Kokousaika

10.1.2005 kello 16.00 – 17.22

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

I varapuheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

II varapuheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

(paitsi 11-37 §)

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Ikävalko, Suzan

 

 

Kallio, Kalle

 

 

Lekman, Sirkka

 

 

Lindeman, Jukka

 

 

Muhonen, Sallamaari

(paitsi 11 §)

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Vapaavuori, Jan

(paitsi 16 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

Sarkomaa, Sari

varajäsen

 

 

 

Muut

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 10-osa 12 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 10-15 §)

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi osa 16-37 §)

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Lehtokangas, Kari

pelastuskomentaja

(asiantuntijana kokouksen alussa)

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 


 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


1-2,


-,


9-18, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen


19-24, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
3, 8,


25-31, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
4,


-, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
5-7,


32-37,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Sj/1

Kulttuuritalo Sandelsin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

4

Ryj/2

Kertakortin lippulajit ja hinnat Helsingin sisäisessä liikenteessä

 

5

Stj/3

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

6

Stj/4

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

7

Stj/5

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

8

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2005 - 2008

 

9

Kj/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2005

 

10

Kj/4

Helsingin hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien HKL-Bussiliikenteen ja Suomen Turistiauto Oy:n yhdistämistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä

 

11

Kj/5

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle lainan myöntämistä Helsingin Ice Sport Center Oy:lle koskevasta päätöksestä tehdystä valituksesta

 

12

Kj/6

Oy Nord Water Ltd:n osakkeiden myynti

 

13

Kj/7

Xxxx Xxxxxxxx kuolinpesän osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynti

 

14

Kj/8

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Opetustalolle

 

15

Kj/9

Finlandia-talon ravintolatiloja koskevan vuokrasopimuksen kilpailuttaminen

 

16

Kj/10

20.12.2004 pöydälle pantu asia

Matkojenyhdistely- ja kuljetuspalvelujen kilpailuttamista koskeva selvitys

 

17

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

18

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

19

Kaj/1

Malmin lentokenttäaluetta koskevien käyttöoikeussopimusten päättäminen

 

20

Kaj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Lauttasaaren tontin 31130/4 (Merenkulkuoppilaitos) asemakaavan muutosta vastaan tehdyistä valituksista (nro 11230)

 

21

Kaj/3

Vuosaaren kerrostalotontin 54288/2 myyminen

 

22

Kaj/4

Talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelun toimitilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

23

Kaj/5

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Lastensuojelulain edellyttämä kunnan viranomaisten valvonta ulkomainonnan levittämisessä

 

24

Kaj/6

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Sanktioiden lisääminen ulkomainonnan sopimuksiin mainonnan kansainvälisten sääntöjen rikkomisesta

 

25

Sj/1

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Sukupuolisen nimittelyn ehkäiseminen kouluissa

 

26

Sj/2

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Uuden bussiyhtiön työntekijöiden eläkejärjestelyt

 

27

Sj/3

Val av representant för staden vid samkommunen Hsy:s samkommunsstämmor - Kaupungin edustajan valitseminen Hsy-kuntayhtymän yhtymäkokouksiin

 

28

Sj/4

Musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen jatkaminen

 

29

Sj/5

20.12.2004 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman seurantaraportti

 

30

Sj/6

Osuuskunta Vanhakalliota koskevat järjestelyt

 

31

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

32

Stj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Suoja-Pirtti ry:n hallitukseen vuodeksi 2005

 

33

Stj/2

Terveyskeskuksen eräiden virkojen nimikemuutokset

 

34

Stj/3

Vuoden 2005 talousarvioon lukuun 5 22 Khn käytettäväksi merkityn määrärahan osoittaminen

 

35

Stj/4

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kaupungin hyväksymisestä kotihoidon järjestämistä koskevaan kokeiluun

 

36

Stj/5

Vammaisten kuljetuspalveluja koskeva selvitys apulaisoikeuskanslerille

 

37

Stj/6

Elatustuen ulkomaille maksamista koskeva toimeksiantosopimus sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lekmanin (varalla Vapaavuori) ja Lehtipuun (varalla Hiltunen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 8 §

Kaupunginvaltuuston 19.1.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

3 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 7.12.2004 ja 13.12.2004 pöydälle pantu asia
Kulttuuritalo Sandelsin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

4 §

Kertakortin lippulajit ja hinnat Helsingin sisäisessä liikenteessä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

5 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

6 §

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

7 §

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

8 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.12.2004 pöydälle pantu asia
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2005 - 2008

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

9 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2005

 

Khs 2004-2706

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, samalla muuttaen 8.4.2002 (520 §) tekemäänsä päätöstä ottomenettelyn keventämisestä, antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisemman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on jäljennös pöytäkirjanpitäjän allekirjoittamasta pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj 25.10.2000).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakeskukselle viimeistään 7.2.2005 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hankintakeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hankintakeskukselle kuulutusten julkaisemista varten.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

10 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN KOSKIEN HKL-BUSSILIIKENTEEN JA SUOMEN TURISTIAUTO OY:N YHDISTÄMISTÄ KOSKEVAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTÄMISTÄ

 

Khs 2004-1363

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen nro 04/1122/2 tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

11 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE LAINAN MYÖNTÄMISTÄ HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:LLE KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

 

Khs 2001-2291

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän lainopillisen osaston lausunnon mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote asiakirjoineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Bogomoloff ja Muhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

12 §

OY NORD WATER LTD:N OSAKKEIDEN MYYNTI

 

Khs 2004-2682

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

13 §

XXXX XXXXXX KUOLINPESÄN OSAKKEIDEN JA MUIDEN ARVOPAPEREIDEN MYYNTI

 

Khs 2005-11

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    olla käyttämättä kaupungin merkintäoikeutta Norvestia Oyj:n osakeantiin liittyvässä uusmerkinnässä sekä oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa myymään kaupungin omistamien B-osakkeiden tuottamat merkintäoikeudet ja B-osakkeet Helsingin Pörssissä tai muutoin päivän kurssiin, sekä

 

                    oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa myymään  liitteessä luetellut muut osakkeet ja arvopaperit Helsingin Pörssissä tai muutoin päivän kurssiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen allekirjoittamaan kaikki myyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538
Åhlgren Harry, apulaiskaupunginlakimies, puhelin 169 3682

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajann asiaa 7.

