6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          7.2.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta     9.2. ja 11.2.2005

tekninen lautakunta                                                        9.2.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (20.1.2005), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 11.3.2005 alkaen klo 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä seuraavat asiat

-                                       kuntien valitsemat seutukokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

-                                       luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteiden vahvistaminen,

-                                       tarkastuslautakunnan asettaminen vuosiksi 2005-2008,

-                                       hallituksen asettaminen vuosiksi 2005-2008.

 

Seutukokouksen esityslista liitteineen toimitetaan viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi edustajaa sekä Kauniaisilla yksi edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut vaalikelpoisuusvaatimukset (kunnan jäsenyys, äänioikeus kunnallisvaaleissa, ei holhouksen alainen). Lisäksi valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 §.

 

Kj toteaa, että Khs päätti kokouksessaan 25.10.2004 (§ 1306) valita edellisen kerran 12.11.2004 pidettyyn kokoukseen seuraavat edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

toimitusjohtaja

sähköasentaja

Veikko Vermilä

Matti Taina

 

 

osastonhoitaja

lähihoitaja

Riitta Kauppila

Terhi Mäki

 

 

erityisavustaja

järjestösihteeri 

Suzan Ikävalko

Sari Nokelainen

 

 

diplomi-insinööri

biologi

Jussi Heinämies

Olli Aalto

 

 

diplomi-insinööri

oikeustieteen ylioppilas

Mari Puoskari

Elina Castrén

 

 

oikeustieteen kandidaatti

oikeustieteen ylioppilas

Jan Vapaavuori

Terhi Kauti

 

 

toiminnanjohtaja

valtiotieteen maisteri

Timo Jaatinen

Jukka Pajarinen

 

 

luokanopettaja

kansanedustajan avustaja

Sirkka Lekman

Hanna Laine

 

 

valtiotieteen ylioppilas

järjestösihteeri

Laura Rissanen

Tuomo Valve

 

 

toimittaja

yhteysjohtaja

Pekka Saarnio

Jukka Lindeman

 

 

toimittaja

valtiotieteen ylioppilas

Maria Björnberg-Enckell

Henrik Creutz

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 11.3.2005 pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen.

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.2.2005

kiinteistölautakunta

8.2.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

4. ja 7. – 9.2.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja viranomaiselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

9.2.2005

 

Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta                                                                             8.2.2005

opetuslautakunta

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     3.2.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                   8.2.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   24.1. – 1.2.2005

- johtava talouspäällikkö                                                                  2.2.2005

eläintarhan johtaja                                                                            4.2.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               4., 7. ja 8.2.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       10.2.2005

museonjohtaja                                                                         4. – 10.2.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                11.2.2005

taidemuseon johtaja                                                                  3. – 8.2.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       7. ja 9.2.2005

työterveysjohtaja                                                                                2.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              8.2.2005

ympäristölautakunta                                            8.2.2005

yleisten töiden lautakunta                                  10.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 8.2.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285