6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.10.2005

kiinteistölautakunta

 

18.10.2005

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

 

17.–19.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

19.10.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                    13.10.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    19.10.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            18.10.2005

 

eläintarhan johtaja                                                   13. ja 17. – 20.10.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                               17. – 18.10.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               14.10.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       19.10.2005

museonjohtaja                                                                     11. – 20.10.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                       1. ja 14.10.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                            11. – 20.10.2005

suomenkielinen työväenopisto

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                          14.10.2005

taidemuseon johtaja                                                           13. – 20.10.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                 13.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         18.10.2005

joukkoliikennelautakunta                                   20.10.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 20.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

JATKOLUVAN HAKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLTÄ KANSAINVÄLISEN ADOPTIOPALVELUN ANTAMISEEN

 

Khs 2005-2272

 

Asia tulisi käsitellä 24.10.2005

 

Sosiaalilautakunta on (18.10.2005) tehnyt Khlle otsikossa mainittua asiaa koskevan seuraavan esityksen:

 

Toiminnan taustaa

 

Laki lapseksiottamisesta, joka tuli voimaan 1.5.1985, sisältää mahdollisuuden suorittaa kansainvälistä lapseksiottamispalvelua.

Sosiaalilautakunta esitti 26.3.1985 Khlle  luvan hakemista kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamiseen. Sosiaalihallitus myönsi Helsingin sosiaalilautakunnalle luvan toimia palvelunantajana kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa 29.11.1985 lähtien. Ainakin vuodesta 1990 alkaen lupa on kattanut koko maan. Lupa myönnetään aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lupa on voimassa 27.11.2005 asti. Nykyisin luvan myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Sosiaalilautakunnan kansainvälisellä adoptiopalvelulla (käytännössä Lapsiperheiden palvelut, perheoikeudelliset asiat - yksikkö) on nykyisin yhteistyösuhteet Kolumbiaan, Thaimaahan, Viroon ja Etelä-Afrikkaan. Lisäksi sille on myönnetty yhteistyölupa Kambodzhan kanssa, mutta kontaktia ei ole käynnistetty maan epäselvän tilanteen johdosta.

 

Sosiaalilautakunnan lapseksiottamispalvelun välityksellä on Suomeen tullut ulkomaisia ottolapsia vuodesta 1990 vuoden 2004 loppuun mennessä yhteensä 311.

 

Asiakasmäärät ja helsinkiläisyys

 

Tällä hetkellä adoptiohakemuksia on ulkomailla 50 ja yhteensä rekisteröityneitä asiakkaita on 76 (edelliset luvut kuvaavat hakijoita, joita voivat olla yksinhakijat tai avioparit). Lisäksi jo lapsen saaneita, seurannassa olevia perheitä on yhteensä 79 (luku kuvaa lasten lukumäärää). Sen jälkeen, kun palvelumaksu on ollut kaikille sama, ei erikseen ole tilastoitu helsinkiläisyyttä, vaan tieto on tätä tarkoitusta varten etsitty asiakkaiden asiakirjoista.

 

Uusia, rekisteröityneitä asiakkaita oli vuonna 2002 yhteensä 84, joista helsinkiläisiä 54, vuonna 2003 rekisteröityneitä asiakkaita oli 72, joista helsinkiläisiä 46 ja vuonna 2004 rekisteröityneestä 25 asiakkaasta 14 oli helsinkiläisiä.

 

Toiminnan talous ja henkilöstö

 

Kansainväliseen adoptiopalveluun on perheoikeudellisten asioiden yksikössä vuonna 2005 budjetoitu toimintakuluihin 173 900 euroa ja toimintatuottoihin 140 350 euroa. Asiakirjojen käännös-, laillistus- ja lähetyskuluihin on toimintakuluista budjetoitu 92 000 euroa, mikä näkyy myös toimintatuotoissa. Toimintatuottoihin on budjetoitu lisäksi 50 000 euroa palvelumaksuja.

