HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

21 - 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

30.5.2005 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

3

 

4

Kaupunginkanslian virkaholhoojien nimikkeen muuttaminen

5

 

5

Ohjeet irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

7

 

6

23.5.2005 pöydälle pantu asia
Eron myöntäminen Jussi Pajuselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

10

 

7

23.5.2005 pöydälle pantu asia
Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2004 tarkastuslautakunnalle

12

 

8

23.5.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelma

22

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Tammisalon tonttien 44024/3 ja 16 sekä vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 11399)  

25

 

2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7:n ja Xxxx Xxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

29

 

3

Kiinteistöosakeyhtiö Kumianpää 2:n poikkeamishakemus

32

 

4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Patruunan poikkeamishakkemuksesta

34

 

5

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n poikkeamishakemus

37

 

6

Kiinteistö Oy Valuraudankuja 6:n poikkeamishakemus

39

 

7

Kahdeksan toimitilayhtiön ylimääräiset yhtiökokoukset

41

 

8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n (ent. Enso Gutzeit) pääkonttorin suojeluesityksestä

43

 

9

23.5.2005 pöydälle pantu asia
Kampin liikennesuunnitelman hyväksyminen

50

 

10

23.5.2005 pöydälle pantu asia
Selvitys tasa-arvovaltuutetulle vuokralaisdemokratiasäännön uudistamispäätöksestä

84

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet

89

 

2

Paikallinen sopimus kaupunginorkesterin muusikoiden palkkojen tarkistamisesta

92

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Palvelukeskuksen (Palmia) osallistuminen ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin

95

 

2

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Palvelukeskuksen (Palmia) turvapalvelujen kehittäminen

99

 

3

Lausunto HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta; pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyalue Viikissä, Viikintie 15

103

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Selvitys HUSin toiminnasta ja taloudesta  31.3.2005

115

 

2

Kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosina 2005 - 2006

118

 

3

Talous- ja velkaneuvontaa koskeva toimeksiantosopimus Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa

119

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-584

 

Helsingin Matkailu Oy ilmoittaa (12.5.2005), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 31.5.2005 klo 10.00 alkaen osoitteessa Pohjoisesplanadi 11 - 13, Helsinki.

 

Kutsun mukaan yhtiökokouksessa esillä on yhtiöjärjestyksessä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat ja yhtiöjärjestyksen muutos.

 

Kj toteaa, että Helsingin Matkailu Oy toimii kaupunginkanslian matkailu- ja kongressitoimiston teknisenä apuyhtiönä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä.

 

Kj toteaa edelleen, että kaupunginkanslian matkailu- ja kongressitoimisto esittää (16.5.2005), että yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi nimetään uudelleen 21.3.2005 nimetyt henkilöt. Tarkastuslautakunta on nimennyt (27.4.2005) yhtiön tilintarkastusehdokkaiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sirpa Eriksson) ja KHT Jorma Nurkkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Helsingin Matkailu Oy:n osakekannan siirryttyä viime vuonna kaupungin omistukseen on tarpeen muuttaa hallituksen esittämällä tavalla yhtiön yhtiöjärjestys kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevan yhtiöjärjestysmallin mukaiseksi. Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä palkkiokäytäntöä ole tarpeen muuttaa, kun yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 31.5.2005 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa oikeuspalveluita esittämään yhtiökokouksessa, että


 

1                          yhtiön hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

varsinainen jäsen           henkilökohtainen varajäsen

kongressipäällikkö          markkinointisihteeri
                      Leena Sipilä                     Leena Lassila

markkinointipäällikkö      matkailusihteeri
                      Kari Halonen                    Kaija-Leena Winberg

elinkeinopäällikkö           yritysasiamies
Nyrki Tuominen               Erkki Eisto,

2                          yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi kongressipäällikkö Leena Sipilä,

3                          yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson ja KHT Jorma Nurkkala sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierros ja KHT Outi Hieta,

4                          yhtiön hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkioita ja

5                          hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset ja muut kokouskutsussa mainitut asiat yhtiön hallituksen ehdotusten mukaisesti.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian kongressi- ja matkailutoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGINKANSLIAN VIRKAHOLHOOJIEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-1212

 

Kaupunginkanslia toteaa, että kaupungin hallintosäännön 11 § mukaan Khs päättää mm. viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Sosiaalilautakunta on 19.11.2002 esittänyt 1.12.1999 voimaan tulleen holhoustoimilain muuttamisen seurauksena kaupunginhallitukselle holhoustoimiston edunvalvontatoimiston johtosäännön muuttamista niin, että viraston nimi kirjoitetaan muotoon Helsingin kaupungin edunvalvontatoimisto, virkaholhoojan nimike muutetaan edunvalvojan nimikkeeksi ja johtavan virkaholhoojan nimike muutetaan edunvalvontatoimen johtajan nimikkeeksi.

 

Toimiston nimen osalta on otettu kantaa kaupunginvaltuuston 15.12.2004 tekemässä päätöksessä siirtää toimisto kaupunginhallituksen alaiseksi erilliseksi toimistoksi kaupunginkansliaan.

 

Henkilöstökeskus katsoo lausunnossaan 10.3.2005, että nykyinen virkaholhoojan nimike tulisi muuttaa nimikkeeksi yleinen edunvalvoja. Yleisen edunvalvojan nimike on käytössä vastaavissa tehtävissä muissakin suurissa kaupungeissa. Lisäksi henkilöstökeskus katsoo, että ehdotettu edunvalvontatoimen johtajan nimike ei vastaa kaupunginhallinnon nykyistä nimikekäytäntöä. Henkilöstökeskus ehdottaa, että johtavan virkaholhoojan nimike muutettaisiin johtavaksi yleiseksi edunvalvojaksi.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee 1.6.2005 lukien muuttaa jäljempänä mainittujen kaupunginkanslian holhoustoimen edunvalvontatoimistoon sijoitettujen virkojen nimikkeet seuraavasti:

 

Vanha nimike

Uusi nimike

 

Johtava virkaholhooja

Johtava yleinen edunvalvoja

(vak.nro 037950)

 

 

 

Virkaholhooja

2. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 37952)

 

 

 

Virkaholhooja

3. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 037951)

 

 

 

Virkaholhooja

4. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 390017)

 

 

 

Virkaholhooja

5. yleinen edunvalvoja

(vak.nro 390023)

 

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle, henkilöstökeskukselle, Esko Parviaiselle, Päivi Tiainen-Hyrkäkselle, Kaj Välimäelle, Kristiina Kentälle ja Leena Keltolle.

 

Lisätiedot:
Kontra Pekka, projektipäällikkö, puhelin 169 2217

 

 

 

 

 


5

OHJEET IRTAIMEN OMAISUUDEN LUOVUTTAMISESTA VASTIKKEETTA TAI ALLE KÄYVÄN ARVON

 

Khs 2005-241

 

./.                   Khs on 21.10.1996 § 1452 hyväksynyt kaupungin irtaimen omaisuuden lahjoitusohjeet. Ohjeet ovat liitteenä 1.

 

Sääntötoimikunta toteaa (17.5.2005), että kaupunginhallitus on 21.10.1996 hyväksynyt kaupungin irtaimen omaisuuden lahjoitusohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin irtaimen omaisuuden vastikkeettomasta tai alle käypää arvoa tapahtuvasta luovuttamisesta, mikäli luovutettavan omaisuuden arvo on yli 100 000 markkaa. Enintään 100 000 markan arvoisista luovutuksista päättävät lautakunnat. Lahjoittamisesta tulee etukäteen pyytää revisioviraston lausunto.

 

Sääntötoimikunta esittää, että ohjeet uusittaisiin sääntöteknisesti ajan tasalle seuraavasti:

 

1                                        Kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on yli 20 000 euroa.

2                                        Johtosäännössä määrätty muu viranomainen päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on enintään 20 000 euroa.

3                                        Luovutusasiakirjoihin on liitettävä ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4                                        Kaupunginjohtaja on 11.12.2001 § 4411 antanut ohjeet käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelystä.

5                                        Kaupungin suhdetoiminnasta ja edustuslahjoista kaupunginjohtaja antaa erilliset ohjeet.

 

Tarkastusvirasto toteaa (2.3.2005) sääntötoimikunnan esitysluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

 

Kohta 2        Ennen irtaimiston luovutusta päätöksen tekevän viranomaisen tulisi varmistua sisäisen valvonnan kannalta siitä, että luovutettava irtaimisto on tarpeeton. Menettely on ohjeistettu kaupunginjohtajan 11.12.2001 vahvistamissa käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeissa.

 

Kohta 3        Ehdoissa on lisäksi mahdollista todeta, että vastikkeetta tai alle käyvän arvon luovutettava omaisuus ei saa joutua luovutuksen jälkeen esimerkiksi kaupankäynnin kohteeksi.

 

Lisäksi luovutuspäätöksestä voisi tarvittaessa käydä ilmi luovutettavan omaisuuden käypä arvo ja hankintavuosi sekä kenen vastattavaksi tulevat mahdolliset kuljetus-, korjaus- ja muut luovutuksen aiheuttamat kustannukset.

 

Kohta 4        Joko tässä kohdassa tai erillisessä kohdassa olisi luontevaa viitata em. käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeisiin, joiden lopussa on maininta irtaimen omaisuuden lahjoittamisesta. Mikäli on sääntöteknisesti mahdollista ja riittävän selkeää, voidaan lahjoitusohje yhdistää käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeeseen.

 

Kj toteaa, että sääntötoimikunta on valmistellut ohjeiden uusimista ja pyytänyt valmistelutyön aikana tarkastusvirastolta lausunnon. Tarkastusviraston lausunnossa mainittuja asioita on otettu em. sääntötoimikunnan esityksessä huomioon seuraavasti:

 

Kaupunginjohtajan 11.12.2001 § 4411 vahvistamissa käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeissa on maininta niistä tilanteista, joissa irtaimisto on poistettava käytöstä. Tarkastusviraston lausunnossa ohjeluonnoksen kohtaan 2 ehdotettu lisäys irtaimiston tarpeettomuuden varmistamisesta on mainittuna jo käsittelyohjeissa.

 

Ohjeiden kohta 3 luovutusasiakirjoihin liitettävistä ehdoista pitää sisällään myös ne tarkastusviraston lausunnossa mainitut ehdot, jotka koskevat luovutettavan omaisuuden korjaus- ja muita luovutuksen aiheuttamia kustannuksia. Mitä tulee omaisuuden mahdollisiin kuljetuskustannuksiin, niin joissakin tilanteissa saattaa olla tarkoituksenmukaista sopia, että kaupunki vastaa ko. kustannuksista.

 

Ohjeisiin on tarkastusviraston esittämän mukaisesti otettu viittaus käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeisiin. Irtaimen omaisuuden luovuttamista koskevassa ohjeessa määrätään kaupunginhallituksen ja johtosäännössä määrätyn muun viranomaisen oikeudesta irtaimen omaisuuden luovuttamiseen vastikkeetta tai alle käyvän arvon. Ohjetta ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista yhdistää kaupunginjohtajan antamaan ohjeeseen irtaimiston käsittelystä.

 

./.                   Kaupunginjohtajan 11.12.2001 § 4411 antamat käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeet ovat liitteenä 2.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, kumoten 21.10.1996 antamansa kaupungin irtaimen omaisuuden lahjoitusohjeet, hyväksyä seuraavat ohjeet kaupungin irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon:

 

1                                        Kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on yli 20 000 euroa.

2                                        Johtosäännössä määrätty muu viranomainen päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon, mikäli luovutettavan omaisuuden käypä arvo on enintään 20 000 euroa.

3                                        Luovutusasiakirjoihin on liitettävä ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4                                        Kaupunginjohtaja on 11.12.2001 § 4411 antanut ohjeet käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelystä.

5                                        Kaupungin suhdetoiminnasta ja edustuslahjoista kaupunginjohtaja antaa erilliset ohjeet.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITTEET

Liite 1

Irtaimen omaisuuden lahjoitusohjeet

 

Liite 2

Käyttöä vailla olevan irtaimiston käsittelyohjeet

 

 

 

 


6

23.5.2005 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN JUSSI PAJUSELLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

 

Jussi Pajunen pyytää (26.4.2005) eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä 1.6.2005 lukien pyydettyään jo aikaisemmin eroa Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä em. ajankohdasta lukien.

 

Kj toteaa, että Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsenen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä on muusta syystä peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 §:ssä.

 

Jussi Pajunen (Kok.) on valittu 8.3.2005 pidetyssä edustajainkokouksessa maakuntavaltuuston jäseneksi toimikaudeksi 2005-2008 ja maakuntavaltuuston 18.4.2004 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2005-2006. Maakuntavaltuusto valitsee seuraavan kerran kokoontuessaan joulukuussa 2005 uuden varapuheenjohtajan Jussi Pajusen tilalle.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron 1.6.2005 lukien Jussi Pajuselle maakuntavaltuuston jäsenyydestä hänen erottuaan em. ajankohdasta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi

 

------------------------------------------- (Kok.).

 


Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


7

23.5.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2004 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2005-568

 

Tarkastuslautakunta pyytää (2.5.2005) kaupunginhallitukselta 25.5.2005 mennessä lausuntoa arviointikertomuksesta vuodelta 2004.

 

./.                   Kj toteaa, että tarkastuslautakunta on pyytänyt 25.5.2005 mennessä lausuntoa esityslistan tämän asian liitteenä olevasta arviointikertomuksesta vuodelta 2004.

 

Tarkastuslautakunnan antamassa arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2004 toimintaa koskevista arvioista Kj toteaa seuraavaa:

 

Arviointikertomuksen kohta 3.1,

Strategioiden laatiminen, toimeenpano ja seuranta

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus painottaa hallintokuntien osallistumista ja yhteistyötä strategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa, poikkihallinnollisten ja sektoriohjelmien seurantaa ja raportointia kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallituksen ja johtajiston roolin vahvistamista strategisessa johtamisessa sekä arviointiprosessin kytkemistä kaupunginvaltuuston strategiaprosessiin siihen tuotettavien erillisraporttien muodossa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2004 suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2005 ja 2006. Niissä on kuvattu kaupungin suunnittelujärjestelmä. Niissä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston marraskuussa 2004 pitämän arviointistrategiaseminaarin tuloksia kaupungin strategiatyön kehittämisessä. Näistä kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu raamin valmistelun yhteydessä on toteutettu.

 

Kaupunginhallitus merkitsi 11.4.2005 tiedoksi uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisen strategiaseminaarin loppuraportin ja lähetti sen hallintokunnille otettavaksi huomioon niiden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusten valmistelussa.

 

Loppuraportti sisältää ajatuksen, että kunkin strategiakokonaisuuden laatimisen ja sen toteuttamisen seurannan ja raportoinnin isäntänä toimii se kaupunginjohtajiston jäsen, jonka toimialaan ko. strategian valmistelu kuuluu. Tämän menettelyn tarkoituksena on vahvistaa sekä hallintokuntien osallistumista ja vuorovaikutusta strategioiden valmistelussa ja toteuttamisessa että johtajiston ja kaupunginhallituksen roolia prosessissa.

 

Ns. sektoriohjelmat ovat ongelmallisia silloin kun ohjelmissa esitetyt tavoitteet edellyttävät resursseja, jotka eivät sisälly voimassa olevaan talousarvioon. Hyvänä periaatteena on pidettävä sitä, että sektoriohjelmien tavoitteiden toteuttamisesta, niiden rahoituksesta ja ajoituksesta päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä ja siten suhteessa muihin tavoitteisiin ja kokonaisresursseihin.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymien suunnittelun yhteisten lähtökohtien mukaan kaupunginvaltuusto suuntaa strategioiden valmistelua valtuustokautensa alussa ja arvioi niiden toteutumista kauden lopussa. Arviointi tulee kohdistumaan nimenomaan hyväksyttyjen koko valtuustokautta koskevien kaupunkitason strategioiden toteutumisen ja niiden perusteena olevien lähtökohtien ja olettamusten uudelleen arviointiin. Tällaisen laaja-alaisen toteutuma- ja muun lähtökohtatiedon kokoaminen on tarkoituksenmukaista koota hallintokunnilta ja vastaisuudessa myös seututasoisesti. Tarkastuslautakunnan erillisraportti on käyttökelpoinen osana tuotettavaa arvioinnin tausta-aineistoa.

 

Kaupungin johtajisto laadunkehittämisen johtoryhmänä on viitoittanut kaupungin laadun kehittämistä. Joka toinen vuosi toteutettava kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailu tukee tulosyksiköiden toiminnan kokonaisvaltaista itsearviointia. Helsingin käyttämä Suomen laatupalkinto-malli pohjautuu strategioiden, niiden toteutuksen sekä strategisten tavoitteiden arviointiin.

 

Virastot ja laitokset kuvaavat ja parantavat omia ydinprosessejaan. Virastojen ja laitosten yhteisten asiakkaiden palveluprosessien systemaattinen kehittäminen on käynnistymässä.

 

Arviointikertomuksen kohta 3.2,

Virastojen ja laitosten tavoitteet

 

3.2.1

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden asettaminen

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus suosittaa kaupunginhallituksen käsittelemien tavoitteiden laatimista koskevien ohjeiden (talousarvion ja –suunnitelman laatimisohjeiden sekä suunnittelun yhteisten lähtökohtien) kehittämistä siten, että hallintokunnan ehdotuksissa talousarvioksi ja –suunnitelmaksi ehdotettavat tavoitteet koskevat vain keskeisiä tavoitteita ja että ne muodostavat hierarkkisen ja läpinäkyvän järjestelmän talousarvioasiakirjassa.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymissä suunnittelun yhteisissä lähtökohdissa vuosiksi 2005 ja 2006 on esitetty mm. että hallintokunnat raportoivat talousarvio ja -suunnitelmaehdotuksessa vuosittain, miten ne toteuttavat yhteisstrategioita. Lisäksi on korostettu strategiatyön painopistealueina toteuttamisprosessin ja kaupunkitason mittareiden kehittämistä. Taloussuunnitteluprosessiin kytketty raportointi siitä miten hallintokunnan strategiat toteuttavat voimassa olevia kaupungin strategioita kohdistaa osaltaan tavoiteasettelun vain keskeisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden mitattavuus tukee seurantaa ja tavoitteiden arviointia.

 

Arviointikertomuksen kohta 3.3,

Helsinki-konsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tavoitteiden ja toiminnan arviointi

 

3.3.2

Kaupungin omistajapolitiikka

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjauksen periaatteiden mukaan Helsinki-konsernin sisäisen työnjaon periaatteena on, että yhdyskunnan kehityksen ohjaaminen sekä kaupungin järjestämien palvelujen määrittely ovat aina emoyhteisön vastuulla, joka hoitaa myös pääosan palvelujen tuotta­misesta. Yhteisöjä ja säätiöitä käytetään täydentämään palvelutuotantoa ja hoitamaan konsernin tarvitsemia tukitoimintoja, sekä kaupungin ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyössä hoitamissa tehtävissä.

 

Lisäksi periaatteissa todetaan, että kaupunginvaltuusto päättää konserniorganisaation rakenteesta ja että kaupunginjohtaja seuraa konsernin toimivuutta ja tekee ehdotuksia kon­ser­ni­rakenteen kehittämisestä.

 

Tarkastuskertomuksessa luetellaan lukuisia esimerkkejä viime aikoina toteutetuista muutoksista konsernirakenteessa. Lisäksi tällä hetkellä on selvitettävänä kaupungin omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkit kertovat juuri siitä, että konsernin johdossa pyritään jatkuvasti arvioimaan, mikä on eri tehtävien hoitamisessa edullisin tapa ja sopivin organisaatiomuoto. Tällä tavoin kaupungin omistajapolitiikkaa pystytään kehittämään jatkuvasti ja reagoimaan tehokkaasti toimintaedellytysten muutoksiin ja toimintaympäristön vaatimuksiin.

 


3.3.3

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

 

Finnair Stadiumin (entisen Töölön jalkapalloareenan) rakentaminen ja toteuttamisen yhteistyömalli hyväksyttiin Kvstossa (27.5.1998 ja 25.11.1998). Areena valmistui nopeasti ja hinta oli edullisempi kuin kaupungin itsensä toteuttamana. Jalkapallostadionin alkuperäinen idea ei ole toteutunut mm. siksi, että Suomen menestys jalkapallossa kansainvälisesti ei ole ollut odotusten mukaista, joten ulkomaisia seuroja ei ole saatu riittävästi pelaamaan Suomeen. Myös lajiliittojen kiistely luonnonnurmen ja tekonurmen hyväksymisestä pelialustaksi on aiheuttanut ongelmia toimintaa hoitavalle yhtiölle. Konserttien järjestämisen on käytännössä estänyt meluhaitat ympäristölle.

 

Sekä toimintaa hoitavan yhtiön että kaupungin edun mukaista areenan omistajana on, että Finnair Stadiumin käyttömahdollisuuksia voidaan monipuolistaa. Selvitystyön tuloksena on syntynyt suunnitelma pääkatsomon yläosan, lounaispäädyn ja eteläkatsomon lasituksesta, joka vähentäisi ympäristölle aiheutuvia meluhaittoja ja parantaisi viihtyisyyttä estämällä tuulen pääsyä katsomoon. Korjaus parantaisi mm. konserttien tai suurten yritystapahtumien järjestämismahdollisuuksia. Investointisuunnitelmalle on konserniohjeiden mukainen kaupungin lupa ja se on hyväksytty yhtiökokouksessa tänä keväänä.

 

Khs pitää Finnair Stadiumin investointihanketta kokonaisuudessaan perusteltuna. 

 

3.3.4

Suomenlinnan Liikenne Oy

 

Suomenlinnan henkilöliikennettä hoidetaan liikennelaitoksen ja Suomenlinnan Liikenteen välillä solmitun sopimuksen perusteella. Liikennelaitos suunnittelee liikenteen, hyväksyy liikenteessä käytettävät alukset ja korvaa ajetun liikenteen Suomenlinnan Liikenteelle, jolla on liiketaloudellinen vastuu koko henkilöliikenteestä. Osan liikenteestä hoitaa yksityinen liikennöitsijä Suomenlinnan liikenteen suorittaman kilpailutuksen perusteella.

 

Huoltoliikennettä Suomenlinnan Liikenne hoitaa valtion ja kaupungin kanssa 1970- ja 1990-luvuilla tehtyjen sopimusten perusteella. Yhtiön molemmat omistajat kattavat yhtä suurin avustuksin huoltoliikenteen hoitamisesta syntyvän alijäämän.

 

Kuluvan vuoden aikana on alustavasti selvitetty erilaisia vaihtoehtoja hoitaa mantereen ja Suomenlinnan välistä liikennettä nykyistä taloudellisemmin. Tällöin yhtenä mahdollisuutena on ollut esillä myös kalustoyhtiövaihtoehto. Mikäli ratkaisuksi tulee Suomenlinnan Liikenne Oy:n nykyisen roolin muuttaminen, se edellyttää kaupungin ja valtion välillä solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitamista koskevan sopimuksen uudistamista.

 

Arviointikertomuksen kohta 4,

Muut havainnot kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta

 

4.1

Kaupungin toiminnan tuloksellisuusinformaatio

 

Kaupunginhallitus toteaa, että tarkastuslautakunnan esiin tuomat näkökohdat tuloksellisuusinformaation lisäämisestä ovat oikeita. Tuloksellisuusinformaation tuottaminen on vain kallista ja sen hyväksikäytöstä ei ole kovinkaan konkreettista ja systemaattista näyttöä.

 

Yhtenäisen ohjeiston ja mittariston luominen tuloksellisuuden arvioimiseksi on todella haastava tehtävä. Varsinkin vaikuttavuuden arviointi on täysin palvelukohtaista. Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä, laatukriteerien määrittelyä sekä tuloksellisuuden arviointikehikon luomista tehdään paraikaa useassa eri virastossa palvelukohtaisesti. 

 

Toiminnan laadun kehittämisen eräänä tavoitteena on myös parantaa yksittäisen tuotteen tai palvelun tuotantoa mittaamalla tai arvioimalla tuotteen tekemisprosessin tuloksellisuutta. Hallinnollisen työnjaon mukaan virastot ja laitokset ovat vastuussa oman toimintansa kehittämisestä ja näin ollen vain niillä on tarvittavat tiedot tuloksellisuusinformaation määrittämiseen ja tuottamiseen.

 

4.2

Laadunhallinta kaupungin toimintaorganisaatiossa

 

Tarkastusvirasto on tehnyt kyselyn koskien virastojen ja laitosten laadunhallintaa toimintaorganisaatioissa. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto teki vuonna 1996 vastaavanlaisen selvityksen. Vajaan kymmenen vuoden aikana systemaattinen toiminnan laadun kehittäminen on huomattavasti lisääntynyt. Laatutyökalujen käyttö on keskimäärin noin nelinkertaistunut. Mutta edelleen joissakin virastoissa laadunhallinnan kehittäminen on vasta alussa.

 

Kyselyllä saatu tieto tukee ennestään olevaa käsitystä siitä, että virastot ja laitokset etenevät laadun / toiminnan kehittämisessä huomattavan eri tahtiin. Kyselyn yhteenvedoista voidaan tarkastella vain sitä onko jokin menetelmä käytössä vai ei. Kysely ei vastaa siihen kuinka hyvin asia on hoidettu. Toiminnan kokonaisvaltainen laadun arviointi itsearviointina tai ulkopuolisen tekemänä antaa nykytietämyksen mukaan objektiivisimman kuvan toiminnan kehittyneisyydestä. Arvioinnin, mikäli käytetään Suomen laatupalkinnon kriteeristöä, yhteydessä tulevat esille myös kuinka tarkoituksenmukaisesti tukipalvelut kuten esimerkiksi taloushallinto ja henkilöstöhallinto tukevat arvioitavan yksikön strategioiden toteuttamista.

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että hyväksyttävän kustannus-laatu-suhteen määrittäminen palveluille ja tuotteille on Helsingin talouden tasapainon ja palvelutuotannon turvaamisen edellytys, mutta myös perusta mahdolliselle kilpailutilanteelle ja seudulliselle yhteistyölle. Näin varmasti on ja näin olisi jo varmasti tehty jos kustannus-laatusuhdetta kuvaavia lukuarvoja olisi pystytty tuottamaan. Teoriassa ajatus toimii, mutta käytännössä ei. Perussyynä on se, että laatu on hyvin moninainen suure. Laadun kaikkien osa-alueiden keräämiseen tarvitaan mittavasti työtä. Ehkä vielä vaikeampaa on yhteisesti sopia laadun lukuarvojen tarkoista minimi- tai vaihteluväleistä.

 

Laadunhallinnan eli operatiivisen toiminnan kehittäminen on kaupungin sisäisen työnjaon mukaan virastojen ja laitosten vastuulla. Kaupungin keskushallinto on tukenut tätä työtä luomalla yhteisiä määrittelyjä, toimintatapoja sekä motivoimalla ja kannustamalla hallintokuntia toimintansa kehittämiseen. Näin on katsottu saatavan kestävämpiä tuloksia.

 

4.3

Ostopalveluina toteutettujen asiakaspalvelujen laadun valvonta

 

Palvelujen lopputuotteiden ostaminen tulee jatkuvasti lisääntymään. Siksi on tärkeää, että palvelujen ostosopimukset sisältävät riittävät toiminnan laatua koskevat ehdot.

 

Laatu on palvelusidonnainen suure. Laatukriteerien sisällyttäminen ostopalvelusopimuksiin helpottaisi jos ensin olisi määritetty oman vastaavan toiminnan laatu. Näin ei useinkaan vielä valitettavasti ole. Myöskään laadunhallinnan välineitä ei aktiivisesti käytetä oman toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin keskushallinnon virastot ovat jo usean vuoden ajan tukeneet virastoja ja laitoksia niiden kehittäessään omaa toiminnan laatuaan. Kaupungin sisäisen työnjaon mukaan virastot ja laitokset ovat itse vastuussa toimintansa kehittämisestä.
Viime vuosien kokemusten perusteella voidaan sanoa, että terveyskeskuksen kaksi yksikköä on palkittu kaupunginjohtajan laatupalkinnolla.

 

Ostopalveluina tapahtuvan toiminnan laadun kehittämistä tapahtuu myös tukemalla kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Konserniajattelua on laajennettu siten, että esimerkiksi kaupungin säätiöiden edustajat ovat jo voineet osallistua kaupungin valmennustilaisuuksiin ja kaupunginjohtajan laatupalkintokilpailuun lähettämällä siihen arvioijia. Jatkossa ne voivat osallistua myös itse laatupalkintokilpailuun.

 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti 16.11.2004 palvelujen laatukriteerien kehittämisestä hyväksyessään palvelujen yhteiskäytön periaatteet jatkovalmistelun pohjaksi. Asetettu työryhmä tarkastelee laatukriteereitä kolmen palvelukokonaisuuden kohdalla: lasten päivähoito, peruskoulu ja terveyskeskustoiminta.

 

4.4

Tasa-arvon tila kaupungin hallintokunnissa

 

Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tulevista muutoksista johtuen Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelma on tarpeen uudistaa vuonna 2005 sekä virastojen ja laitosten tasa-arvosuunnitelmat tämän jälkeen vuoden 2006 loppuun mennessä. Kaupungin tasa-arvosuunnitelmaan on tarkoitus sisällyttää tasa-arvotoimikunnan laatimassa, tasa-arvon tilaa vuonna 2004 koskeneessa raportissa mainittuja kehittämistä vaativia asioita. Virastojen ja laitosten tasa-arvosuunnitelmissa pääpainon tulee olla näitä asioita koskevissa konkreettisissa toimenpideohjelmissa.

 

Monet ko. raportissa mainituista kehittämisehdotuksista voidaan ottaa huomioon virastoille ja laitoksille annettavassa ohjeistuksessa ja koulutuksessa sekä talousarvion noudattamisohjeiden valmistelussa.

 

Virasto- ja laitoskohtaisten tasa-arvosuunnitelmien valmistuttua niistä tiedottamista on tarkoitus tehostaa. Jatkossa tasa-arvosuunnitelmat on tarkoituksenmukaista käsitellä yhteistoimintamenettelyn lisäksi myös asianomaisten virastojen ja laitosten luottamushenkilöelimissä.

