Kokousaika

17.1.2005 kello 16.00 – 16.50

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

I varapuheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

II varapuheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Ikävalko, Suzan

 

 

Kallio, Kalle

 

 

Lekman, Sirkka

 

 

Lindeman, Jukka

 

 

Moilanen, Eeva-Liisa

(paitsi 55 §)

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

Rantanen, Tuomas

varajäsen

 

 

 

Muut

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 64-72 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 38-osa 51 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 


 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


38-39,


40-43,


51-52, 

 Korpinen

 

 

 

53,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
44-46,


54-60, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
47,


61-65, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
48,


66-70, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
49-50,


71-72,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

38

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

39

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

40

Kj/1

Vuoden 2004 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

41

Kj/2

Vuonna 2004 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2005 talousarvioon

 

42

Kj/3

Vuoden 2005 talousarvioon tehtäviä eräitä muutoksia

 

43

Kj/4

Muutokset vuoden 2005 talousarvioon holhoustoimen edunvalvontatoimiston siirrosta johtuen

 

44

Kaj/5

Vuosaaren kerrostalotontin 54292/1 myyminen

 

45

Kaj/6

Munkkiniemen asuntotontin 30032/4 vuokrausperusteiden määrääminen

 

46

Kaj/7

Tuomarinkylän kortteleiden nro 35081 ja 35086 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Pakilan puisto- ja katualueiden ja Tuomarinkylän korttelin nro 35081 ym. alueiden (Itä-Pakilan pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11115)

 

47

Sj/8

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2005 - 2008

 

48

Ryj/9

Raitiolinjan 9 (Kirurgi - Itä-Pasila) perustamissuunnitelman hyväksyminen

 

49

Stj/10

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

50

Stj/11

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

51

Kj/3

Urban II -hallintotoimikunnan päätökseen liittyvä oikaisuvaatimus

 

52

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

53

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

54

Kaj/1

Kiinteistö Oy Oulunkylän Kauppagallerian poikkeamishakemus

 

55

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Seurakuntayhtymän poikkeamishakemuksesta

 

56

Kaj/3

Selvitys kauppahallien pääomavuokrista ja myyntipaikkojen kilpailuttamisen periaatteista

 

57

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kapiteeli Oyj:n ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen välisessä kiinteistökaupassa.

 

58

Kaj/5

10.1.2005 pöydälle pantu asia

Malmin lentokenttäaluetta koskevien käyttöoikeussopimusten päättäminen

 

59

Kaj/6

10.1.2005 pöydälle pantu asia

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Sanktioiden lisääminen ulkomainonnan sopimuksiin mainonnan kansainvälisten sääntöjen rikkomisesta

 

60

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

61

Sj/1

Kahden vararehtorin viran perustaminen ammattikorkeakouluun

 

62

Sj/2

Helsingin teatterisäätiö-Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön hallituksen jäsenten valitseminen

 

63

Sj/3

Apulaisoikeuskanslerin päätökset kanteluista opetustoimen asioissa sekä kaupungin jatkotoimenpiteet

 

64

Sj/4

10.1.2005 pöydälle pantu asia

Vt Sari Näreen toivomusponsi: sukupuolisen nimittelyn ehkäiseminen kouluissa

 

65

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

66

Ryj/1

Esitys maa- ja metsätalousministeriölle vesihuoltolain muuttamisesta

 

67

Ryj/2

Lausunto Länsiväylän suunnan liityntäpysäköintiselvityksestä

 

68

Ryj/3

Helsingin Palveluauto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

69

Ryj/4

Toimitusjohtaja Timo Taulavuoren virkaan ottamisen vahvistaminen

 

70

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

71

Stj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Gaius-säätiön hallitukseen vuodeksi 2005

 

72

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

38 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Vapaavuoren (varalla Moilanen) ja Hiltusen (varalla Kallio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

39 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

40 - 50 §

Kaupunginvaltuuston 26.1.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

40 §

Vuoden 2004 talousarvion eräiden määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

