HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

26 - 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

1.8.2005 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Helsingin Energian liittyminen Hiilitieto ry:n jäseneksi

3

 

4

Asuntotuotantotoimiston eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

5

 

5

Beviljande av lånet till Helsingfors Segelsällskap rf
Lainan myöntäminen Helsingfors Segelsällskap rf:lle

8

 

6

Talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen siirtyminen eläkkeelle

12

 

7

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen nimeäminen elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajaksi

13

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN ENERGIAN LIITTYMINEN HIILITIETO RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2005-1557

 

Tekninen lautakunta esittää (28.6.2005) mm. seuraavaa:

 

Hiilitieto ry:n tarkoituksena on toimia sellaisten yritysten yhdyssiteenä, joiden toiminta liittyy kiinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan mm.

 

                    jakamalla hiilitietoa yleisölle mm. internet–sivustoa ylläpitämällä

                    järjestämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia

                    seuraamalla kiinteiden fossiilisten polttoaineiden käytön kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, ja

                    muilla samankaltaisilla tavoilla

 

Yhdistys viimeistelee parhaillaan internet-sivustoaan, jonka tarkoituksena on tuottaa neutraalia tietoa kivihiilestä. Suomessa ei ennestään ole mitään keskitettyä lähdettä, josta vastaavaa materiaalia olisi saatavissa. Sivustoilla tulee olemaan perustietoa kivihiilestä ja sen käytöstä, hiilen polton eduista ja haitoista sekä ympäristövaikutuksista. Tarkoituksena on luoda laaja jatkuvasti ylläpidettävä tietokanta, joka olisi tärkeänä neutraalina tiedonlähteenä energiapoliittiseen keskusteluun koskien esim. hiilenkäytön rajoittamista, päästökauppaa tai kestävää kehitystä.

 

Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki muut suuret suomalaiset kivihiilenkäyttäjät paitsi Helsingin Energia. Yhdistyksen toimintatapoihin ja sen julkaisemaan aineistoon pääsee vaikuttamaan ainoastaan jäsenyyden kautta. Helsingin Energialla maan suurimpana kivihiiltä yhteistuotannossa ja kaupunkiympäristössä käyttävänä vaikuttajana tulisi olla mahdollisuus tähän. Vastaavasti Helsingin Energia on Maakaasuyhdistys ry:n jäsen.

 

Hiilitieto ry:n liittymismaksu on 15 000 euroa.  Erillistä vuosijäsenmaksua ei peritä.

 

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin Energia voisi liittyä Hiilitieto ry:n jäseneksi. Helsingin Energia huolehtii jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista maksaen myös liittymismaksun omista käyttövaroistaan.

 

Kj pitää teknisen lautakunnan esitykseen viitaten liittymistä Hiilitieto ry:n jäseneksi Helsingin Energian liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisena.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Helsingin Energian liittymään Hiilitieto ry:n jäseneksi kehottaen Helsingin Energiaa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan 15 000 euron liittymismaksun omista käyttövaroistaan.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


4

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2005-1187

 

Asuntotuotantotoimikunta esittää (18.5.2005), että asuntotuotantorahaston varoista myönnettäisiin primääri- ja tertiäärilainoja päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/Fallkulla on Malmille 31.10.2003 valmistunut 75 asunnon asumisoikeuskohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 7 570 396 euroa. Valtion aravalainalla rahoitetaan 6 434 800 euroa ja asumisoikeusmaksuilla 1 127 532 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan primäärilainaa 8 064 euroa.

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/Väinö Auerin katu 6 on Kumpulaan rakennettava 46 asunnon vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo on
5 779 000 euroa. Valtion aravalainalla rahoitetaan 5 490 000 euroa ja tertiäärilainalla 289 000 euroa. Kohde valmistuu joulukuussa 2005.

