7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  9.3.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

8.3.2005

asuntotuotantotoimikunta

9.3.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

8. – 10.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnalle, toimikunnalle sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         1.3.2005

kaupunginmuseon johtokunta                                                       8.3.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                    8.3.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         8.3.2005

opetuslautakunta                                                                              8.3.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                   8.3.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      21.2.-3.3.2005

eläintarhan johtaja                                                                  2. ja 10.3.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             8.3.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            7.3.2005

museonjohtaja                                                                            7.-10.3.2005

taidemuseon johtaja                                                                   2.-10.3.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                                9.3.2005

- tutkimusprofessori                                                                          1.3.2005

työterveysjohtaja                                                                                8.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Ryj toteaa, että Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiö hallinnoi väestönsuojaa, jossa on 1 600 suojapaikkaa.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2005 klo 17.00. Yhtiökokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksessa on toiminut rakennuttajainsinööri Keijo Mäki pelastuslaitokselta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 16.3.2005 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi rakennuttajainsinööri Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              8.3.2005

joukkoliikennelautakunta                                   10.3.2005

- lukuun ottamatta § 66

yleisten töiden lautakunta                                  10.3.2005

liikepalvelulautakunta                                         10.3.2005

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee ottaa käsiteltäväkseen joukkoliikennelautakunnan päätöksen 10.3.2005 § 66 (Perustamispäätösesitys Siilitien ja Sahaajankadun metrosiltojen korjaamisesta ja työn tilaaminen HKR-Rakennuttajalta).

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 8.3.2005

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto 3.3.2005

 

Ilmoitus ao. viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285