Kokousaika

13.6.2005 kello 16.00 – 17.04

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 834 §)

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 852 §)

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 834 §)

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 852 §)

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

(paitsi 834 ja 840-841 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

(paitsi osa 849-855 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 828, 832 ja

osa 844-855 §)

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 835-855 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö


 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Turja, Lauri

toimitusjohtaja (844-845 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


822-823,


824,


827, 829-830, 

 Korpinen

 

 

 

828, 831-833,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


834-838, 

 Sauri

 

 

839,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
825,


840-843, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
826,


844-851, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


852-855,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

822

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

823

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

824

Kj/1

Helsingin seudun kuntien yhteistyö

 

825

Sj/2

Suomenkielisen opetuksen kouluverkon tarkistaminen

 

826

Ryj/3

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2004

 

827

Kj/3

Nuorisolautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Tshekin tasavaltaan

 

828

Kj/4

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxx Xxxxxx valituksesta koskien kaupunginjohtajan viran täyttämistä

 

829

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 8.6.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

830

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

831

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

832

Kj/8

Kaupunginjohtajan palkaton virkavapaa

 

833

Kj/9

Kaupunginjohtajan suullinen selostus Helsingin Veden epäillyistä väärinkäytöksistä

 

834

Kaj/1

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen suunnitteilla olevassa kiinteistökaupassa

 

835

Kaj/2

Kehä II:n jatkeen yleissuunnitteluun osallistuminen

 

836

Kaj/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Tapaninkylän katu-, puisto- ja suojaviheralueen (osa Kirkonkyläntietä) asemakaavan muutosta vastaan tehdystä valituksesta (nro 11272)

 

837

Kaj/4

Vuotekno Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

838

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

839

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

840

Sj/1

Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen

 

841

Sj/2

Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen

 

842

Sj/3

6.6.2005 pöydälle pantu asia

Selvitykset lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan organisaation kehittämisestä ja kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksista 

 

843

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

844

Ryj/1

30.5.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) osallistuminen ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin

 

845

Ryj/2

30.5.2005 pöydälle pantu asia

Palvelukeskuksen (Palmia) turvapalvelujen kehittäminen

 

846

Ryj/3

Katu- ja puisto-osaston eräiden virkojen tehtävänimikemuutokset

 

847

Ryj/4

Energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2004 ja Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2004 -raportti

 

848

Ryj/5

6.6.2005 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Jorma Hentilän toivomusponsi: Kävelykatujen valvonta

 

849

Ryj/6

6.6.2005 pöydälle pantu asia

Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n vuokrasopimuksen jatkaminen

 

850

Ryj/7

6.6.2005 pöydälle pantu asia

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomus vuodelta 2004 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 

851

Ryj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

852

Stj/1

Lausunto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen psykiatrisen terveydenhuollon järjestämisestä koskevasta selvityksestä

 

853

Stj/2

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueen Helsingin johtokunnan jäsenten nimeäminen

 

854

Stj/3

Uuden jäsenen valitseminen Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukuntaan

 

855

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

822 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

823 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

824 - 826 §

Kaupunginvaltuuston 22.6.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

824 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin seudun kuntien yhteistyö

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

825 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2005 pöydälle pantu asia
Suomenkielisen opetuksen kouluverkon tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

826 §

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2004

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

827 §

NUORISOLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA TSHEKIN TASAVALTAAN

 

Khs 2005-1300

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nuorisolautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Tshekin tasavaltaan Prahaan 14. – 18.11.2005 Helsingin nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n järjestämään Prahan kaupungin ja sen nuorisojärjestöjen toimintaan perehdyttävään matkaan osallistumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan nuorisoasiainkeskuksen käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

828 §

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE XXXX XXXXXX JA XXXXX XXXXXX VALITUKSESTA KOSKIEN KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ

 

Khs 2005-414

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita antamaan Helsingin hallinto-oikeudelle osaston lausunnon mukaisen lausunnon sekä siinä esittämään valituksen ja täytäntöönpanokieltopyynnön hylkäämistä.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista varten.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

829 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 8.6.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 8.6.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan muutetun lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          kumota 2.2.2004 pöytäkirjan 141 §:n kohdalla tekemänsä Helsinki-konsernin tytäryhteisöjen johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevan päätöksen ja hyväksyä 1.7.2005 lukien samaa asiaa koskevat uudet ohjeet liitteen 1 mukaisesti kaupunginvaltuuston 8.6.2005 hyväksymien konserniohjeiden mukaisin tarkistuksin

2                          kumota 6.9.2004 pöytäkirjan 1065 §:n kohdalla tekemänsä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koske­via menettelytapoja koskevan päätöksen ja hyväksyä 1.7.2005 lukien samaa asiaa koskevat uudet ohjeet liitteen 2 mukaisesti kaupunginvaltuuston 8.6.2005 hyväksymien konserniohjeiden mukaisin tarkistuksin.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille sekä Helsinki-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja säätiöille, viimeksi mainituille ottein kaupunginvaltuuston päätöksestä, valtuuston hyväksymistä konserniohjeista ja edellä mainituista kaupunginhallituksen tämän lisälistan liitteistä.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin tarjouskilpailuun osallistuneille yrityksille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Mikko Paavolalle ja Merihaka-Seura ry:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennusvalvontavirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

13                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti lähettää kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä opetusvirastolle jäljennöksen talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta kehotuksin ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kiinteistöviraston tilakeskukselle.

 

14, 15           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

16                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Liitteet 1 - 3 (Kohta 5)

 

 

830 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  8.6.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

831 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

832 §

KAUPUNGINJOHTAJAN PALKATON VIRKAVAPAA

 

Khs 2005-721

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen palkattoman virkavapaan ajalle 25.-31.7.2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että myöhemmin, ennen seuraavaa lomakautta, pidettävien vuoden 2006 vuosilomapäivien ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, kaupunginkanslian kansliapäällikölle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilöstöasioiden hoitajalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

833 §

KAUPUNGINJOHTAJAN SUULLINEN SELOSTUS HELSINGIN VEDEN EPÄILLYISTÄ VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ

 

Khs 2005-1423

 

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginjohtajan selostuksen otsikkoasiassa ja merkitsi sen tiedoksi.