 

 

14 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY OPETUSTALOLLE

 

Khs 2002-1435, 2004-2576

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Opetustalolle 7 000 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 06
Helia-talo 2:n rakennushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa niin kauan kuin rakennus on koulukäytössä.

 

Lainan korko: Lainasta peritään peruskoron suuruinen korko lisättynä 0,5 %-yksikön marginaalilla.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi rakennettavaan kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

15 §

FINLANDIA-TALON RAVINTOLATILOJA KOSKEVAN VUOKRASOPIMUKSEN KILPAILUTTAMINEN

 

Khs 2004-2702

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Finlandia-talon toimenpiteet ravintolatiloja koskevan vuokrasopimuksen irtisanomiseksi.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

16 §

20.12.2004 pöydälle pantu asia

MATKOJENYHDISTELY- JA KULJETUSPALVELUJEN KILPAILUTTAMISTA KOSKEVA SELVITYS

 

Khs 2004-2230

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä sisäisen tarkastuksen raportin ja saadut selvitykset tiedoksi sekä kehottaa sosiaalivirastoa ja hankintakeskusta kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota hankintamenettelyn sekä siihen liittyvän asiakirjahallinnan säännöstenmukaiseen ja huolelliseen noudattamiseen.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

                    sosiaalivirastoa ja hankintakeskusta laatimaan omalta osaltaan sisäisen tarkastuksen liitteenä 1 olevaan raporttiin sisältyvistä suosituksista aikataulutetut toimenpidesuunnitelmat, sekä

 

                    kaikkia virastoja ja laitoksia huolehtimaan siitä, että kilpailuttamishankkeissa kilpailuttamiseen liittyvä työnjako ja vastuut on selkeästi määritelty etenkin silloin kun toimijoita on useita, varmistamaan kilpailuttamishankkeille riittävä hankinta- ja sopimusoikeudellinen asiantuntijaosaaminen sekä lisäämään hankintakoulutusta.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että se tulee arvioimaan nyt esillä olevan hankkeen kilpailuttamiseen liittyviä oikeudellisia vastuukysymyksiä tarvittaessa uudelleen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää kaupungin tilintarkastajia sisällyttämään tilintarkastusta koskevaan raportointiinsa lausuman puheena olevasta hankkeesta.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, hankintakeskukselle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä kaupungin kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vapaavuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

                                            Merkittiin, että Lindeman teki pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen vastaehdotuksen perusteluineen.

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Lindeman ilmoitti pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

17 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 52-53/2004 ja 1/2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          3.1.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

18 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 52-53/2004 ja 1/2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

19 §

MALMIN LENTOKENTTÄALUETTA KOSKEVIEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTEN PÄÄTTÄMINEN

 

Khs 2004-2565

Esityslistan asia Kaj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

20 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE LAUTTASAAREN TONTIN 31130/4 (MERENKULKUOPPILAITOS) ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VASTAAN TEHDYISTÄ VALITUKSISTA (NRO 11230)

 

Khs 2002-100

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän kaupunginkanslian lainopillisen osaston ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian lainopilliselle osastolle lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

21 §

VUOSAAREN KERROSTALOTONTIN 54288/2 MYYMINEN

 

Khs 2004-2586

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan korttelin nro 54288 tontin nro 2 käteisellä maksettavasta

1 584 000 euron kauppahinnasta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

22 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN TALOUSHALLINTOPALVELUN TOIMITILOJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2004-2589

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osoitteessa Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7 - 9 A rakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannukset saavat olla enintään 1 490 000 euroa (alv. 0 %, 1 817 000 euroa alv. 22 %) kustannustasossa 8/2004 (RI 108,6 ja THI 142,3).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1- 2

 

 

23 §

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: LASTENSUOJELULAIN EDELLYTTÄMÄ KUNNAN VIRANOMAISTEN VALVONTA ULKOMAINONNAN LEVITTÄMISESSÄ

 

Khs 2004-1230

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.5.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille sekä pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta sosiaalilautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja joukkoliikennelautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

24 §

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: SANKTIOIDEN LISÄÄMINEN ULKOMAINONNAN SOPIMUKSIIN MAINONNAN KANSAINVÄLISTEN SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA

 

Khs 2004-1229

Esityslistan asia Kaj/6

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

25 §

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: SUKUPUOLISEN NIMITTELYN EHKÄISEMINEN KOULUISSA

 

Khs 2004-2083

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

26 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: UUDEN BUSSIYHTIÖN TYÖNTEKIJÖIDEN ELÄKEJÄRJESTELYT

 

Khs 2004-1870

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                            merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.9.2004 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

-                            toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1- 2

 

 

27 §

VAL AV REPRESENTANT FÖR STADEN VID SAMKOMMUNEN HSY:S SAMKOMMUNSSTÄMMOR - KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN HSY-KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN

 

Khs 2005-2

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt till representant för staden vid Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolors samkommunsstämmor från början av år 2005 ända tills samkommunen upplöses utse linjedirektör Margareta Nygård med avdelningschef Mikael Nordqvist som personlig suppleant.

