7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          31.1.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN

 

Khs

 

Kj toteaa, että apulaiskaupunginjohtajien palkkausperusteet ovat pysyneet muuttumattomina kuluvan ja koko edellisen vuosikymmenen.

 

Kaupunginhallinnossa toteutettiin vuonna 2001 virastopäälliköiden ja osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkausjärjestelmän uudistus ottamalla käyttöön HAY-järjestelmä. Tuolloin siirryttiin kokonaispalkkajärjestelmään siten, että eräiden virastopäälliköiden ja osastotasoisten yksiköiden päälliköiden kokonaispalkkaa tarkistettiin varsin merkittävästi. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat jäivät tämän järjestelyn ulkopuolelle.

 

Tuon ajankohdan jälkeen monissa maan suurissa kaupungeissa on toteutettu kaupungin ylimmän virkamiesjohdon palkkausjärjestelyitä, joiden seurauksena Helsingin apulaiskaupunginjohtajat ovat jo jääneet ja ovat edelleen jäämässä palkkaukselliseen kuoppaan tehtävien kokonaisvaativuuteen nähden.

 

Edellä todetun vuoksi on palkkauksen suhteellisen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi perusteltua toteuttaa 12 % suuruinen tasotarkistus Helsingin apulaiskaupunginjohtajien palkkaukseen. Apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkka ilman luontoisetuja on tällä hetkellä 9 484,37 euroa/kk.

 

Kysymyksessä on sellainen virkaehtosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä asia, jossa päätösvalta kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluu kaupunginhallitukselle.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkka on 10 622,49 euroa/kk 1.3.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Siitonen Eva-Riitta, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.2.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.1.2005

rakennuslautakunta

1.2.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

3.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGINJOHTAJAN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN

 

Khs

 

Sj toteaa, että kaupunginjohtajan palkkausperusteet ovat pysyneet muuttumattomina kuluvan ja koko edellisen vuosikymmenen.

 

Kaupunginhallinnossa toteutettiin vuonna 2001 virastopäälliköiden ja osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkausjärjestelmän uudistus ottamalla käyttöön HAY-järjestelmä. Tuolloin siirryttiin kokonaispalkkajärjestelmään siten, että eräiden virastopäälliköiden ja osastotasoisten yksiköiden päälliköiden kokonaispalkkaa tarkistettiin varsin merkittävästi. Kaupunginjohtajat jäivät tämän järjestelyn ulkopuolelle.

 

Tuon ajankohdan jälkeen monissa maan suurissa kaupungeissa on toteutettu kaupunginjohdon palkkausjärjestelyitä, joiden seurauksena Helsingin kaupunginjohto on jo jäänyt ja on edelleen jäämässä palkkaukselliseen kuoppaan tehtävien kokonaisvaativuuteen nähden.

 

Esimerkkeinä hiljattain tehdyistä kaupunginjohtajien palkantarkistuksista voidaan mainita Espoo (11.559 euroa/kk), Lahti (10 424,25 euroa/kk), Jyväskylä (11 500 euroa /kk) sekä Turku (12 900 euroa/kk 1.1.2006 alkaen).

 

Edellä todetun vuoksi on palkkauksen suhteellisen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi perusteltua toteuttaa 12 % suuruinen tasotarkistus myös Helsingin kaupunginjohtajan palkkaukseen. Kaupunginjohtajan kokonaispalkka ilman luontoisetuja on tällä hetkellä 11 335,81 euroa/kk.

 

Kysymyksessä on sellainen virkaehtosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä asia, jossa päätösvalta kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluu kaupunginhallitukselle.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 12 696,11 euroa/kk 1.3.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Björklund Ilkka-Christian, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 169 2290

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      25.1.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         2.2.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          31.1.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                     28. ja 31.1. ja 1.2.2005

museonjohtaja                                                                                   1.2.2005

ruotsikielisen työväenopiston rehtori                                   24.1.-1.2.2005

taidemuseon johtaja                                                               28.1.-1.2.2005

työterveysjohtaja                                                                                2.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. RYJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   3.2.2005

yleisten töiden lautakunta                                  3.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 3.2.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292