41 §

Vuonna 2004 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2005 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

42 §

Vuoden 2005 talousarvioon tehtäviä eräitä muutoksia

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

43 §

Muutokset vuoden 2005 talousarvioon holhoustoimen edunvalvontatoimiston siirrosta johtuen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

44 §

Vuosaaren kerrostalotontin 54292/1 myyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

45 §

Munkkiniemen asuntotontin 30032/4 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

46 §

Tuomarinkylän kortteleiden nro 35081 ja 35086 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Pakilan puisto- ja katualueiden ja Tuomarinkylän korttelin nro 35081 ym. alueiden (Itä-Pakilan pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11115)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

47 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 13.12.2004 ja 10.1.2005 pöydälle pantu asia
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2005 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

48 §

Raitiolinjan 9 (Kirurgi - Itä-Pasila) perustamissuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262
Vepsäläinen Seppo, puhelin 4722301

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

49 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2005 pöydälle pantu asia
Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

50 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2005 pöydälle pantu asia
Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

51 §

URBAN II -HALLINTOTOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OIKAISUVAATIMUS

 

Khs 2004-2512

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, taloussuunnittelija, puhelin 169 2296

 

 

52 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       11.1.2005

satamalautakunta                                                          11.1.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      10.1.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

53 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

54 §

KIINTEISTÖ OY OULUNKYLÄN KAUPPAGALLERIAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2004-2620

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2004–2620/526 mukaisesti ehdolla, että poikkeaminen myönnetään 30.8.2008 saakka ja että se toteutetaan 3.12.1995 päivätyn suunnitelman mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

55 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2004-2618

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin Seurakuntayhtymälle haettuun toimenpiteeseen 46.kaupunginosan korttelin nro 46110 tontille nro 5.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Moilanen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

56 §

SELVITYS KAUPPAHALLIEN PÄÄOMAVUOKRISTA JA MYYNTIPAIKKOJEN KILPAILUTTAMISEN PERIAATTEISTA

 

Khs 2004-188

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

57 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KAPITEELI OYJ:N JA SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA.

 

Khs 2004-2686

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 12.11.2004 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt määräalan Helsingin kaupungin Tapanilan kylän Valtion rautateiden hiekanotto -nimisen lunastusyksikön RN:o 3:305 määräalasta M603 Suomen Hypoteekkiyhdistykselle.

 

Pöytäkirjanote Suomen Hypoteekkiyhdistykselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

58 §

10.1.2005 pöydälle pantu asia

MALMIN LENTOKENTTÄALUETTA KOSKEVIEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTEN PÄÄTTÄMINEN

 

Khs 2004-2565

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa valtiolle, että kiinteistölautakunnan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esittämillä perusteilla on olemassa edellytykset päättää seuraavat kaupungin ja valtion väliset sopimukset

 

                    toukokuun 10. päivänä 1935 allekirjoitettu sopimus

 

                    heinäkuun 17. päivänä 1939 ja marraskuun 19. päivänä 1951 allekirjoitetut lisäsopimukset

 

                    joulukuun 21. päivänä1995 allekirjoitettu sopimus.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää valtiota luovuttamaan kyseisten sopimusten mukaiset alueet kaupungille 31.12.2010 mennessä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa ryhtymään tämän asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liikenne- ja viestintäministeriölle sekä Ilmailulaitokselle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä kiinteistövirastolle.

 

Merkittiin, että Lekman ehdotti Dahlbergin kannattamana päätösehdotuksen hylkäämistä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lekmanin hylkäysehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Lekman ja Reinikainen.

