Kokousaika

20.6.2005 kello 16.00 – 16.48

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Seppä, Elina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 883-885 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 863 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 856-osa 866 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


856-857,


-,


858-862, 864, 866, 

 Korpinen

 

 

 

863, 865,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


867-871, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


872-875, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


876-882, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


883-885,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

856

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

857

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

858

Kj/3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Itävaltaan ja Slovakiaan

 

859

Kj/4

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

 

860

Kj/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Uutelan kanavan jatkorakentamiseen

 

861

Kj/6

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja Sarpaniemi Oy:n oikaisuvaatimus Katajanokan satamaterminaalin ravintolatilan vuokraamisesta

 

862

Kj/7

Rakennushankkeiden seurantaraportti (Tilanne 31.5.2005)

 

863

Kj/8

Xxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan valintaa koskevista päätöksistä

 

864

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

865

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

866

Kj/11

Helsingin Veden toimitusjohtajan Timo Kulmalan virantoimituksesta pidättäminen

 

867

Kaj/1

Xxxx Xxxxxx ym. valitus vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä

 

868

Kaj/2

Asukasliitto ry:n ja Xxxx Xxxxx valitus vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä

 

869

Kaj/3

Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys r.y:n valitus vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä

 

870

Kaj/4

13.6.2005 pöydälle pantu asia

Kehä II:n jatkeen yleissuunnitteluun osallistuminen

 

871

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

872

Sj/1

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

873

Sj/2

Ammattikorkeakoulun pedagogisen vararehtorin viran täyttäminen

 

874

Sj/3

Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa johtavan vararehtorin viran täyttäminen

 

875

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

876

Ryj/1

Esityksen tekeminen Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen laajentamiseksi Saunalahdella

 

877

Ryj/2

Lausunto Kirkkonummen kunnalle Ämmässuon asemakaavaehdotuksesta

 

878

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2006 - 2009

 

879

Ryj/4

30.5.2005 ja 13.6.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) osallistuminen ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin

 

880

Ryj/5

30.5.2005 ja 13.6.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) turvapalvelujen kehittäminen

 

881

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

882

Ryj/7

Joukkoliikennelautakunnan 16.6.2005 § 198 kohdalla käsittelemän asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

 

883

Stj/1

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa

 

884

Stj/2

13.6.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueen Helsingin johtokunnan jäsenten nimeäminen

 

885

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

856 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

857 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

858 §

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA ITÄVALTAAN JA SLOVAKIAAN

 

Khs 2005-1403

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkisuunnittelulautakunnan yhdeksän varsinaisen jäsenen sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Itävaltaan Wieniin ja Slovakiaan Bratislavaan 18.–21.9.2005 ajankohtaisiin suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustus-, majoitus- ja päivärahakustannukset saadaan maksaa lautakunnan käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen varainhallinnalle (Tuula Holopainen).

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

859 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2005-953

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 245 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun perusparannusten rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

860 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE UUTELAN KANAVAN JATKORAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-1223

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion alakohdasta  8 01 02 05, esirakentaminen, Uutelan kanava,

 

rakennusvirastolle 3 600 000 euroa käytettäväksi Uutelan kanavan jatkorakentamiseen 

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

861 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JA SARPANIEMI OY:N OIKAISUVAATIMUS KATAJANOKAN SATAMATERMINAALIN RAVINTOLATILAN VUOKRAAMISESTA

 

Khs 2001-2908

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota 10.12.2001 § 1655 kohdalla tekemänsä Katajanokan satamaterminaali K 8 ravintolatilan vuokraamista koskevan päätöksen ja hyväksyä Sarpaniemi Oy:n oikaisuvaatimuksen sekä vuokrata kyseessä olevan ravintolatilan edullisimman vuokratarjouksen tehneelle Sarpaniemi Oy:lle, jonka tarjous myös kokonaisuutena parhaiten täyttää tarjouspyynnössä esitetyt ravintolatilan uudistamiseen, toiminnallisuuteen sekä laatu- ja ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimukset, ja on siten tarjouspyynnön perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa ryhtymään kyseisen ravintolatilan vuokraamista koskeviin tarpeellisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Sarpaniemi Oy:lle, Satarest Oy:lle muutoksenhakuosoituksin, Helsingin Satamalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 9

