Hoppa till innehållet

Parker

Stara sköter ungefär 70 procent av Helsingfors grönområden, bland annat Esplanadparken.

Cirka en tredjedel av Helsingfors areal består av olika grönområden, byggda eller obebyggda parker. Stara ser till att parkerna är trivsamma. Ett par hundra trädgårdsmästare, parkarbetare och arborister arbetar med grönområden inom Stara.

Parker och grönområden
Vi bygger det gröna Helsingfors och ser till att staden blomstrar året runt. Vi sköter ungefär 70 procent av Helsingfors grönområden, bland annat Esplanadparken, Sinebrychoffparken, Brunnsparken, Kajsaniemiparken, Hesperiaparken och Stadsträdgården.

Trädgårdstjänster
Våra trädgårdstjänster odlar växter till grupper och försäljning i stadsträdgården och planerar grupper av växter och planteringar i krukor för Helsingfors stads behov. Till tjänsterna hör också dekoration av lokaler, bindningsarbeten, skötsel och hyrning av grönväxter samt skötsel av Vinterträdgården. Vi erbjuder också trädvård och värderingar samt besprutning.