 

Tarkastuslautakunta on todennut, että tasa-arvolle ei ole asetettu tavoitetilaa eikä sen mittaamiselle ole määritelty kriteereitä. Täsmällisen tavoitetilan asetanta ja tasa-arvotilan mittaaminen ei ole yhteiskunnallisten arvostusten muuttuessa ja kehittyessä objektiivisesti perusteltua eikä mahdollistakaan. Sen sijaan tasa-arvotilan kehityksen seurannassa käytettävien tilastollisten menetelmien kehittämiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota.

 

Koska henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu on hyvän johtamisen edellytys, tullaan tasa-arvokysymyksiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota kaupungin koulutustoiminnassa.

 

Sukupuolivaikutusten arviointi on tarkoituksenmukaista liittää osaksi kaupungin sekä virastojen ja laitosten talousarviovalmistelua. Tällä on merkitystä myös kaupungin ulkoisen kuvan kannalta.

 

4.10

Ammattikorkeakoulun ulkomaiset virkamatkat vuosina 2002-2004

 

Helsingin ammattikorkeakoulun, Helsingin kaupungin ja opetusministeriön väliseen kolmivuotiseen tavoitesopimukseen, jonka Khs on hyväksynyt, on kirjattu, että ammattikorkeakoulu vahvistaa toimintansa kansainvälistämistä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisellä vastataan työelämän sisällöllisiin osaamisvaatimuksiin. Ammattikorkeakoulujen ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää nostetaan ja heille tarjottavaa vieraskielistä opetusta kehitetään.

 

Kaupungin kannalta on tärkeää, että Helsingillä on kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen ja ammattikorkeakoulujen vertailussa hyvin menestyvä ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä Helsingin ammattikorkeakoulu on vertailussa vielä keskitasolla, esimerkiksi tavoitesopimukseen kirjatut opiskelijavaihtotavoitteet eivät vielä täyty. Opiskelijavaihtojen toteuttaminen edellyttää opettajilta tarkoituksenmukaisten vaihtopaikkojen kartoittamista eli tutustumista paikan päällä mm. opetukseen, opintojen hyväksilukemiseen, opetusvälineisiin, opiskelijan opintososiaalisiin olosuhteisiin sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen. Opiskelijavaihtotoiminnan kautta ammattikorkeakoulu tuottaa Helsingin seudun kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin osaavaa, monikulttuurisuuteen perehtynyttä ja kansainvälistä kokemusta omaavia ammatillisia asiantuntijoita.

 

Helsingin seudun innovaatiostrategiassa alueen korkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita vahvistettaessa Helsingin seudun tutkimuksen ja osaamisen kansainvälistä vetovoimaa ja tunnettuutta. Ajanmukaiset, kansainvälistä kehitystä seuraavat opetussuunnitelmat, vieraskieliset koulutusohjelmat ja kansainväliset luennoitsijat, hanketoiminta sekä kansainvälisyys kaikissa ammattikorkeakoulun 29 koulutusohjelmassa ovat tavoitteen toteutumisen keskeisiä välineitä.

 

Mitään edellä mainituista tavoitteista ja velvoitteista ei ole mahdollista toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla sähköisesti, vaan ne edellyttävät pitkäjänteistä, usein henkilökohtaista kanssakäymistä ja yhteistyötä. Sähköinen yhteydenpito on kaiken kaikkiaan keskeisin väline ja työkalu ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan arkipäivässä.

 

Tarkastuslautakunta kiinnittää aivan oikein huomiota ammattikorkeakoulun 24.3.2005 selvityksessä kirjattuihin kansainvälisen toiminnan painopiste-alueisiin. Khn 7.12.2004 hyväksymässä Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2005 ja 2006 –asiakirjassa todetaan, että globalisaation aikakaudella ei Euroopan ulkopuolista maailmaa voi jättää pois. EU:n ulkopuolisina painopisteinä tulevat merkitystään kasvattamaan mm. Kiina, Japani sekä USA. Ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan selkeä painopiste on Euroopassa – erityisenä kohderyhmänä uudet EU-maat ja Venäjä. USA:ssa ja Kanadassa yhteistyötä tehdään viiden sekä Aasian vahvistuvalla talousalueella 12 pitkäaikaisen kumppanikorkeakoulun kanssa. Afrikan osalta yhteistyötä tehdään mm. ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön pääkohdemaita edustavien korkeakoulujen kanssa Namibiassa ja Sambiassa. Mm. ulkoasiainministeriö osallistuu Afrikassa tapahtuvan toiminnan rahoitukseen. Painopistealueista on selkeästi rajattu pois Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Australia.

 

4.11

Yhteisöjen taloudellinen tukeminen

 

Khs on antanut kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 21.1.2002 ja ne ovat voimassa kauintaan 31.12.2006 asti. Lisäksi Khs antaa vuosittain ohjeet avustusten maksattamisesta ja samassa yhteydessä annetaan myös muita avustusten yleisohjetta täydentäviä ohjeita. Talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeissa voidaan myös antaa avustusten myöntämistä ja valvontaa koskevia täydentäviä ohjeita.

 

Avustusmäärärahat on budjetoitu hallintokunnille toimintaansa täydentävien tai korvaavien yhdistysten toiminnan tukemiseen ja näin ollen paras toiminnallinen asiantuntemus on ao. hallintokunnassa. Avustusten myöntämistä ja käytön valvontaa koordinoidaan em. Khn antamilla ohjeilla. Avustushakemusten käsittelijöiden ja avustusten käytön valvojien välistä yhteistyötä on mahdollisuus kehittää mm. erityisosaamisen lisäämiseksi.

 

Avustushakemuksia käsittelevien ja avustusten käytön valvontaa suorittavien henkilöiden tietotaitoa mm. tilinpäätösten analysointiin liittyen on perusteltua parantaa esim. järjestämällä koulutustilaisuuksia.

 

Sitä vastoin tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista pyytää kaikilta avustuksia hakeneilta järjestöiltä lisäaineistona tilinpäätösten liitetiedostoja, koska käsiteltävä aineisto lisääntyisi huomattavasti ja aineiston läpikäynti viivästyttäisi avustusten myöntämispäätösten tekoa vielä nykyisestään. Hallintokunnilla on kuitenkin nykyisten ohjeiden perusteella mahdollisuus pyytää tarvittaessa hakijoilta avustushakemusta täydentäviä tietoja esim. tilinpäätösten liitetietoja.

 

Avustusten käytön valvontaa parantaisi huomattavasti avustettavien yhteisöjen kirjanpidon ja hallinnon tarkastusten lisääminen kuten tarkastuslautakunta on esittänyt.

 

Avustusten yleisohjeiden uusiminen käynnistetään syksyllä 2005 mm. verkkolomakkeiden mahdolliseen käyttöönottoon liittyen. Khs toteaa, että tässä yhteydessä on tarkoitus selvittää myös kaikki arviointikertomuksessa esitetyt kannanotot ja sisällyttää ne tarvittavilta osin yleisohjeisiin.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2004 tarkastuslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

LIITE

Arviointikertomus vuodelta 2004

 

 

 

 


8

23.5.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN OHJELMA

 

Khs 2005-1168

 

Kj toteaa, että Helsingin aktiivinen kansainvälisen toiminta voimistui 1990-luvun alussa ja on laajentunut nopeasti etenkin Suomen EU:hun liittymisen jälkeen. Nykyisellään kaupungin kansainvälinen toiminta on laajaa ja monialaista käsittäen mm. kansainvälisen verkostoitumisen ja kaupunkisuhteet, tietojen ja kokemusten vaihdon ja hyödyntämisen, edunvalvonnan ja vaikuttamisen, markkinoinnin, projektitoiminnan sekä vierailut ja edustautumisen. Kansainvälisyys koskettaa kaupungin kaikkia hallintokuntia ja on osa niiden jokapäiväistä toimintaa.

 

Helsingin kansainvälistä toimintaa ovat ohjanneet kaupungin kansainvälistämisstrategiat, joista ensimmäinen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.9.1994 ja toinen kaupunginhallituksessa 21.6.1999. Helsingin kansainvälinen toimintaympäristö ja kaupunkiin kohdistuvat haasteet ovat siinä määrin muuttuneet vuonna 1999 hyväksytyn strategian laatimisen jälkeen, että kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja painopisteet on ollut syytä ottaa uuteen tarkasteluun.

 

Tämän ohjelman keskeinen teema on kotikansainvälistäminen
(internationalisation at home). Tällä pyritään osaamisen ja kansainvälisten osaajien saamiseen Helsinkiin kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi.

 

Pääkaupunkiseudun yhteisenä visiona on olla kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus. Helsingin strategiat pohjautuvat tähän visioon sekä seudun kehittämisen kolmeen strategiseen päämääräalueeseen, jotka ovat hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky sekä kaupunkirakenne ja asuminen. Kansainvälisen toiminnan ohjelma tarkastelee näitä alueita kansainvälisyysnäkökulmasta ja tuo esille kansainvälistymisen kannalta keskeisiä tavoitteita ja linjauksia.

 

Helsingin kansainvälistä toimintaa ohjaavana tavoitteena on olla monikulttuurinen, avoin ja toimiva kaupunki,

 

                   joka on kansainvälinen tiede-, tutkimus- ja opiskelukaupunki,

                    joka kehittää jo nyt vahvoja osaamisalueitaan kohti maailman huipputasoa ja

                    jossa on tilaa erilaisille elämäntyyleille ja jonne mielellään tullaan käymään ja jäämään.

 

Teeman mukaisesti ohjelmassa on tarkasteltu niitä alueita, jotka ovat keskeisiä kaupungin kansainvälisen vetovoiman lisäämiseksi ja ulkomaisen osaamisen houkuttelemiseksi tänne. Näitä painopistealueita ovat paikallistalous, osaaminen, kulttuuri, kaupunkiympäristö sekä sosiaalinen ympäristö ja palvelut. Kultakin painopistealueelta on esitetty toimenpide-ehdotuksia.

 

Tämän lisäksi ohjelmassa on tarkasteltu kaupungin ulospäin suuntautuvaa toimintaa, alueellisia painotuksia ja verkostoja sekä kansainvälistä markkinointia ja osaajien houkuttelua. Keskeisimmät yhteistyökaupungit ovat lähialueilla – Pohjoismaista Tukholma ja muut pääkaupungit, Venäjältä Moskova ja Pietari, Itämeren alueelta Tallinna ja muut pääkaupungit. Kaukoidässä kaupunki jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä joidenkin kiinalaisten ja japanilaisten kaupunkien kanssa. USA:n ja Kanadan kaupunkien kanssa Helsinki toimii yhteistyössä lähinnä projektikohtaisesti.  Kansainvälisestä elinkeino- ja matkailumarkkinoinnista on ohjelmassa mainittu keskeiset periaatteet ja tavoitteet. Ohjelman viimeisessä luvussa on lyhyesti käsitelty kaupungin omia toimintatapoja erityisesti kotikansainvälistämisen näkökulmasta.

 

Kj toteaa, että kotikansainvälistäminen on välttämätöntä kaupungin osaamispohjan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kansainvälisten esimerkkien ja tutkimusten mukaan eri alojen osaajia ja huippuammattilaisia vetävät puoleensa ilmapiiriltään avoimet, suvaitsevaiset ja innovatiiviset kaupungit.

 

Nyt käsiteltävänä oleva ohjelma määrittelee koko kaupungin tasolla Helsingin kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja päälinjaukset. Näiden konkretisointi ja toteuttaminen tapahtuu pitkälti hallintokunnissa ja laitoksissa. Tällöin hankkeista tehdään erikseen asianmukaiset suunnitelmat ja päätökset.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelman käytettäväksi kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivoina.

 


Pöytäkirjanote ja muistio ’Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelma’ kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille ja elinkeinoneuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

 

LIITE

Muistio 'Helsingin kansainvälisen toiminnan ohjelma'

 

 

 

 


1

TAMMISALON TONTTIEN 44024/3 JA 16 SEKÄ VESIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11399)

 

Khs 2005-656

 

44. kaupunginosan (Tammisalon) korttelin nro 44024 tonttien nro 3 ja 16 sekä vesialueen asemakaavan muutosehdotus.

 

Pyörökiventie 3 ja 5

 

Tiivistelmä                       Asemakaavan muutosehdotuksessa tontteihin liitetään vesijättö- ja täyttömaata, joka on voimassa olevassa asemakaavassa vesialuetta. Korttelialue suurenee 756 m2:llä. Samalla korttelialueen käyttötarkoitus muutetaan kerros- ja rivitalokorttelialueesta asuinpientalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeuden lisäys on 189 k-m2.

 

Asemakaavan perusteet

 

Asunto Oy Pyörökiventie 5 pyytää (24.9.2002) omistamansa tontin 44024/3 asemakaavan muuttamista sellaiseksi, että se saatetaan rantaviivan ja maanomistusolojen osalta ajan tasalle. Tontin rannassa oleva kaavan mukainen vesialue on maata.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (10.3.2005) mm. seuraavaa:

 

Kaavoitustilanne             Tonteilla on voimassa asemakaava nro 6847 (vahvistettu 29.8.1972) ja vesialueella nro 2986 (vahvistettu 15.5.1951). Asemakaavan mukaan tontit ovat asuinkerrostalojen, rivitalojen tai muiden kytkettyjen rakennusten korttelialuetta (AKR). Tonttitehokkuus on e = 0,25. Kullekin tontille saa rakentaa autokatoksia tai -suojia enintään 25 m2/asunto kerrosalan lisäksi. Rakennusalan rannanpuolelle saa rakentaa tontin kerrosalaan laskettavan enintään 50 m2:n kokoisen saunan.

 

Nykytilanne                      Tontit sijaitsevat pientaloalueella. Tontilla 3 on kaksi asuinpientaloa, toinen 1930-luvulta, laajennettu 1950- ja 1990-luvulla, ja toinen 1980‑lu­vulta. Tontilla 16 on rivitalo 1970-luvulta. Molempien tonttien rannassa on vesijättö- ja/tai täyttömaata vesialueella. Tällä vesialueen osalla on isokokoiset puut, mikä osoittaa, että alue on ollut maata useita kymmeniä vuosia.

 

Tontit ovat yksityisessä omistuksessa. Vesialue tontin 16 edessä on kaupungin omistuksessa ja vesialue tontin 3 edessä yksityisomistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Tehokkuusluku on e = 0,25. Tonteille saa asemakaavakartassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa asunnon ulkopuolisia saunoja, autotalleja ja -katoksia, venevajoja, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

 

Rakennusrajan rannanpuolelle saa tontille 3 rakentaa kaksi ja tontille 16 yhden enintään 30 m2:n suuruisen lisärakennusoikeuteen kuuluvan saunan tai venevajan t:llä merkityille rakennusaloille. Tämä on ollut myös vanhassa asemakaavassa.

 

Tonteille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin pinta-alan täyttä 500 m2 kohti. Asuinhuoneen alin sallittu lattiataso on +3,50 mahdollisen tulvaveden varalta.

 

Tontteihin on kaavamuutoksella liitetty vesialuetta yhteensä 756 m2. Vesialueen muutos vaikuttaa kerrosalaan siten, että tontin 3 kerrosalan lisäys on 125 m2 ja tontin 16 kerrosalan lisäys 64 m2.

 

Muutoksen jälkeen tontin 3 pinta-ala on 3 150 m2 ja tontin 16 pinta-ala 1 589 m2.

 

Tonteilla olevat rakennukset eivät ole suojelurakennuksia.

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutostyötä valmisteltaessa

 

Osallisille lähetettiin 27.5.2004 osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos, joista pyydettiin mielipiteitä 18.6.2004 mennessä.

 

Asunto Oy Pyörökiventie 8 on 17.6.2004 ilmoittanut mielipiteenään, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman puutteiden vuoksi asia ei ole tullut laillisella tavalla valmistelluksi, koska siitä ei käy ilmi, mitkä ovat maanomistussuhteet alueella tällä hetkellä. Tästä seuraa, ettei käy ilmi mistä huomattava lisärakennusoikeus johtuu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei myöskään ilmene, mikä syy on aiheuttanut muutoksen rantaviivan sijainnissa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kirjeessään 2.11.2004 mielipiteen esittäjälle antanut selvityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, maanomistusoloista ja lisärakennusoikeudesta ja todennut, ettei kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolla ole tietoa, miksi rantaviiva on vuoden 1972 kartassa eri paikassa kuin tänä päivänä.

 

Asunto Oy Pyörökiventie 8 ei ole esittänyt mielipidettään kaavamuutoksen sisällöstä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.4.–9.5.2005, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty kiinteistöviraston lausunto.

 

Kiinteistölautakunta mainitsee (19.4.2005) mm., että asemakaavan muutoksella saatetaan kaava ja rantatonttien rajat vastaamaan todellista rantaviivaa. Tonttien edessä olevaa asemakaavan mukaista vesialuetta on täytetty ja pengerretty yhteensä 756 m²:llä. Tämä alue ehdotetaan liitettäväksi tontteihin. Tontin 3 rakennusoikeus kasvaa 125 k‑m²:llä ja tontin 16 rakennusoikeus 64 k-m²:llä.

 

Tonttien omistajat ovat jo pitkään käyttäneet alueita, joilla on mm. kolme laituria. Täytetylle alueelle ei ole mahdollista kulkea muutoin kuin näiden tonttien kautta, joten aluetta ei voida käyttää muuhun kuin yhdistää tontteihin. Tammisalossa on runsaasti vastaavia tilanteita mm.  Porolahden puolella. Sielläkin olisi syytä tehdä vastaava asemakaavan muutos.

 

Tontin 3 edessä oleva vesitila RN:o 2:439 ja myös uusi tontin osa on Asunto Oy Pyörökiventie 5:n omistuksessa, joten kaavan toteutus ei edellytä tältä osin kiinteistökauppoja.

 

Tontin 16 edessä oleva vesialue ja myös kyseessä oleva tontin osa on kaupungin omistuksessa. Kaupunki myy asemakaavan muutoksen saa­tua lainvoiman omistamansa tontin osan arvokkaamman osan omis­tajalle käypään hintaan. Mikäli ostaja ei jostain syytä halua kauppaa tehdä, tulee tontinosasta alkaa maksaa kaupungille vuokraa.

 

Lautakunta puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä, koska se muuttaa kaavallisen tilanteen vastaamaan alueella olevaa tilannetta.

 

Kaj toteaa, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johto­säänn­ön 8 §:n 6 kohdan 3 ja 7 kohtien kohdan mukaan, milloin muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä ja tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 44. kaupunginosan korttelin nro 44024 tonttien nro 3 ja 16 sekä vesialueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.3.2005 päivätyn piirustuksen nro 11399 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Asemakaavankartta nro 11399 (Tammisalon tontit 44024/3 ja 16)

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN KOKKOKALLIONTIE 7:N JA XXXX XXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-1128

 

46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) kiinteistöstä 46138/11-M501.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (3.5.2005) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm.

ja kauppahinta

 

 

 

Määräala

46. kaupunginosan

kiinteistöstä

46138/11- M501

 

Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7 / Xxxx Xxxxxx perustettavan Asunto Oy Helsingin Kokkokallionkoti -nimisen yhtiön lukuun

18.3.2005

1.000.000 euroa

 

Kaupan kohde

 

Kiinteistökaupan kohteena on määräala rakennuksineen Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) kiinteistöstä 46138/11-M501. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alue kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) ja vireillä olevan tonttijaon mukaan määräala muodostaa tontin 46138/16. Myydyn alueen pinta-ala on 3 049 m2 ja rakennusoikeus 2 995 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan määräalalla sijaitsee kaksi vuonna 1972 valmistunutta kerrostalorakennusta, joiden pinta-alat ovat 908 k-m2 ja 1 291 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut kaupan ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1.000.000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 327,98 euroa/m2 ja noin 333,89 euroa/k-m2 rakennuksineen, liittymineen, ainesosineen ja tarpeistoineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan mahdollisia muita kuin kauppakirjassa mainittuja ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan ei liity muita ehtoja kuin mitä on mainittu luovutuskirjassa.

 

Kauppakirjan mukaan määräalalla sijaitsevissa rakennuksissa on yhteensä 18 asuntoa, joista yhdeksän on myyjän ilmoituksen mukaan vuokrattu pääsääntöisesti toistaiseksi olevilla sopimuksilla. Kaupan ehtojen mukaan ostaja sitoutuu pitämään em. vuokrasopimukset voimassa entisin ehdoin.

 

Kaupungin ja myyjän välillä tehty aluevaihto

 

Myyty alue liittyy Helsingin kaupungin ja Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7:n välillä 8.2.2005 tehtyyn aluevaihtoon. Vaihdossa kaupunki luovutti yhtiölle yleisestä alueesta 46 P 6 noin 1 274 m2:n suuruisen alueen tonttiin 46138/13 ja Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7 luovutti kaupungille määräalasta 46138/11-M501 noin 1 041 m2:n suuruisen alueen puistoalueeseen.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska kohde on rakennettu ja kaupunki on aiemmin tehnyt myyjän kanssa aluevaihdon alueen asemakaavan toteuttamiseksi.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7 on myynyt kiinteistöstä 46138/11-M501 määräalan rakennuksineen Xxxx Xxxxxx perustettavan Asunto Oy Helsingin Kokkokallionkoti -nimisen yhtiön lukuun.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.5.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Kokkokalliontie 7 on myynyt Helsingin kaupungin kiinteistöstä 46138/11-M501 määräalan rakennuksineen Xxxx Xxxxxx perustettavan Asunto Oy Helsingin Kokkokallionkoti -nimisen yhtiön lukuun.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Xxxx Xxxxxx.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Jäljennös kiinteistönluovutusilmoituksesta

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta kaupan kohteesta

 

 

 

 


3

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KUMIANPÄÄ 2:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-914

 

Kiinteistöosakeyhtiö Kumianpää 2 pyytää (21.2.2005) poikkeamislupaa 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49056 tontille 6 liikehuoneiston (189 k-m2) pysyvän käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinkäyttöön poiketen asemakaavan käyttötarkoitusmerkinnästä.

 

Hakija on suullisesti perustellut hakemustaan sillä, että liikehuoneistolle ei ole löytynyt käyttöä.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (12.4.2005) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

                                            Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 31.8.1994 hyväksymä asemakaava nro 10191. Asemakaavan mukaan tontti 49056/6 on liikerakennusten korttelialuetta (KL). Rakennusoikeus on 500 k-m2.

 

Kiinteistöviraston omistamalla 2 587 m2:n suuruisella tontilla on vuonna 1968 valmistunut yksikerroksinen liikerakennus, jonka muut osat (noin 300 k-m2) on aiemmin poikkeamispäätöksen nojalla muutettu asuinkäyttöön.

 

Hakemuksen kohteena oleva huoneisto on aikanaan ollut kerhohuoneistona, mutta on joitakin vuosia ollut tyhjillään. Hakijan tarkoituksena on muuttaa huoneisto pysyvästi asuinkäyttöön.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

 

                                            Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

                                            Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei Kumianpään tontilla ole edellytyksiä ylläpitää kaupallista palvelutoimintaa. Yksikerroksista liikerakennusta voidaan kuitenkin pitää säilyttämisen arvoisena rakentamisajankohdalleen tyypillisenä osana kaupunkikuvaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on, että käyttötarkoituksen muutoksen avulla saadaan koko rakennus käyttöön.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-914/ 526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistöosakeyhtiö Kumianpää 2 poikkeamispäätös

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN PATRUUNAN POIKKEAMISHAKKEMUKSESTA

 

Khs 2005-929

 

Asunto Oy Helsingin Patruuna pyytää (16.2.2005) poikkeamislupaa 36. kaupunginosan (Viikki, Viikinranta) korttelin 36030 tontille 9 asemakaavassa suojeltavaksi merkityn entisen muuntoasemarakennuksen muuttamiseen asuinrakennukseksi (yht. 4 722 k-m2) niin, että poiketaan vähäistä suuremmin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että asemakaavan kerrosalan määrä perustuu kaavoitusvaiheessa laadittuun viitesuunnitelmaan, jossa erityisesti kellarikerroksen sekä päädyssä olevan takomohallin mahdollisuuksia ei ollut täysimääräisesti käytetty hyväksi. Suunnitelmaa kehittämällä on pysytty hyödyntämään vanhaa rakennusta paremmin, mutta samalla asuntokerrosala on ylittynyt. Monikäyttötilan määrä on suunnitelmassa pienempi kuin kaavassa vaadittu vähimmäiskerrosala. Tästä osa johtuu päiväkodille varatun tilan muuttumisesta osittain asuntokerrosalaksi.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (14.4.2005) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

                                            Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 7.5.2003 hyväksymä asemakaava nro 11080. Asemakaavan mukaan tontti 36030/9 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Tontin rakennusoikeus on merkitty lukusarjalla 2 560 + 1 260, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa asuntokerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku monikäyttötilojen vähimmäismäärän. Kerrosalan lisäksi saa rakentaa asuntoon liittyvän parvikerroksen tai ullakkohuoneita yhteensä enintään 25 % sallitusta asuntokerrosalasta sekä rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen työhuonetilaa enintään 2 % sallitusta asuntokerrosalasta. Tontilla sijaitseva rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi merkinnällä sr-3.

 

Tontilla sijaitsee vuonna 1927 valmistunut punatiilinen muuntoasema (Imatran Voiman koskivoimatoimisto). Sen jatkeeksi on rakennettu konepajasiipi vuonna 1941 (Imatran Voima/Emil Ekegren), jota on edelleen jatkettu ja korotettu vuonna 1947 (Aarne Ervi). Muuntoasemarakennuksen kytkinhalli on muutettu lämpölaboratorioksi vuonna 1981. Muuntoasemarakennuksen kokonaiskerrosala on yhteensä noin 4 750 k-m2.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennus asuinkäyttöön. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että asuntokerrosalan enimmäismäärä 2 560 k-m2 ylitetään 702 k-m2:llä ja monikäyttötilan vähimmäismäärä 1 260 k-m2 alitetaan 411 k-m2:llä.

 

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa (15.12.2004) mm., että tontin asemakaavassa on asetettu asuintilojen pinta-alalle enimmäisrakennusoikeus ja yhteistiloille vähimmäispinta-ala. Näistä asuintilojen rakennusoikeus ylitetään ja yhteistilojen vähimmäismäärä alitetaan. Poikkeukset ovat varsin merkittäviä. Kaavapoikkeukset edellyttävät kaupunginhallituksen poikkeamispäätöstä. Rakentaminen tapahtuu olemassa olevan massan sisällä, joten sillä ei ole kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Suunnitelma on laadittu taitavasti ja lopputulos on hyvä. Neuvottelukunta ei näe estettä poikkeamiseen suostumiselle.

 

                                            Selvitys naapureiden kuulemisesta sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen sisällä tapahtuvista muutoksista.

 

                                            Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaava on laadittu muuntoasemarakennusta varten laaditun viitesuunnitelman pohjalta, jossa lähtökohtina olivat rakennuksen säilyminen, sen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi niiltä osin, kuin tilat ovat asumiseen tarkoituksenmukaisesti muutettavissa, kahden ryhmän päiväkodin sijoittuminen rakennukseen sekä muiden tilojen muuttaminen monikäyttötiloiksi. Monikäyttötilat voivat olla liike-, toimisto-, koulu-, päiväkoti-, sosiaalipalvelu- tms. tilaa tai useita tontteja palvelevaa huolto-, askartelu-, kerho ja vastaavaa tilaa. Suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että päiväkotitoiminta on taloudellisista ja toiminnallisista syistä tarkoituksenmukaista liittää Arabianrannan pohjoisosan kortteliin 27674 rakennettavaan päiväkotiin. Kahden ryhmän päiväkodin osuus asemakaavan edellyttämistä monikäyttötiloista on noin 500 k-m2.

 

Päiväkotivaraukselta vapautuvien tilojen sekä kellarikerroksessa olevien asumiseen soveltuvien tilojen ja päädyssä olevan takomohallin muuttaminen asuntokäyttöön on säilytettävän muuntoasemarakennuksen tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaista ja asemakaavan tavoitteiden mukaista.

 

Poikkeamisen erityinen syy on mahdollistaa asemakaavassa suojeltavaksi merkityn rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli rakentamisessa noudatetaan 10.1.2005 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Patruunalle haettuun toimenpiteeseen 36. kaupunginosan (Viikin, Viikinrannan) korttelin nro 36030 tontille nro 9.

 

                                            Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta

 

Liite 2

Asemapiirros

 

 

 

 


5

HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-827

 

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy pyytää (30.12.2004) poikkeamislupaa Suurmetsän tontille 41219/1 (Jakomäen liikekeskus) polttoaineen jakeluaseman ja siihen liittyvän suojakatoksen (98 m2) rakennusluvassa annetun määräajan jatkamiseen. Tilapäinen rakennus sijaitsee kaava-alueella eikä rakennusoikeutta ole ylitetty vähäistä enempää.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto mainitsee (4.4.2005) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Alueella on voimassa 30.7.1968 vahvistettu asemakaava nro 6047. Asemakaavan mukaan tontti 41219/1 on liikerakennusten korttelialuetta, jolla saa olla asuntoja vain kiinteistön henkilökuntaa varten. Tontin rakennusoikeus on 3 000 k‑m2 ja rakennusten enimmäiskerrosluku kaksi.

 

Tontin eteläosassa sijaitsee Jakomäen ostoskeskus ja pohjoisnurkassa polttoaineen jakelupiste (2 mittaripaikkaa).

 

Hakijan tarkoituksena on jatkaa polttoaineen myyntiä nykyisellä paikalla.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että katos ylittää tontin rakennusoikeuden ja jakeluaseman käyttötarkoitus on vastoin tontin asemakaavaa.

 

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (14.2.2005). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Jakomäen ostoskeskuksen alueen asemakaavan muutostyö on tarkoitus käynnistää vuoden 2006 aikana. Tässä yhteydessä tarkistetaan esimerkiksi Jakomäentien ja Huokotien liikenne- ja pysäkkijärjestelyjä. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös polttoaineen jakeluaseman toimintaedellytykset liikekeskuksen tontilla jatkossa. Asemakaavaosasto katsoo, että lupa polttoaineen jakeluasemalle voidaan myöntää määräaikaisena 31.7.2008 asti, jolloin luvan jatkamisen edellytykset on tarkistettava.

