Kokousaika

16.5.005 kello 16.00 – 18.44

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 680 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 706 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 706 §)

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 698 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 684 §)

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 674-osa

696 ja osa 706 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 706 §)

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 706 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 706 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 706 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 706 §)

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 674-676,

686-osa 695 ja 696-706 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi 706 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 706 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi 706 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 706 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 706 §)

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Raivio Tarja

tiedottaja (paitsi 706 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 680 ja 706 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Oker-Blom, Jan D.

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(706 §:n kohdalla, paitsi osa 706 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(706 §:n kohdalla)

 

 

Penttilä, Hannu

yhteistyöjohtaja (706 §:n kohdalla)

 

 

Kouvo, Petri

jätehuoltojohtaja (706 §:n kohdalla)

 

 

Ruohonen, Seppo

toimitusjohtaja (706 §:n kohdalla)

 

 

Kansanen, Pekka

ympäristöjohtaja (706 §:n kohdalla)

 

 

Joki-Pesola, Maria

ympäristöasiantuntija (706 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


674-675,


676-680, 683,


684-687, 

 Korpinen

 

 

 

688,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
681,


689-691, 

 Sauri

 

 

692,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
682,


693-697, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


698-704, 706, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


705,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

674

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

675

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

676

Kj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen valinta

 

677

Kj/2

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

678

Kj/3

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n lainan lyhennysehtojen muuttaminen

 

679

Kj/4

Konserniohjauksen periaatteiden tarkistaminen

 

680

Kj/5

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

681

Kaj/6

Lauttasaaren tontin 31117/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11382)

 

682

Sj/7

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin Risto Kuosmasen virkasuhteen päättyminen

 

683

Kj/8

11.5.2005 pöydälle pantu asia

Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

684

Kj/3

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Vuosaaren sataman ympäristön esirakentamiseen

 

685

Kj/4

9.5.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin pyöräilytyöryhmä Sykkelin selonteko toiminnastaan vuodelta 2004

 

686

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 11.5.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

687

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

688

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

689

Kaj/1

Sirkka Lekmanin toivomusponsi Intiankadun nimen muuttamisesta

 

690

Kaj/2

Vt Kai Kaliman toivomusponsi, joka koskee säästösyistä tyhjiksi jääneitä tiloja

 

691

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

692

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

693

Sj/1

Ammatillisen koulutuksen järjestämistehtävän laajentaminen ja opiskelijapaikkojen lisääminen

 

694

Sj/2

Varastotilojen vuokraaminen kaupunginmuseolle

 

695

Sj/3

25.4.2005 ja 9.5.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin päihdeohjelma

 

696

Sj/4

9.5.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin henkilöstöraportti 2004

 

697

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

698

Ryj/1

Selvitys YTV-alueen joukkoliikenneorganisaatiosta erityisesti Helsingin kannalta

 

699

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle suojellun luontotyypin alueen rajaamisesta (Myllylammen pähkinäpensaslehto, Lohja)

 

700

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle pilaantuneen maaperän kunnostamisesta Tapanilassa ns. Hiidenkiven alueella

 

701

Ryj/4

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous

 

702

Ryj/5

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

703

Ryj/6

25.4.2005 ja 9.5.2005 pöydälle pantu asia

Kaupunginvaltuuston päätöksen 30.3.2005 täytäntöönpano: Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma -Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

704

Ryj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

705

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

706

Ryj/7

Jätehuollon ajankohtaiset kysymykset

 


 

674 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

675 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

676 - 683 §

Kaupunginvaltuuston 25.5.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

676 §

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

677 §

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

678 §

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n lainan lyhennysehtojen muuttaminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

679 §

Konserniohjauksen periaatteiden tarkistaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

680 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.5.2005 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                            Merkittiin, että aloitteet käsiteltiin yksitellen numerojärjestyksessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan aloitteen 1 osalta siten, että kaupunginhallituksen vastaus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Khs toteaa, että valtuutetuille tullaan tästä eteenpäin hankkimaan käyntikortit kerran valtuustokaudessa.

