11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          22.3.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      22.3.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-660

 

Kaj toteaa, että Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2005 kello 9.00 Art and Desing City Helsinki Oy, Hämeentie 133 a, 00560 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään

 

1.                         Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä

 

2                    Ylikurssirahaston kartuttaminen

 

./.                   Kokouskutsu on esityslistan liitteenä.

 

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 21.19 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2005 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksen projektijohtaja Heikki Somervuota ja hallituksen varajäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksesta projektijohtaja Leena Pasosta.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiöille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Kokouskutsu

 

 

 

 


11

PALVELUKESKUS ALBATROSS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Kaj toteaa, että Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2005 klo 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, osoite Pohjoisesplanadi 5, 00170 Helsinki.

 

./.                   Yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevasta kokouskutsusta ilmenevät asiat.

 

Palvelukeskuksessa toimii Vuosaaren sosiaalikeskus ja Vuosaaren terveysasema. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 70,1 %.

 

Yhtiön hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet kiinteistöpalvelujohtaja Unto Ojala sosiaalivirastosta ja asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 5.4.2005 klo 15.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, osoite Pohjoisesplanadi 5.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodelle 2005 yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Palvelukeskus Albatross Oy:n kokouskutsu 5.4.2005

 

 

 

 


12

ASUNTO OY MERIMIEHENKATU 12:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Kaj toteaa, että Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2005 klo 14.00 osoitteessa Oy Eknos Ab, Arkadiankatu 23 C, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään tilinpäätösasiat ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisena jäsenenä asiamies Sisko Von Behr ja varajäsenenä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Asunto Oy Merimiehenkatu 12 varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2005 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiamies Sisko Von Behriä ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi Ernst&Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Lehto) ja varatilintarkastajaksi KHT Pasi Pekkarisen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.3.2005

kiinteistölautakunta

22.3.2005

rakennuslautakunta

15.3.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

17., 21.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

23.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   17.3.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              15.3.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          22.3.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             18. ja 22.3.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)             16. ja 22.2.,10.3.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         21.3.2005

taidemuseon johtaja                                                                21.-22.3.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       21.-23.3.2005

työterveysjohtaja                                                            18., 21. ja 23.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   24.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 22.3.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285