 

 

862 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI (TILANNE 31.5.2005)

 

Khs 2005-1395

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 31.5.2005 (liite 1).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

863 §

XXXX XXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINJOHTAJAN VALINTAA KOSKEVISTA PÄÄTÖKSISTÄ

 

Khs 2005-414

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää tutkimatta kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnosta ilmenevin perustein Xxxx Xxxxxxxxx oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökseen 4.4.2005 pöytäkirjan 458 §:n kohdalla ja 2.5.2005 pöytäkirjan 625 §:n kohdalla tekemään päätökseen, jolla kaupunginhallitus vahvisti kaupunginvaltuuston 30.3.2005 tekemän päätöksen kauppatieteen maisteri Jussi Pajusen valitsemisesta kaupunginjohtajan virkaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että muut oikaisuvaatimuksessa tarkoitetut kaupunginhallituksen päätökset ovat jo lainvoimaisia.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxx Xxxxxxxxxxx muutoksenhakuosoituksin ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

864 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.6.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      14.6.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

865 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

866 §

HELSINGIN VEDEN TOIMITUSJOHTAJAN TIMO KULMALAN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN

 

Khs 2005-1423

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, viitaten Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kirjeeseen 14.6.2005 ja siinä mainittuihin perusteisiin, joiden mukaan Timo Kulmalan voidaan epäillä todennäköisin perustein syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen ja muutoinkin menetelleen siinä virkavelvollisuuksien vastaisesti, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n ja 48 §:n perusteella pidättää Helsingin Veden toimitusjohtajan Timo Kulmalan virantoimituksesta 20.6.2005 lukien esitutkinnan sekä mahdollisen syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.

 

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen toimitusjohtaja Timo Kulmalalle, tekniselle lautakunnalle, Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 11.

 

 

867 §

XXXXX XXXXX YM. VALITUS VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASTA KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2002-601

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön lausuntojen pohjalta tehdyn selvityksen Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx ja Xxxxx Xxxxx valituksesta.

 

Kirje nro        Helsingin hallinto-oikeudelle ja pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Merkittiin, että Ojala teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

”1. kappale: kuten listalla

 

2. kappale: lisäys

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee pikaisesti käynnistää neuvottelut valittajien kanssa yhteisen vuokralaisdemokratiamallin luomiseksi kaupungin omistamiin vuokratalokiinteistöihin sekä päättänee viedä asian kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi tilassa ja kehottanee kaupunginkanslian oikeuspalveluja valmistelemaan tämän kaupunginhallituksen päätöksen mukaista lausuntoa

 

3. kappale: kuten listalla.”

 

Ojala ilmoitti vastaehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ojala ilmoitti pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

868 §

ASUKASLIITTO RY:N JA HANNU TÖYRIN VALITUS VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASTA KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2002-601

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön lausuntojen pohjalta tehdyn selvityksen Asukasliitto ry:n ja Hannu Töyrin valituksesta.

 

Kirje nro       Helsingin hallinto-oikeudelle ja pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Merkittiin, että Ojala teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

”1. kappale: kuten listalla

 

2. kappale: lisäys

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee pikaisesti käynnistää neuvottelut valittajien kanssa yhteisen vuokralaisdemokratiamallin luomiseksi kaupungin omistamiin vuokratalokiinteistöihin sekä päättänee viedä asian kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi tilassa ja kehottanee kaupunginkanslian oikeuspalveluja valmistelemaan tämän kaupunginhallituksen päätöksen mukaista lausuntoa

 

3. kappale: kuten listalla.”

