Suoraan sisältöön

Yksikönjohtaja
07 / 13.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 7

Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, autovahinko Puotilan metrokadulla (pdf) (html)

Liite 1

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 15.12.2017, Puotilan Metrokatu, Vartiokylä

Liite 2

Saate 18.12.2017, autovaurio 15.12.2017, Puotilan Metrokatu, Vartiokylä

Liite 3

Kartta tapahtumapaikasta, autovaurio 15.12.2017

Liite 4

Kuva 2, autovaurio 15.12.2017

Liite 5

Kuva 3, autovaurio 15.12.2017

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.