 

Protokollsutdrag till samkommunen, de utsedda, utbildningsverket, fastighetskontoret och revisionskontoret.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajaksi Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuoden 2005 alusta lukien kuntayhtymän lakkauttamiseen asti linjanjohtaja Margareta Nygårdin henkilökohtaisena varaedustajanaan osastopäällikkö Mikael Nordqvist .

 

Pöytäkirjanote mainitulle kuntayhtymälle, valituille henkilöille, opetusvirastolle, kiinteistövirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Se föredragningslistan, biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet, ärende 3./Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

28 §

MUSIIKIN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2004-2676

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen, että Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n ja kaupungin kesken tehdyn, musiikin esittämistä koskevan yleissopimuksen mukaiset korvaukset ovat asukasta kohden 8,2 senttiä vuonna 2005 Teosto ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n 10.12.2004 tekemän suositussopimuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Suomen Kuntaliitolle ja esityslistan liitteineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kaupunginkanslian tiedotustoimistolle sekä lisäksi kaikille kaupungin muille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

29 §

20.12.2004 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPOLIITTISEN OHJELMAN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2004-2426

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman vuosien 2001 – 2004 seurantaraportin.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

30 §

OSUUSKUNTA VANHAKALLIOTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

 

Khs 2005-7

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa välittömästi yhteistyössä Osuuskunta Vanhakallion kanssa menettelemään niin, että osuuskunnalle osoitetaan tässä vaiheessa työllisyyden hoitoon osoitetuista määräahoista korkeintaan 72 000 euroa vuoden 2004 toiminnasta kertyneiden erääntyneiden, viraston hyväksymien laskujen maksamiseksi ja edelleen, että viraston edustaja seuraa laskujen maksamista varmistuen siitä, että osuuskunnalle osoitettu summa käytetään tässä päätöksessä tarkoitettujen laskujen maksamiseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sen, että sosiaalivirasto on ilmoittanut tulevansa vuonna 2005 osoittamaan Osuuskunta Vanhakalliolle sen toiminnasta vielä kertyvien, perusteltujen menojen kattamiseksi niitä vastaavan summan edellyttäen, että osuuskunta on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ravintolatoimintansa lopettamiseksi ja osuuskunnan hakeutumiseksi vapaaehtoiseen selvitystilaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi koulutus- ja kehittämiskeskuksen vs. johtajan päätöksen 22.12.2004, § 115, jolla työllisyyden hoitoon käytetyistä määrärahoista osoitettiin 37 000 euron summa Osuuskunta Vanhakalliolle sen joulukuun 2004 palkkojen ja niihin kuuluvien sivukulujen maksamista varten.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa osuuskunnan hallituksessa toimimaan niin, että osuuskunta tekee mahdollisimman nopeasti päätöksen osuuskunnan hakeutumisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan.

 

Pöytäkirjanote Osuuskunta Vanhakalliolle, sosiaalivirastolle, koulutus- ja kehittämiskeskukselle (tilivirastona), talous- ja suunnittelukeskukselle (Seppo Olli), tarkastusvirastolle ja Osuuskunta Vanhakallion hallituksen puheenjohtajalle Arto Antmanille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

31 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun rehtori                                           28. ja 29.12.2004

ammattikorkeakoulun johtava talouspäällikkö                        31.12.2004

henkilöstökeskus                                                                                             

- henkilöstöjohtaja                                                                            4.1..2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                  4.1..2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            4.1.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          4.1.2005

museonjohtaja                                                                               31.12.2004

kaupunginorkesterin intendentti                                               16.12.2004

koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtaja                      22. ja 29.12.2004

taidemuseon johtaja                                                           29. – 31.12.2004

tietokeskuksen johtaja                                            30. 12. 2004 – 3.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

32 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOJA-PIRTTI RY:N HALLITUKSEEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2004-2544

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suoja-Pirtti ry:n hallitukseen vuodeksi 2005 kehittämiskonsultti Roger Nordmanin sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Suoja-Pirtti ry:lle, kaupungin edustajaksi nimetylle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

33 §

TERVEYSKESKUKSEN ERÄIDEN VIRKOJEN NIMIKEMUUTOKSET

 

Khs 2004-2595

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa terveyskeskukseen sijoitettujen virkojen nimikkeet 15.1.2005 lukien seuraavasti:

 

Vanha nimike
peruspalkka €/kk

Vakanssi-
numero

Uusi nimike/
peruspalkka €/kk

 

Ylilääkäri/
4 022,69

084954

Terveyskeskuslääkäri/
3 600 – 3 800

Osastonlääkäri/
3 734,42

023535

Terveyskeskuslääkäri/
3 734,42

Erikoislääkäri/
3 577,29

036621

Osastonlääkäri/

3 577,29

 

Pöytäkirjanote Anneli Harjunpäälle, terveyskeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

34 §

VUODEN 2005 TALOUSARVIOON LUKUUN 5 22 KHN KÄYTETTÄVÄKSI MERKITYN MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN

 

Khs 2004-2624, 2004-2668

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2005 talousarvioon lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi merkityn 43 000 000 euron suuruisen määrärahan terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan 14.12.2004  tekemien esitysten perusteella seuraavasti:

 

1                          terveyslautakunnalle 25 000 000 euroa käytettäväksi helsinkiläisten potilaiden hoitotakuun toteuttamiseen HUS-kuntayhtymässä

2                          terveyslautakunnalle 9 700 000 euroa käytettäväksi hoitotakuun toteuttamiseen terveyskeskustoiminnassa

3                          terveyslautakunnalle 2 950 000 euroa ja sosiaalilautakunnalle 5 350 000 euroa, eli yhteensä 8 300 000 euroa sosiaali- ja terveystoimen yhteisten hoitoketjujen sujuvuuden parantamiseen, mukaan lukien mielenterveyspalvelut.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa 1.3.2005 lukien terveyskeskukseen sijoitettaviksi

 