 

 

 

834 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMEN SUUNNITTEILLA OLEVASSA KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1312

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi tekee kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan 4. kaupunginosan korttelin nro 66 tonteista nro 10 ja nro 12.

 

Kirje nro       Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Rihtniemi, jäsen Vehviläinen ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

835 §

KEHÄ II:N JATKEEN YLEISSUUNNITTELUUN OSALLISTUMINEN

 

Khs 2004-485

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

836 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE TAPANINKYLÄN KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEEN (OSA KIRKONKYLÄNTIETÄ) ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VASTAAN TEHDYSTÄ VALITUKSESTA (NRO 11272)

 

Khs 2004-1048

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan, kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoon pohjautuvan lausunnon.

 

Valituksen pääasiallinen sisältö

 

Valittajat ovat vaatineet kaavapäätöksen kumoamista valituksissa ja aikaisemmissa muistutuksissa esitetyillä perusteilla. Valittajat ovat toissijai­ses­ti vaatineet kaupunkia korvaamaan kiinteistöjen ja asunto-osak­keiden omistajille kaavasta aiheutuvat haitat sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvon alenemat. Valittajat ovat vaatineet myös oikeuden­käyntikulujensa korvaamista.

 

Valittajien väitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

 

                    Kaavamuutoksen aloittamiselle ei ole ollut tarvetta eikä sille ole esitetty perusteita. Muutos on vastoin voimassa olevia liikenneverkon ja kaavoituksen suunnitteluperiaatteita. Kaava-alueen rajaus on muuttunut harhauttavasti valmisteluprosessin aikana.

 

                    Kaavamuutos perustuu puutteelliseen selvitykseen ja vaikutusten arviointiin. Asiassa ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla selvitetty ja arvioitu eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia eikä esitetty niitä kaavoitukseen liittyvissä asiakirjoissa.

 

                    Kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 54 §:n mukaisia kaavan sisältövaatimuksia. Liikennehaittojen (melu, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, päästöt, tärinä) seurauksena elinympäristö heikkenee merkittävästi. Kaavamuutos on yleiskaavan vastainen.

 

                    Viranomaisten toiminta ei ole ollut myöskään hallintolain mukaista.

 

Valituksen laillisuus ja valitusoikeus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä valitetaan siten kuin kuntalaissa säädetään eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 11.3.2005. Valitus on jätetty hallinto-oikeuteen 11.4.2005. Valitukset on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle. Valittajilla on asiassa lain mukaan valitusoikeus.

 

Lausunto valituksessa esitettyihin seikkoihin

 

                      Asiassa tehdyt päätökset ja annetut lausunnot

 

Kaavamuutos on laadittu ja hyväksytty noudattaen maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta (MRA).

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston päätöksessä 2.3.2005 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksissä ja lausunnoissa 23.8.2001, 15.5.2003 ja 16.12.2004 esitettyyn.

 

                      Kaavan muuttamisen perusteet

 

Valituksen mukaan kaavamuutoksen aloittamiselle ei ole ollut tarvetta eikä sille ole esitetty perusteita. Alueen tilanne ei ole muuttunut siten, että nykyisen järjestelyn pohjana olevista liikenneverkon ja kaavoituksen suunnitteluperiaatteista olisi voitu poiketa. Valittajat ovat viitanneet vuosien 1977 ja 1981–1987 suunnitelmiin. Kaavan muuttamiseen on ryhdytty mm. epäonnistuneen asukaskyselyn perusteella.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että MRL 51 § velvoittaa kuntaa laatimaan asemakaavan ja pitämään sen ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttävät.

 

Kirkonkyläntien osuus välillä Santerlantie–Tapaninkyläntie on merkitty joukkoliikennekaduksi vuonna 1987 vahvistettuun asemakaavaan. Katuosuus on suljettu ajoneuvoliikenteeltä joukkoliikennettä lukuun ottamatta vuonna 1990. Lähtökohtana on ollut kadun jääminen paikalliseen käyttöön. Läpiajo on kielletty liikennemerkein. Kieltoa on vuonna 2000 rikkonut noin 1 000 ajoneuvoa päivässä. Poliisilla ei ole ollut resursseja kiellon valvomiseen.

 

Kirkonkyläntien em. katuosuuden liikennejärjestelyt ovat olleet jo vuosien ajan kiistelty ja useasti uudelleen käsiteltäväksi saatettu asia. Läpiajokielto on tuonut runsaasti palautetta kaupungille ja herättänyt julkista keskustelua. Valtuustoaloitteissa katuosuuden avaamista yleiselle liikenteelle on perusteltu käytännöllisillä syillä. Vanhaa maantieyhteyttä Malmilta Helsingin pitäjän kirkolle on pidetty tarpeellisena ja kiertotietä Tapaninvainiontien kautta turhauttavana. Mm. Tammiston suuntaan on viime vuosina toteutettu runsaasti myymäläkerrosalaa, joka lisää henkilöautomatkoja kyseiseen suuntaan.

 

Valtuuston vuonna 1999 tekemän päätöksen mukaisesti ajokiellon voimassa pysyttämisestä tai purkamisesta on järjestetty kysely Tapaninvainion alueen asukkaille ja yrityksille. Valtuusto on määritellyt kyselyn aluerajaukseksi Tapaninkyläntiehen, Tapaninvainiontiehen, Uimarannantiehen ja Vantaanjokeen rajoittuvan alueen. Kysely on suoritettu kysymällä kannatusta kahden vaihtoehdon välillä. Vaihtoehto A: "Nykyinen ajokielto säilytetään ja sitä tehostetaan rakenteellisin keinoin, jolloin kieltoa ei voi rikkoa ja läpiajoliikenne busseja lukuun ottamatta poistuu kokonaan". Vaihtoehto B: "Katuyhteys avataan ja Kirkonkyläntie välillä Tapaninkyläntie–Tapaninvainiontie rakennetaan hidaskaduksi, jolla on hidastepysäkit ja korotettu liittymäalue Karhusuontien ris­teyksessä".