 

Merkittiin, että Lekman ilmoitti päätöksestä pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Merkittiin, että Dahlberg ilmoitti päätöksestä pöytäkirjan liitteen 2 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 16

 

 

59 §

10.1.2005 pöydälle pantu asia

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: SANKTIOIDEN LISÄÄMINEN ULKOMAINONNAN SOPIMUKSIIN MAINONNAN KANSAINVÄLISTEN SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

 

Khs 2004-1229

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.5.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille sekä pöytäkirjan­ote kiinteistölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Merkittiin, että Ikävalko ehdotti Lehtipuun kannattamana asian palauttamista valmisteltavaksi siten, että ulkomainossopimuksiin sisällytetään mahdollisuus määrätä sopimussakko mainostilan edelleen vuokraavalle yritykselle silloin, kun voidaan osoittaa että mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä, lastensuojelulakia tai kuluttajaviraston ohjeita alaikäisiin kohdistuvalle markkinoinnille on rikottu.

 

Ikävalko esitti palautusehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 3 mukaiset perustelut.

 

Suoritetussa äänestyksessä päätettiin jatkaa asian käsittelyä äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Hellström, Ikävalko, Lehtipuu, Lindeman, Rantanen ja Reinikainen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

60 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

11.1.2005

 

 

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

10. ja 12.1.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

61 §

KAHDEN VARAREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN

 

Khs 2004-2553

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ammattikorkeakouluun sijoitettaviksi 1.8.2005 lukien

 

yhden vararehtorin viran 5 300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja

 

yhden vararehtorin viran 5 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

kehottaa ammattikorkeakoulua julistamaan edellä mainitut virat julkisesti haettaviksi ja

 

lakkauttaa ammattikorkeakouluun sijoitetut tutkimuspäällikön viran (vakanssinumero 423335) ja yliopettajan viran (vakanssinumero 047448) 1.8.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoululle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

62 §

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ-HELSINGFORS TEATERSTIFTELSE -NIMISEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

 

Khs 2004-2633

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin teatterisäätiö–Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön hallitukseen edustajiston kevätkokouksesta 2005 kevätkokoukseen 2009 kestäväksi toimikaudeksi (vähintään yhden äidinkieli ruotsi)

 

puheenjohtajaksi

 

 

Jorma Bergholm

 

 

jäseniksi

 

 

Suvi Rihtniemi

 

Tuula Öhman

 

Erkki Helaniemi

 

Anna Kirstinä

 

Tuija Brax

 

Pekka Saarnio

 

 

Pöytäkirjanote valituille ja säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

63 §

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖKSET KANTELUISTA OPETUSTOIMEN ASIOISSA SEKÄ KAUPUNGIN JATKOTOIMENPITEET

 

Khs 2001-677, 2002-272, 2002-274, 2002-281

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä apulaisoikeuskanslerin päätökset niistä ilmenevässä tarkoituksessa tiedoksi seuraavin jatkotoimenpitein:

 

A (liite 1)      päätös tiedoksi opetusvirastolle, linjanjohtaja Tuija Kirveskari-Tähtiselle sekä rehtori Katri Luukalle ja

 

                      tiedoksi muille asiassa selvityksen tai lausunnon antaneille.

 

B (liite 2)      päätös tiedoksi opetuslautakunnalle ja opetusvirastolle päätöksessä sanotussa tarkoituksessa sekä 

 

tiedoksi muille asiassa selvityksen tai lausunnon antaneille

 

C (liite 4)      päätös tiedoksi ammattikorkeakoululle, opetusvirastolle, toimialajohtaja Kristiina Kimmolalle ja Anne Jonssonille päätöksestä ilmenevässä tarkoituksessa sekä

 

tiedoksi muille asiassa selvityksen tai lausunnon antaneille.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa, opetusvirastoa ja ammattikorkeakoulua kiinnittämään edelleen vakavaa huomiota asioiden mahdollisimman joutuisaan käsittelyyn ja asianmukaiseen valvontaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

todeta viitaten apulaisoikeuskanslerin päätöksiin, että asianomaisia tahoja on jo huomautettu eri yhteyksissä ja että opetusviranomaiset ovat ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin varatuomari Pekka Haapaniemen, terveydenhuollon maisteri Anita Haapaniemen ja sairaanhoidon opettaja Anne Könösen sekä terveydenhuollon maisteri Helena Laurialan kaupunginhallitukselle lähettämissä kirjelmissä tarkoitetuissa, apulaisoikeuskanslerin päätöksiin liittyvissä asioissa, ja  