 

Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen käyttö määräaikaisesti sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 31.7.2008 asti. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta 31.7.2008 asti.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2005‑827/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:n poikkeamispäätös

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

 

 

 


6

KIINTEISTÖ OY VALURAUDANKUJA 6:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1150

 

Kiinteistö Oy Valuraudankuja 6 pyytää (11.3.2005) poikkeamislupaa 38. kaupunginosan (Malmi) korttelin 38175 tontille 17 saada muuttaa teollisuusrakennusten korttelialueella olevan tontin käyttötarkoitus pysyvästi myymälä-, näyttely- toimisto ja varastokäyttöön. Lisäksi haetaan lupaa saada rakentaa rakennuksen myymälä-, näyttely- ja toimisto-osa kaksikerroksisena ja lupaa saada vähäisesti ylittää toimisto-osuuden 25 %:n enimmäismäärä.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa tontille yhdistetty myymälä-, näyttely- toimisto- ja varastorakennus. Rakennuksessa harjoitetaan työvaatteiden myynti-, näyttely- ja varastointitoimintaa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (10.5.2005) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Alueella on voimassa 14.3.2001 vahvistettu asemakaava nro 10875. Asemakaavan mukaan tontti on osa teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY).

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että tontti on osa teollisuusrakennusten (TY) korttelialuetta. Rakennuksen myymälä-, näyttely- ja toimisto-osa on asemakaavan vastaisesti kaksikerroksinen. Rakennuksen toimisto-osa ylittää toimisto-osuuden 25 %:n enimmäismäärän. Rakennusoikeus ylittyy 25 m2:llä.

 

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston kirjeellä nro 125 (18.4.2005). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Hanke on asemakaavan hengen mukainen. Alueen vireys perustuu toisiaan tukeviin monipuolisiin teollisuus-, työ- ja palvelutoimintoihin.

 

Erityinen syy poikkeamiseen on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä se, että hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa alueen elinkeinotoimintoja, palveluja ja asiakaskuntaa. Hanke ei aiheuta haittaa muille alueella toimiville yrityksille.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 29.4.2005 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä mainituin ehdoin.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-1150/ 526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistö Oy Valuraudankuja 6 poikkeamispäätös

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

 

 

 


7

KAHDEKSAN TOIMITILAYHTIÖN YLIMÄÄRÄISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-780

 

Kaj toteaa, että Khs päätti 4.4.2005 (463 §) käsitellessään Kiinteistö Oy Brahen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalojen, Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen, Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Kallion toimistotalojen, Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskuksen, Kiinteistö Oy Malmin virastotalon ja Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14 varsinaisia yhtiökokousasioita kehottaa yhtiöiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhtiöiden sulauttamiseksi perustettavaan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilat -nimiseen osakeyhtiöön siten, että sulautuminen tapahtuu 31.12.2005.

 

Sulautumissuunnitelma on rekisteröity 19.4.2005 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Seuraavaksi sulautuvien yhtiöiden on päätettävä sulautumisesta hyväksymällä 31.3.2005 yhtiöiden allekirjoittama sulautumissuunnitelma. Ylimääräisten yhtiökokousten päätettyä sulautumisesta, tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa sulautumisen täytäntöönpanoon, jonka jälkeen yhtiö tekee ilmoituksen sulautumisen täytäntöönpanosta.

 

Osakeyhtiölain 14 luvun 11 §:n mukaan sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen on myös valittava vastaanottavan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Näin ollen lain mukaan on jo nyt nimettävä 1.1.2006 aloittavan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä tilintarkastajat.

 

Sulautuvien kahdeksan toimitilayhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään 15.6.2005 klo 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa, osoite Pohjoisesplanadi 15 - 17.

 

Kokouksissa käsiteltävät asiat ovat 31.3.2005 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman hyväksyminen ja hallitusten jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valitseminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilat – nimiseen yhtiöön.

 

On tarkoituksenmukaista, että nimettävät henkilöt ovat tässä vaiheessa kaupungin virkamiehiä. Kun uusi yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa, yhtiöön voidaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimetä uusi hallitus, jossa on luottamusmiesedustat mukana.

 

Tarkastuslautakunta on 27.4.2005 6 § nimennyt Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitiloihin päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Brahen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalojen, Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen, Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Kallion toimistotalojen, Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskuksen, Kiinteistö Oy Malmin virastotalon ja Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14 ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka pidetään 15.6.2005 alkaen klo 9.00 alkaen kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa ja kokouksissa hyväksymään 31.3.2005 allekirjoitetun yhtiöiden sulautumissuunnitelman.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta, kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta, talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistövirastosta ja hallintopäällikkö Tuula Saxholmin kiinteistövirastosta sekä hallituksen varajäseniksi lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistövirastosta ja kehittämisinsinööri Juha Viljakaisen kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

                                            Pöytäkirjanote yhtiöille, mainituille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston kehittämisyksikölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sulautumissuunnitelma

 

Liite 2

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Toimitilojen yhtiöjärjestys

 

 

 

 


8

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE STORA ENSO OYJ:N (ENT. ENSO GUTZEIT) PÄÄKONTTORIN SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2005-738

 

Kaj ilmoittaa, että Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa entisen Enso Gutzeit Oy:n, nykyisen Stora Enso Oyj:n pääkonttorin rakennussuojeluasiassa 13.5.2005 mennessä (lausuntoaikaa on pidennetty 31.5.2005 saakka).

 

Docomomo Suomi Finland r.y. on 15.3.2005 esittänyt Uudenmaan ympäristökeskukselle rakennuksen suojelemista rakennussuojelulain nojalla. Esitys on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Asiassa on saatu kaupunkisuunnitteluviraston (12.5.2005) ja kaupunginmuseon (13.5.2005) lausunnot, joissa molemmissa puolletaan rakennuksen suojelemista rakennussuojelulain nojalla. Lausunnot ovat esityslistan tämän asian liitteinä 2 ja 3.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan, kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon lausuntoihin pohjautuvan lausunnon:

 

Suojeluesitys                   Docomomo Suomi Finland ry esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle Stora Enso Oyj:n pääkonttorin (ent. Enso Gutzeit, Kanavakatu 2, 8. kaupunginosa, Katajanokka, kortteli 142, tontti 1) suojelemista rakennussuojelulain nojalla. Yhdistys esittää myös, että Uudenmaan ympäristökeskus asettaisi kohteen toimenpidekieltoon, koska vireillä on joitakin perusparannushankkeita, jotka saattaisivat vaarantaa rakennuksen arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

                                           

                                            Yhdistys perustelee esitystään sillä, että kohde on valtakunnallisesti merkittävä sekä rakennustaiteellisten ansioidensa, kaupunkikuvallisen asemansa että kulttuuri- ja rakennushistoriallisten syiden takia. Kohde on yhdistyksen mukaan säilynyt harvinaisen hyvin alkuperäisasussaan, myös sisätilojensa osalta. Rakennus tulee Docomomo Suomi Finland ry:n mukaan suojella niin julkisivujensa kuin sisätilojensa osalta. Arvokkaiden sisätilojen säilyminen voidaan yhdistyksen mukaan parhaiten turvata rakennussuojelulain nojalla.

 

Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten suojelutilanne

 

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.11.2000, että kaikki arkkitehti Alvar Aallon Helsinkiin suunnittelemat kohteet ja niihin olennaisesti liittyvät rakennukset tullaan suojelemaan asemakaavalla. Enso Gutzeit Oyj:n, nykyisen Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus on yksi seitsemästä Aallon kohteesta, jolla ei vielä ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista asemakaavasuojelua eikä myöskään rakennussuojelulain nojalla tehtyä suojelupäätöstä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kuitenkin aloittanut suojelukaavan laatimisen keväällä 2005.

 

Helsingissä on yhteensä 18 Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta tai rakennuskokonaisuutta. Tällä hetkellä niistä on asemakaavalla suojeltu seitsemän. Ne ovat Alvar Aallon toimisto (1954–55/1962–63), Akateemisen kirjakaupan rakennus (1961/1962/1966–69), SYP:n pääkonttorin lisärakennus (1960–65), Sähkötalo (1965–75), Kornetintien kaksi asuintaloa (1942, 1948) sekä ravintola Savoyn sisustus (1937, Aino Aallon osuus myös huomattava).

 

Rakennussuojelulain nojalla on suojeltu neljä kohdetta: Rautatalo (1951/1952–58) , Kulttuuritalo (1952–60), Alvar Aallon oma talo (1934–36) sekä Finlandia-talo (1962–55/1971–76).

 

Loput, vielä suojelua vailla olevat kohteet ovat rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. Ne ovat Stora Enso Oyj:n pääkonttorin (1959–61) lisäksi Erottajan paviljonki (1941/1950–51) , Insinööritalo (1948–53), Kansaneläkelaitos (1948/1953–57), entiset Kansaneläkelaitoksen henkilökunnan asuintalot (1952–54), Talo Hirvonen (1953–55) sekä Stora Enso Oyj:n klubirakennus ja sauna (1951–52). Näille seitsemälle kohteelle tullaan laatimaan suojelukaava lähivuosina.

 

Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen syntyhistoria, sijainti ja suojeluarvo

 

Katajanokan länsikärkeen vuonna 1962 valmistunut Enso Gutzeitin, nykyisen Stora Enso Oyj:n pääkonttori on kaupunkikuvan kannalta eräs Alvar Aallon kiistellyimpiä töitä. Jo hankkiessaan tontin omistukseensa 21.5.1959 Enso Gutzeit Eläkekassan tarkoituksena oli paikalla sijainneen, ns. Norrménin linnan purkaminen ja nykyaikaisen toimistotalon rakentaminen Enso Gutzeit Oy:n käyttöön.

 

Uudisrakennuksen suunnittelutyö tilattiin Arkkitehtitoimisto Alvar Aallolta. Tuolloisen rakennusjärjestyksen mukaan tontille olisi saanut sijoittaa kahdeksankerroksisen rakennuksen, jonka sallittu räystäskorkeus oli +30.60. Aallon suosituksesta rakennuskorkeutta vähennettiin 7,8 metriä. Perusteluinaan Aalto esitti, että paras ratkaisu tähän kaupunkikuvallisesti arkaluontoiseen nivelkohtaan oli saavutettavissa ainoastaan rauhallisella horisontaalisella muodolla. Tontin uudelleenjärjestely toteutettiin näiden periaatteiden mukaan ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 6.4.1960. Tämä asemakaava on voimassa edelleen.

 

Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus kytkeytyy itsenäisenä monumenttina laajempaan kaupunkikuvalliseen yhteyteen ja liittyy rakennuskannaltaan hyvin monipuoliseen ympäristöön. Sillä on erityinen merkitys Katajanokan kaupunginosan porttina. Marmoripintaisena ja säännöllisen ruudukon muodostavine julkisivujaotteluineen pääkonttorirakennus muodostaa tietoisen kontrastin sen pohjoispuolella sijaitsevalle, Katajanokan korkeimmalla kalliolla sijaitsevalle punatiiliselle ja monimuotoiselle Uspenskin katedraalille (Aleksei Gornostajev, 1868) sekä länsi- ja pohjoisrannalla sijaitseville entisille makasiinirakennuksille (1867–1903, Th.Croll, P.Björkin, W.Aspelin). Pääkonttorirakennuksen kaakkoispuolella samassa korttelissa sijaitsee vaaleaksi maalattu entinen Rahapaja-rakennus (E. B. Lohrmann ja A. Boman, 1863 sekä Fl. Granholm 1870–luvun alku). Ulkoministeriön kehitysyhteistyötalo (Olli-Pekka Jokela- Pentti Kareoja, 1993) liittyy muodoltaan ja väriltään Stora Enson pääkonttorirakennukseen.

 

Pääkonttori, Rahapaja sekä Ulkoministeriön rakennus muodostavat korttelin pituisen monimuotoisen kokonaisuuden, joka julkisivurivi avautuu meren rannan suuntaan. Katajanokan sillan länsipuolella pääkonttorirakennuksen naapureina on arvokkaita hallintorakennuksia kuten Presidentinlinna (P.Granstedt, C.L.Engel, 1820) sekä Päävartio (arkkit. Kolezskij, 1840).

 

Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus muodostaa päätteen Pohjoisesplanadin ja Kauppatorin ympäristön uusrenessanssi- ja empiretyylisten rakennusten reunustamalle katunäkymälle. Se näkyy kauas, aina Esplanadi-akselin toisessa päässä vastaavalla kohdalla sijaitsevaan Svenska Teaternin rakennukseen (G.Th.P. Chiewitz, N. Benois, 1860, 1866 sekä Olof Hansson, 1978) saakka. Lähiympäristön kohteista Presidentinlinna (sr- ja sk) ja Päävartio-rakennus (sr- ja sk) sekä entinen Rahapajan rakennus (sr–1) on suojeltu kaavamääräyksin.

 

Pääkonttorirakennus kuuluu Katajanokan kaupunginosaan, joka on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristökokonaisuus (Rakennettu ympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993). Kaupunginosa on kokonaisuudessaan merkitty Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

 

Pääkonttorirakennus marmorijulkisivuineen, kattoterasseineen ja arkadeineen edustaa yksityiskohtiaan myöten korkealaatuista arkkitehtuuria. Rakennushahmossa on muistuma italialaisesta renessanssipalatsista; Alvar Aallon sanotaan saaneen idean tähän rakennukseensa Venetsian Riva Degli Schiavoni -rantakadusta. Arkkitehtuuri on kuitenkin aikakaudelleen ominaisesti muodoiltaan pelkistettyä. Vastaavanlainen ankaran säännöllinen julkisivu toistuu monessa Alvar Aallon tämän kauden kohteessa. Rakennuksen julkisivumateriaali on italialaista Carraran marmoria. Italia oli Aallolle läpi hänen uransa erittäin tärkeä ja keskeinen inspiraation lähde. Siksi italialaisella marmorilla pääkonttorirakennuksen julkisivumateriaalina on erityisen suuri merkitys ja symboliarvo. Myös muut julkisivun materiaalit, kuten kupari ja tammiset ikkunanpuitteet, ilmaisevat rakennuksen arvokkuutta.

 

Pääkonttorirakennuksen tiukka, kuutiomainen hahmo kätkee sisätilat, jotka noudattavat ulkoasun selkeää linjakkuutta. Väljyys ja valoisuus ovat ominaisia niin varsinaisten toimistokerrosten toimistohuoneille ja käytäville kuin yhteistiloille ja juhlaville johtokunnan tiloille. Talon sijainti on hyödynnetty taitavasti tuomalla upeat näkymät huonetilojen olennaiseksi aiheeksi. Myös laadukkaat materiaalit ja viimeistellyt yksityiskohdat ovat leimallista koko talolle. Lukuisien eri puulajien moni-ilmeinen käyttö luo paikoitellen mielenkiintoisen jännitteen sisätilojen ja ulkoasun välille. Ylellisen ja ainutlaatuisen leimansa sisätiloille antavat kiinteän sisutuksen ohella Aallon taloon suunnittelemat irtokalusteet ja lukuisat valaisimet. Rakennuksen sisätilat tilajärjestelyiltään, materiaaleiltaan ja yksityiskohdiltaan ovatkin säilyneet lähellä alkuperäistä asuaan.

 

Rakennuksen interiööri, kiinteä sisustus sekä kalusteet ja valaisimet, joista monet on suunniteltu nimenomaan tätä rakennusta varten, muodostavat olennaisen osan rakennuksen arkkitehtonisesta arvosta. Pääaula ja edustustilat, mutta yhtä hyvin myös normaalit toimistokerrokset, sisältävät monia erikoisia ja persoonallisia tilaratkaisuja. Sisätilat ovat poikkeuksellisen hyvin säilyneet lähes alkuperäisasussaan. Vastaavanlaisia ehyinä säilyneitä Alvar Aallon suunnittelemia interiöörejä ei ole monia jäljellä. Julkisivuverhouksen vaurioitumista lukuun ottamatta rakennus on siten säilynyt erittäin hyvin alkuperäisasussaan.

 

Vireillä oleva asemakaavan muutos

 

Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen tontilla on voimassa 11.10.2006 saakka maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.  Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 18.3.2005) sekä asemakaavan muutosluonnos. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.  Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 29.3.–15.4.2005.

 

Voimassa olevan, 21.5.1960 vahvistetun asemakaavan mukaan alue on liikerakennuksen korttelialuetta (AL). Asemakaavan muutosluonnoksessa tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan, mutta kaavassa käytetty merkintä (AL) on muutettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Rakennukselle on merkitty rakennusala, kerrosala ja kerrosluvut olemassa olevan tilanteen mukaan.

 

Tontilla oleva rakennus on kaavaluonnoksessa määrätty suojeltavaksi merkinnällä sr–1 rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Kaavamääräyksen mukaan "Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen, sen julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai luonnetta. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on ne korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen arvon edellyttämällä tavalla." Julkisivumateriaalin tulee olla valkoista marmoria. Myös sisätilojen suojelusta on tarkoitus antaa kaavamääräyksiä.

 

Kaavaluonnoksesta saatuja kannanottoja

 

Rakennuksen omistaja, Kiinteistöosakeyhtiö Katajanokan Kanavaranta 1 on katsonut, että kaavassa tulisi mahdollistaa varsinaisten konttorikerrosten joustava käyttö ja pidättäytyä ehdottomista julkisivumateriaalin valkoisuus- ja marmorivaatimuksista. Omistaja on pitänyt rakennussuojelulain nojalla tehtävää suojelua kuitenkin kaavasuojelua parempana mm. korvausjärjestelmän selkeyden vuoksi.

 

Helsingin kaupunginmuseo on esittänyt kantanaan, että rakennukselle esitetty sr–1 –merkintä on perusteltu, koska sillä suojellaan rakennuksen sisätilat rakenteineen, yksityiskohtineen, kiinteine sisutuksineen ja valaisimineen sekä ulkoasu valkoinen julkisivumarmori erikseen mainittuna. Kohteesta tulisi kuitenkin teettää rakennushistoriallinen selvitys.

 

Museoviraston mielestä suojelun kattavuus on sinänsä perusteltua, myös sen ulottaminen sisätiloihin. Museovirasto ei kuitenkaan ota vielä yksilöidysti kantaa suojelun sisältöön, koska prosessi mahdollisesta rakennussuojelulain nojalla suojelusta on kesken. Museovirasto on myös katsonut, ettei kaavaprosessia tulisi kiirehtiä ennen kuin kaikki asiaan liittyvät tahot, kuten rakennuksen omistaja konsultteineen, rakennustekniikan ja materiaalien asiantuntijat sekä eri viranomaiset ovat yhdessä analysoineet rakennuksen suojelutarpeen ja suojelun erilaisia toteuttamistapoja.

 

Julkisivujen korjaussuunnitelmat

 

                                            Pääkonttorirakennuksen marmoriset julkisivut ovat huonossa kunnossa ja niiden uusiminen on ajankohtaista. Stora Enso Oyj on jättänyt rakennusvalvontavirastoon poikkeamishakemuksen (4.3.2005) rakennuksen julkisivumateriaalin vaihtamiseksi harmaiksi puolikiiltäviksi graniittilevyiksi. Poikkeamishakemusta on käsitelty kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokouksessa 16.3.2005. Kaupunkikuvaneuvottelukunta ei puoltanut hakemusta. Poikkeamishakemus on lähetetty kaupunkisuunnitteluvirastoon lausuntoa varten.

 

Johtopäätökset

 

Edellä rakennuksen suojeluarvoista esitettyyn selvitykseen viitaten kaupunginhallitus katsoo, että Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas kohde ja arkkitehtoninen kokonaisuus, jonka säilyminen sisätiloineen tulee turvata. Rakennus on kiistatta rakennussuojelulain 1 §:n ja 2 §:n tarkoittama kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluva kohde. Rakennukseen luetaan kuuluvaksi sen kiinteä sisustus. Tiedossa olevien korjaussuunnitelmien vuoksi on pelättävissä, että Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennuksen kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset arvot saattavat olla uhattuina.

 

Vireillä olevan asemakaavan muutoksen suojelumääräys tähtää kohteen mahdollisimman laajaan suojeluun. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, että asemakaavalla ei voida suojella riittävän kattavasti kaikkia rakennuksen yksityiskohtia etenkään rakennuksen sisätilojen osalta. Tähän viittaavat sekä asemakaavaluonnoksesta saatu museoviraston lausunto että suojeluasioissa vakiintunut käytäntö. Niiden säilymisen turvaa parhaiten rakennussuojelulain mahdollistama menettely, jonka yhteydessä laaditaan yksilöidyt, rakennusosia ja detaljeja koskevat suojelutavoitteet. Valmisteilla olevan asemakaavan suojelumääräykset ja rakennussuojelulain nojalla annettavat määräykset tulee laatia ja yhteen sovittaa niin, että ne täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä edellytykset rakennuskokonaisuuden arvojen säilymiselle.

 

                                            Kaupunginhallitus puoltaa Docomomo Suomi Finland ry:n tekemää esitystä Stora Enso Oyj:n pääkonttorin (ent. Enso Gutzeit) suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle ja museovirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Docomomo Suomi Finland r.y.:n suojeluesitys

 

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

 

Liite 3

Kaupunginmuseon lausunto

 

 

 

 


9

23.5.2005 pöydälle pantu asia

KAMPIN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-186

 

                                            Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.1.2005) mm., että:

 

Taustaa                             Kampin keskuksen uudet linja-autoterminaalit valmistuvat keväällä 2005 ja keskus kokonaisuudessaan vuoden 2006 aikana. Espoon suunnan ja kaukoliikenteen bussit siirtyvät katujen varsilta uusiin terminaaleihinsa kesäkuun 2005 alussa. Tämän jälkeen alueen liikenne voidaan järjestää uutta tilannetta vastaavaksi.

 

Kampin keskuksen työmaajärjestelyjen käyttöönoton jälkeen liikenne on rauhoittunut etenkin Ruoholahdenkadun–Urho Kekkosen/Kansa­koulukadun–Simonkadun reitillä. Liikenne on vähentynyt huomattavasti myös pohjois-eteläsuunnassa Fredrikinkadulla ja Runeberginkadulla.

 

Kampin keskus                Kampin keskuksen oma ajoneuvoliikenne hoidetaan Rautatiekaduille johtavien kolmen rampin (Jaakonkatu, Annankatu, Olavinkatu) sekä Lapinrinteen joukkoliikennetunnelin kautta. Kampin keskus ei edellytä Rautatiekaduille jo aiemmin hyväksyttyjen ja pääosin jo toteutettujen järjestelyjen lisäksi muita muutoksia.

 

Kampin keskuksen toteuttamiseen liittyen on hyväksytty Forumin pysäköintilaitoksen laajennus ja sinne Ruoholahdenkadun ja Abrahaminkadun liittymästä johtava tunneliyhteys, joka samalla palvelee ydinkeskustan huoltoliikenneyhteytenä ja Mannerheimintien alle rakennettavan uuden pysäköintilaitoksen ajoyhteytenä.

 

Kampin keskuksen rakennuttaja palauttaa keskukseen rajautuvat kadut kuntoon. Kamppia ympäröivien katujen rakentamisaikataulu riippuu osin rakennusten valmistumisesta ja ajoittuu vuosille 2005–2008.

 

Kampin liikennesuunnitelman laajuus

 

Liikennesuunnitelma käsittää seuraavat kadut: Fredrikinkatu välillä Arkadiankatu Bulevardi, Runeberginkatu Arkadiankadusta etelään, Urho Kekkosen katu, Kansakoulukatu, Simonkatu, Annankatu Eerikinkadusta pohjoiseen, Kampintori, Malminrinne, Albertinkatu Pursimiehenkadulta pohjoiseen, Hietaniemenkatu välillä Runeberginkatu Mechelininkatu ja Arkadiankatu välillä Runeberginkatu ja Fredrikinkatu.

 

Liikennesuunnitelman tavoitteet

 

Kampin tuleville liikennejärjestelyille on asetettu seuraavia tavoitteita.

 

Keskustan viihtyisyyttä ja kaupallista vetovoimaa lisätään laajentamalla kävelykeskustaa Kampin suuntaan. Jalankulkuyhteyksiä Kampin ja ydinkeskustan joukkoliikenneterminaaleihin parannetaan kaikista suunnista.

 

Kampin alueen liikenneturvallisuutta lisätään. Keinoina ovat katuverkon jäsentäminen uudella tavalla, tarpeettoman läpiajoliikenteen vähentäminen, ajonopeuksien hillitseminen, kiertoliittymät ja katujen kaksisuuntaistaminen. Samalla liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat vähenevät. Keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla turvataan.

 

Katuverkossa turvataan tarpeellisen huoltoliikenteen toimintamahdollisuudet. Huoltoliikenteen olosuhteita parantaa keskustan maanalainen huoltotunneli, joka ulottuu Ruoholahdenkadulta Kluuviin. Huoltotunneli vähentää liikennettä Kampin ja ydinkeskustan kaduilla.

 

Pysäköintiliikenne ohjataan maanalaisiin pysäköintilaitoksiin Eteläiseltä Rautatiekadulta, Simonkadulta ja uuden huoltotunnelin kautta Ruoholahdenkadulta. Kadunvarsien pysäköintipaikat pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, mutta joissain kohdissa ne vähenevät hieman, joissain kohdissa lisääntyvät. Asukaspysäköintipaikkojen määrä pyritään säilyttämään ennallaan.

 

Bussi- ja raitioliikenteen palvelutasoa katutasossa ja vaihtoyhteyksiä terminaaliin parannetaan uusien joukkoliikennereittien ja -katujen avulla.

 

Raitioliikenneverkkoa laajennetaan liittämällä Kamppi kantakaupungin raitiotieverkkoon Simonkadun, Annankadun, Urho Kekkosen kadun ja Fredrikinkadun sekä Mikonkadun uusien rataosien avulla. Samalla raitioliikenteen toimintaedellytykset ydinkeskustassa paranevat.

 

Polkupyöräilyn olosuhteita parannetaan uusia pyöräkaistoja rakentamalla.

 

Katujen kaksisuuntaistaminen

 

Suunnitelmassa esitetään kaksisuuntaistettavaksi seuraavat katuosuudet:

 

Runeberginkatu Arkadiankadulta etelään (Kampin keskuksen rakennustyön aikana on kaksisuuntaistettuna ollut jo osuus Pohjoiselta Rautatiekadulta etelään),

 

Hietaniemenkatu välillä Runeberginkatu Mechelininkatu,

 

Fredrikinkatu Arkadiankadulta Bulevardille,

 

Urho Kekkosen katu,

 

Malminrinne välillä Runeberginkatu Fredrikinkatu (Kampintorin kohta),

 

Annankatu välillä Kansakoulukatu Urho Kekkosen katu,

 

Kansakoulukatu,

 

Lapinlahdenkatu välillä Malminrinne Eerikinkatu ja

 

Albertinkatu Pursimiehenkadulta pohjoiseen.

 

Lisäksi Arkadiankadulla Runeberginkadulta Fredrikinkadulle esitetään sallittavaksi nykyisen raitiovaunuliikenteen lisäksi bussien ajo. Tämän vuoksi raitiovaunujen nyt käyttämää tilaa on levennettävä.

 

Ajatus Fredrikinkadun kytkemisestä laajemmin uuden Kampin keskuksen kävelyalueeseen ja Runeberginkadun muuttaminen kaksisuuntaiseksi sisältyi jo aiemmin laadittuun Kampin kolmion asemakaavaan. Tähän perustuu myös Runeberginkadun katualueen nykyinen leveys.

 

Kaksisuuntaistaminen parantaa Kampin alueen kortteleiden saavutettavuutta ja alentaa ajonopeuksia alueella, jossa on pääosin voimassa 30 km/h nopeusrajoitus.

 

Fredrikinkatua nykyisin pohjoiseen ajavat voivat jatkossa käyttää Fredrikinkadun lisäksi myös Annankatua tai Albertinkatua. Nämä kaikki kadut ovat edelleen käytettävissä myös etelän suuntaan (Fredrikinkatu Bulevardille asti).

 

Hietaniemenkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi, jolloin saadaan uusi yhteys Runeberginkadulta Mechelininkadulle.

 

Pääasiassa kävely- ja joukkoliikenteen käyttöön varattavat katuosuudet

 

Seuraavat katuosuudet esitetään varattaviksi pääasiassa kävely ja joukkoliikenteen käyttöön. Tarvittava tontille ajo- ja huoltoliikenne on niillä myös sallittu.

 

Fredrikinkatu välillä Kansakoulukatu Eteläinen Rautatiekatu

 

Malminrinne välillä Runeberginkatu Fredrikinkatu (Kampintorin kohta)

 

Urho Kekkosen katu ja

 

Annankatu Urho Kekkosen kadulta Simonkadulle

Kiertoliittymät                    Suunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi neljä kiertoliittymää:

 

Malminrinteen, Lapinlahdenkadun ja Albertinkadun liittymä,

 

Malminrinteen, Runeberginkadun ja Malminkadun liittymä,

 

Runeberginkadun ja Salomonkadun liittymä (työnaikainen kiertoliittymä, jota parannetaan) ja

 

Runeberginkadun ja Hietaniemenkadun liittymä.

 

Kiertoliittymien sovittamista kantakaupungin perinteiseen katuympäristöön on vielä tarpeen selvittää.

 

Kaikki esitetyt liittymät on mahdollista toteuttaa myös valo-ohjattuina tavanomaisina liittyminä. Kiertoliittymien etuina ovat niiden ajonopeuksia hillitsevä vaikutus, vakavien risteysonnettomuuksien poistuminen ja muidenkin onnettomuuksien väheneminen. Sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden viivytykset vähenevät ja liikenteen sujuvuus lisääntyy. Kiertoliittymissä ovat kaikki kääntymissuunnat mahdollisia, kun liikennevaloin ohjatuissa liittymissä joudutaan usein välityskyvyn vuoksi kieltämään joitain kääntymissuuntia.

 

Kiertoliittymä vaatii itse liittymäalueella usein jonkin verran enemmän tilaa kuin liikennevaloin ohjattu liittymä. Vastaavasti liittymään tulevat ajoradat ovat kapeampia eli kaista suuntaansa. Näin voidaan saada liittymäväleillä lisätilaa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja kadunvarsipysäköinnille. Liikenteen rytmi muuttuu rauhallisemmin soljuvaksi ja kiihdytykset, jarrutukset ja nopea ajo vihreissä valoissa vähenee. Myös autojen päästöt vähenevät lyhyemmistä paikallaankäyntiajoista johtuen.

