Suoraan sisältöön

Taloudellinen vastuu

Toimintamme lähtökohtia ovat Helsingin kaupungin strategiaohjelma, talousarvio sitovine tavoitteineen sekä kaupunkiyhteiset arvot ja eettiset periaatteet.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa etenkin resurssien tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttämistä. Tekemällä työt kerralla oikein ja loppuun asti, säästämme kaupunkilaisten rahoja.

Harmaan talouden torjunta koskee erityisesti rakennustyömaita ja ulottuu aliurakoitsijoiden valintavaiheesta aina laskutukseen asti. Urakoitsijoiden ja puitesopimustoimittajien on osoitettava tuorein dokumentein, että ne täyttävät työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. 

Pyrimme toimimaan esimerkkinä ja valvomaan, että koko tuotantoketju aliurakointia myöten noudattaa sääntöjä.