Kokousaika

30.5.2005 kello 16.00 – 17.04

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 776 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 776 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Näre, Sari

varajäsen (paitsi 747 ja 762§)

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen (paitsi 747 ja 762 §)

 

 

Sarkomaa, Sari

varajäsen (paitsi 738-osa 740, 747 ja

762 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 747 ja 762 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 747 ja

760-osa 765 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja (paitsi 747 ja 762 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 747 ja 762 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 747 ja 762 §)

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 765-779 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 772-776 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 764 §)

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


738-739,


-,


748-755, 757, 

 Korpinen

 

 

 

756,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
740-746,


758-768, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
747,


769-771, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


772-775, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


776-779,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

738

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

739

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

740

Kaj/1

Pohjois-Haagan Palvelutalon hankintakustannusten korottaminen

 

741

Kaj/2

Eiranrannan asuinkerrostalotonttien 20030/1, 20031/1, 20032/1 ja 20033/1 myyminen

 

742

Kaj/3

Vuokratonteilla tapahtuvan täydennysrakentamisen edistämisperiaatteiden hyväksyminen

 

743

Kaj/4

Hakaniementorin ja sitä ympäröivien katualueiden ja yleisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11313)

 

744

Kaj/5

Munkkiniemen kortteleiden 30001 (Kalastajatorppa) ja 30044, tontin 30003/2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11322)

 

745

Kaj/6

Suurmetsän tonttien 41280/2 sekä 41281/18 ja 19 asemakaavan muuttaminen (nro 11417)

 

746

Kaj/7

Vartiokylän tontin 45131/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11409)

 

747

Sj/8

Toimitilojen vuokraaminen opetusvirastolle

 

748

Kj/3

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

749

Kj/4

Kaupunginkanslian virkaholhoojien nimikkeen muuttaminen

 

750

Kj/5

Ohjeet irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

 

751

Kj/6

23.5.2005 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Jussi Pajuselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

752

Kj/7

23.5.2005 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2004 tarkastuslautakunnalle

 

753

Kj/8

23.5.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelma

 

754

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 25.5.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

755

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

756

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

757

Kj/12

Puitesopimus Helsingin kaupungista Yleisurheilun MM-kisojen 2005 isäntäkaupunkina

 

758

Kaj/1

Tammisalon tonttien 44024/3 ja 16 sekä vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11399)  

 

759

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7:n ja Jere Hantun välisessä kiinteistökaupassa

 

760

Kaj/3

Kiinteistöosakeyhtiö Kumianpää 2:n poikkeamishakemus

 

761

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Patruunan poikkeamishakemuksesta

 

762

Kaj/5

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n poikkeamishakemus

 

763

Kaj/6

Kiinteistö Oy Valuraudankuja 6:n poikkeamishakemus

 

764

Kaj/7

Kahdeksan toimitilayhtiön ylimääräiset yhtiökokoukset

 

765

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n (ent. Enso Gutzeit) pääkonttorin suojeluesityksestä

 

766

Kaj/9

23.5.2005 pöydälle pantu asia

Kampin liikennesuunnitelman hyväksyminen

 

767

Kaj/10

23.5.2005 pöydälle pantu asia

Selvitys tasa-arvovaltuutetulle vuokralaisdemokratiasäännön uudistamispäätöksestä

 

768

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

769

Sj/1

Työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet

 

770

Sj/2

Paikallinen sopimus kaupunginorkesterin muusikoiden palkkojen tarkistamisesta

 

771

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

772

Ryj/1

Palvelukeskuksen (Palmia) osallistuminen ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin

 

773

Ryj/2

Palvelukeskuksen (Palmia) turvapalvelujen kehittäminen

 

774

Ryj/3

Lausunto HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta; pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyalue Viikissä, Viikintie 15

 

775

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

776

Stj/1

Selvitys HUSin toiminnasta ja taloudesta  31.3.2005

 

777

Stj/2

Kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosina 2005 - 2006

 

778

Stj/3

Talous- ja velkaneuvontaa koskeva toimeksiantosopimus Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa

 

779

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

738 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Näre) ja Vehviläisen (varalla Lindeman) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

739 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

740 - 747 §

Kaupunginvaltuuston 8.6.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

740 §

Pohjois-Haagan Palvelutalon hankintakustannusten korottaminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

741 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2005 pöydälle pantu asia
Eiranrannan asuinkerrostalotonttien 20030/1, 20031/1, 20032/1 ja 20033/1 myyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

742 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2005 pöydälle pantu asia
Vuokratonteilla tapahtuvan täydennysrakentamisen edistämisperiaatteiden hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että Rautava ehdotti Urhon kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään seuraava uusi luetelmaviiva:

 

"– Jokaisessa saneeraus- ja täydennysrakentamiskohteessa tulee selvittää kiinteistön myyntivaihtoehdon mahdollisuus ja edut kuten valtuusto on jo aiemmin yksimielisesti edellyttänyt."