 

Kiertoliittymien suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon jalankulkijoiden turvallinen mahdollisuus ylittää kiertoliittymään tulevien ajoratojen suojatiet, joita ei voi ohjata liikennevaloin.

 

Työn yhteydessä on kehitetty kantakaupungin katuverkkoon soveltuvaa kaupunkikiertoliittymää. Kohteena olivat Malmirinteen ylä- ja alapään liittymät. Molemmat liittymät on mitoitettu telibusseille ja kiertotilassa on myös yksisuuntaiset pyöräkaistat. Liittymät esitetään toteutettaviksi korotettuina siten, että autoliikenne joutuu hidastaman ennen suojatietä.

 

Nykyinen tilapäinen Runeberginkadun kiertoliittymä on saanut pääosin myönteistä palautetta ja se on myös osoittautunut turvalliseksi. Siinä ei ole sattunut vuosina 2002–2003 lainkaan poliisin tietoon tulleita henkilövahinko-onnettomuuksia; kolme ajoneuvovaurioihin johtanutta onnettomuutta on kirjattu. Nykyinen Runeberginkadun kiertoliittymä esitetään säilytettäväksi, mutta sen rakennetta esitetään tarkistettavaksi turvallisemmaksi jalankulkijan kannalta.

 

Esitetty Runeberginkadun ja Hietaniemenkadun kiertoliittymä soveltuu parhaiten kaksisuuntaiseksi muutettavien katujen liittymäratkaisuksi vieressä olevan Rautatiekatujen valo-ohjatun liittymän kanssa. Kiertoliittymä on mitoitettu jakeluautoille, mutta mahdollistaa myös bussin tulon Hietaniemenkadulta.

 

Liikennevaloin ohjattu kadun ylitys esitetään järjestettäväksi Runeberginkadulle Kampin metroaseman eteläpuolelle Kampinkujan kohdalle sekä Ruoholahdenkadun länsipäähän Lapinlahdenkadun liittymään.

 

Katuverkon vaihtoehdot

 

Pohjois-eteläsuunnassa katuverkon järjestelyt ovat Kampin keskuksen suunnitteluun jo pitkään sisältyneiden periaatteiden mukaisia. Kaksisuuntainen Runeberginkatu pystyy välittämään Kampin pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen edelleen Hietaniemenkadun kautta Mechelininkadulle tai Runeberginkatua pohjoiseen. Joukkoliikenne on keskitetty Fredrikinkadulle.

 

Itä-länsisuuntaisessa liikenteessä on tutkittu useita vaihtoehtoja.

 

Kuten edellä on todettu uusi keskustan huolto- ja pysäköintitunneli tuo uuden ajoyhteyden lännestä keskustan merkittävimpiin pysäköintilaitoksiin ja ydinkeskustan huoltoliikenteelle. Näin pintakatuverkkoa voidaan vastaavasti muuttaa.

 

Tutkitut vaihtoehdot eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon poikittaiselle liikenteelle annetaan tilaa Kampintorilta Simonkadun kautta Kaivokadulle ja päinvastoin ja kuinka Kampin yhteydet idän suuntaan on ratkaistu.

 

Vaihtoehdossa 1 (liikennesuunnitteluosaston piirustukset nro 5313-7 ja 5316-7) yleinen liikenne voisi ajaa Simonkadulta kaksisuuntaistettavan Kansakoulukadun kautta Kampintorille. Simonkadulta Annankadun kautta Urho Kekkosen kadulle voisi ajaa vain joukkoliikenne sekä huolto- ja tontille ajo. Kampintorin suunnasta yleinen liikenne pääsisi Fredrikinkadun ja Urho Kekkosen kadun kautta Simonkadulle ja edelleen Kaivokadulle tai vaihtoehtoisesti reittiä Kansakoulukatu–Annankatu–Eerikinkatu–Yrjönkatu–Simonkatu.

 

Vaihtoehdossa 2 (liikennesuunnitteluosaston piirustukset nro 5314-7 ja 5316-7) yleinen liikenne pääsisi ajamaan molemmissa suunnissa Kampintorin ja Kaivokadun välillä reittiä Simonkatu–Kansakoulukatu. Annankatu Simonkadulta Urho Kekkosen kadulle sekä Urho Kekkosen katu olisivat joukkoliikennekatuja, joilla olisi sallittu huolto- ja tontille ajo.

 

Vaihtoehto 3 (liikennesuunnitteluosaston piirustukset nro 5315-7 ja 5316-7) vastaa tilannetta ennen Kampin työmaata, jolloin Urho Kekkosen katua ajettiin länteen ja Kansakoulukatua itään. Molemmat kadut olisi kuitenkin muutettu kaksisuuntaisiksi. Urho Kekkosen kadulla itään päin olisi sallittu vain joukkoliikenne sekä huolto- ja tontille ajo.

 

Vaihtoehtojen vertailua

 

Vaihtoehto 1 pyrkii rajoittamaan poikittaista liikennettä Kampintorin ja Kaivokadun välillä. Se kuitenkin ohjaa Kampintorilta Kaivokadun suuntaan kulkevaa liikennettä Urho Kekkosen kadulle itään päin ja reitille Kansakoulukatu–Annankatu–Eerikinkatu–Yrjönkatu. Edellisellä reitillä liikenne häiritsisi joukkoliikennettä ja osittain jalankulkua; jälkimmäisellä ennen työmaata vallinnut rauhallinen liikenneympäristö huononisi. Voimakkaasti rajoitettu poikittaisen liikenteen kapasiteetti Simonkadun reitillä ohjaisi poikittaista liikennettä muille keskustan poikittaisväylille, kuten Bulevardille, josta olisi haittaa joukkoliikenteelle, kuten Kampin työmaan aikana. Järjestely olisi ajoyhteyksiensä puolesta vaikea hahmottaa.

 

Vaihtoehto 2 keskittää poikittaisen liikenteen reitille Simonkatu–Kansakoulukatu ja rauhoittaa ympäröivät kadut joukko- ja paikalliselle liikenteelle. Simonkadun länsipään pysäkkijärjestely sekä Simonkadun, Annankadun ja Kansakoulukadun liittymän liikennevalo-ohjaus rajoittavat poikittaisen liikenteen määrän suunnilleen samalle tasolle kuin työnaikaisessa tilanteessa. Poikittaisen joukkoliikenteen etuisuudet pystytään turvaamaan varsin hyvin.

 

Vaihtoehto 3 palauttaa lähes ennen työmaata vallinneen tilanteen ja poikittaisen liikenteen määrä on vaihtoehdoista suurin. Länteen suuntautuva liikenne Urho Kekkosen kadulla haittaa poikittaista joukkoliikennettä ja osittain jalankulkuliikennettä Kampin keskuksen välittömässä läheisyydessä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että Kampin poikittaisen liikenteen järjestelyt tulisi toteuttaa vaihtoehdon 2 mukaisesti. Järjestelyt on esitetty liikennesuunnitteluosaston piirustuksissa nro 5314-7 ja 5316–7.

 

Pyöräily                             Kampin keskus tuo tullessaan pyöräilyn Salomonkadulle, mikä toimii osana itä-länsisuuntaista reittiä Mannerheimintieltä Lapinrinteen ja Porkkalankadun pyöräteille. Myös Salomonkadun poikkikadut Jaakonkatu, Annankatu ja Olavinkatu ovat pyöräilijöiden käytössä. Pyöräilyn pääyhteys Mechelininkadun ja Mannerheimintien välillä tulee Kampin keskuksen kohdalla tulevaisuudessa Rautatiekaduille.

 

Runeberginkadulle on suunniteltu tärkeä pohjois-eteläsuuntainen pyöräyhteys Arkadiankadulta Kampintorille ja edelleen Malminrinnettä Ruoholahdenkadulle. Pyöräyhteys esitetään toteutettavaksi yksisuuntaisin pyöräkaistoin kadun molemmin puolin. Kaistat sijoittuvat ajoradan ja pysäköinnin väliin. Periaate sopii parhaiten esitettyihin kiertoliittymiin, joissa myös pyörät kiertävät omalla kaistallaan muiden ajoneuvojen tapaan.

 

Vaihtoehtona on tutkittu myös yksisuuntaisia pyöräteitä nostettuna jalkakäytävän tasoon pysäköinnin takana sekä perinteisiä kaksisuuntaisia pyöräteitä kadun toisella puolella. Esitetty ratkaisu perustuu pyöräilijän näkymiseen autoilijoille liikenteessä ja siten turvallisuuteen. Pyöräilijöiden nopeuden ja jalankulkijoiden kanssa tapahtuvien konfliktien vuoksi pyöräliikenne on tarkoituksenmukaista sijoittaa pois jalkakäytäviltä.

 

Muilla alueen kaduilla polkupyörät voivat käyttää ajoratoja, joilla on pääosin 30 km/h nopeusrajoitus.

 

Raitioliikenteen kehittäminen

 

Keskustan rataverkko on nykyisin raskaasti kuormitettu ja etenkin Lasipalatsin pysäkkialue ruuhkautuu helposti. Kaikki linjat kulkevat Mannerheimintietä Aleksanterinkadun ja Lasipalatsin välillä. Ratakapasiteettia ei voida kyseiselle välille enää lisätä.

 

Raitiolinjastoa on tarkoitus laajentaa lähivuosina uudella linjalla 9. Samoin Jätkäsaaren alueen lähtiessä rakentumaan vuonna 2008 on sillä suunnalla tiedossa kiskojen rakennustyötä vuosiksi eteenpäin. Myös muut kantakaupungin uudet asuinalueet on tarkoitus kytkeä raitioliikenteellä keskustaan.

 

Jäljempänä esitetyt Kampin uudet rataosuudet edistävät omalta osaltaan raitioliikenteen toimintaedellytysten parantamista ydinkeskustassa tuomalla lisää kapasiteettia ja uusia reittivaihtoehtoja. Samalla turvataan linjaston laajentamismahdollisuudet uusille asuinalueille joustavassa aikataulussa ja tasaisella investointitahdilla.

 

Kampin uudet rataosat ja raitiolinjat

 

Ajatus Kampin yhdistämisestä kantakaupungin raitiolinjastoon ei ole uusi. Jo vuoden 1973 kantakaupungin joukkoliikenteen hoitosuunnitelmassa HKL esitti tarpeelliseksi kytkeä Kamppi raitiotieverkkoon rautatieasemalta Simonkadun kautta Fredrikinkadulle kulkevalla linjalla. Samoin vuosien 1980 ja 1985 joukkoliikennelinjaston kehittämissuunnitelmissa tuotiin esille tarve parantaa metron jatkoyhteyksiä Kampista Töölön ja eteläisen niemen suuntiin rakentamalla kiskot Fredrikinkadulle ja Simonkadulle.

 

Vuoden 1989 raitioliikenteen kehittämisselvityksessä Fredrikinkadulla raitiolinjat olivat paikallaan, mutta Simonkadun rataosuus oli siirretty Salomonkadulle tulevaa linja-autoaseman parantamistyötä silmällä pitäen. Salomonkadulla ratavaraus esiintyi vielä HKL:n vuoden 1998 raitiolinjaston kehittämisvaihtoehdoissa olennaisena linkkinä Kampin ja muun kantakaupungin välillä, mutta Kampin keskuksen suunnittelun edettyä asemakaavoitus- ja toteutusvaiheeseen Salomonkadun ratasuunnitelmasta luovuttiin.

 

Ajatusta Kampin liittämisestä raitiolinjastoon ei kuitenkaan suunnittelussa unohdettu kokonaan. Kampin keskukseen liittyvät Fredrikinkadun maanalaiset rakenteet on mitoitettu kestämään raitioliikennettä ja asemakaavamääräyksissä on ohjeet muun muassa raitioliikenteen aiheuttamien runkoäänien huomioon ottamisesta rakennusten äänieristyksissä.

 

Fredrikinkadun raitiolinjavaraus on odottanut jo pitkään Kampin metroaseman ja linja-autoaseman ympäristön rakentamista. Kun uusi linja-autoasema ja suuri terminaalialue saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi kahden vuoden kuluttua, on luontevaa, että myös jatkoyhteydet Kampista ympäri kantakaupunkia hoituvat laadukkaasti raitioliikenteellä.

 

Kampin keskuksen rakentuessa on etsitty Salomonkadulle esitetylle rataosalle korvaavaa reittiä. Selvitystyön tuloksena rata on päätetty esittää rakennettavaksi Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun kautta Fredrikinkadulle. Nämä yhdistävät Kampin perinteiseen ydinkeskustaan.

 

Pidemmällä tähtäyksellä Fredrikinkadun raitiolinjat kytkevät sekä eteläiset kaupunginosat että koko Töölön sektorin Kampin keskukseen ja metroasemaan. Tärkeänä tavoitteena on myös yhdistää ydinkeskustan hajanainen matkakeskusalue matkustajasatamiin uudella satamaratikkalinjalla.

 

Uusi raitiotiereitti Simonkatu–Annankatu–Urho Kekkosen katu ei ole linjaukseltaan (mutkat) ja pituuskaltevuudeltaan (etenkin Simonkatu) paras mahdollinen.

 

Reitin ratageometriasta ja liikennöitävyydestä on tilattu selvitys saksalaiselta alan konsultilta. Selvitys päätyy pitämään raitiotietä toteuttamiskelpoisena, mutta toteaa mutkien lisäävät vaikutukset raitiovaunun pyörien ja kiskojen nopeampaan kulumiseen sekä kääntymisen aiheuttamiin lisä-ääniin. Konsultti pitää Simonkadun pituuskaltevuutta vaativana (6 %) erityisesti talviolosuhteissa.

 

Koska Arkadiankadun ja Bulevardin välillä ei ole enää käytettävissä muita poikittaisyhteyksiä raitiotielle (Rautatiekatujen reitti ei toisi merkittävää parannusta Arkadiankatuun verrattuna), ovat asiassa vastakkain edellä todettu kantakaupungin raitioliikenteen kehittäminen sekä Kampilla että jatkossa laajemminkin ja vaativat liikennöitävyysolosuhteet.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on neuvotellut asiasta liikennelaitoksen kanssa. Liikennelaitos pitää vaativimpana seikkana Simonkadun pituuskaltevuuden vaikutusta syksyisin ns. lehtikelin aikana. Muuten pituuskaltevuus ei ole poikkeuksellinen kantakaupungin rataverkossa. Sen vuoksi Simonkadun mäen kunnossapito on hoidettava erityisellä huolella syksyisin lehtikelin aikaan. Talviolosuhteiden kannalta on tarpeen harkita kiskoalueen lämmittämistä kaltevimmalla osuudella.

 

Liikennelaitos on saanut radan liikennöitävyydestä lausunnon uusien raitiovaunujen valmistajalta. Lausunnossa pidetään kriittisimpänä kohtana Annankadun ja Simonkadun mutkaa, jossa raitiovaunuille pitää asettaa alhainen nopeusrajoitus.

 

Urho Kekkosen kadun, Annankadun ja Simonkadun mutkien raitiotien jatkosuunnittelussa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota radan ja kadun tasauksiin, jotta kohdan liikennöitävyys saadaan niin toimivaksi kuin mahdollista.

 

Joukkoliikennelautakunta on käsitellyt raitiotien liikennöitävyyttä kokouksissaan 16.12.2004 ja 10.1.2005.

 

Joukkoliikennelautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle esittelijän täsmennetyn esityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan Kampin alueen kautta kulkevien raitioliikenneyhteyksien aikaansaaminen on hyvä tavoite raitioverkon palvelun kannalta.  HKL ja joukkoliikennelautakunta ovatkin esittäneet useassa yhteydessä Kampin yhdistämistä myös raitioliikenteellä ydinkeskustaan ja eteläisten kaupunginosien suuntaan.

 

Täsmennetyn esityksen mukaan Kampin raitioliikenneyhteyden toteuttaminen Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun reitillä ei ole liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta onnistunut ratkaisu.

 

HKL pitää Simonkadun–Urho Kekkosen kadun radan toteuttamista vaikeana ja vaativana vaihtoehtona, joka on toteutettavissa vain erittäin hyvällä jatkosuunnittelulla toimivuuden varmistamiseksi ja liikenneturvallisuusriskien minimoimiseksi.

 

Lisäksi lautakunta toteaa, että jos ratojen jatkosuunnittelu käynnistyy, suunnitelmat ja kustannukset on tuotava uudelleen lausunnolle joukkoliikennelautakuntaan.

 

Mikonkadun raitiotie       Uusien raitiolinjojen saavutettavuuden vuoksi on tutkittu yhteyttä Aleksanterinkadulta Kaivokadun raitiopysäkille.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että raitiotie heikentää oleellisesti Mikonkadun kävelykadun luonnetta ja sisältää liikenneturvallisuusriskejä.

 

Bussiliikenne                   Bussiliikenteen palvelutasoa katutasossa parannetaan sekä itä-länsi- että pohjois-etelä-suunnissa. Bussiliikenne käyttää raitioliikenteen kanssa samoja joukkoliikennekatuja ja -kaistoja. Kiertoliittymät sujuvoittavat liikkumista kantakaupungin kapeilla kaduilla.

 

Bussireittejä voidaan selkeyttää keskittämällä linjat uusille kaksisuuntaisille reittikaduille. Poikittaislinjat (18, 55 ja 55A) ja Lauttasaaren bussit (65A ja 66A) kulkisivat Simonkatua, Urho Kekkosen katua ja Malminrinnettä pitkin.

 

Fredrikinkadulle Kampin keskuksen yhteyteen rakennetaan tärkeä vaihtopysäkkialue, jonka kautta kaikki Töölön suunnan bussit kulkevat. Kampintorin ympärille sijoittuu bussien päätepysäkkejä (39, 41, 45, 47, 70T ja 205).

 

Mannerheimintien suunnasta saapuvat kaukoliikenteen bussit ajavat maanalaiselle linja-autoasemalle Pohjoiselta Rautatiekadulta Annankadun ramppia pitkin alas. Porkkalankadun suunnasta tulevat ajavat Malminrinteeltä Fredrikinkadun joukkoliikennekatua pitkin Eteläiselle Rautatiekadulle ja edelleen uuteen kaukoliikenneterminaaliin.

 

Pysäköinti                         Uudet maanalaiset pysäköintilaitokset, Olavinkadun 250 ap ja Forumin laajennus 500 ap sekä niiden uudet ajoyhteydet ja henkilökäynnit parantavat huomattavasti Kampin alueen pysäköintimahdollisuuksia. Pysäköintilaitoksista on hyvät yhteydet Kampin keskuksen eri osiin ja myös katutasolle ja edelleen muualle ydinkeskustaan.

 

Kampin työnaikaiset liikennejärjestelyt vähensivät kadunvarsipaikkoja noin 200 ap, mutta suurin osa niistä voidaan palauttaa.

 

Suunnitelman mukaisessa tilanteessa katuverkon jäsentely ja joukkoliikenteen tilantarve vähentävät jonkin verran kadunvarsipaikkoja. Joillakin kaduilla paikat vähenevät kuten Fredrikinkadulla Kampin keskuksen kohdalla, Kampintorilla ja Urho Kekkosen kadulla. Joillakin kaduilla taas paikkoja voidaan lisätä kuten esimerkiksi Runeberginkadulla ja Albertinkadulla bussipysäkkien poistuessa. Vanhaan, ennen työmaata vallitsevaan, tilanteeseen verrattuna vähennys on yhteensä 50–60 autopaikkaa. Asukaspaikkojen määrä pyritään säilyttämään.

 

Tarkempi pysäköintipaikkojen määrä ja vastaavasti huoltoruutujen määrä selviää erikseen laadittavan liikenteenohjaussuunnitelman yhteydessä.

 

Huoltoliikenne                 Kampin keskus huolletaan kokonaisuudessaan maanalaisten tilojen kautta, jonne ajetaan Jaakonkadun ja Olavinkadun ramppien kautta. Myös monien muiden kiinteistöjen mm. Sähkötalon, Radisson SAS-hotellin, Scandic-hotellin ja Forumin huolto toimii maanalaisesti nykyisten huoltotunneleiden kautta. Vanhan Kampin huoltoliikenne hoidetaan pääasiassa kadulta tai tonttiliittymistä. Siksi kaikilla, myös joukkoliikenteelle osoitetuilla kaduilla on huoltoliikenne sallittu. Yleisesti voidaan todeta, että Kampin läpikulkuliikenteen vähetessä on huoltoliikenteen helpompi toimia kapeilla kaduilla. Yksityiskohtaiset huoltoliikenteen lastaus- ja purkaustilat suunnitellaan liikenteenohjaussuunnitelmien yhteydessä.

 

Taksit                                 Taksiasemien sijainti muuttuu linja-autoaseman siirtymisen myötä. Uusi, koko Kampin keskusta palveleva, taksiasema on Annankadulla välillä Eteläinen Rautatiekatu Salomonkatu. Sinne ajetaan Eteläiseltä Rautatiekadulta. Lisäksi kaukoliikenteen maanalaisen terminaalin päädyssä on taksiruutu. Salomonkadulle Kampin metroaseman viereen on esitetty toinen taksiasema, jonka yhteydessä on myös Autotalon huoltoliikenne.

 

Linja-autoaseman saattoliikenne

 

Saattoliikenne toimii pääasiassa Olavinkadun uuden pysäköintilaitoksen kautta. Laitoksesta on hissi ja porrasyhteys kaukoliikenteen linja-autoasemalle. Lisäksi saattotilaa järjestetään Eteläisen Rautatiekadun reunaan.

 

Toteutus                            Kampin keskuksen liikennejärjestelyjen toteutus voi alkaa vuoden 2005 lopulla. Kaikkien järjestelyjen loppuun saattaminen kestänee ainakin vuoden 2008 loppuun. Yksityiskohtainen rakentamisjärjestys suunnitellaan vuode 2005 aikana.

 

Kustannukset                  Kampin uusien raitiovaunuratojen rakentamiskustannusten ennuste on noin 4,5 miljoonaa euroa. Tästä Fredrikinkadun raitiotien kustannusennuste Arkadiankadulta Urho Kekkosen kadulle on noin 2 miljoonaa euroa, Urho Kekkosen kadun noin 0,75 miljoonaa euroa ja Simonkadun–Annankadun kustannusennuste noin 1,75 miljoonaa euroa.

 

Muiden katujen liikennejärjestelyjen kustannusennuste riippuu olennaisesti käytettävien pintamateriaalien laadusta. Luonnonkiven käyttö merkitsee moninkertaisia kustannuksia asvalttipäällysteeseen verrattuna, mutta keskeisten katuosuuksien kaupunkikuvalle ja viihtyisyydelle on annettava oma arvonsa. Kampin keskusta ympäröivät kadut perusparannettaneen joka tapauksessa aiempaa korkeampitasoisilla materiaaleilla. Nämäkin kadut mukaan lukien katutöiden kustannusennuste on suunnitelman mukaisella alueella alustavan arvion mukaan 4,7 miljoonaa euroa. Tästä Malminrinteen ja sen päissä olevien kiertoliittymien osuus suurelta osin luonnonkivellä toteutettuna on noin 1 miljoonaa euroa. Arkadiankadun välin Runeberginkatu Fredrikinkatu muuttaminen myös busseille kaksisuuntaiseksi maksaa arviolta kiskotöineen myös noin 1 miljoonaa euroa. Urho Kekkosen kadulla on kiskotöiden lisäksi varauduttu johtosiirtoihin ja luonnonkivipäällysteisiin kokonaiskustannuksen ollessa noin 0,9 miljoonaa euroa. Pääosa kustannuksista jakautuisi neljälle vuodelle 2005–2008. Järjestelyihin on käytettävissä määrärahoja osittain Kamppi-Töölönlahti rahastosta ja osittain katujen perusparannusmäärärahoista sekä liikennejärjestelyihin käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Vuorovaikutus                 Kampin liikennesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 2.11.2004. Tilaisuudessa oli noin 70 henkeä, pääasiassa Kampin alueen asukkaita. Esitetyt Kampin liikenteen rauhoittamiskeinot ja pyöräily-yhteydet saivat yleisesti hyvän vastaanoton. Kiertoliittymistä sekä pidettiin että epäiltiin niiden turvallisuutta erityisesti lasten kannalta. Kysymykset kattoivat laajalti muitakin Kampin liikenneoloja.

 

Kampin liikennesuunnitelmia on esitelty myös muun muassa Helsingin kauppakamarin keskusta-alueen jäsenyrityksille, keskustan kiinteistöille ja Helsingin Kuljetusyrittäjät ry:lle.

 

Yritysten edustajat ovat korostaneet kommenteissaan etenkin keskustan saavutettavuuden säilyttämistä.

 

Kirjeet                                Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolle on tullut 15 asiaan liittyvää kirjettä tai sähköpostia.

 

Kirjeissä on esitetty muun muassa seuraavia suunnitelmaa kritisoivia seikkoja:

 

Runeberginkatua ei tule muuttaa kaksisuuntaiseksi, se lisää läpiajoa.

 

Kiertoliittymät eivät ole hyviä jalankulkijan kannalta.

 

Hietaniemenkatua ei pidä kaksisuuntaistaa eikä ohjata kadulle lisää liikennettä.

 

Kansakoulukatua ei tule kaksisuuntaistaa sujuvuuden vuoksi. Myös Annankatu tulee muuttaa yksisuuntaiseksi.

 

Koululaisille kiertoliittymä on huono.

 

Mikonkadulle ei pidä tuoda raitiovaunua.

 

Kiertoliittymiä on harkittava lasten koulureittien kannalta.

 

Kampin kolmion (tarkoittanee Malminrinteen ylä- ja alapäitä) kiertoliittymät ovat turhia, sen sijaan nykyinen kiertoliittymä on toiminut hyvin.

 

Pysäköintipaikkoja ei pidä poistaa Urho Kekkosen kadulta eikä Kampintorilta. Pitää olla lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja pistäytymiseen, luolat ovat vaikeakäyttöisiä.

 

Scandic -hotellin saatto taksilla vaikeutuu jos raitiopysäkit ovat hotellin edessä. Pysäkki pitää siirtää Annankadulle.

 

Kirjeissä on esitetty muun muassa seuraavia suunnitelmaa puoltavia seikkoja:

 

Raitiovaunun tulo on hyvä asia.

 

Pyöräilyn parantaminen on hyvä asia.

 

Katujen kaksisuuntaistaminen on hyvä.

 

Raitiolinjat 2 ja 7 vaikuttavat hyviltä.

 

Kampin metroaseman kohdalle tulee saada liikennevalot palvelutalon takia. (on esitetty)

 

Saatto henkilöautolla ja tulo paikallisbusseilla pitää olla lähellä kaukoliikenteen pysäkkejä.

 


Muita kannanottoja:

 

Ruoholahden Villojen ympärille tulee saada meluaita.

 

Ruoholahdenkadusta tulee tehdä joukkoliikennekatu, koska on yhteys huoltotunneliin.

 

Keskustan huoltotunnelilla on huonot vaikutukset Lastenlehdon puistoon. Lisääntyvä liikenne haittaa.

 

Pyörätietä ei tule olla Lapinrinteessä korttelin puolella vaan puiston puolella. (ei kuulu suunnitelmaan)

 

Henkilöautojen ajokielto selkeyttäisi Malminrinteen liikennevirtaa ja parantaisi kiertoliittymän toimivuutta.

 

Pyöräteitä ei tule sijoittaa Fredrikinkadulle näyteikkunoiden puolelle, koska pyöräilijät ajavat kovaa. (ei ole esitetty)

 

Kampin kapeille kaduille ei tule ohjata läpiajoliikennettä.

 

Kirjeissä esitettyjä huomautuksia ja toiveita on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon ja tehty suunnitelmaan tarkistuksia pyrkien kuitenkin säilyttämään suunnitelmalle asetetut tavoitteet.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Kampin liikennejärjestelyt toteutettaisiin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustusten nro 5314-7 ja 5316-7 mukaisen Kampin liikennesuunnitelman mukaisesti.

 

Lisäksi lautakunta päätti, että Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun raitiotien suunnittelua jatketaan niin, että siitä tulee mahdollisimman hyvä ja turvallinen. Lisäksi lautakunta toivoo viraston tutkivan uuden raitiolinjan muut hyödyntämismahdollisuudet.

 

Lautakunnan päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä lautakunta päätti äänin 5 (Loukoila, Pajamäki, Rantanen, Väkiparta, Anttila)–4(Sorsa, Sandbacka, Wallden-Paulig, Rautava) jatkaa asian käsittelyä vähemmistön kannattaessa jäsen Sandbackan, varapuheenjohtaja Rautavan kannattamana, tekemää ehdotusta asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

 

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain puheenjohtaja Anttilan jäsen Väkiparran kannattamana tekemä ehdotus, jonka mukaan "Kampin liikennejärjestelyt toteutetaan muilta osin esittelijän ehdotuksen mukaisesti paitsi, että Mikonkadulle suunniteltu raitiotievaraus poistetaan ja että jatketaan Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun raitiotiesuunnittelua niin, että siitä tulee mahdollisimman hyvä ja turvallinen. Lisäksi lautakunta toivoo viraston tutkivan uuden raitiolinjan muut hyödyntämismahdollisuudet" sekä esittelijän ehdotus, johon kuului lautakunnan päätöksen ensimmäisessä kappaleessa mainittu sekä ehdotus, jonka mukaan Mikonkadulle välille Aleksanterinkatu Kaivokatu rakennetaan raitiotie liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5317-4 mukaisesti.

 

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Sorsa, Loukoila, Pajamäki, Rantanen, Sandbacka, Wallden-Paulig, Väkiparta, Rautava, Anttila) – 0 hyväksyä puheenjohtaja Anttilan tekemän ehdotuksen.

 

Lisäksi esittelijä tarkisti esityslistan sivun 28a tekstiä siten, että sivun viides kokonainen kappale poistetaan ja tilalle tulee seuraava teksti:

 

"Joukkoliikennelautakunta on käsitellyt raitiotien liikennöitävyyttä kokouksissaan 16.12.2004 ja 10.1.2005.

 

Joukkoliikennelautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle esittelijän täsmennetyn esityksen mukaisen lausunnon, jonka mukaan Kampin alueen kautta kulkevien raitioliikenneyhteyksien aikaansaaminen on hyvä tavoite raitioverkon palvelun kannalta. HKL ja joukkoliikennelautakunta ovatkin esittäneet useassa yhteydessä Kampin yhdistämistä myös raitioliikenteellä ydinkeskustaan ja eteläisten kaupunginosien suuntaan.