-                     16 terveyskeskuslääkärin virkaa 2800 - 3200 euroa/kk määräytyvin peruspalkkauksin

-                     15 erikoislääkärin virkaa (5 akuuttisairaalaan ja 10 psykiatrian osastolle) 3 824 euroa/kk määräytyvin peruspalkkauksin.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, talous- ja

suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

35 §

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS KAUPUNGIN HYVÄKSYMISESTÄ KOTIHOIDON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAAN KOKEILUUN

 

Khs 2004-2231

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 30.12.2004 antaman päätöksen kaupungin hyväksymisestä kotihoidon järjestämistä koskevaan kokeiluun ajalle 1.1.2005 – 31.12.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta ryhtymään ministeriön päätöksessä edellytettyihin toimenpiteisiin, mm. kotihoidon rekisteriä koskevan rekisteriselosteen toimittamiseksi tietosuojavaltuutetulle ja kokeiluarvioiden toteuttamiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että päätökset, jotka on tehty edellytyksin, että eduskunta hyväksyy kotihoitokokeilun järjestämistä koskevat sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaiset muutokset ja että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kaupungin kokeilun piiriin, ovat tulleet voimaan 1.1.2005.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

36 §

VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE

 

Khs 2004-2385

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa apulaisoikeuskanslerille seuraavan selvityksen vammaisten kuljetuspalvelujen järjestämisestä Helsingissä:

 

Kuljetuspalvelujen järjestäminen

 

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Vammaispalvelulaki ei yksityiskohtaisesti määrittele sitä, miten vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelut kunnassa tulee järjestää. Kuljetuspalveluja järjestettäessä on otettava huomioon vammaispalvelulain 1 §:ssä säädetty lain tarkoitus siten, että vammaisella henkilöllä olisi samankaltaiset, yhdenvertaiset oikeudet liikkumiseen kuin muillakin kunnassa asuvilla henkilöillä.

 

Kuljetuspalvelujen järjestämisestä on säädetty vammaispalveluasetuksen 4 §:ssä. Säännöksen mukaan kunta voi järjestää kuljetukset sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata vammaispalveluasetuksen 5 §:n tarkoittamalle vaikeavammaiselle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Kunta voi (StVoL 4 §) mukaan järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta (ostopalvelut). Kunnalla on siten oikeus itse päättää siitä, miten se toimintansa järjestää. Järjestettäessä palveluja ostamalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta, on kunnan varmistuttava palvelun laadusta ja asianmukaisesta järjestämisestä. Kuljetuspalvelun järjestäminen ei saa kaventaa henkilölle kuuluvaa vammaispalvelulaissa säädettyä subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluihin.

 

Mikäli kuljetuspalvelut voidaan hoitaa vammaisen henkilön kuljetustarpeen mukaisessa laajuudessa esimerkiksi yhteiskuljetuksina tai muulla kunnan järjestämällä tai päättämällä tavalla, ei vaikeavammaisella henkilöllä ole oikeutta ”määrätä” kuntaa sitovalla tavalla kuljetuspalvelujen järjestämistavasta.


 

Kuljetuspalvelujen järjestäminen Helsingissä ennen matkojen yhdistelyn hanketta

ja MYK-hankkeen valmistelu

 

Vammaispalvelulain voimaan tullessa kuljetuspalveluja järjestettiin Helsingissä antamalla siihen oikeutetuille vaikeavammaisille henkilöille ensiksi taksisetelit ja myöhemmin erityinen takseissa käytettävä maksukortti. Kuljetuspalvelujen kustannukset nousivat vuodesta 1995 (n.12 milj. euroa) 100 % vuoteen 2001 verrattuna, jolloin kustannukset olivat jo n. 21 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginhallitus päätti 16.11.1998 ”kehottaa sosiaalilautakuntaa yhdessä joukkoliikennelautakunnan ja liikepalvelulautakunnan kanssa selvittämään, miten vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut olisi tarkoituksenmukaista järjestää ja tekemään asiassa tarvittavat selvitykset.”

 

Edellä mainitun päätöksen pohjalla sosiaalivirasto ja HKL selvittivät vuonna 1999 kuljetustukipalvelujen järjestämisen vaihtoehtoja.

 

Yhtenä vaihtoehtona oli matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) perustaminen. Suomessa oli liikenne- ja viestintäministeriön tuella 1990-luvun puolivälistä alettu perustaa matkojenyhdistelykeskuksia (myöhemmin kuljetuspalvelukeskuksia, KPK) yhteiskunnan korvaamien kuljetuspalvelujen ja kaikille avoimen joukkoliikenteen hoitamiseksi.

 

Yhtenä ongelmana vanhassa järjestelmässä oli maksajan eli kaupungin heikko mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksiin ja erityisesti siihen, että kaupungin maksamia kuljetuspalveluja käytetään niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sosiaaliviraston keinot puuttua kuljetuksiin ja valvoa kuljetusten asianmukaista järjestämistä kustannusten kannalta olisivat edellyttäneet valvontapanoksen ja –henkilöstön tuntuvaa lisäystä ottaen huomioon, että käyttäjiä oli enimmillään yli 16 000.

 

Uuden järjestelmän kilpailutus ja hankinta

 

Helsingin kaupungin hankintakeskus haki 22.3.2001 palveluntarjoajia MYK:a varten neuvotteluhankintamenettelyn mukaisesti. Tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelussa oli mukana hankkeen ohjausryhmä, johon kuului myös palvelun käyttäjien edustajia vammais- ja vanhusneuvostosta. Järjestetyn MYK-operaattori-tarjouskilpailun voittajan valitsi työryhmä, jossa oli edustus kaupunginkansliasta ja lisäksi palvelun käyttäjien sekä sosiaaliviraston että hankintakeskuksen edustajat.

