Kokousaika

21.3.2005 kello 16.00 – 16.58

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 363 §)

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 380 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 380 §)

 

Ojala, Outi

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 360-osa 363 §)

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

Seppä, Elina

varajäsen

 

Vihervaara, Anita

varajäsen  (paitsi 380 §)

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 370-403 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja  (paitsi 380 §)

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 370-403 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 380 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 399-403 §)

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö


 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi, paitsi 363 §:n kohdalla Lehtipuu Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


360-361,


362-363,


368-375, 377-378, 

 Björklund

 

 

 

376,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
364-366,


379-391, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


392-400, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
367,


401-402, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


403,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

 


§

Asia

 

 

360

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

361

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

362

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

363

Kj/2

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

 

364

Kaj/3

Konalan asuntotontin 32082/2 vuokrausperusteiden määrääminen

 

365

Kaj/4

Sörnäisten korttelin nro 10273 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11293)

 

366

Kaj/5

Kaarelan kortteleiden nro 33025 - 33029 ja 33032 - 33034 ym. alueiden (Maununnevan Kirjokalliontien ympäristön) asemakaavan muuttaminen (nro 11285)

 

367

Ryj/6

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.3.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

368

Kj/3

Rakennuslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Belgiaan

 

369

Kj/4

Elinkeinoneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005-2006

 

370

Kj/5

Vuoden 2004 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

371

Kj/6

Kaupunginhallituksen virkamatka Unkariin

 

372

Kj/7

Selvitys sisäasiainministeriölle Helsingin seudun yhteistyön järjestämisestä

 

373

Kj/8

14.3.2005 pöydälle pantu asia

Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2006-2008 käsittelyjärjestys

 

374

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 16.3.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

375

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

376

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

377

Kj/12

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

378

Kj/13

Valtuutettu Reiska Laineen toivomusponsi: Musiikkitalon tuleva käyttö

 

379

Kaj/1

Asuntotontin myyminen Leppävaaran Kaivomäen asemakaava-alueelta Espoonkruunu Oy:lle aravavuokra- tai valtion pitkäaikaiseen korkotukeen perustuvaan asuntotuotantoon (Leppävaara, tontti 51325/1)

 

380

Kaj/2

Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle Xxxxx Xxxxxxxx tekemän kantelun johdosta

 

381

Kaj/3

Vartiokylän tontin 45462/22 asemakaavan muuttaminen (nro 11396)

 

382

Kaj/4

Vartiokylän tontin 45473/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11386)

 

383

Kaj/5

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

 

384

Kaj/6

Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n varsinainen yhtiökokous

 

385

Kaj/7

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö-Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus- nimisen säätiön vuosikokous

 

386

Kaj/8

Kiinteistö Oy Kampin palvelutalon varsinainen yhtiökokous 2005

 

387

Kaj/9

Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

388

Kaj/10

Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinainen yhtiökokous

 

389

Kaj/11

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

 

390

Kaj/12

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

391

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

392

Sj/1

VT Erik Mickwitzin toivomusponsi: Ruotsinkielisen väestön omakielisten palvelujen saatavuuden turvaaminen

 

393

Sj/2

VT Kauko Koskisen toivomusponsi: kilpailuttamiseen ja tarjouspyyntöihin liittyvän koulutuksen lisääminen

 

394

Sj/3

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

395

Sj/4

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen

 

396

Sj/5

Kaupungin edustajan nimeäminen Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallitukseen

 

397

Sj/6

Palkkaetujen myöntäminen ottolapsen hoitamiseksi pidettävän vanhempainvapaan ajalta

 

398

Sj/7

14.3.2005 pöydälle pantu asia

Kulttuurineuvottelukunnan asettaminen

 

399

Sj/8

Ei julkisuuteen: Helsingin tiedepalkinnon myöntäminen

 

400

Sj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

401

Ryj/1

Lausunto Turvatekniikan keskukselle HKR-Ympäristötuotannon hakemuksesta räjähdevaraston perustamisesta Vuosaaren tukikohtaan

 

402

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

403

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

360 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Vapaavuoren (varalla Rautava) ja Malisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

361 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

362 - 367 §

Kaupunginvaltuuston 30.3.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

362 §

Valtuuston kokoontuminen

 

363 §

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Lehtipuu toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 2 kolmas ja neljäs kappale kuuluvat seuraavasti:

 

”Hakuajan kuluessa jätettiin 23 hakemusta. Kaksi hakijaa on hakuajan päättymisen jälkeen peruuttanut tehdyt hakemukset. Hakijoista on laadittu luettelo. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävissä Kvston kokouksessa ja sitä ennen kaupunginkansliassa.

