Kokousaika

4.4.2005 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 458 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 464 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 447 ja 464 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi 463 ja 465-466 §)

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 445-osa 457, 464 ja 478 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 464 ja 466 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja (paitsi 463-464 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 445-osa 457, 464 ja 478 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 464 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 465-466 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 465-466 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies (paitsi 465-466 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

(paitsi 463 ja 465-466 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 465-466 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 465-466 §)

 

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri (paitsi 478 §)

 

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi, paitsi 458 §:n kohdalla Otto Lehtipuu

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


445-446,


447,


453-459, 

 Korpinen

 

 

 

460,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
448-449,


461-470, 

 Sauri

 

 

471,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
450,


472-476, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
451-452,


477, 479, 

 Korpinen

 

 

478,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


480-485,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

445

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

446

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

447

Kj/1

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

448

Kaj/2

Pitäjänmäen asuntotontin 46062/3 vuokrausperusteiden määrääminen

 

449

Kaj/3

Kaartinkaupungin tontin 49/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11345)

 

450

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

451

Ryj/5

Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen korjaamisen perustamissuunnitelma

 

452

Ryj/6

Joukkoliikenteen johtosäännön hyväksyminen

 

453

Kj/3

Edustajien nimeäminen Suomen Satamaliiton liittokokoukseen

 

454

Kj/4

Arabianrannan tonttien puhdistamiseen myönnetyn esirakentamismäärärahan käyttöalueen laajentaminen

 

455

Kj/5

Mitox Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

456

Kj/6

Apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat 2005

 

457

Kj/7

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeiden lisäohje

 

458

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 30.3.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

459

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

460

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

461

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Ahlström Capital Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11345 toteuttamiseen (Kaartinkaupunki, tontti 3/49/1)

 

462

Kaj/2

Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous

 

463

Kaj/3

Kahdeksan toimitilayhtiön varsinaiset yhtiökokoukset

 

464

Kaj/4

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Rautaruukki Oyj:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon välisessä kiinteistökaupassa

 

465

Kaj/5

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjauksen omistajaohjauksen järjestäminen

 

466

Kaj/6

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset

 

467

Kaj/7

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Kaupungin työsuhdeasunto-, tukikoti-, korkotuki-, asumisoikeus-, ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

 

468

Kaj/8

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n, Asunto Oy Helsingin Hermanninkulman, Asunto Oy Helsingin Kartanonisännän, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolun, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n varsinaiset yhtiökokoukset

 

469

Kaj/9

Simonaukion pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

470

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

471

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

472

Sj/1

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Maahanmuuttajalasten alueellisesti tasavertainen suomen kielen opetus

 

473

Sj/2

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma - Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

 

474

Sj/3

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö

 

475

Sj/4

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin teatterisäätiö - Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajiston jäsenten valinta

 

476

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

477

Ryj/1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

478

Ryj/2

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n yhtiökokous

 

479

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

480

Stj/1

Vt Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen tehostaminen

 

481

Stj/2

Tilintarkastajien nimeäminen Niemikotisäätiöön vuodeksi 2005

 

482

Stj/3

Kaupungin edustajan nimeäminen Pääkaupungin turvakoti ry:n johtokuntaan

 

483

Stj/4

Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Työvoiman saanti ja määräaikaisten työsuhteiden minimointi

 

484

Stj/5

29.3.2005 pöydälle pantu asia

Jäsenten valitseminen Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2005 - 2006

 

485

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

445 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

446 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

447 - 452 §

Kaupunginvaltuuston 13.4.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

447 §

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

448 §

Pitäjänmäen asuntotontin 46062/3 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

449 §

Kaartinkaupungin tontin 49/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11345)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

450 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

451 §

Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen korjaamisen perustamissuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

452 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2005 pöydälle pantu asia
Joukkoliikenteen johtosäännön hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

453 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN SATAMALIITON LIITTOKOKOUKSEEN

 

Khs 2005-593

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Suomen Satamaliitto ry:n varsinaiseen liittokokoukseen Turkuun 18.-19.5.2005 kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi ja heidän varaedustajikseen satamalautakunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

