Kokousaika

18.4.2005 kello 16.00 – 16.36

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja  (paitsi osa 548 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja  (paitsi osa 548 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

(paitsi osa 548 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi osa 548 §)

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 540, 542 ja osa 548 §))

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi 540 ja osa 548 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

(paitsi 542 ja osa 548  §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 548 ja 559-560 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja 

(paitsi osa 548 ja 567 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 548 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 548 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi osa 548 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 548 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 548 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi osa 548 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 529-osa 532 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 548 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 548 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

(paitsi osa 548 §)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

(paitsi osa 548  ja 567 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


529-530,


531-532, 537,


538-541, 543-osa 548,

549-550, 

 Korpinen

 

 

 

542, osa 548, 551,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
533-535,


552-558, 561-565, 

 Sauri

 

 

559-560,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
536,


566, 568-569, 

 Kokkonen

 

 

567,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


570-574, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


575-576,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

529

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

530

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

531

Kj/1

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

 

532

Kj/2

Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

533

Kaj/3

Taka-Töölön tontin 480/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11372)

 

534

Kaj/4

Toukolan tonttien 23124/7 ja 13, 23126/1 ja 3 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11359)

 

535

Kaj/5

Herttoniemen korttelin nro 43011 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11355)

 

536

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

537

Kj/7

Kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valinta sekä muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

538

Kj/3

Valtuutettu Kai Kaliman toivomusponsi: Lahjoitusrahastojen varojen tuotto

 

539

Kj/4

Vaalivalmistelutoimikunnan puheenjohtajan valinta

 

540

Kj/5

Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

541

Kj/6

Helsinki Region Marketing Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

542

Kj/7

Oy Mankala Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

543

Kj/8

Suomen Afasiasäätiölle myönnetyn lainan lyhennysohjelman muuttaminen

 

544

Kj/9

Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle

 

545

Kj/10

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perustamissopimuksen muuttaminen osakassopimukseksi

 

546

Kj/11

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Helsingin Sataman hinnoittelua

 

547

Kj/12

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om besvär över Helsingfors hamns prissättning - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Helsingin Sataman hinnoittelua

 

548

Kj/13

11.4.2005 pöydälle pantu asia

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 4/2004

 

549

Kj/14

Kaupunginvaltuuston 13.4.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

550

Kj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

551

Kj/16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

552

Kaj/1

Oulunkylän tontin 28056/19 asemakaavan muuttaminen (nro 11374)

 

553

Kaj/2

Tapaninkylän tonttien 39203/7, 9 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 11398)

 

554

Kaj/3

Vartiokylän tonttien 45294/12 ja 13 asemakaavan muuttaminen (nro 11394)

 

555

Kaj/4

Arabianrannan teollisuustontin asemakaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen tekeminen Wärtsilä Oyj Abp:n kanssa (Toukola, tontti 23126/1)

 

556

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Pellervo-Seura ry:n ja XXXX XXXX:n, XXXX XXXX:n sekä RL-Trading Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

557

Kaj/6

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus Malmin lentokenttäalueen käyttösopimuksia koskevaan päätökseen

 

558

Kaj/7

Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus Malmin lentokenttäalueen käyttösopimuksia koskevaan päätökseen

 

559

Kaj/8

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin varsinainen yhtiökokous

 

560

Kaj/9

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

561

Kaj/10

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylän varsinainen yhtiökokous

 

562

Kaj/11

Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11406)

 

563

Kaj/12

Kontulan palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

564

Kaj/13

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous

 

565

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

566

Sj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen harjoittelukoulujen johtokuntiin

 

567

Sj/2

Helsingin Työvoimapalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

568

Sj/3

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Ikääntyvien ihmisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen

 

569

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

570

Ryj/1

Lausunto ympäristöministeriölle öljyntorjunnan osaamiskekuksen perustamismahdollisuuksia selvittäneen työryhmän muistiosta

 

571

Ryj/2

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

572

Ryj/3

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

573

Ryj/4

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

574

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

575

Stj/1

Sotiemme veteraanien järjestöjen kirje palvelusetelijärjestelmän luomisesta

 

576

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

529 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuu (varalla Hellström) ja Ojala (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