 

Täsmennetyn esityksen mukaan Kampin raitioliikenneyhteyden toteuttaminen Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun reitillä ei ole liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta onnistunut ratkaisu.

 

HKL pitää Simonkadun–Urho Kekkosen kadun radan toteuttamista vaikeana ja vaativana vaihtoehtona, joka on toteutettavissa vain erittäin hyvällä jatkosuunnittelulla toimivuuden varmistamiseksi ja liikenneturvallisuusriskien minimoimiseksi.

 

Lisäksi lautakunta toteaa, että jos ratojen jatkosuunnittelu käynnistyy, suunnitelmat ja kustannukset on tuotava uudelleen lausunnolle joukkoliikennelautakuntaan."

 

Asiasta on saatu joukkoliikennelautakunnan (24.3.2005) ja yleisten töiden lautakunnan (7.4.2005) lausunnot.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (24.3.2005) antamassaan lausunnossa mm., seuraavaa:

 

Metron uudet sisäänkäynnit

Metron käyttömahdollisuus yhteytenä Kamppiin ja vaihtopaikkana paranee uusien sisäänkäyntien ansiosta. Uusi itäinen lippuhalli avautuu 2.6., jolloin Espoon terminaalin yhteydessä olevat liiketilat avataan. Salomonkadun sisäänkäynnit ovat Annankadun ja Olavinkadun kohdalla ja Simonkadun puoleiset sisäänkäynnit sijaitsevat Annanaukiolla.

 

Raitioliikenneyhteydet

Joukkoliikennelautakunta antoi raitioratojen osalta liitteen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle 10.1.2005. Lausunnossaan lautakunta pitää Kampin alueen kautta kulkevien raitioliikenneyhteyksien aikaansaamista hyvänä tavoitteena raitioverkon palvelun kannalta.

 

Lausunnon mukaan Kampin raitioliikenneyhteyden toteuttaminen Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun reitillä ei ole liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta onnistunut ratkaisu. Radan toteuttaminen on vaikea ja vaativa tehtävä, ja rata on toteutettavissa vain erittäin hyvällä jatkosuunnittelulla toimivuuden varmistamiseksi ja liikenneturvallisuusriskien minimoimiseksi.

 

Lautakunta totesi antamassaan lausunnossa, että jos ratojen jatkosuunnittelu käynnistyy, suunnitelmat ja kustannukset on tuotava uudelleen lausunnolle joukkoliikennelautakuntaan. Joukkoliikennelautakunnan mielestä ratojen suunnittelussa olisi edettävä niin pitkälle, että olisi edellytyksiä rakentaa Urho Kekkosen kadulle tulevana kesänä muun katurakentamisen yhteydessä mahdollisimman pitkälle myös ratojen perusrakenteet.

 

Suunnitelman mukaan raitiotie kulkee Mannerheimintien yli rautatieaseman ja Mikonkadun kautta Aleksille. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kannanoton mukaan Mikonkadulle ei pidä rakentaa rataa. Jos Mikonkatua ei voida käyttää, tulisi tutkia Keskuskadun käyttömahdollisuudet. Ilman Kaivokadun pysäkkiä heikkenevät edellytykset siirtää linja 7 kulkemaan Simonkadun kautta Kamppiin, koska Lasipalatsin pysäkin poistuminen reitiltä jäisi korvaamatta.

 

Tekeillä on raitioverkon kehittämisselvitys ja uusien vaunujen tarpeen määrittäminen tulevat laajennukset, esimerkiksi Jätkäsaaren liikenne huomioon ottaen. Kampin keskuksen valmistuminen ei sinänsä edellytä välittömiä muutoksia raitiolinjastoon, koska bussiliikenne palvelee aluetta hyvin.

 

Bussiliikenteen järjestelyt Kampin alueella

Kesän 2005 ajan Kampin työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat edelleen voimassa Helsingin sisäisten linjojen osalta. Päätepysäkit ja ajoreitit säilyvätkin toistaiseksi pääosin nykyisellään. Yhteys Annankadulta Urho Kekkosen kadulle kuitenkin katkeaa kesäksi työmaan vuoksi, ja bussit siirtyvät myös tässä ajosuunnassa Kansakoulukadulle. Ruoholahdenkatu säilynee ainakin kesän ajan joukkoliikennekatuna.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelman mukaan lopputilanteessa yleinen liikenne pääsisi ajamaan molemmissa suunnissa reittiä Ruoholahdenkadulta Kaivokadulle reittiä Malminrinne – Kansakoulukatu - Simonkatu.

 

Joukkoliikennelautakunnan kanta tähän on, että Ruoholahdenkatu pitäisi säilyttää Länsimetron valmistumiseen asti joukkoliikennekatuna ja että myös Annankadun Simonkadun risteys tulisi rauhoittaa joukkoliikenteelle. Simonkadun reitillä kulkevat raskaat bussilinjat 18, 65A ja 66A, joilla on käytössä telibussit sekä linja 55(A). Kyseisillä linjoilla sekä Kampin kautta pohjois-etelä – suunnassa kulkevalla linjalla 14 otetaan syksyllä 2005 käyttöön Helmi-järjestelmä, jonka avulla nopeutetaan linjojen liikennettä ja saadaan ne kulkemaan nykyistä täsmällisemmin. Järjestelmän hyödyt eivät toteudu, mikäli joukkoliikenteelle ei tehdä riittäviä etuus- ja tilavarauksia Ruoholahdenkadun – Simonkadun – Kaivokadun reitille.

 

Annankadun risteyksen avaaminen yleiselle liikenteelle, kuten suunnitelmassa esitetään, tekee jo geometrisilta ominaisuuksiltaan vaikeasta reitistä entistä hankalamman. Simonkadun ahtaiden pysäkkien käyttö vaikeutuu entisestään, jos bussien ja raitiovaunujen välissä on lisäksi muun liikenteen ajoneuvoja.

 

Suunnitelman mukaan Töölön suunnan bussit ajavat molemmissa suunnissa Fredrikinkatua, joka kaksisuuntaistetaan Arkadiankadulta Bulevardille. Kaikille busseille sallittaisiin ajo Arkadiankadun raitioradalla Runeberginkadulta Fredrikinkadulle, ja Arkadiankadulla olisi yhteinen pysäkki raitiovaunuille ja busseille.

 

Joukkoliikennelautakunnan mielestä on nähtävissä, että pysäkille jonotus tukkii risteyksen, koska pysäkille mahtuu samanaikaisesti raitiovaunun kanssa vain yksi bussi. Tästä syystä sekä päätepysäkkijärjestelyjen kannalta Luoteis-Helsingin bussien tulo Kampille pitäisi säilyttää Runeberginkadun reitillä.

 

Kamppiin maanpinnalle päättyville Helsingin sisäisille linjoille on varattava toimivat päätepysäkkitilat. Niiden paras paikka on metroasemalla.

 

Suunnitelmassa esitetty ratkaisu, jossa bussit kiertävät Kampin torin ja niillä on välipysäkki metroaseman kohdalla, aiheuttaa busseille ylimääräistä ajoa ja viivytystä vilkkaasti liikennöidyn läpikulkuliikenteen reitin vuoksi. Sijainti syrjässä metroasemasta huonontaa matkustajien päätepysäkkipalvelua. Kuljettajien kannalta se huonontaa yhteyttä metroaseman vastikään uusittuun sosiaalitilaan. Kävelymatkaan kuluva aika kasvattaa linjojen kierrosaikaa, ja vaikeuttaa siten sosiaalitilan käytettävyyttä.

 

Metroaseman pysäkki Fredrikinkadulla tulee ylikuormittumaan, koska sitä käyttää suunnitelman mukaan sekä raitio- että bussiliikenne ja linjoja on useita. Lähtöjen määrä on ruuhkatuntina yhteensä noin 50. Bussien seisonta-aikoja pysäkillä pidentää se, että pysäkki toimii käytännössä matkustajien kannalta Kamppiin päättyvien linjojen päätepysäkkinä. Tämän sekä Simonkadun pysäkin (yli 40 lähtöä ruuhkatuntina) toimivuutta olisi simuloitava tietokoneohjelmalla ennen kuin liikennejärjestelyistä tehdään lopullisia päätöksiä.

 

Eteläisen Rautatiekadun varrella olevalla pysäköintialueella pitäisi säilyttää toistaiseksi varareittinä yhteys Fredrikinkadulta Runeberginkadulle sekä muutama bussien pikapysäköintipaikka. Näitä tarvitaan turvaamaan bussiliikenteen toimivuus normaaliolojen lisäksi myös mahdollisten Kampin terminaalin poikkeusjärjestelyjen aikana.

 

Malminrinteellä on kiertoliittymät Runeberginkadun ja Lapinlahdenkadun risteyksissä. Kiertoliittymät esitetään rakennettaviksi korotettuina, ja niissä on pyörätiet. Helsingissä ei ole kokemusta siitä, miten bussilla ajo sujuu korotetussa kiertoliittymässä. Ennakkokäsityksen perusteella asiaan liittyy vaikeuksia. Koska bussi ei tule kohtisuorassa korotetulle osuudelle, tekee auton edestakainen sivusuuntainen kallistelu kyydistä hyvin epämiellyttävän matkustajille ja voi aiheuttaa vaurioita busseille. Kiertoliittymät itsessään alentavat nopeuksia riittävästi, joten niitä ei tule rakentaa korotettuina bussireiteille.

 

Suunnitelmassa on esitetty kiertoliittymiin myös polkupyöräliikenteen reitit. Joukkoliikennelautakunta suhtautuu varauksella tällaisen ratkaisun liikenneturvallisuuteen näin vilkkaan bussi- ja yleisen liikenteen alueella. Hankalia tilanteita aiheuttaa esimerkiksi se, että telibussi tarvitsee näissä kiertoliittymissä etu- ja takaylityksineen koko katualueen käyttöönsä. Myös kiertoliittymien toimivuutta olisi simuloitava tietokoneohjelmalla.

 

Suunnitelman mukaan Fredrikinkatu muuttuisi kaksisuuntaiseksi Bulevardille asti, ja pysäköintipaikkoja olisi kadun varrella. Linjat 14 ja 14A käyttäisivät Fredrikinkadun reittiä molemmissa ajosuunnissa. Suunnassa etelään pysäkit pitäisi joukkoliikennelautakunnan mielestä rakentaa toimivuuden turvaamiseksi ulokepysäkkeinä.

 

Suunnitelman tarkoitus on, että lopputilanteessa bussit käyttäisivät myös Bulevardin eteläpuolella molemmissa suunnissa Fredrikinkatua. Ajoradan leveyttä olisi silloin tarkistettava.

 

Yhteenveto

Kampin alueen liikennettä aletaan järjestellä vaiheittain uudelleen kesäkuun alusta alkaen, kun Espoon suunnan ja kaukoliikenteen bussit siirtyvät uusiin terminaaleihinsa.

 

Suunnitelman mukaan bussilinjojen 39, 41, 45, 47 ja 70T päätepysäkit sijoittuvat Kampintorin vierelle ja Fredrikinkadulle tulee vaihtopysäkkialue metroaseman kohdalle. Liikennesuunnitelma sisältää raitioradat Fredrikinkadulla ja Urho Kekkosen kadun – Simonkadun reitillä. Bussiliikenne käyttää raitioliikenteen kanssa samoja joukkoliikenteen katuja ja kaistoja.

 

Joukkoliikkennelautakunta toteaa, että Kampin joukkoliikenteen toimivuutta olisi simuloitava tietokoneohjelmalla ennen kuin liikennejärjestelyistä tehdään lopullisia päätöksiä. Esimerkiksi Fredrikinkadun ja Simonkadun pysäkit ovat vaarassa ruuhkautua. Kamppiin päättyville Helsingin sisäisille linjoille on varattava toimivat päätepysäkkitilat. Niiden paras paikka olisi metroasemalla. Luoteis-Helsingin bussien tulo Kampille pitäisi säilyttää Runeberginkadun reitillä.

 

Joukkoliikennelautakunta on antanut kaupunkisuunnitteluvirastolle raitioratojen osalta lausunnon, jonka mukaan Kampin raitioliikenneyhteyden toteuttaminen Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun reitillä ei ole liikenteen sujumisen ja liikenneturvallisuuden kannalta onnistunut ratkaisu.

 

Metron käyttömahdollisuus yhteytenä Kamppiin ja vaihtopaikkana paranee uusien sisäänkäyntien ansiosta.

 

Joukkoliikenteen nopeus- ja täsmällisyystavoitteiden toteutuminen edellyttää riittäviä etuus- ja tilavarauksia. Ruoholahdenkatu pitäisi säilyttää Länsimetron valmistumiseen asti joukkoliikennekatuna ja myös Annankadun Simonkadun risteys tulisi rauhoittaa joukkoliikenteelle.

 

Joukkoliikennelautakunta on lisäksi antanut lausunnon (7.4.2005) kahdesta kaupunginhallitukselle osoitetusta kirjeestä

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (7.4.2005) antamassaan lausunnossa mm., että katutöiden kustannukseksi on alustavaksi arvioitu 4,7 milj. euroa. Kustannukset tarkentuvat toteutussuunnittelun valmistuttua. Pääosa kustannuksista kohdistuu vuosille 2006 – 2010.

 

Liikennejärjestelyihin on talousarviossa osoitettava rahoja Kamppi-Töölölahti rahastosta sekä katujen peruskorjaukseen ja liikennejärjestelyihin varatuista määrärahoista. Hankkeen rahoitukseen varaudutaan taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2006 – 2010.

 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

 

./.                   Lisäksi Tapiola-ryhmä/Simonkentän Hotellikiinteistö Oy ja Scandic Hotels Oy ovat yhteisellä kirjeellään (16.3.2005) ja Asunto Oy Bulevardi 11 ja Asunto Oy Lehtolinna yhteisellä kirjeellään (26.1.2005) sekä Asunto Oy Törmä (17.3.2005) ovat lähettäneet asiassa liitteenä olevat kirjeet.

 

                                            Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut vastineen (12.5.2005) lausuntojen ja kirjeiden johdosta, jossa todetaan mm. seuraavaa:

 

Aiemmat päätökset

 

.                     Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 13.1.2005 esittää kaupunginhallitukselle, että Kampin liikennesuunnitelma toteutetaan liikennesuunnitteluosaston piirustusten nro 5314-7 ja 5316-7 mukaisesti.

 

Lisäksi lautakunta päätti, että Simonkadun, Annankadun ja Urho Kekkosen kadun raitiotien suunnittelua jatketaan niin, että siitä tulee mahdollisimman hyvä ja turvallinen. Lisäksi lautakunta toivoo viraston tutkivan uuden raitiolinjan muut hyödyntämismahdollisuudet.

 

 

Raitiolinjaston ja ratojen suunnittelutilanne

 

Kampin uudet rataosuudet tuovat mukanaan erilaisia mahdollisuuksia raitiolinjaston palvelualueen laajentamiseksi. Kampin kautta kulkevat linjat kytkevät sen osaksi perinteistä ydinkeskustaa ja joukkoliikenneterminaalien jatkoyhteydet eri puolille kantakaupunkia paranevat huomattavasti. Liikennesuunnitelmassa varaudutaan jo muutaman vuoden päästä alkavaan Jätkäsaaren rakentamiseen, jonka myötä Fredrikinkadun eteläosan raitiotien suunnittelu ja rakentaminen tulevat ajankohtaiseksi.

 

Liikennelaitos ja kaupunkisuunnitteluvirasto laativat parhaillaan yhteistyössä pidemmän tähtäyksen linjastosuunnitelmia seuraavan raitiovaunuhankinnan lähtökohdiksi. Tämän työn yhteydessä analysoidaan useita erilaisia linjasto- ja reittivaihtoehtoja myös Kampin alueella, vaikka pääpaino onkin uusien maankäyttöalueiden tarvitsemien linjastomuutosten suunnittelussa.

 

Urho Kekkosen kadun ja Annankadun rataosuuksien tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Suunnittelussa on keskitytty ratageometrian parantamiseen kaikin mahdollisin keinoin. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavien käytännön ratkaisujen osalta on haettu näkemystä myös raitiovaunukuljettajien puolelta.

 

Joukkoliikennelautakunnan lausunto

 

                      Joukkoliikennelautakunta puuttuu lausunnossaan lähinnä uuden raitiotien rakentamisaikatauluun sekä sisäisen bussiliikenteen reitteihin ja pysäkkeihin.

 

Raitioliikenne

 

Joukkoliikennelautakunta pitää raitiolinjaston laajentamista Kampin alueelle hyvänä asiana raitioverkon palvelun kannalta, mutta toteaa, että rata on toteutettavissa vain erittäin hyvällä jatkosuunnittelulla. Liikennesuunnitelmasta puuttuvan Mikonkadun rataosan sijasta pitäisi tutkia Keskuskadun käyttömahdollisuudet.

 

Lisäksi lautakunta kiirehtii Urho Kekkosen kadun ratasuunnitelmien viemistä niin pitkälle, että radan rakentaminen olisi mahdollista tulevan kesäkauden aikana muun katurakentamisen yhteydessä.

 

Mikonkadun rataosuus ei sisälly kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdottamaan Kampin liikennesuunnitelmaan, koska lautakunta päätti 13.1.2005 poistaa sen ehdotuksesta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että jatkossa tulisi kuitenkin vielä selvittää mahdollisuuksia Mikonkadun raitiotien toteuttamiselle, jotta linjan 7 reitti saataisiin kulkemaan Kaivokadun pysäkkien kautta. Palvelutasosyistä Aleksanterinkadulta Mannerheimintien kautta Simonkadulle kulkevan reitin tulisi olla vain väliaikainen ratkaisu, koska Lasipalatsin – Rautatieaseman pysäkkien palvelualue jäisi reitiltä kokonaan pois.

 

Urho Kekkosen kadulla alkavat pohjarakennus- ja putkityöt kesäkuun alussa. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on omalta osaltaan ollut yhdessä rakennusviraston ja liikennelaitoksen kanssa valmistelemassa ja tarkentamassa rata- ja katusuunnitelmia siten, että radasta tulee mahdollisimman hyvä ja turvallinen. Lisäksi tavoitteena on ollut, että rakennusviraston ja liikennelaitoksen olisi mahdollista loppuvuoden aikana tehdä tarvittavat pohjarakennus- ja ratatyöt, joiden kustannusennuste on 0,5 miljoonaa euroa, muiden kaivutöiden kanssa samanaikaisesti. Ratasuunnitelmat esitellään ennen rakennustöihin ryhtymistä joukkoliikennelautakunnalle.

 

Bussireitit

 

Joukkoliikennelautakunta epäilee Arkadiankadun ja Fredrikinkadun pysäkkien toimivuutta ja haluaisi palauttaa ennen työmaan alkua vallinneen tilanteen, jossa Autotalon ja Sähkötalon välissä oli luoteissuunnan bussien terminaali.

 

Liikennesuunnitteluosasto on tarkistanut liikennesuunnitelmaa Runebergin- ja Arkadiankadun risteyksessä joukkoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Runeberginkadulla etelään päin ajettaessa vasemmanpuoleinen ajokaista merkitään bussikaistaksi, jolloin raitiovaunuilla ja busseilla on omat kaistansa, joilta ne kääntyvät eri aikaan Arkadiankadulle. Arkadiankadun pysäkillä on käytettävissä saman verran tilaa kuin nykyisellä Hankenin edessä olevalla pysäkillä.

 

Kampin keskuksen kohdalle suunnitellun Fredrikinkadun pysäkkialueen toimivuuden parantamiseksi on raitiovaunupysäkkiä hieman siirretty, jotta linjoille 14, 14B ja 18 on saatu oma erillinen pysäkkitasku. Näin yhteistä pysäkkiä käyttävien lähtöjen määrä pienenee 15 bussilla ruuhkatunnissa.

 

Liikennesuunnitteluosastolla tehdyn kapasiteettilaskelman mukaan sekä Simonkadun että Fredrikinkadun pysäkkiä käyttävien bussien määrä (20–40 bussia tunnissa) on kohtuullinen verrattuna joihinkin raskaammin kuormitettuihin pysäkkeihin. Kaikilla uusilla pysäkeillä on tilaa kolmelle telibussille, joten kaikki aikataulun mukaan pysäkille tulevat bussit mahtuvat laskelman mukaan niille yhtä aikaa.

 

Luoteissuunnan bussien terminaalin palauttamista Sähkötalon ja Autotalon väliselle tontille on myös tutkittu, mutta siihen ei ole enää perusteita, kun kyseisen alueen kaavoitus etenee Kampin keskuksen valmistumisen myötä. Kyseiselle tontille olisi myös erittäin vaikea järjestää ajoyhteyttä telibusseille Fredrikinkadun suunnasta vilkkaan jalankulkualueen yli.

 

Fredrikinkadun uudet etelään johtavat linja-autopysäkit on muutettu ulokepysäkeiksi, jolloin bussin kulku on sujuvaa ja pysäköintipaikkoja saadaan enemmän.

 

Yleisesti voidaan todeta, että Fredrikinkadun (Eteläisen Rautatiekadun ja Kansakoulukadun välillä), Urho Kekkosen kadun ja Malminrinteen yläpään muuttaminen joukkoliikennekaduiksi tuo joukkoliikenteelle vanhaan tilanteeseen verrattuna suuret hyödyt. Joukkoliikennekatujen alueella myös pysäkki- tai liikennejärjestelyjä voi tarvittaessa muuttaa paljon joustavammin kuin tavallisilla kaduilla, joilla on paljon myös muuta liikennettä ja reunaehtoja.

 

Kiertoliittymät

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa, että Malminrinteen kiertoliittymät on esitetty korotettuina ja että Helsingissä ei ole kokemuksia siitä miten bussilla ajo sujuu korotetuissa kiertoliittymissä, joihin bussi ei tule kohtisuoraan. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota esitettyihin pyöräkaistoihin, joiden tilaa telibussin etu- ja takaylitykset tarvitsevat.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että esitettyjen kiertoliittymien yksityiskohtia tarkennetaan vielä katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä muu muassa pyöräkaistan rakenneratkaisun osalta. Korotus suojatielle tultaessa on perusteltu liikenteen turvallisuuden kannalta, mutta bussiliikenteen vaatimukset otetaan erityisesti linjaliikenteelle tarkoitetulla reitillä huomioon.

 

                      Ruoholahdenkatu ja Simonkadun länsipää

 

Joukkoliikennelautakunnan kanta on, että Ruoholahdenkatu pitäisi säilyttää Länsimetron valmistumiseen asti joukkoliikennekatuna ja myös Simonkatu Annankadulta Yrjönkadulle tulisi varata joukkoliikenteelle.

 

Aiempien päätösten mukaan Ruoholahdenkatu on joukkoliikennekatuna Kampin keskuksen rakentamisen ajan. Joukkoliikennekatuvaraus voidaan poistaa sitten kun Urho Kekkosen katu voidaan katutöiden jälkeen avata liikenteelle kaksisuuntaisena joukkoliikenteen sekä huolto- ja tontilleajoliikenteen katuna. Näin voidaan turvata poikittaisen bussiliikenteen sujuvuus ja saadaan Kampin asuntokatuja Eerikinkatua ja Kalevankatua kuormittanut läpikulkeva liikenne vähenemään.

 

Annankadun, Simonkadun ja Kansakoulukadun liittymäalueelle on tutkittu useita erilaisia vaihtoehtoja tavoitteena säilyttää poikittaisen liikenteen ajomahdollisuus kaksisuuntaisen Kansakoulukadun kautta muullekin liikenteelle.

 

Yleisten töiden lautakunnan lausunto

 

”Katutöiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 4,7 milj. euroa. Kustannukset tarkentuvat toteutussuunnittelun valmistuttua. Pääosa kustannuksista kohdistuu vuosille 2006–2010.

 

Liikennejärjestelyihin on talousarviossa osoitettava rahoja Kamppi - Töölönlahti -rahastosta sekä katujen peruskorjaukseen ja liikennejärjestelyihin varatuista määrärahoista. Hankkeen rahoitukseen varaudutaan taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2006–2010.

 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.”

 

Kampin keskus ja sen uudet terminaalit toteutetaan korkeatasoisina ja kaupunkiympäristöä merkittävästi parantavina hankkeina. Tähän liittyen halutaan parantaa myös terminaalialueen välitöntä lähialuetta ja matkustajien vaihtoyhteyksiä, mikä on johtanut laajempiinkin liikennejärjestelyihin. Tavoitteena on ollut myös koko Kampin liikenneympäristön parantaminen.

 

Kampin liikennejärjestelyjen toteutus ajoittuu vuosille 2005–2010, jolloin kustannukset voidaan jakaa usealle vuodelle.

 

Raitiovaunukuljettajien työryhmän lausunto

 

                      Liikennelaitoksen raitiovaunukuljettajien työryhmä esittää lausunnossaan useita raitioliikenteen liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta parantavia toimenpiteitä, kuten rata-alueen korottamista ja varustamista lumensulatusjärjestelmällä.

 

Liikennesuunnitteluosasto on parhaillaan työstämässä yhdessä rakennusviraston ja Liikennelaitoksen kanssa tarkempia rata- ja katusuunnitelmia. Tässä työssä käytetään yhtenä lähtökohtana kuljettajien antamaa palautetta.

 

Kirjeet

 

 

Tapiola-ryhmä, Simonkentän Hotellikiinteistö Oy

 

Simonkentän Hotellikiinteistö Oy vastustaa raitiopysäkin sijoittamista Simonkadulle hotellikiinteistön eteen, koska se haittaa hotellin sisäpihan taksi- ja saattoliikenteen sujumista. Pysäkki esitetään siirrettäväksi joko Annankadulle tai Urho Kekkosen kadulle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Kampin liikennejärjestelyjen yhteydessä tutkittiin molemmat pysäkkivaihtoehdot. Raitiopysäkki Annankadulla olisi johtanut kokonaisuuden kannalta huonosti toimivaan liittymäalueeseen. Urho Kekkosen katu on puolestaan liian lähellä Fredrikinkadun pysäkkiä Kampin metroaseman kohdalla ja toisaalta kaukana vanhan Kampin kohteista.

 

Joukkoliikenteen palvelun kannalta pysäkin suunniteltu sijainti on optimaalinen. Kadun keskelle sijoitetun pysäkkikorokkeen avulla voidaan muu liikenne ja hotellin saattoliikenne erottaa pysäkkitoiminnoista, jolloin molempien toimivuus voidaan paremmin turvata.

 

Ajo hotellin sisäpihalle on mahdollista Annankadun suunnasta Yrjönkadun ja Eerikinkadun kautta ja ulosajoon Mannerheimintien suuntaan voi tehdä U-käännöksen Simonkadun yläpäässä.

 

Hotellin eteen voidaan järjestää yhden turistibussin odotustila. Ajoyhteydet säilyvät nykyisinä. Jalankulkijoiden turvallisuudessa ei ole olennaisia eroja eri vaihtoehtojen välillä.

 

Asunto-osakeyhtiöt Bulevardi 11 ja Lehtolinna

 

Asunto-osakeyhtiöt arvostelevat Fredrikinkadun kaksisuuntaistamista muun muassa liikenteen lisääntymisellä ja pysäköintipaikkojen vähenemisellä sekä mahdollisuutta rakentaa raitiotiekiskot Kampintorin ja Bulevardin välille.

 

Asukkaiden mielestä Kampin liikennesuunnitelma ei edistä viihtyisyyttä eikä kaupallista vetovoimaa Fredrikinkadulla. Asunto-osakeyhtiöt pyytävät kaupunginhallitusta kumoamaan päätöksen Fredrikinkadun kaksisuuntaistamisen osalta.

 

Xxxx Xxxxxx, Asunto Oy Lärkan Ab:n hallituksen jäsen, Fredrikinkatu 49

 

Kirjoittajan mielestä Fredrikinkadun kaksisuuntaistaminen huonontaa liikenteen sujumista muun muassa huoltoliikenteen ja monien pihaan ajojen vuoksi. Ruuhkat ja onnettomuusriskit kasvavat ja tärkeät pysäköintipaikat vähenevät.

 

Xxxxx Xxxxxxxxx, Kapteeninkatu

 

Kirjoittaja ehdottaa, että Fredrikinkadun ja Albertinkadun liikenne säilytetään yksisuuntaisina. Ne ovat lähes ainoat kantakaupungin väylät jotka vihreine aaltoineen vetävät kunnolla.

 

Fredrikinkatu

 

Liikennesuunnitteluosasto toteaa, että kaksisuuntaisen liikenteen salliminen ei lisää Fredrikinkadun liikennettä, sillä Albertinkadun kaksisuuntaistaminen tasaa vaikutusta. Kadulta vähenee noin 10 asukaspaikkaa ja kadun itäreunan rajoitettu lauantaipysäköinti poistuu. Albertinkadulla pysäköintipaikat lisääntyvät Bulevardin pohjoispuolella noin 15 autopaikalla. Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään vielä mahdollisuudet sallia ilta-, yö ja viikonloppupysäköintiä Fredrikinkadun itäreunalla.

 

Liikennesuunnitteluosasto katsoo, että kaksisuuntainen liikenne ja uudet joukkoliikennelinjat pikemminkin parantavat kuin huonontavat pikkukauppojen kaupallisia toimintaedellytyksiä. Kadun kaksisuuntaistaminen parantaa saavutettavuutta ja vähentää turhia korttelinkiertoja sekä muuttaa kadun luonteen läpiajokadusta asiointikaduksi. Osa pohjoiseen suuntautuvasta liikenteestä siirtyy käyttämään Albertinkatua.

 

Ehdotetuilla Kampin liikennejärjestelyillä luodaan edellytykset muun muassa uuden raitiotien rakentamiselle, mutta varsinaiset päätökset uusista joukkoliikennelinjoista tekee joukkoliikennelautakunta.

 

Xxxx Xxxxxxx, Punavuoriseura ry

 

Punavuoriseura vastustaa Albertinkadun kaksisuuntaistamista, koska pysäköintipaikat uhkaavat vähentyä ja liikenne lisääntyä. Jalankulkijoiden olisi vaikeampi ylittää katuja ja liikenne puuroutuu, kun jakeluautot eivät mahdu kulkemaan.

