11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  6.4.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-770

 

                                                                                       Asia tulisi käsitellä 11.4.2005

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.4.2005 klo 9.00 Helsingin kaupungintalolla, aulakabinetti3, Pohjoisesplanadi 11–13, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevien nuorisotilojen ja terveysaseman hallintaan oikeuttavat osakkeet. Nuorisotiloja koskevat osakkeet ovat kaupungin suorassa omistuksessa, mutta terveysasemaa koskevat osakkeet kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen kautta. Yhteensä kaupungin omistus Kiinteistö Oy Säterintie 2:n osakkeista on 64,7 %.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta sekä varajäseninä erityissuunnittelija Liisa Viljanen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt ehdokkaiksi yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 15.4.2005, klo 9.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


9

ASUNTO OY HELSINGIN KORKEAVUORENKATU 39:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-773

 

                                            Asia tulisi käsitellä 11.4.2005

 

Asunto Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 39 mainitsee (1.4.2005), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2005 kello 17.30 Kantakaupungin Isännöinti Oy:ssä, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

 

Kaj toteaa, että yhtiössä on 30 asuntoa, joista 5 on kaupungin työsuhdeasuntoina ja muut on myyty omistusasunnoiksi tai ovat myynnissä.

 

Yhtiön hallituksessa varsinaisina jäseninä ovat olleet kehittämispäällikkö Harri Kauppinen, apulaiskaupunginsihteeri Riitta Venesmaa ja hallintopäällikkö Jukka-Pekka Halme sekä varajäseninä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen.

 

Koska yhtiöön on kaupungin omistukseen jäämässä vain vähäinen määrä asuntoja on perusteltua, että hallitukseen nimetään vain yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Asunto Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 39:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2005 kello 17.30.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä mainitun yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi hallintopäällikkö Tuula Saxholmin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen kiinteistövirastosta ja tilintarkastajaksi Ernst&Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Quintus)

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


10

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-771

 

                                            Asia tulisi käsitellä 11.4.2005

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen, varsinainen yhtiökokous pidetään 15.4.2005 klo 8.30 Helsingin kaupungintalolla, aulakabinetti 3, Pohjoisesplanadi 11–13, 00100 Helsinki.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevien kirjaston ja terveyskeskuksen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kirjastoa koskevat osakkeet ovat kaupungin suorassa omistuksessa, mutta terveyskeskusta koskevat osakkeet kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen kautta. Yhteensä kaupungin omistus Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen osakkeista on 76,6 %.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta, kaupunginsihteeri Anneli Frantsi kaupunginkansliasta sekä asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta sekä varajäseninä erityissuunnittelija Liisa Viljanen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja osastopäällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta.

 

Anneli Frantsi on ilmoittanut, että ei voi enää jatkaa yhtiön hallituksessa.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt ehdokkaiksi yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen 15.4.2005, klo 8.30 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko von Behrin ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Terveystaloja nimeämään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen ja asiamies Jenni Ropen sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


11

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-772

 

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2005 klo 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab on perustettu hallitsemaan rakennettavan Helsinki-Garde­nian tonttia ja omistamaan sille rakennettavia rakennuksia.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön hallituksessa on toiminut neljä jäsentä, joista kolme on kaupungin nimeämiä ja yksi yliopiston nimeämä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet kaupunginpuutarhuri Eeva Kuuluvainen rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen kaupunginkansliasta.

 

Tarkastuslautakunta on 15.12.2004 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2005 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

 

                    osastopäällikkö Raimo K. Saarisen rakennusvirastosta

                    toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövi­rastosta ja

                    kaupunginsihteeri Kristiina Matikaisen kaupunginkansliasta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee esittää Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristökeskus Fastighets Ab:n tilintarkastajaksi Pricewaterhouse Coopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomolan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


12

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-835

 

                                            Asia tulisi käsitellä 11.4.2005

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2005 klo 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Pohjoisesplanadi 5.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

 

Kaupunki omistaa yhtiöstä sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet asiamies Sisko von Behr varsinaisena jäsenenä ja jaostopäällikkö Jorma Vierinen varajäsenenä, molemmat kiinteistövirastosta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion yhtiökokouksessa 12.4.2005.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Sisko von Behrin ja varajäseneksi Jorma Vierisen kiinteistövirastosta.

 

                                            Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


13

KIINTEISTÖ OY PUISTOLAN PANKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-836

 

                                            Asia tulee käsitellä 11.4.2005

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2005 klo 14.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Pohjoisesplanadi 5, 00170 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi esityslistan kohdan 12 mukaan päätetään julkisivukorjausremontista ja sen rahoituksesta. Kokouskutsun liitteessä ei ole korjausta koskevia tietoja.