 

lähettää päätöksensä jäljennöksin esityslistasta liitteineen tiedoksi kyseisille henkilöille selvityksenä mainittuihin kirjelmiin.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaikille edellä nimeltä mainituille henkilöille sekä erikseen Pekka Haapaniemelle, Anita Haapaniemelle, Anne Könöselle ja Helena Laurialalle, opetuslautakunnalle sekä opetusvirastolle ja ammattikorkeakoululle, kahdelle jälkimmäiselle kehotuksin toimittaa päätökset tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksessä tarkoitetuille muille selvityksen tai lausunnon antaneille viraston palveluksessa oleville henkilöille, sekä henkilöstökeskukselle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

64 §

10.1.2005 pöydälle pantu asia

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: SUKUPUOLISEN NIMITTELYN EHKÄISEMINEN KOULUISSA

 

Khs 2004-2083

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi opetuslautakunnan selvityksen kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Merkittiin, että Ikävalko ehdotti Hellströmin kannattamana, että lisäksi kaupunginhallitus päättäisi kehottaa opetusvirastoa ja kouluja kehittämään keinoja sekä sukupuolisen että muun nimittelyn ehkäisemiseksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ikävalkon lisäysehdotuksen äänin 10 – 4 – 1. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Ikävalko, Lehtipuu ja Rantanen. Lindeman äänesti tyhjää.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

65 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              11.1.2005

 

ammattikorkeakoulun rehtori                          31.12.2004 ja 3. – 5.1.2005

henkilöstöjohtaja                                            3., 5., 7., 10., 13 ja 14.1.2005

museonjohtaja                                                                      10. ja 11.1.2005

taidemuseon johtaja                                                                4. – 12.1.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                    11.1.2005

 

Ilmoitus suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle sekä asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

66 §

ESITYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE VESIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2004-2515

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä maa- ja metsätalousministeriölle ympäristölautakunnan 30.11.2004 esittämän mukaisen esityksen siten täydennettynä, että myös vesihuoltolaitokselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Kirje nro        maa- ja metsätalousministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

67 §

LAUSUNTO LÄNSIVÄYLÄN SUUNNAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTISELVITYKSESTÄ

 

Khs 2004-1982

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää lausuntonaan Länsiväylän suunnan liityntäpysäköintiselvityksestä kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon.

 

Kirje nro        Espoon kaupungille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

68 §

HELSINGIN PALVELUAUTO OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-82

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Helsingin Palveluauto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.1.2005 ja kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen nimettäväksi

 

jäseniksi

 

Ilkka J. Kari

Jaana Närö

Jouko Sillanpää

Pirkko Miikkulainen

Sari Nokkanen

 

ja varajäseniksi

 

Esko Riihelä

Rauli Warto

 

Pöytäkirjanote nimetyille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

69 §

TOIMITUSJOHTAJA TIMO TAULAVUOREN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2004-1241

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 17.11.2004 tekemän päätöksen maatalous- ja metsätieteiden maisteri Timo Taulavuoren ottamisesta Helsingin Tukkutorin toimitusjohtajan virkaan.

 

Pöytäkirjanote Timo Taulavuorelle ja Helsingin Tukkutorille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

70 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   10.1.2004

pelastuslautakunta                                              11.1.2004

yleisten töiden lautakunta                                  13.1.2004

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

71 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN GAIUS-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2004-1823

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Gaius-säätiön hallitukseen vuodeksi 2005 projektinjohtaja Jarmo Räihän.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, Gaius-säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetylle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

72 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 11.1.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Jan Vapaavuori                                     Rakel Hiltunen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  25.1.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 38-53, 55-56, 58-60, 63-67, 70 ja 72 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 54 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 57 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

38-53, 55-56, 58-60, 63-67, 70 och 72 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

54 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

57 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.