 

Helsingin Asunto-osakeyhtiö Törmä, Albertinkatu 7

 

Asunto-osakeyhtiö Törmä esittää, että Albertinkadun ja Fredrikinkadun kaksisuuntaistamisesta tulisi luopua. Kohtaava liikenne ei mahtuisi ohittamaan kaksisuuntaistettavilla kaduilla ja talvisin kaduilla on vain yksi kaista käytössä. Pysäköintipaikkoja ei pidä poistaa.

 

Albertinkatu

 

Liikennesuunnitteluosastolla on tarkennettu aiemmin laadittua liikennesuunnitelmaa. Albertinkatua voidaan verrata Kampin alueen nykyisiin kaksisuuntaisiin katuihin, muun muassa Eerikinkatuun, Kalevankatuun ja Annankatuun. Näiden ajoradat ovat leveydeltään keskimäärin 8,5–9,2 metriä, eli samaa luokkaa kuin Albertinkatu Bulevardin ja Iso Roobertinkadun välisellä (8,5–9,0 metriä) kapeimmalla osuudellaan. Muilla osuuksillaan Albertinkatu on naapurikatujaan jonkin verran leveämpi (9,0–9,5 metriä). Kaikilla edellä luetelluilla Kampin kaduilla on pääsääntöisesti pysäköintiä kadun molemmin puolin sekä jakeluliikennettä.

 

Albertinkadulle voidaan merkitä pysäköintiä kadun molemmin puolin, mikä palvelee erityisesti asukkaiden pysäköintiä. Bulevardin ja Iso Roobertinkadun välisellä osuudella voidaan kaventaa jalkakäytävää 20 … 40 senttimetrillä ja leventää vastaavasti ajorataa. Näin saadaan autopaikkoja koko kadun matkalle molemmin puolin huomattavasti lisää nykyisiin verrattuna. Bulevardin pohjoispuolella paikat lisääntyvät noin 15 ja eteläpuolella noin 10 autopaikalla.

 

Kokonaisliikennemäärät Albertinkadulla ja Fredrikinkadulla eivät lisäänny tai jopa hieman vähenevät, kun kohteeseen pääsee suoremmin kuin yksisuuntaisia katuja. Liikenne jakautuu luonnollisesti hieman eri tavalla kuin nykyisin. Oleellista on kuitenkin liikenteen nykyisten nopeuksien väheneminen, mikä osaltaan lisää turvallisuutta sekä vähentää melua ja häiriötä. Katujen nopeusrajoitus on nykyisin 30 km/h.

 

Xxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Arkadiankatu 20

 

Asukkaat vastustavat bussien pysähtymistä Arkadiankadun raitiopysäkillä, koska pysäkki sijaitsee aivan heidän ensimmäisen kerroksen asuntonsa ikkunan alla. Bussit aiheuttavat huomattavia melu- ja pölyhaittoja.

 

Bussien määrä Arkadiankadulla lisääntyy enimmillään noin 30–40 bussilla tunnissa ruuhka-aikaan. Toisaalta muun autoliikenteen määrä ja haitat vähenevät merkittävästi (noin 300 ajoneuvoa tunnissa vähemmän ruuhka-aikaan), kun Fredrikinkadun pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä siirtyy Runeberginkadulle. Ruuhka-aikojen ulkopuolella busseja kulkee noin 15–25 kpl tunnissa.

 

Xxxxx Xxxxxxxx, Oikokatu 4

 

Raitiolinjan 7 reitti huononee, kun se ei enää kulkisi Kruununhaasta Aleksille.

 

Raitiolinjan 7 reitistä päättää joukkoliikennelautakunta. Kampin liikennesuunnitelman yhteydessä on esitetty, että linja 7 kiertäisi Aleksilta Kampin kautta Töölöön. Näin ollen reittiä ei ole esitetty poistettavaksi Kruununhaasta ja Aleksilta, kuten kirjeen lähettäjä epäilee. Yhteydet Stockmannille ja Oopperalle säilyvät.

 

Tarkistetut suunnitelmat

 

Saatujen lausuntojen, kirjeiden sekä muiden yhteydenottojen vuoksi Kampin liikennesuunnitelmaa on eräiltä osin tarkistettu ja laadittu uudet piirustukset nro 5349-7 ja 5350-7. Oleelliset muutokset ovat uusien raitio- ja linja-autopysäkkien parannukset sekä Albertinkadun pysäköintipaikkojen lisäykset. Piirustuksissa on esitetty vain kokopäiväiset asukas- ja asiointipysäköinnin tai jakelu- ja huoltotoiminnan pysäköintipaikat. Ilta-, yö- ja viikonloppuajan pysäköintimahdollisuudet tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

Tarkistettujen suunnitelmien kustannusennuste on raitiotiejärjestelyjen osalta tarkentunut 3,2 miljoonaksi euroksi. Muiden katujärjestelyjen kustannukset riippuvat oleellisesti valittavista pintamateriaaleista. Katujärjestelyjen alustava kustannusennuste on 4,7 miljoonaa euroa. Järjestelyjen toteuttaminen ajoittuu vuosille 2005–2010.

 

Fredrikinkadun ja Albertinkadun muutokset on tarkoitus toteuttaa sen jälkeen, kun Fredrikinkatu Kampin keskuksen kohdalla voidaan muuttaa kaksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi, Arkadiankadun muutostyöt tehty sekä uudet kiertoliittymät rakennettu. Tämä ajoittunee vuodelle 2007. Sitä ennen laaditaan katujen liikenteenohjaussuunnitelmat yksityiskohtaisine pysäköintijärjestelyineen.

 

Uudet kirjeet

 

Bostads Ab Orion Asunto Oy, Fredrikinkatu 28

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoitettu kirje jaettiin kokouksessa 28.4.2005 pöydille. Kirjeeseen liittyy 629 henkilön allekirjoitukset.

 

Kirjeessä vastustetaan Fredrikinkadun muuttamista kaksisuuntaiseksi kaduksi. Fredrikinkatu on nyt hyvin toimiva kauppakatu ja kaksisuuntainen ja lisääntyvä liikenne vaikuttaisi haitallisesti sekä arvokkaisiin jugend-rakennuksiin että ihmisten terveyteen. Kadunvarsipaikat vähenisivät ja huoltoliikenne vaikeutuisi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Fredrikinkatu esitetään muutettavaksi kaksisuuntaiseksi kaikelle liikenteelle vain välillä Kansakoulukatu Bulevardi ja välillä Eteläinen Rautatiekatu Arkadiankatu. Bulevardin eteläpuolella Fredrikinkadulla kulkisi raitiovaunun lisäksi etelään vain linjan 14 bussi ja Kampin keskuksen kohdalla Kansakoulukadusta Eteläiselle Rautatiekadulle Fredrikinkatu olisi joukkoliikennekatu.

 

Ehdotetut järjestelyt merkitsevät sitä, että Fredrikinkatua etelään suuntautuva liikenne Kansakoulukadun ja Bulevardin välillä jäisi vähäiseksi. Kaksisuuntaistaminen olisi kuitenkin perusteltua katuverkon tasaisemman kuormituksen ja alueen saavutettavuuden kannalta. Kadun ajonopeudet alenisivat vastaamaan paremmin nykyistä nopeusrajoitusta 30 km/h. Tällä olisi myönteinen vaikutus myös kadun liikenneturvallisuuteen. Kun osa pohjoiseen suuntautuvasta Fredrikinkadun liikenteestä siirtyisi käyttämään Albertinkatua, on todennäköistä, että kadun kokonaisliikennemäärä ei poikkeaisi merkittävästi nykyisestä.

 

Kampin työnaikaisten liikennejärjestelyjen myötä Fredrikinkadun liikennemäärä Lönnrotinkadun pohjoispuolella on laskenut aiemmasta noin 42 %. Albertinkadunkin liikennemäärä on laskenut noin 14 %.

 

Ehdotettujen Fredrikinkadun ja Albertinkadun kaksisuuntaistamisten jälkeen liikenne jakautuisi tasaisemmin Kampin ja Punavuoren katuverkolle.

 

Fredrikinkadun itäreunalta joudutaan poistamaan vain 7 kokovuorokautista pysäköintipaikkaa. Nämä ovat Bulevardin pohjoispuolella ja ovat asukaspysäköintipaikkoja. Muilta osin Fredrikinkadun itäreuna jäisi päivisin pysäköintikieltoon kuten nykyisinkin huoltoliikenteen varmistamiseksi ja toisaalta kaksisuuntaisen bussiliikenteen sujumiseksi. Jatkossa selvitetään vielä pysäköinnin sallimista itäreunalla hiljaisemman liikenteen aikaan lauantaisin ja viikonloppuisin.

 

Kaksisuuntainen bussiliikenne uusine pysäkkeineen tuonee osaltaan uusia asiakkaita Fredrikinkadun suositulle kauppakadulle.

 

Xxxxx Xxxxx, Direct Oy / Plus-Lehdet, Iso Roobertinkatu 43

 

Kirjoittajan mielestä Fredrikinkatua ja Albertinkatua ei pitäisi kaksisuuntaistaa, koska kadut ovat niin kapeita. Varsinkin talvella Albertinkatu on käytännössä yksikaistainen. Nyt kadut toimivat kohtuullisesti. Kampin työnaikaisten järjestelyjen jälkeen Fredrikinkatu luvattiin palauttaa liikenteelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on aiempana olevassa vastineessa todennut, että Fredrikinkatu ja Albertinkatu ovat leveydeltään samaa luokkaa kuin monet muut Kampin ja Punavuoren kadut. Kapeampi katutila vaatii tottumista autoilijalta, mutta tuo tullessaan paremman katumiljöön kaikille kadun käyttäjille. Kokonaan liikenteen käytössä olevia katuja ei enää voi käyttää samassa määrin lumen varastointiin, vaan puhtaanapitoa tulee voida tehostaa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 6.5.1999 periaatteet työnaikaisiksi liikennejärjestelyiksi Kampin keskuksen rakentamisen ajaksi. Lähempänä keskuksen toteutusta, 13.6.2002 kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi tarkemmat Kampin rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt. Autoliikennettä koskevat muutokset oli tarkoitus palauttaa ennalleen vaiheittain.

 

Kampin keskuksen ja uuden matkustajaterminaalin suunnittelun yhteydessä on haluttu parantaa erityisesti joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiä ja jalankulkuympäristöä. Fredrikinkatu sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Kaksisuuntaiseksi muutettava Runeberginkatu, jolta taas bussit ovat poissa, palvelee muuta liikennettä sujuvasti. Itse asiassa tämä ratkaisu oli tähtäimessä jo noin 20 vuotta sitten laadittaessa Kampin kolmion asemakaavaa; tällöin Runeberginkadulle varattiin kaksisuuntaisen kadun leveä katualue.

 

Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Fredrikinkatu 49

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä kirjoittaja toteaa, että vuosikymmeniä sitten toteutettu Fredrikinkadun yksisuuntaistamispäätös on palvellut hyvin kasvavaa ajoneuvojen määrää ja kokoa. Autojen koon kasvaessa pihoihin ajo kapeiden tunneleiden kautta on vaikeutunut ja kaksisuuntaisella kadulla joutuisi käyttämään vastaantulevan kaistaa ja aiheuttamaan liikennetukoksen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta viittaa aiempien kirjeiden vastineisiin ja toteaa, että tonttien sisäänajot otetaan huomioon pysäköintipaikkojen, pysäkkien ja mahdollisten huoltoruutujen tarkemmassa suunnittelussa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kampin liikennejärjestelyt toteutettaisiin liikennesuunnitteluosaston tarkistettujen piirustusten nro 5349-7 ja 5350-7 mukaisesti.

 

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta painottaa, että liikenteen sujuvuutta on seurattava jatkossa ja tarvittaessa bussilinjan 14 reittiä tarkistettava.

 

Lautakunta teki päätöksensä äänestyksen jälkeen.

 

Äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän ehdotus ja varapuheenjohtaja Rauhamäen jäsen Kolben kannattamana tekemä seuraava esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus:” Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää antaa asiasta kaupunginhallitukselle esityslistatekstin mukaisen lausunnon muilta osin paitsi Fredrikinkadun välin Kansakoulukatu - Bulevardi ja Albertinkadun (välin Lapinlahdenkatu - Pursimiehenkatu) kaksisuuntaistamisen osalta.

 

Samalla Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kampin liikennejärjestelyt toteutettaisiin liikennesuunnitteluosaston tarkistettujen piirustusten nro 5349-7 ja 5350-7 mukaisesti kuitenkin niin muutettuna, että Fredrikinkadun välin Kansakoulukatu - Bulevardi ja Albertinkadun (välin Lapinlahdenkatu - Pursimiehenkatu) kaksisuuntaistamisesta luovutaan.”

 

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 5 (Arhinmäki, Helistö, Oksa, Puoskari, Anttila) – 4 (Kolbe, Sandbacka, Wallden-Paulig, Rauhamäki) hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

 

Kaj toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnosta ilmenevät vastaukset myös kaupunginhallitukselle lähetettyihin, tämän esityslistan liitteenä oleviin kolmeen kirjeeseen ovat perusteltuja ja etteivät kirjeet näin ollen tässä vaiheessa aiheuta muita toimenpiteitä kuin mitä päätösehdotuksessa on sanottu liikenteen sujuvuuden seurannasta. Sujuvuuden seuranta saattaa tuoda esiin muitakin epäkohtia kuin mihin päätösehdotuksessa viitataan ja myös niihin on mahdollista palata tarvittaessa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kampin liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston muutettujen piirustusten nro 5349-7 ja 5350-7 mukaisena.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että liikenteen sujuvuutta tulee jatkossa seurata ja tarvittaessa tarkistaa bussilinjan 14 reittiä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Asunto Oy Bulevardi 11:lle ym., Simonkentän Hotellikiinteistö Oy:lle ym. ja Asunto Oy Törmälle

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kampin liikennesuunnitelma

 

Liite 2

Asunto Oy Bulevardi 11 ym. kirje

 

Liite 3

Simonkentän Hotellikiinteistö Oy ym. kirje

 

Liite 4

Asunto Oy Törmän kirje

 

 

 

 


10

23.5.2005 pöydälle pantu asia

SELVITYS TASA-ARVOVALTUUTETULLE VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN UUDISTAMISPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2002-601

 

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt 24.3.2005 tasa-arvolain 17 §:n perusteella Helsingin kaupungilta selvitystä 31.5.2005 mennessä Helsingin vuokra-asukkaiden yhdistys ry:n tasa-arvovaltuutetulle tekemästä lausuntopyynnöstä, joka koskee vuokralaisdemokratiasäännön uudistamista.

 

Kvsto päätti 2.3.2005 (46 §) Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymisestä kaupunginhallituksen mietinnön nro 1-2005 pohjalta siten, että sääntö tulee voimaan 1.1.2006 ja että vuonna 2005 tehtävät henkilövalinnat uuden vuokralaisdemokratiasäännön mukaisiin toimielimiin tehdään 1.1.2006 voimaan tulevan säännön mukaisella tavalla. Vuokralaisdemokratiasäännön noudattaminen kaupungin vuokrataloyhtiöissä edellyttää sitä että yhtiöiden asukaskokoukset hyväksyvät ne noudatettavaksi.

 

Vuokralaisdemokratiasäännön vuokralaistoimikunnan tehtäviä koskevan IV luvun 21 §:n 4 kohdan mukaan vuokralaistoimikunta tekee asukkaiden kokouksen asettamista ehdokkaista esityksen kahden asukasjäsenen, joista toisen tulee olla mies ja toisen nainen yhden varajäsenen valitsemisesta yhtiön hallitukseen.

 

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt selvitystä seuraavista seikoista:

 

1.                   Mihin muuttuneeseen lainsäädäntöön kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa 2.3.2005 viitataan ja miten se on vaikuttanut tasa-arvolain 4 §:n 3 momentin tulkintaan.

 

2.                   Syyt siihen, että asukasjäsenehdokkaista toisen tulee olla nainen ja toisen mies

 

3.                   Miten asukasehdokkaat yleensä valitaan ja jos asukasehdokkaat valitaan vaaleilla vaikuttaako tämä ao. säännön tulkintaan

 

4.                   Muu mahdollinen asiaan liittyvä selvitys

 

./.                   Tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö on kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä.

 

Kaj toteaa, että tasa-arvovaltuutetun selvityspyynnöstä on saatu kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön (9.5.2005) ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden (11.5.2005) lausunnot, joiden pohjalta on laadittu seuraava ehdotus selvitykseksi tasa-arvovaltuutetulle:

 

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön uudistamiseksi asetetun työryhmän toimeksiannossa työryhmää pyydettiin selvittämään, aiheuttavatko voimassa olleen vuokralaisdemokratiasäännön vahvistamisen jälkeen tapahtuneet lainsäädännön muutokset muutoksia vuokralaisdemokratiasääntöön. Lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa oli muutettu vuokralaisdemokratiasäännön vahvistamisen jälkeen ja tasa-arvolain kokonaisuudistus oli vireillä. Komiteamietintö tasa-arvolain muuttamisesta annettiin 11.11.2002 ja siihen perustuva hallituksen esitys eduskunnalle 8.10.2004.

 

Vaikka eduskunta on vasta 5.4.2005 hyväksynyt lopullisesti toisessa käsittelyssä tasa-arvolain muutokset ja laki on allekirjoitettu 15.4.2005, muutosesitykset ovat olleet käytettävissä komiteamietinnön ja hallituksen esityksen muodossa jo vuokralaisdemokratiasääntöä uudistettaessa. Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuokralaisdemokratiasäännön, tasa-arvolain muutosten käsittely eduskunnassa on ollut jo lopuillaan. Tasa-arvolain muutosten on jo ennen lain vahvistamista tiedetty tulevan voimaan hyvin pian lain vahvistamisen jälkeen, koska asiasta on oltu yhteydessä lainvalmistelijoihin.  Kaupungin vuokralaisdemokratiasääntö tulee voimaan tasa-arvolain muutoksen voimaan tulon jälkeen 1.1.2006, joten siinä on haluttu ottaa huomioon jo 1.6.2005 voimaan tulevien tasa-arvolain muutosten vaikutus.

 

Vuokralaisdemokratiasäännön kaupunginvaltuuston 2.3.2005 tekemän päätöksen perusteluissa on mainittu, että vaikka tuolloin voimassa olleen tasa-arvolain sanamuodon perusteella ei voitu vaatia tasa-arvon ulottamista hallituksen asukasjäseniin, on tasa-arvonäkökulmaa pidetty niin tärkeänä, että se on haluttu kirjata kaupungin omaan vuokralaisdemokratiasääntöön. Vuokralaisdemokratiasääntöä aletaan noudattaa kiinteistöyhtiöissä, jos asukkaiden kokoukset itse hyväksyvät sen noudatettavaksi.

 

Tasa-arvolain muuttamista koskevaan lakiin (232/2005) sisältyy uusi 4 a §. Kyseisen 4 a §:n 2 momentti vastaa sisällöltään 17.2.1995 (206/1995) muutetun 4 §:n 3 momenttia. Ko. momentin mukaan, jos kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Uuden 4 a §:n 3 momentti puolestaan antaa uusia tasa-arvon lisäämiseen toimielimissä liittyviä velvoitteita. Sen mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kyseissä pykälässä säädetään 1 momentissa valtion ja kuntien toimielinten sukupuolikiintiöistä ja 2 momentissa edellä kerrotulla tavalla molempien sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta mm. kuntaenemmistöisten yhtiöiden johto- ja hallintoelimissä. Sanamuotonsa mukaan 3 momentin velvoite koskee sekä 1 että 2 momentissa tarkoitettuihin toimielimiin tehtäviä ehdotuksia.

 

Asukkaiden kokoukset nimeävät ehdokkaat kiinteistöyhtiön hallitukseen asukasjäseniksi ja varajäseniksi yhtiön vaalikelpoisista asukkaista. Vuokralaistoimikunta, joka toimii kiinteistöyhtiön talotoimikuntien yhteistyöelimenä, tekee asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista esityksen kahden asukasjäsenen ja yhden varajäsenen valitsemisesta yhtiön hallitukseen.

 

Yhtiökokouksessa kaupunkia koko osakekannan osakkeenomistajana edustaa kaupunginhallituksen määräämä henkilö, jolle kaupunginhallitus antaa toimintaohjeet mm. hallitukseen valittavista henkilöistä. Ohjeissa otetaan huomioon sekä tasa-arvolain että vuokra-asuntojen yhteishallintolain määräykset.

 

Vuokralaisdemokratiasääntöön liittyvä tarkempi menettelyohje on valmistelussa kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä, jossa on mukana asukkaiden edustajat. Ohjeet vaalimenettelyä koskien eivät ole vielä valmiit, mutta koska ehdolle tulee asettaa nais- ja miesehdokas, ehdokkaiksi valituiksi tulevat valintatilanteessa riittävän kannatuksen saanut nais- ja miesehdokas. Mikäli nais- tai miesehdokkaita on enemmän kuin ao. tehtäviä, valinta tehtäneen vaalilla. Tällöin sukupuolikiintiöpaikalle valituksi tulisi eniten ääniä saanut kyseistä sukupuolta edustava ehdokas. Äänten mennessä nais- tai mieskiintiön ehdokkaan valinnassa tasan, ratkaisisi ehdokkaan valinnan arpa. Koska yhtiöissä on useita vuokranmääritysyksikköjä, joiden asukkaiden kokoukset nimeävät ehdokkaita, on epätodennäköistä, että ehdokkaita olisi vain yhtä sukupuolta.

 


Kun otetaan huomioon kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukkaiden suuri määrä (n. 100 000), ei voida esittää perusteluja sille, ettei olisi mahdollista esittää sekä naisia että miehiä 21 kiinteistöyhtiön hallitusten asukasjäseniksi. Tämän vuoksi tasa-arvolain uuden 4 a §:n 3 momentin mukaan vuokralaistoimikunnan tulee 1.6.2005 jälkeen ehdottaa kutakin asukkaiden esitysvaltaan kuuluvaa hallituksen jäsenpaikkaa kohti sekä nainen että mies eli varsinaisia jäseniä varten kaksi naista ja kaksi miestä. Näin meneteltäessä jäisi kaupunginhallituksen päätettäväksi, ketkä neljästä esitetystä henkilöstä se kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallituksen asukasjäseniksi. Tämä menettely kaventaisi asukkaiden päätäntävaltaa.

 

Vuokralaisdemokratiasäännössä onkin haluttu turvata asukkaille mahdollisimman laaja oma päätäntävalta asukasjäsenten nimeämisessä tasa-arvolain 4 a §:n muuttamassa tilanteessa. Tämän vuoksi onkin lähdetty siitä, että asukkaat nimeävät kahta hallituksen jäsenpaikkaansa kohti suoraan yhden naisen ja yhden miehen eivätkä kahta naista ja kahta miestä, joista kaupunginhallitus joutuisi sitten valitsemaan yhden naisen ja yhden miehen. Tasa-arvolain tasa-arvon edistämistarkoituksen kannalta lopputulos on kummallakin menettelyllä sama. Vuokralaisdemokratiasäännön soveltaminen turvaa kuitenkin paremmin asukkaiden oikeudet nimetä ehdokkaat asukasjäseniksi yhtiön hallitukseen kuin, jos asukkaiden kokous päättäisi, että vuokralaisdemokratiasääntöä ei sen 1 luvun 2 §:n mukaan noudateta yhteishallintolain ohella.

 

Vuokralaisdemokratiasääntö perustuu yhteishallintolakiin ja sitä noudatetaan asukkaiden kokousten päätöksellä. Mikäli asukkaiden kokoukset eivät tee päätöstä vuokralaisdemokratiasäännön noudattamisesta, toimitaan yhteishallintolain pohjalta ilman vuokralaisdemokratiasäännön mukaista järjestelmää.

 

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkoituksena on toimia erityisesti Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöille sopivana yhteishallintojärjestelmänä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa tasa-arvovaltuutetulle esittelijän esityksen mukaisen, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoihin pohjautuvan selvityksen.

 


Kirje tasa-arvovaltuutetulle, pöytäkirjanote kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja kaupunginkanslian oikeupalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntö

 

 

 

 


1

TYÖNANTAJAN KUNTOREMONTTITOIMINNAN PERIAATTEET

 

Khs 2005-1156

 

Sj toteaa, että Khs hyväksyi 7.6.1999, 816 §, työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet. Periaatteita tulisi tarkistaa seuraavista syistä:

 

-                                       Aikaisemmin varsinaiset kuntoremontit kestivät sunnuntaista lauantaihin ja kuntoremonttiviikkoa puolen vuoden kuluttua seuranneet ns. terveystreffit perjantaista sunnuntaihin. Nykyisin kuntoremontit kestävät sunnuntaista perjantaihin. Kahden vuoden kuluttua varsinaisesta kuntoremontista järjestetään ns. kuntoremontin tukiainen, joka kestää perjantaista lauantaihin tai sunnuntaista maanantaihin.

-                                       Nykyisin kuntoremontin varsinaisiin kuntoutuslaitoskustannuksiin osallistuu Helsingin kaupungin ja Suomen ammattiliittojen lomajärjestön ohella myös Lomaliitto.

-                                       Aikaisemmin kuntoremonttiin osallistumista varten ei saanut palkallista virka- tai työvapaata. Khn 29.1.2001, 153 §, tekemän palkallisia virka- ja työvapaan myöntämistä koskevan päätöksen perusteella kuntoremonttiin osallistujalle myönnetään nykyisin palkallista virka- tai työvapaata.

-                                       Koska nykyisin kuntoremonttiin osallistutaan yleensä palkallista virka- tai työvapaata hyväksi käyttäen, kuntoutusraha maksetaan palkallisen virka- ja työvapaan ajalta työnantajalle. Aikaisemmin kuntoutusraha maksettiin aina kuntoremonttiin osallistujalle.

-                                       Koska organisaatiomuutoksen johdosta kaupunginkanslian henkilöstöosastoa ei enää ole, periaatteissa tulee käyttää termiä henkilöstökeskus.

 

Sj toteaa, että tällä hetkellä toteutetaan seuraavanlaista kuntoremontti- tai vastaavaa toimintaa:

 

Peruskuntoremonttien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen henkilöillä, joilta se on heikkenemässä ja jotka haluavat ja pystyvät työterveyshuollon arvioiden perusteella sitä omatoimisesti parantamaan kuntoremontin avulla. Kuntoremonttiin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 1 400 henkilöä.

 

Avokuntoremonttien toteutus poikkeaa peruskuntoremonteista vain siten, että osallistujat yöpyvät kotonaan. Avokuntoremonttiin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 150 henkilöä.

 

Riskiammattiryhmille suunnattujen kuntoremonttien kohderyhmänä ovat ammattiryhmät, jotka sairauspoissaolotietojen ja vaaranarvioinnin perusteella olisivat muutoin vaarassa tulla työkyvyttömiksi. Näihin kuntoremontteihin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 200 henkilöä.

 

Ns. kuntoremontin tukiaisten tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen aktivoimalla kuntoremonttiin osallistuneet huolehtimaan myös jatkossa fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Tukiaisiin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 700 henkilöä.

 

Jaksamisen tukipaketti –nimisen työterveyshuollon käytössä olevan suunnatun kuntoremontin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen henkilöillä, jotka kokevat elämänvaiheestaan tai –tilanteestaan johtuvia uupumisoireita ja jotka ovat motivoituneita omien voimavarojensa kohentamiseen ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan työterveyshuollon arvioiden mukaan edistää tällä toimintamuodolla. Näihin kuntoremontteihin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 160 henkilöä.

 

Elintärkeät elämäntavat –nimisen työterveyshuollon käytössä olevan suunnatun kuntoremontin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen henkilöillä, joilta se on heikkenemässä ja jotka haluavat ja pystyvät työterveyshuollon arvioiden perusteella sitä omatoimisesti parantamaan elämäntapamuutosten avulla. Näihin kuntoremontteihin osallistujia arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 160 henkilöä.

 

./.                   Sj ilmoittaa, että ehdotus työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteiksi on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevat työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kumota 7.6.1999, 816 §, hyväksymänsä työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että uudet periaatteet tulevat voimaan 1.6.2005 ja ovat voimassa enintään 31.12.2012 saakka.

 


Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450
Ikonen Matti, työturvallisuustarkastaja, puhelin 169 2458

 

 

LIITE

Ehdotus työnantajan kuntoremonttitoiminnan periaatteiksi

 

 

 

 


2

PAIKALLINEN SOPIMUS KAUPUNGINORKESTERIN MUUSIKOIDEN PALKKOJEN TARKISTAMISESTA

 

Khs 2005-1182

 

Sj toteaa, että kaupungin ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välillä on ollut voimassa jo usean vuoden ajan paikallinen sopimus kaupunginorkesterin muusikoiden työsuhteen ehdoista. Sopimus perustuu muusikkojen kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukseen. Helsingin olosuhteet on otettu huomioon erityisesti työaikajärjestelyissä ja palkkauksessa. Lisäksi sopimuksessa on konserttien radiointia ja kuva- ja äänitallenteita sekä puhallinsoittajien hammashuoltoa koskevat liitteet.

 

Kaupunginorkesterin muusikoita koskevaa paikallista sopimusta on uudistettu vuodesta 2003 alkaen varsinkin palkkamääräysten osalta.  Uudet tarkistetut palkkaperusteet tukevat ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyttä ja saantia orkesterin jäseniksi myös tulevina vuosina sekä yksinkertaistavat palkanlaskentaa. Aikaisemmin erillisinä maksetut määrävuosilisät ja sivusoitinkorvaukset on sisällytetty tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kaupunginorkesterissa on käytössä ikävuosiin perustuva henkilökohtainen lisä, joka tukee mahdollisimman kokeneiden ja taitavien soittajien palkkaamista.

 

Sopimuksen piirissä oleville maksetaan sopimuskauden aikana samat korotukset kuin valtakunnallisissa sopimuksissa on sovittu. 1.3.2005 toteutetut yleiskorotukset (suuruudeltaan 1,9 %) ja paikallinen järjestelyvaraerä (suuruudeltaan 0,6 %) on sisällytetty soittajien tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.

 

Asiasta käydyissä paikallisissa neuvotteluissa saavutettiin 2.3.2005 neuvottelutulos, jonka mukaan kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskeva paikallinen sopimus muutetaan 1.3.2005 lukien liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiseksi.