 

Kaupunki omistaa yhtiöstä terveysasematilahuoneiston. Kaupungin omistus yhtiöstä on 58,2 %.

 

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon yhtiökokouksessa 12.4.2005 klo 14.00.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja asiamies Sisko von Behrin sekä tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

                                            Vielä kaupunginhallitus päättänee todeta, että omistajaohjausta kaupungin yhtiökokousedustajalle yhtiön julkisivun korjauksesta ja rahoituksesta ei voida antaa, koska kokousasiakirjoissa ei ole tätä koskevia tiloja. Korjausasiasta tulee näin ollen päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

                                           


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

31.3.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

31.3.2005

kiinteistölautakunta

5.4.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

4. – 5.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


5

PERUSKOULUN TUNTIKEHYKSEN LASKENTAPERIAATETTA KOSKEVAN OPETUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

 

Khs 2005-824

 

Sj toteaa, että organisaatiokomitea ehdotti 8.9.2003 selvitettäväksi, voitaisiinko opetusvirastossa saavuttaa säästöjä perusopetusryhmien kokoa optimoimalla. Tarkoituksena oli, että toteutuvien opetusryhmien koko keskimäärin olisi lähempänä hyväksyttäviä normeja kuin nykyisin.

 

Komitea esitti, että kaupunginkanslia tilaisi em. selvityksen ulkopuoliselta konsultilta tarjouskilpailun jälkeen ja ohjaisi sen suorittamista yhdessä opetusviraston kanssa.

 

Kj päätti 1.12.2003, että selvitystyö tilataan kilpailun perusteella Triar Consulting Oy:ltä.

 

Selvityksen keskeinen johtopäätös oli, että tuntikehyksen nykyinen laskentatapa ei ole johdonmukainen eikä tasavertainen koulujen kannalta.

 

Kj päätti johtajistokäsittelyssä 24.3.2004 merkitä selvityksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

./.                   Opetuslautakunta on (5.4.2005) käsitellyt peruskoulun yleisopetuksen tuntikehyksen laskentaperiaatteen uudistamista osana optimointiselvityksen jatkotoimia. Lautakunnan esityslistalla on selvitetty mm. uusi lineaarinen malli 2 ja nykyiseen laskentatapaan perustuva malli 3. Mallien vertailu on Khn esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä jäsen Alanko-Kahiluodon jäsenten Lehtosen ja Nevamäen kannattamana tekemän ehdotuksen. Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 5 ääntä (Björnberg-Enckell, Nurmela, Pakarinen, Seppinen, Mickelsson) ja jäsen Alanko-Kahiluodon ehdotus 6 ääntä (Alanko-Kahiluoto, Buttler, Lehtonen, Liikkanen, Nevamäki, Nieminen).

 

Lautakunta päätti, esittelijän ehdotuksesta poiketen, että uudistettaessa perusopetuksen koulukohtaisten tuntikehysten laskentaperusteita lukuvuoden 2005 – 2006 alusta lukien otetaan käyttöön ns. malli 3 ala-asteen luokilla 1 – 6.

 

Samalla lautakunta päätti esittelijän ehdottaman mukaisesti,

 

että yläasteen (luokat 7 – 10) tuntikehyskaavaksi hyväksytään ”oppilasmäärä x 1,6 + 98 (vvt)”,

 

hyväksyä myös esittelijän esityksessä mainitut lisäresurssit,

 

että suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle jaostolle annetaan oikeus myöntää kohtuullinen lisäresurssi kouluille, mikäli opetuksen järjestämisessä uuden tuntikehyksen laskentaperusteen mukaan ilmenee huomattavia vaikeuksia ja

 

että opetusvirasto seuraa uusien peruskoulun yleisopetuksen tuntikehyksen laskukaavojen soveltuvuutta lukuvuonna 2005 – 2006 ja tekee mahdollisesti tarvittavat korjausesitykset lautakunnalle lukuvuotta 2006 – 2007 varten.

 

Lautakunnan esittelijä esitti ala-asteen yleisopetuksen tuntikehyksen osalta mallin 2 hyväksymistä. Esityksen mukaan malli 2 kohtelee kouluja mallia 3 oikeudenmukaisemmin. Se tuo samankokoisille kouluille samansuuruiset tuntikehykset. Pienet oppilasmäärän muutokset aiheuttavat vain pieniä tuntikehyksen muutoksia. Malli 2 ei myöskään aiheuta mallin 3 tavoin huomattavaa tuntikehyksen vähenemistä, jos koulun oppilasmäärä putoaa alle 240 oppilaan. Tavoitteena oli epätarkoituksenmukaisen portaittaisuuden poistaminen.

