Kokousaika

11.4.2005 kello 16.00 – 18.18

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 497 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 497

ja 528 §)

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

(paitsi osa 497 §)

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 528 §)

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

(paitsi 528 §)

 

Rautava, Risto

(paitsi osa 497 ja osa 528 §)

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 497 §)

 

Vapaavuori, Jan

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(528 §:n kohdalla)

 

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja (paitsi osa 497 ja osa 521-528 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

(paitsi 495 ja osa 497 §)

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 495, osa 497 ja osa 528 §)

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 497 ja 498 §)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 497 §)

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 528 §)

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 493- osa 500 ja 520-528 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 497 §)

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

(paitsi osa 497, 519 ja 528 §)


 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 497 ja  528 §)

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 497 ja 512 §)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 497 ja 513 §)

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 497 §)

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

(paitsi osa 497 ja 499- osa 521 §)

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 497 §)

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö (paitsi 528 §)

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö (paitsi 528 §)

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

Saarnio, Pekka

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(528 §:n kohdalla)

 

Ebeling, Mika

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(528 §:n kohdalla)

 

Rasilainen, Matti-Pekka

kaupungininsinööri (528 §:n kohdalla)

 

Saarinen, Raimo K.

osastopäällikkö (528 §:n kohdalla)

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 


 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


486-487,


488-491,


493-494, 496-osa 497, 498-501, 

 Korpinen

 

 

 

osa 497, 502,

 

 

 Björklund

 

 

495,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
492,


503-516, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


517-522, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


523-525, 528, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


526-527,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

486

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

487

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

488

Kj/1

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

 

489

Kj/2

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

490

Kj/3

Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

491

Kj/4

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2004

 

492

Kaj/5

Vt Otto Lehtipuun ja 24 muun valtuutetun esitys valtuuston kutsumisesta koolle käsittelemään neuvottelujen käynnistämistä valtion kanssa Santahaminasta

 

493

Kj/3

Helsingin hallinto-oikeuden päätös valitukseen talousarviota vuodeksi 2004 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2004-2006 koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä

 

494

Kj/4

Nuorisoasiainkeskuksen visuaalisen tunnisteen uusiminen

 

495

Kj/5

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenen valitseminen

 

496

Kj/6

Finestlink Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

497

Kj/7

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 4/2004

 

498

Kj/8

Helsingin Työvoimapalvelu Oy:n omistuspohjan laajentaminen

 

499

Kj/9

Kaupunginsihteerin viran täyttäminen

 

500

Kj/10

29.3.2005 ja 4.4.2005 pöydälle pantu asia

Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeiden lisäohje

 

501

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

502

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

503

Kaj/1

Viiden pysäköintiyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset

 

504

Kaj/2

Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n poikkeamishakemus

 

505

Kaj/3

Lausunto Kiinteistö Oy Kalevanpojan poikkeamishakemuksesta

 

506

Kaj/4

Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

507

Kaj/5

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

508

Kaj/6

Mikonmäen lastentalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

509

Kaj/7

Siltakeskus Oy -nimisen yhtiön yhtiökokous ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2005

 

510

Kaj/8

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinainen yhtiökokous

 

511

Kaj/9

Asunto Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 39:n varsinainen yhtiökokous

 

512

Kaj/10

Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

513

Kaj/11

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

514

Kaj/12

Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous

 

515

Kaj/13

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon varsinainen yhtiökokous

 

516

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

517

Sj/1

Rehtorin viran perustaminen ruotsinkieliseen peruskouluopetukseen

 

518

Sj/2

Lausunto ammattikorkeakoulun johtosäännön hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta

 

519

Sj/3

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

520

Sj/4

4.4.2005 pöydälle pantu asia

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö

 

521

Sj/5

Peruskoulun tuntikehyksen laskentaperiaatetta koskevan opetuslautakunnan päätöksen ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

 

522

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

523

Ryj/2

Selvitys hiekoituksen aiheuttamasta raja-arvon ylittymisestä Helsingissä vuonna 2003

 

524

Ryj/3

Helsingin Bussiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

525

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

526

Stj/1

Organisaatiomuutoksesta ja toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa

 

527

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

528

Ryj/1

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa koskeva selostus

 


 