 

Sosiaalilautakunta päätti 4.12.2001 matkojen yhdistelykeskuksen kokeilu- ja kehittämisvaiheen käynnistämisestä läntisen sosiaalikeskuksen alueella lokakuussa 2002 (siirrettiin myöhemmin marraskuuhun 2002) ja merkitsi tiedoksi laajenemissuunnitelman koko kaupungin alueelle.

 

Sosiaalilautakunta päätti 11.12.2001 valita matkojen yhdistely- ja kuljetuspalvelujen toimittajaksi tarjousyhteenliittymän, jonka muodostivat

Helsingin Palveluauto Oy/Suomen Turistiautokonserni ja Tuusulan linja Oy/Korsisaari yhtiöt. Sittemmin yhteenliittymä otti nimekseen Transmation Helsinki Oy.

 

Sosiaalivirasto ja Transmation Helsinki Oy allekirjoittivat ostopalvelusopimuksen 2.4.2002.

 

Sopimuksessa esitetyn alustavan laajenemissuunnitelman mukaan HKPK laajeni läntisen alueen pilottivaiheen jälkeen koko Helsingin alueelle. Laajeneminen toteutettiin siten, että pohjoinen sosiaalikeskus liittyi 1.5.2004 lukien järjestelmään, toukokuun aikana koillinen sosiaalikeskus ja kesäkuun aikana vaiheittain keskinen sosiaalikeskus. Itäinen sosiaalikeskus siirtyi järjestelmään elo-syyskuun aikana 2004. Eteläinen ja kaakkoinen sosiaalikeskus eivät ole järjestelmän piirissä.

 

Läntisen alueen kokeilu ja kuljetuspalvelujen järjestäminen Helsingissä

 

Asiakkaalle tehdyn yksilöhuollon päätöksen mukaisesti asiakkaat tilaavat kuljetuksen palvelun järjestäjältä yhdestä numerosta. Kuljetukset järjestetään sopimuksen mukaan joko yrittäjän omaa kalustoa käyttäen tai yrittäjän alihankintana mm. niillä samoilla taksiajoneuvoilla, joilla kuljetukset muutoinkin Helsingissä on hoidettu. Käytössä on myös Transmation Helsinki Oy:n alihankintana invavarustettuja autoja. Osa Helsingin inva-autoista ei ole tehnyt suoraa alihankintasopimusta Transmation Helsinki Oy:n kanssa. Näitä autoja voidaan kuitenkin välittää Helsingin Taksi-Data Oy:n välityksellä.

 

Erona aikaisempaan käytäntöön on se, että matkat tulee tilata keskitetysti asiakkaille annetusta palvelunumerosta. Mahdollista siis ei ole se, että kuljetus tilataan ”lennosta” tai ”tolpalta”. Vaikeavammaisen kuljetuspalveluun oikeutetun asiakkaan matka voidaan, jolleivät yksilölliset syyt sitä estä, yhdistellä muihin kuljetuksiin siten, että yksittäinen kuljetuspalvelumatka ajetaan yhteiskuljetuksena.

 

Asiakkaan yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen on myös mahdollista, että matkat ajetaan ilman yhdistelymahdollisuutta tai matkat ajetaan ns. ”vakiotaksia” käyttäen. Tällöin kuljetuksen suorittaa vaikeavammaiselle henkilölle entuudestaan tuttu taksi- tai muu kuljetusyrittäjä. Mahdollista myös on, että kuljetuspalvelumatkat ajetaan invatakseilla. Mikäli henkilö tarvitsee saattajan, voidaan asiakkaalle myöntää viranhaltijan päätöksellä erityinen saattajalisä.

 

Transmation Helsinki Oy, myöhemmin tekstissä HKPK, välittää kuljetuksia sekä omille autoilleen että Helsingin takseille ja 18-20 Helsingin Palveluauto Oy:n  ja Vantaan Inva-auto Oy:n autolle. Helsingin Palveluauto Oy:n ja Vantaan Inva-auto Oy:n autot on mitoitettu 8 matkustajalle ja niissä on invatason varustus.

 

Jos kuljetukset järjestetään yhteiskuljetuksina, HKPK:n yhteiskuljetusten reitit tulee suunnitella siten, että matka-aika on enintään sama, kuin kohteeseen olisi julkisilla joukkovälineillä matkustettaessa. Mikäli henkilöllä on oikeus käyttää henkilöautotaksia, tilaa HKPK kuljetuksen Taksi-Data Oy:ltä. Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutetun on tilattava matka siis HKPK:n kautta. Kuljetus tulee tilata viimeistään tuntia ennen aiottua matkaa.

 

Mikäli kuljetus tilataan edellisenä päivänä tai viimeistään 16 tuntia ennen aiottua matkaa, kuljetuspalvelumatkasta kuluu vain puoli matkaa. Näin laskien vaikeavammaisella asiakkaalla on hänen tilatessaan kaikki matkansa 16 tuntia aikaisemmin, oikeus 36 yhdensuuntaiseen matkaa kuukaudessa. Edellytyksenä on, että matka on tilattu HKPK:n kautta. Kuljetuspalveluun oikeutetulla asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus tilata puolet matkoistaan ns. pikamatkoina (9 matkaa), jolloin tilaus voi tapahtua asiakkaan haluamalla hetkellä ja ajankohtana.