Heikki Nissinen

Heikki Lampinen

Tauno Sieranoja

Kari Noroviita

Timo Jaatinen

Milla Wiksten

Kalle Kallio

Maarit Mu Ashekele

Esko Riihelä

Markku Murros

Kaarin Taipale

Göran Åhman

Johanna Hautakorpi

Marja-Leena Kuusela

 

                                            Pöytäkirjanote nimetyille, satamalautakunnalle ja Suomen Satamaliitto ry:lle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

454 §

ARABIANRANNAN TONTTIEN PUHDISTAMISEEN MYÖNNETYN ESIRAKENTAMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖALUEEN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2005-526

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen 9.6.2003 (§ 763) tekemäänsä päätöstä oikeuttaa kiinteistöviraston käyttämään Arabianrannan eteläosan nimettyjen tonttien ja Roomankadun kunnostamiseen myönnettyjä mutta säästyneitä määrärahoja (1 436 000 euroa) myös Arabianrannan pohjoisosan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, HKR-rakennuttajalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, kehittämisosastolle ja varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

455 §

MITOX OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-650

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

                    kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Mitox Oy:n 15.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

                    esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, johtaja Risto Harjanne ja controller Jaana Peltomäki, sekä

 

                    esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

456 §

APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUOSILOMAT 2005

 

Khs 2005-721

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2005 vuosilomat seuraavasti:

 

Björklund, Ilkka-Christian

1.7.-4.8.2005

apulaiskaupunginjohtaja

(jää 13 päivää)

 

 

Kokkonen, Paula

6.5.2005

apulaiskaupunginjohtaja

10.8.-30.8.2005

 

(jää 6 päivää)

 

 

Korpinen, Pekka

4.7.-31.7.2005

apulaiskaupunginjohtaja

(jää 17 päivää)

 

 

Sauri, Pekka

27.5.2005

apulaiskaupunginjohtaja

23.6.2005

 

4.7.-31.7.2005

 

(jää 16 päivää)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, kaupunginkanslian kansliapäällikölle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilöasioiden hoitajalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Jaana, henkilöstökonsultti, puhelin 169 3202

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

457 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2006-2008 LAATIMISOHJEIDEN LISÄOHJE

 

Khs 2005-310

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Kalajoki Hannu, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

 

458 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.3.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 30.3.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kauppatieteiden maisteri Jussi Pajuselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

8                    Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavalle apulaiskaupungin­joh­tajalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Energialle.

 

11                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, lakimies Olli Rinteelle ja Soili Lindholmille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

3                    Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulais­kaupungin­johtaja tekee erillisen esityksen asian täytäntöönpanoksi.

 

12, 13           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

14                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Lehtipuu toimi puheenjohtajana asiassa.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

459 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          29.3.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                30.3.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

460 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

461 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN AHLSTRÖM CAPITAL OY:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11345 TOTEUTTAMISEEN (KAARTINKAUPUNKI, TONTTI 3/49/1)

 

Khs 2005-447

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Ahlström Capital Oy:n kanssa liitteen mukainen sopimus sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

462 §

KIINTEISTÖ OY HANSASILLAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-623

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hansasillan 11.4.2005 kello 14.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Kiinteistö Oy Hansasillan hallitukseen seuraavat jäsenet:

 

                    toimistopäällikkö Antero Allisto kiinteistövirastosta

                    talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta

                    toimitilapäällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta

                    taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta

                    asiamies Jenni Rope oikeuspalveluista

 

sekä varajäseniksi seuraavat:

 

                    kiinteistölakimies Esko Patrikainen kiinteistövirastosta

                    lakimies Marja-Liisa Rautanen rakennusvirastosta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

463 §

KAHDEKSAN TOIMITILAYHTIÖN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-788

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöosakeyhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Kiinteistö Oy Brahen Terveysasema

 

Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalot

 

Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalot

 

Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysasema

 

Kiinteistö Oy Kallion toimistotalot

 

Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskus

 

Kiinteistö Oy Malmin virastotalo

 

Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2005 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) liitteenä nro 4 olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot ja tilintarkastajille sekä tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 tarkastuslautakunnan päätökseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhtiön sulauttamiseksi perustettavaan Kiinteistö-oy Helsingin Toimitilat -nimiseen osakeyhtiöön siten, että sulautuminen tapahtuu 31.12.2005.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tilintarkastajille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Meriläinen ja Frantsi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

464 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ RAUTARUUKKI OYJ:N JA HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-706

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Rautaruukki Oyj:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Rautaruukki Oyj ja Kiinteistö Oy Pakilantie 61–63 sekä Helsingin Osuuskauppa Elanto omaan tai perustettavan yhtiön lukuun tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan tonteista 34098/13 ja 14.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä Rautaruukki Oyj:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Ojala, jäsen Rihtniemi, Hiltunen, Bogomoloff, Sauri ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

465 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN PERUSKORJAUKSEN OMISTAJAOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2003-867

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelusta (asunto-ohjelmakausittain eli kolmen vuoden välein) kaupunginhallituksen päätettäväksi niin, että yli 50 % korjausasteen kohteet on yksilöity. Ensimmäinen kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 31.12.2005 mennessä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee seuraavaa:

 

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden hallituksia velvoitetaan huolehtimaan yksittäisten peruskorjauksen hankesuunnitelmien tekemisestä riittävän aikaisessa vaiheessa. Niissä tapauksissa, joissa korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, yhtiöitä velvoitetaan tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa, riippumatta siitä mistä yhtiöt ovat tilanneet hankesuunnittelun tai tilaavat korjaustyön rakennuttamisen.

 

Jos peruskorjauksen hankesuunnitelma poikkeaa oleellisesti hyväksytystä kiinteistöstrategiasta, tulee hankkeelle saada omistajan suostumus kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

 

Ennen ensimmäisen kiinteistöstrategian hyväksymistä kaupunginhallituksessa, ei omistajan ennakkosuostumusta erillisille peruskorjaushankkeille tarvita sillä edellytyksellä, että hankkeet, joiden korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, tarkistutetaan asuntotuotantotoimikunnassa niin kuin edellä on kuvattu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä ja asuntotuotantotoimistoa yhteistyössä laatimaan ohjeet kaupungin omistamille asuinkiinteistöyhtiöille peruskorjausstrategioiden valmistelusta ja peruskorjaushankkeiden hankesuunnitelmien tarkastuttamisesta asuntotuotantotoimikunnassa.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti jatkaa asunto-ohjelman selvitystehtävään nro 7 liittyvän kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjaustoiminnan toteuttamistapaa ja taloudellisuutta tutkivan työryhmän määräaikaa 31.5.2005 asti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä vuokralaisneuvottelukunnalle, kiinteistölautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle, asuntotuotantotoimistolle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle edelleen toimitettavaksi kaupungin asuinkiinteistöyhtiöille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Meriläinen, Vanne Korhonen, Ratasvuori, Frantsi, Ollinkari ja Sippola-Alho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että

 

ehdotuksen ensimmäinen kappale sivulla 30 kuuluu seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelusta (asunto-ohjelmakausittain eli kolmen vuoden välein) kaupunginhallituksen päätettäväksi niin, että yli 50 % korjausasteen kohteet on yksilöity. Ensimmäinen kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 31.12.2005 mennessä.”

 

ehdotuksen ensimmäinen kappale sivulla 31 kuuluu seuraavasti:

 

” Samalla kaupunginhallitus päättänee seuraavaa:

 

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden hallituksia velvoitetaan huolehtimaan yksittäisten peruskorjauksen hankesuunnitelmien tekemisestä riittävän aikaisessa vaiheessa. Niissä tapauksissa, joissa korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, yhtiöitä velvoitetaan tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa, riippumatta siitä mistä yhtiöt ovat tilanneet hankesuunnittelun tai tilaavat korjaustyön rakennuttamisen.”

 

ehdotuksen kolmas kappale sivulla 31 kuuluu seuraavasti:

 

Ennen ensimmäisen kiinteistöstrategian hyväksymistä kaupunginhallituksessa, ei omistajan ennakkosuostumusta erillisille peruskorjaushankkeille tarvita sillä edellytyksellä, että hankkeet, joiden korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, tarkistutetaan asuntotuotantotoimikunnassa niin kuin edellä on kuvattu.”

