Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Tuotannonohjaus digitalisoituu. Työntekijä tarkastelee tablettitietokonetta.

Rakentamisen volyymi oli edellisvuotta korkeampi, ja logistiikan toiminta laajeni. Staran liikevaihto kasvoi historiansa suurimmaksi. Staran oma palvelutuotanto toimi häiriöttä koronapandemian keskellä. Pandemian hillintään liittyvissä tehtävissä Staran tuki kaupungin eri toimijoille oli tärkeässä roolissa.

Sekä rakennustekniikan että kaupunkitekniikan rakentamisen osastot kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteiden lukumäärä lisääntyi edellisestä vuodesta noin 8 prosenttia.

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa solmitut palvelusopimukset ohjasivat ympäristönhoidon ja ylläpidon toimintaa. Yleisten alueiden ylläpitosopimukset ovat Länsi- ja Pohjois-Helsingin hoitoalueilla voimassa vuoden 2021 loppuun ja Itä-Helsingissä vuoden 2023 loppuun. Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäluminen, mikä vähensi talvihoidon kuluja parilla miljoonalla eurolla.

Staran liikevaihto vuonna 2020 oli 267 miljoonaa euroa, minkä lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 4,3 miljoonaa euroa. Liikeylijäämää kertyi 16,4 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 14,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden tuotot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja tilikauden ylijäämä oli 8,7 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Käyttökateprosentti oli 7,2 ja liikeylijäämä liikevaihdosta 6 prosenttia. Kannattavuus oli edellisvuotta paremmalla tasolla.

Lisääntyneen liikevaihdon myötä myös kulut kasvoivat. Palvelujen ostot kasvoivat eniten rakennustekniikassa. Investointeihin Stara käytti 6,97 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta. Peruspääoman suuruus oli 24,3 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti tuottoa kaupungille 1,9 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma 2016–2020 (tuhatta euroa)


2016

 2017 *

2018

2019

2020

Liikevaihto*

102 617

90 560

232 108

250 162

266 993

Maksutuotot

452

278

565

558

1 282

Tuet ja avustukset

425

92

105

82

56

Vuokratuotot

4 547

3 577

2 920

2 664

2 500

Muut toimintatuotot

538

1 092

443

235

448

Valmistus omaan käyttöön

99 034

117 193

0

0

0

Tuotot yhteensä

207 613

212 793

236 141

253 701

271 279

 

 

 

 

 

 

Henkilöstökulut

74 437

67 871

71 170

73 140

72 815

Palvelut

85 625

99 879

116 756

124 150

131 213

Aineet ja tarvikkeet

28 001

28 523

26 346

33 057

34 387

Muut kulut

10 649

10 451

11 213

12 567

13 389

Kulut yhteensä

198 713

206 724

225 484

242 915

251 804

 

 

 

 

 

 

Toimintakate

8 900

6 069

10 657

10 786

19 475

Poistot

3 705

3 665

3 321

3 086

3 066

Liikeylijäämä/alijäämä

5 195

2 405

7 336

7 700

16 409

Rahoituskulut

0

1 137

1 952

1 954

1 957

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

5 195

1 268

5 384

5 746

14 452

* Koko vuosi yhteensä, virastokuukaudet 1–5 ja liikelaitoskuukaudet 6–12.

Osastojen tuotot (tuhatta euroa)

2020

HAO

RAT

KTY

KTR

LOG

YHO

Stara

 

90

92 692

65 904

86 606

18 563

7 423

271 279

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

HAO

RAT

KTY

KTR

LOG

YHO

Stara

 

93

88 745

72 421

71 918

13 267

7 258

253 701


Ripeää toimintaa korona-aikana

Koronapandemia toi uudenlaisia haasteita tuotantoyksikköjen toimintaan, kun erityisesti lähityössä tuli varmistaa työn turvallisuus. Korona-ajan taloudelliset vaikutukset olivat Starassa kuitenkin positiivisia. Lisääntynyt myynti näkyi erityisesti logistiikan osastolla, jonka toiminta kasvoi osin koronaan liittyvien toimitusten johdosta. Logistiikka tuki sosiaali- ja terveystoimialan koronavarautumista. Logistiikkakeskus toimitti muun muassa hygieniatuotteita ja etätyövälineitä tasaisen varmasti, vaikka niiden saatavuudessa oli välillä haasteita.

Kaupunkitekniikan ylläpito pystytti keväästä lähtien useita koronatestausasemia ympäri Helsinkiä, usein erittäin nopealla aikataululla. Rakennustekniikka valmisti ja toimitti satoja pärskesuojia sekä sosiaali- ja terveystoimialalle että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Stara myös luovutti henkilöautoja Helsinki-avun tarpeisiin. Autoja käytettiin ruokakassien kuljettamiseen yli 70-vuotiaille helsinkiläisille.

Muut tavoitteet vuodelle 2020

Taloustavoitteiden lisäksi Staralle asetetaan niin sanottuja toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2020 muut tavoitteet liittyivät muun muassa energiatehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä päästökriteereihin.

Sitovat tavoitteet

TAVOITE

TOTEUMA

Toimitilojen energiatehokkuus paranee. Energiansäästötavoite 5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.

Tavoite toteutui. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 5 % kokonaisenergiansäästötavoite sähkössä ja normitetussa kaukolämmössä verrattuna vuoden 2015 energiankulutukseen saavutettiin tuloksella -6,4 %.

Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40). Asiakaskyselyyn perustuva netto-suositteluindeksin (NSI) arvo > 30 (vaihteluväli -100–100).

Tavoite toteutui. Nettosuositteluindeksin arvo oli 43,9.

Tapaturmataajuus pienenee. Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvosta 5 %.

Tavoite toteutui. Vuoden 2020 tapaturmataajuus oli 22,8, mikä tarkoittaa n. 16 %:n laskua edellisen kolmen vuoden tapaturmataajuuden keskiarvoon (27,2) nähden.

Muut tavoitteet

TAVOITE

TOTEUMA

Staran hankintapäätöksistä 100 % sisältää ympäristökriteerejä.

Tavoite toteutui osin. Lukumäärällisesti 81 % hankinnoista sisälsi ympäristökriteerejä. Euromääräisesti hankintojen arvosta laskettuna 97 %:ssa oli ympäristökriteerejä.

Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista
70 % on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa diesel-biopolttoainetta.

Tavoitteen toteutuma oli noin 31 %. Ohje uusiutuvan polttoaineen käytöstä on laadittu ja tiedotettu Starassa.


Kuva: Otavamedia/Ville Rinne31.03.2021 15:19