 

./.                   Neuvottelutulos paikalliseksi sopimukseksi on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, kaupunginorkesterille sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelusuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

 

LIITE

Ehdotus kaupunginorkesterin pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita koskevaksi paikalliseksi sopimukseksi

 


 

 

 

 


1

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) OSALLISTUMINEN ULKOPUOLISIIN TARJOUSKILPAILUIHIN

 

Khs

 

Kvsto päätti 25.5.2005 oikeuttaa

 

-                                       opetuslautakunnan kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut noin kahdeksasosassa kouluista ja oppilaitoksista vuonna 2006

-                                       opetuslautakunnan yhteistoiminnassa sosiaalilautakunnan kanssa kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut enintään kymmenessä koulun tai oppilaitoksen ja päiväkodin yhteistoimitilassa vuonna 2006 siten, että nämä koulut ja oppilaitokset sisältyvät edellä mainittuun kahdeksasosaan

-                                       terveyslautakunnan kilpailuttamaan ruokapalvelut yhdessä sairaalayksikössä vuonna 2007.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa opetuslautakuntaa huolehtimaan siitä, että tuottajilla on mahdollista tarjota samaan kohteeseen ruokahuolto- ja siivouspalvelut yhdessä tai erikseen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa edellä mainittuja hallintokuntia tukipalveluja kilpailuttaessaan sisällyttämään kilpailuttamisen ehtoihin vaatimuksen siitä, että kilpailun voittanut yritys on liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti velvollinen ottamaan palvelukseensa kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti kehottaa asianomaisia lautakuntia sekä virastoja ja laitoksia huolellisesti seuraamaan kilpailuttamisen vaikutuksia erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun ja henkilöstön asemaan sekä tekemään saatavien kokemusten pohjalta esityksensä kilpailuttamisessa tarvittavista muutoksista. Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa sosiaalilautakuntaa kiirehtimään ruokapalvelutuotannon ja tilaajaorganisaation eriyttämistä.

 

Lopuksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaikkia hallintokuntia sekä Helsinki-konserniin kuuluvia yhteisöjä ja säätiöitä siivous-, ruokapalvelu-, kiinteistönhuolto- ja turvapalveluja kilpailuttaessaan aina pyytämään tarjouksen myös Palmialta.

 

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 15.12.2004 asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotus niistä henkilöstöpoliittisista pelisäännöistä, joilla palvelukeskus voi osallistua kaupungin organisaation ulkopuolisten järjestämiin toimialansa tarjouskilpailuihin tai muuten myydä tai vuokrata toimintakapasiteettiaan kaupungin ulkopuolisille.

 

Samalla kaupunginjohtaja päätti nimetä työryhmän puheenjohtajaksi organisaatiopäällikkö Vesa Paavolan talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä jäseniksi toimitusjohtaja Lauri Turjan palvelukeskuksesta, työmarkkinalakimies Elli Pekkarisen kaupunginkanslian henkilöstöosastolta (1.1.2005 lähtien henkilöstökeskus), kaupunginsihteeri Kristiina Matikaisen kaupunginkansliasta sekä oikeuttaa työryhmän ottamaan tarvitsemansa sihteerityövoiman.

 

Työryhmän oli tehtävä selvityksensä perusteella ehdotuksensa 31.3.2005 mennessä.

 

./.                   Työryhmän raportti on valmistunut 14.4.2005. Raportti on liitteenä 1.

 

Ryj toteaa, että palvelukeskuksen (Palmia) toimialalla on hyvin kilpaillut markkinat Suomessa ja kunnat ovat entistä aktiivisemmin ryhtyneet kilpailuttamaan kiinteistönhuolto- ja ruokapalveluitaan. Tämä merkitsee myös kunnallisille palveluntuottajille yhteistyömahdollisuuksia oman kunnan ulkopuolelta. Kuntalain kunnan toimialaa koskeva 2 § on sisällöltään joustava eikä aseta estettä sille, että kunta voi harjoittaa toimintaa myös alueensa ulkopuolella, tai että kunta voi tarjota palveluja muillekin kuin asukkailleen. Laki mahdollistaa yhteiskunnallisen kehityksen ja muuttuvien olosuhteiden huomioon ottamisen tulkittaessa sitä, milloin jokin toiminta on kunnan toimialaan kuuluvaa.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymissä kilpailun käytön periaatteissa todetaan, että kaupungin tuottajayksikkö voi myydä tai vuokrata toimintakapasiteettiaan myös kaupungin ulkopuolisille, mikäli siihen on toiminnan kannattavuuden ja kaupungin kannalta riittävät perusteet.

 

Palvelukeskus voi siten kuntalain ja Khn hyväksymien kilpailun käytön periaatteiden puitteissa tarjota osaamistaan esim. muille kunnille ja osallistua toimialansa tarjouskilpailuihin.

 

Palvelukeskuksen toimiala on melko henkilöstövaltaista toimintaa. Ulkopuolisten tarjouskilpailujen voittaminen saattaa aiheuttaa tarvetta rekrytoida lisää henkilökuntaa taikka kilpailuehdot voivat sisältää liikkeenluovutusehdon, jolloin voittanut osapuoli on velvollinen ottamaan palvelukseensa kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön. Viimeksi mainittua tilannetta edustaa palvelukeskuksen vuoden 2004 lopulla solmima sopimus Inkoon kunnan järjestämien ruoka-, ruuankuljetus-, ruuanjako- ja siivouspalvelujen tuottamisesta 1.1.2005 – 31.12.2007 väliseksi ajaksi. Sopimus edellytti liikkeenluovutusta koskevien määräysten noudattamista Inkoon kunnan ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan osalta. Helsingin kaupungin palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaan siirtyneitä oli kahdeksan henkilöä. Sopimus on ensimmäinen kyseisin ehdoin tehty sopimus. Muita vastaavia sopimuksia palvelukeskus ei ole tehnyt.

 

Kilpailun käytön periaatteissa todetaan, että voittotilanteessa tuottajalla on oikeus lisätä henkilöstöä kaupungin henkilöstöpoliittisia periaatteita noudattaen. Tällöin tarkoitetaan kaupungin sisäisiä kilpailutuksia. Kaupungin ulkopuolisten kilpailutusten osalta kaupunginjohtajan asettama työryhmä on tarkastellut henkilöstöpoliittisia vaikutuksia palvelukeskuksen osallistumisesta kilpailuihin. Työryhmä esittää, että palvelukeskuksen on hankittava konsernin johdon suostumus ennen ulkopuoliseen tarjouskilpailuun osallistumista silloin, kun tarjouskilpailun voittaminen voi merkitä pysyvän lisähenkilöstön palkkaamista. Suostumuksen antaisi asian merkittävyydestä riippuen ao. apulaiskaupunginjohtaja tai johtajisto.

 

Ryjn mielestä palvelukeskuksen osallistumista kaupungin ulkopuolisiin kilpailuihin ei ole tarkoituksenmukaista kaupungin päätöksin ennalta rajata alueellisesti tai muillakaan perusteilla. On perusteltua, että tukipalvelujen kilpailuttamisen käynnistyessä em. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti palvelukeskus voi hakea kilpailukykyä ja vakautta toimintaansa ulkoa vastapainoksi supistuville kaupungin sisäisille markkinoille.

 

Tarjouskilpailun mahdollisia vaikutuksia on syytä tarkastella kussakin yksittäistapauksessa erikseen pitäen lähtökohtana kilpailun käytön periaatteissa esiin tuotuja seikkoja so. kaupungin kokonaisetua sekä sitä, että ulkopuolisen toiminnan on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa. Tarjouskilpailuihin osallistumisen hyödyllisyyden harkitsee lähtökohtaisesti palvelun tuottaja eli palvelukeskus. Kaupungin kokonaisedun varmistamisen kannalta on kuitenkin perusteltua käyttää työryhmän esittämää menettelytapaa niitä tilanteita varten, joissa tarjouskilpailun voittaminen voi merkitä pysyvän lisähenkilöstön palkkaamista.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Palmian ulkoiset tarjouskilpailut –työryhmän selvityksen 14.4.2005 sekä päättänee, että palvelukeskuksen on hankittava konsernin johdon suostumus ennen ulkopuoliseen tarjouskilpailuun osallistumista silloin, kun tarjouskilpailun voittaminen voi merkitä pysyvän lisähenkilöstön palkkaamista. Suostumuksen antaa asian merkittävyydestä riippuen ao. apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunginjohtaja johtajistossa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITTEET

Liite 1

Palmian ulkoiset tarjouskilpailut -työryhmän selvitys

 

Liite 2

Palmian ulkoiset tarjouskilpailut -työryhmän selvitys 14.4.2005

 

 

 

 


2

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) TURVAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs

 

Ryj toteaa, että liikepalvelulautakunta on 10.3.2005, 6.4.2005 ja 21.4.2005 käsitellyt palvelukeskuksen turvapalvelutoiminnan kehittämistä ja päättänyt lähettää asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Liikepalvelulautakunnan esityslistalla 21.4.2005 asiasta on todettu seuraavaa:

 

Palvelukeskuksen palveluihin on sisältynyt perustamisesta lähtien turvapalvelutoimintoja. Turvapalveluita ovat sairaaloiden vahtimestaripalvelut sekä kouluisäntäpalveluihin sisältyvät eräät tehtäväosat. Turvapalvelujen kohdalla on siten vuodesta 2004 lukien ollut kyse olemassa olevan toimialan täydentämisestä ja laajentamisesta siten, että saadaan aikaan sekä asiakkaiden että palvelujen tuottajan kannalta riittävän kattava palvelukokonaisuus.

 

Hallinnollisesti asiaa on käsitelty useassa eri yhteydessä. Liikepalvelulautakunnan 10.6.2004 (89§) Khlle antamaan Palvelukeskuksen vuoden 2005 talousarvioesitykseen sisältyy maininta, että ”Vuonna 2004 aloitettua turvapalvelua pyritään vahvistamaan”. Kvston hyväksymässä vuoden 2005 talousarviossa on sama tekstimaininta (s.229).

 

Kaupunginjohtaja on johtajistokäsittelyssä 14.4.2004 myöntänyt määräaikaisen täyttöluvan turvapalvelupäällikön palkkaamiseen. Turvapalvelupäällikkö on aloittanut tehtävässään 6.9.2004. Kaupunginjohtaja on samoin johtajistokäsittelyssä 26.1.2005 myöntänyt vapautuksen täyttölupamenettelystä turvapalveluhenkilöstön palkkaamiseen.

 

Turvapalveluita koskevaa liiketoimintasuunnitelmaa on valmisteltu kesästä 2004 lukien konsulttitoimeksiannon pohjalta. Suunnitelma on asiakirja, jossa on käsitelty liiketoiminnan kehittämiseen sisältyviä sen tyyppisiä asioita, jotka eivät ole julkisia. Suunnitelma on nähtävissä esittelijällä.

 

Esittelijä toteaa, että turvapalvelut eivät ole irrallinen osa Palvelukeskuksen palveluvalikoimaa, vaan toiminnallisestikin muihin palveluihin liittyvä ja niitä täydentävä kokonaisuus. Toiminnan järjestelyjen kehittäminen koko kiinteistönhuoltoyksikössä tukeutuu vahvasti turvapalvelujen kehittämiseen.

 

Rakennettavaksi esitetty hälytyskeskus tulee toimimaan myös teknisen päivystyksen hälytysten vastaanottajana. Tästä taas on etuna, että teknisen päivystyksen järjestelmää voidaan keventää ja siirtyä nykyistä harvalukuisempien päivystyspiirien käyttöön, mikä merkitsee oleellista kustannussäästöä. Hälytystehtävien suorittajina voidaan käyttää joko kiinteistönhuollon tai turvapalvelujen henkilöstöä kulloisestakin tarpeesta riippuen.

 

On luontevaa, että turvapalveluhenkilöstö hoitaa ovien avaamiset, ikkunoiden rikkoontumiset ja muut vähemmän teknistä asiantuntemusta vaativat tilanteet ja sitten taas tekniset hälytystehtävät jäävät kiinteistönhuollon henkilöstön tehtäviksi. Tällaisella asioiden järjestämisellä saavutetaan oleellisia kustannussäästöjä. Kiinteistönhuollon tukikohtaverkostoa voidaan toisaalta hyödyntää myös turvapalvelujen järjestämisessä siten, että saavutetaan ympäristövaikutuksiltaan edullinen toimintajärjestelmä vähenevien kuljetusmatkojen seurauksena. Samalla saadaan aikaan myös selkeitä kustannussäästöjä.

 

Turvapalveluiden vahvistaminen on myös merkittävää kaupungin eri virastojen ja laitosten näkökulmasta. Turvapalvelumarkkinat ovat tällä hetkellä keskittyneet muutaman suuren yrityksen käsiin. Eri yhteistyöneuvotteluissa on kaupungin yksiköitten puolelta tuotu esille kiinnostus kaupungin oman turvapalvelun käyttämiseen ajatuksena, että sitä kautta voitaisiin saada oma, luotettava palvelun toimittaja toiminnan kannalta herkälle tehtäväalueelle. Käydyt keskustelut viestivät myös tarpeesta ottaa yksityisiä toimijoita paremmin huomioon kaupungin arvojen mukainen asiakaslähtöisyys palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa. Turvapalveluilla voisi lisäksi olla merkittävä osa pääkaupunkiseudun yhteistyön kehittämisessä tilanteessa, jossa muilla kunnilla ei ole olemassa omia turvapalveluresursseja.

 

Erityinen merkitys on sillä, että turvapalveluhenkilöstön rekrytoinnissa on painotettu mahdollisuutta kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön käyttöön. Pätevyyssyistä ensi vaiheessa on eräät avainhenkilöt palkattu kaupungin hallinnon ulkopuolelta, mutta turvapalvelun perustehtäviin, vartija- ja aulapalvelutehtäviin, tarvitaan varsin suuri määrä ammatillisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Näistä merkittävä osa on tarkoitus kouluttaa kaupungin palveluksessa jo olevista uudelleen sijoitettavista henkilöistä.

 

Turvapalvelujen kehittäminen on tärkeä osa Palvelukeskuksen toiminnan kehittämistä kannattavaksi ja asiakkaitten tarpeita tyydyttäväksi toimintayksiköksi. Tämä kehittämistyö on normaalia toiminnan kehittämistä eikä ole siten sellainen laajakantoinen ja merkittävä asia, joka kuntalain tarkoittamassa mielessä tulisi saattaa Kvston käsiteltäväksi

 

Ehdotus       Liikepalvelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi esityslistalla esitetyn selvityksen palvelukeskuksen turvapalvelutoiminnan kehittämisestä.

 

./.                   Ryj toteaa, että turvapalveluiden liiketoimintasuunnitelma, joka on salassa pidettävä, on jaettu erikseen Khn jäsenille.

 

Kiinteistönhoitoon voi kuulua monenlaisia kiinteistön säännölliseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä teknisten järjestelmien ja tilojen hoidosta ja siivouksesta ulkoalueiden hoitoon. Turvapalvelut sisältävät yleensä vartiointia ja muuta kiinteän ja irtaimen omaisuuden suojaamiseen liittyviä tehtäviä, joita hoidetaan esim. elektronisen valvonnan tai henkilövartioinnin avulla.

 

Palvelukeskuksen johtosäännön mukaan laitos tuottaa liikepalvelulautakunnan alaisena kiinteistönhoito- ja ruokapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Palvelukeskuksen palveluihin on sen perustamisesta lähtien sisältynyt turvapalvelutoimintoja, kuten sairaaloiden vahtimestaripalvelut sekä kouluisäntäpalveluihin sisältyvät eräät tehtäväosat. Lisäksi kiinteistönhuollon päivystäjien toimenkuva sisältää turvapalveluihin luettavaa palvelua.

 

Tällä hetkellä palvelukeskus tarjoaa piiri- ja paikallisvartiointipalvelua kaupungin hallintokunnille. Palvelukeskuksen turvapalveluja käyttävät mm. sosiaalivirasto, terveyskeskus ja liikuntavirasto. Tämänhetkinen henkilöstövahvuus turvatoiminnoissa on (turvapalvelupäällikkö ja neljä palveluesimiestä mukaan lukien) 34 henkilöä., joista 10 on vahtimestareita ja 17 vartijaa/ylivartijaa ja vastaanottohenkilöä. Nykyisestä henkilöstöstä noin puolet on rekrytoitu kaupungin omasta vakinaisesta tai määräaikaisesta henkilöstöstä.

 

Liikepalvelulautakunnan esityslistan mukaan teknisen päivystyksen järjestelmää ja turvapalveluja on tarkoitus kehittää siten, että henkilöstöä ja palvelukeskuksen tukikohtaverkostoa voidaan hyödyntää kustannustehokkaalla ja synergiaetuja tuottavalla tavalla. Toiminnan kehittämiseen liittyy liikepalvelulautakunnassa erikseen vireillä olevana asiana palvelukeskuksen tukikohtia koskeva tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Osa tätä suunnitelmaa on kiinteistönhuollon ja turvapalveluiden yhteisen hälytyskeskuksen perustaminen. Asiaa on käsitelty liikepalvelulautakunnassa viimeksi 19.5.2005, jolloin se pantiin pöydälle siihen saakka kunnes kaupunginhallitus on käsitellyt nyt esillä olevan turvapalvelujen kehittämistä koskevan asian.

 

Tukipalveluja tuottavan toimialan tunnusomaisena kehityspiirteenä on viime vuosina ollut mm. yritysten palveluvalikoiman laajentuminen ja asiakaskohtaisten palvelupakettien tarjonta. Tällöin esim. ruoka-, kiinteistönhuolto-, turva- ja siivouspalveluja tarjotaan asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Palvelukeskuksen perustamisen tarvetta selvittäneessä kiinteistönhoito- ja ruokapalvelujen organisaation kehittämistä koskevassa muistiossa 23.10.2001 tukipalvelujen kehitysnäkymiä kuvattiin em. kaltaisen palvelutavan laajenemisena myös kaupungin hallintoon.  Myös Nordic Adviser Group Ltd:n tekemässä arviossa palvelukeskuksen kilpailukyvystä on mainittu viimeaikaisen kehityksen kulkevan kohti kokonaispalvelumalleja sekä yrityspuolella että kuntasektorilla. Kiinteistönhuollon kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien kannalta selvityksessä nähtiin turvapalvelut perinteisen kiinteistönhuollon rajallisia kasvumahdollisuuksia jopa osittain korvaavana mahdollisuutena.

 

Ryj pitää hyvänä, että palvelukeskus voi kehittää toimintaansa ja palvelujaan toimintaympäristön muutosten ja asiakaskunnan tarpeiden edellyttämällä tavalla. Perinteistä vahtimestaritoimintaa ja teknisen päivystyksen ja koko kiinteistönhuollon tehtäväkenttää on tarkoituksenmukaista uudistaa paremmin nykypäivän olosuhteita vastaavaksi. Talotekniikan ja hälytysjärjestelmien kehittyminen sekä erilaiset yhteiskäytön mahdollisuudet kannattaa hyödyntää myös palvelukeskuksen toimintaympäristössä.

 

Kvston hyväksymässä kaupungin vuoden 2005 talousarviossa turvapalvelutoiminnan kehittämisestä on palvelukeskuksen päätoimintojen kehittämistä koskevassa osuudessa todettu, että ’Vuonna 2004 aloitettua turvapalvelua pyritään vahvistamaan”. Ryj katsoo, että Kvsto on toteamuksellaan hyväksynyt palvelukeskuksen turvapalvelutoiminnan kehittämisen osana palvelukeskuksen toimintaa.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen palvelukeskuksen turvapalvelutoiminnasta ja todeta, että turvapalveluiden kehittämistä jatketaan osana palvelukeskuksen palveluvalikoimaa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

LAUSUNTO HKR-YMPÄRISTÖTUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA; PILAANTUNEIDEN MAA-AINESTEN KÄSITTELYALUE VIIKISSÄ, VIIKINTIE 15

 

Khs 2005-415

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksen johdosta 29.3.2005 mennessä. Hakemus koskee pilaantuneiden maa-aineisten käsittelyaluetta Viikissä, Viikintie 15.

 

./.                   Kuulutus ja kiinteistökartta ovat liitteinä 1 ja 2. Muut asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.

 

Ympäristölautakunta toteaa (12.4.2005) seuraavaa:

 

Ympäristölupahakemus koskee Viikin kaupunginosan tontilla 36019/1 toimivan pilaantuneiden maiden välivarasto- ja kompostointialueen toiminnan jatkamista vuoden 2014 loppuun. Nykyistä toimintaa esitetään täydennettäväksi ruoppausmassojen ja öljyvahinkojätteiden kompostoinnilla ja välivarastoinnilla.

 

Alueella sijaitsevista käsittelykentistä Viikin pilaantuneiden maiden vanhemmalla kompostointikentällä on Uudenmaan ympäristökeskuksen 27.5.1996 antama ympäristölupa, jonka voimassaolo päättyi joulukuussa 2004. Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 24.5.2001 ympäristöluvan välivarastointi- ja kompostointialueen laajennukselle. Kummastakin kentästä on toimitettu erilliset ympäristölupahakemukset 31.5.2004 Uudenmaan ympäristökeskukseen, mutta toiminnasta vastaava Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristötuotanto on pyytänyt erillisellä kirjeellä, että alueen toiminnat liitettäisiin yhden laitoskokonaisuuden ympäristöluvaksi.

 

Rakennusvirasto hakee toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi lupaa jatkaa pilaantuneen maan käsittelytoimintaa ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Lisäksi rakennusvirasto esittää, ettei hakijan tarvitse asettaa vakuutta toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

 

Käsittelyalueen ja ympäristön kuvaus

 

Pilaantuneiden maiden käsittelyalue sijaitsee Helsingin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36019, osoitteessa Viikintie 15. Kenttä sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueelle. Kaupunginvaltuuston 17.5.1995 hyväksymässä Viikin osayleiskaavassa käsittelykenttäalue on rajattu kaavan ulkopuolelle. Yleiskaava 2002:ssa alue on suunniteltu varattavaksi rakentamiseen.

 

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa ja rakennusviraston hallinnassa. Kaupunki omistaa samassa korttelissa olevat alueet, jotka on vuokrattu vuoden 2007 loppuun. Alueella toimii betoniasema, energiajätteen käsittelylaitos, louheen ja kiviaineksen murskausasema sekä jätteen lajittelulaitos ja siirtokuormausasema. Lähimpään asutukseen Lahdenväylän länsipuolella on noin 400 metriä. Käsittelyalue rajoittuu koillis-, itä- ja kaakkoisosastaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueeseen.

 

Käsittelyalueen pohja- ja vesiolosuhteet

 

Käsittelyalueen 1997 käyttöön otettu vanha osa sijaitsee Viikin puhdistamon entisellä 2,8 hehtaarin suuruisella lietekompostointikentällä. Uudempi, vuonna 2001 valmistunut käsittelyalue on pinta-alaltaan noin 1,3 hehtaaria, ja se sijaitsee entisen jätevedenpuhdistamon purettujen prosessialtaiden päällä.

 

Vanhempi käsittelykenttä sijaitsee alavalla ja maaperältään heikosti kantavalla savikolla. Sen korkeustaso on noin +1–+1,4 metriä. Uusi kenttä on entisen jätevedenpuhdistamon allasaluetta, jota on täytetty 1–5 metrin paksuudelta. Paalutetut allasrakenteet ovat täytteen peitossa. Alueen nykyinen maanpinta on noin +3 metriä. Luonnontilainen maanpinta on noin tasolla +0,0. Ylimpänä luonnon maakerroksena on liejua tai liejuista savea ja sen alla 7–11 metriä löyhää savea. Täytekerros on hyvin vettä läpäisevää, mutta pohjamaan saven ja liejun vedenläpäisevyyskerroin k<10-9 m/s.

 

Pohjavedenpinnan vaihteluväli on mittausten mukaan +1,46–+2,25.

 

Käsittelykenttien pohjarakenteet ovat hyväksyttyjen lupien mukaisia ja täyttävät ongelmajätteiden kaatopaikoille annetut vedenläpäisevyysvaatimukset. Kentän rakenteiden, erityisesti tiiviin asfalttipinnan ja sivuojien kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja todetut viat korjataan. Kenttärakenteiden painumat tasataan asfalttikerroksilla. Uudemman kentän epätasaisten painumien selvittely on vielä kesken.

 


Käsittelyalueen vesien johtaminen

 

Kenttien pinta- ja suotovedet johdetaan pinnan kallistuksilla aluetta ympäröiviin sivuojiin ja hiekan- ja öljynerotusjärjestelmän kautta Helsingin kaupungin viemäriverkkoon ja jätevedenpuhdistamoon. Kentiltä viemäröitäviä vesiä tarkkaillaan Helsingin Veden laatiman ohjelman mukaan.

 

Viikin vanhan kentän pinta on alimmillaan tasolla +1. Tulvan aikana vesi nousee alueen itäpuolisen maavallin tai kentän länsipuolisen lumen vastaanottoaltaan puolelta. Etelä- ja pohjoispäädyistä aluetta rajaavat maavallit, joiden yli vesi ei pääse. Tulvavaaran ehkäisemiseksi kentän ympärille on suunniteltu maaperän stabiliteetin salliva vähintään +1,4 metrin korkotasoon rakennettava savivalli.

 

Uudemman käsittelyalueen korkeus vaihtelee välillä +2,2–+3,6, eikä merenpinnan nousemisesta johtuvaa tulvavaaraa ole. Muista syistä johtuvissa tulvatilanteissa sadevedet varastoidaan väliaikaisesti kentän kuivatusojiin.

 

Alueella käsiteltävän pilaantuneen maa-aineksen määrä ja laatu

 

Käsittelyalueen yhteenlaskettu ala on noin 4,1 hehtaaria. Kentillä vastaanotetaan Helsingin kaupungin alueelta peräisin olevia pilaantuneita maa- ja ruoppausmassoja sekä öljyvahingoista peräisin olevia massoja välivarastoitavaksi tai kompostoitavaksi. Välivarastoitavien ja käsiteltävien massojen epäpuhtaudet on tutkittu.

 

Kentillä samanaikaisesti kompostoitavien ja välivarastoitavien massojen kokonaismäärä on enintään 30.000 m3. Kenttien suunniteltu auma- ja bioreaktorikompostoinnin kapasiteetti on yhteensä enintään 75.000 m3 vuodessa tai vaihtoehtoisesti välivarastointikapasiteetti enintään 105.000 m3 vuodessa. Enimmäiskapasiteettiin sisältyy myös mahdollisuus ongelmajätteeksi luokiteltavien massojen varastointiin tai käsittelyyn enintään 45.000 m3 vuodessa ja öljyvahinkomassojen allas- tai konttivastaanottoon 6.000 m3 vuodessa.

 

Rakennusvirasto esittää hakemuksessaan, että käsittelyalueella välivarastoidaan pilaantuneita, heikosti haihtuvia epäpuhtauksia ja/tai raskasmetalleja sisältäviä massoja, eikä massojen haitta-ainepitoisuudelle asetettaisi enimmäisrajaa. Välivarastoitavat massat voisivat sisältää raskasmetalleja, muita epäorgaanisia aineita tai yhdisteitä, kuten arseenia, booria, bromia, fluoridia ja sulfideja sekä orgaanisia yhdisteitä, kuten polyhalogenoituja yhdisteitä (PCB-, PCT-, PBB-yhdisteet), kloorifenoleita, torjunta-aineita ja kompleksisia syanideja. Muiden heikosti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävien massojen välivarastoinnista sovitaan erikseen Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

 

Kompostoitavaksi kentälle otetaan mineraaliöljyllä pilaantuneita maita ja ruoppausmassoja, joiden öljypitoisuus on alle 20.000 mg/kg, paitsi öljyvahinkomassoja 30.000 mg/kg pitoisuuteen saakka, sekä polyaromaattisilla yhdisteillä (PAH) pilaantuneita maita, joiden PAH-pitoisuus on alle 2.000 mg/kg. Kompostoitavat massat voivat sisältää myös raskasmetalleja ja muita heikosti haihtuvia biologisesti hajoamattomia orgaanisia yhdisteitä alle SAMASE-raja-arvopitoisuuden.

 

Kentän toiminnasta pidetään kirjaa, josta toimitetaan vuosiraportti Uudenmaan ja Helsingin ympäristökeskuksille.

 

Pilaantuneiden maiden käsittely

 

Maa-ainesten mahdollinen seulonta tapahtuu joko välivarastointialueella, työmaalla tai jossain muussa pilaantuneen maan käsittelyyn ympäristöluvan saaneessa paikassa. Seulaylite loppusijoitetaan luvalliseen paikkaan.

 

Pilaantuneet maa-ainekset sijoitetaan kentälle ja niitä käsitellään siten, etteivät eri kohteista vastaanotetut massat sekoitu. Maat välivarastoidaan aumoissa, jotka peitetään suojapeitteillä.

 

Kompostointiaumat rakennetaan asfaltin päälle, seoshake, vesi ja typpi- ja fosforilannoitteet lisätään ja auma sekoitetaan. Aumoihin voidaan rakentamisen yhteydessä sijoittaa ilmastusputket koneellista ilmastusta varten. Aumat peitetään sekoituksen jälkeen pressuilla. Aumoja kään­netään huhti–marraskuun välisenä aikana 4–6 kertaa. Kompostoitumista seurataan maanäytteistä. Käsittelyn jälkeen maat käytetään esimerkiksi viherrakentamiseen, jos saavutetaan SAMASE-ohjearvopitoisuus, tai maa-aines toimitetaan luvanvaraiseen paikkaan, jos haitta-ainepitoi­suus on ohjearvon ja raja-arvon välissä.

 

Kompostointi voidaan toteuttaa suljettuna prosessina kontissa tai vastaavanlaisessa umpinaisessa säiliössä, jossa massaa ilmastetaan, lämmitetään ja tarvittaessa kastellaan sekä lisätään ravinteita ja mahdollisesti mikrobeja. Kompostikontin poistokaasut käsitellään. Bioreaktorin käyttöönotto hyväksytetään erikseen viranomaisilla.

 

Rakennusvirasto hakee lisäksi lupaa öljyvahingoissa syntyneiden jätteiden käsittelylle. Valuvat öljyjätteet vastaanotetaan lavalle tai altaaseen, jossa erottuva öljy valutetaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Maamassat siirretään alueella auma- tai bioreaktorikompostiin tai toimitetaan muualla käsiteltäväksi. Lievemmin pilaantuneet öljyvahinkomassat voidaan myös toimittaa suoraan kompostikäsittelyyn.