 

Kyselyn vaihtoehtoja laadittaessa lähtökohtana on ollut muodostaa liikenneyhteys, joka ei ole läpiajon kannalta houkutteleva.

 

Kaikista vastaajista 81 % on kannattanut tien avaamista yleiselle liikenteelle. Aloitteiden ja kyselyn tuloksen pohjalta kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt ryhtyä kaavan ja liikennejärjestelyiden muuttamiseen ajoneuvoliikenteen sallimiseksi kyseisellä katuosuudella. Maankäy­tön ohjaustarpeen on siten katsottu edellyttävän kaavamuutosta. Lautakunta on tehnyt ratkaisunsa sille lain mukaan kuuluvan harkintavallan puitteissa.

 

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa em. läpiajokiellon purkaminen ja asukaskyselyn tarkoittaman lähialueen asukkaiden kulkuyhteys Tapaninkyläntielle. Joukkoliikennekatua tarkoittava merkintä on poistettu kaavasta. Yhteys täydentää kokoojakatuverkkoa. Kirkonkyläntie on muutettu kaavassa ympäristöhaittojen vähentämiseksi hidaskaduksi välillä Tapaninvainiontie–Tapaninkyläntie. Tätä on toivottu myös asukkaiden esittämissä mielipiteissä.

 

Hidaskaduksi määriteltävä tieyhteys on tarkoitettu alueen asukas- ja bussiliikenteelle, ei yleiselle läpiajoliikenteelle. Hidaskadulla tarkoitetaan katua, jolla suurin sallittu ajonopeus on 30 km/h. Ajonopeuden lisäksi määräystä voidaan täydentää erilaisilla rakenteellisilla hidasteilla.

 

Kaavamuutoksen lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta on 16.12.2004 hyväksynyt pidempimatkaisten yleistä läpiajoa ehkäisevän läpiajokiellon kyseiselle katuosuudelle. Hyväksytty läpiajokieltosuunnitelma on esitetty liikennesuunnitteluosaston piirustuksessa nro 5312-4. Kielto toteutetaan, kun kaava on lainvoimainen ja hidaskatu on toteutettu.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu kaavamuutoksen pohjaksi luonnos Kirkonkyläntien tarkemmista liikennejärjestelyistä. Luonnoksessa on esitetty rakenteelliset toimenpiteet hidaskadun muodostamiseksi. Lähtökohtana on, että liikenteestä aiheutuvat haitat ovat mahdollisim­man pieniä.

 

Kaavoituksen lähtökohdat ja syyt on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavamuutoksen tarkemmat perusteet on esitetty kaavaehdotukseen sisältyneessä kaavaselosteessa.

 

Suunnitteluperiaatteet

 

Asemakaavan valmistelussa tulee kiinnittää huomiota mm. MRL:n sisältövaatimuksiin ja esitettyihin mielipiteisiin. Aikaisemmat päätökset ja suunnitelmat otetaan kaavoituksessa huomioon, mutta ne eivät ole päätöksenteossa määrääviä ja oikeudellisesti sitovia. 

 

Tapaninvainion katuverkko on jäsennelty pääosin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 1977 mukaisesti. Tarkoituksena on ollut muodostaa rauhallisia asuntoalueita keskittämällä liikennettä pääkaduille. Kirkonkyläntien varressa sijaitsevien tonttien kaavoituksessa on ollut lähtökohtana, että katu on paikallista liikennettä välittävä melko hiljainen katu kyseisellä katuosuudella.

 

Mainitut periaatteet on otettu soveltuvin osin huomioon muodostamalla katuosuus kaavassa hidaskaduksi ja hyväksymällä sille läpiajokielto. Liikennettä keskitetään edelleen pääkaduille ja Kirkonkyläntie säilyy paikallista liikennettä välittävänä katuna. 

 

                      Vuorovaikutus, kaavan vaikutusten selvittäminen ja sisältövaatimukset

 

Valituksen mukaan asiassa ei ole selvitetty ja arvioitu kaavoituksen vaihtoehtoja, niiden ympäristöhaittoja ym. vaikutuksia eikä esitetty niitä asukaskyselyssä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) eikä kaavaselostuksessa. Nämä olisi lisäksi tullut selvittää ennen kyselyä ja päätöstä kaavamuutokseen ryhtymisestä. Vaihtoehto on valittu ennen OAS:n esittämistä. Muutoksen haittoja on vähätelty.

 

Valittajat ovat lisäksi katsoneet, että asiassa olisi tullut järjestää MRL 64 §:n mukainen neuvottelu OAS:n puutteellisuudesta. Ympäristökeskukselta ja -ministeriöltä tulisi pyytää lausunnot siitä, vastaako tehdyt vaikutusarvioinnit OAS:aa ja lain henkeä.

 

Kaava ei valittajien mukaan myöskään täytä MRL 54 §:n mukaisia sisältövaatimuksia. Liikennehaittojen seurauksena suuren henkilömäärän elinympäristö heikkenee laajalla alueella merkittävästi. Muutoksessa ei ole myöskään otettu huomioon yleiskaavan määräyksiä.

 

                      Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säännökset

 

Kaupunginhallitus toteaa, että MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ympäristövaikutukset. Selvitykset on tehtävä siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

 

Kaavoitusmenettely tulee MRL 62 §:n mukaan järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä.

 

Lain 63 §:n mukaan tulee kaavaa valmisteltaessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä ja kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja käytetystä menettelystä.

 

MRA 30 §:n mukaan tilaisuus mielipiteen esittämiseen voidaan varata panemalla aineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipiteet sopivaksi katsottavalla tavalla. Ehdotus on MRL 65 §:n mukaan asettava julkisesti nähtäville ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä.

 

Sisältövaatimuksia koskevan MRL 54 §:n mukaan kaava on laadittava siten, että sillä luodaan edellytykset mm. terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavalla ei saa aiheuttaa elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen, eikä laissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa.

 

Kaavamuutos täyttää jäljempänä esitettävin perustein edellä mainitut lain ja asetuksen vaatimukset.