 

”Virkaa hakeneet Asula-Myllynen, Backman, Hartikainen, Hämäläinen, Kampman-Määttä, Pajunen, Pikkarainen, Rinne ja Viitanen täyttävät viran muodolliset pätevyysvaatimukset.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

364 §

Konalan asuntotontin 32082/2 vuokrausperusteiden määrääminen

 

365 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.3.2005 pöydälle pantu asia
Sörnäisten korttelin nro 10273 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11293)

 

Merkittiin, että Rantanen ehdotti Ojalan kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että tontilla 10273/19 sijaitseva pihasiipi suojellaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä päätettiin jatkaa asian käsittelyä äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

366 §

Kaarelan kortteleiden nro 33025 - 33029 ja 33032 - 33034 ym. alueiden (Maununnevan Kirjokalliontien ympäristön) asemakaavan muuttaminen (nro 11285)

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

367 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.3.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

368 §

RAKENNUSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA BELGIAAN

 

Khs 2005-534

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennuslautakunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Belgiaan Brysseliin 20. – 22.4.2005 EU komissioon ja parlamenttiin sekä Brysselin jugendarkkitehtuuriin tutustumista varten sekä rakennuslautakunnan työskentelyä sivuavaan rakennustuotteiden ja rakentamismääräysten harmonisointiin liittyvään sisämarkkinoinnin tilaan perehtymistä varten.

 

Virkamatkan kustannukset maksetaan rakennusvalvontaviraston käytettävissä olevista määräahoista. Virkamatkasta on tehtävä matkalasku viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähteville, rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE                                  Liite 1

 

369 §

ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005-2006

 

Khs 2005-597

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa elinkeinoneuvottelukunnan toimikaudekseen 2005-2006 ja nimetä neuvottelukuntaan puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen, hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi kansliapäällikkö Pertti Vanteen sekä seuraavat kolmetoista muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

apulaiskaupunginjohtaja

rehtori

Ilkka-Christian Björklund

Timo Luopajärvi

 

 

apulaiskaupunginjohtaja

kaupunginsihteeri

Pekka Korpinen

Tanja Sippola-Alho

 

 

apulaiskaupunginjohtaja

kaupunginsihteeri

Pekka Sauri

Kristiina Matikainen

 

 

rahoitusjohtaja

talousarviopäällikkö

Tapio Korhonen

Lauri A. Manninen

 

 

Petri Lempiäinen

Henri J. Vartiainen

 

 

Miikka Heinäsmäki

Leena Rantanen

 

 

Anna-Kaisa Puranen

Leena Pere-Olkkonen

 

 

Jarmo Laaksonen

Taina Karrikka

 

 

Tarja Kantola

Mauri Kavonius

 

 

Elina Seppä

Ville Kopra

 

 

Annika Andersson

Eevi Kuokkanen

 

 

Eric Pollock

Tuomo Rintamäki

 

 

Tom Palmberg

Monica Mickos

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin kauppakamaria nimeämään neuvottelukuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Helsingin yrittäjät ry:tä nimeämään kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Pöytäkirjanote Helsingin kauppakamarille, Helsingin yrittäjät ry:lle, neuvottelukuntaan valituille, kaupunginkanslialle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 169 2469

 

LIITE                                  Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

370 §

VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-568

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä vuoden 2004 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen, 184 052 781,52 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energian tilikauden ylijäämä, 159 006 189,64 euroa peruspääoman tuloutuksen jälkeen, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Veden tilikauden ylijäämä, 1 000 634,19 euroa, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Veden taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Sataman tilikauden yli-/alijäämä on varausten muutosten jälkeen 0,00 euroa.

