10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 48-49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 48-49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN UUSYRITYSPALVELU RY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2003-2334

 

Helsingin Uusyrityspalvelu ry ilmoittaa (1.12.2005), että yhdistyksen syyskokous pidetään 14.12.2005 klo 9.30.

 

Kj toteaa Khn päättäneen 15.12.2003 nimetä Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n hallitukseen kaupungin edustajiksi yrittäjä Terhi Kautin, projektipäällikkö Arja Hörhammerin ja elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen vuoden 2006 loppuun saakka. Terhi Kauti on 9.12.2005 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajaksi yrittäjä Terhi Kautin tilalle ______________________.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä Helsingin Uusyrityspalvelu ry:lle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

 

 

 


9

TEHDASKIINTEISTÖ OY KISÄLLITALON VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-2592

 

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo ilmoittaa, että yhtiön varsinainen syysyhtiökokous pidetään 13.12.2005 klo 15.00 osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2–4, 00510 Helsinki.

 

Kaj toteaa, että Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo on kaupungin osakkuusyhtiö, jossa kaupungin omistus on 24 % yhtiön osakekannasta. Kaupungin omistamat tilat on vuokrattu sairaala-apteekille ja Pääkaupunkiseudun työttömät ry:lle.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan tulee hallituksen yhden jäsenen olla Helsingin kaupungin nimeämä. Khs on 13.12.2004 nimennyt yhtiön hallitukseen vuodeksi 2005 asiamies Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon 13.12.2005 kello 15.00, osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2–4, pidettävässä varsinaisessa syysyhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi sanotun yhtiön hallitukseen vuodeksi 2006 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

 

7.12.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

1., 7. ja 8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  28. – 30.11.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                     29.11.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           7.12.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                       30.11. ja 1.12.2005

museonjohtaja                                                                         2. – 9.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         22.11. – 1.12.2005

taidemuseon johtaja                                                                2. – 5.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   29.11.2005

liikepalvelulautakunta                                         29.11.2005

joukkoliikennelautakunta                                   1.12.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 1.12.2005

yleisten töiden lautakunta                                  8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262