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Sarkomaa, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

743 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2005 pöydälle pantu asia
Hakaniementorin ja sitä ympäröivien katualueiden ja yleisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11313)

 

 

Merkittiin, että Hellström ehdotti Rantasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että parkkipaikkojen määrää rakennettavassa parkkihallissa vähennetään 700 paikasta 400 paikkaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Näre ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

744 §

Munkkiniemen kortteleiden 30001 (Kalastajatorppa) ja 30044, tontin 30003/2 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11322)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

745 §

Suurmetsän tonttien 41280/2 sekä 41281/18 ja 19 asemakaavan muuttaminen (nro 11417)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

746 §

Vartiokylän tontin 45131/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11409)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

747 §

Toimitilojen vuokraaminen opetusvirastolle

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Lindeman, varajäsen Näre, varajäsen Sarkomaa, Hiltunen, Bogomoloff, Siitonen, Sauri ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

748 §

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-584

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 31.5.2005 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita esittämään yhtiökokouksessa, että

1                          yhtiön hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen           henkilökohtainen varajäsen

kongressipäällikkö          markkinointisihteeri
                      Leena Sipilä                     Leena Lassila

markkinointipäällikkö      matkailusihteeri
                      Kari Halonen                    Kaija-Leena Winberg

elinkeinopäällikkö           yritysasiamies
Nyrki Tuominen               Erkki Eisto,

2                          yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi kongressipäällikkö Leena Sipilä,

3                          yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson ja KHT Jorma Nurkkala sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierros ja KHT Outi Hieta,

4                          yhtiön hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkioita ja

5                          hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset ja muut kokouskutsussa mainitut asiat yhtiön hallituksen ehdotusten mukaisesti.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian kongressi- ja matkailutoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

749 §

KAUPUNGINKANSLIAN VIRKAHOLHOOJIEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-1212

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti 1.6.2005 lukien muuttaa jäljempänä mainittujen kaupunginkanslian holhoustoimen edunvalvontatoimistoon sijoitettujen virkojen nimikkeet seuraavasti:

 

Vanha nimike

Uusi nimike

 

Johtava virkaholhooja

Johtava yleinen edunvalvoja

(vak.nro 037950)

 

 

 

Virkaholhooja

2. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 37952)

 

 

 

Virkaholhooja

3. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 037951)

 

 

 

Virkaholhooja

4. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 390017)

 

 

 

Virkaholhooja

5. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 390023)

 

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle, henkilöstökeskukselle, Esko Parviaiselle, Päivi Tiainen-Hyrkäkselle, Kaj Välimäelle, Kristiina Kentälle ja Leena Keltolle.

 

Lisätiedot:
Kontra Pekka, projektipäällikkö, puhelin 169 2217

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

750 §

OHJEET IRTAIMEN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISESTA VASTIKKEETTA TAI ALLE KÄYVÄN ARVON

 

Khs 2005-241

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, kumoten 21.10.1996 antamansa kaupungin irtaimen omaisuuden lahjoitusohjeet, hyväksyä seuraavat ohjeet kaupungin irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon:

 

1                                        Kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on yli 20 000 euroa.

2                                        Johtosäännössä määrätty muu viranomainen päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on enintään 20 000 euroa.

3                                        Luovutusasiakirjoihin on liitettävä ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4                                        Kaupunginjohtaja on 11.12.2001 § 4411 antanut ohjeet käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelystä.

5                                        Kaupungin suhdetoiminnasta ja edustuslahjoista kaupunginjohtaja antaa erilliset ohjeet.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

751 §

23.5.2005 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN JUSSI PAJUSELLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron 1.6.2005 lukien Jussi Pajuselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä hänen erottuaan em. ajankohdasta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi Esko Riihelän.