 

ehdotuksen neljännen kappaleen sana tekemisestä muutetaan sanaksi valmistelusta.

 

Lisäksi esittelijä muutti pöytäkirjanotejakelua siten, että jakeluun lisätään vuokralaisneuvottelukunta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

466 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-727

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöyhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Helsingin Kansanasunnot Oy

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy

 

Kannelmäen Kiinteistöt Oy

 

Kantakaupungin Kiinteistöt Oy

Kiinteistö Oy Kyllikinkatu 1

 

Kontulan Kiinteistöt Oy

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy

 

Malmin Kiinteistöt Oy

 

Malminkartanon Kiinteistöt Oy

 

Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot

 

Myllypuron Kiinteistöt Oy

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy

 

Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy

Kiinteistö Oy Ruskeapuisto

 

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

 

Puotilan Kiinteistöt Oy

 

Roihuvuoren Kiinteistöt Oy

Kiinteistö Oy Laivalahdentori

 

Siilitien Kiinteistöt Oy

 

Suutarilan Kiinteistöt Oy

 

Vallilan Kiinteistöt Oy

 

Vesalan Kiinteistöt Oy

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy

 

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2005 kaupungin edustajina sekä asianomaisten vuokralaistoimikuntien ehdotusten pohjalta vuokralaisten edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) liitteenä olevassa luettelossa luetellut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön hyväksymään tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että omakustannusperiaate toteutuu ja että Khn antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta jatkamaan pääomakustannusten tasausta kaupunginvaltuuston 4.3.1998 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

5.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan hoitokustannusten pysyväksi alentamiseksi.

 

6.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan omistamiaan kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

7.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

8.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelman tekemisestä ja hyväksymisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä sekä korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa riippumatta siitä, mistä yhtiö on tilannut hankesuunnittelun tai tilaa korjaustyön rakennuttamisen.

 

9.                         Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään kaksi raporttia tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

10.                      Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

11.                      Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle sekä kiinteistöjen kehittämisyksikölle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Meriläinen, Vanne Korhonen, Ratasvuori, Frantsi, Ollinkari ja Sippola-Alho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

467 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN TYÖSUHDEASUNTO-, TUKIKOTI-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS-, YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-728

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1

Asunto Oy Lindhearst – Bostads Ab Lindhearst

Asunto Oy Paciuksenkatu 4

Asunto Oy Ratavallintie 16

Asunto Oy Ruutinkatu 3

Asunto Oy Vanha Viertotie 22

Helsingin Asumisoikeus Oy

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kiinteistö Oy Helsingin Pienasunnot

Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4

Tiedepuiston Asunnot Oy

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2005 kaupungin edustajina ja yhteishallintolain edellyttämien yhtiöiden osalta asukkaiden edustajien ehdotusten pohjalta asukkaiden edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) ja liitteenä olevassa luettelossa luetellut tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat sekä kaupungin edustajiksi osakkuusyhteisöjen hallitusten jäseniksi ja tilintarkastajiksi samaisessa liitteessä luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön hyväksymään tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa lukuun ottamatta Tiedepuiston Asunnot Oy:tä niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että Khn antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan hoitokustannusten pysyväksi alentamiseksi.

 

5.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan omistamiaan kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

6.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

7.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelman tekemisestä ja hyväksymisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä sekä korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa riippumatta siitä, mistä yhtiö on tilannut hankesuunnittelun tai tilaa korjaustyön rakennuttamisen.

 

8.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

9.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös esityslistatekstistä kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

468 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY HELSINGIN HARMAJANKATU 3:N, ASUNTO OY HELSINGIN HERMANNINKULMAN, ASUNTO OY HELSINGIN KARTANONISÄNNÄN, ASUNTO OY HELSINGIN NATTASTENPOLUN, ASUNTO OY HELSINGIN VARUSTUKSENTIE 1:N JA ASUNTO OY HELSINGIN VELLAMONKATU 29:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-728

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3

Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma

Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä

Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku

Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1

Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2005 kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä (Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma, Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1 ja Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29) kaupungin edustajiksi hallitusten jäseniksi, varajäseniksi ja tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä kehottanee kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden asettamia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa luettelossa lueteltuja kaupungin edustajia.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia.