486 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Rautava) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

487 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

488 - 492 §

Kaupunginvaltuuston 27.4.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

488 §

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

489 §

Äänestysaluejaon muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

490 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 29.3.2005 ja 18.4.2005 pöydälle pantu asia
Tukipalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

491 §

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2004

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

492 §

Vt Otto Lehtipuun ja 24 muun valtuutetun esitys valtuuston kutsumisesta koolle käsittelemään neuvottelujen käynnistämistä valtion kanssa Santahaminasta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

493 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSEEN TALOUSARVIOTA VUODEKSI 2004 JA TALOUSSUUNNITELMAA VUOSIKSI 2004-2006 KOSKEVASTA KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2003-1914

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talousarviota vuodeksi 2004 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2004–2006 koskevan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Salo-Halinen Anna-Leena, kaupunginasiamies, puhelin 169 3684

 

LIITE

Liite 1

 

 

494 §

NUORISOASIAINKESKUKSEN VISUAALISEN TUNNISTEEN UUSIMINEN

 

Khs 2005-537

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa nuorisoasiankeskuksen laitosmerkin ja visuaalisen tunnisteen nuorisolautakunnan ehdottamalla tavalla.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle ja kaupunginkanslian tiedotustoimistolle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

495 §

SUOMEN MESSUT OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTON JÄSENEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-161

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvostoon 29.4.2005 alkaen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Ingvar S Melinin.

 

Pöytäkirjanote Suomen Messut Osuuskunnalle, päätöksessä mainitulle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Siitonen ja Korpinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

496 §

FINESTLINK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-676

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia
Finestlink Oy:n 19.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

                    oikeuttaa Helsingin Energian hyväksymään liitteenä olevassa kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    kehottaa Helsingin Energiaa esittämään yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Seppo Ruohosta ja johtaja Pekka Mannista.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille
sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

497 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 4/2004

 

Khs 2004-1070

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät seuraavat henkilöt esteellisinä osallistuneet kyseisen yhteisön osalta asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä:

 

Sippola-Alho

Helsingin Kansanasunnot Oy

Makkonen

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Rihtniemi, Kokkonen

Helsingin teatterisäätiö

Korpinen

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Björklund

Helsingin Työvoimapalvelu Oy

Ratasvuori

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Bogomoloff

Jääkenttäsäätiö

Frantsi

Kiinteistö Oy Brahen Terveysasema

Makkonen

Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalot

Korpinen

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi

Frantsi

Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalot

Frantsi

Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon Keskus

Korhonen

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo

Frantsi

Kiinteistö Oy Malmin Virastotalo

Frantsi

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Matikainen

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus

Björklund, Korhonen

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Vallittu

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Siitonen, Rihtniemi

Oy Mankala Ab

Sippola-Alho

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

Hellström, Lehtipuu

Stadion-säätiö

Vehviläinen, Korhonen, Mickwitz

Urheiluhallit Oy

Rautava

Vuosaaren Urheilutalo Oy

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

498 §

HELSINGIN TYÖVOIMAPALVELU OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2005-778

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    hyväksyä Helsingin Työvoimapalvelu Oy:tä koskevan omistusjärjestelyn siten, että yhtiön osakepääomaa korotetaan ensin osakepääoman tasaamiseksi 1 812,07 euron rahastoannilla siirtämällä korotusmäärä yhtiön taseen edellisten tilikausien voittovaroista osakepääomaan, jonka jälkeen yhtiön osakepääoma on 170 000 euroa, sekä sen jälkeen korottamalla osakepääomaa 113 356 eurolla suunnattuna osakeantina tarjoamalla Espoon ja Vantaan kaupungeille kummallekin 3 334 kappaletta 17,00 euron nimellisarvoisia yhtiön osakkeita 148,40 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja että 989 531,20 euron kokonaismerkintähinnasta yhtiön osakepääomaan kirjataan 113 356 euroa ja ylikurssirahastoon 876 175,20 euroa,

 

                    hyväksyä yhtiöjärjestyksen liiteluonnoksen mukaisesti sekä kaupunginhallituksen jäsenille erikseen jaetut osakassopimuksen ja siihen liittyvän erillisen pöytäkirjan luonnosten mukaisesti, sekä