 

                      Vuorovaikutus

 

Lain edellyttämä vuorovaikutus on järjestettävä kaavan merkityksen edellyttämässä laajuudessa ja sopivalla tavalla. Vuorovaikutus on asiassa järjestetty laajasti kun otetaan huomioon, että kaavan ja sen mukaisen liikennejärjestelyn aiheuttama muutos ei ole poikkeuksellisen merkittävä.

 

Asiassa noudatettu vuorovaikutusmenettely ilmenee kaavaselostuksesta. Alueen asukkaille on lähetetty OAS ja ilmoitus nähtävilläolosta. Asiasta on ilmoitettu myös paikallislehdessä. Kaava- ja liikennesuunnitelmaluonnos ovat olleet nähtävänä. Lisäksi asiassa on järjestetty asukastilaisuus, jota varten on laadittu palautelomake. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä. Osallisille on eri tilanteissa varattu mahdollisuus esittää mielipiteensä.

 

Asiassa esitetyt vaihtoehdot on esitetty ja tutkittu asukaskyselyn yhteydessä ja vaihtoehdot vaikutuksineen on kerrottu perusteellisesti OAS:n mukaisessa asukastilaisuudessa.

 

MRL ei edellytä vaikutusten esittämistä OAS:ssa, vaan asiakirjan tulee lain mukaan sisältää suunnitelma vaikutusten arvioinnista. Lain hallituksen esityksen mukaan suunnitelmaa laadittaessa on kaavan tarkoitus ja merkitys otettava huomioon siten, että merkitykseltään vähäisissä hankkeissa suunnitelma voi olla yksinkertainen ja suppea. Merkittävissä hankkeissa määritellään suunnitelmassa kohde, käsiteltävät keskeiset asiat, osalliset sekä vuorovaikutusmenettelyssä käytettävät tavat.

 

OAS:n mukaan suunnitelman vaikutukset lähialueiden asukkaiden olosuhteisiin sekä liikenteen toimivuuteen arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. Suunnitelmasta käy ilmi suunnittelun kohde ja suunnittelun tavoite, lähtökohtatietoja mm. kaavatilanteesta ja muutoksen syistä, tietoja arviointisuunnitelmasta, osallisista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä käsittelyaikataulusta. Suunnitelma on siten lain mukainen.

 

Myös Uudenmaan ympäristökeskus on todennut kirjeessään 27.9.2004, että suunnitelma ei ole ollut laissa tarkoitetulla tavalla puutteellinen, minkä johdosta MRL 64 §:n mukaiseen neuvottelumenettelyyn ei ole tullut ryhtyä. Lisäksi ympäristökeskus on katsonut, että vuorovaikutus on toteutunut pääosin suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

 

Vuorovaikutusmenettelyä on siten pidettävä lain mukaisena.

 

Asukaskysely ja kaava-alueen rajaus

 

Valittajien mukaan asukaskyselyn tuloksia on tulkittu virheellisesti ja tarkoitushakuisesti. Kyselyalue on ollut laaja, minkä vuoksi nykytilanteen säilyttämistä kannattaneiden, noin 2/3 Kirkonkyläntien varrella tai välittömässä läheisyydessä asuvasta vastaajasta, suhteellinen osuus on jäänyt pieneksi. Tien avaamista liikenteelle kannattaneiden määrä edustaa vain alle neljäsosaa vaikutusalueen asukasmäärästä. Aluerajauksen perusteita ei ole esitetty.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asukaskyselyssä vastausten alueellisen jakautuman selvittämiseksi kohdealue jaettiin kolmeen osaan: Kirkonkyläntien reuna noin 50 metrin etäisyydellä, Kirkonkyläntiehen rajoittuvien kortteleiden ulompi reuna, eli alue yli 50 metrin etäisyydellä, mutta korkeintaan noin korttelinmitan etäisyydellä, ja muu alue eli alueen ’ulkoreuna’. Kirkonkyläntien reunassa asuu 11 % vastanneista, kortteleiden ulommalla reunalla 30 % ja ulkoreunalla vajaat 60 % eli enemmistö.

 

Nykyistä katkaisua (A) ja katkaisun avaamista (B) kannattaneiden asukkaiden jakautuma prosentteina eri alueilla on seuraava (suluissa mainittu luku kertoo alueen vastausten koko lukumäärän):

 

 

Alue (vastausten lkm)

Asukkaiden vastausten suhteelliset osuudet (%)

 

A = Nykyinen

katkaisu

B = Vaihtoehtoinen suunn.

Kirkonkyläntien reuna (56)

59

41

Korttelin ulompi reuna (157)

22

78

Alueen ulkoreuna (305)

10

90

Koko alue (518)

19

81

 

Koska kaavan vaikutukset ulottuvat varsinaista kaava-aluetta laajemmalle, on asukaskysely katsottu tarpeelliseksi suorittaa sekä Kirkonkyläntien varren että lähialueen asukkaille. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 23.8.2001 päätöksenteon pohjaksi.

 

On lisäksi huomattava, että vaihtoehto B:n puolella olleet vastaajat ovat kannattaneet tien avaamista hidaskatuna yleiselle liikenteelle. Tämän mukaisen kaavamuutoksen lisäksi on hyväksytty yleistä läpiajoliikennettä koskeva kielto.

 

Valituksessa on lisäksi todettu, että kaavan nimi- ja kaava-alueen ra­jaus ovat muuttuneet harhauttavasti valmisteluprosessin aikana. Kaava-alueen laajuus on ollut kaavaehdotuksessa viisinkertainen verrattuna OAS-vaiheeseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että nähtävänäolleessa kaavaluonnoksessa kaava-alueeksi on aluksi rajattu katualueesta vain aiemmin joukkoliikennekaduksi merkitty osuus Santerlantien ja Tapaninkyläntien välillä, josta mainittu merkintä on esitetty poistettavaksi. Vuorovaikutuksen aikana esitetyt mielipiteet ja käsitys liikenteen tarkoituksenmukaisesta järjestämistä hidaskatuna ovat johtaneet siihen, että kaavamuutos on laajennettu koskemaan koko Kirkonkyläntien katualuetta ja siihen liittyviä kapeita puistokaistaleita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty valituksen kohteena olevan kaavamuutoksen laajemman ra­jauksen mukaisesti. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä tarkistetussa laajuudessaan. Asukaskyselyn, vuorovaikutuksen laajuuden ja kaavamuutosalueen rajauksen välillä ei ole ristiriitaa.

