Kiertotaloutta ja kestäviä hankintoja

Haltialan tilalle syntyy keväisin kymmeniä karitsoja.

Stara uusi Ekokompassi-sertifikaatin. Uudella kolmivuotisella 2020–2022 Ekokompassi-kaudella Stara keskittyy erityisesti jätteiden hallintaan, kiertotalouteen ja kestäviin hankintoihin. Ekokompassin auditointikierrokset nostivat esiin Starassa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi siisteys ja järjestelmällisyys varastoissa ei ainoastaan helpota tavaroiden löytymistä, vaan edistää samalla työturvallisuutta ja vähentää turhia hankintoja.

Stara osallistuu Hiilineutraali Helsinki -ohjelman kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteisiin. Kiertotaloustavoitteissaan Stara keskittyy infrarakentamisen ylijäämämateriaalien kierrättämiseen, viherjätteiden kestävämpään hyödyntämiseen ja kierrätyskasvualustatuotantoon. Stara hallinnoi kaupungin irtaimiston kierrätyssivustoa. Sivusto on ollut käytössä syksystä 2019.

Staran ensimmäinen aurinkovoimala valmistui Vuosaaren tukikohdan yhteyteen toukokuussa 2020. Helenin toimittaman aurinkovoimalan paneelien pinta-ala on 138 neliötä ja sen vuosituotoksi odotetaan noin 21 500 kilowattituntia. Tukikohdan toimiston ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmä pyörii paneelien tuottamalla energialla. Aurinkovoimala vähentää Staran päästöjä noin neljä hiilidioksiditonnia vuodessa. Määrä vastaa noin 30 000 kilometrin autoilusta syntyviä päästöjä. Vuoden aikana käytiin läpi myös muita Staran tukikohtia ja arvioitiin, mitkä katoista sopisivat aurinkosähkön tuotantoon.

Vuonna 2019 alkoi eRetrofit-hanke, jossa selvitetään yhteistyössä Forum Viriumin ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa Staran vanhan dieselkäyttöisen ajoneuvokaluston sähköistämisen mahdollisuuksia ja taloudellista kannattavuutta. Hankkeessa seitsemän vuotta vanhan Scania P320 6×2:n dieselmoottori vaihdetaan sähköiseen voimalinjaan. Muutostyö ja järjestelmien testaus tehdään TAMK:in pajalla. Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Ilmastotavoitteiden kannalta on tärkeää, että ajoneuvokannan sähköistämiseen löydetään uusia keinoja. Markkinoilla on toistaiseksi hyvin rajallinen määrä sähköistä raskasta kalustoa.

Stara ja 315 organisaation muodostama Itämeren suojeluun sitoutunut verkosto Itämerihaaste tekivät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista roskienkeräysalusta muun muassa Kalasatamassa, Vanhankaupunginlahdella ja Töölönlahdella. Stara vastaa Helsingin merialueiden puhdistuksesta ja saariston jätehuollosta. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa roskien keräämistä niin, että myös pienikokoinen muoviroska saadaan kerättyä talteen. Yhteistyö oli osa Itämerihaasteen nopeita kokeiluja, joilla etsitään innovatiivisia ratkaisuja roskaantumisen hillitsemiseksi Helsingin merialueilla. Kokeilut jatkuvat vuonna 2021.

Stara päivitti valmiussuunnitelmansa ja Staraan perustettiin kolmas öljyntorjuntakomppania. Öljyntorjuntaa kehitettiin yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa järjestämällä muun muassa öljyntorjuntaharjoitus Santahaminan edustalla syyskuussa. Koulutuksessa harjoiteltiin öljyntorjuntapuomin käyttöä.

Stara varasi poikkeusolojen varalle puolustusvoimilta ja siviilipalveluskeskukselta noin 770 työntekijää. Varaustiedot päivitetään kahden vuoden välein osana normaalia poikkeusoloihin varautumista.

Kokonaisenergiankulutus 2020

 

2015 MWh

2020 MWh

muutos %

Kaukolämpö*

11 365

10 639

-6,39

Sähkö*

5 779

5 401

-6,54

Bensiini

1 701

337

- 80,2

Polttoöljy

6 424

1 677

-73,9

Diesel

13 027

6 481

-50,2

Uusiutuva diesel

-

2 937

-

* Energiaseurannassa on mukana kaksi tukikohtaa lisää, Jätkäsaari ja Tuomarinkylä. Siitä johtuen vertailuluku on muuttunut. Jätkäsaaren vertailuluku on vuodelta 2018, sillä tukikohdasta ei ole vuoden 2015 tietoja.

Ympäristömenot 2020 (euroa)

Jätelaji

2019

2020

Vaaralliset jätteet

360 626

 275 311

Jätevesimaksut

261 001

 288 397

Sekajäte

388 204

 376 893

Rakennusjäte

555 905

 493 005

Puutarhajäte

133 997

 10 224

Puujäte

15 724

 13 857

Paperijäte

5 913

 6 422

Pahvijäte

285

 310

Metallijäte

270

 373

Energiajäte

10 434

 10 890

Biojäte

22 426

 15 666

Yhteensä

1 754 785

1 491 348


Kuva: Veikko Somerpuro

31.03.2021 15:20