530 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

531 - 537 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

531 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2005 pöydälle pantu asia
Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

532 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 29.3.2005, 11.4.2005 ja 25.4.2005 pöydälle pantu asia
Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

533 §

Taka-Töölön tontin 480/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11372)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

534 §

Toukolan tonttien 23124/7 ja 13, 23126/1 ja 3 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11359)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

535 §

Herttoniemen korttelin nro 43011 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11355)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

536 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Kaupunginjohtaja

 

537 §

Kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valinta sekä muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

538 §

VALTUUTETTU KAI KALIMAN TOIVOMUSPONSI: LAHJOITUSRAHASTOJEN VAROJEN TUOTTO

 

Khs 2004-1788

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.9.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kai Kalima) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kalimalle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

539 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

 

Khs 2005-117

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          myöntää Jukka Pajariselle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2                          valita nykyisen varajäsenen Tatu Rauhamäen uudeksi puheenjohtajaksi ja Tuomo Valveen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2006 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

LIITE

Liite 1

 

 

540 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Rihtniemi ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

541 §

HELSINKI REGION MARKETING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-829

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Region Marketing Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa maanantaina 25.4.2005 klo 14.00 Helsingin elinkeinopalvelun toimitiloissa, Katariinankatu 3, 2. krs, 00170 Helsinki.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita

 

                    esittämään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja jäseniksi johtaja Auni Paloa ja virastopäällikkö Matti Rytkölää sekä

 

                    esittämään tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä; päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsinki Region Marketing Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Liite 1

 

 

542 §

OY MANKALA AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-764

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Oy Mankala Ab:n 26.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Eva-Riitta Siitonen, Suvi Rihtniemi, Osmo Soininvaara, Seija Heiman ja Pekka Manninen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi, sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Rihtniemi ja Siitonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

543 §

SUOMEN AFASIASÄÄTIÖLLE MYÖNNETYN LAINAN LYHENNYSOHJELMAN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-382

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 19.6.1995 tekemäänsä päätöstä lainan myöntämisestä Suomen Afasia­säätiölle siten, että lainan vuonna 2005 erääntyvät lyhennykset siirretään maksettavaksi nykyisen laina-ajan päätyttyä pidentämällä laina-aikaa vuodella eli 30.11.2013 saakka.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.  

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

544 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY:LLE

 

Khs 2005-77

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle 2 220 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion alakohdalta 9 01 02 01 Helsingin Uuden yhteiskoulun B-rakennuksen perusparannusten rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, kaupunginkanslian oi­keuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

545 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN OSAKASSOPIMUKSEKSI

 

Khs 2005-163

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

546 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN KOSKIEN HELSINGIN SATAMAN HINNOITTELUA

 

Khs 1999-2563

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 31.3.2005 (taltionumero 695) Helsingin Sataman hinnoittelua koskevassa asiassa tiedoksi ja lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin Satamalle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

547 §

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT OM BESVÄR ÖVER HELSINGFORS HAMNS PRISSÄTTNING - KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN KOSKIEN HELSINGIN SATAMAN HINNOITTELUA

 

Khs 1999-2563

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt anteckna högsta förvaltningsdomstolens beslut 31.3.2005 (liggarenummer 694) i den fråga som gäller Helsingfors Hamns prissättning och sända beslutet till Helsingfors Hamn för eventuella åtgärder.

 

Protokollsutdrag med bilagor till Helsingfors Hamn och stadskansliets rättstjänst.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 31.3.2005 (taltionumero 694) Helsingin Sataman hinnoittelua koskevassa asiassa tiedoksi ja lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin Satamalle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Bilaga 1/Liite 1

 

 

548 §

11.4.2005 pöydälle pantu asia

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 4/2004

 

Khs 2004-1070

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät seuraavat henkilöt esteellisinä osallistuneet kyseisen yhteisön osalta asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä:

 