 

Kaavaselostus

 

Valituksessa on viitattu myös kaavaselostuksen puutteellisuuteen ja tarkoitushakuisuuteen. Kaupunginhallitus toteaa, että MRL 55 §:n mukaan kaavaan liittyvässä selostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot siten kuin asetuksella säädetään. Kaavaselostus on lain ja asetuksen mukainen. Lain esitöiden mukaan itse kaavaselostus ei voi olla muutoksenhaun kohteena. Sen perusteella voidaan vain mm. arvioida asiassa tehtyjen selvitysten riittävyyttä.

 

Kaavamuutoksen vaikutukset

 

Kaavamuutoksen vaikutuksia liikennemeluun, päästöjen kasvuun ja liikenneturvallisuuteen on arvioitu suhteessa nykyisen kaavan sallimaan tilanteeseen sekä todelliseen nykytilanteeseen. Vaikutusten selvittäminen ja arviointi ilmenee kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 23.8.2001 ja kaavaselostuksesta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käytössä eri ammattilaisten asiantuntemus. Lisäksi asiassa on pyydetty yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan ja kaupungin liikennelaitoksen lausunnot. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin.

 

Liikenne

 

Valituksen mukaan asiassa olisi tullut selvittää kuinka nykytilannetta voidaan korjata estämällä laiton läpiajo mm. järjestämällä liikenne rajoitettuna nykyisen kaavan pohjalta ja käyttäen apuna teknisiä järjestelmiä (kameravalvonta, kauko-ohjattavat liikennevalot tai puomijärjestely). Yhtenä vaihtoehtona valittajien mukaan on katuosan katkaiseminen kaikelta moottoriajoneuvoliikenteeltä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että laitonta läpiajoa on aiemmin pyritty estämään mm. sulkupuomilla, jota on toistuvasti rikottu. Asukaskyselyn yhteydessä on selvitetty katkaisun toteuttamista nykyään käytettävissä olevien teknisten ratkaisujen pohjalta. Suunnitelmia ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena jatkaa, koska järjestelmästä olisi aiheutunut huomattavat toteutuskustannukset ja se on ollut ristiriidassa kyselyn tuloksen kanssa. Lisäksi mm. telematiikan tai muiden teknisten ratkaisujen käytöstä ehdotetussa muodossa ei Helsingissä ole toistaiseksi kokemuksia.

 

Kyseinen katuosuus on merkitty kaavaan hidaskaduksi vaikutusten arvioinnin ja esitettyjen mielipiteiden johdosta. Kaavamuutos ja läpiajokielto tähtäävät valittajien vaatimaan laittoman läpiajon vähentämiseen. Lisäksi katuosan katkaiseminen kaikelta moottoriajoneuvoliikenteeltä ei ole mahdollista, sillä joukkoliikennereitistön sujuvuus ja palvelukyky edellyttävät läpiajomahdollisuutta Kirkonkyläntietä pitkin.

 

Valittajat ovat katsoneet, että liikenteen aiheuttamat haitat ovat merkittäviä, koska liikennemäärät lisääntyvät Kirkonkyläntiellä 4–5-kertaiseksi nykyisestä, mikä määrä olisi lähes yhtä suuri kuin alueen pääkaduilla. Hidaskatu ei vähennä läpiajon määrää. Aineistosta ei myöskään ilmene, mikä hidaskadun nopeusrajoitus on.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykytilanteessa liikennemäärät Tapaninvainiontien ja Valakkatien välillä ovat noin 2 700 ajoneuvoa/vrk ja katkaisukohdassa noin 1 200 ajoneuvoa/vrk, joista läpiajoa rikkovia noin 1 000. Liikenteen sallimisen myötä liikennemäärä katuosuudella tulisi olemaan vastaavasti 5 200 ja 4 000 ajoneuvoa/vrk. Alueen ulkopuolisen läpiajoliikenteen osuus tästä olisi noin 1 500 ajoneuvoa/vrk. Läpiajava liikenne olisi pääsääntöisesti lähialueen liikennettä Malmin, Pukinmäen ja Tapaninvainion suunnasta.

 

Liikennemäärä on arvioitu muutoksen jälkeen olevan asuinalueen kokoojakadulle tavanomaisella tasolla. Edellä mainitun hyväksytyn läpiajokieltosuunnitelman seurauksena liikennemäärät tulevat olemaan huomattavasti pienempiä kuin edellä kaavamuutoksen pohjaksi esitetyt ennusteet. Kuten edellä on todettu, tieyhteyttä ei ole tarkoitettu yleiselle läpiajoliikenteelle.

 

Katuosuuden rakentaminen hidaskaduksi vähentää oleellisesti liikennehaittoja ajonopeuksien pysyessä hallittavalla tasolla. Hidaskadun suurin sallittu ajonopeus Helsingissä on 30 km/h. Liikennesuunnitelmaluonnoksen mukaan bussipysäkkien väliin on tarkoitus rakentaa keskikoroke, joka estää pysäkille pysähtyneen linja-auton ohittamisen ja parantaa ylitysturvallisuutta. Lisäksi Karhusuontien risteyksessä on korotettu liittymäalue.

 

Hidaskadun rakenteelliset toimenpiteet myös vähentävät katuyhteyden houkuttelevuutta laittomaan läpiajoon, koska kadun käyttämisestä ei synny merkittävää ajansäästöä.

