Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
12 / 19.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 12

Vahingonkorvaushakemuksen hyväksyminen, autovaurio Valkealanpolulla (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, 2.2.2018 .pdf

Liite 2

Saate vahingonkorvaukseen 2.2.2018.pdf

Liite 3

Valokuva I vauriosta 2.2.2018.pdf

Liite 4

Valokuva II vauriosta 2.2.2018.pdf

Liite 5

Valokuva III vauriosta 2.2.2018.pdf

Liite 6

Valokuva V vauriosta 2.2.2018.pdf

Liite 7

Valokuva VI vauriosta.pdf

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.