Hoppa till innehållet

Logistik

Logistikcentralen erbjuder hela stadskoncernen de redskap och den utrustning som de behöver i sitt dagliga arbete.

Vi anskaffar, reparerar och servar stadens fordon och arbetsmaskiner. Vi ordnar också transporter av alla storlekar.

Från Staras logistikcentral kan alla stadens verksamhetsställen beställa produkter från flera avtalsleverantörer i en och samma beställning och även i små partier. Även skylttjänster, en återanvändningscentral, flaggningstjänster och uthyrning av utrustning hör till Staras logistiktjänst.

Evenemang och deras logistik

För evenemang kan vi ordna med skyltar, scenkonstruktioner, staket, bänkar, tak, flaggor och transporter.

Logistikcentral

Logistikcentralen erbjuder hela stadskoncernen de redskap och den utrustning som de behöver i sitt dagliga arbete. Urvalet omfattar produkter från över 200 avtalsleverantörer.

Återvinningscentral

Via återanvändningscentralen bortskaffas stadens förbrukade fordon, arbetsmaskiner och mindre maskiner samt byggmaterial.

Utrustning som tagits ur bruk inom Helsingfors stad säljs två gånger per år på auktioner, som är öppna för alla. Vid auktionerna säljs bland annat fordon, arbetsmaskiner och tillbehör till dem.

Material om auktionerna på finska

Skylttjänster

Skylttjänsterna tillverkar trafikmärken, gatunamnsskyltar samt olika dekaler och tejpningar. Till produktutbudet hör också arbetsplatstavlor, fastighetskartor, säkerhetsskyltar, storbildsutskrifter och planeringstjänster.