 

Liikennelaitoksen tilikauden ylijäämä varausten muutosten jälkeen, 1 923 565,74 euroa, siirretään joukkoliikennelautakunnan esityksen mukaisesti Liikennelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Tekstiilipalvelun tilikauden ylijäämä, 84 445,18 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti edellisten tilikausien ylijäämiin.

 

Helsingin kaupungin palvelukeskuksen tilikauden alijäämä, 1 154 223,95 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa edelleen, että asuntolainarahaston ylijäämä 1 419 496,03 euroa, asuntotuotantorahaston alijäämä 664 791,37 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 516 113,62 euroa, vakuutusrahaston alijäämä 427 399,25 euroa ja innovaatiorahaston yli-/alijäämä 0,00 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaan niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti -alueen investoinneista 31 257 962,14 euroa. Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastoon siirretään Kamppi-Töölönlahti-alueen tontin myynnistä vuonna 2004 kertynyt tulo 21 600 000 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 5 245 854,53 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 14 461 072,65 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 100 000 000 euroa kirjattavaksi Helsingin kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE                                  Liite 1

 

371 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA UNKARIIN

 

Khs 2005-626

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Unkariin, Budapestiin 28.-30.6.2005.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustus-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 02, Khn käyttövarat, Virkamatkat ja vieraanvaraisuus talousarvion kohdalta  1 04 02 03, Khn käyttövarat, Edustusmenot,vastuualue13 .

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, kaupunginkanslian yleiselle osastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ja varainhallinnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 14 kolmannen kappaleen viimeinen virke poistetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE                                  Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 


372 §

SELVITYS SISÄASIAINMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Khs 2004-2691

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

373 §

14.3.2005 pöydälle pantu asia

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VUOSIKSI 2006-2008 KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2005-553

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE                                  Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

374 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.3.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2004-1752

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 16.3.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntavirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Nortamolle ja Pihla Kedolle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, kaupunginkans­lialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuriasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Susanna Laaksovirralle ja Mirja Haloselle.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiain­kes­kuk­selle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote Finlandia-talolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, asuntotuotantotoimistolle, ammattikorkeakoululle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10, 11           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

12, 13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marianna Kajantielle.

 

Kaupunginhallitus päätti viitaten kaupungin työterveyshuol­lon antamaan lausuntoon vahvistaa kaupunginvaltuuston 15.12.2004 (asia 12) tekemän päätöksen filosofian maisteri Pekka Timosen ottamisesta kulttuurijohtajan virkaan todeten samalla, että Timonen ottaa viran vastaan 1.6.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja Pekka Timoselle.

 

14                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

9                    Asia esitellään kaupunginvaltuustolle uudelleen 30.3.2005.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

15                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE                                  Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9

Liitteet 1 – 2 (Kohta 8)

 


375 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       16.3.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                16.3.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 


376 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

377 §

HELSINGIN MATKAILU OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-584

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 21.3.2005 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Leena Sipilä

Leena Lassila

kongressipäällikkö

markkinointisihteeri

 

 

Kari Halonen

Kaija-Leena Winberg

markkinointipäällikkö

matkailusihteeri

 

 

Nyrki Tuominen

Erkki Eisto

elinkeinopäällikkö

yritysasiamies

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian matkailu- ja kongressitoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 2

 

378 §

VALTUUTETTU REISKA LAINEEN TOIVOMUSPONSI: MUSIIKKITALON TULEVA KÄYTTÖ

 

Khs 2004-296

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 11.2.2004 hyväksymän toivomusponnen (Reiska Laine) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Reiska Laineelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE                                  Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 13.