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kaupungin puolesta hoitamaan omistusjärjestelyyn liittyvät toimenpiteet sekä allekirjoittamaan järjestelyyn liittyvät asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen nyt hyväksymän omistusjärjestelyn toteuttamisen edellytyksenä on, että Espoon ja Vantaan kaupunkien asianomaiset toimielimet tekevät vastaavansisältöiset päätökset.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsingin Työvoimapalvelu Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Björklund esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 4(Liitteet 2 - 4 salassa pidettäviä)

 

 

499 §

KAUPUNGINSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2005-794

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa oikeustieteen kandidaatti Anja Vallitun kaupunginsihteerin virkaan 4 355,83 euron tehtäväkohtaisesta palkasta määräytyvin palkkaeduin.

 

Koska Vallittu on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin, ei häneltä sitä nyt vaadita.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Vallittu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Kontra Pekka, projektipäällikkö, puhelin 169 2217

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

500 §

29.3.2005 ja 4.4.2005 pöydälle pantu asia

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2006-2008 LAATIMISOHJEIDEN LISÄOHJE

 

Khs 2005-310

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan loppuraportin ja lähettää sen lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006 – 2008 valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan loppuraportin ja lähettää sen lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006 – 2008 valmistelussa.”

 

Lisätiedot:
Kalajoki Hannu, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

LIITE

Liite 1

 

 

501 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  6.4.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

502 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

503 §

VIIDEN PYSÄKÖINTIYHTIÖN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-879

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2005 keväällä pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Latokartanon Pysäköinti Oy

Malmin Pysäköintitalo Oy

Viikinmäen Pysäköinti Oy

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa ehdottamaan vuodeksi 2005 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ottaen hallitusten jäsenten ja varajäsenten valintoja tehtäessä huomioon kaupungin edun sekä yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot ja tilintarkastajille sekä tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilintarkastajayhteisöille, tilintarkastajille, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

504 §

VUOSAAREN KIINTEISTÖT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-713

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-713/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

505 §

LAUSUNTO KIINTEISTÖ OY KALEVANPOJAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-654

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Kalevanpojalle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro. 70 tontille 7 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 1.11.2004 päivättyä suunnitelmaa, jossa piharakennuksen IV-konehuone on sijoitettu rakennuksen kellariin, ja että hakija esittää selvityksen autopaikkojen järjestämisestä muualta ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

506 §

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-715

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus Oy:n 21.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistövirastosta ja varajäseneksi asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Jari Etelämaan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

507 §

HELSINGIN V YHTEISKOULUN TALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-720

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin V Yhteiskoulu Talo Oy:n 20.4.2005 kello 16.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta sekä talousjohtaja Harri Pirkkalaisen opetusvirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltunen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

508 §

MIKONMÄEN LASTENTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-757

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Mikonmäen lastentalo Oy:n 19.4.2005 kello 16.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja toimitilapäällikkö Unto Ojalan sekä toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

509 §

SILTAKESKUS OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2005-736

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy -nimisen yhtiön 14.4.2005 klo 15.00 Siltamäen Huolto Oy:n isännöitsijätoimistossa osoitteessa Jousimiehentie 3 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja

 

nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiamies Sisko von Behrin molemmat kiinteistövirastosta sekä yhtiön toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Osmo Immonen) ja varatilintarkastajaksi HTM Jari Etelämaan.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, jolle kokouskutsu on toimitettava, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

510 §

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-770

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 15.4.2005, klo 9.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

511 §

ASUNTO OY HELSINGIN KORKEAVUORENKATU 39:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-773

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Asunto Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 39:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2005 kello 17.30.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä mainitun yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi hallintopäällikkö Tuula Saxholmin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen kiinteistövirastosta ja tilintarkastajaksi Ernst&Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Qvintus)

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

512 §

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-771

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen 15.4.2005, klo 8.30 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen ja asiamies Jenni Ropen sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Frantsi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

513 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-772

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2005 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

 

                    osastopäällikkö Raimo K. Saarisen rakennusvirastosta

                    toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövi­rastosta ja

                    kaupunginsihteeri Kristiina Matikaisen kaupunginkansliasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristökeskus Fastighets Ab:n tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Matikainen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

514 §

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-835

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion yhtiökokouksessa 12.4.2005.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Sisko von Behrin ja varajäseneksi Jorma Vierisen kiinteistövirastosta.