 

Valituksessa on lisäksi todettu, että liikennemäärät perustuvat vanhoihin tietoihin, eikä määriä ja niiden ennusteita, esimerkiksi pidemmällä jaksolla, ole eri vaihtoehtotilanteissa esitetty. Kasvua on odotettavissa akselilla Malmi–Etelä-Vantaa. Muutos lisää liikennettä ja sen haittoja myös mm. Karhusuontiellä, Santerilantiellä ja Immolantiellä sekä heikentää lasten koulureittien sekä vapaa-ajan liikkumisen turvallisuutta. Muutoksen vaikutuksia Karhusuontielle ei ole selvitetty.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavamuutoksella ei ole oleellista vaikutusta kaava-alueen ulkopuolisen lähimmän katuverkon liikennemääriin. Tiedossa oleva lisärakentaminen on otettu huomioon liikennemäärän ennusteessa. Lisärakentaminen ei aiheuta merkittävää liikenteen li­säystä ja se jakaantuu tasaisesti kaduille. Kuten edellä on todettu, kaupunki on päättänyt läpiajokiellosta katuosuudella ja tämä tullee johtamaan siihen, että liikennemäärät laskevat kaavan pohjaksi esitetyistä ennusteista.

 

Alueen liikenteellistä kehitystä seurataan jatkuvasti ja mahdollisesti syntyviin ongelmiin haetaan ratkaisua liikennesuunnittelullisin toimenpitein, kaava-asiasta riippumattomana erillisenä asiana.

 

Valituksen mukaan automatkat suuntautuvat suurimmalta osaltaan keskustan suuntaan. Vain noin 10–15 % matkoista suuntautuu pohjoiseen mm. Tammiston ja Tuusulantien suuntaan. Lyhyt oikaisu merkitsee vain muutaman prosentin ajomatkan ja -ajan lyhenemistä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että myös keskustaan suuntautuvista matkoista tulee osa kulkemaan nykyisen katkaisukohdan kautta, joka puolestaan vähentää osaltaan katuosuuden eteläpuolisen osan liikennemääriä. Kaavamuutos ja läpiajokielto jo kokonaisuudessaan tulevat tasaamaan liikennemääriä katuosuudella.

 

Tehtyjen selvitysten mukaan Tammiston suunta on keskustan suunnan lisäksi pääsuunta, joiden matka-aikoihin muutos vaikuttaa. Ajettaessa nykyisten järjestelyiden mukaan alueelta Tammiston kauppoihin matka-ajan pidennys verrattuna Kirkonkyläntien katkaisun poistamiseen on kokonaismatka-ajasta noin 20–40 %.

 

Melu

 

Valittajat ovat viitanneet lisääntyvän meluhaitan osalta valituksen liitteenä oleviin selvityksiin meluvyöhykkeistä. Kaavassa ei ole esitetty toimenpiteitä meluntorjunnalle. Nykyiset tonttiaidat tulisi korvata meluaidalla. Kaupungin kannanotoissa muistutuksiin ei ole valittajien mukaan käsitelty meluhaitan lisääntymistä. Yönaikaista melua ei ole käsitelty lainkaan. Lisäksi valittajat ovat todenneet, että Kirkonkyläntien varressa kaavoitus ja rakentaminen on tapahtunut olettaen, että kadulla ei ole läpiajoa. Pääkaduille on rakennettu tehokas melusuojaus.

 

Kuten edellä on todettu, kaavamuutoksen vaikutus melutilanteeseen on selvitetty. Vaikutuksia meluun on arvioitu pistelaskumenetelmällä, joka on tarkkuudeltaan riittävä osoittamaan muutoksen keskeisimmät vaikutukset. Selvitykseen sisältyy myös arvio yönaikaisesta liikennemelusta. Kadun rakentaminen hidaskaduksi ja läpiajokielto tulevat johtamaan selvitystä vähäisempiin meluarvoihin, jolloin melun määrä ei tule poikkeamaan merkittävästi nykytilanteesta. Melu lisääntyy vähäisessä määrin vain joidenkin tonttien osalta.

 

Mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet ja -rakenteet suunnitellaan tarvittavilta osin katusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Meluesteitä ei ole kaavassa esitetty rakennettaviksi, sillä korkeusolosuhteet ovat sellaiset, että esteistä saattaisi tulla suhteettoman korkeat eikä niillä saavutettu hyöty vastaisi niiden haittaa kaupunkikuvalle ja ympäristön viihtyisyydelle. Hidaskadun alhaiset ajonopeudet myös osaltaan alentavat melutasoa.

 

Asukkaiden mielipiteisiin meluhaitoista on otettu kantaa mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan kaavamuutosesityksessä 11.3.2004 ja lautakunnan lausunnossa muistutuksista ja lausunnoista kaupunginhallitukselle 7.10.2004. Viimeksi mainitussa melusta on lausuttu mm. ympäristölautakunnan lausunnon kohdalla. Esitys ja lausunto on toimitettu mielipiteiden ja muistutusten esittäjille. Mainitut lautakunnan lausumat on sisällytetty hallituksen ja valtuuston päätöksiin.

 

Tärinä

 

Valittajat ovat katsoneet, että hidastetöyssyjen rakentaminen on uusien tutkimusten (VTT 2004) mukaan maaperän pehmeyden vuoksi epävarmaa, jopa mahdotonta, jolloin hidastuskatua ei voida toteuttaa ja liikennesuunnitelmalta putoaa pohja pois.

 

Katusuunnittelu

 

Valittajat ovat todenneet, että kaikki ratkaisuja vaativat kysymykset on kaavoituksessa lykätty katusuunnitteluvaiheeseen ja että kaavamerkintä hidaskatu ei velvoita kaupunkia toimenpiteisiin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että katua rakennettaessa otetaan huomioon MRL 85 ja MRA 41 §:n säännökset, joiden mukaan katu rakennetaan hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. liikennesuunnitteluperiaatteet. Katu on suunniteltava ja rakennettava säännösten mukaan siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Suunnittelussa otetaan huomioon kaavamääräykset.