 

Asiakasprofiili

 

Läntisessä sosiaalikeskuksessa - kuten myöhemmin järjestelmän laajentuessa muillekin Helsingin alueille -  haastateltiin kaikki kuljetuspalveluihin oikeutetut vaikeavammaiset henkilöt sekä kuljetustukeen oikeutetut henkilöt. Haastattelun, voimassaolevan kuljetuspalvelupäätöksen sekä käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella on kaikille palveluun tai tukeen oikeutetuille henkilöille laadittu sosiaaliviraston toimesta henkilökohtainen asiakasprofiili, josta käyvät ilmi mm. asiakkaan vammasta tai sairaudesta johtuvat kalustoon liittyvät erityistarpeet, asiakkaalle soveltuvat kuljetusmuodot sekä mahdollinen vakiotaksioikeus. Vaikeavammaisella henkilöllä on lisäksi asiakasprofiilista riippuen oikeus tilata terveydentilansa takia tarvittaessa kaikki kuljetuspalvelumatkat ns. pikamatkoina.

 

Yksilöhuollon päätöksenteko kuljetuspalveluja järjestettäessä –

asiakkaiden oikeusturva

 

Sosiaalivirastossa on erityisesti läntisen alueen kokeilun aikana sekä myöhemmin järjestelmän laajentuessa pyritty varmistamaan palvelun käyttäjien oikeusturvan toteutuminen. Osa kuljetuspalvelujen käyttäjistä on esittänyt tyytymättömyytensä kuljetuspalvelujen järjestämiseen ja katsonut, että nyt valittu järjestämistapa kaventaa heille kuuluvia oikeuksia siten, etteivät he voi osin käyttää tätä heille laissa säädettyä subjektiivista oikeutta. Tästä johtuen muutoksenhakukelpoisia päätöksiä tehdään myös järjestämistapaan liittyvistä seikoista. Tällaisia päätöksiä on päätös oikeudesta käyttää vakiotaksia (tuttua taksinkuljettajaa), oikeus käyttää pelkästään henkilöautotaksia tai oikeus matkoihin ns. pikamatkoina, jolloin kaikki vaikeavammaiselle henkilölle myönnetyt matkat voidaan tilata ilman eri aikarajoitusta. Päätös tehdään myös korvaustavan (itse asiassa järjestämistavan) muutoksesta. Erikseen päätös tehdään myös invataksin käytöstä. Osa näistä päätöksistä on sellaisia, jotka koskevat pelkästään palvelun toimeenpanoa tai sen järjestämistä. Epäselvää on, onko näistä päätöksistä oikeus hakea valittamalla muutosta. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat käytännössään kuitenkin tutkineet esim. maksutavan muutosta koskevat asiat. Kyse tällaisessa päätöksessä on selkeästi kuljetuspalvelujen järjestämistavasta. Tämä näkökohta huomioon ottaen sosiaalivirastossa on katsottu yksilön oikeusturvan edellyttävän, että näistä viranhaltijan ratkaisuista voidaan ainakin hakea muutosta sosiaalijaostoissa sosiaalihuoltolain mukaisella tavalla. Jaoston päätöksistä on annettu myös valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

 

Toiminnassa esiintyneet puutteet ovat osaltaan aiheuttaneet sen, että vaikeavammaisille henkilöille on jouduttu räätälöimään yksilöityjä lisäratkaisuja kuljetuspalvelujen järjestämiseksi.

 

Räätälöidyt ratkaisut on harkittu ja harkitaan yksilöllisesti sosiaalivirastossa kootun arviointiryhmän avustuksella siten, että asiassa tehdään asianmukaiset yksilöhuollon päätökset niille vaikeavammaisille henkilöille, joita räätälöity kuljetuspalvelujen järjestämistapa koskee. Muutoksenhakukelpoisen päätöksen tekee asiassa toimivaltainen viranhaltija.

 

Räätälöity kuljetuspalvelun järjestäminen merkitsee yleensä sitä, että asiakas irrotetaan määräaikaisesti muusta kuljetuspalvelujärjestelmästä siten, että asiakkaalla on mahdollisuus tilata kuljetuksensa itse esimerkiksi Helsingin Taxi-tilauskeskuksen välityksellä. Vaikeavammaisen asiakkaan ei siis näissä tilanteissa tarvitse tilata kuljetuspalveluaan Transmation Helsinki Oy:n tilauskeskuksesta. Yksilöllinen matkojen järjestäminen voidaan myös järjestää HKPK:n toimintana siten, että matkoja ei yhdistellä tai henkilölle määritellään vakiotaksi. Tällöin matka tilataan edelleenkin HKPK:n kautta.

 

Sosiaalivirasto on arvioinut ja arvioi tarvittaessa oma-aloitteisesti eräiden, kaikkein avuttomimmassa ja/tai vaikeimmassa asemassa olevien vaikeavammaisten henkilöiden osalta kuljetuspalvelujen järjestämistapaa uudestaan.

 

Mikäli vaikeavammaiset kuljetuspalvelujen käyttäjät arvioivat itse, että Helsingissä valittu kuljetuspalvelujen järjestämistapa kaventaa tai loukkaa heille laissa säädettyjä oikeuksia vielä siten, etteivät he voi osin käyttää tätä heille laissa säädettyä subjektiivista oikeutta, on vaikeavammaisella henkilöllä mahdollisuus itse hakea järjestämistavan muutosta erikseen sosiaalityöntekijöiltä. Näihin hakemuksiin on vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset huomioon ottaen tehtävä asianmukaiset yksilöhuollon muutoksenhakukelpoiset päätökset.

 

Sosiaalivirasto laatii selvitystä palvelujen käytön mahdollisen vähentymisen syistä.

 

Järjestelmän laajentaminen muille Helsingin alueille

 

Sosiaalivirasto ja Transmation Helsinki Oy neuvottelivat marras-joulukuussa 2003 useita kertoja laajentamisen ehtona mm. raportoinnin kehittämisestä, sen oikeellisuudesta ja seurannan kehittämisestä erityisesti palvelun laadun varmistamiseksi. Neuvottelut koskivat myös ajoneuvokalustoa, sekä tilausten välittämistä. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin tarkentavasti asiakasprofiilien laadinnasta ja niiden ylläpidosta, kuljetushenkilökunnan koulutuksesta sekä poikkeuksellisten matkojen tilaamisen helpottamisesta.

