Suoraan sisältöön

Katu- ja viheralueet Staran hoidossa

Lakaisukoneen Töölössä kuvasi Juho Paavola.

Stara on Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden ylläpidon päätoteuttaja. Stara hoitaa noin 70 prosenttia alueista. Loput kuuluvat yksityisille pääurakoitsijoille.

Helsingin kantakaupunki sekä suuri osa Länsi-, Itä- ja Koillis-Helsinkiä ovat Staran hoidossa. Staran hoitamat alueet näet tarkemmin sivun alareunan kartoista.

Pääsääntöisesti Stara hoitaa alueillaan kaikki katujen ylläpidon työt. Poikkeuksena on kantakaupunki, jossa myös tontinomistajilla on yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteita. Näistä velvoitteista on lisätietoa Kaupunkiympäristön toimialan verkkosivulla.

Stara hoitaa viheralueita pääpiirteittäin samoilla alueilla kuin katuja, mutta muutamissa kaupunginosissa löytyy pieniä eroja. Tutustu alla oleviin viher- ja katuvastuita kuvaaviin karttoihin. Kartat suurenevat ja pienenevät plus- ja miinuspainikkeiden avulla.

Lisätietoa:

Staran hoidossa olevat katualueet (pdf) »
Staran hoidossa olevat viheralueet (pdf) »

Katualueiden ylläpitovastuita selkiyttävä piirroskuva (pdf) »