 

Kirje nro       Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

752 §

23.5.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2004 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2005-568

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2004 tarkastuslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että arviointikertomuksesta annettavan lausunnon kohdan 4.2 loppuun lisätään seuraava teksti:

 

Kaupunginhallitus on vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeiden yhteydessä edellyttänyt, että kaikissa hallintokunnissa luodaan menetelmät laadun ja kustannusten seurantaan oman toiminnan ja ostopalveluiden osalta.”

 

Merkittiin, että Lindeman ehdotti, että lausunnon kohdan 4.4 toiseksi viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Koska henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu on hyvän johtamisen edellytys, tullaan palkkarakenteen kehittämisessä ja koulutustoiminnassa ja työnarviointia kehittämällä tasa-arvokysymyksiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota kaupungin koulutustoiminnassa.”

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Lindeman ilmoitti edellä olevan mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

753 §

23.5.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN OHJELMA

 

Khs 2005-1168

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelman käytettäväksi kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivoina.

 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kansainvälistämisstrategia tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kuluvan valtuustokauden aikana.

 

Pöytäkirjanote ja muistio ’Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelma’ kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille ja elinkeinoneuvottelukunnalle.

 

Merkittiin, että Hellström teki Rantasen kannattamana seuraavat kaksi vastaehdotusta:

 

”Lisäysehdotus 1

Samalla kaupunginhallitus määrittelee kotikansainvälistymisen etenemisen linjoiksi tehokkaan rasismin vastaisen toiminnan kaupungissa ja osaajien lisäksi maahanmuuttajien houkuttelemisen erilaisiin töihin.

 

Lisäysehdotus 2

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kansainvälistämisstrategia tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kuluvan valtuustokauden aikana.”

 

Asiassa äänestettiin seuraavasti:

 

Ensimmäisessä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ensimmäisen lisäysehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Näre, Lindeman ja Rantanen.

 

Toisessa äänestyksessä Hellströmin toinen lisäysehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Sarkomaa, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

LIITE

Liite 1

 

 

754 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.5.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.5.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Toivomusponsi 1 (1) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 4 (5), 5 (11) ja 7 (21) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (4) ja 6 (16) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille sekä Helsinki-konserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Irmeli Wallden–Pauligille, Elina Palmroth–Leinolle ja Tiina Soisalolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toi­mitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maarit Fredlundille ja kansanedustajan avustaja Laura Lodeniukselle.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin teatterisäätiölle 60 000 euron suuruisen lainan ilman vakuutta talousarvion alakohdalta 9 01 02‑08 Lilla Teaternin peruskorjaushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään kaupungin Helsingin teatterisäätiölle myöntämään vuotuiseen avustukseen.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Teatterisäätiölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja varainhallinnalle.

 

7                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 15

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 26

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12, 13           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle.

 

14–17           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa julistamaan johtavan rehtorin viran haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 5 295,16 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote johtavalle rehtorille Risto Kuosmaselle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle ja suomen­kieliselle työväenopistolle.

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

20                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

755 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          24.5.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                25.5.2005

tekninen lautakunta                                                      24.5.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

 

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

756 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

757 §

PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGISTA YLEISURHEILUN MM-KISOJEN 2005 ISÄNTÄKAUPUNKINA

 

Khs 2005-1199

Esityslistan asia Kj/12

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

758 §

TAMMISALON TONTTIEN 44024/3 JA 16 SEKÄ VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11399)  

 

Khs 2005-656

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 44. kaupunginosan korttelin nro 44024 tonttien nro 3 ja 16 sekä vesialueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.3.2005 päivätyn piirustuksen nro 11399 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

759 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN KOKKOKALLIONTIE 7:N JA JERE HANTUN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1128

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.5.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7 on myynyt Helsingin kaupungin kiinteistöstä 46138/11-M501 määräalan rakennuksineen Jere Hantulle perustettavan Asunto Oy Helsingin Kokkokallionkoti -nimisen yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Jere Hantulle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

760 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KUMIANPÄÄ 2:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-914

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-914/ 526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

761 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN PATRUUNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-929

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Patruunalle haettuun toimenpiteeseen 36. kaupunginosan (Viikin, Viikinrannan) korttelin nro 36030 tontille nro 9.

