Suoraan sisältöön

Katu- ja viheralueet Staran hoidossa


Staran katuvastuualueet kaupunginosittain

Stara on Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden ylläpidon päätoteuttaja. Stara hoitaa noin 70 prosenttia alueista. Loput kuuluvat yksityisille pääurakoitsijoille (harmaat alueet).

Helsingin kantakaupunki (vihreällä) sekä suuri osa Länsi-, Itä- ja Koillis-Helsinkiä (sinisellä) ovat Staran hoidossa. Staran hoitamat alueet näet tarkemmin sivun alareunan kartoista.

Pääsääntöisesti Stara hoitaa alueillaan kaikki katujen ylläpidon työt. Poikkeuksena on kantakaupunki, jossa myös tontinomistajilla on yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteita. Näistä velvoitteista on lisätietoa Kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla.

Stara hoitaa viheralueita pääpiirteittäin samoilla alueilla kuin katuja, mutta muutamissa kaupunginosissa löytyy pieniä eroja. Tutustu alla oleviin viher- ja katuvastuita kuvaaviin karttoihin. Kartat suurenevat ja pienenevät plus- ja miinuspainikkeiden avulla.

Lisätietoa:

Staran hoidossa olevat katualueet (pdf) >>
Staran hoidossa olevat viheralueet (pdf) >>

Katualueiden ylläpitovastuita selkiyttävä piirroskuva (pdf) »