 


379 §

ASUNTOTONTIN MYYMINEN LEPPÄVAARAN KAIVOMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEELTA ESPOONKRUUNU OY:LLE ARAVAVUOKRA- TAI VALTION PITKÄAIKAISEEN KORKOTUKEEN PERUSTUVAAN ASUNTOTUOTANTOON (LEPPÄVAARA, TONTTI 51325/1)

 

Khs 2005-450

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Espoonkruunu Oy:lle Etelä-Leppävaaran Kaivomäen asemakaava-alueelta 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51325 asuinkerrostalotontti nro 1 (pinta-ala 2 339 m2, rakennusoikeus 3 300 k-m2, osoite Säterinkatu) valtion tukemaa vuokra- tai osaomistusasuntotuotantoa varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Kauppahinta on 1 188 000 euroa.

 

2                    Tontin asemakaavan mukaiset autopaikat sijoitetaan alueella sijaitseville LPA-tonteille siitä erikseen ostajan ja pysäköintiyhtiön välillä tehtävän sopimuksen mukaan.

 

3                    Ostajan tulee eri sopimuksin liittää tontti alueen yhteiskerhotiloja hallitsevaan yhtiöön.

 

4                    Tontille rakennettaessa on noudatettava kortteliin mahdollisesti laadittua kortteli- ja lähiympäristösuunnitelmaa.

 

5                          Tonttiin kohdistuva lyhytaikainen vuokrasopimus merkitään kauppakirjan allekirjoituspäivänä päättyväksi.

 

6                    Muuten noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 


380 §

SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE XXXXXX XXXXXXXXXX TEKEMÄN KANTELUN JOHDOSTA

 

Khs 2005-98

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu, Malinen, varajäsen Vihervaara, Krohn Minerva ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

381 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45462/22 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11396)

 

Khs 2005-307

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45462 tontin nro 22 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.1.2005 päivätyn piirustuksen nro 11396 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 2

 


382 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45473/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11386)

 

Khs 2005-306

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45473 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.1.2005 päivätyn piirustuksen nro 11386 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 2

 

383 §

ITÄ-PASILAN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-540

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n Helsingin Messukeskuksessa 22.3.2005 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi toimistopäällikkö Timo Härmälän ja toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juhani Selinheimo) ja KHT Tapani Saastamoisen sekä varatilintarkastajaksi KHT Per-Olof Söderlundin ja HTM Ilkka Vairimaan.

 


Pöytäkirjanote ja yhtiökokousasiakirjat kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Timo Härmälälle, Jaakko Staufferille, kiinteistövirastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

384 §

KIINTEISTÖ OY HIIHTÄJÄNTIE 1:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-567

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hiihtäjäntie 1:n 30.3.2005 kello 9.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi diplomi-insinööri Kauko Koskisen ja varajäseneksi asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta sekä tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, JHTT Ilpo Malisen ja varatilintarkastajaksi kaupunkitilintarkastaja, JHTT Jari Ritarin vuodelle 2005.

 

Pöytäkirjanote nimetyille, pöytäkirjanote ja yhtiökokousasiakirjat, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston talo-osastolle sekä tarkastuslautakunnalle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

385 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ-STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS- NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2005-464

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotistaitei­lijatalosäätiö–Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus ‑nimisen säätiön 12.4.2005 klo 15.00 pidettävässä vuosikokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2005 toimikaudelle:

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Mikko Viitasalo

Pia Sutinen

 

 

Leena Paasivuori

Harri Saksala

 

 

Timo Kallio

Pirjo Vainio

 

 

johtaja Marianna Kajantie

hallintopäällikkö Marjatta Raunila

 

 

osastopäällikkö Hannu Hakala

kaupunginsihteeri Antero Makkonen

 

Vielä kaupunginhallitus päätti valita säätiön tilintarkastajiksi Ernst&Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja KHT Ari Lehdon ja varatilintarkastajiksi KHT Pasi Pekkarisen ja KHT Marko Tiilikaisen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle, hallitukseen nimetyille, tarkastusvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

386 §

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005

 

Khs 2005-557

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 5.4.2005 kello 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen

 

                    varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tilakeskuksesta ja toimistopäällikkö Seppo Sainen sosiaalivirastosta ja

 

Leena Eerola

Antti-Jussi Räihä

Ritva Sänkiaho

 

                    varajäseniksi talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin tilakeskuksesta.

