Suoraan sisältöön

Stara i parker

Var finns ditt gröna vardagsrum? Är det någon av de bekanta parkerna i centrum eller stadsskogens lugnande grönska?

Cirka en tredjedel av Helsingfors areal består av olika grönområden, byggda eller obebyggda parker. I Helsingfors bildar den urbana stadsmiljön och naturen en enhetlig helhet.

Stara ser till att parkerna är trivsamma. På våren städar vi parkerna efter vintern så att de är i representationsskick. Vi planterar tusentals blommor och håller parkerna snygga ända tills vintern kommer. I synnerhet i det tätbebyggda centrumet är parkerna viktiga gröna oaser.

De är emellertid inte enbart viktiga för rekreation utan suger effektivt upp regn- och smältvatten och förebygger för sin del översvämningar i staden.

Det är aldrig långt till den närmaste parken.