 

                                            Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

762 §

HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-827

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005‑827/526 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Lindeman, varajäsen Näre, varajäsen Sarkomaa, Hiltunen, Siitonen, Sauri ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

763 §

KIINTEISTÖ OY VALURAUDANKUJA 6:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1150

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-1150/ 526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

764 §

KAHDEKSAN TOIMITILAYHTIÖN YLIMÄÄRÄISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-780, 2005-695, 2005-558, 2005-703, 2005-737, 2005-696

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Brahen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalojen, Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen, Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Kallion toimistotalojen, Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskuksen, Kiinteistö Oy Malmin virastotalon ja Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14 ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka pidetään 15.6.2005 alkaen klo 9.00 alkaen kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa ja kokouksissa hyväksymään 31.3.2005 allekirjoitetun yhtiöiden sulautumissuunnitelman.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta, kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta, talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistövirastosta ja hallintopäällikkö Tuula Saxholmin kiinteistövirastosta sekä hallituksen varajäseniksi lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistövirastosta ja kehittämisinsinööri Juha Viljakaisen kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote yhtiöille, mainituille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston kehittämisyksikölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Venesmaa esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 7

 

 

765 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE STORA ENSO OYJ:N (ENT. ENSO GUTZEIT) PÄÄKONTTORIN SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2005-738

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

766 §

23.5.2005 pöydälle pantu asia

KAMPIN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-186

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kampin liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston muutettujen piirustusten nro 5349-7 ja 5350-7 mukaisena.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että liikenteen sujuvuutta tulee jatkossa seurata ja tarvittaessa tarkistaa bussilinjan 14 reittiä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Asunto Oy Bulevardi 11:lle ym., Simonkentän Hotellikiinteistö Oy:lle ym. ja Asunto Oy Törmälle.

 

Merkittiin, että Rautava teki Wallden-Pauligin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

 

”Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kampin liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston muutettujen piirustusten nro 5349-7 ja 5350-7 mukaisesti kuitenkin niin muutettuna, että Fredrikinkadun välin Kansakoulukatu – Bulevardi ja Albertinkadun (välin Lapinlahdenkatu – Pursimiehenkatu) kaksisuuntaistamisesta luovutaan ja säilytetään ne yksisuuntaisina.

 

Lisäksi poistetaan esittelijän esityksestä kappale 2.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Sarkomaa, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Merkittiin, että Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Sarkomaa, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori ilmoittivat päätöksestä pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 9

 

 

767 §

23.5.2005 pöydälle pantu asia

SELVITYS TASA-ARVOVALTUUTETULLE VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN UUDISTAMISPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2002-601

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa tasa-arvovaltuutetulle esittelijän esityksen mukaisen, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoihin pohjautuvan selvityksen.

 

Kirje nro        tasa-arvovaltuutetulle, pöytäkirjanote kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja kaupunginkanslian oikeupalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

768 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.5.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.5.2005

rakennuslautakunta

24.5.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

17., 23. ja 25.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

769 §

TYÖNANTAJAN KUNTOREMONTTITOIMINNAN PERIAATTEET

 

Khs 2005-1156

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota 7.6.1999, 816 §, hyväksymänsä työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että uudet periaatteet tulevat voimaan 1.6.2005 ja ovat voimassa enintään 31.12.2012 saakka.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450
Ikonen Matti, työturvallisuustarkastaja, puhelin 169 2458

 

LIITE

Liite 1

 

 

770 §

PAIKALLINEN SOPIMUS KAUPUNGINORKESTERIN MUUSIKOIDEN PALKKOJEN TARKISTAMISESTA

 

Khs 2005-1182

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, kaupunginorkesterille sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelusuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

LIITE

Liite 1

 

 

771 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   19.5.2005

kaupunginmuseon johtokunta                                                     24.5.2005

liikuntalautakunta                                                                           24.5.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                24.5.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              17.5.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                   19.-26.5.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                    17.-18.5.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       17.5.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 23.5.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                 12.-23.5.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                24.5.2005

- apulaisrehtori                                                                                24.5.2005

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                      11.-24.1.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                   24. ja 25.5.2005

- hallintopäällikkö                                                                            25.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

772 §

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISIIN TARJOUSKILPAILUIHIN

 

Khs 2004-2695

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

773 §

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) TURVAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-1221

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

774 §

LAUSUNTO HKR-YMPÄRISTÖTUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA; PILAANTUNEIDEN MAA-AINESTEN KÄSITTELYALUE VIIKISSÄ, VIIKINTIE 15

 

Khs 2005-415

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                          Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminnan jatkaminen ja muuttaminen siten, että alueella voidaan välivarastoida tai kompostoida myös muilla haitta-aineilla kuin metalleilla ja öljyllä pilaantuneita maita, edistää Helsingin kaupungin alueelta tulevien maa-ainesten suunnitelmallista ja tehokasta käsittelyä ja hyötykäyttöä.