 

Esittelijä ja vähemmistöön kuuluneet jäsenet ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen.

 

Sj toteaa Khn edellyttäneen vuoden 2005 talousarviota ja vuosien 2005 – 2007 taloussuunnitelmaa koskevissa laatimisohjeissaan, että organisaatiokomitean tekemät esitykset ohjaavat kaupunginhallinnon kehittämistä sekä talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelua.

 

Edellä mainitussa optimointiselvityksessä verrattiin perusopetusryhmien lukumäärään perustuvaa ja vaihtoehtoista, pääosin oppilasmääriin perustuvaa laskentakaavaa. Selvityksen mukaan nykyisin käytössä oleva laskentakaava johtaa poikkeuksellisen suuriin tuntimääriin 250 – 350 oppilasta käsittävissä kouluyksiköissä. Lisäksi se tuottaa hyvin suuria eroja samankokoisissa kouluissa ja tuntimäärissä on suuria hyppäyksiä oppilasmäärän muuttuessa muutamalla oppilaalla. Selvityksen mukaan käytössä oleva laskentatapa ei ole johdonmukainen eikä tasavertainen koulujen kannalta. Vaihtoehtoinen laskentatapa tuottaisi koulun koon mukaisesti tuntimäärät, koska laskenta perustuisi oppilaslukuun. Optimointiselvityksessä todetaan, että laskentatapaa on tarpeen kehittää siten, että kaava on oppilasmäärien perusteella nykyistä lineaarisempi, jolloin jokainen oppilas tuo lisää resursseja.

 

                      Lautakunnan enemmistön mukainen päätös kohtelisi kouluja epäoikeudenmukaisesti tuoden osalle huomattavasti muita suuremman tuntiresurssin ja heikentäen vastaavasti muiden koulujen toimintamahdollisuuksia. Tämä ei edistäisi yksittäisten oppilaiden keskinäistä yhdenvertaisuutta opetuksessa. Opetuksen suunnittelu vaikeutuisi, koska pienet oppilasmäärien muutokset voisivat johtaa suuriin tuntikehyksen vaihteluihin. Erityisen suuri tuntikehyksen menetys tapahtuisi, jos koulun oppilasmäärä laskisi alle 240. Myös taloussuunnittelu hankaloituisi tuntikehysten perustuessa vasta syyslukukauden alussa todettavien perusopetusryhmien määriin.

 

Sj katsoo, että äänestyksin tehdystä päätöksestä aiheutuu edellä selostettua epäjohdonmukaisuutta, epätasapuolisuutta ja epävarmuutta. Asia olisi otettava Khn käsiteltäväksi opetuksen suunnittelun, talousarvion ennakoitavuuden ja oppilaiden tasapuolisen kohtelun turvaamisen varmistamiseksi.

 

Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. Asia on tarkoitus tuoda myöhemmin erikseen Khn lopullisesti päätettäväksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen opetuslautakunnan 5.4.2005 pöytäkirjan 64 §:n kohdalla tekemän päätöksen peruskoulun yleisopetuksen tuntikehyksen laskentaperiaatteen uudistamisesta.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Tuntikehyksen laskentatapojen vertailu

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         5.4.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         6.4.2005

liikuntalautakunta                                                                             5.4.2005

opetuslautakunta (lukuun ottamatta 64 §:ää)                              5.4.2005

opetuslautakunta

- suomenkielinen jaosto                                                                   5.4.2005

taidemuseon johtokunta                                                                29.3.2005

 

ammattikorkeakoulu

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                       23.3.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          1.4.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                           6. ja 7.4.2005

museonjohtaja                                                                                   4.4.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                          9. – 14.3.2005

taidemuseon johtaja                                                            30.3. – 7.4.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                      4.4.2005

työterveysjohtaja                                                                                1.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              5.4.2005

aluehälytyskeskuksen yhteislautakunta         5.4.2005

joukkoliikennelautakunta                                   6.4.2005

liikepalvelulautakunta                                         6.4.2005 lukuun

ottamatta 61 §

joukkoliikennelautakunta                                   7.4.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 7.4.2005

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen liikepalvelulautakunnan 6.4.2005 §:n 61 kohdalla päättämän asian (Veikko Laine Oy:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 14:n anomukset vuokrasopimuksien pidentämiseksi).

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto 7.4.2005

 

terveyslautakunta 5.4.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285