 

Kontulan Kiinteistöt Oy/Kivikonkaari on Malmille (oikeammin Kontulaan) rakennettava 48 asunnon vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo on 5 625 000 euroa. Kuntarahoitus Oy:n myöntämällä korkotukilainalla rahoitetaan 5 343 600 euroa ja tertiäärilainalla 281 400 euroa. Kohde valmistuu helmikuussa 2006.

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/Pilvilinnankatu 3 on Vuosaareen 31.10.2003 valmistunut 54 asunnon vuokrakohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 4 884 294 euroa. Valtion aravalainalla rahoitetaan 4 577 100 euroa ja tertiäärilainalla 48 200 euroa. Oman pääoman avustusta on Valtion asuntorahasto myöntänyt tälle kohteelle 192 800 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan primäärilainaa 66 194 euroa.

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/Pippuri on Vuosaareen rakennettava 93 asunnon vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo on 12 556 300 euroa. Kuntarahoitus Oy:n myöntämällä korkotukilainalla rahoitetaan
11 928 400 euroa ja tertiäärilainalla 627 900 euroa. Kohde valmistuu helmikuussa 2007.

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/Kaneli on Vuosaareen rakennettava 92 asunnon vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo on 13 199 700 euroa. Kuntarahoitus Oy:n myöntämällä korkotukilainalla rahoitetaan
12 273 700 euroa ja tertiäärilainalla 646 000 euroa. Kaupungin 280 000 euron suuruisella primäärilainalla rahoitetaan kohteen yhteyteen tuleva kuntosali. Rakennustyöt valmistuvat helmikuussa 2007.

 

Primäärilaina on kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 3 % ja joka lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.

 

Tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka asuntorahasto rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 5 % ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen, kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.

 

Kontulan ja Vuosaaren uudet kohteet rahoitetaan pääasiassa korkotukilainalla. Laina-aika on näissä kohteissa 40 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 3,4 %. Lainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Kj toteaa, että Kvston 11.12.1996 perustamassa asuntotuotantorahastossa on lainojen myöntämiseen tarkoitettuja varoja noin 45,6 milj. euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen lainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina

Tertiäärilaina

 

euroa

euroa

 

 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

 

 

Fallkulla

8 064

 

 

 

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/

 

 

Väinö Auerin katu 6

 

289 000

 

 

 

Kontulan Kiinteistöt Oy/

 

 

Kivikonkaari

 

281 400

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Pilvilinnankatu 3

66 194

 

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Pippuri

 

627 900

 

 

 

 

 

 

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/

 

 

Kaneli

280 000

646 000

 

 

 

YHTEENSÄ

354 258

1 844 300

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


5

BEVILJANDE AV LÅNET TILL HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP RF

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP RF:LLE

 

Stn/Khs 2005-622

 

Helsingfors Segelsällskap rf konstaterar (2.3.2005) bl.a. att sällskapet är en 111 år gammal segelförening vars verksamhet är koncentrerad till av Helsingfors Stad hyrda områden på Skifferholmen.

 

Föreningens ändamål är att befrämja segelsport. I föreningen betonas särskilt junior- och tävlingsverksamheten. Vi är ytterligare stolta över vårt stora antal träbåtar vilka ställer speciella krav på sliputrymmen. För detta ändamål förfogar vi över hamn- och sliputrymmen till vilka hör bryggor, kajer och skjul samt ett klubbhus byggt år 1947.

 

Av ovannämnda resurser kräver speciellt hamnanläggningarna och slipen i anslutning till det s.k. östra skjulet ständigt underhåll och investeringar. För att på sikt förbättra föreningens ekonomiska ställning har vi gjort ett beslut om att småningom byta ut en del av de hyrda pontonerna till egna.