 

Kansainvälistä adoptiota hoitaa kokopäiväisesti yksi ottolapsiasiainhoitaja sekä puolipäiväisesti yksi toimistosihteeri. Lisäksi neljä henkilöä osallistuu 5 – 10 % työpanoksella työajastaan kansainvälistä adoptiota koskeviin asioihin. Perheoikeudellisten asioiden yksikössä toimii muissa tehtävissä kaksi henkilöä, jotka ovat aikaisemmin olleet mukana adoptiotoiminnassa ja kaksi, jotka osaavat espanjan kieltä ja voivat tarvittaessa auttaa adoptioryhmää.

 

./.                   Selvitys henkilökunnasta, adoptiopalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2005, adoptiopalvelun talousarvio 2005, adoptiopalvelun toimintakertomus 2004, kansainvälisen adoption kuluarvio (asiakkaille), kansainvälisen adoption kuluarvio lapseksiottamisesta annetun asetuksen 14 §:n mukaan eriteltynä sekä tilasto: Suomeen saapuneet lapset 1990 – 2004 ovat tämän asian liitteinä 1 - 7.

 

Sosiaalilautakunta esittää Khlle, että sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan lupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lain sallimaksi viideksi vuodeksi, alkaen 28.11.2005.

 

Stj toteaa, että sosiaalilautakunta päätti 18.10.2005 jatkaa kansainvälistä adoptiopalvelua siten, että toiminnasta perittävää asiakasmaksua korotetaan kattamaan toiminnasta aiheutuvat todelliset kustannukset. Asiakasmaksu tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen sosiaalilautakunta päätti, että sosiaaliviraston tulee selvittää vuoden 2007 talousarvioehdotusta varten adoptiopalvelun järjestämistä siten, että toiminta irrotetaan omaksi tulosvastuulliseksi yksiköksi. Tässä yhteydessä tulee selvittää myös yhteistyön mahdollisuudet muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

 

Muut Suomessa toimivat adoptiopalvelun antajat ovat Pelastakaa lapset ry ja Interpedia rf. Näiden toiminta on selvästi laajempaa kuin sosiaalilautakunnan toiminta kansainvälisessä adoptiossa. Pelastakaa lapset ry:n kohdemaat ovat nykyisin Venäjä, Kiina, Thaimaa ja Filippiinit. Interpedia rf toimii Kiinassa, Thaimaassa, Kolumbiassa, Etiopiassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa.

 

Kansainvälinen adoptio on pitkä prosessi, yleensä 3-4 vuotta, joten sitä ei voi lopettaa ilman siirtymäaikaa. Perheitä joille aiheutuisi haittaa toiminnan lopettamisesta, on tällä hetkellä 76. Helsingin sosiaalilautakunnan pois jääminen kaventaisi adoptioasiakkaitten mahdollisuutta valita palvelunantajien ja kontaktimaitten välillä.

 

Edellä mainituista syistä, ja ottaen huomioon, että adoptiopalvelusta tullaan perimään toiminnasta aiheutuvat todelliset kustannukset, Stj:n mielestä sosiaali- ja terveysministeriöltä olisi haettava lupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lautakunnan esittämällä tavalla, vaikka toiminta ei kuulukaan kunnan lakisääteisiin velvoitteisiin. Nykyinen lupa on voimassa 27.11.2005 saakka, joten tämä asia tulisi käsitellä tässä Khn kokouksessa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä sosiaalilautakunnalle jatkolupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lain sallimaksi viideksi vuodeksi, alkaen 28.11.2005.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

LIITTEET

Liite 1

Selvitys henkilökunnasta

 

Liite 2

Adoptiopalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 

Liite 3

Adoptiopalvelun talousarvio 2005

 

Liite 4

Adoptiopalvelun toimintakertomus 2004

 

Liite 5

Kansainvälisen adoption kuluarvio (asiakkaille)

 

Liite 6

Kansainvälisen adoption kuluarvio lapseksiottamisesta annetun asetuksen 14 §:n mukaan eriteltynä

 

Liite 7

Tilasto: Suomeen saapuneet lapset 1990-2004

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 18.10.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285