Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Stara, Helsinki

Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki
PL 1660, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 17000
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Vastuullisuus

Mika Honkasalon liikennemerkin kanssa kuvasi Lauri Rotko.

Stara luo paitsi viihtyisämpää Helsinkiä, myös reilumpaa maailmaa. Kaupungin tavoitteet, arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat arjen työtämme.

Staralla on Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.  

Staralla on käytössään RALA-sertifikaatti, jonka myöntää Rakentamisen Laatu RALA ry . Sertifiointi on rakennusalan toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely, jolla organisaation toimintajärjestelmä saa julkisen vahvistuksen. Sertifikaatti on osoitus toiminnan tasosta ja laadukkuudesta.

Käytämme hankinnoissa ympäristökriteerejä sekä sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon kriteerejä.

JAA

Ympäristövastuu

Ekokompassi-sertifikaatti on osoitus vaikuttavasta työstämme ympäristön hyväksi ja ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. Teemme päivittäin töitä Helsingin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Olemme aktiivinen toimija Itämeren suojeluun sitoutuneessa Itämeri-haasteessa.

Ympäristövastuu »

Taloudellinen vastuu

Toimimme liiketaloudellisen periaattein ja huomioimme kaupungin kokonaisedun. Olemme merkittävä työllistäjä myös laajan alihankintaverkostomme kautta. Toimintamme on läpinäkyvää omistajillemme, helsinkiläisille. Kannattava, kestävästi hoidettu tuotanto mahdollistaa sekä palvelujen kehittämisen että yhteiskuntavastuun.

Taloudellinen vastuu »

Sosiaalinen vastuu

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ohjaavat toimintaamme. Pidämme huolta henkilöstöstämme, kilpailutamme eettisin kriteerein, tarjoamme vapautuville vangeille työtoimintaa ja työllistämme satoja kesä- ja kausityöntekijöitä. Rakennamme hyvää elinympäristöä vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa.

Sosiaalinen vastuu »

Avoin päätöksenteko

Stara pyrkii osaltaan siihen, että päätöksenteko on avointa ja kaupunkilaisilla on pääsy tiedon äärelle. Staran päätösasiakirjat julkaistaan verkossa, asiakirjat arkistoidaan ja kaupunkilaisten palautetta kuunnellaan tarkasti.

Avoin ja kuunteleva päätöksenteko »