 

                    tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalolle, mainituille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

387 §

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-563

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 22.3.2005 kello 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään kokouksessa yhtiön hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin, sekä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riippin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston tilakeskukselle, nimetyille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

388 §

KIINTEISTÖ OY SEPETEUKSENTIE 35:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-616

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2005 ja siellä esittämään kiinteistöviraston osastopäällikkö Hannu Määttästä ja asiamies Sisko von Behriä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen sekä yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston tilakeskukselle, Hannu Määttäselle, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

389 §

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-547

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 30.3.2005 klo 13.00 Ky-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) vuodeksi 2005.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston tilakeskukselle, Unto Ojalalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

390 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-652

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 31.3.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE                                  Liite 1

 

391 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.3.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.3.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

14.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

392 §

VT ERIK MICKWITZIN TOIVOMUSPONSI: RUOTSINKIELISEN VÄESTÖN OMAKIELISTEN PALVELUJEN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

Khs 2004-2086

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Erik Mickwitz) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Erik Mickwitzille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 2

 

393 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: KILPAILUTTAMISEEN JA TARJOUSPYYNTÖIHIN LIITTYVÄN KOULUTUKSEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2004-2361

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 3

 

394 §

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-523

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 5.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa osastoa toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja esittämään, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin Helsingin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2005 yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

 

henkilöstöpäällikkö Liisa Vanhala

erityissuunnittelija Birgitta Rickman

Juha Hakola

Reima Linnanvirta

Heikki Pohja

Eija Loukoila

Kerstin Ekman

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön vuoden 2005 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainituille henkilöille ja yhtiölle, Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle, Vuosaari-säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE                                  Liite 1

 

395 §

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-577

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Jääkenttäsäätiön hallitukseen vuoden 2005 vuosikokouksesta vuoden 2007 vuosikokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

 

puheenjohtajaksi

 

 

 

Sallamaari Muhonen

 

 

 

ja jäseniksi

 

 

 

Juha Hakola

 

Kauko-Aatos Leväaho

 

Petteri Huurre liikuntavirastosta.

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Jääkenttäsäätiölle, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE                                  Liite 1

 


396 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TUOMARINKYLÄN MANEESI OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-571

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallituksen jäseneksi kaupungin edustajana vuodeksi 2005 osastopäällikkö Kari Alajääsken liikuntavirastosta.

 

Pöytäkirjanote Tuomarinkylän Maneesi Oy:lle, Kari Alajääskelle, sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE                                  Liite 1

 

397 §

PALKKAETUJEN MYÖNTÄMINEN OTTOLAPSEN HOITAMISEKSI PIDETTÄVÄN VANHEMPAINVAPAAN AJALTA

 

Khs 2005-560, 2004-1738

Esityslistan asia Sj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

398 §

14.3.2005 pöydälle pantu asia

KULTTUURINEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2002-2603

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikautensa loppuun asti kulttuurineuvottelukunnan, jonka tehtävänä on

 

kehittää edelleen kaupungin kulttuurivuonna syntynyttä innovatiivisuutta ja uusien mallien luomista kulttuuritoimintoihin

 

pohjustaa kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun kulttuuristrategiatyötä arvioimalla ja päivittämällä kulttuurikomitea 2000:n ja edellisen kulttuurineuvottelukunnan työn tulokset

 

valmistella verkostojen luomista, voimavarojen yhdistämistä ja yritysyhteistyön sujuvoittamista 

 

kehittää kulttuurin taloushallinnon ja tuottamisen sekä kulttuuriviestinnän ja –markkinoiden osaamista

 

jatkaa ja laajentaa yhteistyötä valtiovallan, naapurikuntien, korkeakoulujen ja yrityselämän kanssa kaupungin talouden sallimissa puitteissa.

