Suoraan sisältöön

Vastuullisuus

Mika Honkasalon liikennemerkin kanssa kuvasi Lauri Rotko.

Stara luo paitsi viihtyisämpää Helsinkiä, myös reilumpaa maailmaa. Kaupungin tavoitteet, arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat arjen työtämme.

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuu sekä avoimuus

Toimimme liiketaloudellisen periaattein ja huomioimme kaupungin kokonaisedun. Olemme merkittävä työllistäjä myös laajan alihankintaverkostomme kautta. Toimintamme on läpinäkyvää omistajillemme, helsinkiläisille. Kannattava, kestävästi hoidettu tuotanto mahdollistaa sekä palvelujen kehittämisen että yhteiskuntavastuun. Käytämme hankinnoissa ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerejä.

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ohjaavat toimintaamme. Pidämme huolta henkilöstöstämme ja tarjoamme vapautuville vangeille työtoimintaa sekä työllistämme satoja kesä- ja kausityöntekijöitä. Rakennamme hyvää elinympäristöä vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa.

Stara pyrkii osaltaan siihen, että päätöksenteko on avointa ja kaupunkilaisilla on pääsy tiedon äärelle. Staran päätösasiakirjat julkaistaan verkossa, asiakirjat arkistoidaan ja kaupunkilaisten palautetta kuunnellaan tarkasti.

Ympäristövastuu ja rakentamisen laatu

Staralla on Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. Teemme päivittäin töitä Helsingin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Olemme aktiivinen toimija Itämeren suojeluun sitoutuneessa Itämeri-haasteessa.

Staralla on käytössään RALA-sertifikaatti, jonka myöntää Rakentamisen Laatu RALA ry. Sertifiointi on rakennusalan toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely, jolla organisaation toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen. Sertifikaatti on osoitus toiminnan tasosta ja laadukkuudesta.