 

Khs toteaa lisäksi, että aloite ei näin ollen anna aihetta muihin toimenpiteisiin.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi aloitteen 1 osalta esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus päätti aloitteen 11 osalta todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut aloitteen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti aloitteen 13 osalta todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut aloitteen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti aloitteen 28 osalta todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut aloitteen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että aloitteen 39 osalta Moisio ehdotti Lehtipuun kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että sosiaalilautakunnan lausunnon mukaisesti alle kouluikäiselle ja alle 3 vuotta perheessä olleen adoptiolapsen perheelle annetaan mahdollisuus Helsinki-lisään.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Moisio, Lehtipuu, Ojala, Rantanen ja Reinikainen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi aloitteen 39 osalta esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

681 §

Lauttasaaren tontin 31117/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11382)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

682 §

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin Risto Kuosmasen virkasuhteen päättyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Kaupunginjohtaja

 

683 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 29.3.2005, 11.4.2005, 18.4.2005 ja 25.4.2005 pöydälle pantu asia
Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

 

 

684 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN SATAMALLE VUOSAAREN SATAMAN YMPÄRISTÖN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-962

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 13, esirakentaminen, Vuosaaren sataman yritysalue, Helsingin Satamalle 3 230 000 euroa ja rakennusvirastolle 450 000 euroa käytettäväksi Vuosaaren sataman ympäristön esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Wallden-Paulig esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

685 §

9.5.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN PYÖRÄILYTYÖRYHMÄ SYKKELIN SELONTEKO TOIMINNASTAAN VUODELTA 2004

 

Khs 2005-1050

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteen pyöräilytyöryhmän selonteko toiminnastaan vuodelta 2004 tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupunkisuunnitteluvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveysvirastolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, nuorisoasiankeskukselle, ympäristökeskukselle, liikennelaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, kiinteistövirastolle, asuntotuotantotoimistolle, Helsingin Energialle, kulttuuriasiainkeskukselle sekä kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Kalajoki Hannu, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239
Naskila Antero, diplomi-insinööri, puhelin 169 3515

 

LIITE

Liite 1

 

 

686 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.5.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.5.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

a                          sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot sosiaalilautakunnan osalta sekä

b                          kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilö­re­kisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osalta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Tero Kovalalle, Jussi Tarkkaselle, Hannu Tuomiselle ja Aki Hyödynmaa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

7                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuus­tolle 25.5.2005

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lau­ta­kun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

16, 17           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

20, 21           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin tarjoajille.

 

Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

687 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          10.5.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.5.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

688 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

689 §

SIRKKA LEKMANIN TOIVOMUSPONSI INTIANKADUN NIMEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2004-1359, 2001-3039

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.6.2004 hyväksymän toivomusponnen (Lekman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen Sirkka Lekmanille ja tiedoksi valtuutetuille sekä XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

690 §

VT KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI, JOKA KOSKEE SÄÄSTÖSYISTÄ TYHJIKSI JÄÄNEITÄ TILOJA

 

Khs 2004-1358

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.6.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kai Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

691 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.5.2005

rakennuslautakunta

10.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

692 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

693 §

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄN LAAJENTAMINEN JA OPISKELIJAPAIKKOJEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2005-1086

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää opetusministeriölle opetuslautakunnan esityksen mukaisesti, että kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa laajennettaisiin siten, että se käsittää myös kaupan- ja hallinnonalan koulutuksen, sekä että koulutuksen kokonaisopiskelijamäärää lisättäisiin lukuvuodesta 2006–2007 lukien 200 paikalla, jolloin enimmäisopiskelijamäärä olisi yhteensä 6 000.

 

Kirje nro       opetusministeriölle ja pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

694 §

VARASTOTILOJEN VUOKRAAMINEN KAUPUNGINMUSEOLLE

 

Khs 2005-585, 2005-643

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginmuseon tilapäisen varaston vuokratilojen hankesuunnitelman ensimmäisen vaiheen osalta esityslistalla selostetun mukaisesti siten, että pääomitettu vuokra kuuden vuoden vuokra-ajalta on 1 690 000 euroa.

