11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       21.4.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                20.4.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 16 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN KUUDEN YHTIÖN OSALTA (466 §)

 

Khs

 

                                            Asia tulisi käsitellä 25.4.2005

 

Kaj toteaa, että Khs päätti 4.4.2005 kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä asioista.

 

Yhtiökokoukset on määrä pitää huhtikuun loppuun mennessä.

 

Khn päätöksen jälkeen on vielä ilmoitettu muutoksista joidenkin yhtiöiden hallitusten kokoonpanoihin. Yhtiöstä poismuuton tai muun syyn johdosta asukasedustaja vaihtuu Myllypuron Kiinteistöt Oy:n, Suutarilan Kiinteistöt Oy:n Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Ruskeapuiston hallituksissa.

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy:n ja Kannelmäen Kiinteistöt Oy:n osalta on ilmoitettu muutos poliittisen ryhmän nimeämästä henkilöstä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 4.4.2005 (466 §) tekemäänsä päätöstä Myllypuron Kiinteistöt Oy:n, Laajasalon Kiinteistöt Oy:n, Suutarilan Kiinteistöt Oy:n, Kannelmäen Kiinteistöt Oy:n, Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:n, Kiinteistö Oy Ruskeapuiston ja Laajasalon Kiinteistöt Oy:n hallitusten eräiden jäsenten nimeämisen osalta liitteenä olevasta luettelosta ilmenevällä tavalla.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja mainituille yhtiöille kehotukset huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Luettelo kaupungin neljän aravakiinteistöyhtiön hallituksen jäsenistä

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.4.2005

kiinteistölautakunta

19.4.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

18. ja 21.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranomaiselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

20.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


9

KIINTEISTÖ OY PÄIVÄKOTI JOLLAKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-862

 

                                            Asia tulisi käsitellä 25.4.2005

 

Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollaksen varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2005 klo 15.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa. Aleksanterinkatu 24.

 

Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollas on Laajasalon Kiinteistöt Oy:n hoidossa ja sen hallitukseen on käytännössä nimetty samat henkilöt kuin Laajasalon Kiinteistöt Oy:hyn kuitenkin niin, että asukasedustajien tilalla on hallituksessa virkamiesedustajat.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollaksen 27.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi Hilkka Kiviluoto, Mika Ronkainen, kiinteistöasiamies Raino Antikainen, lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin, Kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen ja varajäseniksi lakimies Timo Uronen sekä asiamies Sisko von Behr.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     19.4.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       20.4.2005

liikuntalautakunta                                                                           19.4.2005

nuorisolautakunta                                                                          21.4.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                19.4.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          15.4.2005

museonjohtaja                                                                                 20.4.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                15.4.2005

taidemuseon johtaja                                                             13. – 19.4.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             14.4.2005

työterveysjohtaja                                                                   13. ja 20.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   21.4.2005

liikepalvelulautakunta                                         21.4.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 21.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 19.4.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292