Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
06 / 18.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 6

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, autovaurio Temppelikadulla (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus 7.1.2019 vahinko 17.11.2018

Liite 2

Vahinkotarkastuslausunto, LähiTapiola 14.12.2018

Liite 3

InCar Oy, lasku nro 45690 21.12.2018 ja maksukuitti

Liite 4

Valokuva tapahtumapaikasta 11.11.2018

Liite 5

Kartta tapahtumapaikasta 17.11.2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.