 

                                            Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

515 §

KIINTEISTÖ OY PUISTOLAN PANKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-836

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon yhtiökokouksessa 12.4.2005 klo 14.00.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja asiamies Sisko von Behrin sekä tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

                                            Vielä kaupunginhallitus päätti todeta, että omistajaohjausta kaupungin yhtiökokousedustajalle yhtiön julkisivun korjauksesta ja rahoituksesta ei voida antaa, koska kokousasiakirjoissa ei ole tätä koskevia tietoja. Korjausasiasta tulee näin ollen päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

516 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

31.3.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

31.3.2005

kiinteistölautakunta

5.4.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

4. – 5.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

517 §

REHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN RUOTSINKIELISEEN PERUSKOULUOPETUKSEEN

 

Khs 2005-658

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2005 lukien opetusvirastoon Topelius lågstadieskolaan ja Zachariasskolaniin yhteisesti sijoitettavaksi rehtorin viran, peruspalkka 2 770, 57 – 3 095,31 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sen ruotsinkieliselle jaostolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

518 §

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULUN JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

 

Khs 2004-2224

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen oman lausuntonsa ja esittää, että valitus hylättäisiin.

 

Pöytäkirjanote asiakirjoineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä ammattikorkeakoululle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

519 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-707

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n 26.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa oikeuspalveluja toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan kolme jäsentä ja esittämään, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin Helsingin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n hallitukseen vuoden 2005 varsinaisen kokouksen päättyessä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

 

kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka

kaupunginlakimies Eila Ratasvuori.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön vuoden 2005 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhtiölle, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

520 §

4.4.2005 pöydälle pantu asia

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN SELVITYSPYYNTÖ

 

Khs 2005-424

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle liikuntalautakunnan ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnot sekä selvityshenkilön yhteenvedon 23.4.2003 selvityksenä Xxxxx Xxxxxxx oikeusasiamiehelle 14.11.2004 osoittaman kirjeen johdosta katsoen, ettei kantelun tulisi antaa aihetta enempiin toimiin.

 

Kirje nro      eduskunnan oikeusasiamiehelle jäljennöksin esityslistatekstistä ja pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

521 §

PERUSKOULUN TUNTIKEHYKSEN LASKENTAPERIAATETTA KOSKEVAN OPETUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

 

Khs 2005-824

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen opetuslautakunnan 5.4.2005 pöytäkirjan 64 §:n kohdalla tekemää päätöstä peruskoulun yleisopetuksen tuntikehyksen laskentaperiaatteen uudistamisesta.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Hellströmin kannattamana, että kaupunginhallitus ei päättäisi ottaa käsiteltäväkseen opetuslautakunnan 5.4.2005 pöytäkirjan 64 §:n kohdalla tekemää päätöstä peruskoulun yleisopetuksen tuntikehyksen laskentaperiaatteen uudistamisesta.

 

Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Asko-Seljavaara, Vapaavuori ja Pajunen.

 

Merkittiin, että esittelijä ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

522 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         5.4.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         6.4.2005

liikuntalautakunta                                                                             5.4.2005

opetuslautakunta                                                                              5.4.2005

opetuslautakunta

- suomenkielinen jaosto                                                                   5.4.2005

taidemuseon johtokunta                                                                29.3.2005

 

ammattikorkeakoulu

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                       23.3.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          1.4.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                           6. ja 7.4.2005

museonjohtaja                                                                                   4.4.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                          9. – 14.3.2005

taidemuseon johtaja                                                            30.3. – 7.4.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                      4.4.2005

työterveysjohtaja                                                                                1.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

523 §

SELVITYS HIEKOITUKSEN AIHEUTTAMASTA RAJA-ARVON YLITTYMISESTÄ HELSINGISSÄ VUONNA 2003

 

Khs 2005-323

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä ympäristölautakunnan selvityksen hiekoituksen aiheuttamasta raja-arvon ylityksestä vuonna 2003 tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

524 §

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-663

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa 21.4.2005 klo 9.00 kaupunginkanslian tiloissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen

 

Ilkka J. Kari

Jaana Närö

Jouko Sillanpää

Pirkko Miikkulainen

Sari Nokkanen

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta

 

esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

 

esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)..

