Suoraan sisältöön

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on noussut yhä vahvemmin julkiseen keskusteluun. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten esimerkiksi elintarvikkeet tai vaatteet on tuotettu, mutta myös miten ja millaisin arvoin kaupunkia rakennetaan.

Helsingin kaupunki ja Stara painottavat kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. Hyvä maine on kaupungille tärkeä toimintaa ohjaava periaate. Globaalin vastuun strategiassa huomioidaan hankintojen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset.

Stara on käyttänyt hankinnoissa sosiaalisen vastuun kriteerejä vuodesta 2013 alkaen, ja on edelläkävijä etenkin kivihankinnoissa. Kilpailutukset voittaneet urakoitsijat sitoutuvat työoloja ja työehtoja koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Päivittäisessä työssä Stara panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Helsingin kaupungin ja Staran keskeisiin periaatteisiin kuuluu pitää huolta henkilöstöstä silloinkin, kun työkyky heikkenee.

Stara työllistää vuosittain satoja kesä- ja kausityöntekijöitä ja myös ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoita. Stara tarjoaa kuntouttavia työtehtäviä ja työtoimintaa sekä pitkäaikaistyöttömille että vapautuville vangeille ja työkorvausta suorittaville alaikäisille.