 

Kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot ja tilintarkastajille sekä tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2005 samoja käytäntöjä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille. Kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä kehotetaan huolehtimaan tarvittavasta tiedotuksesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

469 §

SIMONAUKION PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-651

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Simonaukion Pysäköinti Oy:n 14.4.2005 kello 8.30 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, Yliopistonkatu 5 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin ja toimistopäällikkö Timo Härmälän kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Reijo Peltolan vuodeksi 2005.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

470 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

29.3.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

29. – 30.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnalle sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

471 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

23.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

472 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJALASTEN ALUEELLISESTI TASAVERTAINEN SUOMEN KIELEN OPETUS

 

Khs 2004-2344

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

473 §

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA - SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-708

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ålägga stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 12.4.2005 och uppmana företrädaren för staden att föreslå Henrica Bargum till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till stadskansliets rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 12.4.2005 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan Henrica Bargum yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

474 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN SELVITYSPYYNTÖ

 

Khs 2005-424

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

475 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ - HELSINGFORS TEATERSTIFTELSE -NIMISEN SÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENTEN VALINTA

 

Khs 2005-551

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajistoon vuosiksi 2006 – 2009

 

seuraavat 14 varsinaista jäsentä (vähintään yhden tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen):

 

Irmeli Wallden-Paulig

Annukka Mickelsson

Kauko Koskinen

Matti Enroth

Eeva-Liisa Moilanen

Pirkko Karhi

Pekka Mäkinen

Leena-Maija Tuominen

Ari Saukkonen

Tomi Kontio

Reetta Ristimäki

Eva Biaudet

Riikka Taavetti

Seppo Kanerva

 

seuraavat seitsemän varajäsentä:

 

Yrjö Jäntti

Aku Lohimäki

Ritva Laurila

Pentti Saarikko

Airi Kontio

Inka Kanerva

Reiska Laine

 

Pöytäkirjanote valituille ja säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

476 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          31.3.2005

taidemuseon johtokunta                                                                29.3.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   21. ja 29.3.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                             21.-29.3.2005

- sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja                                 2.-11.3.2005

- talouspäällikkö                                                                                7.3.2005

eläintarhan johtaja                                                        24., 29. ja 31.3.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                11. ja 30.3.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 11.3.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         24.3.2005

museonjohtaja                                                                          24.-29.3.2005

taidemuseon johtaja                                                               23.- 29.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

477 §

RUSKEASUON VARIKKOKIINTEISTÖ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-789

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2005 klo 14.00 liikennelaitoksella.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

478 §

OY GARDENIA-HELSINKI AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-790

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2005 klo 14.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Terttu Peltonen

tutkimusinsinööri

 

Pörrö Sahlberg

 

Pekka Sauri

apulaiskaupunginjohtaja

 

Pekka Kansanen

ympäristöjohtaja

 

Ulla Tiainen

lehtori

 

sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi  PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomala.

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Sauri ja Vallittu esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

479 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                  31.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

480 §

VT JAN D. OKER-BLOMIN TOIVOMUSPONSI: AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TEHOSTAMINEN

 

Khs 2004-2358

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jan D. Oker-Blom) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jan D. Oker-Blomille, tiedoksi muille valtuutetuille sekä Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry:lle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

481 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2005

 

Khs 2005-624

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Niemikotisäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2005 tilejä kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunginreviisori, HTM, JHTT Vesa Ikäheimon sekä kaupunkitarkastaja, JHTT Ilpo Malisen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunkitarkastaja, JHTT Jari Ritarin.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Niemikotisäätiölle, terveysvirastolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

482 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄÄKAUPUNGIN TURVAKOTI RY:N JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2005-618

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Pääkaupungin Turvakoti ry:n johtokuntaan kaudeksi 1.4.2005 – 31.3.2006 perhehoitopäällikkö Aila Kukkosen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote kaupungin edustajaksi nimetylle, Pääkaupungin Turvakoti ry:lle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