 

Sällskapets finansieringsbehov gäller nu:

                   utbyte av en hyrd betongponton, kostnad enligt offert av Rantarakenne Oy inklusive eventuella  bojar 27 816 euro

                   förnyande av angöringsbryggan för förbindelsebåten, enligt offert 8 418 euro

                   förnyande av skenor till slipen, uppskattad kostnad 11 000 euro

 

Sällskapet har informerats om att en fond inom Friluftsverket (Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto) beviljar finansiering för investeringar av ovannämnt slag upp till 40 % av anskaffningskostnaderna. Därför anhåller vi nu om ett lån på 16 550 euro, senare 18 894 euro med en återbetalningstid på 7 år.

 

Idrottsnämnden konstaterar (14.6.2005) att den sökande nu önskar avstå från en av idrottsverket uthyrd betongponton och ersätta den med en egen ponton.

 

Enligt Helsingfors stads fond för idrotts- och friluftsanläggningar kan dess medel användas för finansiering av anskaffningar som betjänar idrotts- och friluftsanläggningar. Helsingfors Segelsällskap rf:s anskaffning till sin hamnanläggning uppfyller villkoren i fondens regler.

 

Nämnden föreslår att Helsingfors Segelsällskap rf  beviljas ett lån ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar på 40 % (18 894,00 euro) av anskaffningskostnaderna. En återbetalningstid på 7 år föreslås, varav de två första åren är amorteringsfria.

 

Stadsdirektören konstaterar med hänvisning till idrottsnämndens utlåtande att det är motiverat att bevilja Helsingfors Segelsällskap rf ett lån. Sällskapet har höjt det sökta beloppet från det ursprungliga beloppet 16 550 euro till 18 894 euro, som nämnden tillstyrker. I fonden för idrotts- och friluftsanläggningar finns ca 17,6 mn euro att använda för lån. Den ränta som avses i förslaget till beslut uppgår för närvarande till 2,25 %.

 

                                            Helsingfors Segelsällskap rf  toteaa (2.3.2005) mm., että se on 111 vuotta vanha pursiseura, jonka toiminnot keskittyvät Helsingin kaupungilta vuokratulle Liuskasaarelle.

 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää purjehdusurheilua. Yhdistyksen toiminnassa painotetaan erityisesti nuoriso- ja kilpailutoimintoja. Se on erityisen ylpeä suuresta puuvenemäärästään, joka asettaa suuria vaatimuksia nosto- ja laskutiloille. Tämän vuoksi hallinnoimme satamaa, joka käsittää laitureita, rantamuureja, vajoja sekä vuonna 1947 rakennetun kerhotalon.

 

Edellä mainituista vaativat ns. itäisen vajan yhteydessä olevat satamalaitteet ja luiska jatkuvaa huoltoa sekä investointeja. Yhdistys on päättänyt taloudellisen tilanteen parantamiseksi pikku hiljaa vaihtaa osan vuokratuista betoniponttoneista omiin.

 

Tämänhetkinen rahoitustarve käsittää:

                    vuokratun betoniponttonin vaihto omaan, kustannus Rantarakenne Oy:n tarjouksen mukaan poijut sisältäen 27 816 euroa

                    yhdysaluksen liikennelaiturin uusiminen, tarjouksen mukaan 8 418 euroa

                    luiskan kiskotuksen uusiminen, arvioitu kustannus 11 000 euroa

 

Seuralle on kerrottu, että liikuntaviraston yhteydessä toimiva rahasto (urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto) tarjoaa rahoitusta edellä mainitun tapaisiin investointeihin aina 40 prosenttiin hankintakustannuksista. Tämän vuoksi yhdistys anoo 16 550 euron, myöhemmin 18 894 euron lainaa 7 vuoden takaisinmaksuajalla.

 

                                            Liikuntalautakunta toteaa (14.6.2005), että hakija haluaa nyt luopua yhdestä liikuntavirastolta vuokratusta betoniponttonista ja korvata sen omalla ponttonillaan.

 

                                            Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilurakentamista edistäviin investointeihin. Helsingfors Segelsällskap rf:n satamalaitteisiin kohdistuva investointi on rahaston sääntöjen mukainen.