 

Ojala ilmoitti vastaehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ojala ilmoitti pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

869 §

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUKKAIDEN YHDISTYS R.Y:N VALITUS VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASTA KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2002-601

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön lausuntojen pohjalta tehdyn selvityksen Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys r.y:n valituksesta.

 

Kirje nro       Helsingin hallinto-oikeudelle ja pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Merkittiin, että Ojala teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

”1. kappale: kuten listalla

 

2. kappale: lisäys

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee pikaisesti käynnistää neuvottelut valittajien kanssa yhteisen vuokralaisdemokratiamallin luomiseksi kaupungin omistamiin vuokratalokiinteistöihin sekä päättänee viedä asian kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi tilassa ja kehottanee kaupunginkanslian oikeuspalveluja valmistelemaan tämän kaupunginhallituksen päätöksen mukaista lausuntoa

 

3. kappale: kuten listalla.”

 

Ojala ilmoitti vastaehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ojala ilmoitti pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

870 §

13.6.2005 pöydälle pantu asia

KEHÄ II:N JATKEEN YLEISSUUNNITTELUUN OSALLISTUMINEN

 

Khs 2004-485

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki osallistuu Kehä II:n jatkeen välillä Turuntie-Hämeenlinnanväylä yleissuunnitteluun nimeämällä Uudenmaan tiepiirin työryhmiin edustajansa seuraavasti:

 

Seurantaryhmään liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen kaupunkisuunnitteluvirastosta, varalla diplomi-insinööri Matti Kivelä kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Tie- ja liikenneryhmään diplomi-insinööri Matti Kivelä kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Maankäyttö- ja ympäristöryhmään yleiskaavapäällikkö Pertti Kare ja arkkitehti Suvi Tyynilä kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund ympäristökeskuksesta.

 

Kivelä ja Kare osallistuvat myös hankeryhmän työskentelyyn.

 

Joukkoliikenneryhmään liikennesuunnittelija Leo Kallionpää liikennelaitokselta ja diplomi-insinööri Heidi Hyvärinen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Helsingin kaupunki osallistuu yleissuunnittelun kustannuksiin Uudenmaan tiepiirin esityksestä ilmenevien periaatteiden mukaisesti 10 %:n kustannusosuudella.

 

Lisäksi kaupunginhallitus muistuttaa, että Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ) 2002:ssa on hyväksytty hankkeiden toteuttamisjärjestys, jota tällä päätöksellä ei muuteta.

 

Kirje nro       Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja jäljennös kirjeestä tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriölle, ympäristöministeriölle, Espoon kaupungille, Vantaan kaupungille, Kauniaisten kaupungille ja YTV:lle sekä pöytäkirjanote työryhmiin nimetyille, kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle, ympäristökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivulle 50 ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus muistuttaa, että Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ) 2002:ssa on hyväksytty hankkeiden toteuttamisjärjestys, jota tällä päätöksellä ei muuteta”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

871 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

14.6.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

13.6. ja 14.6.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

872 §

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAVAN REHTORIN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2005-1421

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

873 §

AMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISEN VARAREHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-1368

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

874 §

AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTAA JOHTAVAN VARAREHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-1369

Esityslistan asia Sj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ottaa kasvatustieteiden tohtori Juha-Pekka Liljanderin ammattikorkeakoulun vararehtorin (tutkimus- ja kehittämistoimintaa johtava) virkaan (vakanssinumero 047448) 5 100 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.8.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin niin, että virkaan otetulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden kuukauden koeaika.