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Helsingin Bussiliikenne Oy:lle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

525 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2005-880

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              5.4.2005

aluehälytyskeskuksen yhteislautakunta         5.4.2005

joukkoliikennelautakunta                                   6.4.2005

liikepalvelulautakunta                                         6.4.2005

- lukuun ottamatta 61 §

joukkoliikennelautakunta                                   7.4.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 7.4.2005

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen liikepalvelulautakunnan 6.4.2005 §:n 61 kohdalla päättämän asian (Veikko Laine Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n anomukset vuokrasopimuksien pidentämiseksi).

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

526 §

ORGANISAATIOMUUTOKSESTA JA TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2005-722

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.5.2005 lukien ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Uusi
nimike

 

 

 

Lasten päivähoidon vastuualue

 

 

 

083807

päiväkodin johtaja

päivähoidon asiantuntija

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

036699

sosiaalityöntekijä

asukashuoltaja, 1.6.2005 lukien

037333

sosiaalityöntekijä

asukashuoltaja, 1.6.2005 lukien

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

043110

toiminnanohjaaja

johtaja

041091

palvelutalon ohjaaja

palvelutalon johtaja

036742

kotipalvelulohjaaja

palvelutalon johtaja

084727

palvelutalon ohjaaja

palvelutalon johtaja

036750

palvelutalon ohjaaja

palvelutalon johtaja

037101

johtava toiminnanohjaaja

palvelutalon johtaja

 

 

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

 

 

037218

talouspäällikkö

laskenta-asiantuntija

038991

talouspäällikkö

hankinta-asiantuntija

010115

taloussihteeri

hankinta-asiantuntija

 

2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Nykyinen
tehtäväkoht.
palkka e/kk

Uusi
nimike

Uusi
tehtäväkoht.
palkka e/kk

 

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

025461

johtava
lastenpsykiatri

3678,94

ylilääkäri

4267,41

 

 

 

 

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
nimike

Nykyinen
tehtäväkoht.
palkka e/kk

Uusi
nimike

Uusi
tehtäväkoht.
palkka e/kk

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

 

 

 

 

084307

suunnittelija

2470,75

jaostovalmistelija

2439,50

 

3                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen
tehtävä

Perustettava
virka

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

084863

lastenpsykiatri

lastenpsykiatri

085022

vastaava ohjaaja

vastaava ohjaaja

085031

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

043093

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

014097

lääkäri

lääkäri

014188

lääkäri

lääkäri

014371

lääkäri

lääkäri

083531

lääkäri

lääkäri

084589

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja, 1.6.2005 lukien

013763

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

013887

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

013906

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

014490

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

025581

sosiaalityöntekijä

sosiaalityöntekijä

014237

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

084325

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

 

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

 

 

047405

hankintapäällikkö

hankintapäällikkö

 


Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

527 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto 7.4.2005

 

terveyslautakunta 5.4.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

528 §

KATUJEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA KOSKEVA SELOSTUS

 

Khs 2005-877

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan selostuksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262


Översättning:

495 §

VAL AV LEDAMOT I FÖRVALTNINGSRÅDET FÖR ANDELSLAGET FINLANDS MÄSSA

 

 

Stn 2005-161

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt utse Ingvar S. Melin till representant för staden i förvaltningsrådet för Andelslaget Finlands Mässa för en treårsperiod som börjar 29.4.2005.

 

Protokollsutdrag till Andelslaget Finlands Mässa, till den som avses i beslutet och till stadskansliet (Seija Kauppinen).

 

Stadsstyrelsen beslöt konstatera att stadsdirektör Siitonen var jävig och att hon varken deltog i behandlingen av ärendet eller var närvarande när det behandlades.

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Risto Rautava

(paitsi osa 497 §)

(paitsi osa 497 ja osa 528 §)

 

 

Outi Ojala

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  19.4.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 486-493, 497, 500-502, 505, 516, 518, 520-523, 525 ja 527-528 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 504 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

486-493, 497, 500-502, 505, 516, 518, 520-523, 525 och 527-528  § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

504 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.