 

Neuvottelukunnan tulee työssään ottaa huomioon selvityshenkilön laatimassa raportissa (15.10.2004) esitetyt näkökohdat.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

valita neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan Jörn Donnerin sekä jäseniksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajan Anni Sinnemäen ja Helsinki-viikon säätiön hallituksen puheenjohtajan Kirsi Pihan sekä

 

kutsua neuvottelukunnan muiksi jäseniksi

 

kauppa- ja teollisuusministeriön ylijohtajan Bo Göran Erikssonin,

Espoon kaupungin kulttuurijohtajan Georg Dolivon,

Vantaan kaupungin kulttuuritoimenjohtajan Annukka Larkion,

Helsingin yliopiston professorin, taiteiden tutkimuksen laitoksen johtajan Arto Haapalan,

Sibelius-Akatemian rehtorin Gustav Djupsjöbackan,

Taideteollisen korkeakoulun rehtorin, professori Yrjö Sotamaan,

Creative Finland ry:n hallituksen puheenjohtajan, vuorineuvos Krister Ahlströmin ja

Culminatum Oy:n ohjelmajohtajan Irina Blomqvistin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan

 

tarvittaessa asettamaan keskuudestaan enintään kolme neuvottelukunnan tehtävän suorittamiseen liittyvää työryhmää, joissa kussakin on puheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä sekä

 

kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Pöytäkirjanote edellä mainituille henkilöille ja yhteisöille jäljennöksin esityslistan tämän asian liitteistä, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kult-

tuuriasiainkeskukselle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti neuvottelukunnan nimen kulttuurineuvottelukunnaksi ja muutti päätösehdotuksen alun kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikautensa loppuun asti kulttuurineuvottelukunnan, jonka tehtävä on

 

kehittää edelleen kaupungin kulttuurivuonna syntynyttä innovatiivisuutta ja uusien mallien luomista kulttuuritoimintoihin

 

pohjustaa kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun kulttuuristrategiatyötä arvioimalla ja päivittämällä kulttuurikomitea 2000:n ja edellisen kulttuurineuvottelukunnan työn tulokset

 

valmistella verkostojen luomista, voimavarojen yhdistämistä ja yritysyhteistyön sujuvoittamista

 

kehittää kulttuurin taloushallinnon ja tuottamisen sekä kulttuuriviestinnän ja –markkinoiden osaamista

 

jatkaa ja laajentaa yhteistyötä valtiovallan, naapurikuntien, korkeakoulujen ja yrityselämän kanssa kaupungin talouden sallimissa puitteissa.

 

Neuvottelukunnan tulee työssään ottaa huomioon selvityshenkilön laatimassa raportissa (15.10.2004) esitetyt näkökohdat.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 2

 


399 §

Ei julkisuuteen

HELSINGIN TIEDEPALKINNON MYÖNTÄMINEN

 

Khs 2005-469

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen mukaisesti vuoden 2005 tiedepalkinnon, 8 000 euroa akatemiaprofessori Ilkka Hanskille.

 

Pöytäkirjanote Ilkka Hanskille, tietokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE                                  Liite 1

 

400 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökassatoimikunta                                                           18.3.2005

liikuntalautakunta                                                                           15.3.2005

opetuslautakunta

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   10.3.2005

taidemuseon johtokunta                                                                  8.3.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                               4.3..2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                                1.-16.3.2005

eläintarhan johtaja                                                                          16.3.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                10. ja 14.3.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                          7., 8. ja 14.3.2005

museonjohtaja                                                                          11.-16.3.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                        14.3.2005

taidemuseon johtaja                                                                11.-17.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

401 §

LAUSUNTO TURVATEKNIIKAN KESKUKSELLE HKR-YMPÄRISTÖTUOTANNON HAKEMUKSESTA RÄJÄHDEVARASTON PERUSTAMISESTA VUOSAAREN TUKIKOHTAAN

 

Khs 2005-111

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan Turvatekniikan keskukselle, ettei kaupungilla ole huomautettavaa HKR-Ympäristötuotannon hakemuksesta pysyvän räjähdevaraston perustamiseksi Vuosaaren tukikohtaan.