 

Erityiskäsittelyyn tai hyötykäyttöön meneviä massoja välivarastoidaan korkeintaan 3 vuoden ajan. Muita massoja varastoidaan korkeintaan vuoden ajan. Välivarastoinnin aikana tehdään varastoidun maan tarkentavia haitta-ainemäärityksiä.

 

Toiminnan ympäristövaikutukset

 

Aidattu kenttäalue on rakennettu niin, ettei pilaantuneista maista varastoinnin tai kompostoinnin aikana pääse haitallisia aineita pohjamaahan tai ympäristöön. Kentän sadevedet kerätään ja johdetaan ojitusjärjestelmällä hiekanerottimen ja öljynerottimen kautta kaupungin viemäriverkkoon ja jätevedenpuhdistamolle. Ulkopuolisten valumavesien pääsy kentälle on estetty. Vanhemman kentän tulvasuojausta parannetaan vuonna 2005.

 

Alueelle otetaan vastaan maita, jotka sisältävät haihtumattomia ja vain heikosti haihtuvia epäpuhtauksia. Haitta-aineita voi siten todennäköisimmin päästä ympäristöön ilman kautta maa-aineksen mukana pölyämällä tai veden mukana kulkeutumalla tai liukenemalla.

 

Aumojen pölyämistä ja sadeveden kanssa kosketuksiin joutumista estetään peittämällä aumat suojapeitteillä viivytyksettä seulonnan ja aumojen kokoamisen jälkeen. Massojen siirtäminen, seulonta ja muu käsittely, aumojen kokoaminen ja purku tehdään siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Tarvittaessa massoja kastellaan pölyämisen estämiseksi. Poiskuljetettavat pilaantuneet massat peitetään kuormapeitteillä.

 

Välivarastointi- ja kompostointikentän toiminnassa melua aiheuttavat liikenne, maa-ainesten siirtäminen ja aumojen kääntö. Pilaantuneen maan käsittelyalueen laajennuksesta vuonna 2000 tehdyn YVA-selostuksen mukaan aumankääntökoneen ja seulonnan melu peittyy Lahdenväylän aiheuttamaan meluun, joka on kentän itäreunassa 53 dB.

 

Alueelle on arvioitu ajavan noin 3.000 kuorma-autoa vuodessa. Alueella liikennöidään pääasiassa klo 7–20. Kompostiaumoja seulotaan ja käännetään noin viisi kertaa kasvukaudella.

 


Toiminnan muu järjestäminen ympäristöhaittojen estämiseksi

 

Ulkopuolisten henkilöiden pääsy välivarastokentälle on estetty aitaamalla alue ja sulkemalla kulkutie lukittavalla portilla. Kentässä ja siihen liittyvissä rakenteissa mahdollisesti esiintyviä halkeamia ja vaurioita seurataan säännöllisesti. Suojauksen puutteet korjataan viivytyksettä.

 

Auman peitteitä tarkkaillaan ja irronneet peitteet korjataan viivytyksettä. Vesienjohtamisjärjestelmää tarkkaillaan. Kaivot tyhjennetään tarvittaessa. Öljynerotuskaivon öljyinen jäte toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn.

 

Eri haitta-aineilla pilaantuneet maat pidetään erillään toisistaan. Kentän vastaava hoitaja pitää kirjaa maamassojen sijainnista ja määrästä.

 

Käsittelykentän öljynerottimelta viemäriverkkoon lähtevän veden pitoisuutta tarkkaillaan. Vuosien 2000–2002 tarkkailutulosten mukaan öljynerottimelta lähtevä vesi täytti asetetut laatuvaatimukset.

 

Ympäristölautakunnan lausunto

 

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston Viikin pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja kompostointialueen toiminta-ajan jatkamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                          Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminnan jatkaminen ja muuttaminen siten, että alueella voidaan välivarastoida tai kompostoida myös muilla haitta-aineilla kuin metalleilla ja öljyllä pilaantuneita maita, edistää Helsingin kaupungin alueelta tulevien maa-ainesten suunnitelmallista ja tehokasta käsittelyä ja hyötykäyttöä.

 

Vastaanotettavien maa-ainesten tulee kuitenkin olla laadultaan sellaisia, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön voidaan estää riittävän tehokkaasti välivarastoinnin, esikäsittelyn, kompostoinnin ja siirtämisen aikana. Välivarasto- ja kompostiaumojen peittämisen toimintaohje tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Pilaantuneiden maiden aumat tulee pitää huolellisesti peitettyinä. Seulonnan, näytteenoton ja kääntämisen jälkeen aumat tulee peittää viivytyksittä.

 

2                    Käsittelyalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja, jotka olisivat alttiina käsittelytoiminnan haju-, pöly- tai meluhaitoille. Käsittelyalueeseen rajautuvaa Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa metsää käytetään luontokouluopetuksessa.

Käsittelyalueen ympärille on sijoittunut toimintaa, jonka yhteisiä ympäristövaikutuksia ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Hakijan on selvitettävä, kuinka valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista luonnonsuojelualueella toteutuu. Selvitys ja varastointi- ja kompostointitoimintojen sijoitus- ja ajoitusohje tulee laatia siten, että sen luonnonsuojelualueelle kohdistuvaa melua tarkastellaan osana korttelin muiden toimintojen ja liikenteen yhteistä meluvaikutusta.

 

3                    Suunnitelma varautumisesta poikkeukselliseen tilanteeseen tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelman tulee sisältää tarkastelu meriveden poikkeuksellisesta noususta ja vesien tulvimisesta kentälle ja kentältä sekä sen mahdollinen vaikutus kenttärakenteeseen ja tulvasuojauksen uusimiseen.

 

4                    Välivarastoitavat maa-ainekset on sijoitettava kentälle siten, etteivät eri kohteista vastaanotetut massat sekoitu. Aumauksessa on huolehdittava siitä, että ongelmajätteet varastoidaan erikseen. Öljyvahinkojätteen vastaanotto ja esikäsittely sekä ongelmajätteiden varastointi on järjestettävä siten, ettei poikkeuksellisetkaan olosuhteet, esim. tulva tai myrsky, aiheuta ympäristön pilaantumista.

 

5                    Kentän vesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Helsingin Veden antamia määräyksiä ja ohjeita. Viemäröintikelpoisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon ne haitta-aineet, joita sisältäviä maa-aineksia kentällä varastoidaan.

 

6                    Yllättävissä tilanteissa kentälle voidaan ottaa Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskusten luvalla massoja, joiden sisältämiä haitta-aineita ei tiedetä. Tällöin niiden laatu on selvitettävä viivytyksittä.

 

Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta.

 

Kiinteistövirasto toteaa (7.3.2005), että toiminta on kaavoituksen mukaista ja ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (14.3.2005) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Ympäristölupahakemuksissa esitetty toiminta

 

Ympäristölupia haetaan Helsingin alueelta peräisin olevien pilaantuneen maan ja ruoppausmassojen välivarastoinnille ja käsittelylle. Ruoppausmassat olisivat etupäässä rakennusviraston lumenkaatopaikkojen pohjasta kaivinkoneella poistettavia massoja. Vastaanotettavaksi esitetään maa-aineksia, jotka voivat sisältää metalleja, mineraaliöljyä ja muita heikosti haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Nykyisen aumakompostoinnin lisäksi massoja esitetään kompostoitavaksi bioreaktorissa tai vastaavassa suljetussa järjestelmässä. Alueelle esitetään vastaanotettavaksi myös Helsingin alueen öljyvahingoissa syntyviä massoja.

 

Kenttien pinnat on asfaltoitu. Kenttien vedet kootaan ympärysojiin ja johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta jätevesiviemäriin. Viemäriin johdettavan veden haitta-ainepitoisuuksia seurataan mittauksin. Välivarastoitavat ja kompostoitavat maa-ainekset peitetään pressuilla seulonnan ja aumauksen valmistuttua. Pölyämistä estetään tarvittaessa myös kostuttamalla maa-aineksia.

 

Massojen vastaanotto on valvottua ja ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty aitaamalla. Puhtaat maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat lievästi ja voimakkaasti pilaantuneet maat sekä ongelmajätteeksi luokiteltavat maat esitetään pidettäviksi erillään kaikissa työvaiheissa.

 

Lausunto

 

Viikin entisen jätevedenpuhdistamon tontti, jolla ympäristölupahakemuksen tarkoittama toiminta sijaitsee, on tulevaisuudessa Viikinrannan ja Viikin tiedepuiston alueita yhdistävä rakentamiskohde. Alueella on voimassa asemakaava nro 7500, jonka sisäasiainministeriö on vahvistanut 12.8.1977. Asemakaavassa tontti on merkitty kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,1. Alueella on voimassa rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

Yleiskaava 2002:ssa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi merkinnällä ”T” (toimitilavaltainen alue). Koko Viikinrannan alueelle on tarkoitus laatia yleiskaavan periaatteita täsmentävä maankäytön yleissuunnitelma, jonka pohjalta myös puhdistamoalueen asemakaava tullaan muuttamaan. Tämän hetken suunnitelmien mukaan alue kaavoitetaan pääosin työpaikka-alueeksi sekä Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta suojaavaksi puistoalueeksi. Tämän lisäksi alueelle sijoittuu Viikin jätevedenpuhdistamon tarvitsemia tiloja ja laitteita.

 

Puhdistamon alueesta on jo aiemmin osoitettu osia määräaikaisten toimintojen käyttöön 31.12.2007 saakka edellyttäen, ettei tilapäisestä toiminnasta aiheudu haittaa ympäristölle eikä se vaikeuta alueen tulevaa maankäyttöä. Kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetken arvioiden mukaan tilapäisten toimintojen määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa vuoden 2010 loppuun saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä Viikin pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelyalueen toiminta on merkityksellistä Helsingin alueen laajamittaiselle pilaantuneiden maiden kunnostustoiminnalle. Keskeisellä paikalla sijaitseva välivarasto- ja käsittelyalue vähentää tarvetta pitkiin kuljetusmatkoihin, mikä sekä vähentää liikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta että pienentää kunnostuskustannuksia. Alueelle suunniteltu keskitetty öljyvahinkomassojen vastaanotto- ja käsittelytoiminta edesauttaa öljyisten jätteiden saamista asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminta soveltuu kaupunkisuunnitteluviraston mielestä hyvin Viikin pilaantuneen maan käsittelyalueelle, koska alueella on valmiina toiminnan vaatimat perusedellytykset, kuten maaperää suojaavat kenttärakenteet ja vesien keräilyjärjestelmät. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla alueen määräaikainen käyttö enintään vuoden 2010 loppuun saakka.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristölupien tai yhteisen ympäristöluvan myöntämistä Viikin pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalueelle enintään 31.12.2010 saakka.

 

Helsingin Vesi esittää (18.3.2005) lausuntonaan seuraavaa:

 

Helsingin Vedellä on rakennusviraston kanssa voimassa erillinen jätevesisopimus (7.5.2004), jonka mukaan Viikin pilaantuneiden maiden käsittelystä ja varastoinnista tulevat valumavedet voidaan johtaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle noudattaen sopimuksessa asetettuja erityisehtoja. Mikäli Viikin kentällä on tarkoitus käsitellä sellaisia haitta-aineita (esim. polyklooratut bifenyylit, dioksiinit, furaanit, kloorifenolit, torjunta-aineet tai syanidit) sisältäviä maamassoja, joita ei ole mainittu jätevesisopimuksen kohdan 4 haitta-aineluettelossa, tulee HKR:n ilmoittaa asiasta Helsingin Vedelle ennen kuin kyseisiä maa-massoja tuodaan käsittelykentälle, jotta valumavesien esikäsittelymenetelmistä ja laadunvalvonnasta voidaan sopia erikseen.

 

Pelastuslaitos esittää (16.3.2005) lausuntonaan seuraavaa:

 

Kompostointitoiminnan ei katsota aiheuttavan alueen ihmisille, eläimille tai ympäristölle sellaista vaaraa tai haittaa, mikä estäisi sen toiminnan hyväksymistä.

 

Öljyyntyneiden maamassojen kompostointitoiminta Viikissä mahdollistaa huomattavasti aikaisempaa kustannustehokkaammin hoitaa öljyvahingoista aiheutuneiden massojen vastaanoton ja käsittelyn Helsingin kaupungin alueella. Kustannustehokkuus tulee ennen kaikkea siitä, että massojen kuljetusmatkat lyhenevät oleellisesti ja kaupungin öljyntorjuntaorganisaatio pystyy hoitamaan entistä paremmin öljyvahingon koko torjuntaketjun omilla järjestelyillä turvautumalla entistä vähemmän ulkopaikkakunnilla sijaitseviin vastaanottopaikkoihin.

 

Öljyntorjuntakustannusten pienentyminen on myös öljyntorjunnan asiakkaiden eli kaupunkilaisten etu, koska öljyvahingontorjuntakustannukset joutuu maksamaan pääsääntöisesti vahingon aiheuttaja tai öljyn omistaja.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                          Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminnan jatkaminen ja muuttaminen siten, että alueella voidaan välivarastoida tai kompostoida myös muilla haitta-aineilla kuin metalleilla ja öljyllä pilaantuneita maita, edistää Helsingin kaupungin alueelta tulevien maa-ainesten suunnitelmallista ja tehokasta käsittelyä ja hyötykäyttöä.

 

Vastaanotettavien maa-ainesten tulee kuitenkin olla laadultaan sellaisia, että haitta-aineiden leviäminen ympäristöön voidaan estää riittävän tehokkaasti välivarastoinnin, esikäsittelyn, kompostoinnin ja siirtämisen aikana. Välivarasto- ja kompostiaumojen peittämisen toimintaohje tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Pilaantuneiden maiden aumat tulee pitää huolellisesti peitettyinä. Seulonnan, näytteenoton ja kääntämisen jälkeen aumat tulee peittää viivytyksittä.

 

2                    Käsittelyalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja, jotka olisivat alttiina käsittelytoiminnan haju-, pöly- tai meluhaitoille. Käsittelyalueeseen rajautuvaa Natura 2000 -alueeseen kuuluvaa metsää käytetään luontokouluopetuksessa.

Käsittelyalueen ympärille on sijoittunut toimintaa, jonka yhteisiä ympäristövaikutuksia ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Hakijan on selvitettävä, kuinka valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista luonnonsuojelualueella toteutuu. Selvitys ja varastointi- ja kompostointitoimintojen sijoitus- ja ajoitusohje tulee laatia siten, että sen luonnonsuojelualueelle kohdistuvaa melua tarkastellaan osana korttelin muiden toimintojen ja liikenteen yhteistä meluvaikutusta.

 

3                    Suunnitelma varautumisesta poikkeukselliseen tilanteeseen tulee laatia ja esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelman tulee sisältää tarkastelu meriveden poikkeuksellisesta noususta ja vesien tulvimisesta kentälle ja kentältä sekä sen mahdollinen vaikutus kenttärakenteeseen ja tulvasuojauksen uusimiseen.

 

4                    Välivarastoitavat maa-ainekset on sijoitettava kentälle siten, etteivät eri kohteista vastaanotetut massat sekoitu. Aumauksessa on huolehdittava siitä, että ongelmajätteet varastoidaan erikseen. Öljyvahinkojätteen vastaanotto ja esikäsittely sekä ongelmajätteiden varastointi on järjestettävä siten, ettei poikkeuksellisetkaan olosuhteet, esim. tulva tai myrsky, aiheuta ympäristön pilaantumista.

 

5                    Kentän vesien viemäriin johtamisessa on noudatettava Helsingin Veden antamia määräyksiä ja ohjeita. Viemäröintikelpoisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon ne haitta-aineet, joita sisältäviä maa-aineksia kentällä varastoidaan.

 

6                    Yllättävissä tilanteissa kentälle voidaan ottaa Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskusten luvalla massoja, joiden sisältämiä haitta-aineita ei tiedetä. Tällöin niiden laatu on selvitettävä viivytyksittä.

 

Toimintaa voidaan jatkaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta.

 

Ympäristölupien tai yhteisen ympäristöluvan myöntämistä Viikin pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalueelle puolletaan enintään 31.12.2010 saakka.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Helsingin Vedelle ja pelastuslaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausunto HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta

 

Liite 2

Kiinteistökartta

 

 

 

 

 


1

SELVITYS HUSIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA  31.3.2005

 

Khs

 

Terveyslautakunta toteaa (3.5.2005), että Khs on velvoittanut terveyslautakunnan esittämään Khlle erillisen raportin HUSin taloustilanteen kehittymisestä neljännesvuosittain.

 

Terveyslautakunnalle raportti HUSin tilanteessa 31.3.2005 esiteltiin kokouksessa 3.5.2005 ja lautakunta päätti merkitä raportin tiedoksi.

 

Raportissa esitetään toimintakulujen kehitys, tietoja henkilöstöstä sekä kuntalaskutuksen ennuste. Lisäksi HUSin kanssa on sovittu, että raporttiin sisällytetään tiedot hoitotakuun toteuttamistilanteesta. Raportissa on lisäksi kirjattuina HUSin yhtymähallinnon näkemys merkittävimmistä syistä poikkeamiin sekä selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty

 

./.                   HUSin laatima raportti liitteineen on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kuntayhtymän toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,3 milj. eurolla (1,0 %) ja toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,7 milj. eurolla (0,6 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän noin 7 milj. euroa ylijäämiseksi, mutta ylijäämää ei ole syntymässä Helsingin sairaaloiden osalle, joten tässä vaiheessa ei Helsingin osalta voida laskea kuntakohtaista palautusta saatavan. Investointien ennustetaan jäävän talousarvion alle, joiden osalta toteumaa alentaa se, että vuoden 2005 talousarvio hyväksyttiin vasta maaliskuussa. Rahoituksen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti siten, että kuntayhtymällä on vuoden lopussa lainaa 93 milj. euroa, jossa kasvua vuoden 2004 tilinpäätökseen on 17 milj. euroa.

 

Helsingin kuntalaskutuksen ylitysennuste on 5,7 milj. euroa, mikä on noin 1,4 % talousarviosta. Ylitystä syntyy Lasten ja nuorten sairaalassa (3,1 milj. e/ 6,9 %) sekä sisätautien toimialalla (2,3 milj. e / 2,4 %). Edellä mainitun lisäksi lääkehuollon tulosalueen lakisääteiset tartuntatautilääkkeiden käyttö ylittää suunnitellun 0,7 milj. eurolla. Muiden toimialojen ennuste on varsin lähellä budjetoitua. Naistensairaala ja Psykiatria ennustavat kuntalaskutuksen jonkin verran alittavan suunnitellun tason. Kokonaisuutena laskutuksen ennustetaan kasvavan edellisvuodesta noin 29 milj. eurolla. 

 

Palvelumäärien osalta selvityksessä ei ole arviota eikä vertailua budjettiin. Syy on se, että palvelumäärien osalta tuotteistuksessa on tapahtunut merkittävä muutos, koska aiemmin avohoitokäynteinä tilastoidut polikliiniset tähystykset, pientoimenpiteet, laajat tutkimukset sekä kalliit lääkehoidot ovat nyt DRG-tuotteita. Tämän johdosta vertailuja edellisvuoden palvelumääriin ja HUSin alkuperäiseen talousarvioon ei ole mahdollista tehdä, koska suunnitelma ja toteumaluvut ovat täysin eri sisältöisiä.  Esimerkiksi DRG-tuotteiden budjetti Helsingin osalta on 80 000 kpl ja ennuste 150 000 kpl. Kuntakohtaiset ennusteet tullaan laatimaan jatkossa uuden jaottelun mukaisesti. Kyseessä on kuitenkin tuotteistukseen muuttamiseen liittyvä siirtymävaiheen ongelma.

 

Hoitojonojen purun osalta on helsinkiläisten jonoja kyetty purkamaan. Yli kuusi kuukautta jonottaneiden määrä on vähentynyt lähes 1500 potilaalla. Maaliskuun lopussa jonoissa oli 5700 yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta.

 

Lähetteiden määrä on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ollut jonkin verran edellisvuotista pienempi (-3 %), selvää trendiä ei kuitenkaan HUSin arvion mukaan ole vielä nähtävissä.  HUS käyttää hoitotakuun osalta valtakunnallisia kriteereitä, eivätkä ne HUSista saadun selvityksen mukaan merkittävästi muuta hoitoon pääsyn kynnystä HUSin alueella. Lähetteiden palautusmäärissä ei HUSista saadun tiedon mukaan ole ollut selvää muutosta 1.3.2005 jälkeen. HUSissa on lakisääteisten velvoitteiden toteutumista varten laadittu seurantajärjestelmä johdon tietojärjestelmään. Raportointi tulee tapahtumaan johdon tietojärjestelmän kautta, minkä lisäksi HUSin nettisivuilla on päivittyvää informaatiota tilanteesta. Lisäksi tullaan hyödyntämään mahdollisesti muita medioita.

 

Toimitusjohtajan kannanotot terveyslautakunnalle

 

Toimitusjohtaja toteaa HUSin ennusteen osalta, että kaupungin lähtökohtana voi olla ainoastaan nyt ennustetun ylityksen umpeen kurominen. Tämä on erityisen perusteltua siitä näkökulmasta, että Helsinki on lisännyt HUSin rahoitusta huomattavan paljon, vuoden 2004 toteumaan nähden lisäystä on 23,4 milj. euroa. Viime vuoden talousarvioon nähden lisäystä on lähes 47 milj. euroa. Ylityksen poistamiseksi esitettyjen toimenpiteiden osalta ei selvityksestä valitettavasti saa suoraan vastausta siihen, millä toimenpiteillä nyt esitetty noin 6 milj. euron ylitys saadaan kokonaisuudessaan poistettua.

 

Toimitusjohtaja toteaa, että hoitojonojen purkamista koskevat tavoitteet näyttävät toteutuvan tavoitteiden mukaisesti.

 

Stj toteaa, että myös HUSin hallitus on 9.5.2005 käsitellyt HUSin tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin. HUSin hallituksen esityslistalla esittelijä toteaa, että ”ennusteet on laadittu mahdollisimman huolellisesti ottaen huomioon koko loppuvuodelle tiedossa oleva toiminta sekä talouteen liittyvät asiat. Alkuvuodesta laadittuun ennusteeseen liittyy kuitenkin aina epävarmuustekijöitä. Esittelijä katsoo, että lukuunottamatta vuokratyövoiman merkittävää ylitysuhkaa ei toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisessa ole nähtävissä riskejä. Ennusteen mukaiseen jäsenkuntien palvelulaskutuksen ylitykseen pyritään vaikuttamaan tulosalueilla ja toimialoilla vaarantamatta kuitenkaan hoitotakuun toteutumista.” Hallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi. Päätös on toimitettu Khlle.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä selvityksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja talous- ja suunittelukeskukselle jäljennöksin HUSin hallituksen päätöksestä seurantaraportin käsittelystä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

LIITE

Selvitys HUSin toiminnasta ja taloudesta 31.3.2005

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA 2005 - 2006

 

Khs 2005-1120

 

Stj toteaa, että Kvsto päätti 27.11.1996 (asia 12) hyväksyä otsikossa mainitun kuntayhtymän perussopimuksen.

 

Kuntalain 81 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus joko kokouskohtaisesti tai päättämäkseen toimikaudeksi, jollei muusta menettelystä ole päätetty.

 

Kaupungin edustajana kuntayhtymän yhtymäkokouksissa on vuosina 2003 – 2004 ollut erityspalvelujohtaja Jussi Merikallio ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan toimistopäällikkö Roger Nordman, molemmat sosiaalivirastosta. Sosiaalivirasto esittää, että yhtymäkokousedustajaksi nimettäisiin sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine ja varaedustajaksi kehittämiskonsultti Roger Nordman.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2005– 2006 sosiaalisen kuntoutuksen päällikön Seppo Saineen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kehittämiskonsultti Roger Nordmanin.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle, os. Kylä-Katilantie 181  05950  Hyvinkää, valituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


3

TALOUS- JA VELKANEUVONTAA KOSKEVA TOIMEKSIANTOSOPIMUS ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN KANSSA

 

Khs 2005-1081

 

Sosiaalilautakunta toteaa (26.4.2005) mm., että Etelä- Suomen lääninhallitus esittää valtion kanssa tehtävää toimeksiantosopimusta, jonka perusteella valtio maksaisi Helsingin kaupungille talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta lisäkorvauksia. Sopimus täydentäisi valtion kanssa 12.2.2001 tehtyä sopimusta, jonka mukaan toimeksisaaja on sitoutunut tuottamaan talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 1 §:ssä tarkoitettuja talous- ja velkaneuvontapalveluja valtion maksaman peruskorvauksen perusteella. Nyt tehtävä sopimus koskee aikaa 1.5.2005-30.4.2006.

 

Samalla Etelä-Suomen lääninhallitus täsmentää 12.2.2001 tehdyn sopimuksen peruskorvaukseen liittyvää henkilöstömäärän rakennetta.

 

Talous- ja velkaneuvonnan peruskorvausta varten on kauppa- ja teolli-suusministeriön asetuksessa (36/2005) palvelujen tuottamisesta osoitettu 0,73 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden. Helsingin osalta tämä korvaus vuodelle 2005 on 408 311 euroa.

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on osoittanut Etelä- Suomen lääninhallitukselle 542 485 euroa harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamista varten. Helsingille maksettaisiin nyt tehtävän sopimuksen perusteella tästä määrärahasta lisäkorvausta 177 465 euroa.

 

Valtiolta saadut vuotuiset korvaukset ovat kattaneet 2/3 Helsingin talous- ja velkaneuvonnan kustannuksista. Vuonna 2005 kaupungin osuus kustannuksista on 285 624 euroa.

 

Talous- ja velkaneuvontayksikössä hoidetaan vuosittain noin 2 500 velallisen asiaa. Noin puolet näistä asiakkaista on saanut toimeentulotukea. Ainakin 600 asiakkaan kohdalla velkojen järjestelyt poistavat heidät toimeentulotuen piiristä. Jo tämä tuo vuositasolla 1,32 miljoonan euron säästöt toimeentulotuen menoihin.

 

Nyt esitetyn toimeksiantosopimuksen perusteella talous- ja velkaneuvontayksikössä tulisi olla peruskorvauksen piirissä 11 kokopäivätoimista neuvojaa. Aikaisemmassa sopimuksessa, joka koskee peruskorvausta, oli maininta vähintään 11 kokopäivätoimisesta ja kahdesta osa-aikaisesta velkaneuvojasta, joiden työpanoksesta korkeintaan kolme henkilötyövuotta kohdentuu sosiaalisen luototuksen tehtäviin.

 

Sosiaalinen luototus on toimintaa, joka kuuluu sosiaalihuoltolain piiriin ja siitä maksetaan valtion tukea sosiaali- ja terveysministeriön osoittamilla rahoilla. Tästä syystä tämä toiminta on syytä sulkea talous- ja velkaneuvonnan valtion tuen piiristä pois. Lääninhallitus edellyttääkin, että 11 neuvojan resurssi on kokonaan talous- ja velkaneuvonnan tehtävissä.

 

Yksikössä on tätä varten palkattuna lakimies, kaksi johtavaa talous- ja velkaneuvojaa, viisi talous- ja velkaneuvojaa, yksi määräaikaisesti palkattu talous- ja velkaneuvoja, yksi talousneuvoja sekä yksi määräaikaisesti palkattu asiakasneuvoja. Nämä henkilöt täyttävät talous- ja velkaneuvontalain edellyttämän kelpoisuuden.

 

Peruskorvauksen lisäksi maksettavan lisäkorvauksen perusteella tulisi 1.5.2005 lukien palkata lisähenkilöstönä neljä talous- ja velkaneuvojaa, joilla tulee olla vähintään korkeakoulututkinto tai vähintään viiden vuoden päätoiminen kokemus talous- ja velkaneuvontatehtävissä. Heidän palkka- ja toimintakulunsa korvautuu kokonaisuudessaan valtion maksamalla lisäkorvauksella.

 

Talous- ja velkaneuvontayksikön talousarviossa vuodelle 2005 on varattu 796 036 euroa talous- ja velkaneuvontapalveluja varten. Ottaen huomioon nyt tehtävän toimeksiantosopimuksen edellyttämät kustannukset talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta, kulut vuonna 2005 ovat 871 400 euroa. Tästä aiheutuu 75 464 euron budjetin ylitys.

 

Sosiaaliviraston toiminnan kannalta toimeksiantosopimuksen tekeminen Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa tuo sosiaalivirastolle tuloja 585 776 euroa vuodelle 2005. Valtiovallan taholta on annettu ymmärtää, että tarkoituksena on pitää valtion tuen määrä tällä tasolla vastaisuudessakin. Ottaen huomioon talous- ja velkaneuvontapalvelujen vaikuttavuuden ja merkityksen ylivelkaantuneille kuntalaisille, on toiminta em. tavalla rahoitettuna kannattavaa.

 

./.                   Toimeksiantosopimus on liitteenä.

 

Sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekisi Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen ajalle 1.5.2005-30.4.2006.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (12.5.2005), että sopimus edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista sekä muuttaa aikaisemman peruskorvaukseen oikeuttaneen sopimuksen ehtoja siten, että henkilöiden koko työpanos kohdistuu talous- ja velkaneuvontaan. Kuluvana vuonna sopimuksesta aihetuvan kustannuslisäyksen suuruudeksi sosiaalivirasto on laskenut 75 464 euroa, mikä vastaa kahdeksan kuukauden kuluja. Koko vuoden kulut olisivat noin 113 200 euroa. Lisäkorvaus, 177 465 euroa, kattaa syntyvät lisäkustannukset.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa sopimuksen tekemistä mutta toteaa, että koska esitetty sopimus on aluksi määräaikainen ja sopimuskausi 12 kuukautta muuttuessaan toistaiseksi voimassa olevaksi, tulee palkattava lisähenkilöstö ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan talous- ja velkaneuvonnan voimavaroja koskevan toimeksiantosopimuksen Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan siitä, että tarvittava henkilökunta palkataan sopimuksen mukaisesti määräaikaisesti.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen lääninhallitukselle, sosiaalilautakunnalle, talous ja –suunnittelukeskukselle sekä sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

LIITE

Toimeksiantosopimus