 

Lautakunta esittää, että Helsingfors Segelsällskap rf:lle myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta lainaa 40 % (18 894 euroa) heidän investointikustannuksistaan seitsemän vuoden takaisinmaksuajalla, joista kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaina.

 

Kj toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että lainan myöntäminen Helsingfors Segelsällskap rf:lle on perusteltua. Yhdistys on nostanut anottavan lainan määrää alkuperäisestä 16 550 eurosta lautakunnan puoltamaan 18 894 euroon. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä lainojen myöntämiseen n. 17,6 milj. euroa. Päätösehdotuksen mukainen korko on tällä hetkellä 2,25 %.

 

KJ                                      Stadsstyrelsen torde besluta bevilja Helsingfors Segelsällskap rf ett lån på 18 894 euro för finansiering av sällskapets investeringar i en ponton och en brygga på följande villkor:

 

Löptid: Lånet skall återbetalas i jämna poster inom sju år, varav de två första åren är amorteringsfria. 

 

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

 

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är in­tecknade i fastigheten och som åtnjuter förmånsrätt motsvarande 90 % av det av fastighetskontoret fastställda anskaffningsvärdet. Låntagaren kan också ställa någon annan säkerhet som godkänns av ekonomi- och planeringscentralen.

 

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stads­styrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta uppmana stadskansliets rättstjänst att ingå låneavtalet.

 

Protokollsutdrag till sökanden, idrottsnämnden, stadskansliets rättstjänst och ekonomi- och planeringscentralens finansförvaltning.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingfors Segelsällskap rf:lle 18 894 euron suuruisen lainan pursiseuran ponttoni- ja laituri-investointien rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin seitsemän vuoden kuluessa, joista kaksi ensimmäistä on lyhennysvapaita.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Tilläggsuppgifter:
Venetkoski-Kukka Eija, lånechef, telefon 169 2525

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

 

 

 

 


6

TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ LAURI A. MANNISEN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

 

Khs 2005-1662

 

Kj toteaa, että talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen on ilmoittanut (21.7.2005) saavuttavansa henkilökohtaisen eläkeikänsä 30.4.2006 ja jäävänsä silloin vanhuuseläkkeelle. Lisäksi talousarviopäällikkö Manninen on ilmoittanut, että kertyneiden säästövapaiden ja lomapäivien vuoksi hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 7.10.2005.

 

Kjn mielestä on tärkeätä, että talousarviopäällikön virka saadaan täytettyä mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi virka tulisi julistaa haettavaksi välittömästi. Tarkoituksena on, että virkaan vakinaisesti valittu henkilö hoitaisi virkaa vuosilomasijaisena 10.10.2005 – 30.4.2006. Päätösvalta sijaisuuden osalta kuuluu rahoitusjohtajalle.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee todeta, että talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen virkasuhde päättyy 30.4.2006 hänen siirtyessään 1.5.2006 lukien vanhuuseläkkeelle.

 

                                                                 Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan talousarviopäällikön viran haettavaksi.

 

                                            Pöytäkirjanote Lauri A. Manniselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGINJOHTAJA JUSSI PAJUSEN NIMEÄMINEN ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI

 

Khs 2005-597

 

Vs. Kj toteaa, että Khs asetti 21.3.2005 elinkeinoneuvottelukunnan toimikaudeksi 2005-2006. Samalla Khs nimesi neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen.

 

Vs. Kj toteaa vielä, että elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajana on perinteisesti ollut kaupunginjohtaja. Koska  Eva-Riitta Siitosen virkasuhde kaupunkiin on päättynyt 31.5.2005, tulisi neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi nimetä jäljellä olevalle toimikaudelle 2005-2006 kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupun­ginjohtaja Jussi Pajusen elinkeinoneuvottelukunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2005-2006.

 

Pöytäkirjanote Jussi Pajuselle, Eva-Riitta Siitoselle, neuvottelukunnalle (Minna Maarttola) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 169 2469