 

Kirje nro       valtuutettu Ilkka Taipaleelle ja pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta kaupunginmuseon johtokunnalle ja kaupunginmuseolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

695 §

25.4.2005 ja 9.5.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

 

Khs 2005-653

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan päihdeohjelman ja siihen liittyvän tehtäväluettelon.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa henkilöstökeskuksen yhdessä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa tarvittaessa tarkistamaan luetteloon sisältyvät tehtävät.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että päihdeohjelma tulee voimaan 1.6.2005 ja on voimassa enintään 31.12.2012 saakka.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti edellyttää, että sille tuodaan vuosittain raportti ohjelman toteutumisen vaikutuksista.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kumota 8.6.1998, 908 §, hyväksymänsä toimintaohjeet päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava teksti:

 

”Edelleen kaupunginhallitus edellyttää, että sille tuodaan vuosittain raportti ohjelman toteutumisen vaikutuksista.”

 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus päättäisi, että päihdeohjelma tulee voimaan 1.6.2005.

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Ojalan kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa päihdeohjelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 

ohjelmasta aiheutuvat vuosittaiset kustannukset selvitetään ja, että

huumausainetestejä tehdään työnhakijoille tai työntekijöille ainoastaan työterveyshuollon esityksestä työkykyisyyden arvioimiseksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Pekkarinen Elli, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2448
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Liite 1

 

 

696 §

9.5.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2004

 

Khs 2005-965

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2004.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään esityslistan sivulla 26 siten, että henkilöstöraportin johtopäätöksiä koskevan osuuden ensimmäinen luetelmaviiva kuuluu seuraavasti:

 

”Sairauspoissaolojen lisääntyminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon, virastojen johdon ja esimiesten kesken.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Raija Peltonen, osastopäällikkö, puhelin 169 2446
Kirsi Korppi, kehittämiskonsultti, puhelin 3104 3956
Markku Kario, erityissuunnittelija, puhelin 169 2438
Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

LIITE

Liite 1

 

 

697 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         3.5.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  10.5.2005

nuorisolautakunta                                                                          10.5.2005

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto                              10.5.2005

taidemuseon johtokunta                                                                11.5.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      26.4.-4.5.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                            26.4.-4.5.2005

- palveluyksikön päällikkö                                                           2.-3.5.2005

eläintarhan johtaja                                                                          11.5.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       13.5.2005

museonjohtaja                                                                      11. ja 13.5.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                10.5.2005

- keskisen alueopiston aluerehtori                                              12.5.2005

taidemuseon johtaja                                                               21.4.-3.5.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                         9.-12.5.2005

- hallintopäällikkö                                                                            12.5.2005

- arkistotoimen päällikkö                                                                12.5.2005

työterveysjohtaja                                                                              13.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

698 §

SELVITYS YTV-ALUEEN JOUKKOLIIKENNEORGANISAATIOSTA ERITYISESTI HELSINGIN KANNALTA

 

Khs 2004-1654

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä selvitysmies Silja Siltalan 31.12.2004 päivätyn selvityksen Helsingin seudun joukkoliikenteestä tiedoksi

 

-                                       todeta kantanaan, että

-                                       YTV:n ja Helsingin yhteistyötä on lähitulevaisuudessa tarkoituksenmukaista tiivistää nykyisenmallisen yhteistyön ja kumppanuuden pohjalta sekä kehittää kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä myös kehyskuntien kanssa.

-                                       ennen mahdollista yhteistyön uudelleenarviointia on syytä saada riittävästi kokemuksia Espoon, Vantaan ja YTV:n uudesta joukkoliikenneyhteistyöstä ja sen toimivuudesta sekä tehdä tarvittavat päätökset mahdollisesta metroliikenteen seudullisesta laajentumisesta.

-                                       kehottaa liikennelaitosta osaltaan käynnistämään kustannuslaskennan, imagon ja viestinnän ja suunnitteluperiaatteiden yhtenäistämistä koskevat jatkoselvitykset yhteistyössä YTV:n kanssa.

