Suoraan sisältöön

Toimitusjohtaja
03 / 04.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 3

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala rakennukset 25 & 27 (pdf) (html)

Liite 1

Lisätyövarauksen korotus

Liite 2

tj 2.12.2020 § 82, Sähkötyöt, Kivelän sairaalan rakennusten 25 ja 27 muutos- ja korjaustyöt

Liite 3

tj 27.12.2021 § 86, Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala rakennukset 25 & 27

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.