 

Läpiajokielto

 

Valituksen mukaan ehdotettua ”pitkää läpiajokieltoa” on suuren läpiajoliikenteen vuoksi vielä vaikeampi valvoa kuin nykyistä. Kaupunki voi yksipuolisella päätöksellä poistaa kiellon kaavan estämättä. Valittajat ovat lisäksi vaatineet poliisilta pyydettäväksi lausuntoa siitä, kuinka se on valvonut ja tulee valvomaan läpiajokieltoa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että valittajat ovat oikeassa siinä, että pidem­män läpiajokieltoalueen valvonta on vaikeampaa. Pääkadut tarjoavat kuitenkin sujuvamman ja ajamisen kannalta miellyttävämmän reitin kuin valittajan esittämä ajoreitti.

 

Asiassa on edellä todetuin tavoin selvitetty ja arvioitu kaavan vaikutukset riittävästi.

 

Yleiskaava

 

Valituksen mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräykset tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin yleiskaava 1992:ssa ja voimassa olevassa yleiskaava 2002:ssa Tapaninvainion alue on merkitty asuntoalueeksi. Tapaninvainiontie ja Tapaninkyläntie on merkitty pääkaduiksi. Yleiskaava 2002 on tullut voimaan asemakaavaprosessin aikana. Yleiskaava on otettu asemakaavassa MRL 54 ja 42 §:n tarkoittamalla tavalla huomioon. Asemakaavalla ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Edellä mainitut tiet toimivat edelleen pääkatuina. Kirkonkyläntie hidaskatuosuuksineen ja läpiajokieltoineen täydentää kokoojakatuverkkoa. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Sisältövaatimusten toteutuminen

 

Valituksessa on todettu, että suuren henkilömäärän elinympäristö heikkenee laajalla alueella merkittävästi. Haitan kärsijöitä on mm. 150 metrin etäisyydellä katuosuuksien keskilinjoista yhteensä 1541. Ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja mm. hiljaisuutta ja liikenneturvallisuustasoa ei tule valittajien mukaan hävittää. Tässä tapauksessa ei ole lain tarkoittamalla tavalla välttämätöntä muuttaa liikennejärjestelyjä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavamuutoksen ja sen mukaisen liikennejärjestelyn vaikutukset elinympäristöön tulevat edellä todetuin perustein olemaan vähäiset. Kokonaisuutena asiassa ei ole kyse merkittävästä muutoksesta asuinalueella. Edellä mainittu ympäristön laadun vähäinen heikkeneminen muutaman tontin osalta on kaavan tarkoitus huomioon ottaen perusteltua. Kaava täyttää siten MRL:n sisältövaatimukset.

 

                      Viranomaisten toiminnan muu lainmukaisuus

 

Valituksen mukaan kaupunki on vuosikausia viivytellyt ajokiellon tehostamistoimissa. Kaupunki ei ole myöskään vastannut Maarit Saaren ym. asukkaan aloitteeseen keskeyttää kaavamuutoksen valmistelu ja aloittaa nykyisen ajokiellon tehostamisen suunnittelu. Lisäksi Uudenmaan ympäristökeskus on viivytellyt kohtuuttomasti vastauksen antamisessa koskien esityksiä neuvottelun järjestämisestä OAS:n puutteellisuudesta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Kirkonkyläntien ajojärjestelyt ovat olleet vuosien ajan kiistelty asia ja sen ratkaisemiseen on pyritty edellä kuvatuin tavoin siinä kuitenkaan onnistumatta. Maarit Saaren aloite on saatettu kaupunkisuunnittelulautakunnan tietoon ja hän on myös saanut vastauksen aloitteeseensa kaavamuutoksen käsittelyn yhteydessä.

 

Ympäristökeskuksen vastaus valittajien väitteeseen ilmenee ympäristökeskuksen kirjeestä Maarit Saarelle 27.9.2004.

 

                      Korvausvaatimus ja oikeudenkäyntikulut

 

Valittajat ovat vaihtoehtoisesti vaatineet kaupunkia korvaamaan kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistajille kaavamuutoksesta aiheutuvat haitat sekä kiinteistöjen ja osakkeiden arvon alenemat. Valittajat ovat pyytäneet hallinto-oikeutta selvittämään asiaa tarkemmin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kunta on MRL 106 §:n mukaan velvollinen korvaamaan maanomistajalle kaavan toteuttamisesta aiheutuvan erityisen haitan tai vahingon, jollei sitä ole pidettävä vähäisenä. Lain 109 §:n mukaan asia ratkaistaan lunastuslain mukaan, jollei korvauksesta muuten sovita. Korvausvaatimuksia ei voida siten ratkaista kaavavalitusasian yhteydessä, vaan ne kuuluvat lunastustoimituksessa käsiteltäviksi.

 

Kaavan toteuttamisesta ei myöskään aiheudu edellä todetuin tavoin laissa tarkoitettua erityistä haittaa tai vahinkoa. MRL 106 §:ää ei ole tarkoitettu yleiseksi korvaussäännökseksi tilanteisiin, joissa kaava merkitsee maanomistajalle heikennystä aiempaan verrattuna. Erityisestä haitasta on lain esitöiden mukaan kysymys lähinnä silloin, kun vahinko on verrattavissa mm. kadun poistamisesta tai rakentamisesta aiheutuvaan kulkuyhteyden katkeamiseen. Lisäksi asunto-osakkeiden omistajat eivät lain mukaan ole korvaukseen oikeutettuja.

 

Valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta todetaan, että hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan voidaan valittajan vastapuoli velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut vain, jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Lisäksi on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Asiassa ei ole kohtuutonta, että valittajat vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Oikeudenkäynti ei ole myöskään aiheutunut viranomaisen virheestä.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus toteaa, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi kumottava. Kaavamuutos perustuu lain edellyttämiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin sekä täyttää lain sisältövaatimukset. Kaavalla ei aiheuteta laissa tarkoitettua elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että valitus ja siihen liittyvä korvaus- ja oikeudenkäyntikuluvaatimus tulisi aiheettomana ja perusteettomana hylätä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan hallitus antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

837 §

VUOTEKNO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-1386

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut

 

                    edustamaan kaupunkia Vuotekno Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2005 klo 10.00 Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun neuvotteluhuoneessa, Katariinankatu 3, 2. krs. ja