 

Kirje nro      Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle ja pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

699 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOJELLUN LUONTOTYYPIN ALUEEN RAJAAMISESTA (MYLLYLAMMEN PÄHKINÄPENSASLEHTO, LOHJA)

 

Khs 2005-831

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle suojellun luontotyypin rajaamisesta Myllylammen pähkinäpensaslehdon alueella Lohjalla seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa suojellun luontotyypin (Lohjan Myllylammen pähkinäpensaslehto) rajaamista luonnonsuojelulain 29 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n nojalla Uudenmaan ympäristökeskuksen kuulemiskirjeessä olevan liitekartan mukaisesti. Rajauspäätöksen jälkeen alueen rajojen merkitseminen maastoon on toivottavaa.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

700 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISESTA TAPANILASSA NS. HIIDENKIVEN ALUEELLA

 

Khs 2005-719

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Kapiteeli Oyj:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Kapiteeli Oyj:n ympäristölupahakemusta, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan esittämät näkökohdat 1-8. Kunnostuksesta tiedottaminen on tehtävä hyvissä ajoin ennen kunnostustyön alkamista; alueen kunnostaminen on tehtävä siten, että työstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa mm. ympäristölle; haitta-ainetutkimuksissa on riittävästi tehtävä myös asbestianalyysejä; alueen kunnostuksen työjärjestys on suunniteltava ja toteuttava siten, että haitta-aineiden leviämistä ei aiheudu; poiskaivettavien massojen seulontaa koneellisesti välppäämällä tulisi tehdä vain maamassoilla, jotka tutkitusti eivät sisällä asbestia; on selvitettävä mm., miten asbestipitoisuus analysoidaan ja minkälainen vaikutus sillä on tulevalla asuntoalueella; alueelle rakennettavissa rakennuksissa on estettävä haitta-aineiden pääsy maasta asuntojen sisäilmaan; alueella tehtävissä istutuksissa on varmistettava, että kasvualusta on riittävän paksu, lisäksi kasvukerrosten alle on tehtävä tarpeelliset eristekerrokset huomioverkkoineen.

 

Ympäristöluvan myöntämistä puolletaan mahdollisimman nopeasti mm. siksi, että alue on pahoin pilaantunut ja se sijaitsee asuinalueen ja koulun vieressä. Kunnostustoimista reuna-alueilla tulee neuvotella kaupungin kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puhdistaminen tulee tehdä siten, että puhdistamistaso ei aiheuta rajoituksia alueen suunnitellulle käytölle.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

701 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-1103

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2005 klo 9.00 Helsingin Tukkutorin tiloissa sekä ehdottamaan yhtiön hallitukseen kaupungin edustajina valittaviksi

 

varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuori Helsingin Tukkutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen Helsingin Tukkutorilta

 

sekä tilintarkastajaksi JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajaksi HTM, JHTT Vesa Ikäheimo.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

702 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-784

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2005 klo 17.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasta sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

703 §

25.4.2005 ja 9.5.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 30.3.2005 TÄYTÄNTÖÖNPANO: HELSINGIN EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN OHJELMA -YMPÄRISTÖNSUOJELUN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUOSILLE 2005 - 2008

 

Khs 2004-2513

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaan sisältyvät seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet ohjeellisina noudatettavaksi sekä kaupungin virastojen ja laitosten toiminnan suunnittelussa huomioon otettavaksi vuosina 2005 – 2008:

 

Tavoite 1.1.

Kehitetään kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa

Kehitetään kasvihuonekaasupäästöjen seurantaa vuosiseurantaan sopivaksi ja parannetaan laskentaa. Toimenpide 1.1.1.

 

Tavoite 1.2.

Säästetään energiaa

Päivitetään hallintokuntakohtaiset ja kaupungin energiansäästösuunnitelmat ja integroidaan ne ympäristöohjelmiin Toimenpide 1.2.1.

Pysäytetään ja käännetään laskuun sähkön ominaiskulutusten kasvu. Toimenpide 1.2.2.

Osallistutaan energiatehokkuusindeksin (energiatehokkuuden seurantajärjestelmän) kehittämiseen. Toimenpide 1.2.3.

 

Tavoite 1.3.

Lisätään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä

Otetaan käyttöön teknisesti ja taloudellisesti kannattavia uusiutuvia energialähteitä. Toimenpide 1.3.1.

 

Tavoite 1.4

Edistetään jätteiden lajittelua ja kierrätystä

Lisätään keskitettyjä lajittelupaikkoja Helsingin alueelle. Toimenpide 1.4.1

Edistetään kompostointia. Toimenpide 1.4.2.

 

Tavoite 2.1.

Määritellään kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaamisen periaatteet

Laaditaan toimintaohjelma Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi vuosille 2008-2018. Ohjelmaan sisältyy kaupunkiluonnon monimuotoisuuden arviointikriteerien kehittäminen yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Toimenpide 2.1.1.

