Hoppa till innehållet
Kontakt information

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Nätverkssamarbete

Stara öppnar upp den information om lokalisering, förbrukning, prestationer och service som uppstår i deras arbete som stöd för fri utveckling.

Tack vare sin omfattande utrustning och kunniga personal lämpar sig Stara bra som pilotobjekt för nya verksamhetsmodeller. Vi är en innovationsplattform och lokomotivorganisation för flexibla försök och förkommersiella projekt.

Vi har ett intensivt utvecklings- och forskningssamarbete med universitet, forskningsinstitutioner och företag. Till våra samarbetspartner hör bland annat Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Arbetshälsoinstitutet, VTT, Forum Virium och Vaisala. Vi är alltid öppna för nya initiativ.