Suoraan sisältöön

Avoin ja kuunteleva päätöksenteko

Helsingin kaupungin liikelaitoksena Stara pyrkii osaltaan siihen, että päätöksenteko on avointa ja kaupunkilaisilla on pääsy tiedon äärelle. Staran viranhaltijoiden ja johtokunnan päätösasiakirjat julkaistaan verkossa.

Toiminnasta syntyvät asiakirjat arkistoidaan niin, että asioihin voidaan palata vuosienkin kuluttua. Asiakirjat arkistoidaan suunnitelmallisesti sekä tietoturva että -suoja huomioiden. Arkistointia ohjaavat lait ja määräykset, kuten laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Lähtökohtaisesti Staran toiminnan yhteydessä muodostuvat asiakirjat ovat julkisia.

Kaupungin yhteinen palautejärjestelmä on käytössä myös Starassa. Sen kautta palaute ohjautuu sujuvasti oikealle taholle, tilastoituu ja vastaamista seurataan. Näin palaute kertyy yhteen ja sitä voidaan myös hyödyntää päätöksenteon tukena. Stara kuuntelee tarkoin kaupunkilaisilta saamaansa palautetta ja suunnittelee sekä kehittää toimintaansa sen pohjalta.

Tutustu kaikkiin kaupungin päätöksiin »