Uudistetaan Helsingin luonnonsuojeluohjelma. Toimenpide 2.1.2.

Laaditaan pienvesiohjelma. Toimenpide 2.1.3.

 

Tavoite 2.2

Kehitetään Helsingin viheralueiden tilan seurantaa

Aloitetaan viheralueiden seurantatietojen ylläpitojärjestelmän luominen tekemällä kertaluonteinen viheraluerakenteen tarkastelu (paikkatietoaineisto). Toimenpide 2.2.1.

Tavoite 2.3

Tehostetaan vuorovaikutusta ja luonto- ja viheraluetietojen välittämistä

Selvitetään asukkaiden lähiluontotarpeita kyselytutkimuksin. Toimenpide 2.3.1.

Toteutetaan Luontotietojärjestelmän Internet-versio. Toimenpide 2.3.2.

 

Tavoite 3.1

Ehkäistään kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen liittyviä mahdollisia ympäristöhaittoja

Lisätään suunnittelussa tarvittavaa tietoa tiivistämisen ja täydennysrakentamisen vaikutuksista. Toimenpide 3.1.1.

Vahvistetaan viher- ja virkistysalueiden verkoston rakennetta ja kehitetään sitä koskevia suunnittelutavoitteita ja –kriteerejä. Toimenpide 3.1.2.

 

Tavoite 3.2

Edistetään monikeskuksista seuturakennetta

Edistetään seudullisen aluerakenteen kehittämisstrategian laatimista. Toimenpide 3.2.1.

 

Tavoite 3.3

Vähennetään liikenteen melua ja päästöjä sekä niistä aiheutuvia haittoja

Lisätään tietoa ilmanlaadusta vilkkaiden väylien varsilla. Toimenpide 3.3.1.

Arvioidaan melun häiritsevyyttä asuin- ja virkistysalueilla. Toimenpide 3.3.2.

Vähennetään katupölyä. Toimenpide 3.3.3.

Tuotetaan tietoa kaupunkiajon päästöistä. Toimenpide 3.3.4.

Edistetään maa- ja biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena pääkaupunkiseudulla. Toimenpide 3.3.5.

 

Tavoite 3.4

Kehitetään liikkumisen ohjausta ja hallintaa

Sovelletaan liikkumisen ohjauksen malleja uusilla asuin- ja työpaikka-alueilla. Toimenpide 3.4.1.

Tuetaan liikkumisen ohjausta kampusalueilla. Toimenpide 3.4.2

Tehdään työpaikoille liikkumissuunnitelmia. Toimenpide 3.4.3.

Tutkitaan tienkäyttö-/ruuhkamaksujen mahdollisuuksia, mikäli YTV:ssä meneillään oleva vastaavan asian selvitystyö niin edellyttää. Toimenpide 3.4.4.

 

Tavoite 4.1

Sovelletaan ekologista rakennuttamisprosessia kaikessa kaupungin omassa rakentamisessa

Laaditaan Helsingille oma ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma
(EkoRak-ohjelma). Toimenpide 4.1.1.

Kehitetään ja sovelletaan elinkaarianalyysin menetelmiä rakennussuunnittelussa ja rakennuttamisessa sekä maaperän kunnostuksessa. Toimenpide 4.1.2.

 

Tavoite 4.2

Lisätään ekologisesti kestävää uudis- ja korjausrakentamista koskevaa tietoa ja osaamista

Lisätään ekorak-aiheista ammatillista ja täydennyskoulutusta kaupungin rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon ammattilaisille. Toimenpide 4.2.1.

Selvitetään seudullisen ekorak-neuvontapalvelun tarve ja toteuttamismahdollisuudet. Toimenpide 4.2.2.

Laaditaan ekorakentamisohjeistojen atk-sovellus ympäristöministeriön PromisE-ohjelman pohjalta. Toimenpide 4.2.3.

Käynnistetään rakennustoiminnan ekologisen kestävyyden parantamiseen ja elinkaarianalyysin soveltamiseen liittyviä käytännönläheisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Toimenpide 4.2.4.

 

Tavoite 4.3

Vähennetään rakennuskannan lämmön ominaiskulutusta ja lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä

Sisällytetään lämmöneristyskyvyn parantamista koskevia suosituksia
korjausrakentamisen ohjeistukseen. Toimenpide 4.3.1.