 

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Juha-Pekka Liljanderin on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottamispäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä ammattikorkeakoulun hallitukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

875 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta                                                                           14.6.2005

opetuslautakunta                                                                            14.6.2005

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     9.6.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                14.6.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                                7.6.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          13.6.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                10. ja 14.6.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 14.6.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                     8.-16.6.2005

museonjohtaja                                                                      10. ja 15.6.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                       9. ja 14.6.2005

- apulaisrehtori                                                                                15.6.2005

taidemuseon johtaja                                                                       13.6.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             15.6.2005

työterveysjohtaja                                                                              14.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

876 §

ESITYKSEN TEKEMINEN VIIKIN-VANHANKAUPUNGINLAHDEN LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMISEKSI SAUNALAHDELLA

 

Khs 2005-1117

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristölautakunnan liitteenä 1 olevan esityksen mukaisen hakemuksen Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen laajentamiseksi luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla Helsingin Vanhankaupungin lintuvesi Natura 2000 -alueeseen kuuluvalla Saunalahdella.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, Helsingin Yliopistolle, Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistykselle ja Herttoniemi-seura r.y:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

877 §

LAUSUNTO KIRKKONUMMEN KUNNALLE ÄMMÄSSUON ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2004-895

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan Ämmässuon asemakaavaehdotuksesta Kirkkonummen kunnalle seuraavan lausunnon:

 

Rakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämassojen sijoitus on ongelma pääkaupunkiseudulla. Kaupunginhallitus on 24.5.2004 antaessaan lausunnon Ämmässuon asemakaavaluonnoksesta esittänyt täyttömäen rakentamista suojaviheralueelle. Kaupunginhallitus esittää, että kaavoituksessa tutkittaisiin vielä mahdollisuutta sijoittaa alueelle hyvin suunniteltu korkeatasoinen suojaviheralue, johon voitaisiin sijoittaa puhtaita ylijäämämaita täyttömäen muodossa.

 

Kirje nro      Kirkkonummen kunnalle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

878 §

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2006 - 2009

 

Khs 2005-947

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2006 – 2009 lausuntonaan seuraavan lausunnon:

 

Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset ovat oikeansuuntaisia ottaen huomioon asetettu tienpidon rahoitustaso.

 

Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei kuitenkaan vastaa pääkaupunkiseudun muusta maasta poikkeavia tienpidon tarpeita. Tiepiirin vilkasliikenteisimmät tiet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, joten panostuksen lisääminen alueen yleisten teiden parantamiseen olisi perusteltua.

TTS:ssa mainituista isoista investoinneista hankkeen ”Kehä I Helsingissä ja Espoossa” yhteydessä tulisi priorisoida Kivikontien (Kivikonlaidan) tasoliittymän rakentaminen eritasoliittymäksi. Toimenpide on erityisen kiireellinen paitsi Kehä I:n sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi myös alueen puutteellisten yhteyksien täydentämiseksi ja maankäytön kehittämisen edistämiseksi. 

 

Teemahankkeessa ”Joukkoliikenteen edistäminen Pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä” kiireellisin on Hämeenlinnanväylän bussikaistojen, meluesteiden ja kevyen liikenteen teiden rakentaminen välillä Kannelmäki - Kaivoksela. Nämä järjestelyt tulee toteuttaa vuosina 2006 ja 2007. Vastaavat toimenpiteet välillä Kehä I - Kanneltie valmistuivat jo vuonna 1995.

 

Kehä I:n välin Vihdintie - Itäväylä ja Itäväylän välin Kehä I - Riskutie parantaminen, mikä sisältyy vuonna 1996 valmistuneeseen tiesuunnitelmaan, oli tarkoitus toteuttaa nopeasti. Tähän mennessä on toteutettu välin Vihdintie - Kantelettarentie järjestelyt ja meluesteet Kehä I:n keski- ja itäosilla. Välin Kantelettarentie - Pakilantie parantamistyöt valmistuvat syksyllä 2005. Hanke jatkuu Kehä I:n poikkileikkauksen ja valaistuksen parantamisella sekä kaista- ja bussipysäkkijärjestelyillä Latokartanontien eritasoliittymässä. Lisäksi rakennetaan meluesteet Itäväylälle välille Puotilan urheilupuisto - Riskutie.