 

Kirje nro       Turvatekniikan keskukselle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 4

 

402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                              17.3.2005

ympäristölautakunta                                                                        15.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 


403 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 15.3.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 


Översättning:

369 §

TILLSÄTTANDE AV EN NÄRINGSKOMMISSION FÖR

MANDATTIDEN 2005–2006

 

Stn 2005-597

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt tillsätta en näringskommission för mandattiden 2005–2006 och utse stadsdirektör Eva-Riitta Siitonen till ordförande för kommissionen, kanslichef Pertti Vanne till personlig ersättare för henne och följande tretton övriga ledamöter med personliga ersättare:

 

biträdande stadsdirektör                      rektor

Ilkka-Christian Björklund                                           Timo Luopajärvi

 

biträdande stadsdirektör                      stadssekreterare

Pekka Korpinen                                    Tanja Sippola-Alho

 

biträdande stadsdirektör                      stadssekreterare

Pekka Sauri                                                                 Kristiina Matikainen

 

finansdirektör                                         budgetchef

Tapio Korhonen                                    Lauri A. Manninen

 

Petri Lempiäinen                                   Henri J. Vartiainen

 

Miikka Heinäsmäki                               Leena Rantanen

 

Anna-Kaisa Puranen                           Leena Pere-Olkkonen

 

Jarmo Laaksonen                                 Taina Karrikka

 

Tarja Kantola                                          Mauri Kavonius

 

Elina Seppä                                                                 Ville Kopra

 

Annika Andersson                                Eevi Kuokkanen

 

Eric Pollock                                            Tuomo Rintamäki

 

Tom Palmberg                                       Monica Mickos

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt uppmana Helsingfors handelskammare att utse fem ledamöter med personliga ersättare och Helsingin yrittäjät ry att utse två ledamöter med personliga ersättare i kommissionen.

 

Protokollsutdrag till Helsingfors handelskammare, Helsingin yrittäjät ry, de i kommissionen invalda, stadskansliet, ekonomi- och planeringscentralen och revisionskontoret.

 

Tilläggsuppgifter:

Maarttola Minna, projektchef, telefon 169 2469

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 4.

 

Översättning:

371 §

STADSSTYRELSENS TJÄNSTERESA TILL UNGERN

 

Stn 2005-626

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt berättiga ledamöterna i stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges presidium och ordförandena för de i stadsstyrelsen företrädda fullmäktigegrupperna, i det fall att de inte är ledamöter i stadsstyrelsen, att göra en tjänsteresa till Budapest i Ungern 28–30.6.2005.

 

Över tjänsteresan skall upprättas en reseräkning omedelbart eller senast inom två månader efter att tjänsteresan avslutats. Rese‑, inkvarterings- och dagtraktamentskostnader för tjänsteresan i enlighet med allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet betalas från budgetmomentet 1 04 02 02, Stns dispositionsmedel, Tjänsteresor, och representationskostnader från budgetmomentet 1 04 02 03, Stns dispositionsmedel, Representationsutgifter, ansvarsområde 13.

 

Protokollsutdrag till deltagarna i tjänsteresan, stadskansliets allmänna avdelning och ekonomi- och planeringscentralens ekonomiförvaltningstjänst och medelsförvaltning.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 6.

 


Översättning:

378 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN REISKA

LAINE: MUSIKHUSETS FRAMTIDA ANVÄNDNING

 

Stn 2004-296

Ärende Kj/13 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 11.2.2004 (Reiska Laine)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Reiska Laine och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sauramo Vesa, ledande planerare, telefon 169 2367

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 13.

 

Översättning:

392 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ERIK

MICKWITZ: SÄKERSTÄLLANDE AV DEN SVENSKSPRÅKIGA

BEFOLKNINGENS SERVICE PÅ SITT EGET MODERSMÅL

 

Stn 2004-2086

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.10.2004 (Erik Mickwitz)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till Erik Mickwitz och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

393 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: ÖKAD UTBILDNING I ANSLUTNING TILL

KONKURRENSUTSÄTTNING OCH ANBUDSFÖRFRÅGNINGAR

 

Stn 2004-2361

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Kauko Koskinen)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–3

 

 


 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

 

puheenjohtaja

(paitsi 363 §)

 

(363 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa     .  .2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 360-367, 372-376, 378, 380, 391-393, 397 ja 400-403 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 381-382 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 


 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

360-367, 372-376, 378, 380, 391-393, 397 och 400-403 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

381-382 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 


 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.