Turvataan rakennusten energiakatselmusten pohjalta määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Toimenpide 4.3.2.

Lisätään kaukojäähdytyksen käytön mahdollisuuksia kaupungin omissa toimitiloissa. Toimenpide 4.3.3.

Käynnistetään aurinkoenergian hyödyntämishankkeita kouluissa ja päiväkodeissa osana ympäristökasvatusta. Toimenpide 4.3.4.

 

Tavoite 4.4

Edistetään ekologisesti kestävien ja ympäristöterveyden kannalta haitattomien rakennusmateriaalien ja rakennusosien käyttöä ja markkinoille pääsyä 

Määritellään kaupungin rakennuskohteissa käytettäville rakennusmateriaaleille ja -osille ympäristökriteerit uusimman tutkimustiedon pohjalta ja kehitetään rakennusmateriaalien ekotehokkuustarkastelua. Toimenpide 4.4.1.

Tehostetaan rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäytön kehittämistyötä. Toimenpide 4.4.2.

 

Tavoite 5.1

Määritellään tarkempia ympäristökriteerejä viiden tuoteryhmän hankinnoille: pesu- ja puhdistusaineet, mikrotietokoneet, toimistolaitteet, siivouspalvelut

Kilpailutettaessa kaupungin hankintoja laaditaan tarkempia ympäristökriteerejä seuraaville tuoteryhmille: pesu- ja puhdistusaineet, mikrotietokoneet (ja oheislaitteet), toimistolaitteet (kopiokoneet ja tulostimet) sekä siivouspalvelut. Toimenpide 5.1.1. 

 

Tavoite 5.2

Järjestetään ympäristökoulutusta kaikille kaupungin hankinnoista vastaaville

Laaditaan Helsingin kaupungin intranetiin helppokäyttöinen ekohankintaopas vuoteen 2006 mennessä. Toimenpide 5.2.1

Järjestetään ympäristökoulutusta hankkijoille kerran vuodessa 1/2 päivää. Koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä lainsäädännön tulkinnoista, eri tietokantojen soveltamista sekä eri tuoteryhmien ympäristökysymyksiä. Koulutus sidotaan toimenpiteeseen 6.2.1. Toimenpide 5.2.2.

Osallistutaan Portaat luomuun -koulutusohjelmaan, jonka yhteydessä selvitetään kaupungin mahdollisuuksia lisätä luomutuotteiden käyttöä. Toimenpide 5.2.3.

 

Tavoite 5.3

Ehkäistään jätteen syntyä hankinnoissa

Otetaan käyttöön esimerkiksi YTV:n vuonna 2004 laatima toimistojen parhaat käytännöt -malli jätteen synnyn ehkäisystä. Toimenpide 5.3.1.

Kehitetään jätemäärien seurantaa ympäristöraportoinnin puitteissa. Toimenpide 5.3.2.

 

Tavoite 5.4

Vähennetään kaupungin toimistopaperin kulutusta vuoden 2002 tasosta 10 % vuoteen 2008 mennessä (kg/työntekijä)

Järjestetään paperinsäästöviikkoja ja -kilpailuja virastoissa; palkitaan osalla säästyneistä rahoista eniten paperia säästäneet yksiköt. Toimenpide 5.4.1.

Selvitetään henkilöstölehtien, lautakuntien esityslistojen, taloushallinnon ja HELA-järjestelmän paperinsäästömahdollisuudet. Toimenpide 5.4.2. 

 

Tavoite 5.5

Lisätään ympäristömerkittyjen (tai vastaavat kriteerit täyttävien) pesu- ja puhdistusaineiden kulutuksen osuutta tuoteryhmän hankinnoista 10 % vuoden 2003 tasosta vuoteen 2008 mennessä

Annetaan hallintokunnille suositus suosia ympäristömerkittyjä tai vastaavat kriteerit täyttäviä tuotteita pesu- ja puhdistusainehankinnoissaan. Myös HELI-intrassa annetaan ohjeistusta tästä aiheesta. Toimenpide 5.5.1.

 

Tavoite 6.1.