 

Vastaanotettavien maa-ainesten tulee kuitenkin olla laadultaan sellaisia, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön voidaan estää riittävän tehokkaasti välivarastoinnin, esikäsittelyn, kompostoinnin ja siirtämisen aikana. Välivarasto- ja kompostiaumojen peittämisen toimintaohje tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Pilaantuneiden maiden aumat tulee pitää huolellisesti peitettyinä. Seulonnan, näytteenoton ja kääntämisen jälkeen aumat tulee peittää viivytyksittä.

 

2                    Käsittelyalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja, jotka olisivat alttiina käsittelytoiminnan haju-, pöly- tai meluhaitoille. Käsittelyalueeseen rajautuvaa Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa metsää käytetään luontokouluopetuksessa.

Käsittelyalueen ympärille on sijoittunut toimintaa, jonka yhteisiä ympäristövaikutuksia ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Hakijan on selvitettävä, kuinka valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista luonnonsuojelualueella toteutuu. Selvitys ja varastointi- ja kompostointitoimintojen sijoitus- ja ajoitusohje tulee laatia siten, että sen luonnonsuojelualueelle kohdistuvaa melua tarkastellaan osana korttelin muiden toimintojen ja liikenteen yhteistä meluvaikutusta.

 

3                    Suunnitelma varautumisesta poikkeukselliseen tilanteeseen tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelman tulee sisältää tarkastelu meriveden poikkeuksellisesta noususta ja vesien tulvimisesta kentälle ja kentältä sekä sen mahdollinen vaikutus kenttärakenteeseen ja tulvasuojauksen uusimiseen.

 

4                    Välivarastoitavat maa-ainekset on sijoitettava kentälle siten, etteivät eri kohteista vastaanotetut massat sekoitu. Aumauksessa on huolehdittava siitä, että ongelmajätteet varastoidaan erikseen. Öljyvahinkojätteen vastaanotto ja esikäsittely sekä ongelmajätteiden varastointi on järjestettävä siten, ettei poikkeuksellisetkaan olosuhteet, esim. tulva tai myrsky, aiheuta ympäristön pilaantumista.

 

5                    Kentän vesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Helsingin Veden antamia määräyksiä ja ohjeita. Viemäröintikelpoisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon ne haitta-aineet, joita sisältäviä maa-aineksia kentällä varastoidaan.

 

6                    Yllättävissä tilanteissa kentälle voidaan ottaa Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskusten luvalla massoja, joiden sisältämiä haitta-aineita ei tiedetä. Tällöin niiden laatu on selvitettävä viivytyksittä.

 

Toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta.

 

Ympäristölupien tai yhteisen ympäristöluvan myöntämistä Viikin pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalueelle puolletaan enintään 31.12.2010 saakka.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Helsingin Vedelle ja pelastuslaitokselle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

775 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                    24.5.2005

ympäristölautakunta                                                  24.5.2005

yleisten töiden lautakunta                                        26.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

776 §

SELVITYS HUSIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA  31.3.2005

 

Khs 2005-1189

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle jäljennöksin HUSin hallituksen päätöksestä seurantaraportin käsittelystä.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Dalhberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

777 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA 2005 - 2006

 

Khs 2005-1120

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2005– 2006 sosiaalisen kuntoutuksen päällikön Seppo Saineen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kehittämiskonsultti Roger Nordmanin.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle, os. Kylä-Katilantie 181  05950  Hyvinkää, valituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

778 §

TALOUS- JA VELKANEUVONTAA KOSKEVA TOIMEKSIANTOSOPIMUS ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN KANSSA

 

Khs 2005-1081

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

779 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 24.5.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

                                            Sanna Hellström                                   Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  7.6.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 738-747, 752-757, 761, 765, 767-768, 771-776 ja 778-779 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 760 ja 762-763 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 758 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 759 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

738-747, 752, 754-757, 761, 765, 767-768, 771-776 och 778-779 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

760 och 762-763 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

758 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

759 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.