 

Sosiaalilautakunta päätti 27.1.2004, että kokeilu vakinaistetaan ja järjestelmä laajennetaan koskemaan koko Helsinkiä samalla kertaa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Tavoitteena oli, että laajentaminen aiheuttaa asiakkaille mahdollisimman vähän ongelmia.

 

Vielä sosiaalilautakunta päätti, että sosiaalikeskukset liittyvät kokonaisuudessaan järjestelmään, kun valmiudet operaattorilla ja asianomaisessa sosiaalikeskuksessa ovat olemassa.

 

Sosiaalilautakunta päätti edelleen, että laajentaminen toteutetaan siten, että pohjoinen ja koillinen sosiaalikeskus liittyvät palvelun piiriin toukokuussa, keskinen kesäkuussa, itäinen elokuussa, kaakkoinen syyskuussa ja eteläinen lokakuussa.

 

Sosiaalilautakunta edellytti, että sille tuodaan elokuussa 2004 raportti siitä, miten laajentaminen on onnistunut.

 

Sosiaaliviraston reklamaatio

 

Selvitys Helsingin kuljetuspalvelukeskuksen toiminnan laajenemisesta pohjoiseen, koilliseen ja keskiseen Helsinkiin oli sosiaalilautakunnan esityslistalla 24.8.2004. Tällöin sosiaalilautakunnan käymässä keskustelussa ilmeni, että HKPK:n toiminnassa oli edelleen puutteita, mm. tilauspuhelimen ruuhkautumista ja heikkoa toimitustarkkuutta. Esittelijä poisti selvityksen esityslistalta ja myöhemmin 6.9.2004 HKPK:n toiminnan puutteet johtivat sosiaaliviraston reklamaatioon Transmation Helsinki Oy:lle.

 

Laajeneminen itäiselle alueelle elokuussa 2004 lisäsi ongelmia jälkikäteen arvioiden mm. siksi, että asiakkaita on alueella paljon, n. 2300. Käyttäjien informoinnista pyrittiin huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Sosiaalivirasto ja HKPK järjestivät mm. 21 tiedotustilaisuutta alueella ja asiakkaille annettiin sosiaaliviraston suomen- ja ruotsinkieliset neuvontapuhelinnumerot, mutta siitä huolimatta asiakkaat soittivat HKPK:een kysyäkseen miten matka tilataan. Näin ollen puhelujen määrä ja pituus HKPK:ssa kasvoivat ennakoitua suuremmiksi. Tilauspuhelimen ruuhkautuminen puolestaan aiheutti toimitustarkkuuden heikkenemistä.

 

Transmation Helsinki Oy vastasi reklamaatioon 6.10.2004. Vastauksessaan Transmation Helsinki Oy kiisti kaikki reklamaatioon kirjatut epäkohdat aiheettomina ja esitti, että tapahtuneiksi väitettyjen laiminlyöntien syynä ovat kaupungin puolella tapahtuneet sopimusvelvoitteiden laiminlyönnit.

 

Kaupungin näkökulmasta ja asiakkaiden kannalta tärkeintä oli ja on saada kuljetuspalvelut toimimaan moitteettomasti. Kiireellisimpiä toimenpiteitä edellyttivät reagointi toimitustarkkuuteen, puhelinpalvelun ruuhkautumiseen ja kuljettajien ammattitaitoon.

 

Sisäisen tarkastuksen raportti

 

Kaupunginjohtajan toimeksiannosta kaupungin sisäinen tarkastus on selvittänyt sosiaaliviraston tilaamien matkojenyhdistely- ja kuljetuspalvelujen kilpailuttamista. Samassa yhteydessä laadittiin selvitys myös kilpailuttamiseen liittyvästä talousarviovalmistelusta ja tarjousmenettelyä koskevien konsernisääntöjen noudattamisesta.

 

Kaupunginhallitus käsitteli sisäisen tarkastuksen laatimaa raporttia 20.12.2004 jättäen asian pöydälle. Raportti ja kaupunginhallituksen sen johdosta tekemä päätös lähetetään erikseen välittömästi kaupunginhallituksen päätettyä asiasta.

 

Kuljetuspalvelun laatu, toimitustarkkuus ja puhelinpalvelu

 

Asiakaspalautetta on kerätty suunnitelmallisesti kesäkuusta 2004 lähtien. Tämän lisäksi palautteita on saatu projektin seurantaryhmästä, jossa jäseninä ovat edustajat mm. vammais- ja vanhusneuvostosta. Viikoittaisia asiakaspalautekoosteita (sosiaalivirastoon saapuneet ja Transmation Helsinki Oy:lle osoitetut asiakasreklamaatiot ja - palautteet) on kerätty syys-/lokakuusta lähtien. Keskeisimmät asiakkaiden ilmoittamat ongelmat ovat olleet toimitustarkkuus ja puhelinpalvelun hitaus sekä ajoneuvokalustoon liittyvät ja kuljettajien kaupunkituntemukseen liittyvät puutteet. Asiakaspalautteet on käsitelty sosiaaliviraston ja Transmation Helsinki Oy:n välillä käydyissä neuvotteluissa 7.10–24.11.2004. Neuvotteluja mainittuna ajanjaksona on ollut 10 kertaa. Epäkohtien korjaamiseksi on toteutettu välittömiä toimenpiteitä.

 

Liitteenä on ajalta 27.9. – 5.12.2004 laaditut asiakaspalautekoosteet. Liite on esityslistan tämän asian liitteenä 3.

 

HKPK:n puhelinpalvelu on parantunut syksyn 2004 kuluessa. Välityskeskuksen toiminnassa esiintyy vielä tilapäisiä ruuhkia, mutta jonotusajat ovat olleet kohtuullisia.