 

TTS-kauden loppupuolella valmistuu Helsingin Vuosaaren satama, joka synnyttää liikenteen kasvua myös muualla, kuin sataman välittömässä läheisyydessä. Tämän vuoksi tulisi harkita erityisesti Kehä I - Itäväylä-liittymän merkittävää parantamista, samoin kuin Kehä III:n parantamista välillä lentoasemantie - Vt3.

 

Teemapaketti ”Pääkaupunkiseudun meluntorjuntahankkeet” ei sisälly nyt lausunnolla olevaan TTS:an. Meluntorjunnan rahoitustarve Helsingissä on suuri, joten teemapaketti tulisi saada osaksi seuraavaa TTS:a vuosille 2007 - 2010. Meluntorjuntahanke ”Turunväylä, Munkkivuori / Munkkiniemi” tulee toteuttaa vuonna 2008.

 

Seuraavaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS 2007 – 2010) tulee sisällyttää myös seuraavat hankkeet:

 

-                                       Itäväylän kehittämisselvityksen (2002) mukaiset lyhyen tähtäyksen toimenpiteet Riskutiestä itään (mm. Uussillantien kevyen liikenteen alikulku)

-                                       Lahdenväylä välillä Koskelantie – Maaherrantie (tiesuunnitelma 2003)

-                                       Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän liittymäalueen meluesteet

-                                       Kehä I:n meluesteet välillä Vantaanjoki – Myllypuro

-                                       Tuusulanväylä, Torpparinmäen vanhan meluesteen parantaminen ja

-                                       Porvoonväylän meluesteet Jakomäen kohdalla.

-                                       Lahdenväylän meluesteet Jakomäen kohdalla.
Hanke pitää toteuttaa viimeistään samanaikaisesti Alppikylän kohdalle tulevan meluesteen kanssa.

 

Kaupunki varautuu edellä mainittuihin yhteishankkeisiin sovittavan kustannusosuuden mukaisesti.

 

TTS:n kohdassa ”Tienpidon rahoitus” esitetään, että:

 

”Liikenne- ja viestintäministeriö edellyttää, että pääkaupunkiseudulla valtion hankkeiden rahoituksessa toteutetaan rahoituskumppanuutta. Tämä merkitsee sitä, että väylähankkeissa valtion kustannusosuus on noin 40 – 60 prosenttia.”

 

Pääkaupunkiseudun kohtelu tiehankkeiden rahoituksessa muuta maata poikkeavalla tavalla on kohtuutonta. Kustannusjaossa tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä sekä Suomen Kuntaliiton ja Tiehallinnon yleisohjetta ”Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet yleisen tien pidossa, toukokuu 2001”. Niiden mukaan hankkeet toteutetaan erikseen laadittavien tiesuunnitelmien mukaisesti, mihin sisältyvät kustannusjakoehdotukset, ja kustannusjaosta sovitaan tiesuunnitelmien vahvistusmenettelyn yhteydessä.

 

Lisäksi TTS:ssa on esitetty joukko hankkeita ryhmänä ”Sidosryhmien hankkeet yleisellä tieverkolla”. Hankkeet tarkoittavat kuntien katuhankkeita, joiden toteutus- ja rahoitusvastuu ollaan asettamassa yksinomaan ao. kunnalle. Helsingistä nimetyt hankkeet ovat luonteeltaan kaupungin rahoitettavia katuhankkeita lukuun ottamatta seuraavia hankkeita:

 

-                                       Lahdenväylä Alppikylän kohdalla (meluesteet ja läntisen ajoradan leventäminen)

-                                       Tuusulanväylä / Spelttitie – Yhdyskunnantien katujärjestelyt

-                                       Itäväylän parantaminen välillä Länsimäentie - Uusi Kallvikintie

 

Hankkeet eivät palvele yksinomaan paikallista maankäyttöä, vaan ovat osa kyseisten yleisten teiden parantamista. Näin ollen myös tiepiirin tulisi osallistua niiden kustannuksiin erikseen sovittavalla tavalla.