Kehitetään virastojen ja laitosten ympäristöjohtamista osana johtamisjärjestelmiä

Järjestetään kaupungin johdolle ympäristökoulutusta: a) esitellään ajankohtaista ympäristötietoa virastopäällikköpäivien yhteydessä sekä b) järjestetään ympäristöjohtamisen kehittämiskoulutusta kaupunkikonserniin kuuluvien virastojen, laitosten ja tytäryhteisöjen johtotehtävissä oleville yksi päivä vuosittain. Toimenpide 6.1.1.  

Virastot ja laitokset laativat itselleen suunnitelman toteuttamaan Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelmaa. Suunnitelma hyväksytään ao. lautakunnassa. Toimenpide 6.1.2.

 

Tavoite 6.2

Luodaan hallintokuntiin verkosto kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuuden ja organisaation ekotehokkuuden edistämiseksi

Koulutetaan ekotukihenkilöitä joka työyksikköön (1 hlö / max 100 henkeä). Tavoitteena 1 000 koulutettua henkilöä v. 2008 mennessä. Koulutus on kaksipäiväinen. Toimenpide 6.2.1.

Kootaan ja levitetään työpaikkojen ekologisointiin liittyvää tietoa ja materiaalia Helsingin työntekijöille. Toimenpide 6.2.2.

 

Tavoite 6.3

Parannetaan opetus- ja kasvatushenkilöstön ympäristökasvatustyön edellytyksiä

Järjestetään laadukasta ympäristökasvatuskoulutusta opettajille, päivähoidon- ja nuorisotalojen henkilöstölle. Toimenpide 6.3.1.

 

Tavoite 6.4

Edistetään kaupunkilaisten ympäristövastuullisuutta

Kootaan ympäristöasioiden portaali Helsingin kaupungin Internet-sivuille. Toimenpide 6.4.1.

Tehdään suunnitelma ekokuluttajaneuvonnan toteuttamisesta. Toimenpide 6.4.2.

 

Tavoite 6.5

Turvataan olemassa olevien luontokeskusten sekä luonto- ja ympäristökoulujen toiminta ja kehitysedellytykset

Parannetaan ympäristökasvatuspalveluita tuottavien talojen yhteistyötä ja selvitetään rahoitusmahdollisuudet. Toimenpide 6.5.1.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston 30.3.2005 hyväksymien toivomusponsien osalta (suluissa äänestyksen pohjana olleen yhdistelmän mukainen numero) seuraavaa:

 

Toivomusponsi 1 (1) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–5 (2, 4, 7 ja 11) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 6 ja 7 (15 ja 31) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote sekä ohjelmaraportti kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että Rihtniemi ehdotti Rautavan kannattamana, että päätösehdotuksen tavoitteen 3.4 viimeinen tavoitekohta (Tutkitaan tienkäyttö-/ruuhkamaksujen mahdollisuuksia. Toimenpide 3.4.4) poistetaan.

 

Merkittiin, että Malinen ehdotti Pajamäen kannattamana, että päätösehdotuksen tavoitteen 3.4 viimeiseen tavoitekohtaan tehdään seuraava lisäys:

 

”Tutkitaan tienkäyttö-/ruuhkamaksujen mahdollisuuksia, mikäli YTV:ssä meneillään oleva vastaavan asian selvitystyö niin edellyttää”.

 

Asiasta äänestettiin seuraavasti:

 

Ensin asetettiin vastakkain Rihtniemen ja Malisen vastaehdotukset ja tässä äänestyksessä voittanut ehdotus asetettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

 

Suoritetussa äänestyksessä Malisen vastaehdotus voitti Rihtniemen vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Toisessa äänestyksessä Malisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään esityslistan sivulla 59 siten, että sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti:

 

Ohjelmassa esitetään yhteensä 25 osatavoitetta ja 54 toimenpidettä, joilla konkretisoidaan ekologisen kestävyyden päätavoitteita.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

704 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                       10.5.2005

yleisten töiden lautakunta                                           12.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

705 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 10.5.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

706 §

JÄTEHUOLLON AJANKOHTAISET KYSYMYKSET

 

Khs 2005-877

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Ulla-Marja Urho                                     Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  24.5.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 674-683, 685-693, 696-700 ja 703-706 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

674-683, 685-693, 696-700 och 703-706 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.