 

Asiakaspalautteen mukaan toimitustarkkuus on parantunut, vaikkakin puutteita on edelleen. Toimitustarkkuutta on parannettu jatkuvasti, esim. invavarusteltua ajoneuvokalustoa on lisätty, yhdisteltyjen matkojen aikataulutusta on muutettu, palveluneuvojia ja ajovalvonnan henkilöstöä on koulutettu ja toimitustarkkuutta varmistavia teknisiä toimintoja on kehitetty. Tilannetta seurataan reaaliaikaisesti ja uusia korjaavia toimenpiteitä tehdään välittömästi tarpeen mukaan. Toimitustarkkuus on tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla.

 

Liitteenä on selvitys jo tehdyistä tai suunnitelluista toimenpiteistä kuljetuspalvelujen toimivuuden parantamiseksi. Liite on esityslistan tämän asian liitteenä 4.

 

Tämänhetkinen tilanne

 

Kuljetuspalveluja koskeva ostopalvelusopimus on voimassa vuoden 2005 loppuun asti, jollei sopimusta tätä ennen irtisanota tai muuten pureta. Kuljetuspalvelujen tuottamisesta viimeistään 1.1.2006 lukien järjestetään tarjouskilpailu. Hankintaa koskeva ennakkoilmoitus on 30.12.2004 julkaistu Julkiset Hankinnat –lehdessä. Tarjouskilpailun vaativuuden vuoksi tullaan sen valmistelua ja toimeenpanoa varten asettamaan kaupungin hankintakeskuksen johdolla toimiva työryhmä, jossa myös kaupunginkanslian oikeuspalvelut ovat edustettuina.

 

Hankkeen kilpailutuksessa on ollut kyse poikkeuksellisen vaikeasta ja monimutkaisesta kilpailulainsäädäntöönkin liittyvästä asiasta. Kuljetuspalvelujen järjestämisestä tarjouspyynnössä ja sopimuksessa tarkoitetulla tavalla Helsingin mittakaavassa ei ole ollut aikaisempaa kokemusta. Matkojen yhdistelyn hankkeita on liikenneministeriön suunnitelman mukaan tarkoitus käynnistää jatkossa koko maassa. Helsingin hanke tässä laajuudessa on ollut eräänlainen pilotti koko Suomessa.

 

Kuljetuspalvelun käyttäjien palautteita järjestelmän epätyydyttävästä toiminnasta on tullut runsaasti. Myös monet järjestöt ovat lähettäneet sekä sosiaalilautakunnalle että sosiaalivirastolle asiaa koskevia kirjelmiä. Projektiorganisaatioon kuuluu vammaisneuvoston asettama järjestelmän seurantajaosto. Ajankohtainen tilanne on kuitenkin tehnyt välttämättömäksi laajentaa palvelun käyttäjien, Transmation Helsinki Oy:n ja sosiaaliviraston välistä keskustelua asiakaspalautteissa esiin tulleista ongelmista ja niiden pikaisesta korjaamisesta.

 

Sosiaaliviraston toimitusjohtaja päätti 26.11.2004 asettaa palvelun käyttäjiä edustavan asiakaspaneelin, johon kutsuttiin edustajat vammais- ja vanhusneuvostoista, Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten Yhdistys ry:n, Kehitysvammatuki 57 ry:n sekä Osteogenesis Imperfekta ry:n edustajat, vammaisasiamies, Transmation Helsinki Oy:n edustaja ja kaupunginkanslian edustaja. Myöhemmin toimitusjohtaja täydensi paneelin kokoonpanoa Helsingin Reumayhdistys ry:n edustajalla.

 

Asiakaspaneelin ensimmäinen kokous järjestettiin 8.12.2004.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että tärkeintä tässä tilanteessa on saada kuljetuspalvelujärjestelmä toimimaan Helsingissä siten, että vaikeavammaiset kuljetuspalveluihin oikeutetut henkilöt saavat asianmukaisesti toteutetuksi heille laissa säädetyt ja määritellyt oikeutensa. Sosiaalivirasto ja Transmation Helsinki Oy käyvät palvelun tuottamisessa ja laadussa esiintyneistä puutteista jatkuvasti neuvotteluja ongelmien ratkaisemiseksi.  Osaan kysymyksistä on löydetty toimivia ratkaisuja ja toimenpiteistä palvelun laatutason parantamiseksi on sovittu. Kaikkien ongelmien osalta ei vielä ole päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään tulokseen. Näiden osalta osapuolien yhteinen työskentely järjestelmän toimivuuden parantamiseksi jatkuu tiiviinä.

 

Kirje nro        apulaisoikeuskanslerille sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Merkittiin, että Lindeman teki vastaehdotuksen, jonka mukaan apulaisoikeuskanslerille annettavaan selvitykseen tulisi lisätä luvun ”Yksilöhuollon päätöksenteko kuljetuspalveluja järjestettäessä – asiakkaiden oikeusturva” toisen kappaleen jälkeen teksti: ”Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan uuden järjestelmän myötä kuljetusten käyttö on vähentynyt ja palvelut kaventuneet”.

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITTEET

Liite 1

Liitteet 1 - 2

 

Liite 2

Liite 1 osittain salassa pidettävä

 

 

37 §

ELATUSTUEN ULKOMAILLE MAKSAMISTA KOSKEVA TOIMEKSIANTOSOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN KANSSA

 

Khs 2004-900

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan elatustuen ulkomaille maksamista koskevan toimeksiantosopimuksen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sirkka Lekman                                       Otto Lehtipuu

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  18.1.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1-8, 10-12, 16-20, 23-26, 29, 31 ja 35-36 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1-8, 10-12, 16-20, 23-26, 29, 31 och 35-36 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.