Sippola-Alho

Helsingin Kansanasunnot Oy

Makkonen

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Rihtniemi, Kokkonen

Helsingin teatterisäätiö

Korpinen

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Björklund, Tulensalo

Helsingin Työvoimapalvelu Oy

Ratasvuori

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Bogomoloff

Jääkenttäsäätiö

Frantsi

Kiinteistö Oy Brahen Terveysasema

Makkonen

Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalot

Korpinen

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi

Frantsi

Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalot

Frantsi, Venesmaa

Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon

Keskus

Korhonen

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo

Frantsi

Kiinteistö Oy Malmin Virastotalo

Frantsi

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Venesmaa

Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollas

Matikainen

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus

Björklund, Korhonen

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Vallittu

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Siitonen, Rihtniemi

Oy Mankala Ab

Sippola-Alho

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

Hellström, Lehtipuu

Stadion-säätiö

Vehviläinen, Korhonen

Urheiluhallit Oy

Rautava

Vuosaaren Urheilutalo Oy

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

549 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.4.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 13.4.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupunginteatterille.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Museovirastolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Ener­gialle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistö­vi­ras­tolle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­ki­lö­rekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tuukka Taskiselle ja Maj Jauhiaiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

15                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

16–20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 14.

 

 

550 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          12.4.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.4.2005

tekninen lautakunta                                                      12.4.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

551 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

552 §

OULUNKYLÄN TONTIN 28056/19 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11374)

 

Khs 2005-47

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 28. kaupunginosan korttelin nro 28056 tontin nro 19 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2004 päivätyn ja 14.3.2005 muutetun piirustuksen nro 11374 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

553 §

TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39203/7, 9 JA 10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11398)

 

Khs 2005-586

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39203 tonttien nro 7, 9 ja 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.2.2005 päivätyn piirustuksen nro 11398 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

554 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45294/12 JA 13 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11394)

 

Khs 2005-594

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45294 tonttien nro 12 ja 13 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 24.2.2005 päivätyn piirustuksen nro 11394 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

555 §

ARABIANRANNAN TEOLLISUUSTONTIN ASEMAKAAVAMUUTOKSEEN LIITTYVÄN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN WÄRTSILÄ OYJ ABP:N KANSSA (TOUKOLA, TONTTI 23126/1)

 

Khs 2005-448

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Wärtsilä Oyj Abp:n kanssa liitteen mukainen sopimus sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

556 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN PELLERVO-SEURA RY:N JA XXXX XXXX:N, XXXX XXXX:N SEKÄ RL-TRADING OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-726

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 15.2.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Pellervo-Seura ry on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevan tilan Fridhem RN:o 1:158 rakennuksineen XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle ja RL-Trading Oy:lle.

 

                                            Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle ja RL-Trading Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

557 §

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS MALMIN LENTOKENTTÄALUEEN KÄYTTÖSOPIMUKSIA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

Khs 2004-2565

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnosta ilmenevillä perusteilla XXXX XXXX:n oikaisuvaatimuksen ottamatta tutkittavaksi, koska päätös johon muutoksenhaku kohdentuu, on luonteeltaan valmistelua, johon kuntalain 91 §:n mukaan ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

558 §

MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY:N OIKAISUVAATIMUS MALMIN LENTOKENTTÄALUEEN KÄYTTÖSOPIMUKSIA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

Khs 2004-2565

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnosta ilmenevillä perusteilla Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimuksen ottamatta tutkittavaksi, koska päätös johon muutoksenhaku kohdentuu, on luonteeltaan valmistelua, johon kuntalain 91 §:n mukaan ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta.

 

Pöytäkirjanote Malmin lentoaseman ystävät ry:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

559 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN TENNISPALATSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-754

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin 26.4.2005 kello 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen, kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen, talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen, hallintopäällikkö Marjatta Raunilan, johtaja Auni Palon, Marja Piimiehen sekä Harri Koiviston.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy.n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

560 §

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-799

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia mainitun yhtiön yhtiökokouksessa 27.4.2005 klo 9.00 ja

 

                    esittämään apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja tulosryhmän johtaja Olavi Tikkaa hallituksen jäseniksi sekä

 

                    esittämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle ja päätöksessä mainituille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

561 §

KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN NUORISOKYLÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-797

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän 25.4.2005 kello 11.00 Nuorisosäätiön toimistossa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta ja varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi kaupunginreviisori HTM, JHTT Vesa Ikäheimon.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

562 §

MALMIN LENTOKENTÄN JA ERÄIDEN SEN YMPÄRISTÖN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11406)