 

Kirje nro      Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

879 §

30.5.2005 ja 13.6.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISIIN TARJOUSKILPAILUIHIN

 

Khs 2004-2695

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

880 §

30.5.2005 ja 13.6.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) TURVAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-1221

Esityslistan asia Ryj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

881 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              14.6.2005

ympäristölautakunta                                            14.6.2005

joukkoliikennelautakunta                                   16.6.2005,

- lukuun ottamatta 198 §:ää

liikepalvelulautakunta                                         16.6.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 16.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

882 §

JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN 16.6.2005 § 198 KOHDALLA KÄSITTELEMÄN ASIAN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

 

Khs 2005-1497

Esityslistan asia Ryj/7

 

Kaupunginhallitus päätti ottaa joukkoliikennelautakunnan 16.6.2005 § 198 tekemän päätöksen käsiteltäväkseen ja palauttaa asian liikennelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta joukkoliikennelautakunnalle ja liikennelaitokselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen ensimmäisen kappaleessa oleva ajankohta on 1.10.2005 – 30.9.2006.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1 (Salassa pidettävä)

 

 

883 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2005-1430

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.9.2005 lukien ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavan viran nimikkeen palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

084678

toimistosihteeri

palveluneuvoja

 


 

2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen palkka €/kk

Uusi
nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen palkka €/kk

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

037472

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

016340

sosiaalityöntekijä

2265,92

sosiaaliohjaaja

1893,56

038218

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

083079

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

037468

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

084170

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

024938

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaaliohjaaja

1893,56

023426

sosiaaliterapeutti

2204,42

johtava
sosiaaliterapeutti

2437,37

038994

sosiaalityöntekijä

2204,42

johtava
sosiaaliterapeutti

2437,37

 

3                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen tehtävä

Perustettava virka

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

037487

sosiaaliohjaaja
(1.7.2005 lukien)

sosiaaliohjaaja

027782

sosiaaliohjaaja
(1.7.2005 lukien)

sosiaaliohjaaja

038151

sosiaaliohjaaja
(1.7.2005 lukien)

sosiaaliohjaaja

026683

sosiaalisen luototuksen
päällikkö

sosiaalisen luototuksen
päällikkö

037006

sosiaaliterapeutti

sosiaaliterapeutti

037007

sosiaaliterapeutti

sosiaaliterapeutti

037008

sosiaaliterapeutti

sosiaaliterapeutti

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

037067

taloussihteeri

taloussihteeri

037065

taloussihteeri

taloussihteeri

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

884 §

13.6.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN SEUDUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN TOIMIALUEEN HELSINGIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-1387

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, että Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueen Helsingin johtokuntaan valitaan 7 – 11 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

Risto Ranki

Yrjö Jäntti

Timo Lehtimäki

Hannu Öhrling

Arja Karhuvaara

Mikaela Westergård

Irja Savolainen

Helena Lauriala

Tarja Tenkula

Saana Lamminsivu

Paavo J. Paavola

Jouni Parkkonen

Eine Sorakari

Satu Pikkarainen

Vesa Virri

Jari Haukka

Suzan Ikävalko

Satu Viskari

Sirpa Puhakka

Nestori Välitalo

Robert von Bonsdorff

Gunvor Brettschneider

 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että johtokunnan puheenjohtajaksi valitaan Risto Ranki ja varapuheenjohtajaksi Tarja Tenkula.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle, nimetyiksi tulleille, terveyslautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

885 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                      14.6.2005

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                        16.6.2005

 

terveyslautakunta                                                       14.6.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Irmeli Wallden-Paulig

Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  29.6.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 861 ja 863 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 856-857, 862, 864-865, 867-869, 871-873, 875, 876-882 ja 885 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 861 ja 863 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

861 och 863 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

856-857, 862, 864-865, 867-869, 871-873, 875, 876-882 och 885 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                        Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

861 och 863 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.