puitteissa. Tähän kapasiteettiin lasketaan myös Palmiasta mahdollisesti työvoimapankkiin siirtyneet henkilöt. Palmia ei voi osallistua mihinkään sellaiseen kaupungin ulkopuoliseen tarjouskilpailuun, jossa sovelletaan liikkeen luovutuksen ehtoja, eikä muuhunkaan sellaiseen kaupungin ulkopuoliseen tarjouskilpailuun (taikka muuten tarjota palvelujaan), jonka voittaminen tai saaminen merkitsisi uuden henkilökunnan rekrytoimista.

 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 25.5.2005 tekemään päätökseen ja toteaa, että sen mukanaan tuoma maltillinen kilpailuttaminen luo vakautta Palvelukeskuksen toimintaan, ja että Palvelukeskuksen ensisijainen tehtävä parin seuraavan vuoden aikana on vahvistaa omaa kilpailukykyään.

 

Kaupunginhallitus päättänee vielä, ensimmäiseen kappaleeseen viitaten, että päätös siitä, ettei Palvelukeskuksen tule laajentaa osallistumistaan ulkopuolisiin kilpailuihin on voimassa siihen saakka, kunnes arviot kaupunginvaltuuston 25.5.2005 mahdollistaman kilpailutuksen onnistumisesta on tehty. Päätös Palvelukeskuksen osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin otetaan uudelleen käsittelyyn samassa yhteydessä, kun päätetään kaupunginvaltuuston hyväksymän kilpailutuksen mahdollisesta jatkamisesta, tai tätä aiemmin, mikäli asia tulee ajankohtaiseksi alueen kuntien tiivistyvän yhteistyön tuloksena.”

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

909 §

30.5.2005, 13.6.2005 ja 20.6.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) TURVAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-1221

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen palvelukeskuksen turvapalvelutoiminnasta ja todeta, että turvapalveluiden kehittämistä jatketaan osana palvelukeskuksen palveluvalikoimaa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

910 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                               22.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

911 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.6.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

890 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ENROTH:

UTVINNING AV ENERGI UR HAVET MED VÄRMEPUMPAR

 

Stn 2005-747

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2005 (Matti Enroth)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Matti Enroth) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 169 2538

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Jouko Malinen                                       Risto Rautava

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  5.7.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Anneli Frantsi

 

kaupunginsihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 886-888, 890, 894-896, 903, 907 ja 909-911 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 901 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 898-899 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 900 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

886-888, 890, 894-896, 903, 907 och 909-911 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

901 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

898-899 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

900 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.