Hoppa till innehållet

Gator

Stara sköter ungefär 70 procent av Helsingfors allmänna områden.

Gatorna i Helsingfors byggs och underhålls inom trånga ramar. De arbeten som mest stör trafiken utförs utanför rusningstiderna. Även om gatuarbetena alltid stör trafiken i viss mån är de samtidigt en del av en växande stad i utveckling.

Vi på Stara har decennier av erfarenhet av att bygga och renovera Helsingfors gator samt av krävande kommunaltekniska arbeten. 

Principerna för gatuunderhållet.
Frågor och svar om gatuunderhållet på vinter. 

Gator och kommunalteknik

Stara bygger gator, parker och kommunalteknik – allt som hör till stadens infrastruktur. Stara sköter också ungefär 70 procent av Helsingfors allmänna områden.

Valreklam på gatorna

Stara erbjuder aktörer som ställer upp kandidater en tjänst för uppsättning och underhåll av valreklam inom Helsingfors. Ställningar för valreklam ställs upp på ungefär 150 platser.

Tjänst för uppsättning och underhåll av valreklam
Stara erbjuder aktörer som ställer upp kandidater en tjänst för uppsättning och underhåll av valreklam inom Helsingfors. Ställningar för valreklam ställs upp på ungefär 150 platser. Det pris som stadsstyrelsen fastställt för tjänsten är 1 000 euro, moms 0 % (uppgift från år 2019). 

I tjänsten ingår:
– fästande av affischerna på en fanerskiva
– hyrning av fanerbasen tills valet är över
– regelbunden kontroll av affischernas skick
– mottagning av anmälningar om skadade affischer (vardagar kl. 7.30–15.00) och underhåll vid behov
– borttagning av affischerna efter valet
– transport av överblivna affischer till avfallsåtervinning.

Beställarens uppgifter:
Tryck valaffischerna snabbt efter att kandidatuppställningen blivit klar, så att de kan sättas upp på ställningarna i tid.

Tryck minst 150 affischer om du vill sätta upp en affisch på alla platser för valreklam. Det rekommenderas dock att man trycker 175 affischer, så att man har 25 i reserv.

Leverera affischer som lämpar sig för utomhusbruk och tål lim till Staras verksamhetsställe utan dröjsmål. Adressen och tilläggsanvisningar ges i orderbekräftelsen. Du får en faktura med två veckors betalningstid. Meddela Stara efter valet om du vill hämta eventuella överblivna affischer. I annat fall kasseras de.

Anvisningar för den som själv vill sätta upp valaffischer på ställningarna:
Du kan också sätta upp valaffischer på egen hand, men i enlighet med Kommunförbundets rekommendationer. Rekommendationen är att affischeringen utomhus sätts upp en vecka innan förhandsröstningen börjar.

Spelregler för valreklam

1. Valaffischer och -banderoller ska sättas upp på de ställningar eller reklamplatser på broar som Helsingfors stad reserverat för dem.
2. Stadens platser för valreklam får användas avgiftsfritt. Aktörer som ställer upp kandidater kan välja att beställa den avgiftsbelagda tjänst för uppsättning och underhåll av valreklam som nämns ovan.
3. Se till att kandidatens namn och nummer syns tydligt från det avstånd där betraktarna befinner sig. Neonfärger och trafikmärken får inte användas på affischerna, och de får inte innehålla kommersiella budskap. Man får inte fästa någonting vid ställningarnas ramar.
4. Ställningar för valreklam finns på 150 olika platser, som meddelas efter att kandidatuppställningen har bekräftats.
5. Sätt endast upp en affisch per kandidat på varje plats för valreklam.
6. Affischplatserna delas ut i enlighet med ordningstalen i den fastställda kandidatlistan. Kandidaten med det lägsta numret (2) är längst till vänster och så vidare.
7. Affischerna och skivorna de är uppsatta på får sättas upp på ställningarna tidigast en vecka innan förhandsröstningen börjar.
8. Affischerna ska vara uppsatta på ställningarna senast när förhandsröstningen börjar. Om de inte är på plats då har staden rätt att använda de tomma platserna för kampanjer för att öka röstningsaktiviteten.
9. Affischerna och skivorna som de är fästa på ska tas ner senast en vecka efter valet.

Mer information om Staras tjänster för valreklam: stara.vaalimainonta@hel.fi eller per telefon på 09 310 23040.