 

Khs 2005-866

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11406/31.3.2005 ilmenevien 38. ja 41. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 23.4.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

563 §

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-897

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n 21.4.2005 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja varajäseneksi asiamies Sisko von Behrin, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

564 §

KIINTEISTÖ OY RASTILANKALLION PÄIVÄKODIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-896

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin 19.4.2005 klo 9.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiökokoukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiamies Sisko von Behrin ja toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistövirastosta sekä varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

565 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.4.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.4.2005

rakennuslautakunta

12.4.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

7., 12. – 13.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

566 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOKUNTIIN

 

Khs 2005-795

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

567 §

HELSINGIN TYÖVOIMAPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-718

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia 22.4.2005 pidettävässä Helsingin Työvoimapalvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat viisi jäsentä:

 

apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo

erityissuunnittelija Birgitta Rickman

henkilöstöpäällikkö Kaarina Valjus

hallintopalvelujohtaja Sirkku Ilmonen

 

ja kaksi varajäsenä:

 

toimitusjohtaja Lauri Turja

kehittämisjohtaja Paula Sermilä.

 

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2005 KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille, Työvoimapalvelu Oy:lle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Björklund ja Tulensalo esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

568 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: IKÄÄNTYVIEN IHMISTEN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN

 

Khs 2004-2349

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

569 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto                                   7.4.2005

taidemuseon johtokunta                                                                12.4.2005

 

ammattikorkeakoulu

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                         4.4.2005

museonjohtaja                                                                          12.-13.4.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                           21.3. – 13.4.2005

suomenkielinen työväenopisto

- eteläisen alueopiston aluerehtori                                                7.4.2005

taidemuseon johtaja                                                                       11.4.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             13.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

570 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE ÖLJYNTORJUNNAN OSAAMISKEKUKSEN PERUSTAMISMAHDOLLISUUKSIA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

 

Khs 2005-689

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

571 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-784

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokouksessa 19.5.2005 kello 17.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasta sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille, tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

572 §

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-781

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Suomenlinnan Liikenne Oy:n 22.4.2005 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: satamakapteeni Kari Noroviita satamalaitokselta, talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hankintapäällikkö Eeva Hänninen liikennelaitokselta ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään mainitussa järjestyksessä apulaissatamakapteeni Kaj Sarpaneva satamalaitokselta, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hallintojohtaja Yrjö Judström liikennelaitokselta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPGM Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Nurmen.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille,

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että Lauri A. Manninen sekä Tuula Jäppinen ovat talous- ja suunnittelukeskuksesta ja Tuula Jäppisen nimike on taloushallintopäällikkö.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

573 §

TYÖMAAHUOLTO OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-853

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

574 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                         14.4.2005

ympäristölautakunta                                                   12.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

575 §

SOTIEMME VETERAANIEN JÄRJESTÖJEN KIRJE PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN LUOMISESTA

 

Khs 2005-22

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti selvityksenä asiassa lähettää sotiemme veteraanien järjestöille jäljennökset sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan lausunnoista sekä ilmoittaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumassa mainitusta.

 

Kirje nro      Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Piiri ry:lle ym. ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

576 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 12.4.2005 ja 14.4.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

Översättning:

538 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAI

KALIMA: AVKASTNINGEN AV MEDLEN I DONATIONSFONDERNA

 

Stn 2004-1788

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.9.2004 (Kai Kalima)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kalima och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna och till ekonomi- och planeringscentralens medelsförvaltning, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Venetkoski-Kukka Eija, lånechef, telefon 169 2525

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 3.

 

Översättning:

568 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: UPPRÄTTHÅLLANDE AV ÅLDRANDE PERSONERS

FYSISKA FUNKTIONSFÖRMÅGA

 

Stn 2004-2349

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Maija Anttila)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Otto Lehtipuu

(paitsi osa 548 §)                                   (paitsi osa 548 §)

 

 

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  26.4.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 529-538, 540, 545-551, 557-558, 565-566, 568-570 ja 573-576 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 562 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 552-554 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 556 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

529-538, 540, 545-551, 557-558, 565-566, 568-570 och 573-576  § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

562 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

552-554 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

556 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.