Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
11 / 31.08.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 11

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, autovaurio Itäväylällä (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020

Liite 2

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020, saate

Liite 3

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020, lisäselvitys 5.7.2020

Liite 4

Eerolan lausunto HEL 2020-008364

Liite 5

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020, liite, kartta

Liite 6

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020, liite, laskuerittely

Liite 7

Vahingonkorvausvaatimus 29.6.2020, liite, kuitti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.