 

                    esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen projektinjohtaja Heikki Rinnettä.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Vuotekno Oy:lle ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

838 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

7.6.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.6.2005

rakennuslautakunta

7.6.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

7.6.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

839 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

1.6.2005

 

Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

840 §

HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-1304

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksessa 27.6.2005

 

nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi säätiön hallituksen puheenjohtajan Sallamaari Muhosen ja jäsenet Juha Hakolan sekä Kauko-Aatos Leväahon ja

 

ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

841 §

HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-1281

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön

 

-                                       osakassopimuksen mukaisesti nimeämään Helsingin Ice Sport Center Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen Jääkenttäsäätiön edustajiksi säätiön hallituksen erikseen nimeämät edustajat sekä

-                                       ehdottamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, tilintarkastusyhteisölle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

842 §

6.6.2005 pöydälle pantu asia

SELVITYKSET LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ORGANISAATION KEHITTÄMISESTÄ JA KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA 

 

Khs 2004-693

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen organisointi toteutetaan tässä vaiheessa esityslistan liitteenä olevan, asiaa koskevan opetusviraston, sosiaaliviraston ja nuorisoasiainkeskuksen selvityksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa yhteistyössä sosiaalilautakunnan kanssa

 

vuoden 2005 loppuun mennessä aamu- ja iltapäivätoiminnan uuden toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä selvittämään toiminnan sisällön laatukriteerit, ryhmätoiminnan tarpeen määrän, edellytykset alueelliselle riittävälle toiminnalle ja näihin toimintoihin tarvittavat lisäresurssit sekä

 

valmistelemaan selvitysten pohjalta organisaatioehdotuksen niin, että opetustoimella on koordinaatiovastuu kaikesta kaupungissa toteutettavasta ja järjestämisvastuu mahdollisuuksien mukaan kaikesta kaupungin omasta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kolmannen sektorin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamahdollisuuksista.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 7

 

 

843 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                   24., 26.5. ja 1.6.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                    6.6.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         7.6.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                            6.6.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             8.6.2005

museonjohtaja                                                                               3.-9.6.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                      2.3. ja 23.5.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                  3.6.2005

taidemuseon johtaja                                                                     3.-7.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

844 §

30.5.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISIIN TARJOUSKILPAILUIHIN

 

Khs 2004-2695

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

845 §

30.5.2005 pöydälle pantu asia

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) TURVAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-1221

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

846 §

KATU- JA PUISTO-OSASTON ERÄIDEN VIRKOJEN TEHTÄVÄNIMIKEMUUTOKSET

 

Khs 2005-974

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa seuraavien virkojen tehtävänimikkeet 13.6.2005 alkaen seuraavasti:

 

Vakanssi, nimi, entinen tehtävänimike, uusi tehtävänimike:

 

055222, Ollila Risto, toimistopäällikkö, alueidenkäyttöpäällikkö

055230, Ketomaa Juhani, katupalvelupäällikkö, alueidenvalvontapäällikkö

060552, Kuitunen Otto, pysäköinnin apulaisvalvoja, johtava pysäköinnintarkastaja

060553, Huuhtanen Sari, pysäköinnin apulaisvalvoja, johtava pysäköinnintarkastaja

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, rakennusvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

847 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIANKÄYTÖSTÄ VUODELTA 2004 -RAPORTTI

 

Khs 2005-1089, 2005-1322

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi

 

-                                       energiansäästöneuvottelukunnan toimintakertomuksen vuodelta 2004 sekä oikeuttaa neuvottelukunnan lähettämään kauppa- ja teollisuusministeriölle ja Kuntaliitolle toimintakertomuksen/seurantaraportin raporttina kauppa- ja teollisuusministeriön ja Helsingin kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

-                                       energiasäästöneuvottelukunnan raportin “Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2004“.

 

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä jäljennöksin toimintakertomuksesta/seurantaraportista kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

848 §

6.6.2005 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU JORMA HENTILÄN TOIVOMUSPONSI: KÄVELYKATUJEN VALVONTA

 

Khs 2004-2362

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Jorma Hentilä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jorma Hentilälle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

849 §

6.6.2005 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VARASTOKATU 14:N VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2005-880

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Tukkutorin jatkamaan Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n maanvuokrasopimusta nykyisen sopimuksen päättymisestä siten, että uusi vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja vuokratasoa voidaan korottaa noin 6 %:lla uuden vuokrakauden alusta lukien.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuulumaan ”Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n vuokrasopimuksen jatkaminen.”

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän otsikkomuutoksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

850 §

6.6.2005 pöydälle pantu asia

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005

 

Khs 2005-749

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2004 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2005.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

851 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                  9.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

852 §

LAUSUNTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEEN PSYKIATRISEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ

 

Khs 2005-1080

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle jäljennöksen terveyslautakunnan lausunnosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen psykiatrisen terveydenhuollon järjestämistä koskevasta selvityksestä ja ilmoittaa yhtyvänsä lausunnossa esitettyyn.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja jäljennöksin esityslistasta terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Dahlberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

853 §

HELSINGIN SEUDUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN TOIMIALUEEN HELSINGIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-1387

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

854 §

UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2004-2309

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudeksi 2005 -2006 asetettuun Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukuntaan osastopäällikkö Kari Naalisvaaran tilalle osastopäällikkö Ilpo Laitisen nuorisoasiankeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, nuorisoasiankeskukselle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle (sihteeri Marja-Kirsti Eliasson, sosiaalivirasto) ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

855 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                           1.6.2005

 

sosiaalilautakunta                                                      7.6.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

Översättning:

848 §

Ärende bordlagt 6.6.2005

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JORMA

HENTILÄ: ÖVERVAKNINGEN AV GÅGATOR

 

Stn 2004-2362

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Jorma Hentilä), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jorma Hentilä och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1–3

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Tuomas Rantanen

Birgitta Dahlberg

 

 

 

Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa 21.6.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 822-826, 828-831, 833, 835-836, 838-839, 843-845, 847-848, 850-853 ja 855 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 834 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

822-826, 828-831, 833, 835-836, 838-839, 843-845, 847-848, 850-853 och 855 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

834 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.