483 §

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: TYÖVOIMAN SAANTI JA MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN MINIMOINTI

 

Khs 2004-2354

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

484 §

29.3.2005 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN VALITSEMINEN HELSINGIN YHDISTETYN SAIRAS- JA VANHAINKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-259

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudeksi 2005 - 2006 Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitukseen seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Mirja Winter-Heikkilä

Leena Paasivuori

Timo Leskinen

Pirkko Kiviniemi

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski

Riitta Snäll

Jukka Laitila

Juhani Arppe

Pirkko Etelävuori

Jukka Isola

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Kirsti Inkeroinen-Kalliokosken ja varapuheenjohtajaksi Mirja Winter-Heikkilän.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Helsingin yhdistetylle sairas- ja vanhainkotisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

485 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 23.3.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

453 §

VAL AV FÖRETRÄDARE VID FINLANDS HAMNFÖRBUNDS

FÖRBUNDSMÖTE

 

Stn 2005-593

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt i enlighet med hamnnämndens framställning välja följande personer till röstberättigade företrädare för staden vid Finlands Hamnförbund rf:s ordinarie förbundsmöte i Åbo 18–19.5.2005:

 

Företrädare                                             Suppleant

 

Heikki Nissinen                                     Heikki Lampinen

Tauno Sieranoja                                   Kari Noroviita

Timo Jaatinen                                        Milla Wiksten

Kalle Kallio                                             Maarit Mu Ashekele

Esko Riihelä                                          Markku Murros

Kaarin Taipale                                       Göran Åhman

Johanna Hautakorpi                            Marja-Leena Kuusela

 

Protokollsutdrag till de valda, till hamnnämnden och till Finlands Hamnförbund rf.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 169 2538

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

472 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: FINSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARBARN SOM

ÄR JÄMBÖRDIG MELLAN OLIKA OMRÅDEN

 

Stn 2004-2344

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Otto Lehtipuu)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

475 §

Ärende bordlagt 29.3.2005

VAL AV LEDAMÖTER I REPRESENTANTSKAPET FÖR HELSINGIN

TEATTERISÄÄTIÖ - HELSINGFORS TEATERSTIFTELSE

 

Stn 2005-551

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt välja ledamöter i representantskapet för Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse för åren 2006–2009 enligt följande:

 

fjorton ordinarie ledamöter (minst en skall ha svenska som modersmål)

 

Irmeli Wallden-Paulig

Annukka Mickelsson

Kauko Koskinen

Matti Enroth

Eeva-Liisa Moilanen

Pirkko Karhi

Pekka Mäkinen

Leena-Maija Tuominen

Ari Saukkonen

Tomi Kontio

Reetta Ristimäki

Eva Biaudet

Riikka Taavetti

Seppo Kanerva

 


sju ersättare

 

Yrjö Jäntti

Aku Lohimäki

Ritva Laurila

Pentti Saarikko

Airi Kontio

Inka Kanerva

Reiska Laine

 

Protokollsutdrag till de valda och till stiftelsen.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

480 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JAN D.

OKER-BLOM: INTENSIFIERADE HÄLSO­VÅRDSTJÄNSTER FÖR

YRKESHÖGSKOLESTUDERANDE

 

Stn 2004-2358

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Jan D. Oker-Blom)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Jan D. Oker-Blom) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jan D. Oker-Blom och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna och till Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 169 2292

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

483 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

PELTOKORPI: TILLGÅNGEN TILL ARBETSKRAFT OCH

MINIMERING AV VISSTIDSANSTÄLLNINGARNA

 

Stn 2004-2354

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Terhi Peltokorpi)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Terhi Peltokorpi) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Peltokorpi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

 

puheenjohtaja

(paitsi 458 §)

 

(458 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu                            Suvi Rihtniemi

                                                                 (paitsi 447 ja 464 §)

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen                                           Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  12.4.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 445-452, 457-460, 470-472, 474, 476, 479-480, 483 ja 485 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 464 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

445-452, 457-460, 470-472, 474, 476, 479-480, 483 och 485 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

464 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.